Nyhed
Læsetid: 5 min.

FN sætter fokus på kvinders rettigheder

Et nyt FN-agentur, UN Women, slås fra starten med kritisk underfinansiering, men har alligevel formået at udgivet en om-fattende rapport, som dokumenterer et enormt efterslæb for kvinders retssikkerhed trods fremskridt i den formelle retsstilling
Nepal har indført tiltag for at fremme ligestillingen. Det har f.eks. betydet en tredobling af antallet af kvindelige jordejere i løbet af 10 år og er opnået ved at tilbyde skattefritagelser for at fremme implementeringen af nye arvelove.

Nepal har indført tiltag for at fremme ligestillingen. Det har f.eks. betydet en tredobling af antallet af kvindelige jordejere i løbet af 10 år og er opnået ved at tilbyde skattefritagelser for at fremme implementeringen af nye arvelove.

NARENDRA SHRESTHA

Udland
7. juli 2011

Over halvdelen af verdens arbejdende kvinder sidder fast i usikre job uden juridisk beskyttelse, og et lignende antal nyder end ikke godt af elementær beskyttelse mod vold i hjemmet. Samtidig er seksuelle overgreb blevet et hyppigere ledsagefænomen til moderne væbnede konflikter.

Sådan lyder tre centrale konklusioner i den første rapport fra det nye FN-agentur, UN Women, et arbejde, der trods alvorlig svigtende finansiering i agenturets startfase, er blevet imødeset med store forventninger.

Michelle Bachelet, der er chef for kvindeagenturet, fremhæver selv rapportens afdækning af, hvor mange millioner kvinder, der ikke har adgang til domstolsprøvelse: »Rapporten minder os om de bemærkelsesværdige fremskridt, der i forrige århundrede blev gjort for at sikre en højere grad af ligestilling og udvide kvinders muligheder,« siger hun.

»Men den understreger også, at trods udbredte garantier for lighed er mange millioner kvinders virkelighed, at retfærdighed fortsat er uden for rækkevidde.«

For millioner af kvinder i både rige og fattige lande er det forbundet med næsten uoverstigelige vanskeligheder at gå rettens vej. Dels er det ofte meget dyrt, dels møder de ofte diskrimination i lovgivning og retssystemer. I Cambodja, for eksempel, koster de retsmedicinske test, som kan sikre nødvendig dokumentation til en voldtægtsanklage, to ugers løn. I Kenya kan det koste 800 dollar (ca. 4.150 kr.) at få afgjort et jordkrav i en arvesag, som kræver behandling i over 17 forskellige administrative afdelinger.

10 anbefalinger

Rapporten, der bærer titlen Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice, indeholder en omfattende undersøgelse af kvinders adgang til domstole over hele kloden. Den opstiller 10 anbefalinger af tiltag, der vil kunne bidrage til at overvinde dette paradoks: At der trods enorme forbedringer i kvinders retsstilling i det seneste århundrede stadig hersker et dramatisk efterslæb, når det i praksis gælder om at omsætte disse fremskridt til større lighed og retfærdighed.

For eksempel har 127 lande ikke effektive love om voldtægt i ægteskabet. Samtidig fører kun en brøkdel af de rapporterede sager til domfældelse. Rapporten henviser bl.a. til en europæisk undersøgelse fra 2009, som fandt, at i gennemsnit kun 14 procent af de rapporterede voldtægter endte i en domfældelse.

Den første af de 10 anbefalinger går ud på at støtte organisationer, der arbejder for at styrke kvinders retssikkerhed. Sådanne grupper må ofte træde til for at udfylde hullerne i retssystemer, som yder en utilstrækkelig retshjælp. I en række lande har kvindegrupper involveret sig stærkt i sager, der har ført til, at eksisterende love blev omstødt eller erstattet af nye med en mere positiv indvirkning på kvinders liv.

I Nepal for eksempel gav Højesteret parlamentet ordre til at ændre voldtægtsloven i 2002, så det blev muligt at retsforfølge for voldtægt i ægteskabet, på direkte foranledning af en sag, som blev anlagt af Forum for Kvinder, Lov og Udvikling. I Indonesien har en lokal ngo uddannet lokale retskonsulenter, som kan støtte kvinder, der vil bruge religiøse domstole til at få de ægteskabs- og skilsmissecertifikater, de har brug for til at gøre krav på offentlige ydelser.

Andre anbefalinger omfatter retsreformer, som kan sikre betalt barselsorlov, ligeløn og lige ejendomsrettigheder og støtte til udvikling af tjenester, der kan håndtere forbrydelser mod kvinder samt en forøget rekruttering af kvinder til politiet.

Finasiering mangler

Rapporten fremhæver de lande, som udmærker sig ved den globalt bedste praksis, og pointerer, at forandringer opnås bedst med innovativ politik. Nepal har for eksempel tredoblet antallet af kvindelige jordejere igennem de seneste 10 år ved at tilbyde skattefritagelser, der kunne fremme implementeringen af nye arvelove. I Sverige har indførelsen af 'fædreorlov' en barselsorlovsperiode, som er forbeholdt fædre hjulpet til at indsnævre lønforskellene. Og i Sydafrika, har de såkaldte Thuthuzela-plejecentre, der samler politi, sundhedspersonale og juridisk rådgivning, hævet gennemsnittet af domfældelser i sager om overgreb mod kvinder fra et nationalt gennemsnit på syv procent til hele 89 procent.

Rapporten giver en klar indikation af, hvilke område UN Women er opsat på at prioritere i sit arbejde. Men det nye agentur, som begyndte sit arbejde i januar under ledelse af den chilenske ekspræsident, Michelle Bachelet, må kæmpe hårdt for at skaffe de midler, det har brug for. Hidtil er der kun kommet tilsagn om 88 millioner dollar i finansiel støtte, så der er langt endnu til det erklærede mål på 500 millioner.

Større kønsligestilling er nu blandt mange donororganisationer blevet identificeret som et højt prioriteret mål, men rapporten påpeger, at det endnu er uhyre få midler, der går til at styrke kvinders juridiske rettigheder. Af de 874 milliarder dollar, som Verdensbanken har brugt i de seneste 10 år, gik de 126 milliarder til investeringer i offentlig administration, jura og retssystemer, men inden for denne beløbsramme var så lidt som 7,3 millioner dollar afsat til programmer, som rettede sig imod at skabe større ligestilling mellem kønnene 0,001 procent af det samlede budget. Adgang til domstole er en grundlæggende nødvendighed for alle aspekter af kvinders liv, ikke mindst for deres adgang til jord og uddannelse, og nu da kønsspørgsmål er udpeget som et af fire prioriterede områder for Verdensbanken frem til 2014, foreligger der et fastslået behov for at investere i at forbedre retfærdighed for kvinder.

Andre anbefalinger i rapporten omfatter bedre uddannelse til dommere, bl.a. for at gøre op med forestillingen om, at kvinder med deres adfærd selv kan have medskyld i voldtægter, og kvotesystemer, som kan øge antallet af kvindelige lovgivere. Af de 28 lande, der har over 30 procents kvindelig repræsentation i parlamentet, har de 23 anvendt kvoter.

Erstatning for overgreb

I lyset af, hvordan seksuel vold bliver brugt i konfliktzoner, anbefaler rapporten, at der bliver gjort en større indsats for at lette kvinders adgang til domstole og sandhedskommissioner både under og efter en konflikt. Det anerkendes i rapporten, at der er sket væsentlige fremskridt i international ret i de seneste to årtier, som har gjort det muligt at retsforfølge seksuelle voldsforbrydelser. Men de internationale domstole er nu nødt til at opprioritere de kønsbaserede forbrydelser i deres retsforfølgelsesstrategier, pointeres det. Kvinder har en afgørende rolle at spille i fredsskabelse, men rapporten hævder, at der er brug for at rette mere opmærksomhed imod at forbedre kvinders adgang til retfærdighedsmekanismer efter en konflikt, eksempelvis erstatninger. Som eksempel henvises der til Sierra Leone, hvor et erstatningsprogram hjælper kvinder, som har overlevet seksuel vold, ved at yde små lån og undervise i færdigheder, der kan gøre det muligt at etablere små virksomheder. Udviklingsorganisationen VSO udtaler, at rapporten må komme som en »brat opvågning« for de ledere i verden, som har sovet i timen, når det gælder kønsligestilling.

»I mange lande er der stadig for mange huller i loven, der efterlader kvinder uden tilstrækkelig beskyttelse. For andre er lovene knap nok det papir værd, de er skrevet på enten fordi implementeringen er for svag, eller fordi retssystemet aktivt afskrækker kvinder fra at bruge dem,« pointerer Kathy Peach fra VSO.

© The Guardian og Information
Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her