Nyhed
Læsetid: 4 min.

Dokumentation: Vision for et demokratisk Libyen

Libyens Nationale Overgangsråd, det styrende organ for landets revolutionskræfter, har fremlagt denne ottepunktsplan for landets fremtid
Udland
4. august 2011

Det Nationale Overgangsråd fremlægger hermed sin vision for, hvordan Libyen kan genopbygges som demokratisk stat. Denne vision imødekommer vort folks behov og forhåbninger og indoptager de historiske forandringer, som 17. februar-revolutionen har medført.

Vi har igennem fortidens kampe under et diktaturs dystre dage lært, at der ikke er noget alternativ til at opbygge et frit og demokratisk samfund og sikre overhøjhed for de internationale humanitære love og menneskeretserklæringer. Dette kan kun bringes i stand gennem dialog, tolerance, samarbejde, national sammenhængskraft og alle borgeres aktive deltagelse. Da vi kender alt til, hvordan det er at blive regeret af et enmandsvældes autoritære diktatur, må den politiske myndighed, vi søger, repræsentere folkets frie vilje uden undertrykkelse af nogen stemme.

Erfaringerne fra vor fortid vil danne baggrund for vores sociale kontrakt i kraft af behovet for at respektere interesser hos alle de grupper og klasser, som danner vort samfunds mønster, og ikke kompromittere nogens gruppes eller klasses interesser. Det er denne sociale kontrakt, som må føre os til et civilsamfund, der anerkender intellektuel og politisk pluralisme og muliggør en fredelig overdragelse af magten igennem retlige institutioner og stemmeurner; i overensstemmelse med en national forfatning, som er udarbejdet af folket og vedtaget ved en folkeafstemning.

Til opfyldelsen af dette mål vil vi skitsere vores forhåbninger for en moderne, fri og forenet stat, som kan efterfølge det ulovlige Gaddafi-regimes nederlag. Det Nationale Overgangsråd vil lade sig retlede efter det følgende i vores fortsatte fremmarch mod frihed ved at favne det politiske demokratis principper. Vi anerkender uden forbehold vores forpligtelse til at:

1. Formulere et udkast til en national forfatning, som klart definerer sin natur, essens og formål og etablerer juridiske, politiske, civile, lovgivende, udøvende og dømmende institutioner. Forfatningen vil også præcisere borgernes rettigheder og pligter på en gennemsigtig måde og dermed adskille og afbalancere de tre grene af den lovgivende, udøvende og dømmende magt.

2. Skabe politiske organisationer og civile institutioner, herunder dannelse af politiske partier, folkelige organisationer, fagforeninger, foreninger og andre civile og fredelige sammenslutninger.

3. Opretholde en forfatningsmæssig civil og fri stat ved at opretholde intellektuel og politisk pluralisme og en fredelig overdragelse af magten, der åbner vejen for en egentlig politisk deltagelse, uden forskelsbehandling.

4. Sikre alle libyske statsborgere, som har nået myndighedsalder, retten til at stemme ved frie og retfærdige parlaments- og præsidentvalg, såvel som retten til at stille op til politiske embeder.

5. Garantere og respektere ytringsfriheden via medier, fredelige protester, demonstrationer og sit-ins og andre kommunikationsmidler i overensstemmelse med forfatningen og dens love på en måde, der beskytter den offentlige sikkerhed og den sociale fred.

6. Skabe en stat, hvis styrke hviler på vores stærke religiøse tro på fred, sandhed, retfærdighed og lighed.

7. Skabe et politisk demokrati med socialt retfærdige værdier, som omfatter:

a.) At nationens økonomi bruges til gavn for det libyske folk ved at skabe effektive økonomiske institutioner med henblik på at udrydde fattigdom og arbejdsløshed, således at der arbejdes hen imod et sundt samfund, et grønt miljø og en blomstrende økonomi.

b.) Udvikling af ægte økonomiske partnerskaber mellem en stærk og produktiv offentlig sektor, en fri privat sektor og et støttende og effektivt civilsamfund, der modstår korruption og spild.

c.) Understøttelse af brugen af videnskab og teknologi til gavn for samfundet gennem investeringer i uddannelse, forskning og udvikling, således at der fremmes en innovativ kultur, der kan styrke kreativitetens ånd. Vi skal fokusere på at fremhæve de individuelle rettigheder på en måde, der garanterer de sociale friheder, der blev nægtet til de libyske folk under diktaturets styre. Ud over at opbygge effektive offentlige og private institutioner og fonde for social omsorg, integration og solidaritet, vil staten garantere kvinders rettigheder og selvstændiggørelse kvinder på alle juridiske, politiske, økonomiske og kulturelle områder.

d) En forfatningsmæssig civil stat, som overholder religiøse doktriners ukrænkelighed og fordømmer intolerance, ekstremisme og vold, der er frembragt af bestemte politiske, sociale eller økonomiske interesser. Den stat, vi stræber efter at skabe, vil fordømme vold, terrorisme, intolerance og kulturel isolation, idet den respekter menneskerettighederne, reglerne og principperne for statsborgerskab og rettighederne for mindretal og de mest sårbare. Ethvert individ vil nyde fulde borgerrettigheder, uanset hudfarve, køn, etnicitet eller social status.

8. At opbygge et demokratisk Libyen, hvis internationale og regionale relationer vil bygge på:

a.) Legemliggørelsen af demokratiske værdier og institutioner, der respekterer sine naboer, opbygger partnerskaber og anerkender uafhængighed og suverænitet for andre nationer. Staten vil også søge at styrke den regionale integration og det internationale samarbejde gennem sin deltagelse sammen med medlemmer af det internationale samfund i bestræbelser for at opnå international fred og sikkerhed.

b. En stat som vil værne om værdierne i international retfærdighed, medborgerskab, respekt for den humanitære folkeret og menneskerettighedserklæringerne samt fordømme autoritære og despotiske regimer. Udenlandske statsborgeres og virksomheders rettigheder og interesser vil blive beskyttet. Indvandring, opholdstilladelse og statsborgerskab vil blive forvaltet af offentlige institutioner, der respekterer principperne og rettighederne for politisk asyl og offentlige friheder.

c. En stat, der vil tilslutte sig det internationale samfund i at afvise og fordømme racisme, diskrimination og terrorisme, og samtidig yde stærk til støtte for fred, demokrati og frihed.

Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"En stat, der vil tilslutte sig det internationale samfund i at afvise og fordømme racisme, diskrimination [m.m.]" Om dette punkt se evt. http://www.udenriget.dk/?p=1036 om oprørernes mange overgreb rettet mod sorte libyere.