Analyse
Læsetid: 3 min.

Sminkede fangetal giver kø ved håndvasken

Nye oplysninger tyder på, at ansvaret for forsvarets fifleri med de irakiske fangetal rækker væsentligt højere op i det militære hierarki end hidtil kendt. Spørgsmålet er, hvem der bærer ansvaret for det
Folketinget fik i 2007 at vide, at de danske styrker havde tilbageholdt 198 personer i de fire år, de var indsat i Irak. Men det tal var forkert – det reelle tal var mindst 500.

Folketinget fik i 2007 at vide, at de danske styrker havde tilbageholdt 198 personer i de fire år, de var indsat i Irak. Men det tal var forkert – det reelle tal var mindst 500.

Wathiq Khuzaei

Udland
30. marts 2012

Der er i øjeblikket voldsom kø ved håndvasken i sagen om Forsvarets fifleri med fangetallene fra Irak.

Og det er vel kun naturligt. Ikke mindst efter forsvarsminister Nick Hækkerup (S) har bedt Kammeradvokaten afgøre, om der er grundlag for at rejse en disciplinærsag mod en eller flere af de involverede officerer. Da Politiken i begyndelsen af februar offentliggjorde indholdet af det såkaldte papkassenotat, pegede pilen på tidligere chef for Hærens Operative Kommando, HOK, generalløjtnant Poul Kiærskou, der ifølge notatet havde beordret sine medarbejdere til at opgøre antallet af fanger så konservativt som muligt. Resultatet blev, at tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) i april 2007 svarede Folketinget, at de danske styrker havde taget 198 fanger i de fire år, de var ind-sat i Irak – mens det reelle tal var mindst 500.

Tidligere på ugen kunne BT så fortælle, at beslutningen om at nedtone fangetallet blev truffet noget højere oppe i systemet – nemlig af generalmajor Henrik Røboe Dam, der i 2007 var chef for Operationsstaben i Forsvarskommandoen, FKO, der er Forsvarets øverste ledelse.

Ifølge BT advarede HOK flere gange Henrik Røboe Dam om, at det ville være misvisende at holde fast i de 198 fanger, da opgørelsen var behæftet med stor usik-kerhed. Men det forbehold valgte Dam altså ifølge BT at fjerne fra det svarudkast, som FKO endte med at sende til Forsvarsministeriet. Egentlig er det ikke spor overraskende, at der var mange personer involveret i besvarelsen af spørgsmål 2434.

Sådan er den normale sags-gang i et stærkt hierarkisk system som Forsvarets. At der ryger adskillige versioner op og ned i systemet, før svaret er klar til at blive sendt til ministeriet, er også oplagt. Det overraskende er imidlertid, at der på alle niveauer i systemet sidder officerer, som er så opsatte på at tjene den til enhver tid siddende forsvarsminister, at de er villige til at aflevere det svar, der behager ham mest. Uanset om de derved twister sandheden til ukendelighed.

Hvorfor dog forvirre

Ikke alle syntes i 2007, at fifleriet med de usikre fangetal fra Irak var god latin, og det resulterede altså i det berømte papkassenotat.

Men den dag i dag er der mange i Forsvaret, som har endog meget svært ved at se, hvad problemet egentlig er med de fangetal.Det var jo ikke direkte forkert at holde fast ved de 198, når tallet nu var opgjort på samme måde, som man tidligere havde opgjort det, lyder snakken ved den berømte håndvask.

De 198 var det antal fanger, danskerne med sikkerhed vidste, man havde taget. Og så var der jo det behagelige ved det lave fangetal, at det helt givet ville passe bedre til det budskab, ministeren gerne ville have ud; nemlig at Danmark havde et meget begrænset fangehåndteringsproblem.

Og hvorfor forvirre Folketinget unødigt med alenlange forklaringer om, at fangetallet kunne opgøres på forskellige måder alt efter hvor mange korttidsfanger, man regnede med?

Behagesyge

Spørgsmålet er, hvem der egentlig er ansvarlig for den politiske behagesyge, som Forsvaret tilsyneladende er særlig hårdt ramt af.

Lod den nu tidligere forsvarsminister Søren Gade sine embedsmænd eller ligefrem FKO forstå, at han forventede et konservativt svar? Var det spindoktor Jacob Winther, departementschef Lars Findsen eller en mere anonym kontorchef, der vinkede med en vognstang til forsvarsledelsen om, hvordan man ønskede det følsomme fangespørgsmål besvaret?

Eller var måske blot Forsvarets egne chefer, der mente at vide, hvad ministeren helst ville høre?

Det er tvivlsomt, om det nogensinde kommer frem, hvem der trak i hvilke tråde for at få spørgsmål 2434 besvaret på en måde, der gav mindst muligt politisk stormvejr. Men det, der ikke er tvivl om, er, at Folketinget blev misinformeret om antallet af danske fanger. Og så kan man jo spekulere på, hvor mange gange den samme behagesyge har bevirket, at Forsvaret har misinformeret eller sminket oplysninger om den danske krigsførelse i de tusindvis af svar, som FKO har forfattet til Folketinget de senere år.

For ét er sikkert, historien om de sminkede fangetal er ikke enestående. Hverken i det sammenspiste forsvarssystem eller i andre myndighedssystemer. Og bedre bliver det næppe, når forsvarsminister Nick Hækkerup får lagt Forsvarskommandoen ind under ministeriet, og al kommunikation mellem instanserne derefter bliver undtaget fra aktindsigt.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Og bedre bliver det næppe, når forsvarsminister Nick Hækkerup får lagt Forsvarskommandoen ind under ministeriet, og al kommunikation mellem instanserne derefter bliver undtaget fra aktindsigt."

Hov !! ??

Stop !!

Jeg googlede det i artiklen omtalte "papkassenotat".

Så vidt jeg kan læse mig til, så er det ikke journaliseret og ingen ved hvem der har lavet det - og det blev fundet "tilfældigt" - er det stadig sådan, elle ved man mere i dag ???

'Papkasse notatet' er sikkert fremkommet ved et tip under en 'spirituel seance' som den hvor Romano Prodi i 1977 fik tip om hvor Aldo Moro blev holdt fangen...

En travesti....

Lars R. Hansen

"Der er i øjeblikket voldsom kø ved håndvasken i sagen om Forsvarets fifleri med fangetallene fra Irak."

Nå! Er der virkelig det? Ligefrem en voldsom kø? Næppe - at de implicerede ikke skyldbetyngede tilstår deres påstået brøde i pressen - betyder næppe pågældende på nogen måde forsøger at fralægger sig deres ansvar - for udfærdigelsen af svaret til ministeren - hvilket pågældende da heller ingen grund her til - eftersom svaret rimeligvis må sige at være korrekt.

"...der på alle niveauer i systemet sidder officerer, som er så opsatte på at tjene den til enhver tid siddende forsvarsminister, at de er villige til at aflevere det svar, der behager ham mest. Uanset om de derved twister sandheden til ukendelighed."

Når man som journalist alligevel opdigter motiver og sammenhænge så frit - hvorfor så ikke gøre det lidt mere spændende - og bare en smule logisk sammenhængende?

At motivet - for kontinuiteten i opgørelsesmetode - skulle findes i et ønske om at behage ministeren med et forholdsvist lavt tal - forekommer ikke særlig sandsynligt - sat op mod et ønske om at anvende en fornuftig opgørelsesmetode, der alene omfattede egentlige tilbageholdte personer og ikke opholdte personer - og altså fastholde den anvendte opgørelsesmetode fremfor at bruge forskellige opgørelsesmetoder i svarene til ministeren - alt efter sagsbehandler.

Der er ikke rigtig nogen grund til at 'fifle' for at undgå dette svar:

'Det samlede antal tilbageholdte er over 500, hvoraf 113 er overladt til irakisk politi, og 50 er overladt til Storbritannien. Over 337 er frigivet af danske styrker, uden at overdragelse har fundet sted...'

Til fordel for dette svar:

'Det samlede antal tilbageholdte er således 198, hvoraf 113 er overladt til irakisk politi, og 50 er overladt til Storbritannien. De resterende 35 er frigivet af danske styrker, uden at overdragelse har fundet sted...'

Men udmærkede grunde til at anvendte pågældende opgørelsesmetode - hvor kun egentlige tilbageholdte personer anføres - samt holde en vis kontinuitet i opgørelsesmetode i svarene til ministeren uagtet sagsbehandler.

Robert K:

"Ifølge forsvarsminister Nick Hækkerup (S) har ministeriet nemlig identificeret forfatteren til det såkaldte papkassenotat". Politiken 9.2.2012:

http://politiken.dk/indland/ECE1534479/minister-vi-har-fundet-forfattere...