Læsetid: 4 min.

CIA-rapport underkender amerikansk fangegaranti

Amnesty International og Rehabiliteringscenter for Torturofre kræver, at regeringen lukker det juridiske hul, som ifølge en ny redegørelse om CIA-flyvninger fortsat tillader USA at anvende dansk luftrum til fangetransporter. Enhedslisten bakker op
Udland
30. maj 2012
Da det i 2006 kom frem, at USA havde benyttet baser og lufthavne i Europa som led i et hemmeligt fangeprogram, vakte det furore i en række EU-lande, som iværksatte undersøgelser af transporterne. I Danmark afviste VK-regeringen at undersøge sagen. Her et billede af standardudstyret i et forhørslokale på Guantánamo-basen i Cuba.

Da det i 2006 kom frem, at USA havde benyttet baser og lufthavne i Europa som led i et hemmeligt fangeprogram, vakte det furore i en række EU-lande, som iværksatte undersøgelser af transporterne. I Danmark afviste VK-regeringen at undersøge sagen. Her et billede af standardudstyret i et forhørslokale på Guantánamo-basen i Cuba.

Paul J. RICHARDS

USA’s garanti for, at man ikke fremover vil anvende dansk luftrum til transport af terrormistænkte, er ikke det papir værd, som den er skrevet på. Det fremgår af den 65 sider lange CIA-redegørelse, som en gruppe forskere fra Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, offentliggjorde i går.

Ifølge redegørelsen har det hele tiden været Justitsministeriets opfattelse, at USA frit kan gennemflyve dansk luftrum med fanger ombord, så længe flyene bare undlader at sætte landingshjulene på dansk, grønlandsk eller færøsk jord.

Og den opfattelse har Justitsministeriet tilsyneladende stadig, hedder det i DIIS-rapporten, der er blevet til på opdrag af den nuværende regering.

Både Amnesty International og Rehabiliteringscenter for Torturofre (RCT) kræver på baggrund af redegørelsen, at regeringen sørger for at få lukket det juridiske hul, som tilsyneladende betyder, at Danmark ingen beføjelser har til at kontrollere fangefly, der måtte krydse dansk område.

»Det vigtigste er ikke at pege fingre ad den forrige regering. Det vigtigste er at sikre, at den slags ikke kan ske igen,« siger Amnesty Internationals juridiske rådgiver Claus Juul.

»For der er ingen tvivl om, at Danmark ifølge FN’s torturkonvention er forpligtet til at modvirke tortur herunder selvfølgelig også at forebygge, at dansk luftrum og territorium kan blev brugt til den slags igen.«

Amnestys bud på, hvordan regeringen bør løse sagen, er enkel.

»Det letteste ville være at meddele USA, at hvis vi fremover har mistanke om fangeflyvninger, så forbeholder vi os retten til at standse og undersøge mistænkelige fly – med henvisning til FN’s torturkonvention« siger Claus Juul. »Hvis regeringen gjorde det, kunne ingen være i tvivl om, at Danmark ikke vil lægge luftrum eller jord til den slags fremover. Så har vi i hvert fald trukket i det håndtag.«

Lovgivning tak

Anders Bernhoft, pressechef på Rehabiliteringscenter for Torturofre, er meget enig i, at regeringen må sørge for at dansk luftrum fremover er lukket for fangetransporter.

Men han mener ikke, det er tilstrækkeligt at sende en erklæring til Washington.

»Justitsministeriet mener tilsyneladende, at torturfly kan overflyve vores område. Hvis det er rigtigt, bør lovgivningen laves om«, siger han. »Hensigten med torturkonventionen er netop, at enhver stat er forpligtet til at forebygge, at der ikke forekommer tortu,r. Og det er den forpligtelse, vi mener Danmark bør leve op til.«

Værdiløs garanti

Anders Bernhoft understreger, at det er helt uacceptabelt, hvis dansk luftrum og territorium frit kan anvendes til den slags formål.

»Danmark er forpligtet til at forbygge tortur til enhver tid til vands, til land og i luften. Vi kan ikke leve med, at USA kan overflyve Danmark som led i et torturprogram,« siger han.

Begge organisationer er desuden dybt bekymrede over DIIS’ konklusioner vedrørende den amerikanske garanti. I rapporten konkluderer forskerne, at det er meget usikkert, om USA fortolker garantien lige så generelt, som den i sin tid blev præsenteret af Fogh-regeringen.

Dengang hed det sig, at USA havde givet Danmark et generelt løfte om at afstå fra at anvende dansk luftrum og territorium til fangetransport uden udtrykkelig dansk tilladelse. Men i virkeligheden taler garantien kun om ’rendition’, og det begreb mener forskerne, USA fortolker væsentligt smallere end Danmark.

»Den garanti, vi har fået fra USA, er ikke meget værd, når det er så uklart, hvad det er, amerikanerne har lovet,« mener Claus Juul

»Hvis ikke USA har lovet at undlade alle fangetransporter (men kun særlige transporter, red.) gennem dansk luftrum, hvad er det så egentlig de har lovet?«

Vildledning

På Christiansborg er Enhedslisten mest oprørt over, at den tidligere regering undlod at oplyse Folketinget om, at Justitsministeriet var af den opfattelse, at USA havde frie hænder til at overflyve dansk luftrum, så længe flyene bare blev i luften.

»Vi er blevet ført bag lyset« siger ordfører Frank Aaen, der understreger, at for hans parti er spørgsmålet om Danmarks rolle i CIA’s kontroversielle fangeprogram langt fra slut.

»Jeg vil have at vide, hvor man har den juridiske tolkning fra, som giver statsfly ret til at flyve igennem dansk luftrum med fanger ombord uden at spørge,« siger han.

Og så er han i øvrigt meget positiv over for de to organisationers bud på, hvordan hullet kan lukkes.

»Det vil vi helt klart tage med os. Og desuden regner jeg også med, at den kommende Irak- og Afghanistan-kommission vil tage emnet op. Det her handler jo netop om, hvorvidt Danmark har overholdt de internationale konventioner og der er bl.a. det, kommissionen skal undersøge,« siger Frank Aaen.

Indtil videre har SSFR-regeringen afvist, at kommissionsundersøgelsen skal beskæftige sig med det ømtålelige CIA-spørgsmål.

Frank Aaen vil ikke p.t. tage stilling til, hvilke konsekvenser det bør have, at den tidligere regering bevidst undlod at fortælle Folketinget, at Justitsministeriet ikke mente, Danmark havde mulighed for at håndhæve nogen form for kontrol med CIA-overflyvninger.

»Det er for tidligt at tale om rigsretssag,« siger han. »Nu må vi først have klarhed over, hvad den nuværende og den tidligere justitsminister vidste om den sag.«

Løse ender

Både Enhedslisten, Amnesty og RCT beklager i øvrigt, at DIIS-undersøgelsen har haft så begrænset et mandat.

»Vi havde håbet på en egentlig kommissionsundersøgelse, der kunne pålægge involverede embedsmænd og politikere at svare på de centrale, ubesvarede spørgsmål,« siger Claus Juul fra Amnesty.

»Det fik vi ikke. I stedet har vi fået en rapport, der efterlader flere spørgsmål, end den besvarer.«

Blandt de spørgsmål, som Amnesty fortsat efterlyser svar på, er, om USA reelt har anvendt dansk territorium.

»Vi ved stadig heller ikke, hvem der vidste hvad om de her flyvninger. Rapporten gennemgår ret minutiøst Udenrigsministeriets arbejde, men vi får ikke noget at vide om, hvad PET eller Forsvaret vidste eller gjorde sig af tanker« siger han.

Anders Bernhoft finder også rapporten mangelfuld.

»Man bliver desværre ikke klogere på det afgørende spørgsmål om, hvorvidt CIA har anvendt dansk luftrum eller danske, grønlandske eller færøske lufthavne i forbindelse med rendition-programmet,« siger han.

»Det er også problematisk at forskerne hverken har haft adgang til at afhøre danske embedsmænd eller mulighed for at opsøge udenlandske kilder.«

Hverken udenrigsminister Villy Søvndal (SF), justitsminister Morten Bødskov (S) eller formanden for det grønlandske hjemmestyre, Kuupik Kleist, ønskede i går at kommentere CIA-redegørelsen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Christian de Coninck Lucas

Det er nok ligeså sandsynligt at amerikanerne selv anerkender, når en CIA chartret privat jet styrter ned med et par tons kokain ombord. Hbilket sker ind imellem...

Anne Albinus

Europarådet har udgivet en bog "CIA above Law? Secret detentions and unlawful inter-state transfers of detainees in Europe", 2008. Kan købes på Saxo.com.

Man kan læse nogle sider her på fransk mht. overflyving. Kan ikke finde uddraget på engelsk, så jeg oversætter lidt fra side 114:

i "Hvis en Stat, der er medlem af Europarådet, har alvorlige grunde til at tro, at et fly, der flyver gennem dens luftrum, medbringer fanger, der skal transporteres til et land, hvor de kan risikere en dårlig behandling, der krænker artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så skal Staten tage alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at det finder sted.

j Hvis Statens fly præsenterer sig som et civilt fly uden behørigt at have bedt om foregående tilladelse i henhold til artikel 3c i Chicago-konventionen, så skal Territorialstaten kræve, at flyet lander, for at man kan inspektere det. Ellers skal der protestere ad passende diplomatisk vej

k Hvis et fly har præsenteret sig som et Statsfly og har fået tilladelse til overflyvning uden dog at have oplyst om sin opgave, kan Territorialstaten ikke inspicere det uden kaptajnens tilladelse. Imidlertid kan Territorialstaten afvise andre overflyvningstilladelser for Flagstaten eller påtvinge Flagstaten kravet om at underlægge sig inspektioner. Hvis overflyvningstilladelsen stammer fra en bilateral aftale eller en aftale vedrørende deres styrker eller en aftale med hensyn til militærbaser, så skal vilkårene for en sådan aftale genvurderes, hvis, og i det omfang at, de ikke tillader kontrolforanstaltninger, der tager sigte på at sikre respekten for menneskerettigheder.

Hasse Gårde-Askmose

""For der er ingen tvivl om, at Danmark ifølge FN’s torturkonvention er forpligtet til at modvirke tortur herunder selvfølgelig også at forebygge, at dansk luftrum og territorium kan blev brugt til den slags igen.«

Kunne godt tænke mig, at få uddybet dette "herunder selvfølgelig også at forebygge, at dansk luftrum.......kan blev brugt til den slags igen"

Vibeke Nielsen

Det er meget spøjst med de her udtalelser. For af de tre adspurgte organisationer/institutioner/partier er den organisation (AI), som er mindst afhængig af staten, samtidig den instans som er mindst kritisk overfor statens tidligere beslutninger og nuværende lovgivning. AI siger jo sådan set bare, at Danmark skal gøre det, som Danmark hele tiden har gjort + sende en papirtiger til Washington, der knurrer, at vi sørger for at overholde det, som Europarådet længe har anbefalet, jvs. Albinus citater. Men AI behøver jo ikke at være så vattede og naive. De kunne sagtens være lige så kritiske overfor nuværende lovgivning og tidligere justitsministre, som EL og RCT. De sætter faktisk mindre på spil ved at være det.

Anne Albinus

I min kommentar dd kl.10:14 har jeg glemt at skrive, at de 3 punkter, jeg nævnte i kommentaren er Venedig-Kommissionens konklusioner på præcise spørgsmål stillet af Europarådets Udvalg for juridiske og menneskeretslige spørgsmål.

Om Venedig-Kommissionen:
http://www.venice.coe.int/site/main/Presentation_E.asp

I aftenens Deadline forstod jeg det sådan på DIIS-rapportens forfatter, at de CIA flyvninger der evt. skulle være fundet sted hører under en bilateral aftale, og DK intet kan gøre mht. kontrol.

Menud fra Venedig-Kommissionens svar, så "skal
vilkårene for en sådan aftale genvurderes, hvis, og i det omfang at, de ikke tillader kontrolforanstaltninger, der tager sigte på at sikre respekten for menneskerettigheder."

http://www.dr.dk/DR2/deadline2230/2012/05/28/153232_1_1.htm

Hasse Gårde-Askmose

Thanks Anne.