Nyhed
Læsetid: 6 min.

Er mænd de sande ofre for diskrimination?

De arbejder længere, de lever kortere, er mere sårbare over for økonomisk usikkerhed og har et dårligere helbred, og på film og i tv bliver de nu også latterliggjort som stereotyper – måske var det på tide at vende kønskampen om, mener en sydafrikansk filosof og ’manderettighedsforkæmper’
Mænd er i langt højere grad end kvinder ansat i erhverv med lav anseelse, arbejder flere timer om ugen og er langt mere truet af livsstilssygdomme og selvmord.

Mænd er i langt højere grad end kvinder ansat i erhverv med lav anseelse, arbejder flere timer om ugen og er langt mere truet af livsstilssygdomme og selvmord.

Impact Photos

Udland
18. maj 2012

Her et overset faktum: Mænd bliver undertrykt. I mange samfundslag og sammenhænge bliver de rutinemæssigt diskrimineret på måder, kvinder ikke oplever på tilsvarende vis. Så uerkendt er dette fænomen, at mange uden videre afviser den blotte omtale af det som latterlig.

Sådan lyder i al fald påstanden i en bog af en sydafrikansk filosofiprofessor, der hævder, at sexisme mod mænd er et udbredt onde, som vi af en eller anden grund har valgt at ignorere. I The Second Sexism argumenterer David Benatar, der er forskningsleder på det filosofiske institut på Cape Town University, at »flere drenge dropper ud af skolen, færre mænd får en videregående uddannelse, flere mænd dør unge, og flere mænd havner i fængsel« – og at hele denne elendighed er lige så fortrængt, som den er uudforsket.

»Der er tale om en overset form for sexisme,« siger Benatar i et telefoninterview.

»Det er ganske vist stadig sådan, at størstedelen af de ledende økonomiske og politiske roller i samfundet besættes af mænd. Men ser vi på f.eks. de indsatte i fængsler, på hjemløse eller på antallet af mennesker, der dropper ud af skolen, er der her en overvældende overrepræsentation af hankønsvæsener. Tendensen til, at der er flest mænd på toppen, modsvares af tendensen til, at der er også er flest på bunden.«

Den amerikanske forfatter og ’manderettighedsforkæmper’ Warren Farell kaldte engang sidstnævnte skævhed for ’glaskælderen’.

»Det kan godt være, at der findes et glasloft for kvinder,« udtalte Farrell i et interview med avisen The Observer, »men af de 25 erhverv, der har lavest anseelse [i USA, red.], beskæftiger de 24 af dem mellem 85 og 100 procent mænd. Det er professioner som tagdækker, svejser, skraldemand, kloakarbejder – job med lav løn og ringe arbejdsmiljø, som kun få mennesker ønsker at påtage sig.«

Lider i stilhed

Har Benatar og Farrell fat i en vigtig pointe? I al fald kan deres tese støtte sig til mængder af statistik. Ikke alene rekrutteres mænd hyppigere til militærtjeneste, de har også højere risiko for at blive ofre for vold og for at miste forældremyndigheden over deres børn i tilfælde af en skilsmisse, og undersøgelser udført i 2009 af OECD viste, at drenges læsefærdighed i gennemsnit halter ét år efter pigers i alle industrialiserede lande. Mænd arbejder også i flere timer: I 2010 kunne Storbritanniens statistiske bureau, Office for National Statistics, således konstatere, at britiske mænd arbejder i gennemsnit 39 timer om ugen, mens britiske kvinder kan nøjes med 34. Også helbredsmæssigt er mænd typisk dårligere stillet: F.eks. udvikler de i gennemsnit hjertesygdomme 10 år tidligere end kvinder. Samtidig begår tre gange så mange unge mænd som kvinder selvmord.

»Den største udfordring, vi står over for, er at få gjort op med mænds tilbøjelighed til at bide smerterne i sig og lide i stilhed,« siger Tim Samuels, radiovært for BBC 5-programmet Men’s Hour. »Vi mænd er måske nok blevet bedre til at indrømme vores svagheder eller søge hjælp. Men der er stadig uhyggelig lang vej at gå.«

Mænd bliver også i stigende grad genstand for latterliggørelse, nogle gange af perfid art. Den engelske stand-up-komiker Jo Brand udtalte engang, at hendes favoritmand var »en død en«, en reklame for ovnrens bruger mottoet »Så let, at selv en mand kan gøre det«. Amerikanske komedieserier og film dyrker det stereotype billede af mænd, der aldrig er blevet rigtig voksne og stadig bor hjemme hos mor.

»En universel forskelsbehandling er vores større grad af tolerance over for vold mod mænd. Ofre for mord og alvorlige overfald er i uforholdsmæssig grad mænd. Forskning har vist, at både mænd og kvinder har færre hæmninger mod at agere voldeligt over for mænd end over for kvinder,« siger Beinart.

I sin bog fra 2008, The Sexual Paradox, forfulgte psykologen og journalisten Susan Pinker samme spor som Beinart.

»De fleste børn med udviklingsmæssig forsinkelse, adfærdsforstyrrelser og indlæringsproblemer er drenge,« siger hun. »Og disse drenge bliver svigtet af vores skolesystem. Mange ender med at droppe ud. Vores psykiatriske behandlingssystem er også fokuseret på at hjælpe dem, der selv søger hjælp. Og det har de fleste mænd svært ved.«

»Jeg tror, at den forskel på fem-seks år, der er i kvinders og mænds livslængde, kunne mindskes markant, hvis vi satte mere målrettet ind over for de stressrelaterede sygdomme, som tager af livet af langt flere mænd end kvinder i deres bedste alder. Den stigende kurve af selvmord blandt mænd under finanskrisen er et godt eksempel på, hvordan mandlige lidelser ofte kan være helt usynlige indtil det sidste.«

Flere comeback end Madonna

Der er dog ikke alle, som lader sig overbevise af, at mænd skulle være en undertrykt og sårbar gruppe, som er ude af stand til at sige fra, hvad enten det er fordi de er undertrykte, eller fordi de frygter latterliggørelse.

»Det er en påstand, som har gjort flere comeback end Madonna,« siger Julie Bindel, feministisk forfatter og politisk aktivist. »Og den er det argeste sludder. Sagen er snarere, at mænd selv betaler den pris, som følger af deres overherredømme.«

»Min far arbejdede på et stålværk i Nordøstengland. Det var et fuldkommen rædselsfuldt job, og når han kom hjem – arrig, fysisk smadret og underbetalt – havde han to valg: han kunne optræde dominerende i familien, være chef for sin kone og børn. Eller også kunne han gå ud og bælle 10 store fadøl på pubben.«

»Realiteten er, at det offentlige liv stort set alene er mænds ejendom, og de ulemper, der følger af dette, er så bare den pris, de betaler. Og det kan helt sikkert være barske løjer. Men maskulinitet er en tillært adfærd, lige så vel som kvindelighed er. Hvis vi i sidste ende får afskaffet patriarkatet, vil vi få et samfund, der også vil blive bedre for mænd at leve i.«

»Det er tydeligt, at den patriarkalske orden kan slå hårdt ned på mænd, der ikke kan finde ud af at passe ind i dens skabeloner,« siger Natasha Walter, forfatter til bogen Living Dolls: The Return af sexisme and The New Feminism. »Vi bør helt sikket tale meget mere om, hvor store ofre mænd bringer, men jeg vil ikke gå med til, at det skulle være kvinderne, som trækker i alle tråde her. Vi er nødt til at se på den strukturelle ulighed. Sexisme mod mænd eksisterer ikke på samme måde på grund af de ubalancer, der findes i det patriarkalske system.«

Benatar mener, at den sondring er vildledende – og at vores uvidenhed om ’den anden sexisme’ stammer fra, hvad han betegner som ’ensidige feminister’, der alene fokuserer på at få udbygget kvinders rettigheder snarere end at være optaget af reel ligestilling og optimering af samarbejdet kønnene imellem.

»Det er korrekt, at kvinder indtager klart færre af de højeste og mest magtfulde positioner,« skriver han, »men dette er ikke tilstrækkelig grund til, at vi kan sige, at kvinder generelt er ringere stillet. Vi er nødt til at sammenligne alle kvinder med alle mænd og ikke bare de mest succesrige kvinder med de mest succesrige mænd. Ellers kunne vi lige så godt sammenligne de mindst succesrige mænd med de mindst succesrige kvinder. Og på det grundlag konkludere, at det generelt er mænd, som er ringere stillet.«

Hvis vi opstillede andre parametre for ’succes’, som tog større hensyn til den generelle trivsel i familier og parforhold og til balancen mellem arbejdsliv og familieliv, ville mænd så generelt stå ringere end kvinder? Det mener Pinker.

»Hvor mange mænd og kvinder, der sidder i erhvervslivets bestyrelseslokaler, kan ikke være det eneste værdiparameter for, om vi har et retfærdigt samfund,« siger hun. »Sundhed, lykke, rigdom i de mellemmenneskelige relationer, trivsel og hvor længe man lever er også vigtige værdier. Og på alle disse områder halter mænd efter kvinder.«

Alligevel forbliver mange mænd fortsat relativ uanfægtede af deres angiveligt mere sårbare stilling. Radioværten Tim Samuels er én af dem. Han indrømmer, at det er lettere at tolerere vitser om mænd, der ville være upassende, hvis de rettede sig mod kvinder eller etniske minoriteter: »Vi mænd har trods alt ikke været udsat for hundreder af års forfølgelse«, siger han. »Kønskampen må ikke få os til at miste vores humoristiske sans, og mon ikke der også stadig er plads til et par vitser om kvinder, der er løse på tråden?«

 

© The Guardian og Information Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Inger Sundsvald

Hvem er det der diskriminerer mænd?
Er det kvinder der har konstrueret samfundet som det er?

Jeg synes det er mærkeligt at kalde det diskrimination, når mænd bliver stresset af at arbejde for meget, når de lever usundt og når de ikke går til lægen, når der er noget i vejen.

Og hvis moral er der tale om med vitser om ”kvinder, der er løse på tråden”?

Lise Lotte Rahbek

Mennesker diskrimineres - hele tiden, verden rundt.

De diskrimineres på grund af deres køn, deres alder, deres uddannelsesniveau, deres opvækstbaggrund, deres udseeende på 'skøhedsskalaen' og på deres vægt.

Måske er det selve diskriminationen, der skal diskuteres.

Maya Nielsen

Ja inden for forskningsverdenen er der flest mandlige forskere, hvor er det synd at mænd i den grad presses til at tage de højeste stillinger med deraf følgende stress og overdødelighed, detg må vi altså have sat en stopper for ,så kvinderne også tvinges til at tage den slags topstillinger, og det kan slet ikke gå hurtigt nok, send alle direktører hjem til et halvt års trivsels orlov og erstat for en gang skyld dem med det undvigende kvindekøn, som "barsels vikarer" det har de godt af de dumme høns ;-)

Hans Jørgen Lassen

Man kunne få den tanke, at begrebet "diskrimination" efterhånden er skamredet til døde.

Hvad med bare at droppe begrebet, og så beskrive fakta?

Tilsyneladende ansporer dette begreb jo blot til fjendtlighed og blind harme.

Hans Jørgen Lassen

Begrebet diskrimination forudsætter, at nogen med forsæt udøver denne diskrimination, for at det skal give mening.

At henføre alle mulige lidelser, der i særlig grad rammer den ene eller anden gruppe, til diskrimination, udvander begrebet og gør det meningsløst.

Ja, mere end det. Det er direkte forstyrrende, for der kommer så et skær af, at nogen med ond vilje har påført disse personer deres ulykke. Hvilket der kun er tale om i de færreste sammenhænge.

Når man adskiller kønskamp og klassekamp, så havner man ude i absurditeter som denne artikel.

Maya Nielsen

Ja det samme kan siges om når man adskilder værdikamp fra kultur ot religionskritik.... det hele hænger jo sammen, når man hivet et hår ud i røveren, så får man tårer i øjnene....

Troels Ken Pedersen

Tja, som det også fremføres i artiklen af Bindel, har vi et system og et samfund, som tjener de *mægtige* mænds interesser. Magtesløse mænd bliver til tabere i det spil, men det gør kvinder så sandelig også! Når vi har samfund, som forbinder kvindeligt med svagt, irrationelt og afhængigt, og hvor mændene uanset meritter samlet set sidder på pengene, som kvinderne så nådigst kan få lov at købe bleer for (og skifte dem), har jeg svært ved at følge Benatar i, at det over en kam skulle være kvinders skyld.

Og humor?!? Der er så ufattelig meget "humor" der kører på dumme/svage/urimelige/uvidende kvinder og kvindelighed, at vi dårligt kan se det - for det er normalt. Ikke at "mænd er onde og dumme"-humor er meget bedre, men det er en dråbe i havet, og en stor del af det kan jeg tilgive for at sætte den kvindeligheds-nedgørende humor i relief. Hvis Jo Brand er det bedste, de kan stille op med som mandehader, er det godt nok ikke imponerende!

Så er der lige Benatars titel. "The Second Sexism"? Simone de Beauvoir må rotere i sin grav...

Troels Ken Pedersen

@ Hans Jørgen Lassen:

Mht. systematisk uretfærdighed er hensigt i mine øjne utrolig meget mindre interessant end konsekvenser. Man kan sagtens have forfærdelige og yderst systematiske skævheder med menneskelig lidelse og frustration til følge, uden at nogen (eller særlig mange) har til hensigt at forårsage lidelse.

Man kan sagtens være racist og sortere folk med arabiske navne ud af bunker af ansøgninger, uden at man tænker nærmere over det, endsige tatoverer hagekors på sig eller brænder kors af. Eller med et måske lidt klarere eksempel, hvis du drikker dig fuld, kører bil, og kører folk ned, gør det ikke alting OK, at du ikke havde til hensigt at køre nogen ned. Din mangel på "ond" hensigt gør ikke dine ofte mindre nedkørte. Ligeledes med diskrimination.

Rolf Hansen

Hans Jørgen Lassen:

Hvis du vidste hvordan mennesker formes fra de er 0-15år vil du også vide at mennesker er langt fra selv herre over deres ulykke.

Feks. en gruppe som kriminelle er det nærmest en selvfølge at de har oplevet svigt og meget andet fra helt tidligt i deres barndom hvilket har formet deres personlighed uhenssigtsmælssigt hvilket er grunden til de handler impulsivt og generelt uhensigtsmæssigt i forhold til de love og regler der er opstillet.
Jo værre barndom jo mere kriminel. Feks. er det typisk at seriemordere har oplevet sexuelt misbrug, vold og massivt svigt fra de har været helt små.

Hvis der ikke ligger svigt bag ligger der typisk andre psykiatriske diagnoser, eller hjerneskade som også kan ændre folks personlighed uhensigtsmæssigt.

Så den der med at folk er deres egen lykkesmed den er lige til at smide i skraldespanden som hypotetisk ævl.

Det er sådan at drengebørn typisk bliver opdraget hårdere end piger, hvilket i den grad er med til at belyse årsagerne til uligheden kønnene imellem, når de vokser op. Børnene bliver jo opdraget med forskel og dermed lærer at der er forskel på hvordan kønnene skal behandles.

Fakta er derimod at, lige meget køn osv. så stræber vi alle for at leve en fredelig og lykkelig tilværelse.

Maya Nielsen

Tjae rolf de fleste ikke alle stræber efter at leve fredelig og lykkeligt, der findes dog mennesker med helt andre erklærede og udførte mål i livet, eks. Selvmordsbombere... for steninger og sharia af den onde slags,hvor andres pigebørn, ikke må tilses af en læge fordi der kun er mandlige læger eller komme i skole... osv...osv... så enkel er verden altså ikke skruet sammen....

Rolf Hansen

Maya Nielsen:

Selvmordsbombere søger jo reelt også hvad de forbinder med en fredelig og lykkelig tilværelse.

Men det er jo en af fejlene ved at bilde folk ind der er liv efter døden og paradis venter på dem, Så kan de tillade sig at gøre utilgivelige ting i deres rigtige liv.

Hans Jørgen Lassen

Jeg hverken betvivler eller bestrider, at nogle mennesker vokser op og lever under forhold, der ikke gør dem godt.

Min pointe var såmænd ganske beskeden:

det fremmer ikke klarheden eller diskussionen at kalde alt over en kam for DISKRIMINATION.

Især da dette begreb, som jo herhjemme nok historisk især kom på bane i forbindelse med Sydafrika og USA for behandlingen af negere, jo som udgangspunkt har at gøre med en bevidst forfordeling af visse grupper.

John Fredsted

"Benatar mener, at den sondring er vildledende – og at vores uvidenhed om ’den anden sexisme’ stammer fra, hvad han betegner som ’ensidige feminister’, der alene fokuserer på at få udbygget kvinders rettigheder snarere end at være optaget af reel ligestilling og optimering af samarbejdet kønnene imellem."

Åh, ja, og denne påstand synes der såmænd allerede at være empirisk belæg for i denne tråd.

Marianne Mandoe

Den diskriminering der bliver omtalt i artiklen er SELVVALGT.

Der er ingen der sætter en mand en pistol for panden og kræver han arbejder 70 timer i ugen.
Der er ingen vagter ved lægen der nægter at lukke ham ind.
Der er ingen der stikker et rør ned i halsen på ham og tvinger ham til at nedsvælge store mængder usund mad og drikke.

Det er altsammen noget han SELV bestemmer.

Hvis det nu havde været en klagesang (med beviser) om at mænd får mindre i løn, bliver smidt ud fra lægen og andre sundhedsinstitutioner og kun kunne købe ind på rationeringskort der kun gav adgang til usund mad og drikke....
Ja så kunne man tage det alvorligt. Meget alvorligt.

Men som sagt....
Mænd, i langt højere grad end kvinder, vælger selv deres livsstil.
Ja ikke engang social pression, overfor den måde de lever på, bliver de udsat for i nær den samme grad.

Troels Ken Pedersen

At alle mænd eller alle kvinder skulle have en kollektiv vilje og dermed være hjemfaldne til kollektiv skyld er en absurditet. En sådan absurditet (som Benatar bærer til torvs) tjener uanset hensigten kun til at aflede opmærksomheden fra de faktiske forhold: At der ER omfattende og systematiske skævheder, som primært tjener en begrænset klasse af rige, mægtige og priviligerede, fortrinsvis mænd. Og at de fleste andre mænd (dem som ikke er helt nede på bunden) har fordele i penge og magt, men betaler en grum pris for det. De systematiske og omfattende skævheder støttes i praksis af alle, som deltager i samfundet uden at kæmpe rasende imod. I praksis de fleste mennesker.

Sjovt nok er det i artiklen feministerne Bindel og Walter, der taler om hvordan man kan fremme både mænds og kvinders interesser, mens Benatar ikke kan komme op med noget bedre end at kvinder er onde og skal straffes. Sjovt nok det, som han med omvendt fortegn beskylder "de ensidige feminister" for...

Jens Sørensen

Hvis det er mænds egen fejl de lever kortere grundet egne frivillige valg, er det vel også kvinders egen skyld de selv frivilligt vælger lavtlønsjob !

Og ergo må søskende-parret Inger og Marianne jo indrømme at der på ALLE måder er ligeløn.

Og inger, dit ligegyldige link til en ligegyldig forfatter, der i artiklen påstår at Syddansk officielt positivt særbehandler mænd, bliver ikke mere korrekt af at linke det igen og igen.
Den påstand er ubetinget forfatterens egen farvede politisk korrekte tolkning.
Derimod linkede jeg til syd-dansk uni. OFFICIELLE hjemmeside, hvor de direkte skriver det modsatte end det gretelise Holm påstår er Syd-Dansk Uni. officielle holdning.

Men iflg. Inger ved gudinden Gretelise Holm jo mere om hvad der er Syd-dansk uni. officielle holdninger end Syd-dansk uni. selv gør.

Siger ret meget om Gretelise Holm og Inger Sundsvald niveau at debattere på.

Inger Sundsvald

Jamen Jens Sørensen da! Jeg har mange andre links på lager.

”Og det er sgu da sjovt, når en mand står og argumenterer for at kvinder skal slås bevidstløse før man knalder dem og i øvrigt holdes ude af IT branchen? Eller hvad? Det skal der da være plads til, eller hvad? Hvis man ikke kan grine af det, så er man snerpet og uden humor ik? Man kan vel ikke bebrejde nogen for at tænke, at Dell legitimerede latteren og syntes tonen var helt ok, når de nu havde valgt lige den moderator, og direktøren afslutningsvist siger ”du gjorde det godt”. Men der var ikke desto mindre rigtig mange både kvinder og mænd som oplevede udtalelserne som problematiske- især i den brandmæssige sammenhæng.
Men hvad betyder det så når ”hold nu kæft kælling!” bliver helt legitimt til et stort corporate arrangement med undskyldningen om at ”det da er for sjov jo”?”

Læs mere her, og fortæl mig så hvorfor det er helt i orden med tv-udsendelser som ”Min kone er skidesur”.
http://elektronista.dk/kommentar/hvad-var-egentlig-problemet-med-dell-og...

Janus Agerbo

Som Søren Lom nævner, så er det nok mere et udslag af klasseforskelle end kønsdiskriminering.

Det bliver først et problem i ligestillingsdebatten, hvis det bliver overset at ikke alle mænd rige og velfungerende.

Den dominerende gruppe har længe hovedsagligt bestået af gamle hvide rige mænd. De har benyttet alliancer med under lagt grupper, der har en fællesnævner med til at dominere de resterende grupper. Hvis ikke kønsdebatten bliver løftet ud af mænd mod kvinder retorik, så tror jeg ikke den får styrke nok til at vælte heirarkiet.

Hanne Cetkin

Hans Jørgen Lassen:

»Begrebet diskrimination forudsætter, at nogen med forsæt udøver denne diskrimination, for at det skal give mening.«

Hans Jørgen Lassens lommefilosofiske begrebsafklaring har som konsekvens, at det tidligere apartheid system ikke længere kan karakteriseres som diskriminerende, da diskriminationen af farvede og sorte som bekendt fandt sted med fuldt overlæg og forsæt.

Inger Sundsvald

Det er ikke så tit, at jeg tillader mig selv at give udtryk for min harme i fuld offentlighed, men jeg KAN altså ikke forstå, at det jeg og min mand fandt ud af at deles om i 60’erne (”magten og æren”) stadigvæk ikke har opnået bare nogenlunde ligevægt på skalaen mellem m/k nu så mange år efter.

Hvis ”skyld” er det?
Bevar mig vel!

Hvis jeg skal se skellet mellem kønnene som ”klasseskel”, så bliver jeg da rigtig forvirret. Skal jeg se det som noget der skiller mænd og kvinder i klasser, hvor mænd er den naturlige højklasse? Eller måske som noget der skiller ”højklassemænd” fra ”lavklassemænd”? Jeg ser ingen forskel her i den offentlige debat.

Personligt er jeg nok en smule træt af at høre, at hvis vi bare får styr på overenskomsterne og de ordnede arbejdsforhold, så skal ligestilling og ligeløn for kvinder nok komme.

Er det ikke en smule gammeldags at tale om de gamle rige hvide mænd og hierarkiet?

Inger Sundsvald

@Hanne Cetkin

Men de mente det nok ikke så slemt.

Jens Overgaard Bjerre

»Hvor mange mænd og kvinder, der sidder i erhvervslivets bestyrelseslokaler, kan ikke være det eneste værdiparameter for, om vi har et retfærdigt samfund,« siger hun. »Sundhed, lykke, rigdom i de mellemmenneskelige relationer, trivsel og hvor længe man lever er også vigtige værdier. Og på alle disse områder halter mænd efter kvinder.«

Tiden er ikke 1969, hvor John Lennon synger at: "Woman Is the Nigger of The World". Manden er i dag Niggeren, og kvinden kan bare kikke på sin egen mand og se hvordan han føjer sig for det ugentlige knald.

Men ellers synes jeg det er en god artikel, men synd at flere debattørerne bare har 'skimmet' den, i stedet for at forholde sig til indholdet.

Troels Ken Pedersen

Jeg er pænt sikker på at det hverken er mænd eller kvinder, der er "verdens niggere"!

Jeg har som altid lidt problemer med Informations brug af ordet "Offer", det efterlader en halv sandhed ude i skyggen.

Offerest anden halvdel er bødlen og når jeg ser kommentarerne ser det meget ud til at netop bødlen kommer i spil fra sit liv i skyggen...

Og jeg mener at den sydafrikansk filosofiprofessor har fat i noget væsentligt, mænd forventes at kunne lægge ryg til helt andre ting end kvinder.

Nu befinder den engelsksprogede del af verden sig nok et lidt andet sted i kønsudviklingen end Danmark, men de generelle tendenser mener jeg holder...

Og jeg tror at mange mænd afviser det alene pga. Offer rollen, hvis anden side jo er bødlen og mange mænd vil hverken ha' ofret eller bødlen og endnu mindre trækkes ned i den splitting.

Jonas Nielsen

Kedelig artikel der får en til at grine og intet andet :o)

Desværre læste jeg den og spildte min tid...

Inger Sundsvald

@jens bruus

Jeg tror jeg forstår hvad du mener.

Grethe Preisler

Ja ak og ve - kvinder er træske og mænd er brutale, eller osse er det omvendt.

Og det er i hvert fald aldrig nogen af dems egen skyld, hvis de sidder tilbage med hhv. fletningerne og skægget i skuffen efter gentagne forsøg på at finde den ideelle livsledsager af det modsatte køn at realisere sig selv og deres forventninger til parforholdets lyksaligheder med.

Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Det gir i hvert fald anledning til dybsindige og debatskabende artikler i Information, når argurketiden oprinder. Og dét gør den som bekendt hver eneste vår i hvert eneste år, når folketingsferien står for døren.

Anne Rasmussen

Jens Bruus: Statistik er noget skønt noget - særligt hvis man læser den som fa**** selv læser den. Det fremgår intet sted i dine selvmordstal at det oftest er enlige mænd, der begår selvmord - mænd, der har mistet deres partner.

Hvad der heller ikke fremgår af dine tal er, at kvinder forsøger selvmord 10 gange så ofte som mænd.

Derfor er din bemærkning om de kvindelige "bødler" direkte usmagelig.

Anne Rasmussen

Vi har her en debat om mænds problemer og hvad der plager mænd i samfundet og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er den størst forhindring for at denne debat kan finde sted kvinder der ikke tåler den...

jævnfør kommentarene....

Så hvad du finder usmageligt finder jeg sagligt...

Jeg finder det stedse besynderligt når så mange gerne vil lægge alt ud som en kamp eller modsætning mellem mænd og kvinder.
Modsætningen er på nuværende tidspunkt mellem kapital og mennesker.
Mænd og kvinder udnyttes/undertrykkes/diskrimineres/gives fordele på forskellig vis af det kapitalistiske system, ikke af/over for hinanden.

Jean-François Corbett

Tja, interessant emne, men en del af den analyse er skrevet mod bedre vidende med en mildt sagt selektiv brug af statistikker.

Eksempelvis: "britiske mænd arbejder i gennemsnit 39 timer om ugen, mens britiske kvinder kan nøjes med 34"... underforstået lønnet arbejde på arbejdspladsen (naturligvis med højere løn til mændene). Hvorimod kvinder lægger mange flere timers *ulønnet* og ikke værdsat arbejde i hjemmet, end mænd gør.

Netop derfor bruger "en reklame for ovnrens mottoet »Så let, at selv en mand kan gøre det«." Ikke fordi manden skal på perfid vis fremstilles som værende dum (som artiklen ret naivt får det til at lyde), men simpelthen fordi manden ikke kan huske, sidste gang han rensede ovnen. Konen plejer jo at gøre det. Og han lægger dårlig nok mærke til, at det bliver gjort. Og nu er det så synd for ham, fordi nogen gør grin af, at han ikke renser ovnen...

Hele den her analyse i artiklen lugter af reaktion mod truede og tabte privilegier.

Jean-François Corbett

Jean- hvis du ikke erkender værdien af det arbejde din kone gør for hjemmet, hvordan skulle hun så med nogen rimelighed kunne erkende din indsats- så hvem er egnlig truet her?

Jens Christensen

Anne Rasmussen, hvorfra får du idéen, at kvinder gør selvmordsforsøg 10 gange så ofte som mænd? Mig bekendt siger offentlige talbaser noget i retningen af to gange så ofte, men at antallet af gennemførte selvmord ikke desto mindre alligevel er 3-4 gange så højt hos mænd som hos kvinder. Betydningen af den omvendte proportionalitet i de tal vil jeg så undlade at kommentere.

Tine Sørensen

Vi er alle - kvinder og mænd - jaget vildt.
Gad vide hvordan konstruktionen ser ud, - som ser en fordel i, at vi bekæmper hinanden....?

Vi er tillagt forskellige egenskaber helt uafhængigt af, hvilke egenskaber vi faktisk besidder.

Ingen udover vi - interesserer sig for, hvem vi er som mennesker!!!
Jeg besidder fx både klassisk kvindelige og mandlige egenskaber.Jeg synes faktisk det er sjovt, at lege med rollerne...
Jeg elsker godt værktøj.... Til alle formål....
Og det ville være ideelt for mig, om vi kunne mødes om at deles om hinandens værktøj...
Både metaforisk og 1:1.

Jens Sørensen

Tænk en ballade p.gr, af en artikel der handler om mændsåbenlyse problemer.
Alle de nævnte fakta er anerkendt af alle.

Gad vide hvordan reaktioenerne havde været hvis man skiftede "mænd" uf med "kvinder".

Sikke et ramaskrig, der så ville være.

Erika Grann

Fra artiklen:

"Vi er nødt til at sammenligne alle kvinder med alle mænd og ikke bare de mest succesrige kvinder med de mest succesrige mænd. Ellers kunne vi lige så godt sammenligne de mindst succesrige mænd med de mindst succesrige kvinder."

Det synes jeg er rationelt og et sagligt indlæg. Det er bare ikke diskrimination. I hvert fald ikke i mine øjne. Det er snarere udfordringer, der stammer fra store forskelle diverse grupper i samfundet imellem.

At sige et drengebarn, der fødes ind i en arbejderfamilie med de værdier og normer de indpoder i ham, selv er skyld i han ender i et lavt betalt og måske meget ringeagtet job er en forsimpling. At sige det er enten mænds eller kvinders skyld er direkte nonsens. Det er i det hele taget ret svært at rette "skylden" noget sted hen, det er kultur, normer og praksis fastlagt i vores samfund gennem generationer.

Det er det samme som at mange jobs med stor repræsentation af kvinder har en (i nogen personers øjne) lavere løn end den burde. Er det fordi det er kvinder, der har jobbene, eller er det fordi andre rettigheder har været vigtige at kæmpe for igennem fagforeningerne? Og er det mænds eller kvinders skyld? Giver spørgsmålet overhovedet mening?

Essentielt set har jeg den holdning at mennesker må søge den lykke de vil, mænd såvel som kvinder, så længe de gør det ved egen kraft og ikke forventer positiv særbehandling. Min erfaring er, at kompetencer, sociale såvel som faglige, er det afgørende for hvor langt man kan komme i livet. Køn betyder i den professionelle verden kun noget for dem, der føler de burde opnå mere end deres evner kan bære dem, og derfor har brug for at pege på noget de ikke selv kan ændre (lad være med at svare "kønsskifteoperation").

Det har normalt været andre kvinder jeg har hørt den slags klynk fra, men synes da det er fint nok hvis mænd også begynder at klynke. Det ændrer bare ikke det faktum at mens nogen klynker (mænd såvel som kvinder) så er der andre (mænd OG kvinder) der kommer lige præcis så langt de vil.

Ja, jeg er liberal :o)

Del og hersk!

Slettet Profil

...Det irrationelle intuitive, grænseløse, inklusive, ukontrollerbare, ikke-dømmende, kontinuerlige, osv., bør også gives plads til at være og gro.

Med venlig hilsen

Vibeke Svenningsen

Mændene er det ekstreme køn - kvinderne klumper lidt mere på midten.

Hans Jørgen Lassen

Citat fra artiklen:

"Der er dog ikke alle, som lader sig overbevise af, at mænd skulle være en undertrykt og sårbar gruppe ..."

Med god grund.

For mænd er slet ikke en gruppe.

Lige så lidt som kvinder er.

Hanne Gregersen

Mandoes desperate kamp for at bibeholder kvindernes offerrolle har en underholdsningsværdi, som man ikke skal overse.

Hvis mænd har det skidt, er det deres egen, hvis kvinder har det skidt er det mændenes og samfundsstrukturenes skyld --- det skal nok hjælpe kvinderne med den logik, not !?

Marianne Mandoe

@ Thomas Dalager.

Så sent som i går var der indslag på TV2News der fortæller PRÆCIST hvordan, og hvorfor, vi har det kønsopdelte arbejdsmarked vi har.

Det er et kig værd.
Kort: EN ung kvinde med ambition om at blive mekaniker, og som var en af de absolut bedste på skoleforløbet, må højst sansynligt finde job som SoSu-Assistent fordi ingen vil give hende en læreplads.
Og de mekanikere der har givet afslag (mellem 25-30) har INGEN problemer haft med at fortælle hende rent ud at de ikke ansætter kvinder.

http://video-dyn.tv2.dk/index.php/id-50489873.html

Marianne Mandoe

Så meget for lige muligheder og lige værd.

Hans Jørgen Lassen

Hr. Corbett skriver:

"... manden ikke kan huske, sidste gang han rensede ovnen. Konen plejer jo at gøre det ..."

Hr. Corbett begår her den klassiske fejl at generalisere ud fra sig selv.

Han har aldrig renset en ovn, eller i hvert fald er det så længe siden, at han ikke kan huske det.

Og sådan er det derfor hele vejen igennem.

I de familier, jeg kender til, inklusive min egen, er husholdningen, alt inklusive, et fælles projekt. Alle bidrager på rent kommunistisk eller anarkistisk vis.

At de grove jobs så som rensning af ovn og pander, brændehugning, træfældning, fræsning oftest tilfalder den mandlige part, ser jeg ikke noget problem i. Diskrimination er det i hvert fald ikke. Hvem skulle diskriminere hvem?

Jeg har flere kræfter end fruen, så naturligvis tager jeg de slidsomme jobs.

Til gengæld er hun mere intelligent, så hun tager sig af, hvad der kræver indsigt og omtanke.

Marianne Mandoe

Og igen generaliserer Hr. Hans Jørgen Lassen ud fra sit eget personlige privatliv og tror at det helt automatisk kan overføre på alle andre.

Nu har kvinderne haft ca. 50 års opmærksomhed på deres kønskamp.

Måske de kunne tage skeen i den anden hånd for en kort stund og se objektivt på at mænd er uhyggeligt overrepræsenteret i selvmordsstatistikkerne, dør tidligere end kvinder, ofre livet i vores milest talt tåbelige krige rundt om i verden, og de andre ting som artiklen nævner.

Jeg syntes artiklen bringer nogle vigtige ting på banen og mener at det fortjener at blive taget alvorligt.

odd bjertnes

Når engang queer-tingen bliver færdige med at hænge sig selv op i nosserne for nydelsens skyld, kommer dette emne naturligvis på bane : at den klassiske opdeling hvor det 'uerstattelige' forplantningsbærende køn sender det erstattelige , befrugtende, køn ud og nedkæmpe løverne og sprede stammens sæd i andre stammers kvinder, våben tilladt, - at denne opdeling udfordres af, at ikke alle respektive kvinder og mænd har matchende 'motivationer'. til disse roller - som naturligvis har som konsekvens at det eh..... husholdningsøkonomisk 'værdiløse' køn har større tabsprocenter over tid.
Når snart al krigsførelse i verden alligevel varetages af Sarah Palin'er med dronerobotter, kan det være emnet kommer op :-D
... som kønsforskelen 'Det' i virkeligheden drejer sig om, mellem ørerne og ikke benene ....
....men nu skal queer-tingen lige få kvalme af kød først, så vil den også en dag beskæftige sig med ånd.

Jeg synes også, det er forkert at tage ord som kønsdiskrimination og sexisme i brug, når man beskriver og analyserer omkring eksempelvis mænds levealder, levevis, overrepræsentation i kriminalitetsstatisikkerne med videre.

Omvendt er det en fin pointe, at man - når man generelt taler om ligestilling mellem kønnene - ikke kun taler om fordelingen af topposter i erhvervslivet.

Mikkel Nielsen

Det er dog utroligt som diverse købsdebatter dukker op i tide og utide på informations Web udgave.

Og det egentligt uden at rykke noget som helst, ville egentligt hellere have set artikler om andet og vigtigere emner.

Men når det nu skal være så syntes jeg da det er utroligt den sammenblanding der er imellem klasse og kønskamp. Når man snakker om mande "undertrykkelse"

Og privat og offentlige stillinger når man snakker kvinde ditto.

I det hele taget bære hele kønsdebatten præg af ikke at forholde sig til helheden, men blot selektivt udplukker det der behager afsenderen mest. Det er bare ufatteligt unuanceret når man ikke også ser på hvad begge køn ønsker af livet, ser på procentdele, på hvilke Jobs de forskellige køn fortrækker etc.

Hvis man blot ser på lønninger, antal køn i bestyrelses lokaler, antal Selvmord, frafald i folkeskolen, antal i dårligt betalt arbejde etc i forhold til køn. Så ser man sig al for blind.

Jeg mangler en artikel der tager højde for at mænd/ kvinder måske ønsker forskellige ting, er opdraget forskelligt og så ser på ulligheden igennem disse briller. I stedet for blot at kigge på løn og topposter for det er altså lettere intetsigende.

Sider