Nyhed
Læsetid: 5 min.

Mens de snakker i Rio, eksploderer støtten til den sorte økonomi

Siden 2010 er de globale subsidier til fossil energi vokset med 50 pct. I teksten fra Rio+20-mødet ’inviteres’ der blot til et opgør med ’ineffektive subsidier’. Danmark melder sig ind i aktivistisk klub for at afskaffe subsidierne
Verden over støttes udvinding og forbrug af fossile brændsler med milliarder af dollar og i langt højere grad end vedvarende energi. Og det er sin sag at skære i subsidierne. Som led i spareplanerne i Spanien har landets regering besluttet at skære i subsidierne til udvinding af kul, og det har ført til omfattende protester fra kulminearbejderne i Asturien.

Verden over støttes udvinding og forbrug af fossile brændsler med milliarder af dollar og i langt højere grad end vedvarende energi. Og det er sin sag at skære i subsidierne. Som led i spareplanerne i Spanien har landets regering besluttet at skære i subsidierne til udvinding af kul, og det har ført til omfattende protester fra kulminearbejderne i Asturien.

David G. Surez

Udland
22. juni 2012

De globale subsidier til fortsat forbrug af fossil energi sprænger i år alle grænser og prognoser. En massiv støtte på forventet 630 milliarder dollar i 2012 medvirker til at fastholde, den såkaldt ’sorte økonomi’, og dermed forstærke de globale klimaforandringer. Ikke desto mindre sender verdens ledere fra Rio+20-topmødet, der slutter i dag, kun svage signaler om et opgør med de fossile subsidier.

»De sukker og siger, at de ikke kan lægge penge på bordet til bæredygtig udvikling på grund af den økonomiske krise. Men de bruger 1.000 milliarder dollar om året på skadelige subsidier, som ikke hjælper os til at skabe bæredygtig udvikling, men skader vore børns fremtid,« siger Daniel Mittler, politisk chef hos Greenpeace International, med henvisning til summen af subsidier til fossil energi og ikkebæredygtigt landbrug og fiskeri.

Danmarks klima- og energiminister Martin Lidegaard (R), der har kæmpet for at fastholde omtale af problemet med de fossile subsidier i topmødeteksten, vil efter Rio-mødet optrappe indsatsen for at komme de fossile subsidier til livs. Det skal ske i en alliance med lande af samme holdning, der i går på et møde har lagt en fælles strategi.

»Det kommer i mange lande til at tage år at gennemføre en sådan udfasning, men min drøm er, at det skal være gennemført internationalt i 2020,« siger Lidegaard til Information.

Subsidierne til fossil energi steg fra 300 milliarder dollar i 2009 til 409 mia. i 2010, primært som automatisk reguleret kompensation til forbrugere for olieprisstigningerne. Støtten til den fossile energi var dermed seks gange så stor som støtten til ’den grønne økonomi’, dvs. den vedvarende energi, som i 2010 fik 66 mia. dollar. Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) kan der i år forventes en dramatisk stigning i de fossile subsidier til 630 mia. dollar, svarende til over 50 procents forøgelse siden 2010.

»Vi bevæger os baglæns,« sagde IEA’s cheføkonom Fatih Birol, da han for nylig præsenterede den ny prognose.

»I dag er den vigtigste forhindring for indførelse af vedvarende energi de globale subsidier til fossil energi.«

Olielande værst

De største fossile subsidier gives til forbrugere i en række olie- og gasproducerende lande. Iran er ifølge IEA nummer ét med i størrelsesorden 80 mia. dollar årligt i 2010, Saudi-Arabien nr. to med cirka halvdelen, derefter følger i rækkefølge Rusland, Indien, Kina, Egypten, Venezuela og Emiraterne.

I alt har 37 nationer støtteordninger for fossilt energiforbrug, men subsidierne er altså primært et fænomen uden for kredsen af mere velstående OECD-lande. Subsidierne er begrundet med behovet for at beskytte fattige befolkninger mod prisstigninger på især olie og gas. Ifølge IEA nåede imidlertid kun otte pct. af pengene i 2010 de fattigste 20 pct. af befolkningen. Det er således middel- og overklassen i u-landene, der bruger mest olie, som får størst tilskud og incitament til fortsat forbrug via subsidierne.

»Det er dem, der har biler, der får mest glæde af subsidierne, og det er penge, der direkte eller indirekte bliver taget fra svagere befolkningsgrupper i form af manglende investeringer i sundhed, uddannelse osv. Så hvis man kan få gjort noget ved subsidierne, vil det rumme enorme sociale fordele,« siger Martin Lidegaard.

Subsidierne er »et ineffektivt redskab til at hjælpe de fattige – andre former for velfærdsbistand ville koste meget mindre,« lyder IEA’s formulering.

Halvere CO2-gabet

Den primære virkning af at stoppe prisstøtten til olie og gas vil være en reduktion af efterspørgslen på denne fossile energi.

I forhold til en situation med fortsatte subsidier på dagens niveau vil en udfasning inden 2020 ifølge energiagenturet betyde, at det globale fossile energibehov i 2035 vil være reduceret med fem pct. og oliebehovet med 4,4 mio. tønder pr. dag. Det kan sikre, at de globale CO2-udledninger bliver 2,6 milliarder ton – eller 5,8 pct. – mindre end ellers.

»Vi vil på den måde kunne lukke halvdelen af gabet, som skal lukkes, for at vi kan holde de globale temperaturstigninger under to grader,« siger Lidegaard.

G20-landene, der også tæller store subsidiegivere som Saudi-Arabien, Rusland, Kina og Indien, vedtog allerede i 2009 at »på mellemlang sigt rationalisere og udfase ineffektive subsidier på fossile brændsler, som stimulerer til ødselt forbrug.«

En bekræftelse af denne beslutning var i fare for at glide ud af slutdokumentet fra Rio+20-mødet, men ikke mindst en intens dansk forhandlingsindsats sikrede, at den er med.

Svagheden ved G20- og nu Rio-formuleringen er talen om »ineffektive subsidier«.

Som Nick Robins, klimachef i den store bank HSBC, sagde på et af debatmøderne i Rio:

»Landene kan jo blot svare: ’Tak, men vore subsidier er ikke spor ineffektive, de er yderst effektive.’«

I tilgift til denne formulering er det i teksten fra Rio-topmødet kommet med, at »vi inviterer andre til at overveje at rationalisere ineffektive fossile subsidier« – en formulering, der bl.a. retter sig mod ikke-G20-lande som Iran, Egypten og Venezuela, og en formulering som ifølge bl.a. Greenpeace ikke er det papir værd, den er skrevet på.

Klub mod subsidier

Martin Lidegaard mener, at der langsomt er et internationalt bevidsthedsskred undervejs om behovet for at nedtrappe støtten til fossil energi og finde klogere måder at sikre social velstand i udsatte lande.

»USA har skiftet fra at stå på bremsen til at bakke fuldt op, og mange u-lande vil gøre noget ved subsidierne, fordi de med stigende oliepriser simpelthen ikke har råd til de voksende kompensationer. »Det lyder måske let. I virkelighedens verden kræver det politiske beslutninger over en længere årrække, beslutninger der i de enkelte lande også kan handle om at ændre komplicerede skattelovgivninger. Så det er faktisk en svær proces,« siger han.

I Rio Centro har en lille klub af lande, der vil presse på for et opgør med subsidierne, lagt fælles planer, fortæller han. Gruppen omfatter foreløbig – foruden Danmark–New Zealand, Norge, Sverige, Finland, Schweiz, Costa Rica og Etiopien.

»Vi har besluttet at etablere flere arbejdsgrupper med det formål at få flere lande om bord samt at lægge en indholdsmæssig strategi for, hvordan der kan banes vej for subsidiernes ophør. Det kan omfatte, at lande, der har gennemført en omlægning, deler erfaringerne med andre, herunder hvordan det gøres socialt ansvarligt og skånsomt. For eget vedkommende har vi besluttet, at det de kommende år skal være en kerneprioritet for mit eget ministerium at skubbe på i denne proces,« siger Martin Lidegaard.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er en del år siden, at det er blevet fastslået, at vi har udvundet de letteste fossile brændstoffer, og at det bliver dyrere at udvinde herefter.

Det er dét vi er vidne til. Vi er sandsynligvis på Peak Oil lige nu, og landene prøver desperat at holde produktionen oppe, så væksten ikke går i stå. Er det kun Iran, Venezuela og andre "slyngelstater" (som Kina nok også anses som, selvom ingen tør sige det)? Hvorfor skider amerikanerne i deres egen rede nu, og smadrer deres eget miljø gennem Fracking, en teknologi så beskidt, at den smadrer vandforsyningen i sådan en grad, at beboere i nærheden af boringerne får gas ud af deres vandhane, og skal passe på ikke at have åben ild i nærheden når de går i bad? Deres egen befolkning og dermed deres egne vælgere? Og hvorfor pumper canadierne deres tar-sand reserver op, som er så forurenende, at førende videnskabsfolk på området i desperation råber om om civilizatorisk selvmord? Eller boringer i det særdeles umedgørlige arktis, med store risici til følge?
Hvad driver sådan en desperation? Hvis subsidierne viser sig for vesten ikke at være lige så store eller større end andre steder i verden, så er det kun på papiret. Det er måske også nemt, hvis man gennem korporatisme kan købe politikerne og derigennem udplyndre befolkningen, så behøver man ikke kalde det 'subsidier'.

Vesten skal ikke pege på Iran, Saudi-Arabien, Venezuela, Kina, Rusland eller andre, det er dem selv, som driver denne udvikling. Det er stadig vestlige korporationer, som er bannerførerne i udvindingen af fossile brændstoffer.

------

Hvis Danmark ville gøre en forskel, skulle det gå foran med et eksempel til efterfølgelse. Det skulle bevise, at et fremtidssamfund uden fossile brændstoffer kan lade sig gøre. Men vi ser ingen tegn på det. Vi er et af de mest landbrugsintensive land i verden, og vi har næsten udelukkende konventionelt landbrug. Vores svineproduktion baserer sig på konventionelle afgrøder udefra, bl.a. Brasilien, og har dermed gennemslag ud over landets grænser. Vi kører rigtig meget bil. Selv nu ødelægges ethvert initiativ til at gøre noget ved billismen, senest aflystes betalingsringen. Ikke nok med at vi intet gør, men vi går direkte den anden vej: Regeringen prøvede at bestikke Venstre med endnu en motorvej for at stemme skattereformen igennem. Der er planlagt en bro med bilkørsel til Femern, og man snakker om en til til Århus, mens man knap hører noget om initiativer på togområdet, som i den grad skranter.

Hvis klimaministeren vil gøre en forskel, så skal der godt nok andre boller på suppen! Ellers er det ikke andet end snak.

Hvis støtten til fossil energi havde nogen reel betydning, skulle det være meget let at afsætte vedvarende energi til konkurrencedygtige priser.
Det er tydeligvis ikke tilfældet.

Og som det fremgår af artiklen, er der også kun tale om marginale mængder af fossil energi.

Martin Lidegaard er endnu en gang ude med en gang tom reklame for Martin Lidegaard.

Kristina Jensen

Jeg vil gerne starte en klub her på Information, som går imod sort energi og skifter over til grøn energi. Jeg har selv gjort dette for et år siden og er godt tilfreds med den mindre regning og mit politiske budskab jeg gør mig ved at skifte til grøn energi. Det kan du også!

http://www.natur-energi.dk/

@Bo

Du skriver at det er nem at konkurrere med støttede produkter, hvordan får du det til at hænge sammen.

@ Søren Lom

Hvis det er nødvendigt at støtte en fossil energiproduktion i væsentlig grad for at få økonomi -en i produktionen til at hænge sammen, betyder det jo, at den reelle pris for energien bliver 'høj'- i forhold
til markedsprisen på energi.

En 'grøn' energiproduktion, der udføres til en pris nær markedsprisen på energi, vil derfor - totalt set -kunne udkonkurrere den støttede fossile produktion.

( og man vil kunne score en besparelse, som kan gives til de mennesker, man ønsker at støtte)

Men i praksis substitueres fossil energi jo ikke med 'grøn' energi - og det skyldes naturligvis, at den 'grønne' energi er dyr i forhold til markedsprisen på energi.

Så der er ingen vej udenom: Det er nødvendigt at forske massivt i billiggørelse af 'grøn' energiudvinding.

Niels-Holger Nielsen

Dennis Berg

Tusind tak for at jeg ikke skal sige det endnu en gang. Go on! Du kan forvente al mulig støtte.

Niels-Holger Nielsen

Bo Carlsen

Er det ikke deprimerende? Det synes jeg.

Niels-Holger Nielsen

Søren Lom

Nu har du jo for vane, at indhylde dig i en strøm af oneliners, ofte velplacerede, men lige her forstår jeg simpelthen ikke din indvending mod Bo Carlsen (som måske nok kunne have udtrykt sig klarere). Er du så elskværdig at forlænge dit indlæg med tre linier, så vi kan forstå din kritik?

Lars R. Hansen

Bo Carlsen,

det er ikke støtte som sådan - det er oliestater, der sælger indenlandsk til under markedspris - en slags 'nationens olie skal komme nationens befolkning til god' tankegang i lande, hvor der ikke er meget økonomiske omfordeling iøvrig.

Lars R. Hansen

I øvrigt virker det til - med nogle af de i artiklen nævnte lande og beløb - at man også regner fraværet af afgifter som støtte.

Niels-Holger Nielsen

'I øvrigt virker det til - med nogle af de i artiklen nævnte lande og beløb - at man også regner fraværet af afgifter som støtte.'

Det forstår jeg ikke umiddelbart, Lars; er det noget du kan uddybe?

Niels-Holger Nielsen

Bo

'Så der er ingen vej udenom: Det er nødvendigt at forske massivt i billiggørelse af ‘grøn’ energiudvinding.'

Eller i fordyring af fossile brændsler?

Lars R. Hansen

De 1000 mia. og olieimporterende lande som Indien og Kina.

@Lars R. Hansen

Jo, der er tydeligvis tale om mange forskellige støttescenarier:

Se f.eks. billedteksten. I Spanien - der næppe kan kaldes et olieland - støttes kuludvinding.
Naturligvis for at undgå forarmelse af kulminearbejderne.

Jesper Wendt

Den nye fortælling bliver at det er industrien der skal løfte os ud af, ehm, deres eget morads. Benzin på bålet?

Det kan næsten kun være nøjsomt lobbyarbejde.

Subsidierne til fossil energi steg .. primært som automatisk reguleret kompensation til forbrugere for olieprisstigningerne.

Metropoliseringen koster dyrt og skævvrider økonomierne i de fattige lande. Der skal jo bringes fødevarer til byerne. Situationen i verdens landbrug fremmer desværre den miljøødelæggende stordrift.

Og så hedder det vel i øvrigt "sort energi" ...

... "sort økonomi" er noget helt andet - som det bestemt også er vigtigt at kunne udskille sprogligt.

@Suz Skov
Fint tip til link - den hoppede jeg da med på - lige nu 280.000 tilmeldinger og det stryger ind med folk - de vil gerne have 500.000 "underskrifter".

Nok for sent ja - men så har man da gjort (uendelig) lidt :)

Lars R. Hansen

Bo Carlsen,

Klart nok - der er selvfølgelig mange ordninger og årsager i de forskellige lande - og tilfælde med underskudsgivende og statsejede kulminer, der holdes åbne af hensyn til beskæftigelse, handelsbalance og forsyningssikkerhed findes naturligvis også - igen vil jeg ikke kalde det egentlig støtte til forssile brændsler, eftersom det ikke er brændslerne som sådan, der støttes i disse tilfælde, men den nationale energisektor af hensyn til nationaløkonomien.

Hvis VE kunne opfylde de pågældende nationers energibehov til en bedre eller samme pris - og tog de tidligere nævnte hensyn - da ville nationerne givetvis vælge VE-løsninger. Problemet er så at det kan VE-løsninger typisk ikke, hvad artiklen kan efterlade læsere med det var tilfældet.

Søren Blaabjerg

Det er dyrt at udvikle den vedvarende energi. Og alle fattes penge, når der ikke lige er fede profitter i udsigt, ikke mindst de offentlige kasser. Derfor må vi have mere vækst (sådan er idioternes logik). Så kan vi få råd til mere af den grønne energi. Og hvordan får vi så det? Ved at lade hånt om miljøhensynene selvfølgelig og satse massivt på fossile brændstoffer (det er mest rentabelt, når miljøonkostningerne ikke regnes med nemlig) , så længe sådanne overhovedet kan fremskaffes..

Det er Münchhausen om igen og igen for 117'ende gang.

Vejen frem må og skal gå over en husholdningsstrategi i forhold til verdens realressourcer.

jan williams

Den menneskelige dumhed og kortsyn vedr. sort energi, som Dennis Berg jo også så rammende skildrer i sin kommentar, skyldes jo desværre det faktum, at hele verdens gøren og laden i dag er så afhængig af energi, at det er nødvendigt for at holde cirkusset kørende, at brænde enorme mængder af kul, olie og naturgas af så man bliver ganske paf deraf.

Og ganske paf blev jeg også fornylig da en eller anden "frelst" fyr sagde følgende: "At hver gang han landede i Kastrup Lufthavn, blev han glad når han ud af flyvinduet så vindmøllerne på Middelgrunden, for de beviste jo, at vi gjorde noget og tænkte grønt.".

Han fattede vist ikke en meter af problematikken, og skønt jeg i min enfoldighed forsøgte at klarlægge en smule af denne, så lykkedes det ikke, frelstheden var for stærk. Men sagen er i al sin enkelhed, at på en måned udleder den flytrafik der benytter sig af Kastrup Lufthavn nogenlunde samme mængde CO2, som de 20 møller på Middelgrunden påstås at have sparet atmosfæren for i de ti år de har stået og snurret!

Eller sagt på en anden måde: For at opveje CO2 udslippet fra Kastrup Lufthavns flytrafik skal der opstilles cirka 2400 stk. 2 MW møller. Og så er der ikke en gang medregnet energi til at producere, opstille og vedligeholde de 2400 møller!

Nu er uvidenhed jo ingen forbrydelse ... eller er det? Ja, for den enorme uvidenheden om hvordan tingene egentlig hænger sammen, er jo medvirkende til, at dette energi frås for lov at fortsætte.

@Bo & Holger

Bo skrev at det var nemt at konkurer fordi de få støtte, han mener måske noget andet, men det er ikke det han skrev. I min verden er det svært at konkurrer med nogen der får støtte.

Philip C Stone

Vedr. Bo Carlsen:

Man kan ikke forstå Bo Carlsens kommentarer medmindre man begriber at han er klimavidenskabsbenægter:

"Det er helt grotesk, at artikelforfatterne hævder,
at den globale temperatur stiger støt i takt med
CO2-udslippet.
Det er ganske enkelt forkert!
CO2-udslippet stiger ganske rigtigt, men det gør temperaturen ikke.
Temperaturen er faktisk ikke steget i de sidste ca. 15 år."
# 3. maj 2012 kl. 13:16

"Klimatroen er for længst blevet til en nyreligiøs bevægelse, der ikke beskæftiger sig med den fysiske virkelighed."
# 21. februar 2012 kl. 15:39

"Det har ærligt talt været en stor skuffelse at konstatere, at FN’s løfter om stigende global temperatur viste sig at være falske.
Vi kunne godt have brugt et lidt mildere klima her i landet - noget i retning af Frankrig f.eks.!
I stedet for er det endnu en gang ved at blive forbandet koldt!"
# 30. november 2011 kl. 14:47

Helt i overensstemmelse med sine påstande om at CO2 udledningerne intet betyder og at klimaet ikke bliver varmere, mener han at der ikke er behov for handling og at en reduktion i vores forbrug af de fossile brændsler ville være både samfundsskadeligt og alt for dyrt. Det eneste han, som andre der forsvarer det fortsatte forbrug af de fossile brændsler, vil gå med til er mere forskning:

"At reducere CO2-mængden med 40% i 2020 - om otte år - giver ingen mening, og det bliver horribelt dyrt - hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
Ren fattigdomsøkonomi.
At tro at vi i 2020 kan have en 50% vindbaseret elforsyning er lige så idiotisk og lige så lidt foreneligt med et velfungerende samfund.
Det, der giver mening, er at øge forskning og udvikling inden for vedvarende energi - i nogle tilfælde helt til pilotskala-forsøg - så teknikken er opdateret og parat, når tiden er inde.
Og tiden er først inde, når det rent faktisk bliver for dyrt og for besværligt at forbruge de nu kendte energikilder."
# 21. januar 2012 kl. 22:50

Det er ud fra denne baggrund man skal se hans kommentarer om subsidier. Typisk for en klimavidenskabsbenægter, er Carlsen meget selektiv i sin brug af oplysninger. Dem han ikke kan lide, ignorerer han. Som bekendt kan subsidier være direkte og indirekte. Til elproduktion er kul kun konkurrencedygtig fordi det er samfundet og ikke industrien der betale for kullets miljø-, klima-, og sundhedsskader. Når man indregner disse skjulte subsidier er vind faktisk billigere. Og prisen på solenergi har været hastigt faldende. (Hvilket ikke ville være sket uden støtte til både udvikling og implementering.)

Mere og mere af den olie man udvinder i dag er svært tilgængelig og fyldt med risici. Når det går galt, som i tilfældet med de store oliespild eller lækager, er det samfundet og de berørte individer som hænger på en stor del af regningen. De ukonventionelle oliekilder har en væsentlig lavere EROI og er mere beskidte end den konventionelle olie. I begge tilfælde er der tale om olie til en pris der er belastende for vores økonomier. Når oliepriserne falder, som de gør nu, er det pga. faldende efterspørgsel forårsaget af lav økonomisk aktivitet.

Det det drejer sig om er at vi er i gang med at ændre betingelserne for livet på Jorden. I det lys er stort set alt andet småligt. Hvis det skal lykkes for os at undgå de værste forandringer er vi nødt til at gøre brug af de midler der står til vores rådighed. Det betyder bl.a. at vi overalt må afskaffe enhver form for subventionering af de fossile brændsler, og gerne støtte implementeringen og udviklingen af CO2-frie energikilder. Der er fornuft i at støtte energikilder som er under udvikling og som kan frigøre os fra de fossile brændsler. Der er ingen fornuft i at støtte modne teknologier som er ved at ødelægge den klode vi lever på.

Niels Christensen

Jørgen Steen Nielsen skriver : "Iran er ifølge IEA nummer ét med i størrelsesorden 80 mia. dollar årligt i 2010" .
Ikke fordi jeg bryder mig om at skrive noget pænt om Iran, men Jørgen Steen ( og redaktionssekretariatet, hvis Information har et sådan) har nok valgt at se bort fra at Iran i mellemtiden ( 2011) har valgt at fjerne en pæn del af subsidierne til benzin ( i sammenhæng med en generel omlægning af subsidiesystemet) og i stedet giver tilskud til den enkelte famile/borger, således at tilskuddet også gives til folk, der ikke har bil.
Og så må man da håbe, at klubben får held med deres forehavende i klubben, ellers er det nok lige de lande som Danmark der ved hjælp af tårnhøje energiafgifter ( der bl.a. rammer de fattigste hårdest)
taber konkurrenceevne bl.a. til Kina kan holde skinnet på næsen. - Nå men det er de radikale lige glade med.

Søren Blaabjerg

@Philip C. Stone
Det var sørens. Så er alt det man eller får at vide om drivhusgasser altså bare fup! Nordpolens havis smelter slet ikke, og Grønlands indlandsis heller ikke. Tørkekatastroferne i Afrika er ren og skær indbildning, og de voldsomt forøgede problemer med skybrud og oversvømmelser andre steder på kloden er også bare noget aviserne og emsige miljøfanatikere, såsom f.eks. Al Gore og Connie Hedegaard har fundet på for at gøre sig interessante. Hvor er det dog godt, der er folk som dig og Bjørn Lomborg, der ikke sådan lader sig narre. Forsuriungen af verdenshavene og af atmosfæren finder i virkeligheden slet ikke sted, og på stillehavsøerne og øerne i det indiske ocean kan man tage det helt roligt. Vandstanden i verdenshavene stiger slet ikke som ellers påstået. Jamen det var da en dejlig besked at få. Hvornår stiller du op til valg?

Philip C Stone

@S.øren B.laaberg

Mod betaling vil jeg gerne lære dig at læse og at forstå det du har læst.

Søren Blaabjerg

Interessant. Hvad forlanger du i timen?

Arash Shariar

Niels Christensen

Det komiske er at man har kritiseret feks Irans og Venezuelas forsøg på omlægning af disse subsider. Endvidere har man brugt den høje inflation, som en sådan omlægning resultere i, som en undskyldning på at lægge politisk pres på regeringerne. I dag er feks den Iranske regering blevet nødt til at stoppe sin planlagt tilbagerulning af subsiderne. Simpelthen pga den mængde propaganda man yder oppositionen og de sanktioner man har udsat den iranske befolkning.

Hvad der er sikkert er at det er de største magter på kloden der bestemmer den retning kloden skal bevæge sig i, om det er økonomisk, politisk eller miljø. Og for ikke at prale så er vi i den vestlige verden nok den største magt på kloden. :)

Derudover er jeg heller ikke af den overbevisning af at grøn energi lige pt er bæredygtigt. Hverken i form af hvilken implikationer det har for miljøet ej heller hvad angår hvad det koster samfundet. Men ikke desto mindre er det da hul i hovedet at vores politik går ud på at hjælpe olie industrierne verden over. Det eneste holdbare løsning jeg ser er at vi begynder at formindske vores virkelig uholdbare høje energi forbrug. Her taler jeg om vores luksuriøsere levestandard.