Læsetid: 4 min.

Mørkere udsigter for indlandsisen

Arktiske klimaforskere måler netop nu foruroligende fald i den grønlandske is’ evne til at afvise opvarmningen. Vi bevæger os mod somre, hvor hele Grønlands areal rammes af afsmeltning, og dermed mod det kritiske ’tipping point’ for indlandsisen, lyder advarslen
Arktiske klimaforskere måler netop nu foruroligende fald i den grønlandske is’ evne til at afvise opvarmningen. Vi bevæger os mod somre, hvor hele Grønlands areal rammes af afsmeltning, og dermed mod det kritiske ’tipping point’ for indlandsisen, lyder advarslen
4. juli 2012

For første gang er der nu risiko for, at hele Grønlands indlandsis bliver ramt af afsmeltning. Det rapporterer amerikanske klimaforskere på baggrund af nye målinger, der viser rekordfald i isens evne til at kaste sollyset tilbage og dermed hæmme opvarmningen. Indlandsisen er i »en formørket tilstand,« rapporterer Jason Box, arktisk klimaforsker ved Byrd Polar Research Center, Ohio State University.

Box og hans kolleger måler netop nu på indlandsisens såkaldte ’albedo’, dvs. overfladens evne til at reflektere sollyset. En helt hvid overflade med nyfalden sne under en skyfri himmel kan kaste 84 pct. af sollyset tilbage i verdensrummet, mens en meget mørk overflade kan have albedoen reduceret til omkring 20 pct. Jo mørkere overflade, desto lavere albedo og desto højere varmeoptagelse og opvarmning af omgivelserne.

»Hvis den forbliver i denne tilstand, vil isfladen fortsætte med at opsuge mere solenergi i en selvforstærkende feedback-sløjfe, der forstærker effekten af opvarmning,« skrev Jason Box i sidste uge i sin løbende afrapportering om udviklingen.

Sommerafsmeltningen har i en længere årrække været markant forøget i Arktis på grund af den menneskeskabte opvarmning, der er mere udtalt på de nordligste breddegrader end på kloden som helhed. Effekten med, at hvid overflade blive erstattet af mørkere, varmeopsugende overflade, har dog i Grønland indtil nu mest været knyttet til de lavtliggende områder af indlandsisen langs kystlinjen. Når is smelter ved isranden, og gletsjere trækker sig tilbage, blottes den mørke klippe eller jordbund, og albedoen falder. Smeltevandssøer på isen er samtidig mørkere end sne og is og bidrager dermed også til øget varmeopsugning.

På indlandsisens store indre, hvor isen hvælver sig mere end 2.000 meter over havoverfladen, og hvor der som regel falder sne om sommeren, er temperaturerne normalt under frysepunktet og sommerafsmeltning derfor sjældnere.

»Det mest opsigtsvækkende ved 2012-mønsteret er, hvor meget mørkere sneen og isen bliver, ikke blot på de lavestliggende områder langs isens periferi, hvor afsmeltningen er mest intens, men i højereliggende områder med nettoakkumulering af sne,« skriver Jason Box på forskningscentrets hjemmeside.

Hans målinger viser, at solrefleksionen i de centrale, højtliggende dele af det sydlige Grønland i juni i år har været lavere end på noget tidspunkt siden 2000, hvor de systematiske målinger af albedoen begyndte.

»Med de allernyeste opdateringer af vores næsten realtidsmåling af isfladens albedo ser vi, at isfladens albedo fortsætter med at falde til lave niveauer uden fortilfælde i de højere beliggende områder,« noterede Box forleden i en aktuel tilføjelse til de hidtidige måleresultater på sin personlige blog.

Sodpartikler på isen

Det er ikke, fordi al isen her smelter væk og blotter det mørke grundfjeld – islaget i det indre af Grønland er som nævnt op til flere tusind meter tykt – men det viser sig, at de forhøjede lufttemperaturer forandrer iskrystallerne: De mister ved opvarmning deres skarpe kanter og dermed noget af evnen til refleksion af sollyset, og derfor falder altså albedoen, og varmeakkumulationen tager til. At højere temperaturer samtidig kan begynde at forandre det normale snevejr til regnvejr, dæmper yderligere albedoen på indlandsisens indre.

En yderligere faktor kan ifølge Jason Box være en forøget forurening af isen med mørke sodpartikler fra kulafbrænding, dieseludstødning eller det stigende antal skovbrande rundt om på kloden.

Når snefaldet samtidig bliver mindre, bliver isoverfladen stadig ældre og dermed i tiltagende grad forurenet og mørk.

»Jeg spekulerer på, om de vidtspredte brande i f.eks. Sibirien og Colorado bidrager til albedo-reduktionen,« skriver forskeren på sin blog på internettet.

Ironien og feedback-mekanismen er i givet fald, at den globale opvarmning fører til flere brande, som dem der p.t. hærger dele af USA, hvilket via de sorte partikler bidrager til at sænke isens albedo, hvad der forstærker den globale opvarmning, som udløser flere brande osv.

I de 12 somre siden år 2000 har den grønlandske isflade ifølge Box’ beregninger opsuget en samlet ekstra energimængde svarende til næsten to gange USA’s årlige energiforbrug i 2009 som en konsekvens af den mørkere is og faldende albedo. Denne tilførsel af varmeenergi har fordoblet afsmeltningshastigheden, vurderer forskerne.

»En rekordsættende afsmeltningssæson er sandsynlig i år, hvis dette mønster varer ved,« bedømmer Box.

I en ny videnskabelig artikel om målingerne, som vil blive offentliggjort i tidsskriftet The Cryosphere, konkluderer forskerholdet, at »det er rimeligt at forvente et smelteareal på isfladen på 100 pct. inden for et årti med samme opvarmning.«

Med andre ord: Områderne med afsmeltning af is om sommeren kan om få år være vokset til at dække hele Grønlands areal.

»Det ser ud, som om vi er ved at passere en tærskel denne sommer. Man kan måske kalde det et ’tipping point’, når vi bevæger os ind i en netto energioptagelse« i de højtliggende dele af indlandsisen, sagde Box forleden til klima-hjemmesiden Climate Central.

»Så vil vi se afsmeltningsarealet udvide sig abrupt og potentielt dække hele isfladen om sommeren – for første gang i målingernes historie.«

En af den amerikanske forskers kolleger, William Colgan fra Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, University of Colorado, siger til Climate Central:

»Den hyppighed, hvormed man konstaterer rekordår for afsmeltning i Grønland, er exceptionel og understøtter afgjort opfattelsen af et arktisk klima, der er under opvarmning og bevæger sig væk fra en klimamæssig ligevægtstilstand, hvor ekstremer eller rekordbegivenheder er sjældne.«

Med til at forstærke opvarmningen over Grønland er også den faldende albedo i det omliggende arktiske hav, hvor områderne med åbent vand – og mørk overflade – synes at vokse år for år. Netop nu rapporterer US National Snow and Ice Data Center det mindste areal for havisen nogensinde målt i Arktis på denne tid af året.

jsn@information.dk

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Niels-Simon Larsen

Nogle forfærdes over den sorte is, mens andre glæder sig over de isfri farvande. Hvor er vi dog forskellige som mennesker.

Maya Nielsen

Ja Niels Simon, der bliver jo basis for en forrygende industri hvad angår mudderbade-nicheen ,så man skal ikke kun fremhæve ulemperne, selv om de betyder Det mest af NordJylland og helt sikkert marsken vil erodere væk over en til to gennerationer om ikke hurtigere og af alle de der overlever at deres ellers hidtidige fastebopæl tenderer det flydende, dem kan vi så anbefale at nærstudere filmen "Waterworld" og at de allerede nu bygger deres huse mere a la flydepramme, som hurtigt kan transporteres til bedre fundamenterede landes havne som husbåde indledningsvist. Og ærligt talt hvorfor forsker man ikke lidt mere i Ris-sorter hvor stænglen kan blive op til
1meter plus ? Folk er da også så tilbagelænede , og hvaD hjælper det også at man kan dyrke gulerødder i Grønland, når man dårligt kan funde et tørt sted at sove i Bangladesh ?

Jeg efterlyser nogle oplysninger om hvad der vil komme til at ske med golfstrømmen, denne vigtige livsarterie for jordens ligevægt, når der bliver en vældig mængde øget ferskvand i oceanerne p.g.a. realiteten i dette scenarie.

- . .

Nedsmeltningen foregår også efter sigende i Antarktis, muligvis mindre dramatisk, men alligevel.

Måske ved ingen helt endnu hvad det her vil komme til at betyde, og måske det er derfor der ikke gives oplysninger før dramaet er virkelig synligt.

Øv for det.

Maya Nielsen

http://flood.firetree.net/

Tjek selv hvordan de går jeres egn ved havniveauer på plus 7meter .... Må jeg anbefal Bornholm til de der har rås til at flytte allerede nu, så de kan sidde fornøjet og grine af de andre, der vrider tøjet ;-)

Brian Pietersen

Eva

jeg tror den stopper, og så får vi det rigtigrigtig koldt.....
det går i ring.... så kommer der en ny istid... og vi får som vi har fortjent...... griner.

Brian Pietersen

så kan jorden fjerne vores affaldsstoffer..og nye arter vil komme til.... håber for fremtiden..naturen vil udvikle bedre racer end menneskeracen, den er et flop.

Brian Pietersen

Bill

ja, og de slæber alger og andre arter rundt i verden så der går koks i vores faunaer..... multietnisk min bare røv. c¨,)

odd bjertnes

For the record: Mennesket er ikke en race - heller...
Australneger er en race,
- og Islandsk Hest :-)

Og uddør således ikke, men normen er jo, at initialarter io en slægt udvikler nogle organer ganske overudviklet, som bliver et problem, og som evolutionen hen ad vejen bortskærer :

Drager eksempelvis : Fugle og Firben har fysiske grænser for funktionsmasse for at kunne varmeventilere og/eller flyve.

De fleste pattedyr har også haft størrelsesproblemer eller gevirproblemer i tertiærtiden. Check. Fixed. .

mennesket har to ubehandlede monstrøsiteter, men umiddelbart er det ikke'intelligens-hjernen' der synes problemet, men disse enorme kønsorganer i forhold til kropsstørrelse, som er uforenelige med ... er det ikke 'Kundskabens Træ man kalder hjernens selv-smarte manipulationer med sexualiteten. Der altså har som formål at få børn nok til at tæske de andres børn hvis .... ligegyldigt hvad romantiske borgerdyrsbøsser tror.

Maya Nielsen

Blob blob blob..... Blob .... Plaske plaske sjaske ja a dieu ! Til fladpandede lande som Danmark. Vi flytter bare ned i Italiens til den tid sydlige ørken hvor ingen andre gider leve, fordi der er så goldt og al for lidt regn.... Og næh Italien i syd blir ikke oversvømmet foreløbigt.... Men husk lige at ind til nu er det kun reelt set havisen, der er regnet med i havstigningerne... Ikke indlandsisens afsmeltning... Som man har troet ville blive begrænset...

Maya Nielsen

Jo da og vi europæere især, er hybrider mellem. Homo sapiens of homo neanderthal..... ;-) det er derfor vikingerne var så store og knoglede og måske blonde

Niels-Holger Nielsen

Maya Nielsen

Havisens afsmeltning bidrager ikke til havstigning. Hovedparten af den hidtidige havstigning skyldes at opvarmningen får vandet til at udvidde sig. Men det ændres snart med den fart der er på afsmeltningen af iskapperne. På Vestantarktisk står det ikke meget bedre til end på Grønland, det giver 5+7meter=12 meter. Fremtrædende klimatologer taler om reelle muligheder for at de første fem meter troligt vil falde i indeværende århundrede. Men da har vi nået 5 grader C og havet er håbløst forsuret, hvilket vil få alle fødekæderne til at kollapse. Hvis det hele ikke er gået op i skovbrande, tørker og oversvømmelser forinden, for blot at nævne nogle af rædslerne, som ikke er spor usandsynlige, men tværtimod forudsigelige med den herskende udvikling. Alle disse skader kan vi begrænse, hvis vi kan standse kapitalismens amokløb. Kan vi det?

Vi kunne også lave grøn-amok-kapitalisme. Nu er vi gode til amok-kapitalisme, så måske er redningen med salat...

Niels-Simon Larsen

Den sine steder 3 km tykke indlandsis vejer en hel del. Jeg ved ikke, hvor meget. Nogle geologer forsker i, at når denne vægt ikke mere tynger, sker der forskydninger i jordskorpen. GPS-målinger kan registrere dette. Jeg så for et par år siden en udsendelse på National Geographic. Måske ved nogle her mere end mig.

Jon W Leonon

*Nogle geologer forsker i, at når denne vægt ikke mere tynger, sker der forskydninger i jordskorpen.*
Siger du at mennesker kan forårsage jordskælv ????

Michael Kongstad Nielsen

Niels-Simon, jeg slog lige op i en god bog om Danmarks geomorfologi. Den siger, at jordskorpen er elastisk, dvs. den bevæger sig op og ned efter det tryk, der lægges på den. Det var det, der skete under og efter istiderne. Efter sidste istid for 10.000 år siden, hævede jorden sig, men denne bevægelse spiller sammen med havets vandstand, der også svinger. I Danmark vandt først jordhævningen, senere vandt havstigningen (stenalderhavet, 4000 år fvt.)

Per Torbensen

Grønland hæver sig for hvert år iskappen smelter,den sidste melding jeg hørte var 15cm for et par år siden.

Niels-Holger Nielsen

Niels-Simon

Når indlandsisen smelter vil der muligvis komme en masse jordskælv, vulkanudbrud mm. På et tidspunkt havde jeg fundet en artikel på New Scientist om disse ting. John var meget 'begejstret' for henvisningen. Måske husker han hvad artiklen hed, jeg gør ikke.

Alting hænger sammen.

Det er bemærkelsesværdigt så få af Informations ellers leveringsdygtige læsere der deltager i debatten af disse fakta om civilisationens kommende undergang. Jeg ser ikke noget, jeg hører ikke noget, jeg siger ikke noget. Et flertal af befolkningen er bekymret over klimaudviklingen, men inderst inde er de overbevist om, at politikerne vil redde os fra disse katastrofer, de kan ikke forestille sig andet. Det er fordi, de ikke rigtigt har fattet hvad kapitalismen er. De ser heller ikke, at den er ved at udvikle sig til fascisme. Samfundet smelter også ned.

Michael Kongstad Nielsen

Niels-Holger: - folk er på vej på ferie til Kreta eller Mallorca, har ikke det mindste lyst til at tænke på klimaforandringer - og slet ikke katastrofer. Når alle de andre på arbejdspladsen taler om deres ferier, og hele kenceptet og mentaliteten handler om at gøre succes i livet, så er det ikke så underligt, at ingen tager alvorlig notits af deres klimabekymring. Der er så mange flugtmuligheder, og mange andre ting, der fylder livet, og underholdningsindustrien har ikke den mindste interesse i at ændre på det, ugebladene fylder den sidste olie på.

Niels-Holger Nielsen

Niels-Simon

En kubikmeter is vejer ca et tons. En kubikkilometer is vejer altså ca. en million tons (1000x1000). Grønlands indlandsis fylder ca. 2,8 millioner kubikkilometer. Så vidt jeg kan regne ud taler vi om 2800 milliarder tons (2800000x1000000). Det er klart, at det betyder noget for de geologiske forhold, når trykket letter. Verdens produktion af jern er 2,4 millioner tons.

Niels-Holger Nielsen

MKN

Det har du langt hen ad vejen ret i. Men hvem har kuppet de elektroniske medier, siden vi aldrig hører noget sammenhængende derfra om disse ting? Kan man i det hele taget stole på noget af det der sprøjtes ud i æteren? I USA har de en masse medier, som beretter forkert eller i det mindste temmelig forvredet om disse forhold. Dem kan man komme til at sige imod. Hvad gør man imod problemer, som forties? Ingen løgne, ingen sandheder - bare tavshed.

Niels-Holger Nielsen

Man kan også sige at isens tryk på Grønland er 1,4 millioner tons pr. kvadratkilometer. Man skal også tænke på, at denne vægt flytter sig andre steder hen, hvor den så øger trykket. Det går næppe lige op. Tværtimod, vil jeg tro. For et par år siden var der et kæmpejordskælv i Yunnanprovinsen (meget bjergrig egn øst for Tibet) i Kina. Mange geologer mener, at det skyldtes et vandkraftværks pres på de geologiske formationer.

Niels-Holger Nielsen

Disse tal er forkerte!!

En kubikmeter is vejer ca et tons. En kubikkilometer is vejer altså ca. en million tons (1000x1000). Grønlands indlandsis fylder ca. 2,8 millioner kubikkilometer. Så vidt jeg kan regne ud taler vi om 2800 milliarder tons (2800000x1000000). Det er klart, at det betyder noget for de geologiske forhold, når trykket letter. Verdens produktion af jern er 2,4 millioner tons.

Det rigtige må være

En kubikmeter is vejer ca et tons. En kubikkilometer is vejer altså ca. en milliard tons (1000x1000x1000). Grønlands indlandsis fylder ca. 2,8 millioner kubikkilometer. Så vidt jeg kan regne ud taler vi om 2800000 milliarder tons (2800000x1000000000). Det er klart, at det betyder noget for de geologiske forhold, når trykket letter. Verdens produktion af jern er 2,4 millioner tons.

Dette er også forkert:

Man kan også sige at isens tryk på Grønland er 1,4 millioner tons pr. kvadratkilometer.

Det rigtige må være:

Man kan også sige at isens tryk på Grønland er 1,4 milliarder tons pr. kvadratkilometer.

Michael Kongstad Nielsen

Niels-Holger: - det er rigtigt, at tavsheden og fortielsen ofte er værst. Det kendes også i psykologiske sammenhænge. Men her, når man i medierne fortrænger klimaproblemerne, så er det fordi medierne har tabt den den samfundsbærende forståelse af sig selv, og nu udelukkende tænker på business, altså hvordan man kan få flest mulige mennesker i tale osv. Det vil sige, at medierne er parat til at give køb på deres bevidsthed på al den videnskab og klogskab, der måtte findes, bare de gnider sig tæt nok op ad flest mulige forbrugeres tanker og adfærd. Beklageligvis.

Maya Nielsen

Men med den enormt øgede mængde havvand så er det nok ikke havets forsuring, der blir det værste problem... Men helt ærligt det blir da ikke vores intelligens som den opfører sig lige nu, der kommer til at redde os...
Som jeg ser problemet er det slet ikke mangel på viden vi har, men en overv ældende magelighed og en tro på at alle andre end netop hver enkelt har ansvaret... DET ER SAMFUNDETS SKYLD.... Hvem fanden er samfundet ? Han gemmer sig hele tiden som et usykligt spøgelse vi kan iklæde al skyld på planeten, og nåh ja når det ikke lige er samfundets skyld , så er det hele jo USAs skyld.. De onde imperialister..... I VED NOK, MEN MIG NEJ DET ER DET GODT Nok ikke.. NJET !

Maya Nielsen

Næ som de kloge sagde i 70erne...

HANDLING GØR FORVANDLING.... 2 elektriske apparater pr.person på planeten, maks 30km2 bolig pr. Person på den del af jorden hvor boligen skal opvarmes... %i kommer ikke uden om at sætte forbruget ned af forurenende CO2 øgende brændstoffer..... Og en ensrettelse af detmaksimale antal børn pr. Familie/kvinde kloden rundt....for ellers vil ingen finde det rimeligt.

Michael Kongstad Nielsen

Jeg har heller ikke havets forsuring øverst på hitkisten over problemer. Mere tror jeg på, at den overvældende magelighed og ansvarsfraskrivelse, som Maya fremhæver, er i top ti.

Men Meya, - USA har jo de samme klimaproblemer, og har selv grund til at gøre noget ved det. Her er link til Jørge Steen Nielsens artikel forleden.
http://www.information.dk/305142

Niels-Holger Nielsen

Maya Nielsen

'Men med den enormt øgede mængde havvand så er det nok ikke havets forsuring, der blir det værste problem…'

Rent nonsens. Havenes volumen er så gigantisk, at et par iskapper eller tre kun føjer ganske små brøkdele til den samlede volumen. Når indlandsisen på Grønland er smeltet væk vil vandstanden i verdenshavene være steget syv meter. Gennemsnitsdybden i det relativt lavvandede Nordsøen er 93 meter. I de langt større have: Atlanterhavet, Stillehavet og Det Indiske Ocean er den gennemsnitlige havdybde langt større.

Du er god til at plapre op, men knap så god til at fundere dine meninger og til at tænke dig om. Kedeligt, men sandt.

Niels-Holger Nielsen

MKN

'Jeg har heller ikke havets forsuring øverst på hitkisten over problemer.'

Kan man lave hitlister over noget man tilsyneladende er ganske uvidende om? Du er jo et intelligent menneske, så du burde nok kunne tjekke dine indslag inden du gør dig selv til grin. Undskyld den hårde tone, men klimavidenskab og fornemmelser går ikke så godt sammen, hvis man ikke har noget at have sine fornemmelser i.

Niels-Simon Larsen

Nu skal min spørgen ikke forstås sådan, at jeg interesserer mig for udregninger. Hvis jeg skal hænges, skal man ikke fortælle mig, at galgen er 4 m høj og vejer 250 kg. Bare sig ordet, galge, så forstår jeg umiddelbart, hvor det bærer hen ad. Det samme med de kommende katastrofer. Bare jeg hører ordene, tørke, skovbrande, oversvømmelser, isafsmeltninger så er jeg helt med.

Det er helt utroligt så megen tid, videnskabsfolk har måttet bruge på at overbevise os om, at det står slemt til. Enhver, der ikke lukker øjnene kan konstatere det.
For 2500 år siden skal Buddha have fortalt historien om en mand, der sidder inde i et brændende hus. Folk råber, at han skal skynde sig ud, men manden spørger dem, om det regner udenfor. Det er nøjagtigt sådan menneskeheden reagerer nu. Man vil have helt præcise informationer. Det skal man nok få. Bare vent!

Vi må ikke lade os slå ud over, at vi er så få. Jeg har altid været få, og det kunne jeg jo bare have ladet være med. Det er en smerte at tage på sig, og langt fra alle orker den form for lidelse.

Jesus (ham må jeg gerne nævne, når jeg er ateist) skulle engang have stået uden for Jerusalem, set ud over byen og følt medlidenhed med den. Som der skrevet står: ”Han ynkedes inderligt over den”. Evnen til at ynkes inderligt over andet end sig selv og sine egne, findes ikke hos alle mennesker, og det har ikke noget med uddannelse eller økonomi at gøre. Det er noget med at føle sorg over, at naturen ødelægges. Det er ganske enkelt.

Niels-Holger Nielsen

Niels-Simon

Du spørger, og jeg svarer. Hvis dine spørgsmål på en eller anden måde er retoriske, kan du så ikke markere det mere tydeligt, eller er det bare mig, der er tungnem?

Michael Kongstad Nielsen

Niels-Holger, please, vi har haft denne situation før. Man må have lov til at slå i bolledejen. Jeg ved ikke en skid om forsuring af havene, men skal det afholde mig fra at blande mig debatten?

Niels-Holger Nielsen

Det er mit indtryk, at ganske mange mennesker, som ikke har begreb skabt om naturvidenskab håndterer fakta som det nu bedst passer dem. Det er ikke ond vilje, men det ligner til forveksling.

Niels-Holger Nielsen

MKN

Selvfølgelig ikke! Dine indslag er meget velkommende og ofte inspirerende, når du ellers ved hvad du skriver om. Det er også fint med slag i bolledejen, men når og hvis man provokerer virker det bedst, hvis man ved hvad man taler om. Ellers bliver det hele nemt en diskussion, hvor man kun kan kommunikere med folk, man deler vildfarelser med.

Maya Nielsen

Jeg har nu hørt at det med indlandsisen og antaktisk iskappen bliver snarere en havstigning på 17-19 meter... Og det skulle være "klimafordkeres" bereginger, Niels HolgerNielsen. Hvad gør dig til ekspert....?

Maya Nielsen

Lidt og meget er relativt, iskapperne på vores lille blå planet udgør ca 1,8% af den samlede vandmængde på kloden... Om det er en god eller dårlig opblanding i forhold til CO2 afhænger også af CO2 mængdens stigningstakt...

Niels-Holger Nielsen

Forsuringen af havene er efter min ringe viden muligvis det første klimaproblem, som slår igennem som en knytnæve, sandsynligvis i dette århundrede. Hvis havet er for surt kan alle de små organismer nederst i fødekæden ikke danne kalkskjold. Så, uddør de, og fødekæderne kollapser. Selv de mægtige bardehvaler klarer sig temmelig skidt uden kril. Jeg ved ikke om du har set disse fantastiske film i fjernsynet om havenes fauna, men heraf fremgår det tydeligt at fx. koralrev er nogle af de væsentligste kilder til protein i havet. De er en af fødekædernes første led. Koralrev er meget følsomme over for såvel temperaturstigninger som over for forsuring af havene. De er truede over hele kloden, og mange videnskabsfolk, som har studeret fænomenet i en menneskealder eller mere mener, at vi med den nuværende udvikling af CO2-udledning, kan forvente at se de største og mest betydningsfulde koralrev kollapse i sidste halvdel af indeværende århundrede. Jeg vil gerne støve nogle videnskabeligt anerkendte artikler op om emnet, hvis du til gengæld vil love mig at læse de pågældende artikler. Ellers kan du bare tage mine referencer for gode varer - hvad kan du ellers i den sammenhæng?

Maya Nielsen

Hvad kan man egentligt, selv eksperterne er i tvivl om afsmeltningshastisheden og forureningseksplosinen sammen med befolkningseksplosionen...

MEN rent gætværk ser det jo ikke længere ud til at være...men vi gør jo alt for lidt allerede og derfor er det vel snarere den ukontrollerede afsmeltnings hastighed vi bør forudsige/forudse og handle ud fra, det er derfor jeg altid taler om at vi skal have skabt et verdensparlament til at fastsætte reglerne for menneskehedens samlede indsats på alle felter samtidigt også katastrofeafviklingen i det samme tempo som de vil opstå så som massefolkevandringer osv. grænseløsforurening...
Ikke meget vel men det kan vel ikke skade at prøve at plante ideen. OM vi hver især gør vores bedste , så kan vi jo ikke mere, og akademiske grader erstatter jo aldrig reel handlekraft , ideudvikling og holistisk fornemmelse...
Skønt helt usansynligt nu, så er maksimalstigningen der ultimativt er mulig over 60meter....

Niels-Holger Nielsen

Maya Nielsen

Naturligvis afhænger det hele af vores udledning af drivhusgasser. Det er jo ikke det vi diskuterer. Min opfattelse er i hvert fald, at der ikke er nogen på denne tråd, som vil benægte at kloden opvarmes som følge af menneskets udledning af drivhusgasser. Det er med andre ord en præmis i vores diskussion.

Du tager fejl. Total afsmeltning af Grønlands og Sydpolens (Antarktis) indlandsis samt Vestantarktis (som er noget specielt idet store dele af ismassen hviler direkte på havbunden, hvilket gør den særlig sårbar over for opvarmning af havet) vil betyde en havstigning på mindst 80 meter - så er Danmark en snes tuer i et lavvandet havområde mellen Vesterhavet og Østersøen. Videnskaben er ikke enig i hvor lang tid det vil tage med en sådan total afsmeltning, men de fleste mener flere tusind år, men skaden sker jo allerede ved et par meter, som nemt nås i dette århundrede, hvis vi ikke tager skeen i den anden hånd. Vi kan da bare rejse diger rundt om alle storbyerne, og så lade havet tage hvad havets er, ikke? Nej, det kan vi ikke. For det første vil vi udlede enorme mængder af drivhusgasser under bygningen af disse kolonorme dæmnings- og digeprojekter, hvilket betyder endnu hurtigere og større havstigninger - skruen uden ende. For det andet vil det blive så dyrt, at økonomien kollapser før vi er halvt færdige. Vi er oppe imod enorme kræfter, som vi burde have undladt at udfordre for snart mange årtier siden. Læs JSNs artikel i dagens avis om USA, tørken og hedebølgen. Vi er nået til en grad over førindustrielt niveau. Hvis vi fortsætter den nuværende kurs med udledning af drivhusgasser vil vi i løbet af et par årtier nå to grader og det vi ser i USA lige nu vil ikke længere være en begivenhed, som indtræffer 0-1 gange i et århundrede, men tværtimod vil det være sådan som vejret er blevet - hvert år!!! To meter her og to meter der - en grad her og en grad der - vi taler om gigantiske energimængder, som opstår i vores have og i vores atmosfære. De må i følge fysikkens grundlove udlignes, og det kan kun ske via naturkatastrofer (storme, orkaner, hedebølger, stormfloder og utrolige snefald) en mas. Det ville ikke være noget problem, hvis det var normen, for så ville livet på jorden være tilpasset til at leve under disse forhold. Men det er livet ikke, og det kan under ingen omstændigheder tilpasse sig i løbet af halvtreds år - det tager hundredetusinder af år. Og det meste af livet vil sandsynligvis i endnu mere overvældende grad blive bakterielt. Så, kan du selv regne ud, hvem der ikke er plads til.

For to år siden gik det helt galt i Rusland og Pakistan, og i år går det foreløbigt helt galt i USA. Kunne det blive vores elskede lille smørhul næste år? Ingen ved det, selvom risikoen er lav. Freaky weather is freaky weather.

Maya Nielsen

Ved du hvad jeg tror fuldt ud du har ret og næh jeg mener bestemt at USA er et skræmmende eksempel og at vi selv med resten af Europa følger lige efter, jeg er selv en fattigrøv ,hvis jeg havde millioner og nok af dem ville jer købe hus i Italien, i Danamrk ville jeg vælge Bornholm, men alt dette er jo flugt-reaktioner, netop fordi jeg ikke har tiltro til at især vi i den mest velfunderede materielt indpakkede kultur og snotforkælede som vi alle stort set er omend relativt fattige , så tror jeg ikke vi(gennerelt) vil acceptere den nedgang i overflod som vi burde acceptere og indfase allerede fra hellere i går end i morgen....Men det er fandme mange, der skal overtales om vi først vil have fælles fodslag og enighed før vi går i gang... Egentligt burde nogen vel gå i forvejen og skabe en global bevægelse, a la miljø-munke. MÅSKE MED ET BEDRE NAVN, SÅ DET IKKE BLIVER MILIEU-MONKEYS ....

RAINBOW-WARRIERS/ RAINBOW-WORRYERS ..... tak for din respons iøvrigt !

Sider