Læsetid 4 min.

Når temperaturen stiger, falder BNP

I udviklingslande betyder global opvarmning nedkøling af den økonomiske vækst: For hver grads temperaturstigning reduceres væksten med 1,3 pct., fortæller ny undersøgelse
I udviklingslande betyder global opvarmning nedkøling af den økonomiske vækst: For hver grads temperaturstigning reduceres væksten med 1,3 pct., fortæller ny undersøgelse
21. august 2012

Væksten er ved at æde sig selv op. Den globale økonomi har nået et omfang, hvor dens indhug i energi- og råstofreserverne, dens undergravning af økosystemerne og dens forstyrrelse af klimaet giver bagslag i form af reducerede vækstrater.

Verdensbanken har f.eks. i en rapport i foråret vist, at miljøforringelser koster, hvad der svarer til otte pct. af bruttonationalproduktet (BNP) som gennemsnit for 21 undersøgte u-lande. Alene CO2-udledningerne fra syv lande i Mellemøsten og Nordafrika giver ifølge Verdensbankens forskere skader på det globale klima, som anslås til 0,9 pct. af BNP. I Kina har miljømyndighederne vurderet, at den buldrende vækst giver forurening og miljøbelastning med omkostninger svarende til 8-15 pct. af landets BNP. Tabet af biologisk mangfoldighed koster ifølge Europa-Parlamentets miljøudvalg EU over 3.000 mia. euro om året.

Indicierne og tallene er mange. Nu har forskere fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University og Northwestern University i USA for første gang gennemført en undersøgelse, der direkte belyser sammenhængen mellem temperaturstigninger og økonomiske vækstrater i verdens lande gennem mere end 50 år. Og billedet er ifølge forskerne klart:

»Højere temperaturer leder til markant lavere økonomisk vækst i fattige lande,« siger Benjamin Olken, professor i økonomi på MIT og hovedforfatter til undersøgelsen, offentliggjort i American Economic Journal. Forskerholdet har som de første gennemført den store øvelse at indsamle og opstille temperaturdata for 125 af verdens lande og for hvert enkelt år i perioden 1950 til 2003 og samtidig samlet data for landenes årlige økonomiske vækst i samme periode.

»Vi kunne knapt tro på, at ingen havde gjort det før, men vi var heller ikke rigtig sikre på, at vi overhovedet ville finde noget,« fortæller Olken.

Men det gjorde man altså.

Flere effekter

»Vi ser tre primære resultater,« hedder det i den videnskabelige artikel.

»Vores estimater viser for det første store negative virkninger af høje temperaturer på vækst, men kun i fattige lande.«

»I fattige lande bedømmer vi, at én grads stigning i temperaturen i et givent år reducerer den økonomiske vækst i det pågældende år med omkring 1,3 procentpoint.«

Altså en markant virkning i udviklingslande, hvis økonomiske vækstrater de seneste årtier har varieret mellem to og ni pct. Forskerne påpeger, at de ikke ser en tilsvarende tydelig sammenhæng i rige lande. Det har formentlig sammenhæng med, at landbrugsproduktion her spiller en relativt mindre rolle for økonomien, at temperaturerne typisk er lavere, samt at der er større økonomisk kapacitet til at neutralisere effekterne af varme år – om end den aktuelle hedebølge og tørke i USA kommer til at koste amerikanske landmænd dyrt.

Den anden konklusion på undersøgelsen er, at temperaturstigninger både synes at have virkning på det relevante års økonomiske vækst – ofte ved at påvirke årets landbrugs- og fødevareproduktion – og på økonomiens efterfølgende evne til vækst. Det sidste f.eks. ved at påvirke investeringer og institutioner, der har betydning for produktivitetsvæksten i det pågældende land.

»Eftersom selv små virkninger på væksten har store konsekvenser over tid, vil vækstpåvirkninger – hvis de varer ved på mellemlang sigt – indebære store konsekvenser af opvarmning,« hedder det.

Den tredje konklusion er, at temperaturudviklingen påvirker mange sider af fattige landes økonomi.

»Mens reduktion i landbrugsproduktionen synes at være en del af historien, finder vi også alvorlige virkninger af varme år på den industrielle produktion. Dertil fører højere temperaturer til politisk ustabilitet i fattige lande, sådan som det kommer til udtryk i uregelmæssig udskiftning af nationale ledere, og denne politiske ustabilitet kan formentlig reducere vækstraterne.«

Det er i forvejen ifølge undersøgelsen veldokumenteret, at protester og opstande er mere sandsynlige i situationer med høje temperaturer – samtidig kan temperaturstigningers negative virkning på et lands økonomiske vækst i sig selv give anledning til politisk protest og uro, som yderligere kan hæmme væksten.

Uligheden øges

Benjamin Olken og hans kolleger understreger, at undersøgelsen belyser virkningen på landenes økonomiske vækst af de årlige ændringer i temperaturen. Undersøgelsen har ikke forsøgt at måle på de langsigtede økonomiske virkninger af klimaforandringerne, som kommer til udtryk i form af stigende have og øget hyppighed af oversvømmelser og stormvejr. Man har dog set på, om lande, der har haft den største temperatur- og klimaforandring i tiden fra de første målinger i 1950’erne og til de seneste målinger, også har haft størst ændringer i dere økonomiske vækstrater.

Den statistiske usikkerhed ved denne langsigtede analyse er større, påpeger forskerne, men viser dog »markant negative virkninger i fattige lande«.

»Konsekvenserne af disse ting vil blive værre for de lande, der har mindst kapacitet til at tilpasse sig til dem,« advarer Benjamin Olken.

Forskerholdet har konkret vurderet, hvad det kan betyde for den fremtidige økonomiske udvikling, hvis den påviste historiske sammenhæng mellem temperaturstigning og vækst også gælder fremover.

»Selv hvis man antager, at lande på blot et årti tilpasser sig fuldstændigt til temperaturændringer, og forudsat at den fremtidige respons følger vore historisk bestemte resultater, så vil de fremtidige konsekvenser af klimaændringer for fattige lande blive markant mere negative, end de eksisterende modeller peger på. F.eks. tyder vore resultater på, at globale klimaændringer vil sænke det gennemsnitlige fattige lands vækstrate med 0,6 procentpoint hvert år fra nu og frem til 2099. Fremskrevet over 90 år vil det gennemsnitlige fattige land blive omkring 40 pct. fattigere i 2099, end det ville have været uden klimaændringer,« hedder det i en artikel, Olken og hans kolleger har skrevet på økonom-hjemmesiden VoxEU.org.

Forskerne påpeger, at eftersom effekterne i følge undersøgelsen er mindre i de rige lande, kan den opvarmningsbestemte påvirkning af vækstraterne føre til »en markant forøgelse af indkomstgabet mellem rige og fattige lande«.

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Prøv en gratis måned med uafhængig kvalitetsjournalistik

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Benjamin Bach
Benjamin Bach

For hver grads temperaturstigning reduceres væksten med 1,3 pct.

Det er da ikke særlig meget? Er det ikke pct.-point, og hvor høj er vækstraten i forvejen? Det skar ærligt talt i øjnene at se ovenstående tekst med kæmpestore bogstaver på forsiden af dagens avis...

Brugerbillede for Dennis Højgaard
Dennis Højgaard

Man skal vist være forsigtig med den slags gennemsnitsbetragtninger, når der i de varme lande findes så mange forskellige mikroklimaer på de forkellige lokaliteter. Og desuden er der en hel række andre faktorer der spiller ind. Der pointeres dog at ...undersøgelsen belyser virkningen på landenes økonomiske vækst af de årlige ændringer i temperaturen... - ved alle disse rapporter mangler man efter min personlige mening statistiske 'beviser' for at den konkluderede nul-hypotese holder. Mon ikke alle disse rapportmagere burde tage et statistik kursus indenfor 'Design of Experiments' med efterfølgende hypotesetest.

Brugerbillede for Mascha  Madsen
Mascha Madsen

Ja det er forfærdeligt, men samtidigt vil andre områder på planeten blive væsentligt mere frodige, vi er nødt til at få skabt et fordelingsberedskab til at fordele klimaflygtninge til forskellige egne af kloden, Grønland som hidtil at importeret hovedparten af sine grøntsager, vil med tiden kunne dyrke dem selv om måske også holde tilstrækkeligt med husdyr til at leve af dem. De kunne jo starte med bjerggeder, og andre mindre dyr, der kan leve I kolde bjergrige områder.
Sibirien bliver vel også frodigere, men hvor beboeligt, der mon bliver kan man godt tvile på verdens største sump og vildmark.. Måske der dukker mange flere Mammuth-lig op derovre og måske også frosne mennesker som Øtzi ..

men Pakistan og Bangladesh bliver vel et sandt helvede på jorden, med tørke, oversvømmelser og ødelæggelser af de nu frodige egne, Nil-deltaet bliver oversvømmet og meget frodig jord vil ødelægges af saltvandsforureninger.. Og til begge sider vil Sahare udvidde sig...

Men hvad med den enorme luftfugtighed vi har her ender vi med kæmpevækster som følge af megaregn og samtidige hedebølger som et stort tropehus..

Brugerbillede for Niels-Holger Nielsen
Niels-Holger Nielsen

Benjamin Bach

Fattige lande, som måske, måske ikke, har en vækstrate på 1-2%, når der altså ikke er tørke, oversvømmelser eller krig. Prøv at læse artiklen igen.

Brugerbillede for Niels-Holger Nielsen
Niels-Holger Nielsen

Det Jørgen skriver om er begyndelsen til det store mareridt, hvor kapitalismen æder hovedstolen for at bevare profitten.

Brugerbillede for Lars  Poulsen

Bah. Det er ligesom når de tager en gallup undersøgelse og spørger 150 personer og så ganger op til hele befolkningen og siger at nu har S (eller whatever) gået ned 2 %point, men de glemmer lige at usikkerheden i undersøgelsen er på +/- f.eks. 5 %point.

Brugerbillede for Peter Ole Kvint
Peter Ole Kvint

Jeg vil ikke afvise at man kan finde en sammenhæng imellem global temperatur og økonomisk vækst i fattige lande.

Men da den helt store forhindring for økonomisk vækst i fattige lande er korruptionen. Det vil sige det økonomske klima.

En global temperatur-stigning sker ikke jævnt ud over jorden men mest imod højt imod nord. Det vil sige at de varme lande ikke mærker en global temperatur-stigning som andet end forøget nedbør.

Brugerbillede for Mascha  Madsen
Mascha Madsen

Jo de oplever også en havstigning på lige fod med vi andre og desuden et formentligt væsentligt mere ustabiltvejr med vekslende tørke og til andre tider ekstrem nedbør I meget værre grad end I dag, nogle lande vil udtørre fuldstændigt og blive til ørkner !

Brugerbillede for Dennis Højgaard
Dennis Højgaard

Ups - jeg så at Jørgen Steen Nielsen er forfatteren af den meget omtalte bog 'Den store omstilling' - han fortjener stor ros og anerkendelse. Så mangler vi bare at teknikerne, økonomerne og politikerne falder ind i samarbejdet. Sikke en gang brainstormimg - der bliver ikke megen tid til at debatere dagpenge og førtidspension. De 'arbejdsløse' behøver vist ikke gå rundt og være nervøse for at der ikke på et tidspunkt bliver brug for dem til et eller andet i den grønne plan. Der er bare om at gå igang med det der falder nemmest for og passer til temperement og interesse.

Brugerbillede for Dennis Højgaard
Dennis Højgaard

- så lad politikerne 'passe gården' og det trivielle mens vi andre tager os af fremtiden. Så kan politikerne tilpasse lovgivningen så den kommer til at passe med den fremtid vi andre skaber. De er jo alligevel altid adskillige hestehoveder bagud for udviklingen.

Brugerbillede for Alan Strandbygaard
Alan Strandbygaard

Nej, for pokker!

Lad nu være med at bringe økonomi med ind i spillet om den globale opvarmning.Vi risikerer jo bare at de blå begynder at interessere sig for det!

Brugerbillede for Benjamin Bach
Benjamin Bach

@Niels Holger-Nielsen: Vækst-argumenter er noget mærkeligt noget at høre om i en debat, der dybest set handler om bæredygtighed; men min anke gik på, at man har skrevet noget værre ævl på forsiden... men folk er antageligt blevet så vant til ævl om vækst, at et fald på 1,4% i en vækstrate åbenbart skal med store fede bogstaver på forsiden. Nååååh, det er procent-POINT, I mente.... - Men selv hvis det var angivet i procentpoint, ville det være dumt, for så ville det ikke rumme den relative dimension.

Anyways, JSN skriver gode artikler. Finansrobotternes reduktionisme fører ofte til en masse ævl (læs: tal), men JSN gør da et godt stykke arbejde for at få noget substans trukket ud i sidste ende.

Brugerbillede for Benno Hansen

Informations artikel er baseret på American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 4, No. 3, July 2012: Temperature Shocks and Economic Growth: Evidence from the Last Half Century (men nok snarere baseret på AlertNet / Temperature rise 'slows economy in poor countries')

Der er groft sagt kun flg tre konklusioner at tage stilling til:

  • "higher temperatures substantially reduce economic growth in poor countries...
  • ...higher temperatures may reduce growth rates, not just the level of output...
  • ...higher temperatures have wide-ranging effects, reducing agricultural output, industrial output, and political stability."
Brugerbillede for Niels-Simon Larsen
Niels-Simon Larsen

Leif Mønniche siger:

- så lad politikerne ‘passe gården’ og det trivielle mens vi andre tager os af fremtiden. Så kan politikerne tilpasse lovgivningen så den kommer til at passe med den fremtid vi andre skaber.

Nemlig!