Nyhed
Læsetid: 3 min.

’Enhver omkostning for os er en gevinst for Monsanto’

I USA spreder Roundup-resistent ukrudt sig ukontrollabelt i takt med udbredelsen af Monsantos gensplejsede såsæd. Mareridtet kan blive EU’s, hvis der gives grønt lys for de 19 ventende ansøgninger om dyrkning af sprøjtemiddeltilpassede GMO-afgrøder
I går havde København besøg af vrede landmænd fra USA, der vil advare europæiske landmænd og myndigheder mod virksomheden Monsantos pesticidparate, gensplejsede afgrøder. Hjemme i USA demonstrerede landmænd i sidste måned ved at blokere indgangen til et af Monsantos’ lagre i Californien.

I går havde København besøg af vrede landmænd fra USA, der vil advare europæiske landmænd og myndigheder mod virksomheden Monsantos pesticidparate, gensplejsede afgrøder. Hjemme i USA demonstrerede landmænd i sidste måned ved at blokere indgangen til et af Monsantos’ lagre i Californien.

Mario Anzuoni

Udland
24. oktober 2012

We believe in you.

»Vi tror på dig,« lyder udgangsreplikken i en kort reklamevideo fra den multinationale agrobusiness-gigant Monsanto henvendt til amerikanske landmænd.

Men tilliden er ikke uden videre gengældt. I går havde København besøg af vrede landmænd fra Missouri og Illinois på Europa-turné for at advare europæiske landmænd og myndigheder mod Monsantos pesticidparate, gensplejsede afgrøder med tilhørende sprøjtegift: glyfosat, også kendt under salgsnavnet Roundup.

»Hvis et selskab begynder at markedsføre dette projekt i jeres land, så ville jeg være betænkelig ved at frigive det. I må forstå, at folk, der presser på med denne dagsorden, ikke nødvendigvis har jeres ve og vel på sinde,« siger Wendel Lutz, tredjegenerations majs- og sojabønneproducent fra Illinois.

»Når først man har lukket hesten ud af stalden, kan man ikke få den ind igen,« bemærker han med henvisning til den afhængighed af Monsantos GMO-såsæd og sprøjtemiddel, han er rendt ind i.

Lutz er inviteret til Europa af Greenpeace, der har indledt en kampagne for at bremse den mulige EU-godkendelse af 19 ansøgninger om dyrkningstilladelse til gensplejsede planter designet til at kunne tåle bestemte ukrudtsmidler – de fleste af dem Monsantos glyfosat.

Filosofien er den simple, at man ved at tilføre en plante et gen for resistens mod f.eks. Roundup kan gøre det muligt for landmanden at bruge sprøjtemidlet under selve dyrkningssæsonen og op til flere gange og dermed få bugt med ukrudtet, uden at giften river selve afgrøden med i faldet.

I USA har glyfosat-parat majs, soja og bomuld været på markedet siden 1996, og i dag er 650.000 kvadrat-kilometer – 15 gange Danmarks areal – tilplantet med disse afgrøder, med den gensplejsede såsæd leveret af Monsanto. I samme periode er sprøjtemiddelforbruget til majs vokset med 54 pct., til soja med 91 pct. og til bomuld med 206 pct.

Resistensen

Problemet er – som forudsagt af fagfolk – at der blandt ukrudtet gradvist opstår modstandsdygtighed mod Roundup: De ganske få eksemplarer af en ukrudtsart, der måtte besidde en naturlig, genetisk betinget modstandskraft mod sprøjtemidlet, får pludselig en konkurrencefordel i forhold til de Roundup-sårbare artsfæller og spreder sig derfor effektivt i marken. Landmanden, der troede at have købt en perfekt pakkeløsning med GMO-såsæd og sprøjtemiddel, står pludselig med et ukrudt, som giften ikke længere bider på.

»Jeg køber noget, men jeg får ikke noget for pengene,« siger Wendel Lutz, der som stadig flere landmands-kolleger i USA har fået konstateret glyfosat-resistens hos sin værste ukrudtsart.

Det betyder, at han år for år må øge sit sprøjtemiddelforbrug og sine omkostninger til ukrudtsbekæmpelse uden nogensinde at have opnået den udbyttestigning, som Monsanto stillede i udsigt. Til gengæld har Monsanto gradvist hævet prisen på den gensplejsede såsæd. Fra 1996 således en tre-firedobling af prisen på majs-såsæd og en tre-femdobling for soja.

»Enhver omkostning for os, er en gevinst for Monsanto,« siger Wes Shoemyer, landmand med bl.a. majs og sojabønner i Missouri.

Den amerikanske landbrugsøkonom Charles Benbrook, Washing-ton State University, fremlagde i går i København en videnskabelig analyse, bestilt af Greenpeace, af problemets omfang i USA og af de tænkelige konsekvenser i Europa, hvis EU beslutter at godkende de ventende ansøgninger fra bl.a. Monsanto.

»Mellem en tredjedel og halvdelen af arealerne tilplantet med Roundup-parate afgrøder (i USA, red.) er allerede inficeret med en eller flere glyfosat-resistente ukrudtsarter,« oplyser Charles Benbrook.

Nogle ukrudtsarter er endog blevet resistente over for flere forskellige sprøjtemidler. Det gælder bl.a. den art, som nu plager Wendel Lutz – Amaranthus rudis, på engelsk waterhemp – hvor en enkelt plante producerer 400.000 frø. Om den sagde agronomen Aaron Hager, University of Illinois, sidste år til Science Daily:

»Vi er ved at løbe tør for muligheder. Denne flerdobbelte resistens mod ukrudtsmidler hos waterhemp har potentiale til at blive et problem, der ikke kan kontrolleres.«

I dag er der ifølge Charles Benbrook konstateret glyfosat-resistens hos 23 forskellige ukrudtsarter i USA.

Mareridtscenarie for EU

Hvis EU åbner op for Monsantos GMO-afgrøder, og hvis man lader udviklingen forløbe som i USA, så kan forbruget af glyfosat til majs i EU blive tidoblet frem til 2025, mens det kan blive mere end fordoblet for soja og blive næsten firedoblet for sukkerroer, som Monsanto også har gensplejset en glyfosat-parat udgave af. Det indebærer, ifølge Benbrooks scenarie, at glyfosats andel af EU’s samlede forbrug af ukrudtsmidler til de tre afgrøder vil vokse fra i dag 12 pct. til 65 pct. i 2025.

»Et afhængighedsniveau, der med sikkerhed vil udløse den hurtige opkomst og spredning af glyfosat-resistente ukrudtsarter,« vurderer Charles Benbrook.

Dertil en øget risiko for den grundvandsforurening med Roundup, som bl.a. er konstateret herhjemme.

Greenpeace vil have EU til at afvise alle ansøgninger om dyrkningstilladelse til gensplejsede afgrøder med indbygget sprøjtemiddelresistens. En EU-stillingtagen kan komme i løbet af 2013.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det har vi hele tiden sagt ville blive resultatet. Det er i grunden de australske kaniner om igen. Et fremmed evolutionstryk i naturen og evolutionen går sin gang, ude af mennesket kontrol, og følgende sin egen logik.
Men alt for de multinational, og fanden tager jo resten.

Så må vi jo så se, om EU kan snøvle sig sammen til at bremse vanviddet, eller om de multinationale selskabers kapitalistiske råd og svamp allerede har sat sig i frontallapperne på politikerne. Jeg frygter, eller skulle jeg måske snarere sige, jeg forventer, det værste.

Hvad mon EU-borgerne mener? Eller er GMO et ekspertområde som ikke er egnet til demokratisk afgørelse?

Jeg forudsagde allerede dette for mange år siden. At ukrudtet eller en del af det ville blive resistent overfor Roundup fra Monsanto. Hvor har jeg denne viden fra aner jeg ikke, men måske skyldes det at jeg er vokset op i en lille landsby tæt på bonden, den gamle danske bonde? Eller at jeg ubevidst har sammenkædet resistens for penicillin hos grise og mennesker med ukrudts resistens overfor Roundup fra Monsanto...

Jeg har også for mange år siden gjort opmærksom på, at det sådan set ikke er dette, der er det største problem. Det er det som også fremkommer i artiklen:
En bonde skal købe al sin såsæd hos Monsanto, som derved kommer til at bestemme over en væsentlig del af den mad, vi spiser.

Jeg håber at EU stopper dette...

Jeg tror EU og ikke landmænd har et stort problem, hvis landmændene generelt skal overbevises. For de løser jo problemet omkring verdens sultende befolkninger, hvilket bliver rigtigt fremover når landbruget reelt løser sultproblemet ved, at befolkninger dør forinden af sult, af resistente bakterier og/eller kemiforgiftning i fødevarerne.

Selv ikke amerikanernes (farmernes) erfaringer med resistent ukrudt skaber eftertanke. End ikke udsigten til, at resistent ukrudt kun kan fjernes mekanisk. Altså det der i sin tid gjorde, at man begyndte på kemi, for bl.a. at slippe for den mekaniske fjernelse af ukrudt i såbedet.

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2012/10/23/Amerikanerea...

Tillader mig også at linke til Maskinbladet, hvor der er nogle fornuftige indlæg omkring virkningen af Round-up. Især de personlige erfaringer, der fremgår af indlæggene til artiklen, er tankevækkende dansk erfaring og iagttagelse omkring ophobningen i mennesker og dyr.

http://www.maskinbladet.dk/artikel/roundup-havner-alligevel-i-vandet

Mona Blenstrup

www. maskimbladet.dk har ved dit link nogle gode og fornuftige ord og argumenter fra en enkelt.

Og en del tågesnak og relevante nedladende bemærkninger fra andre.

Set ud fra den debat, der linkes til, ser det sort ud med at kunne overbevise "landbruget" om det ufornuftige vedvarende roundup og gmo aktiviteter.

Mange hælder til de absolut kortsigtede og især kortsigtede økonomiske løsninger uden take for det bredere perspektiv.

randi christiansen

Hurra ! Greed is good ! For hvem ? For dem der vil foræde sig i lort !

Det er en efterhånden gammel erfaring at resistens mod gifte udvikler sig bland de organismer der vedvarende udsættes for dem . Tænk bare på penicillinresistente bakterier der er et stigende problem verden over. Jo mere massivt og langvarigt giftpåvirkningen er jo hurtigere går det.
Det er naturen ’elastiske’ respons på en stressfaktor. I livets udvikling er det sket konstant Det er derfor livet har udviklet sig – det er evolution. Så det burde ikke komme bag på nogen.
Monsantos roundup resistente majs er den ultimative udgave af en misforståede indstilling at man
kan finde endelige tekniske løsninger i landbrugsproduktionen – som om det er det det drejer sig om industriel produktion.
Den stadig stigende krav om større ydelser pr. ha. på grund af faldende priser tvinger landmænd til at vælge den slags kortsigtede ’løsninger’ som på sigt blot sætter dem i endnu dybere problemer samtidig med det ødelægger naturen og forarmer produktionsgrundlaget

Horisontal genoverførsel.
Jo tættere vi kommer på magtapparatet i Danmark des større tabu er 'horisontal genoverførsel'...

http://ing.dk/artikel/103894-danmark-ignorerede-advarsel-om-gensplejsede...?
(kun en enkelt blandt debattørerne på ing.dk anvender og forstår begrebet 'horisontal genoverførsel')

Jeg har lige været til et møde med en genforsker som netop er ved at få en artikkel ud i et internationalt tidskrift vedrørende 'horizontal' genoverførsel , men i en stærkt udvidet betydning af begrebet: Han mener at have sikre beviser på at bakterier kan optage DNA ikke kun fra andre levende bakterier men også DNA fra forlængst døde organismer. D.v.s. f.eks. dna stammende fra GMO afgrøder som findes i jorden længe efter de er høstet. Det sætter helt nye perspektiver på debatten om konsekvenserne dyrkning af GMO afgrøder

Som jeg har opfattet 'horisontal genoverførsel' så er det en forholdsvis sjælden foreteelse i den evolutionære udvikling - Tom Fenchel skriver i 'Det første liv': "Alt i alt synes store dele af det bakterielle genom dog at være ret stabile og ikke genstand for horisontal genoverførsel; dette gælder især med hensyn til de gener, der spiller en mere fundamental rolle" ...

...den menneskelige - Monsantos - indgriben i naturen forekommer at ske alt for hurtigt. Naturen bliver stresset. Eksv. mistænkes gmo-afgrøder for at være årsag til den truende decimering af honningbien i USA.

@Bill: Det er klart at de dele af genomet som er afgørende for basale livsfunktioner nok ikke udveksles men evt. nye egenskaber kunne tænkes tilført ved genoverførsel f.eks. resistens mod div. giftstoffer

Michael Kongstad Nielsen

Enig med Greenpeace, afvis alle ansøgninger.

@Ole, problemet er, som jeg ser det, at de stabile genomer for basale livsfunktioner ikke nødvendigvis er de samme genomer, der er afgørende for de symbiotiske strukturer i vores natur. Det er Naturens samarbejde der slås i stykker.

randi christiansen

Ny genetisk forskning har påvist at miljøpåvirkning lægger sig uden på dnastrengen og således nedarves via moderen - såkaldt epigenetik.

Det er klart, at alt interagerer – også biologisk stof - ydermere er lovmæssighederne for dennne interaktion ikke fuldt afdækket, og alligevel fremturer menneskelignende monstre med kasseapparater i stedet for hjerne og hjerte i at eksperimentere med alles liv og levned. Det er et fuldkommen uansvarligt overgreb på den enkeltes menneskerettighed og et blandt flere og flere ´radioaktivt´strålende eksempler, på hvor farlig privatkapitalisering på og indbyrdes konkurrence om biotopens ressourcer - som naturligvis tilhører fællesskabet - er.

Jeg har ikke den store forstand og indsigt i genetik, men er det helt ved siden af, at GMO-planter laves ved at ændre den vertikale genoverførsel, altså den arvemæssige forplantning, hvor to af samme art, kan formere sig, og viderbringe deres indbyrdes indbyggede arveanlæg i DNA'et i en "ny art", altså det modsatte af horisontal genoverførsel?

For hvordan kan Monsanto ellers hvert år forsyne 150.000 km2 dyrket majs i USA?, hvis de anvender horisontal genoverførsel, altså skal ændre arten ved at manipulere hvert frø, da horisontal genoverførsel ikke umiddelbart ændre arveanlæggene?

Mit resonement bygger på, at planter der vokser sammen med majs, kan og jfr. artiklen har udviklet resistens mod glysofat, hvilket er evolutionsmæssigt "normalt", da arveanlæg jo spredes ved bestøvning (vertikal genoverførsel).

@Jens

Ingen ved tilsyneladende nok, men kravet om 'billigst og hurtigst' styrer investeringerne i fødevareudviklingen og der er ikke tid til at vente på resulter af forsøg. De fattige ulande er forsøgsområder.

"Mere sikre gen-afgrøder på vej
...Det nye ved den amerikanske tobaksplante er, at resistens-genet ikke er indsat i plantens kromosomer i cellekernen, men derimod i de såkaldte kloroplastre."
http://www.information.dk/18761

og

"Genetic Information Migrates from Plant to Plant
...Now scientists are trying to find the answer to the question of how exactly the chloroplasts leave their homes and find a new place to live. Do they migrate through the plasmodesmata, the narrow tunnels that connect neighboring plant cells? Or do enzymes locally remove the cell wall and allow small amounts of cytoplasm and cell organelles to pass from one cell to another? "As of now, we do not know how chloroplasts manage to get from one cell to the other," says group leader Ralph Bock. "

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120201093100.htm

Flemming Andersen

Fransk forskning viser at genmodificeret og glufosfatrester i små mængder i vand giver rotter svulster i 80% af tilfældene, hvis forsøgene fortsætter i 2 års varighed, i stedet for de 3 måneder myndighederne kræver. Det hørte jeg på P1 d. 20/9-2012

"Hør indslaget her:
/ Fransk forskning viser risiko ved genmanipulation (DR Online) (20. september 2012)

De hidtidige GMO undersøgelser af rotter lavet af industrien stoppede ved de 3 måneder. Men den nye undersøgelse viser, at cyster & helbredsskader i lever først begynder at opstå efter de 3 måneder. For mennesker svarer det til ca. 40 år & på verdensplan er der kun solgt GMO i 15-20 år.

Så de lande, hvor Monsantos GMO majs NK603 er blevet solgt kan risikere at opleve store sundhedsmæssige konsekvenser om 25 år.

Ifølge DR P1 Orientering indfører Frankrig importforbud af GMO til dyrefoder.

Se også:
/ France Launches Major Investigation Into GMOs Following Tumor Study (Infowars.com) "

Det blev fortalt at forskerholdet havde opretholdt stor hemmelighed af frygt for indblanding, pression og det der er værre fra landbrugsindustrien.

Selvfølgeligt har denne forskning været udsat for stor og kraftig kritik siden:

"
Ny kritik rammer franske GMO-rotteforsøg
Orientering 22. oktober 2012 kl. 17:11 på P1
Hør indslag (14:31)

Frankrigs biotekniske råd HCB har i dag, 22. oktober, besluttet at forkaste et videnskabeligt studie, der blev offentliggjort i september. Studiet, der var et længerevarende forsøg med laboratorierotter, hævdede at påvise, at der var alvorlige sundhedsrisici ved brugen af den genmanipulerede majs fra det amerikanske firma Monsanto og firmaets sprøjtegift Roundup.

Studiet skabte voldsom debat efter offentliggørelsen og blev det kritiseret for sin videnskabelige metode og for ikke at være repræsentativ nok. Og studiet blev derfor også for nylig afvist af EU's myndigheds for fødevaresikkerhed EFSA.

Men den samme kritik kan man med rette bruge mod de studier, der har ført til godkendelsen af de genmanipulerede fødevarer, påpeger forskeren bag den franske studie. Og flere politikere har peget på, at der er et habilitetsproblem, fordi de fagfolk, der nu har afvist det franske studie er de samme, som har godkendt autorisationerne til de genmanipulerede fødevarer.
"

Det må give alle med lyst til at sætte tænderne i genmodificerede produkter, eller servere dem for andre, stof til eftertanke.
Min egen skepsis er ikke ny, men alligevel blev jeg bestyrtet over at høre, hvilke resultater denne forskning havde vist.

randi christiansen

"Så de lande, hvor Monsantos GMO majs NK603 er blevet solgt kan risikere at opleve store sundhedsmæssige konsekvenser om 25 år."

Den samme gamle historie som hippier og miljø-og venstrefløjhumanister som tidens seere i efterkrigstidens effektiviseringshelvede har forsøgt at gøre opmærksom på - men nej, mørkets fyrste får lov at fremture - og ofrene dør som fluer (herunder min far der arbejdede med svejsning og hærdning)

randi christiansen

skal måske lige pointere at eksemplet med min far er anvendt for at vise at ignorancen ifht omsorg for livet gennemsyrer alt

randi christiansen

han arbejdede med disse opgaver i en tid hvor der ikke var samme beskyttelse som der måske er i dag ?

France Bans GM Corn Amid Mass US Protests against Monsanto
http://www.globalresearch.ca/france-bans-gm-corn-amid-mass-us-protests-a...

http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/03/wikileaks-us-eu-gm-crops
WikiLeaks: US targets EU over GM crops

Monsanto Interests Guide U.S. Diplomacy, WikiLeaks Cables Show
http://www.foodwhistleblower.org/blog/22-2011/217-monsanto-interests-gui...

Wikileaks document pushes GM food for African countries
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12706-wikileaks-docum...

Wikileaks' GM revelations just keep mounting
http://www.gmwatch.org/latest-listing/50-2011/13046-wikileaks-gm-revelat...

DemocracryNow: WikiLeaks Cables Reveal U.S. Sought to Retaliate Against Europe over Monsanto GM Crops
http://www.democracynow.org/2010/12/23/wikileaks_cables_reveal_us_sought_to

Salget af pesticidet glyphosat er steget 20 procent siden 2010, - føj da!

http://ing.dk/artikel/134031-salget-af-pesticidet-glyphosat-er-steget-20...