Læsetid 4 min.

FN giver grønt lys for undertrykkelse af minoriteter

En ny resolution vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd vil fremme menneskerettigheder gennem ’traditionelle værdier’. Da disse værdier ikke er defineret, kan de tolkes frit. Dermed blåstempler FN brud på andre rettigheder, mener eksperter og en række vestlige FN-repræsentanter
To barnebrude i Yemen: Den otte årigeTahani forrest med sin mand Majed, 27, og hendes veninde Ghada, også otte, og hendes mand i 2010. FN-resolution vil ikke kunne redde dem.

To barnebrude i Yemen: Den otte årigeTahani forrest med sin mand Majed, 27, og hendes veninde Ghada, også otte, og hendes mand i 2010. FN-resolution vil ikke kunne redde dem.

Stephanie Sinclair
5. oktober 2012

En brud på otte år, æresdrab og omskæring af kvinder. Dette er bare tre brud på menneskerettigheder, men de vil fremover med FN i ryggen kunne forsvares som værende traditionelle værdier i de enkelte lande.

Dette er resultatet af en ny FN-resolution, som blev vedtaget den 27. september efter pres fra bl.a. Rusland. Denne resolution fremhæver »familiens vigtige rolle« og opfordrer til »en bedre forståelse af menneskehedens traditionelle værdier«. I resolutionen er det dog ikke defineret, hvad begrebet »traditionelle værdier« indebærer.

Ifølge chefjurist hos Center for Politiske Studier (CEPOS) Jacob Mchangama kan man ikke tale om traditionelle værdier uden at sætte det i kulturel og national kontekst. Og netop den manglende præcision åbner muligheden for tolkninger og misbrug.»Alt efter hvordan man tolker traditionelle værdier, kan Egypten eller Saudi-Arabien sige, at i deres land er islam en traditionel værdi, og derfor behøver de ikke tillade religiøse minoriteter,« siger han.

15 medlemslande stemte imod resolutionen. Ud over Botswana, Costa Rica og Mauritius er det udelukkende vestlige lande, som har stemt imod resolutionen. Ikke et eneste vestligt land bakker op om resolutionen. USA begrunder sit nej til resolutionen således:

»Det fundamentale problem set fra et amerikansk synspunkt er, at de universelle menneskerettigheder kan blive undermineret i tilfælde, hvor traditionelle værdier spiller ind,« skriver ambassadør Eileen Chamberlain Donahoe, USA’s repræsentant for FN’s Menneskerettighedsråd i en skriftlig udtalelse til Information.

Ifølge ambassadør Eileen Chamberlain Donahoe kan enhver, der tilhører en minoritet komme til at mærke konsekvenserne, hvis de universelle menneskerettigheder ikke bliver overholdt.

»Det er især de sårbare, såsom unge piger, der kan risikere at blive udsat for omskæring, vi er bekymrede for,« skriver hun.

Den norske repræsentant i FN’s Menneskerettighedsråd mener ikke, at resolutionen anerkender, at traditionelle værdier ofte har været misbrugt til at retfærdiggøre diskrimination og overtrædelse af menneskerettighederne.

»Vores regering er meget bekymret for, at de udefinerede ’traditionelle værdier’ kommer til at underminere de normer yderligere, som de internationale menneskerettigheder værner om, frem for at fremme dem,« siger den norske repræsentant for FN’s Menneskerettighedsråd.

Rusland gik forrest

Sammen med en række andre ikke-vestlige lande gik Rusland i spidsen med forslaget til FN’s Menneskerettighedsråd om at fremme menneskerettigheder gennem ’traditionelle værdier’. I torsdags kom det til afstemning og blev vedtaget. Og det er bekymrende, mener Stuart Halford, der er Advocacy Advisor i ngo’en Sexual Rights Initiative i Geneve. Han mener, at Ruslands dagsorden på længere sigt er at kunne retfærdiggøre overtrædelse af menneskerettighederne.

»Formentlig vil Rusland bruge resolutionen til at fremføre et stærkt argument om, at traditionelle værdier er vigtigere end menneskerettighederne,« siger Stuart Halford.

Ifølge Jacob Mchangama er FN-resolutionen et udtryk for, at de lande, der stemte for, vil fjerne sig fra en vestlig opfattelse af menneskerettighederne og gøre det sværere at kritisere lande, som begår menneskerettighedskrænkelser. »Deres mål er, at få fokus væk fra de klassiske frihedsrettigheder,« siger han.

Den overbevisning deler Tanya Lockshina, seniorresearcher i Human Rights Watch i Moskva. Hun mener, at Rusland forsøger at sætte en debat i gang i det internationale samfund omkring gyldigheden af menneskerettighederne. Hun tror især, at det drejer sig om, at Rusland vil forsøge at påvirke og ændre debatten om, at homoseksuelle er beskyttet af menneskerettighederne.

»Det er et forsøg på at få international blåstempling af homofobiske initiativer og at alliere sig med andre lande, som også diskriminerer homoseksuelle,« siger Tanya Lockshina.

Ifølge hende er det særligt de homoseksuelle, der vil bliver ramt, og netop den gruppe er årsagen til, at Rusland har gennemtvunget resolutionen. Russisk lovgivning forbyder homoseksuel propaganda i ni provinser indtil videre. Propagandaen kan bestå i petitesser, som at gå med en T-shirt med en regnbue. Straffen er minimum en bøde og kan give op til 15 dages administrativ detention.

»Det vægtigste argument, vi har i modkampen mod diskrimination, er netop, at de overtræder menneskerettighederne. Det er derfor, at Rusland prøver at udfordre, at man ifølge menneskerettighederne skal kunne nyde beskyttelse som homoseksuel,« siger Tanya Lockshina.

Åbner nu for barnebrude

På Institut for Menneskerettigheder forholder man sig også kritisk til resolutionen.

»Den forekommer ubalanceret, fordi den ikke siger noget om de negative aspekter af ’traditionelle værdier’, eller om hvordan disse ofte bruges som påskud for krænkelser af menneskerettigheder. Netop manglen på præcision åbner op for muligt misbrug,« siger Fergus Kerrigan, der er leder af retssikkerhedsprogrammet ved Institut for Menneskerettigheder. Han mener, at resolutionen repræsenterer en tendens, som bør være under konstant overvågning.

»Ud over homo- og biseksuelle og transpersoner, bør kvinder i mange samfund være på vagt over for de tendenser. FN’s Særlige Rapport om Vold mod Kvinder beretter ofte om, hvordan tradition og kultur misbruges som forsvar for undertrykkende mønstre og magtstrukturer,« siger han. Det er der enighed om blandt dem, som Information har talt med.

Tania Dethlefsen, leder af international afdeling i Sex & Samfund, mener, at der de seneste år har været beviser på, at konservative kræfter og bevægelser opfordrer til, at man ikke skal arbejde til gavn for minoriteter og kvinders rettigheder. Hun mener, at resolutionen åbner en bagdør for, at stater kan sige, at deres traditionelle værdier og normer gør, at de kan handle på en specifik måde.

»I nogle kulturer er det tilladt, at man voldtager, når det er inden for ægteskabet. I andre er det børneægteskaber, omskæring og kønsbaseret vold,« siger Tania Dethlefsen.

For Stuart Halford består det primære problem i, at han ser traditionelle værdier som en dynamisk størrelse, i modsætning til en historik, man kan refererer til.

»Vi skal huske, at kvinders ret til at arbejde og stemme for ikke så længe siden ville stride imod vores egne daværende ’traditionelle værdier’. Det tager resolutionen ikke forbehold for. Traditioner, kulturer og sociale normer har altid udviklet sig, og det vil de altid gøre,« siger Stuart Halford.

Links:
FN-resolutionen: http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/d_res_dec/A_HRC_21_L2.doc (word dokument)

USA fulde begrundelse for at stemme imod: http://geneva.usmission.gov/2012/09/27/u-s-opposes-resolution-on-traditional-values-could-have-negative-effect-on-women-minorities-vulnerable-groups

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Træt af forstyrrende annoncer?

Få Information.dk uden annoncer for 20. kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Thorkil Daa

Ja kulturegalitet uanset indhold ? Er kulturen defineret ved landets grænser og normer, eller hvorledes afgrænses multurbegrebet juridisk. Og hvad med traditionen for at stene utro kvinder ?

Brugerbillede for Christian Svenstrup Harder
Christian Svenstrup Harder

Det er jo nærmest tragikomisk at en sådan resolution vedtages kort efter Neil Armstrongs død - Det kan kun beskrives som et enormt tilbageskridt for menneskeheden. Krarup og resten af slænget må gnide sig i hænderne...

Brugerbillede for Kasper Hviid

Et eksempel på hvordan denne sindssyge resolution kunne komme til udtryk:

Man kunne forstille sig at et flertal i folketinget lavede et forbud mod 'religiøse symboler' inden for retsvæsnet, for specifikt at ramme muslimske kvinder med hovedtørklæde, men at de samtidigt tillod samtlige domstoles at have et kristent kors i deres logo, med henvisning til danmarks traditionelle værdier.

Brugerbillede for Julie Wetterslev
Julie Wetterslev

Jah joh. Voldtægt af mindreårige, homofobi og stening af utro kvinder. Det er ikke lige der vi gerne skulle hen.

Men traditionelle værdier er måske andet og mere? Er det her ikke også et udtryk for, at mange samfund udenfor EU og Europa vægrer sig ved popkultur, masseforbrug, stress, familiernes opløsning og den omflakkende postmoderne centerløshed? Hvorfor kan vi aldrig få lov til at tale om, om nogle ting gik tabt i vores åh så (selv)forherligede og glimrende udvikling? At vi måske også kan lære noget? Nej, for de andre er jo uciviliserede.

Brugerbillede for Julie Wetterslev
Julie Wetterslev

Desuden siges det ganske klart i begyndelsen af resolutionen, at man ihukommer og agter at respektere verdenserklæringen om menneskerettigheder og en lang række andre menneskerettigheds-instrumenter, som absolut ikke tillader hverken overgreb mod børn eller diskrimination og forskelsbehandling på baggrund af race, tro, køn eller seksualitet. Så jeg forstår ikke helt panikken.

Brugerbillede for Niels  Mosbak

Thorkil Daa

Ja, eller den amerikanske forvaltning af menneskerettighederne for fanger i Guantanamo, eller i fængslet på Bagram Airbase.

Eller droneangrebene der har slået tusindvis af uskyldige civile ihjel - hvorledes forholder det sig med menneskerettighederne for ofrene der?

Uden at kende det eksakte antal stenede kvinder, vil jeg umiddelbart tro der omkommer flere uskyldige mennesker ved amerikanske droneangreb.

Bare lige for at nuancere og proportionere debatten om menneskerettigheder, og påpege at når USA's præsident fra FN's talerstol siger at "Amerikanske værdier er universelle" - er problemet jo at det har han ikke ret i - han ville måske gerne det var sådan, men den overvejende del af menneskeheden lever under helt andre socioøkonomiske forhold end de 3 procent som USA's befolkning udgør.

Fattigdom er en barriere for udvikling, fattigdom og uvidenhed går hånd i hånd, men begge dele kan afhjælpes hvis man kaster penge i projektet - men er det noget det flydende begreb "Vesten" vil smide penge i - i stedet for droner?

Jeg er født i 1950'erne hvor homoseksualitet blev kriminaliseret og straffet her i Danmark - hvilket England ligeledes praktiserede, og det kostede en af deres førende matematikere livet

http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing

Han blev posthumt rehabiliteret af den britiske regering i 2009 - og hvis f.eks. den russiske befolkning befinder sig i det samme mentale klima som herskede i Danmark i 50'erne, er det jo vanskeligt at forlange at de skal rykke 50 år frem på en gang - der har jo været en glidende overgang frem til den anerkendelse som homoseksualitet har opnået fra både det borgerlige samfund og folkekirken - omend visse præster fortsat anser det for en vederstyggelighed og et modefænomen.

Og når jeg skriver "Vesten" er det så ikke blot USA og det nordvestlige Europa der er tale om?
USA og 11 europæiske lande ser det ud til.
2 europæiske lande kunne altså tilslutte sig teksten.

Homoseksualitet er ikke synligt på samme måde i Syd-Europa og på Balkan, måske bortset fra præsters overgreb på kordrenge i den Romersk-katolske kirke.

Det er altså inden for vores egen kulturkreds at der er divergerende holdninger til homoseksualitet, og det er ikke mange år siden at homoseksualitet blev fjernet fra listen over psykiske sygdomme her i "Vesten".

Men deler en milliard kinesere, eller næsten lige så mange indere "amerikanske værdier" - nej, det tror jeg ikke man kan påvise.

Deler de mennesker, der må leve for under 1-2 dollar om dagen "Amerikanske værdier"?
Der er ikke til mange ture på MacDonalds.
Hvor mange "frihedsrettigheder" har man egentlig, hvis man er henvist til at leve for 1-2 dollar om dagen, måske Jacob Mchangama har en erfaring om det.

Men eftersom dokumentet ikke har nogen juridisk bindende betydning, kan man jo næppe hævde at det i sig selv underminerer Wiener-deklarationen art. 5 - der jo netop i sin substans siger det samme, blot præciseret og pålæggende staterne at beskytte alle menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder.
Men hvorfor fokuserer man på eventuelle fremtidige menneskerettigheds krænkelser der måtte ske i Rusland - frem for at selv efterleve Wienerdeklarationen her og nu?

Man ville kunne tale med større vægt hvis man selv efterlevede principperne, og ikke blot mente at det var "de andre" der skulle efterleve dem.

Det er nemlig lige meget om det er sorte mullaher, sorte præster eller en sort amerikansk præsident der ikke efterlever principperne - det underminerer betydningen og værdien af menneskerettighederne mere end en ikke bindende resolution.

Brugerbillede for Jan Weis

Uden tvivl vil det globale barbari fortsætte og blive mere legaliseret takket være endnu et fatalt svigt af den eneste organisation, som burde kunne gøre verden til et bedre sted at opholde sig ...

Brugerbillede for Kasper Hviid

»familiens vigtige rolle (...) en bedre forståelse af menneskehedens traditionelle værdier«.

Resolutionen er tydeligt majoritetsbeskyttelse. Siden hvornår har flertallet haft behov for særlig beskyttelse?

Brugerbillede for Hugo Pieterse

Denne praksis med at dyrke lovtekster som FNs menneskerettighedsdeklarationer og lignende opskrifter forfattet på jurasprog som noget uundværligt der skal føre til 'en bedre verden', adskiller sig i virkeligheden ikke ret meget fra det som religionerne praktiserer.

De vil alle sætte moral og menneskeliv på formel, og tvinge resten af verden til at indrette sig efter de synspunkter som de selv mener er de rigtige.

I middelalderen havde man Inkvisitionen, Islamisterne har deres Fatwaer, og FN-globalisterne har racismeparagraffer og trusler om strafforfølgelse for politisk ukorrekte meninger, droneangreb og interventioner fra 'det internationale samfund' som magtmidler overfor dem som ikke deler deres 'universelle værdier'.

Brugerbillede for Peder Kruse

FN har hermed devalueret sig selv til en bureaukratisk, halvreligiøs sekt med stærkt begrænset værdi, og det er trist, men der har været tale om en glidende udvikling i de senere årtier. Når folk mister respekten for organisationen, mister FN sin legitimitet. Ideen bag FN kan der ikke argumenteres imod, men hele organisationen trænger til en kold genstart. Back to square one.

Brugerbillede for Ann Bille

Hvor er det bare frygteligt trist og uendeligt sørgeligt at der i dag i 2012 er så mange lange hvor kvinder holdes nede og lever værre end dyr.

Brugerbillede for Karsten Aaen

Er det ikke kun resolutioner vedtaget i FN's Sikkerhedsråd som er gældende for alle FN's medlemmer?

En vedtagelse som denne i FN's Menneskerettighedsråd er vel ikke bindende juridisk for medlemmerne? De kan frit vælge om de vil leve op til den eller ej...

så vidt jeg kan se...

---

Selvfølgelig (kan ikke finde et andet ord lige p.t.) er dette en skandale af rang; jeg ved godt hvad tradtionelle værdier handler om. Og det undrer mig egentlig at USA stemte imod? En højrefløj i USA, specielt den kristne moralske højrefløj istemmer jo gladeligt sangen om familie-værdier eller traditionelle værdier.

Ift. omskæring er det noget som finder sted i Somalia, Kenya, og i stort set hele Østafrika. Og foretages af animister (naturfolk), kristne, samt ja, muslimer.

Man kan så stille det lidt drillende spørgsmål: Har kvinderne i f.eks. Somalia eller Kenya eller Ethiopien ikke andre og større problemer end omskæring ? (ikke at det ikke et slemt nok). Men hvis man ikke kan få vand eller mad nok til sine børn, hvis man ikke kan eje land mv. er det så ikke problemer som først bør løses?

På den anden side kan mændene jo så henvise til de traditionelle værdier om at kvinder aldrig har ejet land mv.

---

Ift. Putin, ja så undrer det mig jo ikke. Putin er ved at skubbe Sovjet, undskyld, Rusland, tilbage til Sovjet-tiden, både konkret og også symbolsk. Putin er bare gået i alliance med den magtfulde ortodokse kirke her.
Og jeg ved ikke om Rusland er 50 år bagefter tiden i Danmark (er de da det?); i så fald er Aalborg også mindst 30 år bagefter København i udvikling....ligesom visse stater i USA er 30 år bagefter f.eks. New York...

Brugerbillede for Tor Brandt

Hvorfor er det hovedet generelt accepteret, at Vesten skal redde hele verden?
Selvfølgelig føler jeg også med alle de individer verden over, som behandles dårligt, som lider under "umenneskelige" traditioner, som dør nyttesløst, etc.
Men at gennemtrumfe de vestlige "universelle" værdier, har indtil videre ikke haft andet end fatale konsekvenser for de områder hvori det er sket. I stedet for fortsat at forherlige vores egen civilisation, og forsøge at proppe den ned i halsen på alle de andre, skulle vi rette blikket mod de revner og sprækker, som er begyndt at vise sig alle vejne i det vestlige neoliberale demokratis struktur.

Om 100 år vil man le ad historierne om det gamle Vesten, og om hvordan vi var så forblændede af vores egen herlighed.

Brugerbillede for Mikkel Andersen
Mikkel Andersen

Tor@ Det er vel ud fra en næstekærlighedsbetragtning at det overvejende kristne moderne vesten ikke kan sidde de mest elemtære overgreb på kvinder og børn overhørig.

..og om der kommer noget godt ud af "vores" påvirkninger af den øvrige verden kan altid diskuteres,... men under alle krigs- og konfliktnyhederne, (som rigtignok kan tage modet fra de fleste) er verden faktisk fredeligere og mere demokratisk end nogensinde før - det er også den vestlige verdens fortjeneste og vores tanke om universelle menneskerettigheder som f.eks. retten til en barndom og menneskeligt ligeværd hvadenten man er mand/kvinde, sort/hvid osv..

Brugerbillede for Thorkil Daa

Mon ikke fotoet der illustrerer artiklen er bevidst valgt, som vesteuropæer tænken man umiddelbart fædre med to døtre, men ved nærmere eftertanke tænker jeg 10årige barnebrude helt efter profeten som forbillede til hvordan man kan danne familier ,helt I overensstemmelse med en meget gammel kultur.

Brugerbillede for Stig Rasmussen
Stig Rasmussen

Det var vel hvad der kunne forventes, universielle menneskerettigheder eksisterer ikke og vil ikke eksistere, sæt overliggeren højere så der er enighed om basale rettigheder.

Brugerbillede for Ann Bille

@Tor Brandt: ville du også have det sådan hvis det var det mandlige køn der var undertrykt i Mellemøsten?
Jeg synes ikke vi i vesten skal stå og se til at kvinder i Mellemøsten og andre lande behandles som dyr. At kvinder kan ejes af deres far eller mand. Vi taler om et menneske der ifølge gældende loven ejes af et andet menneske(!)
Pigebørn der giftes væk til ældre mænd, kvinder der ikke må uddanne sig eller rejse uden at få lov af mænd, kvinder der ikke må eje jord osv. Det kan ikke være rigtig at de skal behandles sådan, de udgør halvdelen af samfundet.

Brugerbillede for Hugo Pieterse

Ann Bille siger:

"Hvor er det bare frygteligt trist og uendeligt sørgeligt at der i dag i 2012 er så mange lange hvor kvinder holdes nede og lever værre end dyr."

Ja det er det. Men de er nødt til at befri sig selv indenfor deres egen kulturs rammer, i hvert fald for så vidt de ikke er bosat i Vesten. Og selv her i Vesten går det tilsyneladende lidt sløjt med at overbevise muslimske kvinder om at bryde de gamle kønsroller og traditioner, og oplever vi tværtimod en tilbagevenden til de religiøse forskrifter.

Man kan ikke komme udefra og pådutte de folkeslag som disse kvinder er en del af, at overtage "vores værdier", hverken med bomber eller med missionsarbejde, uden at man opnår den modsatte effekt.

Derudover er Vesten selv kommet på et feministisk overdrev, som selv inkarnerede vesterlændinge begynder at sætte spørgsmål ved. Ikke på grund af forstokkede meninger, men fordi de kan se at der er for meget som ikke fungerer.

Med denne kultur af feminisme, feminisering, pornoficering og overdreven dyrkelse af homoseksuelle og andre seksuelle tilbøjeligheder, er det blevet endnu sværere at overbevise andre folkeslag om at de bør rette sig efter "Vestlige værdier", som i praksis er en dyrkelse af det "unaturlige" og det menneskeskabte, uden hensyn til biologi, evolution eller tradition, og som i praksis består mere af en mangel på værdier og en rodløs forvirring, end af et positivt eksempel til efterfølgelse af gamle rodfæstede kulturer. Ikke en gang Jøderne vil være med, efter flere hundrede år i Europa ønsker de stadigvæk at penislemlæste deres drengebørn og slagte deres køer på traditionel facon.

Bloggeren Hammersmeden kom for nyligt med et relevant indspark omkring "vestlige værdier" her:

Nogle tanker vedrørende begrebet ’vestlige værdier’

http://tinyurl.com/9qd9jn2

Brugerbillede for Ann Bille

@Hugo Pieterse: sludder.
Det her handler om at en halvdel af befolkningen undertrykker og mishandler den anden halvdel og det skal der gøres noget ved.
Vi behøver ikke tvangsfodre dem med vores værdier, men kvinder og mænd bør være ligeværdige, og skal i hvert fald ikke lovligt ejes af hinanden - de kvinder er så ufrie som de kan være og det er dødnaivt at forvente at de kan befri sig selv. De skal have hjælp fra andre.
Og jeg ønsker selvfølgelig en bedre fremtid for dem og deres efterkommere. Det vil også gavne alle hvis kvinderne måtte eje jorden og uddanne sig på lige fod med mændene.

Og drop den med feminisering i vesten. Det er stadig primært mænd der sidder på det meste af jord, rigdom og magt i vesten og vesten er stadig meget mandsdomineret. Og den med dyrkelse af homoseksuelle er noget værre sludder. der er masser af problemer med chikane af homoseksueller i den vestlige verden også.
Og tænk på at man steder i fx Mellemøsten hænger folk hvis de mistænkes for at være homoseksuelle. I Iran for et par år siden hængte man to unge fyre på 19 år fordi 'man' havde set dem kysse.

Brugerbillede for Søren 2 Jensen
Søren 2 Jensen

Det bliver uhyggeligt at se, hvor mange lande der blandt andet vil forsvare brugen af tortur, med den begrundelse at det er en af landets traditionelle værdier.

Jeg er chokeret

Brugerbillede for Carsten Hansen
Carsten Hansen

Kampen for menneskerettigheder og mod kulturel/religiøs undertrykkelse skal naturligvis først og fremmest kæmpes lokalt. men derfor kan verdenssamfundet da sagtens presse på med opfordringer, oplysning og kritik.

Det synes så ikke at være FN´s agenda i denne sammenhæng.
Så må andre jo tage over når FN svigter.

FN: En kolos på lerfødder.

Brugerbillede for Tor Brandt

@ Mikkel Andersen:

"Tor@ Det er vel ud fra en næstekærlighedsbetragtning at det overvejende kristne moderne vesten ikke kan sidde de mest elemtære overgreb på kvinder og børn overhørig."

Man behøver ikke være kristen for at besidde empati, og som jeg også skrev, føler jeg med de mennesker, som lider af forskellige årsager.
Men som Hugo Pieterse kom mig i forkøbet med at skrive, kan man ikke forvente et positivt resultat ved fuldstændig hensynsløst at forcere vores egen kultur ned over mennesker, som kommer fra en radikalt anderledes kultur.
Den (til tider tvivlsomme) respekt for det enkelte menneske, som vi nyder i Vesten, er frugten af et langt historieforløb, hvor den kollektive bevidsthed har ændret sig ligeså stille lidt efter lidt. At forvente at andre kulturer kan foretage det samme skift på 10 år (og i øvrigt udfra for dem fremmede kriterier), er det samme som at sige: "bliv voksen nu!" til et 10-årigt barn. (Hermed ikke sagt at andre kulturer er at regne for børn ift. Vesten. I det hele taget mener jeg, man fortsat må sætte spørgsmålstegn ved vores utvetydige lineære forståelse af udviklingen.)

"… men under alle krigs- og konfliktnyhederne, (som rigtignok kan tage modet fra de fleste) er verden faktisk fredeligere og mere demokratisk end nogensinde før"

Jeg vil henvise til at undersøge udviklingen gennem de senere år i "verdens største demokrati", USA, så er jeg sikker på du vil trække denne påstand tilbage. De samme tendenser mener jeg, man kan fornemme i Europa.

Hvad angår verdensfreden, så befinder vi os i mine øjne blot i orkanens øje lige nu. Alting tyder på, at der indenfor en rimelig kort årrække vil bryde storkonflikter ud i lys lue. På mange måder er de internationale spændinger ved at nå et klimaks. Lidt ligesom "the calm before the storm".

Brugerbillede for Tor Brandt

@ Ann Bille:

"@Tor Brandt: ville du også have det sådan hvis det var det mandlige køn der var undertrykt i Mellemøsten?"

Hold nu op... Tror du virkelig det her har med køn at gøre? Jeg er fuldstændig ligeglad om et individ er mand, kvinde, barn, voksen, homoseksuel, etc. For den sags skyld er jeg ligeglad med om pågældende individ er menneske. Alle levende væsner vækker empati i mig, og så vidt jeg kan hjælpe, vil jeg altid hjælpe. Og om en gruppering så kun udgør 1% af befolkningen, vil jeg stadig mene de skal behandles ordentligt.

Problemet er, at det ikke er til nogen hjælp, at påtvinge fremmede kulturer vores "universelle" værdier, regler og normsæt. Man må komme folk i møde der hvor de er (uddybet i min forrige kommentar).

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

Hmm.
Vil det her sige at den danske regering nu kan nægte at lave en ligestillet barselslovgivning med FN i ryggen?

Brugerbillede for Robert Ørsted-Jensen
Robert Ørsted-Jensen

Sagen bliver ikke bedre af at så mange - ikke mindst på men egen fløj (venstrefløjen) - på helt tilsvarende vis er villige til at sælge ud af af vores frihedsrettigheder i misforstået solidsaritet med det de mener er stakkels undertrygte minoriteter - men som i virkelighedens verden er dødsensfarlige reaktionære kræfter.

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

....Eller fortsat nægte at vælge mellem at give prostituerede ordentlige overenskomstmæssige arbejdsforhold, eller forbyde branchen, med henvisning til at 1) prostitution altid har været ilde set men på den anden side 2) er Verdens Ældste Erhverv og alt det der?

Hvornår mon jeg skal tilbage til komfuret? Med FN i ryggen...?

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

@Robert O Jensen:

Mon ikke det visse venstrefløjsfolk egentlig slår til lyd for er mere pragmatisme ift hvordan vi omgåes disse kulturer frem for den svulstige og følelsesstyrede amerikaner-retorik ?

Man overbeviser ikke folk om at ændre deres traditioner til det bedre ved at bombe dem, svine dem og dæmonisere dem i medier. De er jo for fanden mennesker uanset hvor idiotiske traditioner de har.
Den nuværende politiske praksis er bare et udtryk for at ingen i virkeligheden giver en hujende fis for hvad der egentlig sker med Afghanske kvinder. De er bare sådan en belejlig stråmand der kan få Vestens Helte til at føle sig helteagtige når de smadrer disse kvinders børns lemmer med bomber.

Traditioner er noget folk kun ændrer hvis de kan se ideen i de, og tvang er den sikreste måde at sørge for at folk stejler og bakker ud.
Det er de rene og skære pragmatiske realiteter om hvordan mennesker nu engang fungerer.

Brugerbillede for Ann Bille

@Rannveig Marie Jørgendotter Spliid: tja måske, men pigebørn går i skole i Afghanistan nu uden at blive halshugget for det.

Brugerbillede for Tor Brandt

@Ann Bille:
Vil du ikke henvise til et eksempel på en succesfuld operation, dvs. hvor det lykkedes at "frigøre" en anden kultur på denne måde?

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

Bl.a. derfor er jeg imod kvindekvoter og istedet for ligelige barselsrettigheder til mænd i DK.

@Ann Bille: og du tror kun de ikke bliver halshuggede fordi der står heroiske mænd med geværer og bevogter dem?
De kunne jo blive halshugget når de kom hjem fra skole af deres far. Det sker så sjovt nok ikke. Der må være nogen der kan se ideen i at de går i skole.

jeg er simpelthen træt af den der med at de hvide mænd skal beskytte de stakkels brune kvinder fra de slemme brune mænd. Det er kolonialistisk, slet og ret, og det er uredeligt og et bevis for mig på, hvor lidt kvinders rettigheder egentlig betyder, at man vil tage afghanske kvinder som dekorations-gidsel for egne politiske mål.
Hvis man skal overbevise et afghansk familieoverhoved om at afgive sin magt over kvinder og børn (hvilket jeg også synes han skal) så sker det bare ikke på den måde tingene nu foregår.

Brugerbillede for Dan Johannesson
Dan Johannesson

Jeg foreslår at vi alle bevarer roen, Danmark har jo alligevel ikke længere "tradition" for at overholde hverken menneskerettighedskonventioner, eller andre internationale konventioner.

Så vi får bare vores politikeres allerede etablerede praksis valideret ved "lov". Som så igen alligevel ignoreres, så det betyder som sagt ikke noget osv..

(Faktabaseret ironi er anvendt)

Brugerbillede for Robert Ørsted-Jensen
Robert Ørsted-Jensen

Spliid - pragmatisme er i denne sammenhæng relativisme - og relativisme gavner ingen! Vi skal stå fast ved de frihedsrettigheder og den ytrinbgsfrihed vi har vundet med så stort besvær - desuden er frihedsrettigherder altid en beskyttelse - ja den bedste og eneste virkelige beskytrtelse - man kan yde et hvilkensomhelst mindretal.

Frihedsrettigheder er mindretalsbeskyttelse - det er ganske enkelt een og samme ting!

Frigørelse og demokrati bør være ethvert folks eget værk - det kan ikke og bør som hovedregel ikke påduttes andsre (der er dog undtaqgelser - hvad vi har se i TRyslkland og Japan) - men vi skal give støtte til frigørelse hvor vi kan - og vi skal stå fast og forlange beskyttelse af mindretals rettigheder overalt og bruge boycot og sanktioner - somme tider gribe ind militært - hvis dette princip nedgøres og brydes på afgørende vis.

Brugerbillede for Ann Bille

@Spliid: jeg mener heller ikke at de hvide mænd skal beskytte de stakkels brune kvinder fra de slemme brune mænd, men hellere at der gøres noget i stedet for slet ingenting. Det link jeg har placeret fortæller også om de ting der gøres ude i verden for kvinder af af kvinder og ikke nødvendigvis af hvide mænd.

Brugerbillede for Robert Ørsted-Jensen
Robert Ørsted-Jensen

Dårlig ide Dan - og jo - sammenlignet med de fleste lande jeg kan tænke påp er Danmark en engel - den der relativisme efter hvilken massemord på hundrerde hvis ikke tusinder af mennesker i en eller anden bananrepublik er lig med ulovlige anholdeser i København under det senste globale topmøde- Dan - det duer ikke. Vi skal selvsagt kæmpe for rettighederne i vores eget land - men det bør ikke føre til at vi 'bevarer roen' og undlader at støtte ofre for racistisk, etnisk, religiøs og anden voild andre steder

Brugerbillede for Thorkil Daa

Hvis venstrefløjen alligevel ikke mener at der findes universielle basale rettigheder for begge køn, for alle mennesker, så forsvinder også begrundelsen for selve socialismen. Værdierne ophæves af det faktum at de ikke er universielle, men alene lokale og konkrete til lykke med jeres formidable trippelmoralisme og evne til at skyde alle tæerne af jeres egne fødder såvel som andres, der er da I det mindste noget hvor I rammen plet hver gang. Arbejdere I alle lande skid på det hele!

Brugerbillede for ellen nielsen

citat:
Denne resolution fremhæver »familiens vigtige rolle« og opfordrer til »en bedre forståelse af menneskehedens traditionelle værdier«. I resolutionen er det dog ikke defineret, hvad begrebet »traditionelle værdier« indebærer...citat slut.

Kan man ikke få noget igennem på den ene måde i FN’s Menneskerettighedsråd,
så kan man bruge andre måder.
FN’s Menneskerettighedsråd har to eller tre gange forsøgt,
at få tilslutning til en resolution, som ville forbyde kritik af religioner - underforstået Islam,
da tilhængere af andre religioner ikke har særlige problemer med kritik.

Jeg undrer mig stadigvæk over,
at lande kan være medlem af foreningen FN
uden at ha' nogen som helt forpligtelser over for FN's menneskerettigheder
og det kan jeg så fortsætte med at undre mig over
og blive gal i skralden over, at dette nu nærmest legaliseres!!

http://da.wikipedia.org/wiki/FN's_menneskerettighedsr%C3%A5d

citat: FN's menneskerettighedsråd, forkortet UNHRC, er et organ under De forenede nationer, som har som formål at udbrede og styrke menneskerettighederne.
Organet overtog efter FN's menneskerettighedskommission, som ofte blev kritiseret for at inkludere stater, som ikke kunne garantere menneskerettighederne for sine egne borgere...citat slut

Brugerbillede for Nic Pedersen

@Kasper Hviid

"Siden hvornår har flertallet haft behov for særlig beskyttelse?"

Du kan jo prøve at stille spørgsmålet i Sydafrika. De gode forudsætninger for en kvalificeret mening dernede.

Brugerbillede for Carsten Hansen
Carsten Hansen

Ja: Hvornår har flertallet haft brug for beskyttelse ?.

I mange lande hvor religiøs og kulturel skik og brug undertrykker kvinder og piger, samt holder masserne nede ved hjælp af konstante trusler. Hvor folk holdes i uvidenhed og straffes hårdt for små forseelser.

Sider