Nyhed
Læsetid: 5 min.

Vi er hastigt på vej op over to graders opvarmning

For hvert år indsatsen for at komme ud af den fossile æra er for svag, stiger kravet til, hvor hurtigt det skal gå fremover. Det er ’højst urealistisk’ at bremse opvarmningen før to grader – vi er på vej mod seks, siger ny rapport
Mens der advares om alt for langsom nedtrapning af økonomiens CO2-belastning, satser en række lande nu intenst på at udvinde nye reserver af skifergas og -olie samt tjæresand. Skifergassen kan erstatte kul og dermed dæmpe CO2-udledningernes vækst. Men stor skifergasproduktion kan også gøre vedvarende energi mindre konkurrencedygtig og låse energisystemet til fortsat fossil energi, advarer PricewaterhouseCoopers. Billedet er fra den store Bakken-forekomst af skifergas og -olie i grænseområdet mellem USA og Canada.

Mens der advares om alt for langsom nedtrapning af økonomiens CO2-belastning, satser en række lande nu intenst på at udvinde nye reserver af skifergas og -olie samt tjæresand. Skifergassen kan erstatte kul og dermed dæmpe CO2-udledningernes vækst. Men stor skifergasproduktion kan også gøre vedvarende energi mindre konkurrencedygtig og låse energisystemet til fortsat fossil energi, advarer PricewaterhouseCoopers. Billedet er fra den store Bakken-forekomst af skifergas og -olie i grænseområdet mellem USA og Canada.

Rod Nickel

Udland
7. november 2012

Som landet ligger, synes kun negativ økonomisk vækst at kunne sikre, at verden ikke kommer over den smertegrænse på to graders opvarmning, som klimaforskere har peget på, og som alverdens lande har vedtaget at respektere.

Sagt på en anden måde: Der skal løbes langt, langt hurtigere med reduktion af CO2-udledningerne, end det er lykkedes på noget tidspunkt det seneste halve århundrede.

Meldingen kommer fra verdens største konsulent- og revisionsvirksomhed, PricewaterhouseCoopers (PwC), i en dugfrisk rapport op til COP18, endnu et globalt møde i FN-processen frem mod internationale aftaler om at beskytte klimaet og sikre, at to-graders-grænsen ikke overskrides.

»Nu står én ting klar,« hedder det i rapporten fra PwC:

»Erhvervsvirksomheder, regeringer og lokalsamfund kloden over er nødt til at planlægge med henblik på en varmere verden – ikke bare to grader, men fire grader eller endog seks grader.«

Det danske medlem af FN’s klimapanel, forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, kalder rapporten og situationen »dybt skræmmende«.

»Udviklingen viser, at de politiske beslutningstagere har en masse i munden, men ingenting i hånden,« siger han.

Mere og mere bagud

Siden 2009, da klimatopmødet i København, COP15, fandt sted, har PwC en gang om året offentliggjort en Low Carbon Economy Index-rapport, der gør status over G20-landenes indsats for at bremse CO2-udledningerne. Rapporten opgør, hvor gode de enkelte lande har været til at reducere udledningerne pr. BNP-dollar det seneste år og beregner på baggrund af denne hidtidige udvikling, hvad der skal til fremover for stadig at kunne nå målet: at holde temperaturstigningen under to grader i 2050.

Ved den første opgørelse i 2009 viste beregningen, at de 20 store lande i G20-klubben, som tilsammen står for langt det meste af den globale udledning, hvert år frem til 2050 skulle mindske CO2-udledningen pr. dollar med 3,7 pct. Lykkedes det, ville atmosfærens CO2-koncentration kunne holdes på et niveau, der giver 50 pct. chance for at blive under to grader.

Det lykkedes imidlertid ikke, og derfor skærpes kravet til den årlige indsats i de år, der er tilbage. I sidste års rapport havde PwC således opjusteret den nødvendige årlige indsats frem til 2050 til 4,8 pct. CO2-reduktion pr. dollar. Men dette endnu skrappere krav til den såkaldte CO2-intensitet er heller ikke blevet opfyldt.

»Fra 2010 til 2011 har den globale CO2-intensitet fortsat tendensen og er faldet med kun 0,7 pct.,« konstaterer PricewaterhouseCoopers.

»På grund af denne langsomme start er det nu nødvendigt at mindske CO2-intensiteten med i snit 5,1 pct. pr. år fra nu og frem til 2050.«

»Denne nødvendige hastighed for CO2-reduktionen er ikke blevet præsteret i et eneste år siden midten af det 20. århundrede, hvor man begyndte at registrere dette,« hedder det.

Ikke desto mindre skal tempoet for reduktionen altså være mere end seks gange så højt, som det har været i tiden siden år 2000 – og for hvert eneste år dette tempo i CO2-reduktionen ikke holdes, stiger kravet til de resterende års indsats.

»At overholde CO2-budgettet svarende til de to grader vil kræve reduktioner uden fortilfælde, som fastholdes gennem fire årtier. Regeringernes ambition om at begrænse opvarmningen til to grader fremstår højst urealistisk,« lyder den nøgterne konklusion fra det store revisions- og konsulentfirma.

»Denne ny virkelighed betyder, at vi må indstille os på en langt mere udfordrende fremtid. Mens (klima)- forhandlerne fortsat fokuserer på to grader, forudser et stigende antal forskere og andre ekspertorganisationer meget mere pessimistiske scenarier for de globale temperaturer.«

Dilemmaet med skifergas

Ifølge rapporten har de to store og hastigt voksende udviklingsøkonomier Kina og Indien været dårligst til i tiden siden 2000 at mindske CO2-udledningen pr. BNP-dollar. I 2011 har de slet ikke præsteret nogen forbedring, selv om de har sat som nationale mål at mindske CO2-intensiteten med henholdsvis 40-45 pct. og 20-25 pct. i 2020, målt i forhold til 2005-niveauet.

USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig er de G20-lande, der har mindsket CO2-udledningen pr. BNP-dollar mest i 2011, men for dem alle er en hovedforklaring en mild vinter og et deraf følgende mindre energiforbrug.

I USA spiller det ifølge PwC også en rolle, at den hastige vækst i udvinding og brug af skifergas har gjort det muligt at mindske forbruget af kul, som er allermest CO2-belastende. Satsningen på skifergas og den dertil knyttede udvindingsteknik med at skabe frakturer i de dybe skiferlag ved hjælp af vand og kemikalier – såkaldt fracking – er imidlertid en problematisk affære, påpeger rapporten.

»Trods bekymring over de mulige miljømæssige konsekvenser af fracking er en verdensomspændende jagt på ukonventionelle gasreserver allerede begyndt – Kina, Indien, Canada, Mexico, Australien, Rusland og Saudi-Arabien vides alle at have betydelige reserver.«

I det omfang skifergas erstatter kul, kan man med satsningen vinde lidt tid og dæmpe CO2-væksten.

»Men lave gaspriser kan også mindske incitamentet til at investere i CO2-fattig atomkraft og vedvarende energi,« hedder det.

»Samtidig kan en overdreven afhængighed af gas fastlåse lande i en fortsat afhængighed af fossile brændsler, især i vækstøkonomier med forventning om stærk vækst i energibehovet.«

Sammenhæng med væksten

Som nævnt er det ikke i et eneste år siden Anden Verdenskrig lykkedes at opnå den hastighed for CO2-reduktionen, som kræves for at blive under to graders opvarmning.

»Det nærmeste, verden er kommet denne hastighed i CO2-reduktion, var under de svære recessioner sidst i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne samt sidst i 1990’erne,« bemærker PwC.

»Den ventede reduktion i udledningerne som konsekvens af den aktuelle økonomiske nedtur har ikke materialiseret sig, delvis på grund af fortsat vækst i udviklingsøkonomierne. Den observerede sammenhæng mellem økonomisk vækst og CO2-udledninger er dertil asymmetrisk: Udledningerne synes at vokse proportionalt med økonomisk vækst, men falder med mindre end hastigheden i en økonomisk nedtur,« påpeges det.

»Rapportens resultater er dybt nedslående, men det er godt at se det på papir. Selv vi, der beskæftiger os fagligt med klimaproblemet, vægrer os lidt ved at se seks graders-scenariet i øjnene,« siger Jørgen E. Olesen.

»Politikere, erhvervsfolk, medier og andre taler om klimaproblemet, som om vi er ved at løse det. Det er vi ikke. Man taler, som om det stadig kan lade sig gøre at overholde to-graders-grænsen. Det kan i hvert fald ikke lade sig gøre, hvis man sidder på hænderne,« siger klimaprofessoren.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Holger Nielsen

'Rapporten opgør, hvor gode de enkelte lande har været til at reducere udledningerne pr. BNP-dollar det seneste år og beregner på baggrund af denne hidtidige udvikling, hvad der skal til fremover for stadig at kunne nå målet: at holde temperaturstigningen under to grader i 2050.

Ved den første opgørelse i 2009 viste beregningen, at de 20 store lande i G20-klubben, som tilsammen står for langt det meste af den globale udledning, hvert år frem til 2050 skulle mindske CO2-udledningen pr. dollar med 3,7 pct. Lykkedes det, ville atmosfærens CO2-koncentration kunne holdes på et niveau, der giver 50 pct. chance for at blive under to grader.'

Enhver idiot kan se, at det er en dybt suspekt måde at beregne de nødvendige initiativer på.

I øvrigt har jeg og et par stykker til i disse spalter råbt og skreget forgæves om denne forventelige udvikling i snart mange år. Nu tror jeg ikke, at jeg gider mere. Vi er ganske få, som ved, hvad der er nødvendigt, men vi har hverken magt eller gennemslagskraft. Det er hver gang medløberne, der løber med palmerne. Spytslikkerne, lakajerne, opportunisterne og ønsketænkerne. Hvis verden ikke vil lytte, må den føle. Velbekomme.

Niels-Holger Nielsen

Seks gader! Så vil færre end 10% af vores efterkommere være i live ved århundredets udgang. Hvis du er under fyrre år gammel i dag vil din pension med garanti være reduceret til nul og niks, når du får brug for den. Happy privatbilisme, happy brug og smid væk, happy parcelhusluksus med solceller på taget. Happy idioter.

Niels-Holger

Bønnen om sindsro.

Gud giv mig sindsro
til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre
- mod til at ændre de ting jeg kan
og visdom til at se forskellen.

Niels-Simon Larsen

”Man taler, som om det stadig kan lade sig gøre at overholde to-graders-grænsen.”

Ja, og hvorfor gør man det?
Fordi det er for ubehageligt at se det perspektiv i øjnene, som temperaturstigningen medfører. Desuden har såkaldt ansvarlige personer ikke lov at tale om andet, end at vi skal se at få gang i væksten?
Sandheden er ikke bare ilde hørt, den er direkte forbudt. Lad os forestille os en rundbordssamtale med erhvervsledere i Deadline, hvor man taler om, hvordan man skal få gang i væksten igen, og studieværten så lige pludselig spørger: ”Hvad så med temperaturstigningen?”
Det vil være fuldstændig utænkeligt, for man må jo ikke blande tingene sammen. At tingene ude i virkeligheden bliver blandet grusomt sammen, er noget helt andet, som ikke kommer Deadline ved. Vi opretholder hele tiden en distance til den kaotiske virkelighed. Den må ikke trænge ind og ødelægge vores cirkler. Vi har en årtusind lang tradition med at hygge os, mens fjenden står ude for døren.

Ydermere kan vi gribe i egen barm. Vi har vel hver især en niche eller to, som vi kryber ind i for at overleve. Såre menneskeligt. Umenneskeligt for os selv og vore omgivelser, hvis vi ikke gør det: ”Jeg ved godt, at jeg ikke burde gøre det, men jeg bliver nødt til det”. Det samme gør politikerne (fracking i Jylland).

Det er et grusomt dilemma, og kommer vi ikke selv med gode løsninger, ordner naturen resten - som den lige har givet en opvisning på, men hvad for et parti skal jeg så stemme på efter Sandy, spørger jeg mig selv?
Det er ikke oprettet endnu.

Niels-Simon Larsen

”Vi har det bedste i vente”, har Obama lige udtalt i sin takketale.
Gad vide, hvad han hentyder til?

Niels Engelsted

6 grader betyder armageddon, slet og ret. Man kan blive helt misundelig på de klimaskeptiske jubelidioter, der ikke forstår en skid.

Niels-Simon Larsen

Så et par minutter TV-News, Finans. Det vil være fuldstændig utænkeligt, at studieværten spurgte de interviewede: ”Hvad siger du så til temperaturstigningen?”

Hørte lige 10 sekunder af morgenandagten. Det vil være fyringsgrund, hvis præsten omtalte temperaturstigningen.

Dronningens kommende nytårstale vil ikke indeholde ordet temperaturstigning.

En hel masse mennesker risikerer deres job, hvis de nævner ordet temperaturstigning. Man kan også vende spørgsmålet om: Hvem har lov at nævne ordet?
Politikerne har, men det betyder ikke så meget, i hvert fald ikke den måde de gør det på.
Til sidst er der os frie debattører. Vi må og kan, så lad os blive ved med det.

Hvad løsninger angår, virker det ret oplagt hvad den bedste løsning er: En bindende global aftale der sætter et absolut loft for hvor mange drivhusgasser der må udledes. Enten i form af et kvotesystem hvor landene så kan købe og sælge kvoter indbyrdes, eller i form af en passende afgift på udledninger. Kombineret med et tilstrækkeligt globalt kontrolsystem. Kommer det til at virke, vil det være fuldt tilstrækkeligt til at løse problemet, og det er en mindre vidtgående - og derfor trods alt mere realistisk - løsning end det som artiklen lader til at mene burde være svaret: en (permanent?) global negativ økonomisk vækst.
Det store problem er selvfølgelig at det endnu er svært at få tilstrækkelig opbakning internationalt til sådan en ordning, men det ændrer ikke ved at det er dét man tålmodigt bør arbejde for hvis man rent faktisk ønsker at få løst dette problem.

John Mønterfod

@Niels Engelsted

Der er skam også trygt og rart her i la la plastic-land, hvor vi der ikke evner at se armageddon, som jo er lige om hjørnet, holder til alt imens vi glæder os over at der trods alt findes realister, en enklave du jo må tilhøre, der kan skue dommedagen i horisonten. Så kan vi andre "jubelidioter" i det mindste få sat endelig dato for vores så tragiske eksistens, der jo trods alt heldigvis kommer til en snarlig BRAT ende!

Jeg må, dersom jeg ikke evner at forstå jordens samlede øko-system og klima, melde mig ind i den klub du henfører til som "klimaskeptiske jubelidioter", jeg er simpelthen ikke klog nok til at følge med i afviklingen af menneskeheden!

Tonen herinde overfor "de fortabte" der ikke kan eller vil se den endelige sandhed om det snarlige kollaps grænser sig snart til det religiøse.

Armageddon.....Ja for fanden! I det øjeblik alt håb er ude og enhver tillid til mennesket er tabt så har vi så sandelig ARMAGEDDON!

Den fortsatte eksistens er jo afskrevet.....Hvad er så tilbage?

Jo, få fat i en megafon, et stort kors, en redningsflåde, find et gadehjørne og spred ordet: Døden er på vej til jer alle i form af syndflod, det er guds straf!

Jeg troede egentlig at man ved at bruge tiden herinde kunne finde mennesker med en forståelse for vores store nuværende problemer der ville det der "fremtid" og "håb" for en bedre verden......Jeg har langt om lært min lektie - Her hersker pessimismen og er du ikke med os er du imod os, lader til at være tankegangen - Indse dommedag er på vej eller find dig i at blive stemplet som "jubelidiot"......

John Mønterfod

langt om længe*

Niels Engelsted

John, som allerede sagt, jeg misunder dig.

John Mønterfod

Der er ingen grund til misundelse, eller slet skjult sarkasme, for selvom man ikke abonnerer på hele idéen om at jorden står overfor en fusion med helvede, så ser er der skam stadig RIGELIGT at frygte!

Forskellen mellem jeg selv og andre er nok bare at vi ikke ser den helt store pointe i at takke af og vinke farvel i denne omgang.

De der med sikkerhed ser vores endeligt kan passende søge tilflugt i førerbunkeren hånd i hånd og glæde jer over at jeres pessimisme var velbegrundet, lidt ligesom bibelprædikanter der lever med belønning i sigte om at de på dommens dag kan pege deres rettroende fingre af de syndige, der ikke ville leve ved guds ord, mens tid var.

Imens kan vi andre forsøge at dyrke en tro på at mennesket, på trods af talrige beviser på det modsatte, er istand til at forbedre sig - Intet er ovre før det rent faktisk er slut!

Niels Engelsted

John, jeg har ikke ønsket at gøre nar ad dig, bare udtrykke, at jeg opfatter sagen som kritisk. Undskyld hvis det har lydt forkert. Ligesom du, syntes jeg også, at vi skal blive ved med at tro på mennesket. I min verden inkluderer denne tro imidlertid også menneskets videnskab.

John Mønterfod

jeg beklager hvis jeg har opfattet tingene mere negativt end de var ment.

Og helt og aldeles enig i den betragtning du gør dig i sidste indlæg.

Som jeg læser artiklen ("udledningerne pr. BNP-dollar"), så er strategien, hvis man kan kalde den det, stadig den samme illusoriske én: den teknologiske fantasi om ubegrænset afkobling.

Niels-Simon Larsen

Sådan en som mig, der har set mørket (når det gælder klimaet) er nok svær at få til at se lyset, men man må da gerne prøve – dog ikke med tal eller erklære at co2 slet ikke er skadeligt, og så er der måske ikke så meget at diskutere.
Her i disse tråde samles de, der er alarmeret, men man kan jo læse andre aviser og debattere i deres tråde.
Hvad er problemet?

Mit indtryk er at der er ret forskellige grupper af mennesker der deltager på debatsiderne herinde. Nogle er her tilsyneladende mest for at lufte deres frustrationer og idiosynkrasier og virker nærmest personligt fornærmede når de møder nogle med anderledes holdninger. Andre er mere dialog-orienterede og indstillet på at sætte sig ind i tankegangen hos deres meddebattører og vurdere deres argumenter nøgternt for evt. selv at blive klogere. Tilhører man den sidstnævnte gruppe, bør man vel koncentrere sig om at finde de ligesindede og lade være med at lade sig gå på af den første gruppe.
Men Niels-Simon - du mener vel ikke at der er en bestemt gruppe ("de alarmerede" hvordan den så nærmere defineres) der bør have monopol på siderne her - det forekommer som en underlig tanke?

Niels Engelsted

Poul, ingen bør have monopol, men vær opmærksom på asymmetrien mellem dem, som har ladet sig overbevise af videnskaben og de mange vejrrekorder ,og dem der syntes, at vi skal tage det roligt og lige se tiden an. De første men ikke de sidste ser en megakatastrofe i anmarch, der vil ramme hvis ikke dem selv, så deres børn og børnebørn, og hvis de kommer til at lyde lidt skingre, fordi ingen andre tager problemet alvorligt, er det vel forståeligt.

Niels, forståeligt rent psykologisk er det måske nok, vi mennesker er jo nogle skrøbelige kar - men det er nok ikke det fornuftigste reaktionsmønster hvis man gerne vil løse problemerne.

Den altovervejende del af videnskaben understreger mig bekendt de enorme usikkerheder der er forbundet med klimaspørgsmålene - noget som ofte er meget svært at få øje på blandt de meget skråsikre fremtids-udsagn om klimavirkningerne som optræder i kommentarerne om sagen her på siden.

Grethe Preisler

Det lader til, at ligegyldigt hvordan vi vender os, har vi enden bagud.

På den den ene side har vi dem (de økonomiske eksperter), som opfordrer os til at at svinge dankortet noget flittigere, så vi kan få gang i omsætningen, vareudvekslingen og den stigning i det hellige, almindelige BNP, som efter deres kogebog er en forudsætning for, at følgerne af den globale økonomiske recession ikke bliver værre, end de er i forvejen.

På den anden side har vi så dem (klimaforskerne), som fortæller os, at får vi ikke styr på den globale CO2-udledning inden for en meget begrænset tidshorisont, kan vi godt begynde at forberede os på om ikke planeten Jordens undergang så i hvert fald den snarlige udryddelse af den af planetens arter, vi selv og vore arme efterkommere tilhører.

Hvad angår de økonomiske eksperter har jeg det med dem som med de voksne, der i min barndom ville have os unger til at spise alt, hvad de hvad de havde øst op på vores tallerkener. Med henvisning til de små sultne kineserbørn, som rigtignok ville være glade og spise op, hvis de var i vores sted.

Til helvede med de små kineserbørn, tænkte jeg. Det bliver vel ikke mere mætte af, at vi propper os med mad, til vi kløjes i det.

Egentlig har jeg mere fidus til klimaforskerne end til til økonomerne. Men håber da inderligt, at de sidste ikke får ret i deres dystre forudsigelser på planeten Jorden og menneskehedens vegne.

Vi skal jo gå på Jorden, selvom den er gloende. Så længe vi ikke har andre beboelige kloder til vores rådighed.

Niels-Simon Larsen

@Poul Skov: Forummet er åbent for enhver. Ytringsfrihed. Ikke noget med frihed under ansvar. Der er pivåbent. Derfor er tonen hård af og til. Ydermere er det frelse og fortabelse, der diskuteres, og så er der endnu mere på spil.

Jeg forstår ikke dem, der spiller kloge med deres egne beregninger mod FN’s klimapanel. Det er latterligt, og jeg regner dem (jer) for at være rene plattenslagere.

Vi alarmerede har bestemt ikke monopol på trådene, hvad du og en del andre beviser, men det, der falder mig for brystet, er jeres mammutklynkeri over, at vi er bekymrede over de katastrofer, der bliver værre og værre.
Hvis I ikke kan holde os ud, så gå dog hjem til jeres mor og græd ud i hendes forklæde. Det er jo den ene efter den anden, der vræler og råber efter os.

Der må være noget, der lokker jer til. Det er jo nok vores vedholdende støtte til de journalister, der tager en tur til helvede og skriver om det. På den måde bliver vi en lille menighed, og fanden tage os, hvis vores bekymringer er grundløse. Ja, gid de var, men det er de ikke.

Bliv i tråden og kom så med dine personlige betragtninger og oplevelser. Dem vil jeg gerne læse.

Niels-Holger Nielsen

Og således blev det endnu engang ganske klart, at mange skeptikere hellere vil diskutere tonen end realia. Mainstreamøkonomer er for langt ude til at blive taget alvorligt her. Som om de ikke havde deres eget at slås med. Forklaringsproblemer og den slags.

Niels-Holger Nielsen

Holger Madsen

Jeg kender godt AA-bønden, som jeg selv har været med til at recitere i kor ved starten af hver seance i mere end et halvt år. Jeg kan godt lide den, og den virker, men den holder ikke hele vejen.

"Filosofferne har hidtil kun fortolket verden forskelligt; det, som det kommer an på, er at forandre
den".

Også selv om man ikke umiddelbart kan gøre noget.

Andreas Trägårdh

Alt det vi bedriver i en higen efter at være en anden end den vi finder undervejs, kaldes for en mulighed ja ligefrem moderne, men i realiteten er det dette der skal falde bort, eller udfordres radikalt, evolutionært, for samfundets indretning dersom det bygger på denne flugt, er den globale atmosphæriske opvarmnings moder.

Andreas Trägårdh

Den sydøstasiatiske "tiger" økonomi har lagt alle æggene i en og samme kurv; aircondition. Uden a/c. ville der slet ingen økonomi være derude. Uden den ville især vestens absurde forbrugersamfund ikke kun genfødes. Det ville være armageddon for maersk og tourisme industrien.

Der kommer ingen co2 neutralisering så længe at økonomi og klima forbliver forskellige samtaler.

Andreas Trägårdh

Og
Det er ikke rigtigt at I ikke ved hvad man skal stille op.
Sæt jer ikke ind i problemstillingens megen data, hvis I ikke magter det. Det leder ingen anden vej end fortvivelse og håbløshed.
Sæt jer ind i jeres krop. Tag opvarmningen konkret på jer. Vi ER jordens atmosfære og vi er netop det partikel i atmosfæren der vedholder opvarmningen fortsatte stigning. Hvorfor? Hvorfor gør I det?

Andreas Trägårdh

Hvorfor er der så få øko-terrorister?

@Niels-Simon: Personligt kan jeg sagtens udholde de mere fanatiske udtalelser der kommer på disse sider. Selvom jeg da somme tider bliver noget forbavset over indholdet i dem. Og selvom jeg synes de er tidsspilde at læse og formodentlig snarest virker negativt ved at stå i vejen for en mere saglig diskussion om spørgsmålene. Som sagt mener jeg blot at man skal ignorere de værste af slagsen.
Det der "lokker mig til" er, som tidligere nævnt, at der også er mere dialog-interesserede mennesker der læser spalterne. Og jeg tror på en oplyst offentlig samtale, og at klimaspørgsmålet er et vigtigt samtaleemne. At nogle personer virker som om de er umulige at få en egentlig samtale i stand med, må man tage med i købet.

For at vende tilbage til emnet: klimaspørgsmålet, og hvad man skal gøre ved det, er instrumentet til at løse det mest effektivt ret oplagt i mine øjne: En global aftale om et omsætteligt kvotesystem for CO2-udledninger mv. Eller alternativt en tilsvarende skat. Problemet er at få tilstrækkelig global opbakning til det, og det må man så arbejde politisk for; men jeg synes ikke det er vores egne skiftende danske regeringers CO2-politik der er det store problem her, så det er mere et spørgsmål om at få den udenlandske opinion til at presse på i deres hjemlande. Og det er selvsagt ret begrænset hvad vi herhjemme kan gøre ved det.

Andreas Trägårdh

Du synes ikke det er vores egne skiftende danske regeringers CO2-politik der er det store problem her?

Hvordan skulle det dog også kunne lade sige gøre. Der føres nemlig slet ingen politik på klima området. Det er tilgengæld blevet helt legitimt at påstå dette gennem årtiers spin. Tilstandene er ganske ubekymret forværredes. Sådan er det jo.
Det der til gengæld er sket er en afmontering af de suveræne stater, og dvs. at politikerne reelt intet mandat har. De er idag en del af underholdningsbrancen.

Brian Pietersen

ja, havde vi kunne styre vores trang til at få alle de børn, kunne vi alle køre rundt i en Rolls.... nu kommer vi til at sidde og glo ind i en skærm.

Andreas Trägårdh

Det uhyggelige er ikke de forestående globale omvæltninger. Nej, det uhyggelige er menneskets uvilje til at omsætte viden i handling.
Der er intet galt i at begå selvmord. Det er anledningen der er selve tragedien.

@ Andreas: "Der føres nemlig slet ingen politik på klima området".
Det ved jeg ikke hvorfor du skriver - Danmark og EU fører masser af politik på området. I forbindelse med Kyoto lovede Danmark at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i 2008-12 i forhold til 1990, dels nationalt og dels ved køb i udlandet. Som led i EU's klimastrategi har vi lovet at nedbringe udledningerne i vores ikkekvotesektor med 20 pct. i forhold til 2005-niveauet. Der er sikkert nogen der gerne ville gøre mere, men at kalde det ovennævnte "ikke at gøre noget" giver ingen mening. Og fulgte hele verden samlet det samme reduktionsmønster som herhjemme, ville vi næppe få de store klimaproblemer.

@Poul Schou: Må jeg bede dig sammenligne dine optimistiske anskuelser af Danmarks reelle CO2-reduktioner med indholdet af artiklen Nasserøve?

John Mønterfod

Poul Schou@

Må virkelig takke dig for nogle aldeles glimrende indlæg, hvor de tanker jeg selv fatter stor sympati for bliver sendt videre i systemet på en både nuanceret og forståelig facon.

Der er intet problem i at anskue de enorme udfordringer, der venter os både på den korte og den lange bane, men panik, pessimisme og håbløshed leder alle mod en menneskelig blindgyde, der ikke fordrer nogen form for handling eller lyst til forandring - Som jeg ser det.

Jeg er her på disse sider fordi jeg også mener situationen er alvorlig. Der er andre sider hvor denne opfattelse også deles, men her er artiklerne som regel bare bedre - Længere er den sådan set ikke for mit vedkommende.

Jesper Frimann Ljungberg

Tja... seks meter.. det var så ikke nok at købe et hus 21 meter over havets overflade...

Nå men der skal jo netop Vækst til for at gøre noget ved klimaproblematikken. Kæmpe investeringer, en masse arbejde og og og...

Jeg har aldrig forstået den der tilbage til stenalderen mentalitet. Og det kommer fra en hvis ynglingsprogammer inkluderer Bonderøven og River Cottage.

// Jesper

John Mønterfod

Fredsted@

Du henfører til en artikel der læner sig op ad en undersøgelse der blandt andet konkluderede at danskerne kødforbrug var cirka tre gange større end det reelle, ifølge Detektor på DR2.

Derved konkluderes det på ingen måde at vi ikke bør have mere ambitiøse mål.

Problemet er vel at økonomi og miljøpolitik ikke hænger sammen. De enkelte politikområder har hver deres egne mål som ikke nødvendigvis understøtter hinanden. Snarere tvært imod. - Det eneste saliggørende indenfor økonomiske politik er forbrug, forbrug og atter forbrug, uanset hvad dette forbrug går ud på. Når vi ikke selv tager styringen bliver det tilsidst de tvingende nødvendigheder der tager over.

Kriser kan sommetider frembringe noget nyt.

Her i Volos har de fundet en måde at håndtere krisen på. Et lys i mørket. Sammen er vi stærke. Splittede er vi...

http://www.youtube.com/watch?v=xsD1I9bOgEs&list=PLlGSlkijht5gAN1maXHmJqj...

Andreas Trägårdh

Poul Schou
Jeg er for gammel til at hoppe på de der udtalelser.
Det er ikke politik at snakke folketingsstolen varm med det eneste formål at blive genvalgt.
Krigene mod de fattige muslimske lande burde rettes mod de virkelige fjender; klimaforbryderne.

John Mønterfod

Pia@

Det er en del af problemet.....

Der hvor forandringen skal ske er hos den enkelte. Det paradoksale er at det ikke burde være svært. Enhver der spørger sig selv om lykken nu endelig er opnået gennem flere tommer på fjernsynsfronten, flere iPads, større telefon, større bil, mere bras, mere plastic, mere alting, skal evne at se det som det er - Det er tomt og det fører ikke mod noget større!

Vi er langt rigere end det nogensinde har været nødvendigt. Der er ingen der tvinger os tilbage til stenalderen, for uanset hvor meget vi dæmper vores forbrug er vaskemaskinen, telefonen og alt det andet der stadigvæk.

Vaner er svære at bryde - Forandringen skal ske hos den enkelte men det ville være 10 gange lettere hvis den blev bakket op politisk - I stedet er det individualiseret som alt andet.

Undersøgelser viser at folk bliver mere tilbøjelige til at gøre noget som måske ikke nødvendigvis er til deres egen fordel hvis det finder sted i en social sammenhæng. Det behøver ikke altid at være afgifter og skatter. Hvem er heltene - er det f.eks heroisk at lade bilen stå og tage bus og tog? Vi er jo når alt kommer til alt nok flokdyr.

Undskyld sociale væsener - ikke øde øer

Andreas Trägårdh

Pia

Individualiseret? Overhoved ikke!
Så ville problematiken være løst af sig selv.
Der findes ikke enkeltstående handlinger. De er alle reaktioner. Et individ kan pr. definition ikke handle, derfor er det et samfunds anliggende men samfundet har afstået sin indflydelse og lagt sin skæbne i hænderne på et andet samfund - de fåes samfund.

Niels-Simon Larsen

Morgenduelige folk, må man nok sige.
”Det gælder om at forandre verden”, siges det længere oppe i tråden. Til noget bedre forstås. Der er bare det ved det, at ’bedre’ giver en pokkers masse problemer. For det første er vi aldrig blevet enige om, hvad det gode er, og for det andet er vi ligesom Paulus: ”Det gode jeg vil, gør jeg ikke, og det onde jeg ikke vil, gør jeg”. Problemerne med penge, sex og magt er stadig sendt i udvalg, men det virkelige problem er nu, at fjenden (temperaturstigningen) står for døren, og så kan vi godt give alle de andre problemer en god dag – hvis det ikke var, fordi alle problemerne hænger sammen. Det er vigtigt, at man bruger det rigtige opvaskemiddel, og det er vigtigt at kvoteproblemerne med co2 bliver løst.

Jung har engang sagt, at det ikke er alle problemer, man kan løse, men at man kan forholde sig til dem. På klimaområdet er vi ikke engang nået til det punkt. Ikke alle verdens ledere vil forholde sig til temperaturstigningen, og det er i hvert fald det første, der skal til, før en modbevægelse kan iværksættes.

I dagligdagen møder jeg hele tiden almindelige mennesker, der ikke vil tro, at klimaforandringerne er menneskeskabte, ikke engang min egen søde søster, vil have den opfattelse inden for døren. Der er et eller andet smerteligt ved at erkende: Ja, det er os. Det kunne føre en hel masse andet med sig, der kan få trossystemerne til at vælte, og så skal man til at finde nogle andre værdier, og puh ha, nej. Det er for besværligt.
Jeg har ingen løsninger, men det brænder mere og mere på.

Andreas

Alt er kommunikation - er det det du mener?

Enig det er et samfundsanliggende. Jeg håber dog stadig på politisk opbakning ovenfra - lidt mere konkret og gerne med et mere socialt perspektiv end tilskud til solceller til de velhavende o.lign. - men den opbakning har du sikkert afskrevet.

undskyld opgivet.

@John Fredsted: Jeg ser ingen modsætning mellem det jeg skriver om danske reduktioner og så den artikel du henviser til. Den handler bl.a. om at vores niveau er højt i forhold til andre lande, og at der også er sket CO2-udslip ved at producere de varer vi importerer. Begge dele er velkendte. Men det ændrer ikke ved det jeg skriver: Danmark har reduceret sine udledninger, og vi forventes at gøre det yderligere fremover. At der er lækage sådan at reduktioner i et land naturligt fører til stigninger i et andet land via den internationale handel, understreger bare behovet for det jeg anbefaler: Det er en GLOBAL aftale der er brug for - ensidige landereduktioner virker ikke særlig effektivt, netop på grund af sådanne mekanismer.

Hvordan omkostningerne ved de globale reduktioner så skal fordeles i sådan en global aftale, er et andet spørgsmål, og der kan med rette argumentere for at de rige lande bør tage en særlig stor andel heraf. Det synspunkt tror jeg sådan set heller ikke at Danmark vil tale voldsomt imod. I EU har vi f.eks. allerede påtaget os en uforholdsmæssig stor andel af de samlede EU-reduktioner.

@Andreas: "Jeg er for gammel til at hoppe på de der udtalelser." Hvis du benægter at Danmark har taget nogle tiltag til at reducere udledningen, at man kan se resultaterne i de faktisk opgjorte statistikker, og at man må forvente at vi også fortsat vil prøve at opfylde de forpligtelser vi internationalt har skrevet under på, må jeg indrømme at jeg ikke synes det er så seriøst at diskutere med dig. På www.dmu.dk kan du se en faldende udvikling i DKs drivhusgas-udledninger siden 1990'erne. Eller vil du påstå at det er fupstatistikker som de korrupte politikere har sat op for at narre befolkningen?

Brian Pietersen

Nu kommer regningen for en overbefolket jord, nu kan hun ikke tage mere, tag godt imod regningen sammen med 7 milliarder andre.

.-)

Niels-Simon Larsen

@Poul: Lad os bare antage, at Danmark er duksedrengen i klassen, hvad god miljøadfærd angår, og at vi opfylder vores klimamål, og at vi er længst fremme i skoene, og hvad man ellers kan sige. Det betyder ikke så meget, når det er en ret dårlig klasse, vi går i.
Vi kan godt fortsætte med at være lidt bedre end andre, men det får ikke mig til at sove roligt. Som Holberg sagde i et stykke: ”Det angår også dig, når naboens væg brænder”.

Det, vi kunne have forventet af os selv, var, at vi havde gjort os klar fra bunden af og ryddet op i problemerne, dvs, lavet en gennemdemokratisering af samfundet så vi ikke slæbte rundt på anakronismer som kongehus og folkekirke, indførte økolandbrug både på land og i by, indførte et nyt syn på arbejde og løn (fordeling) så alle var med til at holde landet oppe og sådan nogle som mig ikke fes den af på pension i 30 år fremover, sund og rask. Hvis hele forarbejdet var blevet gjort, og vi havde en ’robustgjort’ befolkning, så . . . havde vi en chance.

Det skete ikke, så nu stiller vi de jammerlige spørgsmål: ”Hvad skal vi leve af, og hvad skal der dog blive af os, hvis vi ikke lever lige så materialistisk åndsforladt som alle andre”?

@Niels-Simon: "Det betyder ikke så meget, når det er en ret dårlig klasse, vi går i." - Det er jeg grundlæggende enig i - som sagt er der behov for at gøre mere end i dag på globalt plan. Men det er dog værd at være bevidst om at DK ikke er fodslæberen her.
Jeg kan ikke helt følge dine tanker om hvad kongehus, anden indkomstfordeling osv. har med klimaproblemerne at gøre - man kan nok godt løse de sidstnævnte uden at gøre noget særligt ved de førstnævnte. Og også fortsat finde noget at leve af - og måske endda forøge den materielle velstand yderligere - uden at forøge udledningerne af drivhusgasser.
Men igen: vi har behov for at der gøres noget mere i de store, og virkelig betydningsfulde lande.

Sören Tolsgaard

@Nils-Simon: Det synes patetisk, at du gør folkekirken til skamme her.

Det skader næppe klimaet, at folk synger salmer i de gamle kirker og lytter til en prædiken om socialreformatoren Jesus Kristus. Jeg tror endog adskillige præster indfletter henvisninger til klimaproblematikken i deres tolkning af de gamle tekster, omend de naturligvis langtfra alle er lige opdaterede mht. disse forhold.

Essensen af den større problemstiling er, at vi ikke blot har behov for politisk dikterede tilpasninger af produktionen. Kvoter, som de rigeste fortsat vil købe sig fra på de fattiges bekostning. Der er behov for en bevidsthedsændring, som bringer vores eksistens til et andet stadium end begærets forgæves forsøg på tilfredsstillelse i materielt forbrug.

Nogle mennesker har faktisk bevæget sig i retning af en mere spirituel erkendelse af deres egen tilværelse. Bevidsthedsudvidelse, meditation, kunst, sund levevis og socialt fællesskab er blevet vigtigere faktorer end at erhverve sig den sidste nye model. Et opgør med indgroede vaner, som afhængighed af kød, sukker, junkfood, for ikke at tale om alkohol, tobak og andre afhængighedsskabende giftstoffer. Et opgør med de tendenser, som reklamer og medierne dyrker, umådeholdent konsum af sex-, volds- og sladderprogrammer, overforbrug af store biler, køkkener, ejendomme, osv.

Jamen, viise mænd har jo altid fortalt den åndeligt søgende, at der gives helt andre værdier, som fremtræder desto klarere, når man af egen vilje lægger de destruktive vaner af sig. Der venter en åndelig gave af ukendte dimensioner. Noget sådant er dog endnu kun de færreste indstillet på. Det kræver en indsats at gå imod strømmen, og så er det lettere blot at brokke sig over politikernes og menneskehedens svigt.

Forandringen sker i den enkelte, når man begynder at lære af sine fejl.

Sider