Nyhed
Læsetid: 8 min.

’Tanken om at være kommet for sent er ubærlig’

Aldrig har klimavidenskaben talt med så store bogstaver: Vi er på vej mod en verden, der er fire, fem, seks grader varmere. Mens tiden er ved at rinde ud, opfordrer klimabevægelsen til mobilisering mod de egentlig ansvarlige: De fossile energiselskaber
Klimabevægelsen 350.org gennemfører i disse uger mere end 20 store mobiliseringsmøder tværs over USA, foreløbig med tusinder af deltagere hver gang.

Klimabevægelsen 350.org gennemfører i disse uger mere end 20 store mobiliseringsmøder tværs over USA, foreløbig med tusinder af deltagere hver gang.

350. org

Udland
26. november 2012

Mens verdens politikere mødes i Doha til klimaforhandlinger, fremlægger klimavidenskaben nye resultater, der dokumenterer, at omfanget og hastigheden af klimaforandringerne er værre end hidtil antaget. Her er fagfolkenes budskab, som de selv formulerer dem:

IWR, International Economic Platform for Renewable Energies, 13. november 2012:

»De globale CO2-udledninger nåede i 2011 atter et nyt rekordniveau. Med 34 milliarder ton blev der sendt mere CO2 ud i atmosfæren fra fossile energisystemer end nogensinde før. Efter et fald i udledningerne i 2009 som konsekvens af den globale økonomiske krise er de årlige CO2-udledninger vendt tilbage til de senere års vækstkurve.«

WMO, World Meteorological Organization, 20. november 2012:

»Mængden af drivhusgasser i atmosfæren har nået et nyt rekordniveau i 2011 (…) Siden starten af den industrielle æra i 1750 er omkring 375 milliarder ton kulstof blevet lukket ud i atmosfæren i form af CO2, primært via afbrænding af fossilt brændsel (…) Mængden af CO2 i atmosfæren nåede 390,9 parts per million (ppm, red.) i 2011, 40 pct. over det førindustrielle niveau på 280 ppm (…) Den årlige stigning på 2,0 ppm er højere end den gennemsnitlige vækstrate i 1990’erne på 1,5 ppm pr. år (…) Disse milliarder ton ekstra kulstof i vor atmosfære vil forblive der i århundreder.«

UNEP, FN’s Miljøprogram, 21. november 2012:

»Niveauet for udledninger af drivhusgasser ligger nu omkring 14 pct. højere, end hvor det er nødt til at ligge i 2020 (…) Gabet er større, end det var i tidligere UNEP-vurderinger fra 2010 og 2011 (…) The Emissions Gap Report 2012 påpeger, at selv hvis de mest ambitiøse niveauer af løfter og forpligtelser blev efterlevet af alle lande under det strengeste sæt af regler, vil der nu være et gab svarende til otte milliarder ton CO2 i 2020. Dette er to milliarder ton mere end i sidste års vurdering, og endnu et år er gået.«

Verdensbanken, 18. november 2012:

»De nuværende CO2- koncentrationer er højere, end de ifølge de palæoklimatiske og geologiske vidnesbyrd synes at have været på noget tidspunkt de seneste 15 millioner år (…) Vi er på kurs mod en fire grader varmere verden præget af ekstreme hedebølger, skrumpende globale fødevarelagre, tab af økosystemer og biologisk mangfoldighed samt livstruende stigning af verdens have (…) En opvarmning på fire grader vil sandsynligvis føre til havstigninger på 0,5-1 meter – og muligvis mere – i 2100, med udsigt til adskillige meter mere de kommende århundreder (…) Når den globale opvarmning nærmer sig og overskrider to grader, stiger risikoen for at krydse tærsklen til ikke-lineære tipping points i det globale system med abrupte virkninger af klimaændringer og klimatiske højtemperaturforhold uden fortilfælde (…) Dagens klima kan blive opvarmet fra den nuværende globale middeltemperatur på 0,8 grader over de præindustrielle niveauer til så meget som fire grader i 2100, selv hvis landene efterlever deres nuværende løfter om reduktion af udledningerne (…) Med den usikkerhed, der fortsat eksisterer om den fulde natur og det fulde omfang af konsekvenserne, er der ingen sikkerhed for, at tilpasning til en fire grader varmere verden er mulig.«

EEA, Det Europæiske Miljøagentur, 21. november 2012:

»Klimaændringerne er en realitet verden over, og omfanget og hastigheden af forandringer bliver stadig mere tydelig (…) Det seneste tiår (2002-2011) var det varmeste nogensinde registreret i Europa med europæiske landtemperaturer 1,3 grader over det førindustrielle niveau (…) Hedebølger er tiltaget i hyppighed og varighed med tusinder af dødsfald til følge gennem det seneste årti (…) Mens nedbøren bliver mindre i de sydlige regioner, tiltager den i det nordlige Europa (…) Arktis opvarmes hurtigere end andre regioner. Rekordlav havis blev observeret i Arktis i 2007, 2011 of 2012 med en reduktion til ca. halvdelen af det minimumsareal, der blev set i 1980’erne. Afsmeltningen fra den grønlandske indlandsis er fordoblet siden 1990’erne med et massetab på 250 milliarder ton hvert år mellem 2005 og 2009.«

PricewaterhouseCoopers, 5. november 2012:

»Den globale kulstof-intensitet (CO2-udledning pr. dollar, red.) blev reduceret med 0,8 pct. årligt fra 2000-2011. I 2011 reduceredes kulstof-intensiteten kun med 0,7 pct. Den globale økonomi er nu nødt til at reducere kulstof-intensiteten med 5,1 pct. hvert eneste år frem til 2050 for at overholde sit CO2- budget. Denne nødvendige hastighed af CO2-reduktionen er ikke blevet præsteret ét eneste år siden midten af det 20. århundrede, hvor målingerne begyndte (…) Selv hvis vi globalt og hvert år frem til 2050 præsterer det dobbelte af den aktuelle årlige hastighed for CO2-reduktion pr. dollar, vil det lede os frem til seks grader – det gør regeringernes ambition om at begrænse opvarmningen til to grader højst urealistisk (…) Erhvervsvirksomheder, regeringer og lokalsamfund kloden over er nødt til at planlægge for en varmere verden – ikke bare to grader, men fire grader eller endog seks grader.«

IEA, Det Internationale Energiagentur, 12. november 2012:

»At realisere klimamålet om at begrænse opvarmningen til to grader bliver stadig vanskeligere og dyrere for hvert år, der går. Vores 450 (ppm CO2, red.) scenarie analyserer den nødvendige indsats for at nå det mål og finder, at næsten fire femtedele af de CO2-udledninger, som kan tillades frem til 2035, allerede er låst fast i form af eksisterende kraftværker, fabrikker, bygninger osv. Hvis der ikke handles for at reducere CO2-udledningerne inden 2017, så vil samtlige tilladelige CO2-udledninger på det tidspunkt være låst fast i kraft af den eksisterende energi-infrastruktur til den tid (…) Ikke mere end en tredjedel af de beviste reserver af fossile brændsler vil kunne bruges inden 2050, hvis verden skal kunne sikre togradersmålet, med mindre CCS-teknologien (til indfangning og deponering af kraftværkernes CO2) er taget i udstrakt anvendelse.«

Uforudsigeligt

John Christensen, leder af UNEP’s Risø-center for energi, klima og bæredygtighed, præsenterede på et pressemøde torsdag UNEP’s nye Gap-report om modsætningen mellem den faktiske klimaudvikling og den svage politiske indsats for at bremse CO2-udledningerne og temperaturstigningerne.

»Vi er allerede over, hvor vi skal være i 2020,« påpegede UNEP-lederen med henvisning til den maksimale CO2-udledning på 44 mia. ton, hvis der skal være håb om at blive under to graders opvarmning.

»Hvis vi ikke gør noget, ender vi omkring 58 mia. ton i 2020. Det er skræmmende.«

Og dét er reaktionen i alle informerede lejre på tærsklen til endnu et globalt klimatopmøde, COP18 i Doha, Qatar, der starter i dag: Man er skræmt.

»Vi er nødt til at tale lige ud af posen: Togradersmålet er ved at glide os af hænde. Vi bevæger os i den forkerte retning,« siger Danmarks klima- og energiminister Martin Lidegaard.

»Dette her er ikke som en finanskrise, hvor man i sidste øjeblik kan skride ind og hælde en masse penge i opgaven,« påpeger John Christensen.

»Med klimaet tager det århundreder at rette situationen op. Kommer landene ikke højere op med deres klimaforpligtelser, går vi mod tre-fem graders temperaturstigning. Spørger man klimafolkene, hvordan en fem grader varmere verden ser ud, kan de ikke svare. Modellerne kan ikke forudsige det.«

Chokeffekten

En af forfatterne til Verdensbankens aktuelle klimarapport, Turn down the heat, er professor Hans Joachim Schellnhuber, leder af Potsdam Institute for Climate Impact Research og chefrådgiver om klima for kansler Angela Merkel. Presset af omstændighederne taler også han nu klarsprog.

»Vi har understreget igen og igen, at vi har brug for intet mindre end en ny industriel revolution, men mange politikere har ikke lyttet. De har bare lænet sig tilbage,« siger Schellnhuber til Der Spiegel.

Og selveste Verdensbankens chef, den Harvard-uddannede læge og antropolog Jim Young Kim, skriver i allerførste sætning i forordet til Turn down the heat:

»Jeg håber, denne rapport kan chokere os til handling. Selv for os, der allerede har påtaget sig at kæmpe mod klimaændringerne, er det mit håb, at den kan få os til at arbejde med meget større fornemmelse af, at det haster.«

Bøn til videnskaben

Denne fornemmelse kommer netop nu til udtryk i udsagn, der nærmest signalerer desperation blandt dem, der ved besked.

En af dem er den indflydelsesrige amerikanske finansmogul, Jeremy Grantham, CEO for investeringsselskabet GMO og gennem de senere år i stigende grad foruroliget over økonomiens kollisionskurs med økologien.

»Det er afgørende, at forskere løber en større karrieremæssig risiko og lægger stemmer til et mere realistisk, mere desperat budskab om problemet med global opvarmning. Yngre forskere er besat af at opnå fast ansættelse, så det er formentlig op til ældre, ledende og pensionerede forskere at trække det store læs. Lad jer arrestere, om nødvendigt. Dette er ikke blot jeres livs krise – det er også en krise for vor arts eksistens. Jeg bønfalder jer om at vise mod,« skrev Grantham forleden i forskernes eget anerkendte tidsskrift Nature.

Bemærkningen om at lade sig arrestere er en henvisning til NASA’s chefklimaforsker, James Hansen, og den tidligere formand for den amerikanske præsidents miljøråd Gus Speth, der begge har ladet sig fængsle efter deltagelse i protestdemonstrationer mod den planlagte rørledning fra de canadiske tjæresandsfelter til raffinaderier i Texas. Hansens beregninger viser, at olien i de canadiske forekomster »rummer dobbelt så meget CO2, som er blevet udledt via globalt olieforbrug i hele vor historie.«

Derfor er det game over for klimaet, hvis det hele brændes af, siger James Hansen, hvis tal er i overensstemmelse med budskabet i rapporten Unburnable Carbon fra forskergruppen Carbon Tracker Initiative, der konkluderer, at 80 pct. af de fossile energireserver, som i dag er kendt og ejet af olie- og kulselskaber, skal forblive urørt, hvis der skal være chance for at blive under to graders opvarmning. 66 pct. er resultatet af Det Internationale Energiagenturs tilsvarende beregning.

Ubærligt

Det er på denne baggrund, at også den amerikanske klimabevægelse i disse uger mobiliserer på ny og med mere radikale budskaber, rettet direkte mod de store olie- og kulselskaber.

»Det er på tide at holde den fossile energiindustri ansvarlig for den massive skade, den gør på vores planet. Hvis (orkanen) Sandy har vist os noget, er det, at tiden er knap og udfordringen påtrængende – men den fossile energiindustri har skræmt vore politikere, og resultatet har været to årtiers handlingslammelse. Vi er nødt til at lave om på det,« sagde forleden Bill McKibben, stifter af klimabevægelsen 350.org, der i disse uger gennemfører mere end 20 store mobiliseringsmøder tværs over USA, foreløbig med tusinder af deltagere hver gang. Udfordringen er enorm, tiden meget knap og håbet om at bremse op inden de to grader svindende.

Teknisk set kan det stadig godt lade sig gøre, siger de fleste af rapporterne, men politisk?

»Det kan ligne en synkende skude, så hvorfor bliver jeg ved at sige, at det godt kan lade sig gøre? Fordi enhver anden tanke er ubærlig. Jeg tror stærkt på, at vi kan gøre det,« siger klimaminister Martin Lidegaard.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels Engelsted

Alle børn og unge fra børnehave til gymnasium, der forventer at skulle leve om 50 år også, burde spørge deres voksne, hvad de egentlig forestiller sig? En mulig global temperaturstigning på 4 grader inden for denne tidsramme, som Verdensbanken advarer vil få uforudsigelige og katastrofale konsekvenser, burde nok være værd at have en snak om.

Men bortset fra det, fru Kammerherreinde,så går det godt. Så går det godt!

Niels-Holger Nielsen

'Teknisk set kan det stadig godt lade sig gøre, siger de fleste af rapporterne, men politisk?'

Verden er rådden. Pengenes mørke side kan ikke stoppes. Jeg vil være doomsday prepper.

Ja så stopper jeg ikke med at ryge

Venstre ved man hvor man har - over 4 grader.

Robert Ørsted-Jensen

Godt! - gør som man gjorde med big tobacco - forlang estatning - sagsøg de store olieselskaber for tre, fire og fem- cifrede milliardbeløb -

Verdens største klimasynder er den uregulerede neoliberale kapitalisme, og dets tilhængeres "tro" på at markedet regulere sig selv.

Ja tak - det skal nok ske, når wall street står under 30 meter vand.

Sæt benzinprisen op til 50 kr. literen og tilfør benzinen et opløsningsmiddel som ved stikprøve skal være 100% +- 1 ellers konfikation af køretøjet...

Al den venstrefløjsretorik om, at det er kapitalismens og pengenes skyld det hele, er da grinagtig at høre på. Og Martin Lidegård er akkurat ligeså hyklerisk som den samlede "miljøbevægelse": de råber op om hvor forfærdeligt denne udvikling er, og hvordan verden er lige ved at gå under. Men samtidig ligger der en stiltiende aftale om, at ingen - INGEN - udtaler det skrækkelige ord!

Det ord, som har været bandlyst fra dansk energipolitik i de sidste 30 år... men som rummer en fuldstændig nærliggende løsning på disse CO2-problemer.

Hykleriet er det værste.

Undskyld, men vi ligger som vi har redt. Når jeg påpeger disse klimatiske ændringer og trusler mod vores livsstil, er det som om at der går en klap ned. Mennesker bliver "døve" og "blinde" og drejer hurtigt samtalen til noget andet. Almindelige mennesker føler sig handlingslammede og håber måske på en intervention fra politisk side, som vi jo efterhånden har erfaret ikke kommer til at ske. Jeg er ikke optimist og fatter ikke at vi vil overlade et smadret klima til vores efterkommere.

Morten Pedersen

Hvordan kan det være oileselskabernes skyld at vi ikke har taget os sammen - og ja Claus Wøbbe, man kunne godt snige sig til at hviske .... atomkraft....

Morten Pedersen

Hvordan kan det være oileselskabernes skyld at vi ikke har taget os sammen - og ja Claus Wøbbe, man kunne godt snige sig til at hviske .... atomkraft....

Wøbbe, atomkraft er ikke demokratisk farbar og hvis det er så rentabelt og ufarligt hvorfor er Frankrig så ikke Europas helt store enrgieksportør?

Væk med privatbilismen - det er noget der batter.

50 kr. literen.

Bill, der er bare noget helt galt med proportionerne. Ja, det vil da sikkert være problematisk at indføre kernekraft i meget stor stil - men står vi ikke overfor en sand global katastrofe, hvis vi ikke gør noget??

I det lys, kan det vel ikke være så svært.

Jeg forstår ikke hvad du mener med at kernekraft ikke er en demokratisk farbar vej. Teknologien bruges og har været brugt af alle andre i hele verden i de sidste 50 år?!

Og så slutter du af med et forslag om at afskaffe privatbilismen. Er det ment i sjov? For det kan du vel ikke mene alvorligt?!

Mit forslag om at hente kernekraften ind igen fra det mørke hjørne, hvor venstrefløjen har anbragt den, er absolut realistisk og rimelig at forestille sig, medens dine tanker om denne revolutionære omlægning af infrastrukturen er helt ude i hampen.

Privatbilismen afskaffes langsomt frem mod 2050 ved at hæve benzinafgifterne og overskuddet bruges til at udbygge den kollektive trafik...

...hvorfor er det ude i hampen?

PS når jeg taler om at atomkraft ikke ufarligt og samtidig urentabelt så tænker jeg på bortskaffelsen af det forurenede affald fra produktion og skrottede værker.

Der bliver ingen efterkommere - det er det, der er hele pointen.

Den moderne civilisation går til grunde i sit eget skidt - og af den aske, kan en ny få sin chance - på et helt nyt værdigrundlag, og med en stærkt reduceret population.

Hvadenten man kan lide det eller ej, så er det grundlæggende problem i sidste ende, at vi er alt for mange mennesker på denne jord, og der kommer stadigt flere til. Jorden har overskredet sin kapacitetsgrænse, og da har den sine egne metoder til at skille sig af med byrden.

Vi behøver ikke at bekymre os om jorden eller menneskehdens fremtid. Begge har en plads, men det bliver under helt andre vilkår.

Og vi undgår ikke katastrofen. Se det som en naturlig renselse.

/O

Denne sang har vi sunget siden 1960. De ansvarlige er bedøvende ligeglade, så længe deres fede pensioner er sikret.

Forvent ingen indgreb før det er for sent. Globaliseringen vil blive menneskehedens undergang.

Kun økonomi betyder noget. Forbrug - forbrug - forbrug. Giv narkomanen noget mere narko!

Sæt dit forbrug ned, og skab ledighed. Eneste fornuftige vej er omlægning, men vil vi det?

@bill

Hvorfor vil du afskaffe den individuelle transport?

Vi kan uden de store problemer producere diesel fra alger til at dække vores behov.

Ligeledes findes der en lang række fremdriftmidler som ikke er baseret på fossile brændsler. Brintbiler, brændselsceller osv osv.

Men af en eller anden grund vil du have klumpet alle mennesker sammen i byer, eller også vil du have alle mennesker til at flytte ustandseligt for at være i nærheden af en arbejdsplads eller også vil du have at man skal bruge mange timer på transport hver dag. Ingen af scenarierne opfatter jeg som specielt attråværdige.

Brian Pietersen

skal man købe en hest??

Diesel fra alger! mon ikke en literpris på 50 kr. kan konkurrere...

...og faktisk vil jeg ikke afskaffe privatbilismen kun beskatte den :-)

Atomkraft er en begrænset resourse og det tager lang tid at opbygge en kapacitet der kan erstatte kul.
- desuden løser det ikke behovet for at ersatte en af de andre store CO2 udledere - Fosille brændstoffer til transport.
- Men selvfølgelig kan Atomfanatikkerne jo bare opfinde atombilen til alverdens carporte - så er vi også ud over det problem. Indtil jordens reserve af uran er opbrugt - lige som alle de andre energireserver mennesket af futtet af.

Der er kun en evig kilde til energi på jorden - det er solen

Morten Kjeldgaard

Vi kan passende begynde at planlægge hvordan Danmarks del af de 100 millioner klimaflygtninge skal indpasses i samfundet. Det drejer sig om 300.000, og der bliver brug for skoler, sygehuse, børnehaver og alderdomshjem.

Bjarne Bisballe

En hest?? Nej en robåd. Jeg er klar til indlæggelse - hvor er mine piller?

Brian Pietersen

vi er alt for mange mennesker... det kan kun ende galt uanset hvad...vi er jo ik ligefrem den klogeste dyreart...det ses jo tydeligt.

Morten Kjeldgaard

Claus Wøbbe gentager mantraet "atomkraft-atomkraft-atomkraft" som angivelig løsning på alverdens problemer. Atomlobbyen har med begær kastet sig over klimatruslen som endnu et argument i deres arsenal.

Der er blot den hage, at atomkraftindustrien har en kæmpe carbon belastningsfaktor. Dels ved udvinding af uran, dernæst ved oparbejdning, og i sidste ende ved deponering. Dertil kommer de mange sikkerhedsforanstaltninger med politi og militær.

Atomkraft er ganske enkelt ikke mulig at opretholde i et lavenergisamfund som det vi nødvendigvis vil bevæge os ind i i fremtiden.

Endvidere er mantraet latterligt i og med at det anlægs- og konstruktionstiden på et atomkraftværk er 20-25 år, og så er det for sent. Og prisen på sådanne værker er astronomisk. Vi befinder os midt i en global økonomisk krise, og der er simpelthen ikke ressourcer til investeringer i den størrelsesorden. Det er fuldstændig urealistisk.

Hvis atomkraftmantranynnerne ville gøre os den tjeneste at komme tilbage til den virkelighed vi andre befinder os i ville det sgu være dejligt.

“The era of procrastination, of half-measures, of soothing and baffling expedients, of delays is coming to its close. In its place we are entering a period of consequences.”

― Winston Churchill

Sidste uge kunne man læse at en gruppe investorer opfordrer til en forstærket indsats:

Global Investors Call for Action on Serious Climate Danger
Published: November 20, 2012 at 2:04 AM ET
SINGAPORE (Reuters) - A coalition of the world's largest investors called on governments on Tuesday to ramp up action on climate change and boost clean-energy investment or risk trillions of dollars in investments and disruption to economies.
In an open letter, the alliance of institutional investors, responsible for managing $22.5 trillion in assets, said rapidly growing greenhouse gas emissions and more extreme weather were increasing investment risks globally.
The group called for dialogue between investors and governments to overhaul climate and energy policies.
https://www.nytimes.com/reuters/2012/11/20/business/20reuters-climate-in...

De store genforsikringsfirmaer, Munich Re og Lloyds, har registreret stigningen i skader forvoldte af ekstremt vejr, og har kedet denne udvikling sammen med klimaforandringerne:

A couple of weeks ago, Munich Re, one of the world’s largest reinsurance firms, issued a study titled “Severe Weather in North America.” According to the press release that accompanied the report, “Nowhere in the world is the rising number of natural catastrophes more evident than in North America.” The number of what Munich Re refers to as “weather-related loss events,” and what the rest of us would probably call weather-related disasters, has quintupled over the last three decades. While many factors have contributed to this trend, including an increase in the number of people living in flood-prone areas, the report identified global warming as one of the major culprits: “Climate change particularly affects formation of heat-waves, droughts, intense precipitation events, and in the long run most probably also tropical cyclone intensity.”
http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/10/watching-hurrican...

Denne konklusion er en gentagelse af tidligere advarsler. Om 2010:

The number of weather-related natural disasters soared last year, providing "further evidence of advancing climate change", according to a major report from one of the world's leading reinsurance firms.

Munich Re said that 950 natural disasters were recorded last year, nine tenths of which were weather-related events such as storms, floods or heat waves. The total represents the second highest number of natural disasters recorded since 1980 and is 21 per cent higher than the average number of annual incidents recorded over the past decade.
http://www.businessgreen.com/bg/news/1934684/munich-warns-soaring-climat...

I 2010 udgav det amerikanske forsvarsministerium, Department of Defense (DoD) sin Quadrennial Defense Review Report, som bl.a. gør rede for de sikkerhedsmæssige konsekvenser af klimaforandringerne:

Climate change will affect DoD in two broad ways. First, climate change will shape the operating environment, roles, and missions that we undertake. The U.S. Global Change Research Program, composed of 13 federal agencies, reported in 2009 that climate-related changes are already being observed in every region of the world, including the United States and its coastal waters. Among these physical changes are increases in heavy downpours, rising temperature and sea level, rapidly retreating glaciers, thawing permafrost, lengthening growing seasons, lengthening ice-free seasons in the oceans and on lakes and rivers, earlier snowmelt, and alterations in river flows.

Assessments conducted by the intelligence community indicate that climate change could have significant geopolitical impacts around the world, contributing to poverty, environmental degradation, and the further weakening of fragile governments. Climate change will contribute to food and water scarcity, will increase the spread of disease, and may spur or exacerbate mass migration.

While climate change alone does not cause conflict, it may act as an accelerant of instability or conflict, placing a burden to respond on civilian institutions and militaries around the world.
SMP FY2012-2013 - Office of the Deputy Chief Management Officer
pp. 84-85

Når man tager i betragning at de videnskabelige konklusioner er uomtvistelige, at omkostningerne ved ikke at gøre noget er så store, at bekymringen er så udbredt og at den er delt af så tungtvejende interesser, er det endnu mere uforståeligt at den nødvendige politiske handling lader vente på sig.

Og så er man ved at lægge Desertec-projektet i graven.
Vi har ikke råd til at opretholde vores naturgrundlag!
http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-desertec-co-fo...

Rettelse:

Ikke "og har kedet" men kædet. Bekager.

michael parly pedersen

Kommet for sent ? Tjaeeh! Der er vel stor forskel på at komme ubevidst for sent og så totalt bevidst at undlade at reagere ?

Nå – var det atomkraft som var Claus Wøbbes store unævnelige?
Jeg troede at det var fjærtegas.

Når man foretager en risikoberegning overvejer man ikke kun hvor sandsynlig en ulykke er, men også hvilke skader en ulykke kan føre til. Hvis vinden havde blæst i en anden retning, havde Fukushima Daiichi ulykken bl.a. ført til at Japan var blevet skåret midt over. De store oversvømmelser i USA udsatte mindst ét atomkraftværk for store fare. Det ekstreme vejr betyder at værkernes udsathed bliver større og større. Fjærtegas er langt mere sikker. Den synes jeg Wøbbe skulle holde sig til.

"Spørger man klimafolkene, hvordan en fem grader varmere verden ser ud, kan de ikke svare. Modellerne kan ikke forudsige det."

Hvad er så problemet?? Hvordan kan man i d´rn grad, som tilfældet tilsyneladende er, frygte en fremtidig verden, som man ikke aner, hvordan ser ud??

"Vi frygter enormt meget...øhh...uhh...eet eller andet...øhh...for det bliver sikkert virkelig farligt, det hele...øh-bøh..."

Hvorfor kan medier og politikere kun finde ud af at være negative og destruktive?

@Peter

Det skal nok snarere forstås sådan, at med 5 graders stigning bevæger vi os ind i et ulineært regime, altså kaos, hvor vi ikke kan modellere extrapolationen ret langt ud i fremtiden.

Men at det trækker i retning af endnu højere temperaturstigninger er der vist ingen tvivl om.

Så det er mest en skånsom og diplomatisk måde at sige: "Det kommer til at eksplodere; det bliver Mayhem på jorden - men præcis hvor hurtigt vi kreperer, kan vi ikke sige med sikkerhed".

/O

Atomkraft som løsning på klimakrisen?

Atomkraft som løsning på energikrisen, ja, måske.

Men hvordan det kan være en løsning på klimakrisen vil jeg gerne have uddybet.

Der findes i dag endnu ikke en teknologisk løsning for at komme af med skidtet igen, altså en løsning der kan lade sig gennemføre med nutidens teknologi.

Det koster nemlig et halvt kraftværks energiproduktion at gemme lortet fra et enkelt kraftværk væk på dem måde man kan gøre det i dag.

Næste problem er at jo flere a-kraftværker, jo større risikoen for et nyt Tchernobyl eller værre. Og vi har heller ikke teknologien til at rydde op efter den slags.

Det eneste der kan redde os fra klimakatastrofen er en teknologisk løsning til at ekstrahere CO2 fra atmosfæren.

Især når man ser hvor mange idioter der findes som ikke kan tænke længere end næsen er og stadig gør grin med det største problem menneskeheden nogensinde er blevet konfronteret med.

Atomkraft, Biobrændsel, Kollektiv trafik er forslagene... resten er besværgelser - det ser sort ud.

Vi kan sagtens afskaffe privatbilismen. Man skal bare vende den systematiske indoktrinering som vi allesammen konstant er udsat for på hovedet: Væk fra individualisme og konkurrence og hen imod kollektivisme og kooperation.

De samme i.....ter der nu brager ud om deres menneskeret til at være dumdristigt egoistisk vil forvandle sig til lige så ihærdige fortalere for kollektivismens fortrin, uden at de nogensinde finder ud af hvorfor og hvordan deres holdningsskifte er sket.

De vil højst sandsynligvis ikke en gang lægge mærke til at deres holdninger har vendt på en tallerken.

Olivier: Det fremgår ikke klart af formuleringen, at det skal forstås som du foreslår. Man kan altid spekulere, man kan altid udlede det værste af noget, men hvis man skal tage formuleringen bogstaveligt - hvilket vi vel er nødt til (ellers er der vel ingen grænser for spin) - er den frygt, som medierne spreder i befolkningerne jo helt hen i vejret, hvis man ikke har en chance for at forudsige, hvad konsekvenserne af global opvarmning, er. "Det bliver varmere (tror vi nok) - og det er sikkert meget, meget farligt! Vi aner ikke hvilke konsekvenser opvarmningen vil have for vores liv, men det bliver sikkert meget forfærdeligt, det hele!" Og så naturligvis udtrykt meget emotionelt.

“Spørger man klimafolkene, hvordan en fem grader varmere verden ser ud, kan de ikke svare. Modellerne kan ikke forudsige det.”

...

!!

@Peter

Vist, men vi ved også fra de samme forskere, at grunden til at konsekvenserne af en stigning over 5 grader ikke kan vides med sikkerhed, er at effekterne bliver ulineære.

Læs artiklen igen (citat):
"Når den globale opvarmning nærmer sig og overskrider to grader, stiger risikoen for at krydse tærsklen til ikke-lineære tipping points i det globale system med abrupte virkninger af klimaændringer og klimatiske højtemperaturforhold uden fortilfælde"

Alle, der arbejder med dynamiske modeller, ved at ulinearitet betyder kaos, og den slags er svært at forudsige progressionen af.

Men det betyder ikke, at det kan gå i alle retninger. Temperaturstigninger i dette omfang, vil eskalere den opvarmning, der allerede er i gang, og heri ligger den ulineære effekt). F.eks. vil smeltning af ishavet og frigørelsen af methan have uoverskuelige effekter i modellen - men det er i retning af stigende temperaturer, ikke faldende.

Så det er, som jeg siger: Usikkerheden betyder usikkerhed om hvor katastrofalt det bliver, og hvor hurtigt det går . ikke andet.

/O

Denne artikel forekommer mig altså at være medieporno. Stort set handler alle udtalelser om, at temperaturen kommer til at stige (sandsynligvis) og at havet stiger ca. 50 cm. Jo flere gange, jeg læser artiklen, des mere hul forekommer den. Ren skræmmekampagne. Hele måden, der formuleres på. Måske er agendaen for skabelsen af denne propaganda en anden, end den umiddelbart giver sig ud for. "CO2-niveauet stiger, og vi dør snart alle en lidelsesfuld død", "vandstanden i verdens have stiger nogle centimeter over de næste 100 år, så det bliver menneskehedens undergang", etc. Hvor er belæggene? Det er jo ren porno. Fuldstændigt indholdsløst.

De væste ting, der, iflg. artiklen, skulle ske, er, at "En opvarmning på fire grader vil sandsynligvis føre til havstigninger på 0,5-1 meter..."

???? Og? Ok, så stiger vandstanden 50 cm. Måske. Om 100 år. Og? Så dør vi alle sammen, eller hvad? Pga. 50 cm. på 100 år??? Think about it, please...

Eller: "Rekordlav havis blev observeret i Arktis i 2007, 2011 of 2012 med en reduktion til ca. halvdelen af det minimumsareal, der blev set i 1980’erne. Afsmeltningen fra den grønlandske indlandsis er fordoblet siden 1990’erne..." -Og? Ok. Nordpolen smelter. Og det meste af den er åbenbart allerede smeltet. Men hvis en så stor del af Nordpolen allerede er smeltet, hvorfor er vi så ikke allerede døde, alle sammen? Og hvis så meget af isen allerede er smeltet, så kan der da ikke være så meget tilbage, og vandstanden kan derved da ikke stige særligt meget?

Jeg tror ikke medierne over en dørtærskel! Porno, baseret på angst, for at skabe opmærksomhed og dermed penge.

Ulineær - javist, og det er jo et fantastisk begreb at benytte sig af, hvis man ønsker at generere angst i befolkningen. "Det bliver (og så et ord, som de fleste ikke rigtig kender betydningen af) ulineært, det hele, og som vi alle ved, er ulinearitet lig KAOS! Uha!" Prøv lige at tænke over det, Olivier. Behøver jeg virkelig at skære det ud i pap?

MEDIE-PORNO! Ikke en pløk andet!

Utrolig så meget A-kraft lobbyen får lov at komme frem med dens synspunkter.

Jeg er målløs, ikke mindst når de fremstiller A-kraft som værende næsten ren, SAY WHAT!

Okay stop lige en halv, hvor meget energi og CO2 kræver det at bygge et sådan kraftværk og infrastruktur ud til det. Hvor meget CO2 udledes der i transport af Uranium, Uranium brændstof etc. og atomafald. Hvor meget energi og CO2 kræves der for a bygge et lager nede i jorden til Atomafald. Hvor meget CO2 og energi kræves der for at få fat i Uranium og lave det om til en brugbar brændsel.

Ja kan godt garantere for at det ikke er miljøvenligt langt fra.

Brian Pietersen

var der ikke nogle indianere der spåede menneskets undergang for længe siden... jeg tror de har været gode til til statistisk at se befolkningsudvikling på jorden, samtidigt har de kunne se at vi ik udvikler os og vi tager heller ik rigtig ved lære....

jeg tror de får ret.

I 188oerne troede man at København ville drukne i hestepærer i den allernærmeste fremtid.

Fra 60erne til 80erne troede mange, at vi vi ville dø i en global atomkrig.

For 20 år siden var det hullet i ozonlaget, der gjorde os bange.

Tilsyneladende har vi brug for noget at være bange for, kollektivt. Så kan vi råde bod, og handle. Eller SNAKKE OM, hvor forfærdeligt det er.

Siden vi begyndte at måle klodens temperatur for cirka 150 år siden, er den steget med ca 0,7 grader. Den kunne også være faldet i samme periode. At den skulle være konstant, ville være mærkeligt, da vejret jo er et dynamisk system.

Vi påvirker klimaet, ja. Men der er mange andre faktorer, som spiller ind. De bliver glemt i debatten. Der har været langt større koncentrationer af CO2 i atmosfæren, på et tidspunkt hvor der var iskoldt!

Først når al olien er brugt vender vi os mod nye løsninger, og vi finder dem. Historien viser, at vi først handler, når det næsten er for sent, men så finder vi til gengæld på nye, geniale løsninger.

Vi er en grådig og nådesløs race, som når vi bliver truet på vores basale tryghed altid vil være os selv nærmest. På trods af al snak.

Sider