Nyhed
Læsetid: 8 min.

’Tanken om at være kommet for sent er ubærlig’

Aldrig har klimavidenskaben talt med så store bogstaver: Vi er på vej mod en verden, der er fire, fem, seks grader varmere. Mens tiden er ved at rinde ud, opfordrer klimabevægelsen til mobilisering mod de egentlig ansvarlige: De fossile energiselskaber
Klimabevægelsen 350.org gennemfører i disse uger mere end 20 store mobiliseringsmøder tværs over USA, foreløbig med tusinder af deltagere hver gang.

Klimabevægelsen 350.org gennemfører i disse uger mere end 20 store mobiliseringsmøder tværs over USA, foreløbig med tusinder af deltagere hver gang.

350. org

Udland
26. november 2012

Mens verdens politikere mødes i Doha til klimaforhandlinger, fremlægger klimavidenskaben nye resultater, der dokumenterer, at omfanget og hastigheden af klimaforandringerne er værre end hidtil antaget. Her er fagfolkenes budskab, som de selv formulerer dem:

IWR, International Economic Platform for Renewable Energies, 13. november 2012:

»De globale CO2-udledninger nåede i 2011 atter et nyt rekordniveau. Med 34 milliarder ton blev der sendt mere CO2 ud i atmosfæren fra fossile energisystemer end nogensinde før. Efter et fald i udledningerne i 2009 som konsekvens af den globale økonomiske krise er de årlige CO2-udledninger vendt tilbage til de senere års vækstkurve.«

WMO, World Meteorological Organization, 20. november 2012:

»Mængden af drivhusgasser i atmosfæren har nået et nyt rekordniveau i 2011 (…) Siden starten af den industrielle æra i 1750 er omkring 375 milliarder ton kulstof blevet lukket ud i atmosfæren i form af CO2, primært via afbrænding af fossilt brændsel (…) Mængden af CO2 i atmosfæren nåede 390,9 parts per million (ppm, red.) i 2011, 40 pct. over det førindustrielle niveau på 280 ppm (…) Den årlige stigning på 2,0 ppm er højere end den gennemsnitlige vækstrate i 1990’erne på 1,5 ppm pr. år (…) Disse milliarder ton ekstra kulstof i vor atmosfære vil forblive der i århundreder.«

UNEP, FN’s Miljøprogram, 21. november 2012:

»Niveauet for udledninger af drivhusgasser ligger nu omkring 14 pct. højere, end hvor det er nødt til at ligge i 2020 (…) Gabet er større, end det var i tidligere UNEP-vurderinger fra 2010 og 2011 (…) The Emissions Gap Report 2012 påpeger, at selv hvis de mest ambitiøse niveauer af løfter og forpligtelser blev efterlevet af alle lande under det strengeste sæt af regler, vil der nu være et gab svarende til otte milliarder ton CO2 i 2020. Dette er to milliarder ton mere end i sidste års vurdering, og endnu et år er gået.«

Verdensbanken, 18. november 2012:

»De nuværende CO2- koncentrationer er højere, end de ifølge de palæoklimatiske og geologiske vidnesbyrd synes at have været på noget tidspunkt de seneste 15 millioner år (…) Vi er på kurs mod en fire grader varmere verden præget af ekstreme hedebølger, skrumpende globale fødevarelagre, tab af økosystemer og biologisk mangfoldighed samt livstruende stigning af verdens have (…) En opvarmning på fire grader vil sandsynligvis føre til havstigninger på 0,5-1 meter – og muligvis mere – i 2100, med udsigt til adskillige meter mere de kommende århundreder (…) Når den globale opvarmning nærmer sig og overskrider to grader, stiger risikoen for at krydse tærsklen til ikke-lineære tipping points i det globale system med abrupte virkninger af klimaændringer og klimatiske højtemperaturforhold uden fortilfælde (…) Dagens klima kan blive opvarmet fra den nuværende globale middeltemperatur på 0,8 grader over de præindustrielle niveauer til så meget som fire grader i 2100, selv hvis landene efterlever deres nuværende løfter om reduktion af udledningerne (…) Med den usikkerhed, der fortsat eksisterer om den fulde natur og det fulde omfang af konsekvenserne, er der ingen sikkerhed for, at tilpasning til en fire grader varmere verden er mulig.«

EEA, Det Europæiske Miljøagentur, 21. november 2012:

»Klimaændringerne er en realitet verden over, og omfanget og hastigheden af forandringer bliver stadig mere tydelig (…) Det seneste tiår (2002-2011) var det varmeste nogensinde registreret i Europa med europæiske landtemperaturer 1,3 grader over det førindustrielle niveau (…) Hedebølger er tiltaget i hyppighed og varighed med tusinder af dødsfald til følge gennem det seneste årti (…) Mens nedbøren bliver mindre i de sydlige regioner, tiltager den i det nordlige Europa (…) Arktis opvarmes hurtigere end andre regioner. Rekordlav havis blev observeret i Arktis i 2007, 2011 of 2012 med en reduktion til ca. halvdelen af det minimumsareal, der blev set i 1980’erne. Afsmeltningen fra den grønlandske indlandsis er fordoblet siden 1990’erne med et massetab på 250 milliarder ton hvert år mellem 2005 og 2009.«

PricewaterhouseCoopers, 5. november 2012:

»Den globale kulstof-intensitet (CO2-udledning pr. dollar, red.) blev reduceret med 0,8 pct. årligt fra 2000-2011. I 2011 reduceredes kulstof-intensiteten kun med 0,7 pct. Den globale økonomi er nu nødt til at reducere kulstof-intensiteten med 5,1 pct. hvert eneste år frem til 2050 for at overholde sit CO2- budget. Denne nødvendige hastighed af CO2-reduktionen er ikke blevet præsteret ét eneste år siden midten af det 20. århundrede, hvor målingerne begyndte (…) Selv hvis vi globalt og hvert år frem til 2050 præsterer det dobbelte af den aktuelle årlige hastighed for CO2-reduktion pr. dollar, vil det lede os frem til seks grader – det gør regeringernes ambition om at begrænse opvarmningen til to grader højst urealistisk (…) Erhvervsvirksomheder, regeringer og lokalsamfund kloden over er nødt til at planlægge for en varmere verden – ikke bare to grader, men fire grader eller endog seks grader.«

IEA, Det Internationale Energiagentur, 12. november 2012:

»At realisere klimamålet om at begrænse opvarmningen til to grader bliver stadig vanskeligere og dyrere for hvert år, der går. Vores 450 (ppm CO2, red.) scenarie analyserer den nødvendige indsats for at nå det mål og finder, at næsten fire femtedele af de CO2-udledninger, som kan tillades frem til 2035, allerede er låst fast i form af eksisterende kraftværker, fabrikker, bygninger osv. Hvis der ikke handles for at reducere CO2-udledningerne inden 2017, så vil samtlige tilladelige CO2-udledninger på det tidspunkt være låst fast i kraft af den eksisterende energi-infrastruktur til den tid (…) Ikke mere end en tredjedel af de beviste reserver af fossile brændsler vil kunne bruges inden 2050, hvis verden skal kunne sikre togradersmålet, med mindre CCS-teknologien (til indfangning og deponering af kraftværkernes CO2) er taget i udstrakt anvendelse.«

Uforudsigeligt

John Christensen, leder af UNEP’s Risø-center for energi, klima og bæredygtighed, præsenterede på et pressemøde torsdag UNEP’s nye Gap-report om modsætningen mellem den faktiske klimaudvikling og den svage politiske indsats for at bremse CO2-udledningerne og temperaturstigningerne.

»Vi er allerede over, hvor vi skal være i 2020,« påpegede UNEP-lederen med henvisning til den maksimale CO2-udledning på 44 mia. ton, hvis der skal være håb om at blive under to graders opvarmning.

»Hvis vi ikke gør noget, ender vi omkring 58 mia. ton i 2020. Det er skræmmende.«

Og dét er reaktionen i alle informerede lejre på tærsklen til endnu et globalt klimatopmøde, COP18 i Doha, Qatar, der starter i dag: Man er skræmt.

»Vi er nødt til at tale lige ud af posen: Togradersmålet er ved at glide os af hænde. Vi bevæger os i den forkerte retning,« siger Danmarks klima- og energiminister Martin Lidegaard.

»Dette her er ikke som en finanskrise, hvor man i sidste øjeblik kan skride ind og hælde en masse penge i opgaven,« påpeger John Christensen.

»Med klimaet tager det århundreder at rette situationen op. Kommer landene ikke højere op med deres klimaforpligtelser, går vi mod tre-fem graders temperaturstigning. Spørger man klimafolkene, hvordan en fem grader varmere verden ser ud, kan de ikke svare. Modellerne kan ikke forudsige det.«

Chokeffekten

En af forfatterne til Verdensbankens aktuelle klimarapport, Turn down the heat, er professor Hans Joachim Schellnhuber, leder af Potsdam Institute for Climate Impact Research og chefrådgiver om klima for kansler Angela Merkel. Presset af omstændighederne taler også han nu klarsprog.

»Vi har understreget igen og igen, at vi har brug for intet mindre end en ny industriel revolution, men mange politikere har ikke lyttet. De har bare lænet sig tilbage,« siger Schellnhuber til Der Spiegel.

Og selveste Verdensbankens chef, den Harvard-uddannede læge og antropolog Jim Young Kim, skriver i allerførste sætning i forordet til Turn down the heat:

»Jeg håber, denne rapport kan chokere os til handling. Selv for os, der allerede har påtaget sig at kæmpe mod klimaændringerne, er det mit håb, at den kan få os til at arbejde med meget større fornemmelse af, at det haster.«

Bøn til videnskaben

Denne fornemmelse kommer netop nu til udtryk i udsagn, der nærmest signalerer desperation blandt dem, der ved besked.

En af dem er den indflydelsesrige amerikanske finansmogul, Jeremy Grantham, CEO for investeringsselskabet GMO og gennem de senere år i stigende grad foruroliget over økonomiens kollisionskurs med økologien.

»Det er afgørende, at forskere løber en større karrieremæssig risiko og lægger stemmer til et mere realistisk, mere desperat budskab om problemet med global opvarmning. Yngre forskere er besat af at opnå fast ansættelse, så det er formentlig op til ældre, ledende og pensionerede forskere at trække det store læs. Lad jer arrestere, om nødvendigt. Dette er ikke blot jeres livs krise – det er også en krise for vor arts eksistens. Jeg bønfalder jer om at vise mod,« skrev Grantham forleden i forskernes eget anerkendte tidsskrift Nature.

Bemærkningen om at lade sig arrestere er en henvisning til NASA’s chefklimaforsker, James Hansen, og den tidligere formand for den amerikanske præsidents miljøråd Gus Speth, der begge har ladet sig fængsle efter deltagelse i protestdemonstrationer mod den planlagte rørledning fra de canadiske tjæresandsfelter til raffinaderier i Texas. Hansens beregninger viser, at olien i de canadiske forekomster »rummer dobbelt så meget CO2, som er blevet udledt via globalt olieforbrug i hele vor historie.«

Derfor er det game over for klimaet, hvis det hele brændes af, siger James Hansen, hvis tal er i overensstemmelse med budskabet i rapporten Unburnable Carbon fra forskergruppen Carbon Tracker Initiative, der konkluderer, at 80 pct. af de fossile energireserver, som i dag er kendt og ejet af olie- og kulselskaber, skal forblive urørt, hvis der skal være chance for at blive under to graders opvarmning. 66 pct. er resultatet af Det Internationale Energiagenturs tilsvarende beregning.

Ubærligt

Det er på denne baggrund, at også den amerikanske klimabevægelse i disse uger mobiliserer på ny og med mere radikale budskaber, rettet direkte mod de store olie- og kulselskaber.

»Det er på tide at holde den fossile energiindustri ansvarlig for den massive skade, den gør på vores planet. Hvis (orkanen) Sandy har vist os noget, er det, at tiden er knap og udfordringen påtrængende – men den fossile energiindustri har skræmt vore politikere, og resultatet har været to årtiers handlingslammelse. Vi er nødt til at lave om på det,« sagde forleden Bill McKibben, stifter af klimabevægelsen 350.org, der i disse uger gennemfører mere end 20 store mobiliseringsmøder tværs over USA, foreløbig med tusinder af deltagere hver gang. Udfordringen er enorm, tiden meget knap og håbet om at bremse op inden de to grader svindende.

Teknisk set kan det stadig godt lade sig gøre, siger de fleste af rapporterne, men politisk?

»Det kan ligne en synkende skude, så hvorfor bliver jeg ved at sige, at det godt kan lade sig gøre? Fordi enhver anden tanke er ubærlig. Jeg tror stærkt på, at vi kan gøre det,« siger klimaminister Martin Lidegaard.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Men Brian Petersen: Vi skal da trods alt gøre os rigtigt meget umage, hvis vi skal nå at destruere os selv inden d. 21.12.

@ Morten Kjeldgaard
100 mill. klimaflygtninger er alt, alt for lavt sat.
I flg. IPCC vil den temperaturstigning på 4 gr., som vi hastigt er på vej imod, medføre en nedsmeltning af Østantarktis. Det - sammen med den afsmeltninger fra den grønlandske indlandsis og div. gletchere - vil give havstigninger på omkring 80 m!
Det er nok en god idé at få sig en lille parcel inde i Sverige, mens tid er!

Det ville være rettidig omhu hvis man med en stor ond skævbider - afbrød for strømmen til h.a.a.r.p anlæggene. Både for at spare på strømmen - men osse af andre væsentlige årsager. Det vil samtidig vise hvor fjernt toppen af det amerikanske millitær er fra civilbefolkningen. De fleste af dem har nok allerede bagage stående klar i new world airport i Denver :-)

@Bill Atkins

"og faktisk vil jeg ikke afskaffe privatbilismen kun beskatte den :-"

Så er du simpelthen kommet i himlen! Lad trompeterne blæse deres hyldest fanfarer! Lad skjaldene udsynge deres hyldest!. Du er kommet til landet med verdens næst højeste bilbeskatning (Jeg mener at det er dyrere i Singapore)

"Global warming stopped 16 years ago, reveals Met Office report quietly released... and here is the chart to prove it"
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2217286/Global-warming-st...

Dommedags-profeterne og maskin-stormerne har kronede dage pt ..
Det må skyldes at vores belysning nu er af så ringe kvalitet at ingen kan læse omtalte rapport .
Og medens vi fedter rundt med elendige spare-pærer
lyser Kinas neon-lamper Østen op ..

@Egon

Det ligner en yderst troværdig avis, du har fundet dér.

/O

@Egon Madsen Fantastisk!
Tror http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-221… strikket sammen på et skrivebord kunne trænge til et kursus i webdesign.

@ Egon Madsen
Det var dog en gældelig nyhed. Desværre har man ikke lagt mærke til den hos Met, som ellers skulle være kilden ;-)
Tjek selv!

The Met siger selv :
"As we’ve stressed before, choosing a starting or end point on short-term scales can be very misleading. Climate change can only be detected from multi-decadal timescales due to the inherent variability in the climate system. If you use a longer period from HadCRUT4 the trend looks very different."

Niels Engelsted

I enhver fremtidig energiteknologi må man indregne den faktor som menneskelig fejlbarlighed og grådighed er. Intet kan i sidste ende forhindre, at der vil blive begået fejl, ofte både overraskende og katastrofale. Og intet kan forhindre, at menneskelig grådighed uundgåeligt vil medføre at man for vindings skyld skærer hjørner i sikkerhedsspørgsmål. Intet kan forhindre dette i over tid at ske, kald det en antropologisk konstant.

Atomkraft er særlig sårbar over for denne konstant, fordi konsekvenserne kan blive både katastrofale og uoverskuelige.

Bare som et eksempel, se hvad en solstorm af størrelsesorden som den i 1857 kan føre til med nutidens elektriske netværk og atomkraftværker. Tankevækkende læsning:
http://www.globalresearch.ca/preventing-armageddon-would-cost-only-100-m...

H.C. (Hans Christian) Ebbe

Kaos er ikke nødvendigvis noget negativt... desuden ville det vel være godt med grundig gang forårs rengøring

Niels-Holger Nielsen

Business as usual

Ingen blev forbavset over jsns opsummering af fakta, hvoraf de fleste er ældre end fra i forfjords. Hvis man kan høre græsset gro. Pas på! Nu er de ved at kreere en tilbagegang til stor sat (big government). Det som nogle har skreget på i fire år, Keynes, som reddede os sidste gang. Sidste gang var meget anderledes end denne gang, som nok er den sidste gang. Hvor skal vi hen, når vi kun har et skud i bøssen?

randi christiansen

De store dyr med de små reptilhjerner styrer - så kan det kun gå galt. De gemmer 21 tusind milliarder dollars i skattely, og herhjemme går småsparere fallit til spekulanternes gyldne håndtryk og bankerne går i flyver skjul, når deres rolle i bankpakke cirkus´et skal forklares

En Plan for Planeten - men så er der lige nogen banditter i habitter, som skal have lynudviklet stenalderhjernen

Revolte ? Civil ulydighed ? Occupy fællesskabets ressourcer - Socialøkonomiske virksomheder ....

Tak til de mediefolk som trods alt er på banen

Brian Pietersen

per gravesen... 1 år fra eller til....er super godt ramt rent statistisk.

Sider