Nyhed
Læsetid: 5 min.

Klimaændringernes onde cirkel på indlandsisen kan være endnu ondere

Amerikansk klimaforsker på vej til professorat i Danmark påviser selvforstærkende sammenhæng mellem opvarmning, skovbrande, issmeltning og endnu mere opvarmning. Nu vil han via ’crowdsourcing’ rejse midler til ny grønlandsekspedition, der kan skaffe dokumentation i sagen
Jason Box har netop præsenteret ny forskning, der dokumenterer, hvordan sodpartikler fra tundra- og skovbrande kan føres med vinden til Arktis og bl.a. lejre sig på Grønlands indlandsis. Det kan accelerere den i forvejen tiltagende sommerafsmeltning af isen.

Jason Box har netop præsenteret ny forskning, der dokumenterer, hvordan sodpartikler fra tundra- og skovbrande kan føres med vinden til Arktis og bl.a. lejre sig på Grønlands indlandsis. Det kan accelerere den i forvejen tiltagende sommerafsmeltning af isen.

Karsten Schnack

Udland
17. december 2012

Jason Box taler om en ’feedback multiplikator’. Dvs. en proces, der forstærker en selvforstærkende proces. Box, fremtrædende amerikansk klimaforsker med ekspertise i den grønlandske indlandsis’ afsmeltning, tiltræder 1. januar en stilling som forskningsprofessor ved GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, og med sig har han helt nye opsigtsvækkende forskningsresultater.

Den ny forskning, som Jason Box netop har præsenteret på årsmødet i American Geophysical Union, dokumenterer, hvordan sodpartikler fra tundra- og skovbrande kan føres med vinden til Arktis og bl.a. lejre sig på Grønlands indlandsis. Det kan accelerere den i forvejen tiltagende sommerafsmeltning af isen.

»Da jeg var på vej til Grønland i juni, var overskrifterne fulde af historier om de store skovbrande i Colorado, min hjemstat. Jeg sad i lufthavnsterminalen i New York og så brandene på tv, og det var dér, det slog mig, at røgen derfra kunne nå Grønland og bidrage til det fald i indlandsisens albedo, som jeg tidligere har rapporteret om,« fortæller Box i en samtale med Information.

Albedoen er et mål for en overflades evne til at reflektere solens energi. En helt hvid overflade kaster det meste af solindstrålingen tilbage, en mørk opsuger det meste som varme.

Grønlands indlandsis blev i sommer ramt af den kraftigste afsmeltning i målingernes historie – i en kort periode i juli var 97 pct. af isens overflade under afsmeltning – og Jason Box og hans kolleger dokumenterede ved målinger, at også isens albedo faldt. Sammenhængen er den, at smeltning af is langs isranden erstatter hvid overflade med mørkt grundfjeld, som opsuger varme og dermed bidrager til også at opvarme atmosfæren. Albedoen falder altså i en selvforstærkende feedbackproces, der kan give stedse større opvarmning og afsmeltning.

Processen næres imidlertid ifølge forskerne også af andre mekanismer end udskiftningen af hvid overflade med mørk. Ved opvarmningen ændres således også selve iskrystallernes struktur: De mister deres skarpe kanter og dermed noget af evnen til at reflektere solenergien. En tredje mekanisme er, at de højere lufttemperaturer forandrer normalt snevejr til regnvejr og dæmper tilførslen af hvid reflekterende sne til indlandsisens overflade.

Endelig er der den fjerde tænkelige mekanisme: Luftforurening fra kulkraftværker, dieselkøretøjer, skibe og muligvis også brande kan med vinden blive ført mod nord og lejre sig på isen som mørke sodpartikler, der også dæmper albedoen. At gammel indlandsis kan fremtræde snavset og mørk er tydeligt fotodokumenteret af bl.a. Jason Box selv ved tidligere forskningsekspeditioner til Grønland. Målingerne i sommeren 2012 viste ifølge Box et fald i albedoen på indlandsisen uden fortilfælde i målingernes historie.

Multiplikatoren

Siddende i New Yorks lufthavn i juni tænkte klimaforskeren, at en ny ekspedition bør af sted i sommeren 2013 til indlandsisens højtliggende punkter og tage prøver af sneen fra 2012 for at se, om den vitterlig er forurenet med sodpartikler fra skovbrandene i Colorado eller andre steder på den nordlige halvkugle. Samt hvor stor en del af sommerens albedofald, der i givet fald skyldes dette.

Efter dette års feltsæson i Grønland og tilbage på sit kontor på Byrd Polar Research Center, Ohio, begyndte klimaforskeren at studere NASA’s omfattende digitale arkiv af laser-scanningbilleder af atomsfæren, det såkaldte CALIPSO-program.

»Jeg fandt hurtigt billeder af røg med sod-aerosoler nær ved eller ligefrem i direkte kontakt med indlandsisens overflade,« fortæller han.

Derefter gennemførte han og hans kolleger modelkørsler af atmosfærens bevægelser i sommeren 2012, såvel bagud- som fremadrettet. Herved kan man se, hvor en bestemt luftmasse over Grønland kommer fra, eller hvor en bestemt luftmasse fra områder med brand i Nordamerika bevæger sig hen.

»CALIPSO-billedets luftmasse med røgpartikler i kontakt med indlandsisen viste sig at stamme fra en brand i Labrador, Canada, som varede otte dage i juni. Altså en tydelig dokumentation af koblingen mellem brand i Nordamerika og sodpartikler på indlandsisen,« fortæller Jason Box.

»Jeg kalder det en feedback multiplikator: Faldet i albedo er allerede i gang på grund af de højere temperaturer i atmosfæren, og denne kobling mellem opvarmning, albedofald og yderligere opvarmning er såldes én feedback-mekanisme. Men sodpartikler er meget effektive til at opfange sollysets fotoner, så selv et lille bidrag af sodpartikler har en yderligere og stærk albedo-reducerende virkning. Og eftersom den globale opvarmning forlænger sæsonen med brande, skaber mere intense brande samt flere brande i f.eks. den arktiske tundra, så øges den atmosfæriske forurening med sod og dermed formentlig albedoreduktionen på indlandsisen.«

Så den menneskeskabte opvarmning giver flere skovbrande, som giver mere mørk is, som giver mere opvarmning, som giver flere skovbrande – én feedback-mekanisme overlejres og forstærkes af en anden. Facit er en acceleration af indlandsisens smelten.

’Crowdsourcing’

»Det rigtige bevis på sammenhængen kommer, når vi næste sommer lander på indlandsisen og tager en prøve af sneen fra sommeren 2012,« siger Jason Box.

Ved hjælp af bl.a. massespektrometri kan man således aflæse sodpartiklers ’fingeraftryk’ og se, om de stammer fra f.eks. kulkraftværker, fra de store skibe som i stigende grad besejler det stadig mere isfri Arktis, eller fra skovbrande som den i Labrador i juni. En sådan identifikation af kilderne til den mørke forurening er også forudsætningen for at kunne bestemme betydningen af de enkelte bidrag.

Jason Box begynder efter nytår i sit nye danske forskningspro-fessorjob som del af GEUS’ Afdeling for maringeologi og glaciologi. Men ekspeditionen til sommer har han allerede inden ankomsten til København truffet egne forberedelser til.

»Vi har søsat Dark Snow Project, hvor vi for første gang vil forsøge at finansiere en forskningsekspedition til indlandsisen via ’crowdsourcing’,« siger han.

Det vil sige en ekspedition – forventede udgifter godt 700.000 kr. – der muliggøres af mange personers frivillige enkeltbidrag via f.eks. internettet til projektet. Dark Snow Project bakkes bl.a. aktivt op af en af den amerikanske klimabevægelses ledende skikkelser, Bill McKibben.

»Mange mennesker føler sig magtesløse i forhold til klimaproblemet – dette kan måske være én måde at påvirke udviklingen ved at bidrage til forskningen på området,« siger Box.

Han fortæller, at der foreløbig er indsamlet omkring 200.000 kr. til ekspeditionen, og at dens deltagere har aftalt, at løn er det, der kommer sidst, når de indsamlede midler skal forvaltes.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Holger Nielsen

James Hansen har været der, igen, igen

Uanset, at denne artikel er femagende, fristes man til at karakterisere den som 'at skære hakkelse i døgnets rejsestald', det, der skal til, men det som ingen bemærker før det mangler. Lørdag den 8/12 skrev Jørgen Steen Nielsen denne artikel: Permafosten tør og FNs klimapanel tier. Her var jeg ude med denne kommentar, som i dag altså 'er blevet til' en rigtig artikel i avisen: http://www.information.dk/319357#comment-709943. Min pointe kunne i dag således være, at man bør lytte til hvad jeg skriver om klimakatastrofen, for jeg er altid forud for avisen, hvad jeg da så sandelig også oftest er. Det er blot relativt betydningsløst, om man får denne information fjorten dage før eller efter. Nyheden er lige så urovækkende i dag, som den var, da jeg for otte dage siden bragte den til torvs på dette sted, og det betyder ganske lidt i sammenligning med den tid, der helt åbenbart skal gå før det politiske etablissement tager efterretningen ad notam, for slet ikke at tale om, at det eventuelt begynder at handle på den. Jørgen Steen Nielsen er en flittig journalist, som skal have (det har han i hvert fald) mange aspekter med i sin dækning af klimakatastrofen, så ting tager tid, og må følgelig komme i tur og orden - alt er vigtigt i dokumentationen af den største menneskeskabte katastrofe nogensinde. Imidlertid gnavede der allerede forrige søndag, da jeg skrev ovenfor anførte kommentar, en lille orm i mit baghoved. Den sagde mig noget i retning af at nyheden ikke var særlig epokegørende, problemstillingen var ikke ny. Her fik jeg således yderligere et Deja-vu under læsningen af nærværende artikel og besluttede mig for at grave lidt i fortiden, for at se hvor langt tilbage erindringen kunne spores. Her er hvad jeg fandt fra James Hansen på NASAs hjemmeside:

'Black Soot and Snow: A Warmer Combination

Dec. 22, 2003 [min fremhævning, nh]

New research from NASA scientists suggests emissions of black soot alter the way sunlight reflects off snow. According to a computer simulation, black soot may be responsible for 25 percent of observed global warming over the past century.

Soot in the higher latitudes of the Earth, where ice is more common, absorbs more of the sun's energy and warmth than an icy, white background. Dark-colored black carbon, or soot, absorbs sunlight, while lighter colored ice reflects sunlight.

Soot in areas with snow and ice may play an important role in climate change. Also, if snow- and ice-covered areas begin melting, the warming effect increases, as the soot becomes more concentrated on the snow surface. "This provides a positive feedback (i.e. warming); as glaciers and ice sheets melt, they tend to get even dirtier," said Dr. James Hansen, a researcher at NASA's Goddard Institute for Space Studies, New York.

Hansen and Larissa Nazarenko, both of the Goddard Institute and Columbia University's Earth Institute, found soot's effect on snow albedo (solar energy reflected back to space), which has been neglected in previous studies, may be contributing to trends toward early springs in the Northern Hemisphere, thinning Arctic sea ice, melting glaciers and permafrost. Soot also is believed to play a role in changes in the atmosphere above the oceans and land.

"Black carbon reduces the amount of energy reflected by snow back into space, thus heating the snow surface more than if there were no black carbon," Hansen said.

Soot's increased absorption of solar energy is especially effective in warming the world's climate. "This forcing is unusually effective, causing twice as much global warming as a carbon-dioxide forcing of the same magnitude," Hansen noted.

Hansen cautioned, although the role of soot in altering global climate is substantial, it does not alter the fact greenhouse gases are the primary cause of climate warming during the past century. Such gases are expected to be the largest climate forcing for the rest of this century.

The researchers found that observed warming in the Northern Hemisphere was large in the winter and spring at middle and high latitudes. These observations were consistent with the researchers' climate model simulations, which showed some of the largest warming effects occurred when there was heavy snow cover and sufficient sunlight.

Hansen and Nazarenko used a leading worldwide-climate computer model to simulate effects of greenhouse gases and other factors on world climate. The model incorporated data from NASA spacecraft that monitor the Earth's surface, vegetation, oceans and atmospheric qualities. The calculated global warming from soot in snow and ice, by itself in an 1880-2000 simulation, accounted for 25 percent of observed global warming. NASA's Terra and Aqua satellites are observing snow cover and reflectivity at multiple wavelengths, which allows quantitative monitoring of changing snow cover and effects of soot on snow.

The research is in the paper "Soot Climate Forcing via Snow and Ice Albedos," appearing online this week in the Proceedings of the National Academy of Sciences.

This research was funded by NASA's Earth Science Enterprise. The Enterprise is dedicated to understanding the Earth as an integrated system and applying Earth system science to improve prediction of climate, weather and natural hazards using the unique vantage point of space.
Related Science Briefs

As Pure as Snow (December 2003)

NASA Finds Soot has Impact on Global Climate (May 13, 2003)

Black Carbon Contributes to Droughts and Floods in China (Sep. 26, 2002)'

Hovedartiklen (lige ovenfor bragt in extenso ):
http://www.giss.nasa.gov/research/news/20031222/

FAKTISK EN PRÆCIS NI ÅR GAMMEL ERKENDELSE

Så vidt jeg husker har James Hansen siden ved gentagne lejligheder refereret til denne forskning som værende af afgørende betydning for at forstå de kortlivede (sort sod befinder sig kun få uger i atmosfæren, på grund af partikelstørrelsen) fostækninger (forcings) af klimaudviklingen.

Hvad Jason Box er ude efter her til sommer, er helt tydeligt at nagle netop denne forstærkning til en anden klimaeffekt, nemlig den voksende mængde af skov- og tundra-brande på den nordlige halvkugle. Selvfølgelig vil han finde de isotoper i soden på indlandsisen, som pege på Labrador og Colorado som oprindelsesstedene. Det behøver ingen at være i tvivl om. Det vil jeg æde min gamle hat på!

Sådan er det jævnligt at følge klimakatastrofen på nært hold: en røvfuld af Deja-vu-er. Alting skal bevises helt ned til mindste detalje for at formå politikere og magthavere til at få kløerne ud af gaskanalen og komme i svingninger. OG SÅ ER DET IKKE ENGANG SIKKERT AT DET HJÆLPER ALLIGEVEL. Man har efterhånden sin berettigede tvivl, og tilgiv mig hvis denne af og til udarter til misantropi i almindelighed og til foragt for klimapolitikere i særdeleshed.

Tilgiv mig således for denne hvasse og dystopiske kommentar http://www.information.dk/319716#comment-712299 til denne artikel på Information i onsdags: FNs klimapanel kommer for sent. Hvad du nu end synes om mine evindelige skriverier om den grasserende klimakatastrofe, så lad være med at gøre dig selv den bjørnetjeneste at konkludere, at jeg ikke ved, hvad jeg skriver om, eller at jeg bare er en overdrivende alarmist. Selv jeg undervurderer, omend sjældent så dog af og til, hastigheden af klimakatastrofens udvikling.

Yderligere helt aktuelle links:

http://www.countercurrents.org/glikson131212.pdf

http://www.countercurrents.org/morningstar101212.htm

http://www.countercurrents.org/polya091212.htm

Sandheder kan ikke gentages for tit og ikke udråbes højt nok. Derimod kan man fortie en sandhed så mange gange, at den til forveksling komme til at ligne en løgn.

Klokken er mindst fem minutter over tolv!

Niels-Holger Nielsen

PS. Jørgen Steen Nielsen har sikkert også skrevet om soden tidligere. God gerning kan ikke gøres for tit.

Bjarne Bisballe

Det er muligt at manden har ret, men noget så enkelt som en snebyge, hvor sneen bliver liggende, kan fuldstændig ændre forholdene, og snebyger er ikke sjældne i Grønland. Desuden ligger store dele af Grønland i totalt mørke hele vinteren, dag og nat. Jeg tvivler umiddelbart på at nedsat albedo har den stor betydning.

Lidt fra USA:

Den amerikanske EPA har skærpet reguleringen af sodpartikler:

The Obama administration has set new limits on a deadly form of air pollution – and risked a backlash from industry early in a second term – by tightening restrictions on soot from smoke stacks and diesel engines.

The new rules from the Environmental Protection Agency (EPA) will reduce the amount of soot released from power plants, diesel engines, refineries, and other industries...

The administration is expected to roll out other pollution controls, which were put on hold in an election year.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/17/obama-tightens-air-pol...

Grundlæggende hilser jeg enhver ekstra videnskabelig undersøgelse velkommen, og jeg er grundlæggende positivt stemt overfor personligt at bidrage gennem crowdsourcing (som jeg ikke kendte til i forvejen; tak til JSN for hermed at gøre mig opmærksom på det).

Samtidig så spøger dog følgende spørgsmål omkring i min hjernekasse: Hvad nytte skal det dog egentlig gøre, når nu mennesker (private, politikere, etc.), som de synes flest, i praksis undsiger de videnskabelige resultater på klimaområdet, når det kommer til stykket?

Mere fra USA:

2012 bliver USAs varmeste år og landet er ramt af tørke:

Drought continued to expand through many key farming states within the central United States in the past week, as scattered rainfall failed to replenish parched soils, according to a report issued Thursday by state and federal climatology experts.

Drought conditions were most pervasive in the Plains states, including in top wheat producer Kansas, according to the Drought Monitor report.
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/13/us-drought-kansas_n_2293627.html

The worst drought in half a century has brought water levels in the Mississippi close to historic lows and could shut down all shipping in a matter of weeks.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/14/mississippi-river-ship...

We’ve had spring weather in early December — and that guarantees 2012 will be the hottest year on record for the United States.

I had reported on Monday that 2012 was virtually certain to be the hottest on record thanks to the warm November and blistering early December. Now Climate Central has done the math:

There is a 99.99999999 percent chance that 2012 will be the hottest year ever recorded in the continental 48 states, based on our analysis of 118 years of temperature records through Dec. 10, 2012.

The chart above is Climate Central’s projection of the 2012 temperature using observations through December 10 and an estimate of typical temperatures for the final 21 days of the month. If this holds true, then 2012 will blow out the previous record (1998) by more than 1°F.

How warm was early December? As Capital Climate calculates using National Climatic Data Center (NCDC) figures:

For the first 10 days of December, new daily record high temperatures have outnumbered record lows by a ratio of 92 to 1. For the 48 contiguous states, the ratio was an incredible 132 to 1, since 3 out of the 10 low records were in Alaska and Hawaii. During the entire week of December 2-8, not a single low temperature record was tied or broken in any of the 50 states, according to NCDC reports. With 3 weeks remaining in the year, the cumulative ratio of heat records to cold records for 2012 has reached 6.0 to 1, more than double the ratio in 2011.
http://thinkprogress.org/climate/2012/12/13/1333911/mother-nature-is-jus...

Endnu mere:

A poll released on Friday by the Associated Press-GfK found rising concern about climate change among Americans in general, with 80% citing it as a serious problem for the US, up from 73% in 2009. Belief and worry about climate change were rising faster still among people who do tend not to trust scientists on the environment.

Some of the doubters said in follow-up interviews that they were persuaded by personal experience: such as record temperatures, flooding of New York City subway tunnels, and news of sea ice melt in the Arctic and extreme drought in the mid-west.

About 78% of respondents overall believed in climate change, a slight rise from AP's last poll in 2009. The result was in line with other recent polls.

Among climate doubters, however, 61% now say temperatures have been rising over the past century, a substantial rise from 2009 when only 47% believed in climate change.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/14/extreme-weather-climat...

Ja, ja, amerikanerne er tiltagende bekymrede for klimaforandringerne. Fint nok. Men drager de i praksis konsekvenserne heraf og skærer ned på deres forbrug? Der skal jo ikke ret meget mere til end lidt dyrere benzin for at sende dem op i det røde felt. Ethvert barn kan bekymre sig om ting, der er ubehagelige. Det, der adskiller det reelt voksne menneske fra barnet, er, at man tager ansvar for ens egen situation frem for at forvente, at andre skal løse problemerne for én.

Niels-Holger Nielsen

Javel, John Fredsted, hver amerikaner skal hver for sig bygge et stykke jernbane, købe en anpart i en bus, rejse sin egen lille vindmølle, investere i lokal produktion, som kan tage kampen op mod korporationernes stedse større centralisering og forvridning af økonomien ved deres hensynsløse og ubæredygtige produktion for profit. Det forekommer mig, at din individualisering af såvel problemer som løsninger her antager vildt groteske dimensioner. Det vil du sikkert give mig ret i, når du lige har fået tid til at tænke lidt efter.

John Fredsted

Carbon dioxide emitted by the United States reached its lowest level since 1992 earlier this year, according to a U.S. Department of Energy report.

A shift in fuel from coal to less carbon-intensive natural gas, is partly responsible, as was the unusual warm winter, the Energy Information Agency reported...

Carbon dioxide emissions are also dependent on the economy, with a stronger economy associated with more of the greenhouse gas. Since the recession, starting in 2007 and 2008, U.S. carbon dioxide emissions have been declining on a somewhat jagged course, sometimes buoyed upward by growth, according to Simon.

The slowed economy plus a move toward more fuel-efficient vehicles drove a reduced demand for gasoline, which in turn, reduced emissions, he told LiveScience.
http://www.livescience.com/22494-carbon-dioxide-emissions-plummet.html

Det er ikke så svært at finde frem til sådanne oplysninger. Jeg har googlet usa co2 emissions.

Niels-Holger Nielsen

Philip C Stone

I hvilket årstal tor du USA kommer i hus med en tilstrækkelig klimapolitik i betragtning af det nuværende tempo? I '30? 2130, altså.

John Fredsted
"Det, der adskiller det reelt voksne menneske fra barnet, er, at man tager ansvar for ens egen situation frem for at forvente, at andre skal løse problemerne for én."

Jeg har tidligere taget afstand fra din radikale individualisering af klimaproblemet. Her vil jeg bare gøre dig opmærksom på at din individualiserende tendens er et totalt opgør med enhver ansats til socialpolitik. Dit socialpolitiske budskab er at du er din egen lykkes smed. Dit klimapolitiske budskab er at vi må klare det hver for sig.

Niels-Holger Nielsen

Årstallet må hedde for sent. Og den nuværende udvikling er yderligere kompromiteret af at overgangen til gas har medført en forøget eksport af kul til Europa og Asien.

Men jeg vil da hellere se at USAs udslip falder end at det stiger.
Og jeg vil hellere se at flere snarere end færre amerikanere
anerkender at klimaforandring er et virkeligt og alvorligt problem.

Niels-Holger Nielsen

Skifergas er CO2-mæssigt være end eller lige så slemt som kul. Det lækker til atmosfæren som metan, men tæller ikke med nogen steder, nå det ikke afbrændes. Så, når man ser bort fra krisens dæmpende virkning, så er USAs fald i CO2-udledninger nok mest en 'pipedream'.

Niels-Simon Larsen

Albedo-effekten. Jeg overfører det straks på vores liv: Evnen til at reflektere og engagere sig. Den er stadig for lille.

@Niels-Holger: "Det vil du sikkert give mig ret i, når du lige har fået tid til at tænke lidt efter."

Nej, det vil jeg ikke, og det ikke af trodsighed, men fordi jeg rent faktisk bliver ved med at mene, at verden ikke forandrer sig, før individerne ændrer deres sindelag. Vi forbliver formodentligt grundlæggende uenige om, hvorvidt forandringen skal komme oppefra eller nedefra.

@Philip C Stone: "Her vil jeg bare gøre dig opmærksom på at din individualiserende tendens er et totalt opgør med enhver ansats til socialpolitik. Dit socialpolitiske budskab er at du er din egen lykkes smed. Dit klimapolitiske budskab er at vi må klare det hver for sig."

Hvordan pokker kommer du frem til de konklusioner?

Michael Kongstad Nielsen

Held og lykke med forskningen.

Jeg studser lige over begrebet: ’Crowdsourcing’, der her slet og ret må betyde "indsamling". Det er også godt nok, når nu GEUS åbenbart ikke har penge nok, men det er da nyt i dansk universitetsliv, at man går ud til almindelige mennesker med raslebøssen.

Niels-Holger Nielsen

Niels-Simon

Den sidder lige i øjet, orkanens!

Ja, deprimerende læsning især for mig som skolelærer. Mit virke er blandt andet at fremme "oplysning" - men jeg tror ikke længere på at menneskeheden er i stand til at tage ved lære af sine fejltagelser. Da slet ikke i denne situation, hvor individer skal op i mod multinationale eller statslige organisationer med uanede rigdomme, med politi og hære under sig, medier, osv - alt i mens deres TV kværner ligegyldigheder ind i hovederne på dem, fordi det er dét flertallet vælger. Politikere er vel som alle andre underlagt stigende arbejdsbyrder, hvorfor de ikke har tid til at sætte sig ind i noget som helst af egentlig betydning - det er der utallige eksempler på, ligesom der er uanede tilfælde af manglende konsekvens for politikere, der træder alvorligt uden for stien. Hvordan forventer vi så, at de skal have tid - eller blot skyggen af motivation - til at sætte sig ind i klimaområdets præmisser - endsige kunne gå imod multifirmaerne, lobbyisterne og den generelle depravation af arten? Det skal gå stærkt - man kunne starte med at nedsætte en dato for hvornår fossilt brændstof skal være udfaset - lad os sige 1/8-2013. Vi HAR teknologien, siger nogle, hvorfor skal vi lade os diktere vores egen undergang, for at nogle få skal blive stadig rigere? Fatter de ikke selv, at de også går under? Oplysningsprojektet har slået helt og aldeles fejl, vi er tilbage til Det Vilde Vesten, i alles kamp mod alle. Og alligevel klynger jeg mig naivt til min græsrodsaktivisme, læserbrevsditto, osv, osv... Måske i angst for sindssyge?

@Philip C Stone: Jeg kan egentlig godt forstå, hvorledes dit "Dit klimapolitiske budskab er at vi må klare det hver for sig" kan være en reaktion på mit "Det, der adskiller det reelt voksne menneske fra barnet, er, at man tager ansvar for ens egen situation frem for at forvente, at andre skal løse problemerne for én."

Men det var ikke, det jeg mente. Jeg mener naturligvis ikke, at vi hver især skal klare os selv, og det tror jeg egentlig også fremgår af, hvad jeg ellers har skrevet i så mange andre tråde. Det, jeg mener, er noget i stil med følgende:

Når folk giver udtryk for, at de er bekymrede for klimaforandringerne, men ikke samtidig giver de folkevalgte nogle reelle mandater til at træffe de nødvendige beslutninger, herunder begrænse også deres egen såkaldte personlige frihed til at forbruge, så anser jeg dem grundlæggende for at agere som børn. At være reelt voksen er at være villig til at påtage sig afsavn, ja, at lide såmænd, i en større sags tjeneste. Hvor mange af de klimabekymrede amerikanere er mon reelt indstillet på at begrænse sig? Og hvordan med lille blå-politiske Danmark?

Niels-Holger Nielsen

John

Jeg må konstatere en svært overskridelig kløft mellem vores henholdsvise filosofiske grundsynspunkter. Du er filosofisk idealist, og jeg er filosofisk materialist. Lad os disputere videre som tilforn. Miraklernes tid er ikke forbi.

PS. Til Information: Abonner venligst på en stavekontrol, som er mere lydhør over for det danske sprogs finere nuancer.

Niels-Holger Nielsen

John, det lyder som om din viden om de reelle sociale forhold i USA er et sted i Sibirien. Det skal være dig vel undskyldt, da det er et overordentligt underbelyst emne på disse længdegader.

Michael Kongstad Nielsen

Det er nemlig rigtigt, John Fredsted,
klimabekymringen bør sætte sig igennem i stemmeboksen, ellers er det hykleri.

Problemet er så, at der ikke er mange at stemme på, for at få bedre beslutninger til klimaets fordel, slet ikke i USA, og hvis man i Danmark stemmer på en SF-er, fordi de går ind for en betalingsring om København, så får man en lang næse.

Majbritt Nielsen

Michael Kongstad Nielsen
Hvad hjælper stemmer alene, hvis den stemmeberetiget ikke selv bare følger nogen af de ting der kan ændres til en mere postiv forandring?

Det er det samme som at sige det er samfundet skyld, det må" de" selv rode med.

Men vi er jo alle samfundet og derfor er det os alle der bør rode med det problem. Og ikke bare købe endnu en fladskærm eller ligende.
Og tro den hellige grav er velforvaret, bare vi har stemt på de rette.

Michael Kongstad Nielsen

Nej, nej, jeg tror jeg er helt enig med dig,
Majbritt Nielsen, men min kommentar er en reaktion i forlængelse af John Fredsteds indlæg, hvor der tales om at give de folkevalgte nogle mandater til at træffe klimarigtige beslutninger. Det fratager selvfølgelig i den enkelte ansvaret for at gøre noget i det små. Men som artiklen også nævner, føler mange sig magtesløse overfor klimaforandringerne, hvilket så kan udløse "crowdsourcing" mod GEUS´s ekspedition osv., det var i den sammenhæng, min kommentar faldt.

Niels Engelsted

Det er lige meget, hvorfra man vil sætte ind, eller hvor dumt man spørger, her er brug for alle gode kræfter, også idealister som Fredsted og amatører som Bisballe.

Problemet er alt for alvorligt til at vi her deler os efter standpunkter. Det siger jeg, selv om jeg i substansen er enig med Niels-Holger og Philip.

Bjarne Bisballe. Afsmeltningen i Arctis sker vel ikke i den mørke vintertid.

David Steinberg

Det er godt at få lidt klimapanik at varme sig på her i vinterkulden. Så lad os få tændt op under kedlerne og svede tran af frygt for, at jorden - når den alligevel ikke går under d. 21. december - så kan gå under af andre grunde, fx AGW eller menneskeskabt global opvarmning, undskyld, klimaforandringer, så vi kan få indført den totale verdensstat.

Er jeg mon den eneste, der har studset over følgende sætning i afsnittet under overskriften?

"Amerikansk klimaforsker på vej til professorat i Danmark påviser selvforstærkende sammenhæng mellem opvarmning, skovbrande, issmeltning og endnu mere opvarmning. Nu vil han via ’crowdsourcing’ rejse midler til ny grønlandsekspedition, der kan skaffe dokumentation i sagen."

Altså - en amerikansk klimaforsker PÅVISER selvforstærkende sammenhæng for derefter via indsamling af midler fra offentligheden rejse midler til en ekspedition, der KAN SKAFFE DOKUMENTATION i sagen. Undskyld, hvis det allerede er påvist (dvs. dokumenteret, bevist videnskabeligt), hvad skal vi så bruge dokumentation til? Eller hvis det mangler dokumentation, hvordan kan man så påstå, at det er påvist?

Måske blot en sproglig twist, man har vel redaktionel frihed, men det er nok alligevel ikke bare en sproglig twist, når vi samtidig længere nede i artiklen kan læse følgende:

»Det rigtige bevis på sammenhængen kommer, når vi næste sommer lander på indlandsisen og tager en prøve af sneen fra sommeren 2012,« siger Jason Box.

Altså er det påvist uden dokumentation, og vi mangler "det rigtige bevis".

Hvad er det så, vi bliver præsenteret for, gemt godt ad vejen bag klima-alarmismens panik?

Det er selvfølgelig alt sammen gemt godt af vejen i næstsidste afsnit:

»Mange mennesker FØLER SIG MAGTELØSES I FORHOLD TIL KLIMAPROBLEMET – dette kan måske være én måde at påvirke udviklingen ved at bidrage til forskningen på området,« siger Box (min fremhævelse).

Hvor er det rart her midt i vinterkulden at kunne få bekræftet, at vi føler os magtesløse, og som flere debattører har gjort opmærksom på her på Information, at politikerne ikke "gør noget" - nemlig... øh.... forbyder... øhm... "fossile" brændstoffer og indfører "grøn" energi... så vi ikke forbruger flere af jordens ressourcer... så vi får målt og vejet al vores energiforbrug... til vand... (ikke nok med, at der er klimapanik, der er også vandmangel)... til føde (ikke nok med, at der er klimapanik, der er også vandmangel og fødevaremangel)... og til alt hvad vi ellers skal gøre (bortset fra, at vi ikke må gøre noget, da vi jo ikke må bruge af jordens ressourcer). Så derfor er det godt at kunne gøre noget, så vi kan få den dokumentation, vi mangler for at kunne påvise det, vi allerede påstår, at vi har dokumenteret, så vi kan få politikerne til at gøre det, som vi gerne vli have dem til at gøre - nemlig indføre den totale, potentielt set genocidale verdenskontrolstat.

Der er sikkert flere, der vil overvej at argumentere imod min kradse kritik af klimapanikken, men inden man gør det, bedes man overveje, om det ikke er korrekt, at begrænsningen af menneskers udledning af CO2 og indførelsen af grøn teknologi, smart meters osv. MED NØDVENDIGHED indebærer, at man må indføre den globale kontrolstat, da alle menneskers gøren og laden tæller i det samlede regnskab.

I øvrigt er der kommet mere is i den modsatte ende af verden.

Måske læser naturen ikke aviser?

Uanset hvor katastrofale klimaændringerne og miljøødelæggelserne kan forekomme, så vil de nødvendige ændring af menneskehedens forbrug og levevis kollidere voldsomt med kapitalismens og globalismens planer. Så fremtiden læner sig mere op ad socialismens erfaringer end op ad de religiøst åndelige erfaringer. Fri os fra det onde, og et Amen er ikke nok.

Steen Erik Blumensaat

Tab for Danmark 900millioner kr, dagbladenes støtte i form af fritagelse for moms.
Tilskud til Information over de sidste 3 år 74 millioner, til næste år regner de med en manko på 700.000 til 800.000 kr.
Gamle Information(er) har ikke råd til at give jer en avis der er selvstændig og økonomisk uafhængig.
Så i må nøjes med bistandsklienter i job, flexjobere, og lignende.

Det hele handler om dommedag og avisens undergang, så fat det dog, jer i ammestuen I følge Platon og hans Sokratinske dialoger, en jordemoderteknik, sjælen er en gravid kvinde og erkendelsen en smerte men forløsende fødsel.
Det handler ikke om penis misundelse, men om mænd der har fødselsveer, mandens manglende evne til at føde ( natur, det fødende, medfødt)

Steen Erik Blumensaat

Mænd som hystoriske kællinger på dansk.

Steen Erik Blumensaat

0,8 grader, 0,4 grader fremkom i 1920erne.
Ifølge dmi er der ingen ændringer frem til 2050.
I 2100 vil der i følge spåmænd og troldmænd være sket noget, hvad, ved de ikke, men noget, dette noget, før i tiden kaldet Gud, vil så åbenbare sig.
Måske som Zeus, lynet vil brænde alt til aske.
Måske som hærskarenes Gud, Jahve, der vil lade vand og ild udslette alt, på nær de af ham udvalgte.
I følge JahveDavidJesus vil der være 144.000 udvalgte, rene som jomfruer.

Michael Kongstad Nielsen

Udmærket indlæg fra Steinberg, der mest er optage af den
redaktionelle fremstilling, og jeg vil medgive, at formuleringerne i artiklen bringer tanken hen på forudindtagethed, og altså mest er en henvendelse til dem, der allerede ved, hvad der er rigtigt inden for klimaets tilstand og udvikling.

Men. meget uenig i konklusionen. Kontrolstat og andre totalitære forestillinger er helt ude i hampen. Tværtimod vil klimatilpassede samfundsdannelser være mere decentrale, mere frigjorte af multinationale selskabers overherredømme, mere selvforsynende og selvstændige overfor den globale kapitalisme.

Steen Erik Blumensaat

Vinden er mægtigere og stærkere end menneskene, et usynligt væsen.

Bjarne Bisballe

Til Niels-Holger og Torben
Frisk fra den lækkede AR5-draft
Unfortunately, there are extremely limited data on the changes of albedo over time, and we must rely instead on analyses from ice cores, direct recent observations, and modelling. Flanner et al. (2007), using a detailed snow radiative model coupled to a GCM and estimates of biomass burning in years with low (2001) and high (1998) incidence of Arctic wildfire, estimated that the human-induced radiative forcing by interactions between black carbon and snow cover is roughly 0.05 W m–2, of which 80% is from fossil fuels. However, spatially comprehensive surveys of impurities in Arctic snow in the late-2000s and mid-1980s suggested that impurities decreased between those two periods (Doherty et al., 2010)and hence albedo changes have probably not made a significant contribution to recent reductions in Arctic ice and snow.

Steen Erik Blumensaat

I en tv udsendelse om >>Klimaet ( jordens skråning)<< frem kom der til sidst i rulle teksten at den kom fra Rockefeller faundation det vil sige at de der i udsendelsen kom med påstande om at havet ville stige med 40 til 60m er blevet finanseret af Rockefeller, verdens største oliefirma Exxon.
Glem ikke hvem der ejer informations kanalerne.

Skal man være akademiker for at vide eller kunne mærke på sig selv, at gift er gift? Nej, vel. Om der skal en "Kontrolstat" til eller ej (lever vi ikke under en sådan allerede, og har gjort i lang tid?) er vel i realiteten ligegyldigt, hvis kloden overlever enkelte individers uansvarlige, egoistiske tilt-og-hærg på alles bekostning. På miljøområdet skal der meget mere kontrol og overvågning, og straffene skal IKKE være økonomiske, for det batter intet. Rige uansvarlige kører stadig i latterligt brændstofforbrugende biler, FORDI de har råd, og fordi de kan. Jeg er cyklist, og jeg hader at køre i tæt trafik - for jeg kan mærke giften i luften. Bag ruderne sidder bilisterne og indånder den samme dårlige luft. Bevidstløse.

John Fredsted
“Det, der adskiller det reelt voksne menneske fra barnet, er, at man tager ansvar for ens egen situation frem for at forvente, at andre skal løse problemerne for én.”

For mig er dette udsagn utvetydigt, også i kraft af dine tidligere indlæg som har lagt vægt på det personlige forbrugsmønster snarere end de samfundsmæssige/infrastrukturelle rammer for det personlige adfærd.

Og ja, jeg mener også at klimaforandringer fordrer at vi ikke bliver ved med at leve som vi lever i dag. Men jeg mener ikke at appeller til den personlge moral er særlig brugbare som løsningsmodel.

Niels Engelsted

Jeg er ikke mere uenig med John end at jeg betragter ham som en allieret.

David Steinberg

Så vi får ikke indført den totale kontrolstat?
Ok, vi kommer altså til at leve i mindre decentrale enheder? Det sidste ville jeg mægtig gerne. Jeg tror på, at decentrale enheder er vejen frem - at folk kan få lov til at træffe beslutninger om, hvordan de vil forbedre livet for sig selv og deres medmennesker - i frihed, uden tvang, med respekt for den enkeltes ejendomsret til egen krop, dens brug, dens frembringelser. I hvert fald er dette det nærmeste jeg er nået frem til.

Problemet, set fra en klimapanisk vinkel, er, at et sådant decentralt paradis aldrig vil få gang på Guds jord, aldrig kan få gang på Guds jord. For det som vi laver her i Danmark, det som de laver i Sverige, det som de laver i Norge, det som de laver på Island, i Finland, i Grønland, på Færøerne, på det britiske øer, i Irland, syd for grænsen i Tyskland, i Belgien, i Holland, i Frankring, i Spanien, i Portugal, i Italien, i Grækenland, i de gamle østeuropæiske lande - Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, de mange -stan-republikker, Rusland, Kina, resten af Sydasien, de bjerrige nationer nord for Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh, i Afrika, i Sydamerika, i Nordamerika, i Australien og New Zealand, på Philliperne og så fremdeles - og her taler jeg kun om de fiktive nationalstater - tænk blot på alle de stammekulturer, der den dag i dag stadigvæk eksisterer overalt, både her i Danmark, i Vallonien, i de spanske delstater, i de fremkommende venstreliberterianske områder i Grækenland og så videre og så videre - ingen af disse lande, stammer, områder vil kunne få lov til at være decentrale. For al energiforbrug, al ressourceforbrug, al menneskelig gøren og laden, tæller i det samlede regnskab.

Derfor er decentralisme og klimapanik hinandens modsætninger.

Decentralisme og klimapanik er hinandens dødsfjender.

Derfor tænker man at indføre smart meters overalt, så al energiforbrug fra de "grønne" forsyningslinjer kan blive målt. Al energiforbrug til boring, rensning og fremsendelse af vand via de moderne viadukter (vandledningerne, som jo også kræver energi) skal måles. Al vand, al varme, alle ressourcer i form af byggematerialer, frø, gødning, til dyrkning af grøntsager i drivhuse, skal måles, for alting tæller i det samlede regnskab. Din bil - elbil, som kun kan køre 40 kilometer på en "tank" - vil tælle i det samlede regnskab. Hvor meget du forbruger, hvor stort et aftryk, du sætter i verden - dine børns aftryk, din ægtefælle, al den energi, der bruges til at lave dit tøj, opdrætte husdyr, slagtedyr - alt tæller i det samlede regnskab.

Tænk hvis der ikke var nok, og en stamme i Norge besluttede sig for at bruge noget olie... ikke godt. For alt tæller i det samlede regnskab.

Tænk hvis der ikke var nok, og stammer i Afrika besluttede sig for at bruge noget af den olie, der ligger i undergrunden, så de kan få energi nok til at dyrke deres mad, passe deres kvæg, holde varmen om natten... ikke godt. For alt tæller i det samlede regnskab.

Hvis man afviser dette globale, centralistiske scenarie ved blot at påstå, at "sådan bliver det ikke", bedes man allernådigst fortæller i detaljer, så alle kan tjekke argumentationen, hvordan det så bliver.

Sol og vind er ineffektive energier på nuværende tidspunkter. Solceller udsender drivhusgasser, der er 60.000 gange kraftigere end CO2. Vindmøller er decideret skadelige at bo i nærheden af. Men pyt, bare vi redder planeten fra den kommende klimakatastrofe, som vi har påvist vil komme, vi mangler blot at finde dokumentationen.

Det sker for et godt, et højere formål - "the greater good". Og det kan ingen jo være uenig i? Undskyld, det betyder ikke noget, om vi er uenige eller ej - det vigtige er "the greater good".

Tænk hvis der ikke er energi nok til 7 milliarder mennesker, hvis man forbyder "fossile" brændstoffer, og solen og vinden ikke kan skabe nok energi. Tænk hvis der kun er energi nok til fx 5 millarder mennesker. Hvordan skaffer vi os af med de sidste 2 millarder? Ved lodtrækning? Ved demokratisk afstemning? Ved frivillige løsninger? Det svarer til halvanden million danskere. For langt ude, vil du sige, det vil aldrig ske. Man vil aldrig nogensinde slå så mange mennesker ihjel. Ok, massemord har aldrig fundet sted, uanset hvor vanvittigt overskægget ser ud. Så det vil aldrig ske. Men - følg mig alligevel lidt på vejen. Hvad nu hvis der ikke er energi nok? Hvordan skaffer vi os af med de overflødige?

Hvad nu hvis der ikke er energi til mere end 2 millarder mennesker?

1 millard mennesker?
500 millioner mennesker? (Hvor er det lige jeg har set det tale før?).

Jeg giver mig gerne for det bedre argument. Konspirationsteori er ikke et bedre argument, så glem det. Fortæl i stedet for helt sagligt og nøgternt, hvordan fremtiden kommer til at se ud med "grøn" energi, smart meters, "grønne" megacities, som er ved at blive etableret i Indien og i Kina, hvordan en verden kommer til at se ud, hvor vi ikke må bruge af verdens ressourcer til noget som helst, hvor naturen skal lades være i fred og så videre.

Og husk - at der allerede i dag eksisterer og er ved at blive indført lovgnivning, der gør private nyttehaver, frugttræer, alle led i fødevareproduktion (fra håndtering og opbevaring af frø over dyrkningen til konsumeringen) til noget, du skal have lov af statsmagten, det kære væsen, for at have, at mange i USA har oplevet, at deres haver er blevet ødelagt af de mest åndssvage grunde, at folk har fået forbud mod at give mad, som de selv har dyrket, til fattige og så videre. Hvis du ikke har hørt om det, jeg har skrevet om i dette afnsit, tror du sikkert ikke på det, men så skal du blot gå ud på nettet og finde informationerne frem.

Så, kære debattører, handsken er kastet, bolden er givet op, terningerne ruller hen over Rubicon - hvordan kommer livet i det "grønne" globale paradis til at se ud?

Hvordan ser propagandaen ud?
Hvordan bliver realiteterne?

I øvrigt kræver et globalt smart meter grid så meget kobber, at der formentlig ikke vil være nok. Surt, når man nu ikke må bruge af jordens ressourcer, og smart meters er nødvendige for at jorden - og i hvert fald en del af jordens befolkning - skal have energi nok til at overleve.

Og, lad os lige tage én til, nu vi er i gang: Desalineringsteknologier er både ved at blive mere effektive og billigere, dvs. at det bliver lettere og lettere og billigere og billigere at gøre saltvand til drikkevand. Det har du ikke hørt om? Hvad siger du? Har du læst, at jorden mangler vand? Hm... hvad skal jeg sige?

Michael Kongstad Nielsen

Ja, Steinberg, hvordan tror du selv fremtiden ser
ud? Jeg fornemmer ud fra dine skriverier, at du ikke er helt tilfreds med tingenes tilstand, men på den anden side foragter forsøg på at gøre noget ved det. "Klimapanik" kalder du den tendens.

Og ingen skal komme og bestemme over min kolonihave, og jeg vil have lov til at hælde spildevand direkte ud i guds egen natur (det sidste er min tilf'øjelse), ingen skal regulere og kontrollere mig.

Denne kontrolmodstand er jeg enig i, den forudsætter bare, at de store, multinationale eller nationale selskaber ikke forurener hverken jord eller luft, eller som sagt, endnu bedre, at de opløses og decentraliseringen får lov at råde.

Dette spiller godt sammen med et anden af mine ofte fremførte synspunkter, at EU og euroen bør gå i opløsning.

Brian Pietersen

er det ik ligegyldigt om jorden går under ??.. når vi alligevel bliver så mange at vi kun kan sidde her og skrive om hvordan vi hver især ønsker verden skal være..mens vi kast penge ud på nyt computergrej og diverse software...hvor udviklingen gør at i skal købe nyt isenkram..for at kunne skrive her....igen og igen... så kan vi sidde på hver sin ært og spise sondemad. :-)

velbekomme.

Michael Kongstad Nielsen

Det er nu mest nye biler, der bliver solgt for tiden.

David Steinberg

Michael Kongstad Nielsen - jeg tror, at fremtiden består af en global gulag, som ingen af os har lyst til at leve i. Med mindre vi gør noget ved tingenes tilstand og de tendenser, som peger i den retning.
Prøv at skrive noget mere om, hvordan decentraliseringen kan fungere, når diskursen nu engang er sådan, at alting tæller og intet derfor kan være uden for den teknokratiske kontrol.
Andre må også gerne byde ind.

Lige en tilføjelse: en anden af Informations debattører skrev i en tråd, at løsningen på klimaproblemerne måtte være "en "plan for planeten". Jeg fik desværre ikke kommenteret dette indlæg, men det er jo sådan set rigtigt nok, hvis man accepterer klimapanikkens dommedagstrompetfanfarer.

Og, øhm... der kan vel kun være én plan?
Der kan vel ikke være to? Èn for én del af verden og en anden for en anden del af verden? Eller tre eller fire? For tænk hvis en del af verden var grøn, mens en anden koksede løs med olie og kul og, oh ve, udsendte alt for meget CO2, så ville det jo ikke se så godt ud for den grønne del af verden? Så der kan vel kun være én plan?
Èn plan for planeten?
Hvordan vil man nå frem til denne plan? Gennem demokratiske afstemninger? Vil der være flere at vælge i mellem? Kan den vedtages med simpelt eller kvalificeret flertal? Eller skal vi bemyndige nogen til at føre "den nødvendige klimapolitik"? Og kan vi i den forbindelse tåle dissens? Hvad gør vi med dem, der modsætter sig og sætter sig til modværge? Hvad gør vi med dem, der ikke accepterer præmisserne bag klimapanikken - skal vi putte dem i fængsel som terrorister? Lave et klimabenægterfængsel? Vi kan jo ikke have dem rendende rundt og være til fare for sig selv og deres omverden - og planeten, glem ikke planeten, ej heller kommende generationer (husk endelig altid at sende julekort til de kommende generationer!)? Vi kan jo heller ikke - efter Montis italienske model - have, at demokratiet vælger en anden plan midt i det hele, så "den nødvendige politik" ikke kan blive ført ud i livet, så skal vi så ikke bare vedtage, at vi afskaffer demokratiet, så vi kan få gennemført den "nødvendige politik"?

Jeg er ret sikker på, at de færreste tilhængere af postulatet om global opvarmning, undskyld, klimaforandringer, har tænkt dette her igennem.
Så her er en gylden mulighed, mens vi venter på, at vi på Grønland kan få dokumenteret det, som vi allerede har påvist, til at tænke det igennem.

Når data endelig når frem, må vi sørge for at få de indsamlede rådata i tide, så vi ikke havner i samme situation som i 2009, hvor det blev offentliggjort, at University of East Anglias Climate Research Unit havde destrueret de oprindelige temperaturdata fra alverdens målerstationer og valgt kun at beholde de data, som de havde modificeret... Det betyder, at det ikke er muligt at efterprøve de hypoteser, som de baserer de fleste af deres forudsigelser på af andre videnskabsfolk. Det er ret centralt, da de fleste af IPCC's konklusioner baserer sig på disse nu destruerede data.

Men pyt, der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet, og det er helt normal videnskabelig praksis, at man destruerer rådata, så andre ikke kan gå tingene efter.
Når man efter Climategate I (den første af dem) har lært, at man her på East Anglia har gemt, ødelagt og destrueret data, har prøvet at skjule fald i temperaturer, synes at det er et problem, at man ikke kan påvise global opvarmning osv., så gør det naturligvis ingenting.
Vi kan selvfølgelig stadigvæk stole på dem. Ikke sandt?

Niels-Holger Nielsen

Bjarne Bisballe, det fremgår tydeligvis af dine indlæg, at du er en af disse skeptikere, som pløjer rundt i videnskabelige publikationer/benægterwebsites for at finde et hår i suppen, som du kan blæse op til en kæp i hjulet. Hvad du har fundet her, er så vagt, at det siger næsten ingenting. Hvordan synes du selv, det lyder: 'Unfortunately, there are extremely limited data on the changes of albedo over time' og 'suggested that impurities decreased'. Det er ekstremt tyndt. Det er nok derfor Jason Box gerne vil en tur til indlandsisen for at undersøge hvad der egentlig foregår. Læs artiklen om ham og hans forskning her: http://www.climatecentral.org/news/arctic-wildfires-pose-growing-threat-...

Fra artiklen:

"Soot is an extremely powerful light absorber," Box said in a press release. "It settles over the ice and captures the sun's heat. That's why increasing tundra wildfires have the potential to accelerate the melting in Greenland." (mine fremhævninger, NH).

Niels-Holger Nielsen

Budskabet er, at AGW er en fis i en hornlygte

David Steinberg er en ny variant af gamle kendinge her på siderne. De bliver da også mere og mere avancerede disse botter.

Bjarne Bisballe

Niels-Holger
Du ved da vist ikke hvad AR5 er. Det er ikke et benægterweb-site.Det er IPCC's bedste bud efter at have pløjet al videnskabelig litteratur om emnet igennem. Du trænger til opdatering, Niels-Holger. Noget af det bedste ved AR5 er de omfattende, opdaterede litteraturlister.

@ Steinberg: "Solceller udsender drivhusgasser, der er 60.000 gange kraftigere end CO2. Vindmøller er decideret skadelige at bo i nærheden af." - Er du venlig at sende et led til dokumentation, tak. Du starter med: "...jeg tror, at fremtiden består af en global gulag, som ingen af os har lyst til at leve i." Tja. Uanset om den bliver sådan, synes du nutiden er bedre? Hvor de som har lyst eller midlerne til det, kan ødelægge alt og alle omkring sig, blot fordi de kan? Eller rettere, fordi de ikke kan (tør?) lade være? Om indsamling af rådata, er der bred enighed omkring opvarmningen af planeten, og at den til dels er menneskeskabt, og så stiller jeg mit spørgsmål igen: Hvorfor hælde gift ud, når man ved at det er gift? Det VIL jo skade på et tidspunkt, og Jorden kan IKKE optage alt muligt længere. OG i forhold til "planerne", så hersker der jo åbenlyse stridigheder mellem især Ondskabens Akse og Kina, og så resten af verden, omkring at nedbringe Co2-udledningerne, hvor førstnævnte lorteland fortsat nægter overhovedet at møde op til samarbejdsbordet. Hvad man kan gøre? Tja. Vidste jeg det, var problemet jo løst. Man kunne stoppe al handel med dem, til de opførte sig anstændigt? De ejes alligevel snart helt af Kina, og måske går de helt under lige om lidt, hvem ved? Når disse udfordringer ikke kan løses på individplan, så skal de selvfølgelig løses gennem lovgivning. Men, for at ændre lovene, så de tilpasses planetens overlevelsesbehov, skal et utal af mennesker starte et "oprør" så de høres i medierne, og så presses politikerne. I mellemtiden har medierne vendt hele scenariet imod befolkningen igen, eller også vil masserne hellere se ligegyldige serier, og så er vi lige vidt. Mere kontrol- JA TAK! Og straffene skal ikke være økonomiske, men alvorlige.

Peter Ole Kvint

Både den grønlandske indlandsis og de islandske bræer bliver grundigt snavset hver gang der kommer et vulkanudbrud. Vi må derfor indføre kvoter og filter på vulkanerne.

Vedr. Bjarne Bisballes kommentarer (kl.8:44 og 20:41)

Jeg tror at Bjarne Bisballe er lige så interesseret i at nå frem til sandheden som jeg eller de fleste andre der er ovebevist om AGWs
trussel. Når jeg (nok) er uenig med ham i sagen om albedo skyldes det altså ikke at jeg sætter spørgsmålstegn ved hans motiver, men min viden om at IPCCs rapporter altid befinder sig bagud i forhold til den aktuelle forskning. Det er således meget muligt at det der står om albedo i AR5 har brug for en opdatering. Den her omtalte forskning kunne tyde på det.

Sider