Læsetid: 5 min.

Klimaændringernes onde cirkel på indlandsisen kan være endnu ondere

Amerikansk klimaforsker på vej til professorat i Danmark påviser selvforstærkende sammenhæng mellem opvarmning, skovbrande, issmeltning og endnu mere opvarmning. Nu vil han via ’crowdsourcing’ rejse midler til ny grønlandsekspedition, der kan skaffe dokumentation i sagen
Jason Box har netop præsenteret ny forskning, der dokumenterer, hvordan sodpartikler fra tundra- og skovbrande kan føres med vinden til Arktis og bl.a. lejre sig på Grønlands indlandsis. Det kan accelerere den i forvejen tiltagende sommerafsmeltning af isen.

Jason Box har netop præsenteret ny forskning, der dokumenterer, hvordan sodpartikler fra tundra- og skovbrande kan føres med vinden til Arktis og bl.a. lejre sig på Grønlands indlandsis. Det kan accelerere den i forvejen tiltagende sommerafsmeltning af isen.

Karsten Schnack

17. december 2012

Jason Box taler om en ’feedback multiplikator’. Dvs. en proces, der forstærker en selvforstærkende proces. Box, fremtrædende amerikansk klimaforsker med ekspertise i den grønlandske indlandsis’ afsmeltning, tiltræder 1. januar en stilling som forskningsprofessor ved GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, og med sig har han helt nye opsigtsvækkende forskningsresultater.

Den ny forskning, som Jason Box netop har præsenteret på årsmødet i American Geophysical Union, dokumenterer, hvordan sodpartikler fra tundra- og skovbrande kan føres med vinden til Arktis og bl.a. lejre sig på Grønlands indlandsis. Det kan accelerere den i forvejen tiltagende sommerafsmeltning af isen.

»Da jeg var på vej til Grønland i juni, var overskrifterne fulde af historier om de store skovbrande i Colorado, min hjemstat. Jeg sad i lufthavnsterminalen i New York og så brandene på tv, og det var dér, det slog mig, at røgen derfra kunne nå Grønland og bidrage til det fald i indlandsisens albedo, som jeg tidligere har rapporteret om,« fortæller Box i en samtale med Information.

Albedoen er et mål for en overflades evne til at reflektere solens energi. En helt hvid overflade kaster det meste af solindstrålingen tilbage, en mørk opsuger det meste som varme.

Grønlands indlandsis blev i sommer ramt af den kraftigste afsmeltning i målingernes historie – i en kort periode i juli var 97 pct. af isens overflade under afsmeltning – og Jason Box og hans kolleger dokumenterede ved målinger, at også isens albedo faldt. Sammenhængen er den, at smeltning af is langs isranden erstatter hvid overflade med mørkt grundfjeld, som opsuger varme og dermed bidrager til også at opvarme atmosfæren. Albedoen falder altså i en selvforstærkende feedbackproces, der kan give stedse større opvarmning og afsmeltning.

Processen næres imidlertid ifølge forskerne også af andre mekanismer end udskiftningen af hvid overflade med mørk. Ved opvarmningen ændres således også selve iskrystallernes struktur: De mister deres skarpe kanter og dermed noget af evnen til at reflektere solenergien. En tredje mekanisme er, at de højere lufttemperaturer forandrer normalt snevejr til regnvejr og dæmper tilførslen af hvid reflekterende sne til indlandsisens overflade.

Endelig er der den fjerde tænkelige mekanisme: Luftforurening fra kulkraftværker, dieselkøretøjer, skibe og muligvis også brande kan med vinden blive ført mod nord og lejre sig på isen som mørke sodpartikler, der også dæmper albedoen. At gammel indlandsis kan fremtræde snavset og mørk er tydeligt fotodokumenteret af bl.a. Jason Box selv ved tidligere forskningsekspeditioner til Grønland. Målingerne i sommeren 2012 viste ifølge Box et fald i albedoen på indlandsisen uden fortilfælde i målingernes historie.

Multiplikatoren

Siddende i New Yorks lufthavn i juni tænkte klimaforskeren, at en ny ekspedition bør af sted i sommeren 2013 til indlandsisens højtliggende punkter og tage prøver af sneen fra 2012 for at se, om den vitterlig er forurenet med sodpartikler fra skovbrandene i Colorado eller andre steder på den nordlige halvkugle. Samt hvor stor en del af sommerens albedofald, der i givet fald skyldes dette.

Efter dette års feltsæson i Grønland og tilbage på sit kontor på Byrd Polar Research Center, Ohio, begyndte klimaforskeren at studere NASA’s omfattende digitale arkiv af laser-scanningbilleder af atomsfæren, det såkaldte CALIPSO-program.

»Jeg fandt hurtigt billeder af røg med sod-aerosoler nær ved eller ligefrem i direkte kontakt med indlandsisens overflade,« fortæller han.

Derefter gennemførte han og hans kolleger modelkørsler af atmosfærens bevægelser i sommeren 2012, såvel bagud- som fremadrettet. Herved kan man se, hvor en bestemt luftmasse over Grønland kommer fra, eller hvor en bestemt luftmasse fra områder med brand i Nordamerika bevæger sig hen.

»CALIPSO-billedets luftmasse med røgpartikler i kontakt med indlandsisen viste sig at stamme fra en brand i Labrador, Canada, som varede otte dage i juni. Altså en tydelig dokumentation af koblingen mellem brand i Nordamerika og sodpartikler på indlandsisen,« fortæller Jason Box.

»Jeg kalder det en feedback multiplikator: Faldet i albedo er allerede i gang på grund af de højere temperaturer i atmosfæren, og denne kobling mellem opvarmning, albedofald og yderligere opvarmning er såldes én feedback-mekanisme. Men sodpartikler er meget effektive til at opfange sollysets fotoner, så selv et lille bidrag af sodpartikler har en yderligere og stærk albedo-reducerende virkning. Og eftersom den globale opvarmning forlænger sæsonen med brande, skaber mere intense brande samt flere brande i f.eks. den arktiske tundra, så øges den atmosfæriske forurening med sod og dermed formentlig albedoreduktionen på indlandsisen.«

Så den menneskeskabte opvarmning giver flere skovbrande, som giver mere mørk is, som giver mere opvarmning, som giver flere skovbrande – én feedback-mekanisme overlejres og forstærkes af en anden. Facit er en acceleration af indlandsisens smelten.

’Crowdsourcing’

»Det rigtige bevis på sammenhængen kommer, når vi næste sommer lander på indlandsisen og tager en prøve af sneen fra sommeren 2012,« siger Jason Box.

Ved hjælp af bl.a. massespektrometri kan man således aflæse sodpartiklers ’fingeraftryk’ og se, om de stammer fra f.eks. kulkraftværker, fra de store skibe som i stigende grad besejler det stadig mere isfri Arktis, eller fra skovbrande som den i Labrador i juni. En sådan identifikation af kilderne til den mørke forurening er også forudsætningen for at kunne bestemme betydningen af de enkelte bidrag.

Jason Box begynder efter nytår i sit nye danske forskningspro-fessorjob som del af GEUS’ Afdeling for maringeologi og glaciologi. Men ekspeditionen til sommer har han allerede inden ankomsten til København truffet egne forberedelser til.

»Vi har søsat Dark Snow Project, hvor vi for første gang vil forsøge at finansiere en forskningsekspedition til indlandsisen via ’crowdsourcing’,« siger han.

Det vil sige en ekspedition – forventede udgifter godt 700.000 kr. – der muliggøres af mange personers frivillige enkeltbidrag via f.eks. internettet til projektet. Dark Snow Project bakkes bl.a. aktivt op af en af den amerikanske klimabevægelses ledende skikkelser, Bill McKibben.

»Mange mennesker føler sig magtesløse i forhold til klimaproblemet – dette kan måske være én måde at påvirke udviklingen ved at bidrage til forskningen på området,« siger Box.

Han fortæller, at der foreløbig er indsamlet omkring 200.000 kr. til ekspeditionen, og at dens deltagere har aftalt, at løn er det, der kommer sidst, når de indsamlede midler skal forvaltes.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Vedr. David Steinberg

David Steinberg befinder sig nord for hjernegrænsen. Kigger man på de kilder han angiver finder man at han bor i den højrefløjsverden hvor Obama er muslim og den største trussel mod frihed er regeringens hemmelige plan om at fratage borgerne deres dyrbare skydevåben.

Steinberg er naturligvis også klimavidenskabsbenægter. Når det ene argument er blevet tilbagevist finder han på et nyt. Det gør han også her, hvor han igen har vist at han ikke har det mindste begreb om kravene til videnskabelig forskning. Her griber han fat i en kluntet formuleret manchet og blæser det op til benægternes beretning om fusk og svindel. Den mere oplagte forklaring er at Boxs oprindelige resultater skal suppleres og styrkes, således at de opfylder enhver krav til videnskabelig stringens.

Men, som antydet foroven, oplagte forkraringer har ikke plads i David Steinbergs forrykte verden.

Noget som overraskede mig som ung i 80erne på Grønland,var indlandsisens farve,den var grå og mørkegrå og til tider en anelse sort.

Men vi taler selvfølgelig om ca 2mill m2 km ,så den har sikkert også været hvid flere steder,forhåbentlig.

Men for mig er der ingen tvivl,nedtællingen for menneskeheden er startet for længst.

Det der er så frustrerende er netop hvor lidt vi har gjort for at indrette os på en mere fornuftig måde,tænker på lemmingerne.

Niels-Holger Nielsen

Bjarne Bisballe

Det er muligt, at jeg tager fejl af dine intentioner, jvf. Philips kommentar. Jeg føler mig dog ikke overbevist.

Som du mere end røber med dit første indlæg, så kan din viden om klimakatastrofens videnskabelige begrundelse ligge på et meget lille sted. Alligevel har du kendskab til den lækkede AR5-rapport. Det hænger ikke rigtigt sammen. Denne lækning er næsten ikke omtalt i DK. Hvis man derimod tager udgangspunkt i af hvem, hvorfor og hvor AR5 blev lækket så begynder man at kunne ane nogle sammenhænge. AR5 blev lækket på det obskure benægter- og skepticismesite 'What's UP With That'. Man troede, at man havde en ny lækkerbisken om at den globale opvarmning kunne tilskrives solen, men havde altså ikke kunnet læse indenad, så den er allerede faldet til jorden med et brag (se tilbagevisning her: http://www.skepticalscience.com/ipcc-draft-leak-global-warming-not-solar... ).

Bjarne Bisballe, naturligvis ved jeg hvad AR5 er. Det er flere uger siden, at jeg i dette forum advarede mod dens konservative/politisk tilrettede natur, ligesom jeg igennem mange år har nævnt og henvist til AR4. Hvad angår AR5s konservative karakter, er jeg meget enig med Philips forrige kommentar. Erfaringerne med AR4 tilsige os, at AR5 vil blive hvad man ikke kan undgå at være enige om og nul mere. IPCC er ikke kun underlagt en videnskabelig proces men også en politisk.

Niels-Holger Nielsen

PS

Jeg var også inde og læse dit citat i den lækkede rapport, og måtte konstatere, at det ikke var et tendentiøst udpluk, du havde foretaget. Afsnittet stod der mutters alene i al sin nøgne utilstrækkelighed.

Hvis der er noget man for alvor kan anklage IPCC for er at de for ikke at 'skræmme' befolkningerne og politikere i årevis har underestimeret alvoren i det der er ved at ske. Det er på tide de tager fløjlshandskerne af og siger tingene ligeud.

Bjarne Bisballe

Niels-Holger
Mit udgangspunkt for at være en såkaldt skeptiker er, at den globale temperaturstigning har hold pause i nu femten år. Det er et faktum, der ikke er til at komme ud uden om. Det er målt og ingen videnskabmænd vil benægte de målinger.
Jeg ved nok om isafsmeltning og havstigning til at have en kvalificeret holdning til disse, de vigtigste klimaspørgsmål. Uden selv at være videnskabsmand har mit arbejdsområde gennem mange år drejet sig om hardcore havforskning og polarforskning på topniveau, glaciologi dog kun perifert, selvom flere af mine tidligere kolleger er hardcore glaciologer. Naturvidenskab som sådan sidder i rygmarven.
Ud fra den viden jeg har, føler jeg mig overbevist om at ændringer i klimaet vil forløbe ganske roligt og uden tipping points. Havet vil stige en smule og ganske roligt. Iskappen på Grønland vil miste en smule masse.
Jeg mener at vi skal passe godt på den fossile energi og huske at udvikle alternative energikilder og der er udnyttelig energi nok. Fjerde generations kernekraft fx, der endnu ikke er udviklet, vil kunne bruge en stor del af det nu ophobede atomaffald som brændsel, foruden grundstoffet Thorium, der findes i mængder og det bedste: Fjerdegenerationsaffaldet vil være til at håndtere.
Min intention er, at klimaalarmister holder op med at være klimaalarmister. Det vil de få det meget bedre af.

Vedr. Bjarne Bisballe
"...den globale temperaturstigning har hold pause i nu femten år. Det er et faktum, der ikke er til at komme ud uden om. Det er målt og ingen videnskabmænd vil benægte de målinger."

Det er lodret løgn. Jeg må hermed distancere mig fra det jeg skrev tidligere.

Det viser sig nu at Bisballe er klimaignorant. Han kender ikke til forskellen mellem de engelske og de amerikanske målinger. Han kender intet til havenes opvarmning. Han aner intet om El Niño eller La Niña eller solens aktivitetsniveau, og korrigerinngen af disse faktorer. Han er uvidende om at hvert årti fra og med 80'erne har været varmere end det forudgående. Og hans antydning at samtlige videnskabsmænd deler hans holdning er en total forvanskning af sandheden.

Global surface temperatures in 2010 tied 2005 as the warmest on record, according to an analysis released Wednesday by researchers at NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS) in New York.

The two years differed by less than 0.018 degrees Fahrenheit. The difference is smaller than the uncertainty in comparing the temperatures of recent years, putting them into a statistical tie. In the new analysis, the next warmest years are 1998, 2002, 2003, 2006, 2007 and 2009, which are statistically tied for third warmest year. The GISS records begin in 1880.

The analysis found 2010 approximately 1.13 F warmer than the average global surface temperature from 1951 to 1980. To measure climate change, scientists look at long-term trends. The temperature trend, including data from 2010, shows the climate has warmed by approximately 0.36 F per decade since the late 1970s.

"If the warming trend continues, as is expected, if greenhouse gases continue to increase, the 2010 record will not stand for long," said James Hansen, the director of GISS.
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2010-warmest-year.html

ps! Vor egen Minik Rosing fremførte på et tidspunkt ganske overbevisende en teori om hvordan voldsomme klimaændringer var opstået på et bestemt historisk geologisk tidspunkt, netop baseret på albedoeffekten.- Isens evne til at relektere lys ud i rummet.

GAIA er i følge Lovelock: "en kompleks helhed der omfatter jordens biosfære, atmosfære, have og jordoverflade. Helheden udgør et feedback-system (eller et kybernetisk system) som søger at opretholde optimale fysiske og kemiske betingelser for liv på denne vidunderlige planet."

Kybernetik er når et system er selvstyrende og søger at holde den bedst mulige kurs under skiftende betingelser, henimod et forud fastlagt mål. I kybernetik gælder årsag og virkning ikke længere. Det er umuligt at sige hvad der kommer først, og i virkeligheden er spørgsmålet uden relevans, siger Lovelock.

Lovelock anvender "the black box method" på Gaia og konstaterer at der kommer liv ud af boxen (GAIA) uanset forstyrrelser - "liv" er et forud fastlagt mål.

Men han konstaterer også at GAIA kan slås ihjel.

Det problem Lovelock aldrig tager op er at "the black box" er inficeret af et andet kybernistisk system nemlig kapitalismen, som også har et forud fastlagt mål: "At få penge til at yngle - at få formuer til at vokse". Uanset forstyrrelser: kriser, krige, fordelingspolitik, naturkatastrofer m.v. så vokser BNP - kapitalismens krop konstant og forstyrrer GAIA i vitale processer og i en hastighed som GAIA ikke kan nå at kompenserer.

Istedet for at mennesker kaster blikket mod gud i håb om at netop han eller hun fortjener en særlig bevågenhed, istedet for at videnskabsmænd beskæftiger sig med udvikling til gavn for BNP, istedet for at politikere og folkeforfører beskæftiger sig med at skønmalerier og afledning, så skulle alle gode kræfter sættes ind på at finde ud af hvordan GAIA og kapitalisme kan sameksistere. Den menneskelige hjerne er det tredje system der skal få balance i tingene - spørgsmålet er om summen af den menneskelige hjerne er kybernistisk - om den vil leve over evne eller overleve.

Bjarne Bisballe

Se denne smarte kalkulator. Den inkluderer alle væsentlige datasæt.
Brug året 1998 (femten år siden) som enten ’start date’ eller ’end date’, altså to udregninger fx 1975-1998 og 1998-2012 og aflæs så tallene for de to trends. Så vil det være tydeligt, at der er noget om min snak. Den uafbrudte stigningstrend, der begyndte i 1975 blev i 1998 afløst af en klart mere flad trend, hvilket er, hvad jeg kalder ’pause’. Før 1975 var der også en pause, der begyndte ca. 1955. Hvornår den nuværende pause evt. vil slutte har jeg ingen mening om, for jeg kender ikke årsagen til den.

http://www.skepticalscience.com/trend.php

Bjarne Bisballe

Jeg har leget lidt med forskellige årstal og det har bekræftet hvad jeg vidste på forhånd: resultatet er meget afhængig af de årstal og det antal år man vælger. Det er ingen hemmelighed at opvarmningens tempo har været langsommere igennem en årrække, men det er ikke det samme som at sige at opvarmningen er ophørt. Der er enighed om at 2001 til 2010 (eller 2000 til 2009) var varmere end det forudgående årti. Dette kunne ikke være tilfældet hvis opvarmningen var holdt op eller ligefrem blevet erstattet af en køling. Vi ved at solens aktivitet har været lav og at der ikke har været et El Niño år svarende til den der påvirkede temperaturen i 1998. Vi ved også at længere perioder giver os mere pålidelige oplysninger end kortere, især kortere perioder hvis start- og slutår er vilkårligt valgt. Men selv med det vilkårligt valgte år 1995 – valgt af klimavidenskabsbenægtere – er opvarmningtendensen tilstrækkelig klar til at blive betegnet statistically significant:

Phil Jones - Warming Since 1995 is now Statistically Significant
Posted on 14 June 2011 by dana1981
As all Skeptical Science readers are undoubtedly aware, in February of 2010, Phil Jones was asked some loaded questions in an interview with the BBC. Several of the questions were gathered from “climate sceptics”, and Jones’ answer to the second one has been widely re-published and distorted:

“Do you agree that from 1995 to the present there has been no statistically-significant global warming?”

“Yes, but only just. I also calculated the trend for the period 1995 to 2009. This trend (0.12C per decade) is positive, but not significant at the 95% significance level. The positive trend is quite close to the significance level. Achieving statistical significance in scientific terms is much more likely for longer periods, and much less likely for shorter periods.”

Why choose 1995 as the starting point in this question? Well, that is the closest year for which the answer to this loaded question is “yes”. From 1994 to 2009, the warming trend in the HadCRUT dataset was statistically significant at the 95% confidence level (CL). It’s also worth noting that there’s nothing magical about the 95% CL - it’s simply the most commonly-used interval in scientific research, but it’s also true that the HadCRUT 1995-2009 trend was statistically significant at a 93% confidence level.

In other words, using Jones’ data, we could say with 93% confidence that the planet had warmed since 1995. Nevertheless, this did not stop numerous mainstream media outlets like Fox News claiming that Phil Jones had said global warming since 1995 was “insignificant” - a grossly incorrect misrepresentation of his actual statements. The Daily Mail warped the truth even further, claiming Jones had said there was no global warming since 1995. These media outlets turned 93% confidence of warming into “no warming”.

Furthermore, the HadCRUT dataset excludes portions of the Arctic where there are no temperature stations. The Arctic also happens to be the fastest-warming part of the planet. NASA’s GISTemp, whose data analysis extrapolates for the Arctic temperatures using the nearest temperature stations, did find a statistically significant warming trend at the 95% CL from 1995 to 2009. So not only are the “skeptics” cherrypicking the start date, they’re also cherrypicking a dataset which doesn’t cover the whole planet..

In January 2009, Tamino at Open Mind analyzed the data after removing the influence of exogenous factors like El Niño, volcanic eruptions, and solar variation from the temperature data. Tamino concluded that "until 2001 the warming is statistically significant" (Figure 1).

Another year has passed since the original BBC interview, and in a new BBC article, Jones notes that the HadCRUT warming trend since 1995 is now statistically significant.

"Basically what's changed is one more year [of data]. That period 1995-2009 was just 15 years - and because of the uncertainty in estimating trends over short periods, an extra year has made that trend significant at the 95% level which is the traditional threshold that statisticians have used for many years.

"It just shows the difficulty of achieving significance with a short time series, and that's why longer series - 20 or 30 years - would be a much better way of estimating trends and getting significance on a consistent basis."

As Jones notes, and as scientists like Lindzen and Motl should very well know, trying to assess trends in the noisy global temperature data over periods as short as 10-15 years is pointless. There's just too much short-term noise, which if you're going to look at such short-term data, you at least need to attempt to filter out first, as Tamino did.
http://www.skepticalscience.com/phil-jones-warming-since-1995-significan...

For flere oplysninger om hvorfor din påstand ikke holder vand, se:
https://www.youtube.com/watch?v=VmGIOMN-F4I
https://www.youtube.com/watch?v=w5D7P2qbKCs&list=UU-KTrAqt2784gL_I4JisF1...

Tilsammen vil de tage ca.14 minutter af din tid og du vil høre modargumenter baseret på klimavidenskab formidlet af to kompetente videnskabsjournalister.
De, og de andre videoer i de to serier, kan anbefales til alle.

Et stort spørgsmål i sager som disse er, om man kan overbevise andre, når man står på hver sin ideologiske fløj? Man kan til evighed hamre argumenter i hovedet på hinanden og koge ny suppe på gamle ben, henvise til den ene undersøgelse efter den anden, være kildekritisk her fra op til Månen, gå efter personen, osv, men lige lidt hjælper det, hvis man grundlæggende er uenig - da finder man de argumenter, man bekræftes af. Eller hvad? Jeg savner erfaringer fra folk, der er blevet radikalt "omvendt". Jeg var til et foredrag af Naomi Oreskes, der blandt andet fortalte, at det, hun fandt efter års forskning i klimadebatter, var at skeptikerne overordnet havde tvivlen som våben, styret af deres ideologi om en såkaldt "fri" markedstænkning. Nå, blot et lille indspark - hun var meget interessant. Selvfølgelig skal vi håbe, at man gennem ord kan rykke andre!

Jacob Svendsen
"Et stort spørgsmål i sager som disse er, om man kan overbevise andre, når man står på hver sin ideologiske fløj?"

For en del år siden var der en amerikansk politiker, Daniel Patrick Moynihan, som sagde: "Everyone is entitled to his own opinion, but not his own facts." Diskussionen om klima drejer sig ikke om ideologiske alternativer. På den ene side finder man en overvældende videnskabelig konsensus baseret på kendsgerninger etableret af kvalificerede, uddannede, erfarne videnskabsmænd, som på basis af disse kendsgerninger har udviklet modeller som med større og større præcision fortæller os om hvordan klimaet opfører sig og hvad den menneskeskabte ændring af vores atmosfære vil føre til. På denne side finder du også folk som i varierende grad ikke har klimavidenskabelige forudsætninger, men som stoler på den videnskabelige proces og de videnskabelige resultater. På den anden side finder du personer som af forskellige grunde benægter videnskabelige kendsgerninger.

Og jo, det er spild af tid at diskutere med sådanne folk. De er uimodtagelige for viden, de er upåvirkede af virkeligheden, og i nogle tilfælde er den trodsige, gå-mod-strømmen antividenskabelige holdning en del af deres selvforståelse. Jeg synes dog at deres forvanskninger og løgn ikke skal stå uimodsagt.

(I øvrigt var jeg også til stede ved Naomi Oreskes foredrag. Det var interessant, men det var problematisk at hun kun fokuserede på den ideologiske modstand mod klimavidenskab, og ikke samtidig beskæftigede sig med modstanden fra truede økonomiske interesser. Ligesom tobaksindustrien var truet af forskning der etablerede forbindelsen mellem rygning og kræft, er de fossilenergiindustrier truet af forskning der etablerer forbindelsen mellem CO2 og klimaforandring.

Hvis du (og andre) er interesseret, er der flere video på YouTube som præsenterer samme foredrag som vi hørte i København. Du kan google Naomi Oreskes Merchants of Doubt, og så får du nogle stykker at vælge imellem. "I dagens anledning" har jeg lige kigget på nogle minutter af:
https://www.youtube.com/watch?v=fVPIA6l2OTg
God lyd- og billedkvalitet. Oreskes kommer ind omkring 3:25.)

Niels-Holger Nielsen

Indtil videre siger prognosen, at 2012 er det 9. Varmeste år der nogen sinde er målt. I USA er det det varmeste nogensinde.

@ Philip C Stone;
Tak for genopfriskningen af Oreskes-foredragets mere detaljerede indhold, samt de forskellige "modstandsgrupper"! Og citatet i starten styrker min holdning til ordets og dialogens kraft, så tak igen. Må I alle have en glædelig jul!

David Steinberg

Jacob Svendsen, du efterspurgte dokumentation for solcellers udledning af drivhusgasser og det skadelige ved vindmøller. Her er lidt læsestof:

http://www.thedailybell.com/3965/New-Book-Solar-Cells-23000-Times-Worse-...

(Det var 23.000 gange værre - ikke 60.000, som jeg skrev. Undskyld).

http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-2199284/Wind-farms-Are-w...

Og du er åbenbart enig med mig, når jeg skriver, at alarmismens diskurs må medføre, at dissens skal straffes - ikke økonomisk men alvorligt. Gælder det også enkeltpersoner, stammefællesskaber, nationer og ikke kun de forhadte multinationale selskaber? Straffen kan vel kun komme med brug af en eller anden form for vold? Dvs. at mennesker, som ikke ønsker at indordne sig under den nødvendige politik, som global opvarmning og klimaforandringer med nødvendigvis tilsiger - nemlig at al aktivitet skal monitoreres og reguleres og endda begrænses (og visse ting endda forbydes) - skal mødes med vold i en eller anden form? Hvis ikke straffen skal være økonomisk, hvordan skal den så være?

Niels-Holger Nielsen, min grundpåstand var, at vi er vidne til en tretrinsraket, hvor første trin via alarmisme er at skabe panik, så verdens befolkninger kræver handling af politikerne, andet trin er, at lovgivning, der dækker globalt, bliver vedtaget, og sidste trin er, at den globale gulag bliver indført - sådan sagt ganske kort. Jeg bad tilhængere af global opvarmning og klimaforandringer om at udfordre denne logik - dvs. udfordre, at vi logisk set vil ende i en global gulag. Den globale gulag må nøvendigvis indføres, da al aktivitet for alle mennesker tæller i det samlede regnskab. Derfor kan der ikke være nogen, der slipper fri - alt skal indordnes i en global kontrolstat. Dertil svarede du:

"David Steinberg er en ny variant af gamle kendinge her på siderne. De bliver da også mere og mere avancerede disse botter."

Jeg kan i ovenstående sætning ikke finde noget argument imod scenariet, der med logisk nødvendighed - a la "det næste skridt er allerede taget" - vil føre til den globale gulag. Måske var det meningen, at argumentet skulle komme i et andet indlæg. Det vil jeg i så fald se frem til. Så hvis du har et argument imod det scenarie, jeg beskriver, vil jeg gerne læse det.

Jeg vil kommentere Phillip Stones indlæg senere (man kan i hvert fald ikke sige, at manden ikke har humor).

@ Steinberg
Der er jo allerede en del eksempler på ikke kun individer, men også nationer, der ikke vil indordne sig klimaets behov for andre måder at gebærde sig på, om det så koster kloden dens overlevelse. Der er ingen der for alvor gør noget i fht USA´s mangel på handling i andet end ord, (jaja, nu har de lige haft besøg af Sandy, og på den ene side frydede jeg mig i håbet om at de da snart må tage det alvorligt og gøre noget, og på den anden side følte jeg med dem), og spørgsmåler er selvfølgelig om man overhovedet kan gøre noget? På individ og firmaplan kan man straffe økonomisk (rige firmaer er ligeglade), men på statsniveau? Personligt mener jeg, at USA skal boykottes fra nu af til de undskylder for alle de imperialistiske krige der har startet, undskyldt for deres megalomane og psykotiske fremfærd overalt i verden - de har udskiftet regeringer som det har passet dem "af nationale interesser" - min bare - og de få der har haft modet til at tale dem imod, er frosset ude af "det gode selskab" (min bare igen), og til de tager deres ansvar på sig og formindsker deres eklatant høje forurening af vore FÆLLES ilt. Vi har teknologien, vi har logistikken og IT - men af "ideologiske" (læs: idiotiske) årsager, sidder især amerikanerne stadig på hænderne, og lider kollektivt af mangel på ilttilførsel til hjernen. Jeg har desværre rejst nok i verden til at tvivle på, at vi kan nå det - jeg har set og oplevet nok eksempler på forurening, og oplevet udfordringerne i at kommunikere budskabet ud til alle verdenshjørner - for slet ikke at nævne implementeringen af de nye teknologier... Jeg tror ikke på det - slet ikke når folk med tvivlen som vægtigste argument hæver sig op og spilder endnu mere af vores tid.
Jeg spørger igen: Når alle ved, at gift er gift, hvorfor i alverden så ikke lade en evt. tvivl (som er ikke-eksisterende i min hele organisme, nu på 25. år), komme verden og dens befolkning til gode, fremfor at det modsatte fortsat skal gøre en fantastisk lille del af menneskeheden stadig rigere, mens også DERES omgivelser ødelægges mere og mere? Svaret blæser i vinden, selvom ingen i tilstrækkelig grad evner at gribe det og organisere et oprør fra bunden af samfundet - det vil aldrig komme oppefra.

Jeg har igen efterset David Steinbergs kilder. Hans tilsyneladende foretrukne kilde til viden om denne verden er The Daily Bell, som er en del af det paranoide, konspirationsorienterede højrefløjsnetværk der fabler om New World Order og one-world-government, og finder trusler i FNs Agenda 21 som ikke åndsforstyrrede folk ikke ser. En del af det verdenssyn er at klimavidenskab og klimaforandringer er et fupnummer som er forbundet med bestræbelserne på at gennemføre en totalitær verdensorden. Det er ud fra dette perspektiv man skal se Steinbergs modstand mod alternativ energi.

Historien om solenergiens fare er typisk for et medie som The Daily Bell og det er typisk for en person med David Steinbergs forrykte politiske agenda at postens oplysninger ikke bliver efterprøvet. Påstanden er at solceller er 23.000 gange værre for miljøet end CO2 (New Book: Solar Cells 23,000 Times Worse for Environment Than Carbon Dioxide). Det er korrekt at produktionen af solceller kan indebære anvendelsen af særdeles skadelige stoffer. Det er her Steinbergs sammenligning stopper. Imidlertid er det ikke nok bare at se på anvendelsen af skadelige stoffer i produktionen af solceller. Man må også se på de skadelige stoffer de afgiver i deres levetid, og så bliver sammenligningen mellem solcellernes miljøpåvirkning og de fossile brændslers miljøpåvirkning noget helt andet.

Den amerikanske National Renewable Energy Laboratory har foretaget livscyklus analyser af de forskellige energikilder med henblik på at vurdere deres respektive miljøpåvirkninger.
www.nrel.gov/analysis/images/lca_harm_over_1.png

“NREL’s meta-analysis of studies, which evaluated life cycle (cradle-to-grave) greenhouse-gas emissions for various generating technologies, found this year that the median amount of greenhouse gases emitted were 45 grams per kilowatt hour for solar photovoltaics, about 500 grams per kilowatt hour for natural gas and 1,001 grams per kilowatt hour for coal.”
http://www.cleanenergyauthority.com/solar-energy-news/green-illusions-di...

Sidstnævnte kilde tager sit afsæt i påstanden om solcellernes skadelighed.

Jeg må desværre tilkendegive at jeg ikke gider bruge tid på Steinbergs artikler om vindmøller. Ingen ved sine fulde fem ville tage miljøreportager fra The Daily Mail for gode varer. Ingen ved sine fulde fem ville have tillid til James Delingpoles miljøjournalistik:

On 6 September 2012, Delingpole announced he would be standing in the upcoming Corby by-election on an anti-wind farms platform.[16]
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Delingpole

Credentials
Degree in English Literature. [1]

Stance on Climate Change
"There has been no global warming since 1998." [2]

Key Quotes
"It is not my job to sit down and read peer-reviewed papers because I simply haven't got the time . . . I am an interpreter of interpretations." [4]

"I feel a bit of an imposter talking about the science. I'm not a scientist, you may be aware. I read English Literature." [5]
http://www.desmogblog.com/james-delingpole

Se også:
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=James_Delingpole

John Vedsegaard

Nu da Grønland er solgt til Kineserne så de uhæmmet kan lave minedrift og forurene som de har lyst til, har nogen så regnet på hvad det vil gøre ved klimaet på øen og i resten af verden.

Der skal bygges 3 flyvepladser på øen, hvilke fly skal anvende dem? Er det militære fly eller hvad?

Bjarne Bisballe

Informations nye albedohelt mr. Box har begået helt frisk forskning, der rykker. Er han stadig helt efter dette?
Han har, sammen med flere kolleger, forsøgt at genforklare hele sidste århundredes havstigning. De har fundet ud af at havstigningen gennem det 20. årh har været jævn og der ikke er set nogen acceleration, eller højst en lille acceleration.
At der ikke er nogen forskel på gletsjersmeltningen i første og anden halvdelen af det 20. århundrede og at Grønlands indlandsis’ faktiske massetab måske ikke er et moderne fænomen.
Endelig er de enige om at en sammenhæng mellem klimaændriger og havstigning er svagt funderet eller slet ikke eksisterende gennem det 20. århundrede.
Artiklen er vistnok ikke offentliggjort endnu, men et resume er offentliggjort på nettet
http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-12-00319.1

Bjarne Bisballe erkender at han ikke er videnskabsmand, men skriver at naturvidenskab sidder i sin rygmarv. Ud fra disse kvalifikationer ser han sig i stand til at bedømme og underkende den klimavidenskabelige forskning, hvis rødder går mere end 150 år tilbage. Videnskab sidder i hans rygmarv, men han har ikke tillid til klimaspecialister eller den videnskabelige proces – medmindre han fornemmer at resultaterne er i overensstemmelse med sin egen forudfattede mening. Det er der ikke megen videnskab i.

Således er det med Bisballes sidste kommentar. Der er kommet et uforventet forskningsresultat som Bisballe tilsyneladende mener støtter sin forkastelse af den videnskabelige konsensus. En mand med Bisballes ubestridelige kvalifikationer burde imidlertid vide at klimaet er et komplekst system som indeholder kræfter og gensidige påvirkninger som klimavidenskabsmændene ikke helt forstår. Og at sige dét er ikke det samme som at sige at de grundlæggende sandheder om klimaforandring er forkerte eller at et uforventet resultat underkender den grundlæggende teori. Der er ingen tegn på at de videnskabsmænd han refererer til opfatter deres arbejde på denne måde.

Bisballe har også en sær forestilling om de personer der har tillid til videnskabsmændene og den videnskabelige proces. Hans sidste kommentar indledes som følger:

“Informations nye albedohelt mr. (sic) Box har begået helt frisk forskning, der rykker. Er han stadig helt efter dette?

Hvad kunne det være der i Bisballes tankeverden gør Box til “Informations nye albedohelt?” Den eneste forklaring jeg kan komme på er at Bisballe tror at læserne glæder sig over at få dårlige nyheder som bekræfter dem i deres erkendelse at den globale opvarmning er en realitet. De folk som stoler på rapporterne om en fremskridende forværring af jordens klima går imidlertid ikke storsmilende hvad-sagde-jeg rundt når de hører at forværringen sker endnu hurtigere end forventet. Hvad klimaforandring angår, vil jeg meget hellere tage fejl end have ret, og jeg er overbevidst om at så godt som alle andre som har tillid til den videnskabelige proces og de videnskabelige resultater har det på samme måde.

Endelig vil jeg minde om at Bisballe skrev:

“…den globale temperaturstigning har hold pause i nu femten år. Det er et faktum, der ikke er til at komme ud uden om. Det er målt og ingen videnskabmænd vil benægte de målinger.”

Hvis man ser på mine kommentarer 18. 12 kl.22:50 og 19. 12 kl.19:11 vil man se at Bisballes påstande er blevet tilbagevist. Jeg har fremdraget flere fremtrædende klimavidenskabsmænd, hvis forskning er blevet publiceret i prominente peer-reviewed journaler, som fastholder at opvarmningen fortsætter. Havde Bisballe været et redeligt menneske ville han have inddrømmet at der ikke var dækning for det han skrev. Det har han ikke gjort, og vi må påny konstatere at redelighed ikke er en del af videnskabsbenægternes æreskodeks.

Der er kommet en ny rapport om opvarmning, afsmeltning og havstigning i Antarktis:

New research suggests that West Antarctica has warmed much more than scientists have thought over the last half century, an ominous finding given that the huge ice sheet there may be vulnerable to long-term collapse, with potentially drastic effects on sea level.

A paper released Sunday by the journal Nature Geoscience found that the temperature at a research station in the middle of West Antarctica has warmed by 4.4 degrees Fahrenheit since 1958. That is roughly twice as much as scientists previously thought and three times the overall rate of global warming, making central West Antarctica one of the fastest-warming regions on earth.
https://www.nytimes.com/2012/12/24/science/earth/west-antarctica-warming...

http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1671.html

Endnu et bevis på global afkøling og den kommende istid.

Bjarne Bisballe

@Philip
Din påstand om konsensus inden for peer-rewieved klimaforskning holder ikke.

”Bisballe tror at læserne glæder sig over at få dårlige nyheder som bekræfter dem i deres erkendelse at den globale opvarmning er en realitet”.

Netop. Det er præcis det jeg tror.

Hvad jeg i bund og grund får mig i kog, er tendentiøs og dårligt underbygget journalistik fra Informations journalist, der banker en klimaalarmartikel op med katastrofeoverskrift og tilsvarende katastrofefoto på et alt for spinkelt grundlag.
Jason Box’ strøtanke fra lufthavnen i New York har fået ham til at undersøge, om det teoretisk er muligt, at sod fra skovbrande i Colorado kan føres med vinden til Grønland, og det skulle det være iflg. hans klimamodeller, men han har endnu ikke dokumenteret det ved fund. Det er det reelle. Han har ikke påvist andet. Resten er rene spekulationer i hvilke katastrofer den opdagelse eventuelt fremover kan afstedkomme. Informationsjournalisten har givet artiklen et drej i en (alarmist)retning, som Box nok ikke selv har ønsket, for Box er ikke selv alarmist. Iflg.mit 22.dec indlæg, er han nok nærmest det modsatte (og jeg kender til flere artikler fra hans hånd).

Se her et flot billede fra indlandsisen (fuld albedo). Det er mit julekort til jer alle.

http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/drill_analysing/history_dril...

For ikke at udsætte læserne for en kommentar som stræber efter en verdensrekord i længdemål har jeg delt mit svar til Bjarne Bisballes seneste kommentar op så hver kommentar forholder sig til en enkel påstand.

Her vil jeg igen konstatere at Bisballe tidligere skrev:

“…den globale temperaturstigning har hold pause i nu femten år. Det er et faktum, der ikke er til at komme ud uden om. Det er målt og ingen videnskabmænd vil benægte de målinger,”

at disse påstande er blevet grundigt tilbagevist, og at Bisballe hidtil ikke har været hæderlig nok til at erkende at sine påstande ikke var holdbare.

Bjarne Bisballe
“Din påstand om konsensus inden for peer-rewieved (sic) klimaforskning holder ikke.”

Det fremgår af følgende at der ikke er en eneste anset (“of national or international standing”) videnskabelig organisation som bestrider at klimaet er ved at blive varmere, og at det er mere end 90% sandsynligt at menneskelig aktivitet er årsagen dertil. Der er enkelte organisationer som ikke har taget stilling, og de findes typisk indenfor geologi. Som det også fremgår har præsidenten for the American Association of Petroleum Geologists udtalt at klimaforskning ikke ligger indenfor deres forskningsområde, at de mangler viden om feltet, og at de derfor ikke kan udtale sig troværdigt om det.

The scientific opinion on climate change is that the Earth's climate system is unequivocally warming, and it is more than 90% certain that humans are causing it through activities that increase concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, such as deforestation and burning fossil fuels.[1][2][3][4]...

No scientific body of national or international standing has maintained a dissenting opinion; the last was the American Association of Petroleum Geologists, which in 2007 updated its 1999 statement rejecting the likelihood of human influence on recent climate with its current non-committal position.[10][11] Some other organizations, primarily those focusing on geology, also hold non-committal positions...

AAPG President John Lorenz announced the sunsetting of AAPG’s Global Climate Change Committee in January 2010. The AAPG Executive Committee determined:
Climate change is peripheral at best to our science…. AAPG does not have credibility in that field…….and as a group we have no particular knowledge of global atmospheric geophysics.[92]
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change

John Cook fra Skeptical Science har bemærket samme tendens, men præciserer at skepticismen er mest fremtrædende blandt de geologer hvis faglige og økonomiske interesser er forbundet med minedrift og de fossile brændsler. Det må igen understreges at geologer ikke er klimaforskere.

One survey* of earth scientists found that while 97 per cent of actively publishing climate scientists agree humans are changing global temperatures, only 47 per cent of economic geologists (those who study geology with a view to its commerical exploitation) concur (pdf). In fact, among all earth scientists, economic geologists are the most sceptical...
However, the broader community of geologists seems convinced by the evidence that humans are causing global warming. The European Federation of Geologists says climate change is predominantly caused by anthropogenic emissions of CO2 and poses significant risks to human civilisation. The Geological Society of America concurs that "greenhouse gases have been an increasingly important contributor [to global warming] since the mid-1800s and the major factor since the mid-1900s". The Geological Society of London states that "evidence from the geological record is consistent with the physics that shows that adding large amounts of carbon dioxide to the atmosphere warms the world and may lead to: higher sea levels and flooding of low-lying coasts; greatly changed patterns of rainfall; increased acidity of the oceans; and decreased oxygen levels in seawater".
So climate scepticism seems strongest among geologists closely linked to the mining and fossil fuel industries. Perhaps the words of Upton Sinclair shine some understanding on the forces at play here: "It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it..."
http://www.abc.net.au/environment/articles/2011/06/08/3226946.htm
*Here, we use an extensive dataset of 1,372 climate researchers and their publication and citation data to show that (i) 97–98% of the climate researchers most actively publishing in the field support the tenets of ACC outlined by the Intergovernmental Panel on Climate Change, and (ii) the relative climate expertise and scientific prominence of the researchers unconvinced of ACC are substantially below that of the convinced researchers.
Expert credibility in climate change
William R. L. Anderegg,1, James W. Prall, Jacob Harold, and Stephen H. Schneider,1
http://www.pnas.org/content/early/2010/06/04/1003187107.full.pdf+html

Ifølge Den Danske Ordbog defineres konsensus:
generel enighed i en bestemt gruppe, fx om hvordan man skal forholde sig i en (politisk) sag
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=konsensus&search=S%C3%B8g

Enighed blandt 97-98% af aktive klimaforskere må betegnes som konsensus.

Bjarne Bisballe
“Jason Box’ strøtanke fra lufthavnen i New York har fået ham til at undersøge, om det teoretisk er muligt, at sod fra skovbrande i Colorado kan føres med vinden til Grønland, og det skulle det være iflg. hans klimamodeller, men han har endnu ikke dokumenteret det ved fund. Det er det reelle. Han har ikke påvist andet. Resten er rene spekulationer i hvilke katastrofer den opdagelse eventuelt fremover kan afstedkomme.”

Når Box får en idé Bisballe ikke bryder sig om er det ikke en idé eller en tanke men en strøtanke. Det fremgår klart af artiklen at Boxs idé ikke dukker op af ingenting, men er en konsekvens af sin tidligere forskning. Resten af denne passage har meget lidt med virkeligheden eller den videnskabelige forskningsproces at gøre.

Her, med nogle citater fra JSNs artikel, er lidt kronologi:

1. Siddende i New Yorks lufthavn i juni tænkte klimaforskeren, at en ny ekspedition bør af sted i sommeren 2013 til indlandsisens højtliggende punkter og tage prøver af sneen fra 2012 for at se, om den vitterlig er forurenet med sodpartikler fra skovbrandene i Colorado eller andre steder på den nordlige halvkugle. Samt hvor stor en del af sommerens albedofald, der i givet fald skyldes dette.

2. ...i en kort periode i juli var 97 pct. af isens overflade under afsmeltning – og Jason Box og hans kolleger dokumenterede ved målinger, at også isens albedo faldt.

3. Efter dette års feltsæson i Grønland og tilbage på sit kontor på Byrd Polar Research Center, Ohio, begyndte klimaforskeren at studere NASA’s omfattende digitale arkiv af laser-scanningbilleder af atomsfæren, det såkaldte CALIPSO-program.
»Jeg fandt hurtigt billeder af røg med sod-aerosoler nær ved eller ligefrem i direkte kontakt med indlandsisens overflade,« fortæller han.
Derefter gennemførte han og hans kolleger modelkørsler af atmosfærens bevægelser i sommeren 2012, såvel bagud- som fremadrettet. Herved kan man se, hvor en bestemt luftmasse over Grønland kommer fra, eller hvor en bestemt luftmasse fra områder med brand i Nordamerika bevæger sig hen.

4. Den ny forskning, som Jason Box netop har præsenteret på årsmødet i American Geophysical Union, dokumenterer, hvordan sodpartikler fra tundra- og skovbrande kan føres med vinden til Arktis og bl.a. lejre sig på Grønlands indlandsis...

5. »Det rigtige bevis på sammenhængen kommer, når vi næste sommer lander på indlandsisen og tager en prøve af sneen fra sommeren 2012,«

Med mindre man mener at Box tog til Grønland i juni uden en forestilling om den forskning han ville udføre , må man konkludere at den idé Box fik i lufthavnen var en idé om hvordan han kunne fortsætte sin igangværende forskning. Og hvis ikke denne forskning var seriøs havde han næppe fået lov til at præsentere den for American Geophysical Union:

The American Geophysical Union (or AGU) is a nonprofit organization of geophysicists, consisting of over 61,000 members from over 146 countries. AGU's activities are focused on the organization and dissemination of scientific information in the interdisciplinary and international field of geophysics. The geophysical sciences involve four fundamental areas: atmospheric and ocean sciences; solid-Earth sciences; hydrologic sciences; and space sciences...

(AGU er også en af de organisationer der står bag den videnskabelige konsensus om menneskeskabt klimaforandring:

The AGU issued a position statement on climate change in December 2003, and revised and reaffirmed the statement in 2012. The revised statement begins:[12]

The Earth's climate is now clearly out of balance and is warming. Many components of the climate system—including the temperatures of the atmosphere, land and ocean, the extent of sea ice and mountain glaciers, the sea level, the distribution of precipitation, and the length of seasons—are now changing at rates and in patterns that are not natural and are best explained by the increased atmospheric abundances of greenhouse gases and aerosols generated by human activity during the 20th century.
—AGU Council
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Geophysical_Union#Position_statem... )

På Jason Boxs blog, kan man læse en abstrakt af sin præsentation. Her er et uddrag:

Greenland ice sheet albedo feedback: mass balance implications
August 7th, 2012

Here’s a preview of my American Geophysical Union presentation abstract…

Greenland ice sheet mass loss has accelerated responding to combined glacier discharge and surface melt water runoff increases. During summer, absorbed solar energy, modulated at the surface primarily by albedo, is the dominant factor governing surface melt variability in the ablation area. NASA MODIS data spanning 13 summers (2000 – 2012), indicate that mid-summer (July) ice sheet albedo declined by 0.064 from a value of 0.752 in the early 2000s. The ice sheet accordingly absorbed 100 EJ more solar energy for the month of July in 2012 than in the early 2000s. This additional energy flux during summer doubled melt rates in the ice sheet ablation area during the observation period.
http://www.meltfactor.org/blog/

Når man forsker får man nye idéer. Det burde næppe overraske at en af de førende Grønlandsforskere har været opmærksom på sammenspillet mellem de voldsomme brande og vindstrømmene og deres mulige konsekvenser for isens albedo, især da dette åbenbart ligger i forlængelse af Boxs tidligere forskning. Og Bisballe, som bilder sig ind at han har naturvidenskab på rygmarven, burde kende forskellen mellem en hypotese og ubegrundede spekulationer.

Denne kritik af Bisballes bemærkning vil blive suppleret i den næste og sidste kommentar.

Bjarne Bisballe
“Informationsjournalisten har givet artiklen et drej i en (alarmist)retning, som Box nok ikke selv har ønsket, for Box er ikke selv alarmist. Iflg.mit 22.dec indlæg, er han nok nærmest det modsatte (og jeg kender til flere artikler fra hans hånd).”

Det er typisk for klimavidenskabsbenægtere at de ikke taler om alarmerende forskningsresultater, men om alarmister. De følgende eksempler er fra Boxs blog, og de er ikke mindre alarmerende end omtalen af den nye rapport om forholdene i Antarktis, som både Steen Sohn og jeg har henvist til:

early September Greenland ice reflectivity remains low, some melting remains active
September 7th, 2012
While ice sheet average temperatures are declining with the return of the cold season this September, ice sheet reflectivity (a.k.a. albedo) remains anomalously low (Fig. 1). The low albedo values reflect (pun alert) where snow accumulation has not yet covered the darkened surface. There remain some areas where melting remains active at the lowest elevations of the ice sheet (Fig. 2). Melt promotes or maintains low ice reflectivity.  Available sunlight in 2012 thus continues to heat the ice and snowpack more than it has in the period of observations beginning in 2000. Less heat will be required to maintain melting or bring the ice to the melting point in the future. It is easy to predict early melt onset in 2013 and a continuation of increasing ice sheet melt rates that contribute to the recently observed net ice loss from Greenland.
http://www.meltfactor.org/blog/
Indslaget linker til:
http://bprc.osu.edu/wiki/Greenland_Ice_Albedo_Monitoring and http://bprc.osu.edu/wiki/Greenland_Ice_Surface_Temperature_Monitoring

continued retreat of Greenland’s most productive glacier
September 5th, 2012
In terms of ice flow discharge, one of Greenland’s most productive outlets from the inland ice sheet, if not the most productive glacier in the Northern Hemisphere, the Ilulissat glacier (also known as the Jakobshavn glacier) continues to retreat. The net area change at this glacier since late summer 2000 is a loss of 122 sq km, equivalent with 1.4 x Manhattan Is., retreating effectively 18 km (11.2 mi) in 12 years. In 2012, this glacier front lost an an area of 13 sq km, measured from August 2011 to August 2012. Thi’s year’s area loss is the largest since the 2007-2008 interval. A concern is that this and other major marine terminating glaciers, as they retreat, they accelerate, increasing their global sea level contribution. Indeed, once the ice shelf in front of this glacier disintegrated, by the end of summer 2003, it’s speed had doubled (Joughin et al. 2004).

High late August 2012 Greenland ice temperature maintains low ice sheet reflectivity and melting
August 24th, 2012
Daily surface temperatures in June-August 2012 have peaked more than 5 C (~9 F) warmer for the whole ice sheet than the 2000-2009 daily averages according to my analysis of ice surface temperatures from  daily NASA MODIS MOD11 satellite derived Land Surface Temperature (LST) retrievals. Over the highest elevations, surface temperatures were nearly 10 C (~18 F) warmer than in the 2000′s decade, leading to an area of ice sheet surface melting, unprecedented in the satellite observational record beginning in 1978.
http://www.meltfactor.org/blog/

Hvor alarmerende Box finder situationen fremgår også af en artikel Bill McKibben har skrevet for Rolling Stone:

"When I took my first course in glaciology," Box says, "conventional thought had the reaction time of the ice sheets to heating on the order of 10,000 years." The ice sheet, scientists believed, was a mostly inert ice cube frozen fast at its bed; if the glaciers melted because of global warming, the process would be, well, glacial.

But in a series of scientific epiphanies beginning in 2002, researchers using GPS have found that melting on the ice's surface can cause large sections of the ice sheet to break free of its moorings in hours, not millennia. In 2006, scientists discovered that ice was suddenly pouring into the ocean at twice the rate previously measured, spurred by a pulse of warm ocean temperatures that undercut the glaciers from below. In two separate instances, Box correctly predicted which sections of a glacier would soon break off – sections, in each case, that were many times larger than the island of Manhattan.

But Box's most crucial contribution to ice science – and the scariest part of his new findings – involves his measurement of Greenland's reflectivity, or "albedo." We know that snow is white: When sunlight hits a glacier, most of it bounces back into space, instead of being absorbed by dark-blue oceans or green forests. But not all ice shines with the same brightness. As snow crystals warm – even before they melt – they lose their jagged edges and become rounder, reflecting less light. "You can see it with your naked eye," says Box. "Think of the way wet sand is darker than dry sand."

Fresh snow bounces back 84 percent of the light that hits it; warm, rounded crystals can reflect as little as 70 percent. Slushy snow saturated by water – which gives it a gray cast, or even a bluish tint – reflects as little as 60 percent. Add dust or soot, and the albedo drops below 40 percent. Box's satellite data has shown a steady darkening in Greenland's albedo, from a July average of 74 percent when the century began to about 68 percent last year.
And then came this summer: Without warning, the line on the albedo chart dropped deep into uncharted territory. At certain altitudes, the ice sheet in Greenland was suddenly four percent less reflective – in a single season...

Box had conservatively predicted that it might take up to a decade before the surface of Greenland's ice sheet melted all at once. That it actually happened in just a few weeks only underscores how consistently cautious ice scientists have been in forecasting the threat posed by global warming. Now, however, that caution is being replaced by well-founded alarm. "Greenland is a sleeping giant that's waking," says Box. "In this new climate, the ice sheet is going to keep shrinking – the only question is how fast."

The new data from Greenland matters for every corner of the planet. Water pouring into the North Atlantic will not only raise sea levels, but is also likely to modify weather patterns.
http://www.rollingstone.com/politics/news/the-arctic-ice-crisis-20120816

Jeg regner ikke med at Bisballe vil acceptere de forskningsresultater der er blevet præsenteret her. Dem vil han nemlig ikke kunne lide. Og fra nu af vil han sandsynligvis afskrive Box som “alarmist.”

Vores verden er en illusion - af det vi forstår - og uden at kende præmissen, vil det være et skøn.

Sandheden er, at alting kan være forkert, uden at være rigtigt.

Her kommer decantralisering ind i billedet, så illussionen bliver minimal, i forhold til det propotionelle.

randi christiansen

Det burde være indlysende, at man ikke ´skider i egen rede´. Punktum !

Derfor er opgaven at identificere lovmæssighederne for planetens cirkulære balance. Indtil det er gjort, så vær så venlig, at holde rent og ryddeligt omkring jer.

Det ville være nemt, hvis ikke det moderne menneske var så fremmedgjort fra sig selv og sit fysiske fundament, at det roder rundt i en jungle af privatkapitalisering på og indbyrdes konkurrence om Planetens ressourcer. Det rene uoverskuelige og ukontrollerbare galimatias - det vilde ridt mod selvødelæggelse. Reptilhjernernes regime. Enten tæmmes dyret eller det udryddes af sin egen dumhed.

randi christiansen

Og lovmæssighederne er identificeret > cirkulær økonomi, tak !

Og vær så venlig - men det kræver jo et opgør med dumhedens og grådighedens slavehær, med de 21.000 milliarder i skattely med den 0,001% og deres narkoleptiske og uvidende proselytter

Bjarne Bisballe
“Informationsjournalisten har givet artiklen et drej i en (alarmist)retning, som Box nok ikke selv har ønsket, for Box er ikke selv alarmist."

Jeg glemte at nævne at Bisballe her anklager JSN for at manipulere med sit materiale. Det fremgår imidlertid af de uddrag jeg har bragt fra Boxs blog, http://www.meltfactor.org/blog/, og Bill McKibbens artikel i Rolling Stone, at det er Box selv der finder situationen alarmerende.

(Et par af mine kommentarer er blevet slettet. De var begge to præget af stor vrede over den måde videnskabsbenægterne gebærder sig på. Jeg synes at redaktionens beslutning var forsvarlig.)

randi christiansen

Tak Jacob - Det var et forsøg på at udfordre dem, der mener, at business as usual er ok, til at revidere deres holdninger

Sider