Nyhed
Læsetid: 4 min.

Permafrosten tør, og FN’s klimapanel tier

Selvforstærkende opvarmningsmekanismer i det kolde nord kan starte en ond cirkel af irreversibel drivhusgasudsivning fra de enorme kulstoflagre i de permafrosne områder. Men fordi mekanismen endnu ikke er veldokumenteret i modelstudier, udelades den af den kommende rapport fra FN’s klimapanel
Optøet permafrost langs kysten ved landsbyen Shishmaref i Alaska har fået husene til at styrte sammen.

Optøet permafrost langs kysten ved landsbyen Shishmaref i Alaska har fået husene til at styrte sammen.

Gabriel Bouys

Udland
8. december 2012

Når FN’s klimapanel, IPCC, til september næste år begynder at offentliggøre resultaterne af sin nye kulegravning af klodens klimatilstand, vil materialet være forældet på forhånd og efter alt at dømme underspille risikoen for forværrede klimaforandringer.

Klimapanelet vil således udelade en vurdering af, hvad selvforstærkende og irreversible smeltningsprocesser i de arktiske permafrostområder kan indebære for den globale opvarmning og klimaforandringerne i fremtiden.

Det påpeger et andet organ under FN, FN’s Miljøprogram UNEP, i en ny redegørelse om den ildevarslende situation i de permafrosne områder.

Permafrosten omfatter de store landområder i Alaska, Canada, Rusland og Grønland, hvor jorden er dybfrossen i varierende dybde, nogle steder ned til mere end 1.000 meter under overfladen. Næsten en fjerdedel af landarealet på den nordlige halvkugle er permafrossent og har mange steder været det i adskillige tusind år.

Med den globale opvarmning stiger atmosfærens temperatur dobbelt så hastigt i Arktis som på kloden som helhed, og forskerne har længe været opmærksomme på, at det indebærer begyndende optøning af den permafrosne jord. Problemet er, at der i den dybfrosne jord er bundet enorme mængder kulstof i organisk materiale, som ved optøning nedbrydes. Herved frigøres kulstoffet og begynder at sive op i atmosfæren, enten som CO2 eller som den 25 gange så aggressive drivhusgas metan.

»Permafrosten indeholder omkring 1,7 billioner ton kulstof i form af frossent organisk materiale, næsten dobbelt så meget kulstof, som der i dag findes i atmosfæren,« skriver UNEP i sin netop offentliggjorte redegørelse, Policy Implications of Warming Permafrost.

»Tøende permafrost kan afgive, hvad der svarer til 43-135 milliarder ton CO2 i år 2100, samt hvad der svarer til 246-415 mia. ton CO2 i 2200. Usikkerhederne er store, men udledningerne fra tøende permafrost kan begynde inden for de kommende få årtier og fortsætte i adskillige århundreder,« konstaterer UNEP.

Allerede i dag måler man på de høje breddegrader stigende temperaturer i den frosne undergrund, ligesom det øverste, såkaldt aktive lag, som hver sommer tøer op og bliver blødt, ekspanderer mange steder. Ifølge Kevin Schaefer, klimaforsker ved US National Snow and Ice Data Center og hovedforfatter til UNEP-rapporten, er permafrosten faktisk allerede væk i nogle af de sydligste områder.

Selve udsivningen fra tøende permafrost af CO2 og metan er mindre entydigt kortlagt, men en række målinger peger på, at udsivningen er tiltagende. »Vi har registreret forhøjede metanværdier over vådområder i det indre Alaska meget tidligere i vækstsæsonen, end vi havde ventet,« fortæller NASA-klimaforskeren Charles Miller i en mail til Information. Miller og hans kolleger, som gennemfører flyvninger i lav højde for at måle CO2- og metanniveauerne i luften over permafrosten, offentliggør i denne uge nogle af de nye resultater ved en konference i American Geophysical Society.

Også russiske målinger har vist større metanudsivning fra permafrostområder end tidligere antaget.

Selvforstærkende

Det særligt foruroligende er den selvforstærkende feedbackmekanisme i permafrosten, der ventes at gøre sig gældende, når optøningen først tager fart: Med stigende opvarmning af atmosfæren over Arktis, tiltager permafrostens opvarmning og optøning. Det fører til stigende udsivning af CO2 og metan, der som drivhusgasser medfører yderligere opvarmning, hvad der får endnu mere permafrost til at tø og dermed endnu flere drivhusgasser til at sive op i atmosfæren og skabe endnu mere opvarmning.

»Udsivningen af CO2 og metan fra permafrost under opvarmning er irreversibel. Når først det organiske materiale er tøet op og nedbrudt, er der ingen måde, hvorpå man kan bringe det tilbage i permafrosten,« siger Kevin Schaefer.

UNEP-rapporten gør opmærksom på, at udledningen af CO2 og metan vil fortsætte i mindst 100 år, efter at de menneskeskabte CO2-udledninger fra bl.a. fossilt energiforbrug måtte være bragt helt til ophør. Hvis udledningsreduktionerne fortsat foregår langsomt, og den globale temperatur f.eks. får lov at stige tre grader, kan det ifølge UNEP føre til et irreversibelt tab af 30-85 pct. af klodens overfladenære permafrost.

»En af de vigtigste konklusioner i vores rapport er, at man er nødt til at tage højde for udledningerne fra den tøende permafrost, når man forhandler mål for udledningerne i klimaaftalen. Gør man ikke det, er der risiko for at ryge over togradersmålet,« sagde Schaefer forleden i Doha, Qatar, med adresse til klimaforhandlerne på COP18.

Konservativ rapport

Problemet er, at den eksisterende viden om permafrostens feedback-mekanisme er ufuldstændig, og derfor har den været udeladt i de fire hidtidige statusrapporter fra FN’s klimapanel, IPCC. Hvad værre er: Heller ikke den femte store rapportsamling, der er undervejs, medtager den kritiske faktor.

»De deltagende hold, som laver modelstudier, har afsluttet deres fremskrivninger til brug for den femte vurderingsrapport, men disse fremskrivninger inddrager ikke permafrostens kulstof-feedbackmekanisme. Som følge heraf vil IPCC’s femte rapport, der skal offentliggøres i etaper fra september 2013 til oktober 2014, heller ikke indregne de potentielle effekter på det globale klima af permafrostens kulstof-feedback,« fastslår UNEP-redegørelsen.

Jens Hesselbjerg Christensen, der er leder af Dansk Klimacenter på DMI og medlem af IPCC, påpeger, at klimapanelet ifølge sit mandat fra verdens regeringer ikke må inddrage forhold, der ikke er grundigt belyst og videnskabeligt dokumenteret.

»Modeller, der ikke er blevet lavet, kan jo af gode grunde ikke være med i en rapport fra klimapanelet. Længere er den ikke. Men der er ingen tvivl om, at hvis vi bevæger os ind i en meget varmere tid, så vil permafrostens feedbackmekanisme være en forstærkende effekt,« siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Han bekræfter, at IPCC som konsekvens af sin grundige og langvarige arbejds- og vurderingsproces, der forudsætter videnskabelig enighed, vil ende med vurderinger af klimaudviklingen, som muligvis undervurderer, hvad der faktisk vil ske.

»På grund af tidsfaktoren, som klimapanelet via sit opdrag er underlagt, bliver resultatet konservativt,« siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Holger Nielsen

Mantra

end tidligere antaget, end tidligere antaget, end tidligere antaget, end tidligere antaget, end tidligere antaget, end tidligere antaget, end tidligere antaget, end tidligere antaget

Niels-Holger Nielsen

Snedækket i Arktis er skrumpende og dækkende en stedse kortere del af året, hvilket betyder, at opvarmningen er selvforstærkende, bl.a pga. længere vækstsæson. Uanset klimamodeller. Almindelig simpel empirisk videnskab.

http://www.climatecentral.org/news/accelerated-warming-is-driving-arctic...

Forlængelsen af forår og sommer øger hyppigheden af skov- og steppebrande i Arktis, hvilket betyder at mere sod lægge sig på den grønlandske indlandsis, som derfor opvarmes mere og smelter hurtigere. Endnu en selvforstærkende mekanisme. Kan vi snart holde styr på dem?

http://www.climatecentral.org/news/arctic-wildfires-pose-growing-threat-...

http://thinkprogress.org/climate/2012/12/06/1293011/noaa-climate-change-...

end tidligere antaget. Amen.

Sören Tolsgaard

»På grund af tidsfaktoren, som klimapanelet via sit opdrag er underlagt, bliver resultatet konservativt,« siger han.

Konservative skøn, som halter bagefter, men selv om vi ved, at de er konservative. får det os dog ikke til at være mere realistiske, mantraet er fortsat: vækst, vækst, vækst., vækst, vækst ..

Politikere burde gå forrest når det drejer sig om kommende generationers liv og levevilkår.

Men der er desværre nok kun stemmer til de politikere der tænker her og nu !

En fremragende artikel. Den berører de vigtige aspekter uden at være overfladisk, giver et overblik og detaljerede oplysninger.

En lille tilføjelse:

Jeg havde tidligere læst om IPCCs udeladelse et andet sted. JSNs gennemgang er langt grundigere. Der er en del videnskabsjournalister hvis dækning er på højde med JSNs, men jeg kender ikke til nogen der er bedre. Jeg er nok ikke den eneste der er blevet klogere i kraft af hans indsats.

Hvem er det nu ellers der tør, mens andre tier?

Michael Kongstad Nielsen

Huset på billedet må være kæntret på grund af
havets erosion af kysten, http://da.wikipedia.org/wiki/Erosion
ikke på grund af permafrostens optøen. De andre huse på billedet er jo heller ikke kæntret.

Når methanen slipper ud af tundraen og solpletterne kommer tilbage, er det slut med sommerrejser til syden. Sommertemperaturer på mere en 40 grader venter. Men den tid den sorg. Og for øvrigt "hvad rager det os," det går jo meget godt!

randi christiansen

hvad gør vi, hvad gør vi, hvad g..

Det er svært at se hvordan de rapporter skulle gør en forskel under alle omstændigheder. Det er endda svært at se hvordan der skal komme handling, selv når vandet stiger drastisk om fx. 50 år.

Michael Kongstad Nielsen

I morgen kommer der snestorm, siges der.

Niels-Holger Nielsen

Michael Kongstad Nielsen

Har du gået i skole? Da jeg gik i fjerde klasse (1963) lærte vi om land og vands forskellige kalorimetri (vi kaldte det kyst- og fastlandsklima). Vand er mere energitæt end landjord og afgiver varme/optager varme i et langt hurtigere tempo end land. Permafrosten tør altså langt hurtigere i kystområder end inde i landet. Der er altså ikke noget mærkeligt i at klimalinjerne i stor grad følger kystlinierne. Der hvor det hus stod, var optøningen i dybden måske kun en halv meter i dybden for 10 år siden, mens den i dag måske er en meter. I øvrigt har jeg set billeder af den slags forlis, som ikke just er situeret i havstokken. Der er altid lokale forhold, som vil afsløre en generel tendens før den bliver generel. Det er muligt at du har lært om billedfortolkning i skolen, men har du også lært om naturvidenskab (fysik, geografi, klima, geologi etc)?

Hvad er dit ærinde?

Niels-Holger Nielsen

Michael Kongstad Nielsen

Ved du noget om højtryk i arktis og ændringer i jetstrømmen? Så prøv at gøre dig morsom på den baggrund.

Som Vestager ville sige

Sådan er det jo

Det tragiske er at der er næsten Intet vi kan gøre, de bevidste af os "forbruger" kommer aldrig til at kunne afhjælpe det majoriteten gør. Især ikke når folk i Kina, Indien, Brasilien overhovedet ikke vil være med og det er også tvivlsomt at Amerikanerne, Canadierne og Australierne vil komme os til undsætning i nogen nær fremtid, Så uanset om vi Europæer stopped al vores forurening i morgen, ja så ville vi stadig være fucked

Desuden har vi passeret the point of no return, der er bare Ingen forsker med nosser nok til at indrømme det, hvis der er bliver de fyret hurtigere end du kan nå og sige Amen.

Det ser ud til, at permafrosten er tøet mere i den ene side af billedet end i den anden side.
Mærkeligt nok!
( Der er nok snarere tale om kysterosion)

Så huset er væltet ud over en kant. Det er jo ikke styrtet sammen.

Det betyder, at illustrationen sandsynligvis er en forfaskning!

'forfalskning'

"I morgen kommer der snestorm, siges der."

Det virker som om Michael Kongstad Nielsen arbejder på at profilere sig selv som klimaignorant. Mig bekendt har ingen der beskæftiger sig med klimavidenskab påstået at opvarmningen betyder vinterens ophør eller at vi aldrig igen vil komme til at opleve rigtig kolde dage.

Generelt vil opvarmningen medføre en større fordampning. Den større luftfugtighed giver næring til mere voldsomme storme og skaber betingelsen for skybrud og kraftig snefald:

Climate change is not only making the planet warmer, it is also making snowstorms stronger and more frequent, US scientists said on Tuesday.

"Heavy snowstorms are not inconsistent with a warming planet," said scientist Jeff Masters, as part of a conference call with reporters and colleagues convened by the Union of Concern Scientists.

"In fact, as the Earth gets warmer and more moisture gets absorbed into the atmosphere, we are steadily loading the dice in favor of more extreme storms in all seasons, capable of causing greater impacts on society."
http://phys.org/news/2011-03-global-snowstorms-scientists.html

Philip

Jeg tror nogle klimaskeptikere er langt uden for pædagogisk rækkevidde.

De fleste siger bare la la la når man påpeger det, de gider jo ikke lytte. for hvis man lytter, skal man jo også tage stilling til problematikken, hvilket vil indebære at man kommer til at kigge på sig selv og sine handlemønstre, hvilket mange vil gøre alt for at undgå.

Det tragiske er at folk ikke vil ofre vækst, materielle goder og previlligere for vores, vores efterkommere, Nature, dyrene etc skyld. De vil have lov til at leve med overforbrug og al interesse for planeten er rent overfladisk og symbolsk.

Hvis man virkeligt gik op i det ville man stoppe, men det gør folk ikke. To timer senere står de i fona og kigger på deres fjerde fjernsyn.

Mikkel
"Jeg tror nogle klimaskeptikere er langt uden for pædagogisk rækkevidde."

Enig. Jeg kan i en vis grad acceptere at nogle er forvirrede. Men jeg har ingen respekt for de personer der udtaler sig skråsikkert på karl smart maner om ting de ikke har sat sig ind i – især når de dermed bidrager til den katastrofe som er ved at ramme vores planet. Min egen måde at forholde mig til sådanne personner på fremgår bl. a. af denne og mine efterfølgende kommentarer til Varm luft fra Rehling (http://www.information.dk/319114):

"Thomas Meinert Larsen skriver:
“Det er jo nu kun deciderede ignoranter som i et veloplyst land som Danmark fortsat benægter at global opvarmning er en realitet, og at den menneskelige civilisation er truet.”

Derefter forsøger Larsen at appellere til de “deciderede ignoranter[s]” fornuft. Det hænger ikke sammen.

Det drejer sig om væsener hvis ærestegn er ikke at være modtagelig for viden eller virkelighed. Slige væsener skal man ikke appellere til. De skal udstilles, og i det omfang de overhovedet argumenterer for deres vås, skal deres kilder undersøges og deres argumenter imødegås."

Torben Bruhn Andersen

Der er desværre ikke noget nyt i at permafrosten flere steder i de arktiske områder er ved at tø. For mere end 20 år siden kunne jeg ved selvsyn konstaterer det ved en lille by i Yukon der hedder Mayo.
Området var præget af diskontinuert permafrost, og flere af de steder hvor der tidlidligere havde været permafrost, var nu tøet op.
Området havde dengang været undersøgt gennem flere år, for at man kunne finde ud af, med hvilken hast optøningen fandt sted.
Jeg er desværre bange for at det er en irreversibel proces der finder sted, og at vi i fremtiden vil se flere og flere områder med permafrost forsvinde.

Det er da muligt, at billedet er en forfalskning, Bo Carlsen.

Men hvis der har været permafrost har vandet nok også været frosset. Nu er både vand og jord tøet op, og erosionen er begyndt.

Dette sagt uden nogen form for sikkerhed. Heller ikke en skrå.

Det er vel egentlig meget godt, at FNs klimapanel ikke medtager effekter før de er grundigt belyst. Det kan kun øge respekten for klimarapporterne. Der har været nogle gevaldige skæverter i de tidligere rapporter, fx den helt grundløse påstand om, at Himalayas gletschere ville forsvinde i løbet af 35 år.
Der er en ting som er helt sikkert, og det er at Kina, Indien og i mindre grad USA vil afvise at forholde sig til rapporter, som ikke er grundigt videnskabeligt funderede.
Hvad vi lokalt gør i Danmark er helt uden betydning for klimaet. Det er ikke danskerne, som skal overbevises om det uheldige ved at øge atmosfærens indhold af drivhusgasser.

Andreas Trägårdh

Et individuelt menneske kan ikke ledes. Det er kun flokke af arter der kan ledes.. og misledes, som i menneskeartens tilfælde.
Hvor mange lønforhøjelser skal der til for at stoppe denne psyko patologisk grådige voldsspiral?

Niels-Holger Nielsen

Bo Carlsen

Hvad ved du om støbte fundamenter - i Arktis?

Niels-Holger Nielsen

Det er altid de andre

Jeg tør godt vædde om, at Himalayas gletschere er væk om 35 år med dagens CO2-praksis.

værre end tidligere antaget

Hvad rager det os, at gletscherne tør, til den tid vil vi alle bo i megabyer og rende rundt og lege Blade Runner. Gud mildner luften for de klippede får.

Niels-Holger Nielsen

Point of no return?

Det finder vi ud af mens klimavinduet lukker sig. Det er nu.

Rettidig omhu bliver så meget mere vigtigt hinsides Point of no return.

Der var en fysiker, der lavede en beregning som viste, at gletcherne selv ved meget høje temperaturer ikke kan nå at smelte på adskillige hundrede år. Det samme gælder isen på antarktis, som rent fysisk ikke kan nå at smelte på under tusind år.

Det er faktisk muligt at trække et isbjerg henover ækvator uden at ret meget af det når at smelte.

Jeg forstår ikke behovet for at argumentere ved hjælp af latterlige overdrivelser. Det gør det alt for nemt at afvise klimatruslen som noget, der kun foregår i hovedet på fanatikere. Hvis man vil have beslutningstagerne i Kina og Indien i tale, så gælder det om at være saglig og ikke lade følelserne løbe af med sig.

Michael Kongstad Nielsen

Mit ærinde, Niels-Holger Nielsen, er at være kritisk. Ligesom den gode journalist er kritisk over det materialer, han bliver stillet over for, så bør avislæseren også være kritisk. Og så falder jeg over billedet, som jo fylder utroligt meget, både bevidsthedsmæssigt og som plads i avisen. Man ved, at mange læsere kun læser ca. 1000 tegn af en artikel, svarende til et læserbrev, og så ser de billedet. Og billederne bruges ofte med en sådan kraft, at det fører på vildspor. Jeg er meget ked af denne voldsomme og til tider manipulerende billedbrug, som også Information anvender.

I det aktuelle tilfælde ser det altså mærkeligt ud, dramatisk og fængende. Jeg skal ikke kunne fortolke dets videnskabelige korrekthed, men kan oplyse, at Shishmaref ligger på Alaskas vestkyst ved Beringsstrædet omtrent på Polarcirklens højde, 66° 33'39" nord. Strædet, vi ser i baggrunden, ser isfrit ud. Ifølge encyklopædien er der fastis fra oktober til juni, dvs. isen bryder op, og der kan vel forekomme skruninger,der med vind og strøm kan erodere kysten. Jeg ved det ikke, jeg gætter bare. Skrænten ned til strandfladen ligner klart en havpåvirket kystskrænt, der så bliver afgravet år efter år. Der synes mørke striber øverst i lagene, der kunne antyde det organiske materiale, der tales om i artiklen i permafrostlagene.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at det organiske materiale, der ligger i permafrosten, udgør den fare, der tales om i artiklen, og er helt enig i, at det bør påpeges i forhandlingerne, også på COP 18.

Beklager i øvrigt mit upassende forsøg på at være morsom med snevejret.

Ps.: I denne artikel fra Advancing Science Serving Society er det samme billede vist, og i billedteksten nævnt, at undermineringen af huset skyldes "coastal erosien". Se også det gode slideshow, og find bedre billeder, der kunne have illustreret denne artikel.
http://www.aaas.org/news/releases/2006/1206alaska.shtml

Steen Erik Blumensaat

Ikke et ord om Termiter, så vidt jeg ved så er termiter de største udledere af co2, ret mig hvis jeg tager fejl.

I april 2005 bragte The New Yorker første del af Elizabeth Kolberts The Climate of Man, som beskriver klimaforandringens effekt i Arktis.

While the age of permafrost is difficult to determine, Romanovsky* estimates that most of it in Alaska probably dates back to the beginning of the last glacial cycle. This means that if it thaws it will be doing so for the first time in more than a hundred and twenty thousand years...

In most parts of Alaska, the permafrost has warmed by three degrees [Fahrenheit] since the early nineteen-eighties. In some parts of the state, it has warmed by nearly six degrees...

Antarctic ice cores also show that carbon-dioxide levels today are significantly higher than they have been at any other point in the last four hundred and twenty thousand years.
http://www.wesjones.com/climate1.htm
*Romanovsky – Russisk permafrost ekspert.

Kolbert, som er blevet rost af Joseph Romm,

(Elizabeth Kolbert is one of the most thoughtful climate journalists, whose terrific 2006 book, Field Notes from a Catastrophe, famously ends, “It may seem impossible to imagine that a technologically advanced society could choose, in essence, to destroy itself, but that is what we are now in the process of doing.”
http://thinkprogress.org/climate/2011/06/06/237407/the-new-yorker-elizab...)

har for nylig skrevet om klimaforandringer i bjergene i Peru, og om den dertil hørende trussel mod biodiversitet:
At Edge of Peruvian Andes,
Tracking Impacts of Warming

In the popular imagination, global warming threatens cold-adapted species, like polar bears and Emperor penguins. However, Silman* and many other ecologists have come to believe that climate change is likely to have just as great an impact, indeed probably an even greater impact, in the tropics.

The reasons for this are several. Temperatures in the tropics are a lot less variable than at higher latitudes, so tropical species tend to have a narrow range of “thermal tolerance.” Also in the tropics, temperature belts tend to be wider; thus, to track the temperature changes projected for the next century, tropical species will have to move a lot farther (and therefore faster) than temperate species. Meanwhile, because the tropics are already the hottest places on earth, temperature increases there will create “novel climates” of a sort that probably haven’t been seen on earth in millions of years. Finally, and perhaps most significantly, the tropics are where most species actually live.
(*Silman, who teaches at Wake Forest University, calls himself a forest ecologist.)
http://e360.yale.edu/feature/at_edge_of_peruvian_andes_tracking_impacts_...

For lige at gentage konklusionen på Kolberts bog, som også er afslutningen på artikelserien:

It may seem impossible to imagine that a technologically advanced society could choose, in essence, to destroy itself, but that is what we are now in the process of doing.

Michael Kongstad Nielsen
"Beklager i øvrigt mit upassende forsøg på at være morsom med snevejret."

Jeg er glad for at du har skrevet det. Jeg har af og til været uenig med dig, men jeg har altid opfattet dig som et selvstændigt, kritisk tænkende menneske. Det vil jeg gerne blive ved med.

I og med at Michael Kongstad erklærer sin kommentar om snevejret for upassende og ikke seriøst ment, har han også udstillet den grænseløse stupiditet hos de videnskabsbenægtere der har anbefalet kommentaren, Bo Carlsen og Jørn Bøye. Det skal han have tak for.

Det hjælper jo heller ikke på situationen i de arktiske egne, at de store oliegiganter fører en så aggressiv olieeftersøgningspolitik, som tilfældet er. Ej heller gør det situationen bedre, at hjemlige TV journalister, som eks. Martin Breum i Deadline med nærmest lykkeagtig , frydefuld stemme sagde, at om få år, så kunne handelsflåderne sejle i isfrit farvand ved i det nuværende ishav hele året. Altså mere sejllads mere Co2 emission. Det sidste sagde han intet om. Hvad f...er det for nogle ukritiske TV journalister.?

randi christiansen

Ingen kan benægte, at menneskehedens økologiske aftryk er større end NOGENSINDE.

Alene det bør mane til den yderste forsigtighed. Hvis man vil interagere så stærkt, som det gøres, og med så store kræfter, er mere end små usikkerhedsfaktorer meget uansvarligt.

Det burde vi kunne enes om, og derfor : op og stå på bremsen - alle sammen - NU.

Det har siden jeg fik mine egne tanker engang i ca 1964 været på høje tid til eftertanke og handling - den hidtidige tilgang til naturgrundlaget : at det er uendeligt og kan tåle havdsomhelst - burde for selv de mest fatsvage være for hjernedødt, men situationen bekræfter blot min desværre tilbagevendende tese om, at det er reptilhjernerne, der styrer - velkommen til Nutville.

Skal de tilbageværende, hvis hjerner ikke er helt visnede, stable nogen protestmarcher på benene? Er I med ?

Det er vel evident al dialog fejler, og vold er heller ikke en vej jeg bryder mig om. Protester hjælper ikke en skid, det er en effektiv måde at optegne politiske modstandere. Reelle politiske beslutninger flytter det sjældent, og med en central overbygning, i form af EU teknokratiet, er det håbløst.

Den eneste måde er at flytte magten.

randi christiansen

Ja, helt klart - lad os flytte magten - hvordan?

Det væltede hus i billedet er væltet pga. en kombination af forhold.
Permafrostens optøning er en af dem:

The village of Shishmaref in N. Alaska, inhabited for 400 years, is facing evacuation due to rising temperatures, which are causing a reduction in sea ice, thawing of permafrost along the coast. The reduced sea ice allows higher storm surges to reach shore and thawing permafrost makes the shoreline more vulnerable to erosion. The town's homes, water system and infrastructure are being undermined.
http://www.arctic.noaa.gov/detect/human-shishmaref.shtml

Her er en lille oversigt over de infrastrukturelle skader som den smeltende permafrost forvolder:

Thaw settlement related to permafrost degradation is presently responsible for damage to houses, roads, airports, military installations, pipelines, and other facilities founded on ice-rich permafrost (Osterkamp et al., 1997). Any natural increase in the mean annual surface temperature of permafrost and subsequent thaw settlement would create severe maintenance problems for facilities in the Arctic and Sub-Arctic, adding to effects already being observed (Figure 6). Some structures, airports, and roads might have to be abandoned if funds are not adequate to continue repairs (Esch and Osterkamp, 1990).
http://www.arctic.noaa.gov/essay_romanovsky.html

Jeg vil i forbifarten nævne at vores trodsige papagøje, Bo Carlsen, har konstateret at billedet, som jo viser en konsekvens af den globale opvarmning, er forfalsket, og at han har fået støtte af sin dumb as they come makker, Jørn Boye.

Michael Kongstad Nielsen

Philip C Stone,
Jeg har selv tænkt på, at det måtte være denne kombination af havisens forsvinden i sommermånederne, og permafrostens optøning. For når Beringsstrædet lægges fri for is, kan storme og strømme og tidevand erodere kysten på en helt ny måde, hvilket i det konkrete tilfælde må være grunden til det væltede hus.

At "landsbyen" Shishmaref overvejer evakuering eller flytning, og beder forbundsregeringen om hjælp, kan ikke skyldes kysteroderingen alene, men altså en kombination, hvor optøningen af permafrost ødelægger infrastrukturen. Jeg har lige umiddelbart svært ved at se, hvorfor de skulle være bedre sikrede længere inde i landet, men ok, derinde går optøningen nok langsommere.

Ellers må de jo finde på måder at forsvare sig på, men det overordnede er selvfølgelig, at vi skal stoppe den globale opvarmning.

Philip C. Stone

Jeg bryder mig ikke om at blive kaldt klimafornægter, eller at blive nedgjort p.gr.a, mine meninger.
Jeg er ikke klimafornægter, men jeg er uenig, i at klimaændringerne er menneskeskabte.
Hvis du studerer de gamle klimaændringer, 100.000 år eller mere, vil du se at først kommer klimaændringerne derefter kommer stigningen i co2, ikke omvendt som i "klimareligiøse" vil have os til at tro.
Mine argumenter og det åbne brev til FN fra 125 videnskabsmænd bliver bare affærdiget uden modargumenter.
Selv er jeg gammel maskinmester, og netop i mit fag regner vi med gasarter og temparaturer ved samme.
Jeg har aldrig taget populære beregninger til mig, uden at beregne det selv.
Jeg kan give dig et eksempel, år tilbage var der megen propoganda for decentrale kraftvarmeværker,
da jeg regnede på det, så jeg, at det aldrig kunne gå,- jeg sagde det til min kone, hun avarede at der nok var ingenører der havde beregnet det, og de nok var klogere end mig, jeg sagde at det da var muligt, men naturlovene kan man ikke krænke,- efter at have gået ingenørernes beregninger igennem, så jeg at de havde kludret i virkningsgraden mellem varmvandskedlen til fjernvarme, og motoren til elfabrikation.
Idag er der mennesker der er blevet narret til at tilslutte sig disse kraftvarmeværker, der betaler 3 dobbelt for deres el og varme.
På samme måde skal man regne på co2 og klimaændringerne, alt afhænger af hvilken simulationsmodel at man bruger, og hvis der er glemt en faktor ændrer hele resultatet sig, eller hvis der er taget en betydningsløs faktor med, bliver resultatet også fejlagtigt.

Jørn Boye

Selv når det drejer sig om små detaljer tager du fejl. Jeg har aldrig kaldt dig klimafornægter. Jeg har aldrig brugt det udtryk. Jeg kalder dig og dine ligesindede videnskabsbenægtere eller klimavidenskabsbenægtere. Det er det du er.

Stort set alle videnskabelige organisationer er enige om at verden er ved at blive varmere og at den eneste mulig forklaring er at denne opvarmning er skabt af mennesker. Her er en udtalelse fra American Geophysical Union:

AGU Position Statement
Human Impacts on Climate

Adopted by Council December 2003
Revised and Reaffirmed December 2007

The Earth's climate is now clearly out of balance and is warming. Many components of the climate system—including the temperatures of the atmosphere, land and ocean, the extent of sea ice and mountain glaciers, the sea level, the distribution of precipitation, and the length of seasons—are now changing at rates and in patterns that are not natural and are best explained by the increased atmospheric abundances of greenhouse gases and aerosols generated by human activity during the 20th century...
With climate change, as with ozone depletion, the human footprint on Earth is apparent.
http://www.agu.org/sci_pol/positions/climate_change2008.shtml

Mht. argumentet at CO2 følger temperaturstigningen:

CO2 didn’t initiate warming from past ice ages but it did amplify the warming. In fact, about 90% of the global warming followed the CO2 increase.

Earth’s climate has varied widely over its history, from ice ages characterised by large ice sheets covering many land areas, to warm periods with no ice at the poles. Several factors have affected past climate change, including solar variability, volcanic activity and changes in the composition of the atmosphere. Data from Antarctic ice cores reveals an interesting story for the past 400,000 years. During this period, CO2 and temperatures are closely correlated, which means they rise and fall together. However, based on Antarctic ice core data, changes in CO2 follow changes in temperatures by about 600 to 1000 years, as illustrated in Figure 1 below. This has led some to conclude that CO2 simply cannot be responsible for current global warming.
This statement does not tell the whole story. The initial changes in temperature during this period are explained by changes in the Earth’s orbit around the sun, which affects the amount of seasonal sunlight reaching the Earth’s surface. In the case of warming, the lag between temperature and CO2 is explained as follows: as ocean temperatures rise, oceans release CO2 into the atmosphere. In turn, this release amplifies the warming trend, leading to yet more CO2 being released. In other words, increasing CO2 levels become both the cause and effect of further warming. This positive feedback is necessary to trigger the shifts between glacials and interglacials as the effect of orbital changes is too weak to cause such variation. Additional positive feedbacks which play an important role in this process include other greenhouse gases, and changes in ice sheet cover and vegetation patterns.
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature-basic.htm

Kort sagt:

When the Earth comes out of an ice age, the warming is not initiated by CO2 but by changes in the Earth’s orbit. The warming causes the oceans to release CO2. The CO2 amplifies the warming and mixes through the atmosphere, spreading warming throughout the planet. So CO2 causes warming AND rising temperature causes CO2 rise. Overall, about 90% of the global warming occurs after the CO2 increase.
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature-intermediate.htm

Mao., udslippet af CO2 er både et resultat af og årsagen til den opvarmning der gjorde en ende på istider. I dag befinder vi os ikke i en tilsvarende situation, så dit argument er ikke bare mangelfuldt, det er også irrelevant. Den nuværende opvarmning er ikke blevet igangsat af en ændring i jordens kredsløb eller af nogen anden naturlig årsag. Den eneste forklaring er at den er forårsaget af menneskelig aktivitet.

Det åbne brev er underskrevet af en broget flok uden videnskabelige eller klimavidenskabelige kvalifikationer, og en del af underskriverne må betegnes som plattenslagere og bedragere. Et sådant brev kan kun tages alvorligt som et vidnesbyrd om videnskabsbenægternes vildledning.

Jeg har tilbagevist dit argument om Mars, dit argument vedrørende forløbet mellem temperaturstigning og CO2 udslip og dets relevans for den aktuelle situation, og jeg har påvist at du er inspireret af underlødige kilder. Om du tidligere har haft ret vedrørende andre forhold er sagen fuldstændig uvedkommende. Du har ikke forstand på klimavidenskab, og i stedet for at skaffe viden opdisker du en samling benægterskrøner. Mere er der ikke at sige om din indsats.

En vigtig præcisering:

Den nuværende opvarmning er uden fortilfælde. Der er ingen naturlige faktorer – jordens stilling i forhold til solen eller kredsløb omkring solen, forøget solaktivitet – der kan forklare den. Den naturlige ændring, som resulterede i højere temperaturer som så medførte udslippet af CO2, hvilket resulterede i yderligere temperaturstigninger, oplever vi ikke i dag. I stedet oplever vi at CO2 udslippet kommer forud for temperaturstigningen, og dette udslip kan kun skyldes menneskelig aktivitet.

Vores viden om CO2s varmeskabende egenskab blev etableret af den britiske vidnskabsmand John Tyndall i 1861. Vores viden om CO2s effekt på klimaet blev etableret af den svenske videnskabsmand, Svante Arrhenius:

Arrhenius developed a theory to explain the ice ages, and in 1896 he was the first scientist to attempt to calculate how changes in the levels of carbon dioxide in the atmosphere could alter the surface temperature through the greenhouse effect.[6]
https://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius

Folk som Jørn Boye vil afskaffe mere end 100 års videnskabelige viden, og, for at dække over deres egen formørkede, antividenskabelige holdning, påstår de at personer som har tillid til videnskab tror på en religion.