Nyhed
Læsetid: 4 min.

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren stiger til rekordhøjde

Den globale CO2-koncentration stiger til rekordhøjde og med stor hastighed, fortæller nye målinger. Årsagen er bl.a. et globalt voksende kulforbrug, der foruden klimaændringer giver det økonomisk trængte EU sundhedsmæssige omkostninger for et trecifret milliardbeløb om året. Kulafbrændingen må stoppe og i-landenes CO2-udledninger halveres inden 2020, siger fagfolk
De nye målinger er offentliggjort af US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), som også fortæller, at CO2-koncentrationen i løbet af 2012 voksede med 2,67 ppm – den næststørste vækst siden målingernes start for over 50 år siden. Foto: Scanpix

De nye målinger er offentliggjort af US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), som også fortæller, at CO2-koncentrationen i løbet af 2012 voksede med 2,67 ppm – den næststørste vækst siden målingernes start for over 50 år siden. Foto: Scanpix

Udland
11. marts 2013

Netop offentliggjorte målinger fra det amerikanske Mauna Loa-observatorium på Hawaii fortæller, at atmosfærens CO2-koncentration i februar måned nåede 396,8 ppm eller parts pr. million: CO2-molekyler pr. én mio. luftmolekyler.

Det betyder, at koncentrationen af drivhusgassen er øget med over 40 pct. i den korte periode, menneskeheden har brændt fossil energi af, dvs. de seneste par hundrede år. Før kul-, olie- og gasæraen lå koncentrationen på 280 ppm CO2 eller mindre gennem flere hundredetusinde år.

FN’s klimapanel, IPCC, sagde tilbage i 2007, at den globale koncentration må stabiliseres på 350-400 ppm CO2, hvis temperaturstigningen skal kunne holdes under smertetærsklen på omkring to graders opvarmning. NASA’s chefklimaforsker James Hansen og andre med ham vurderer, at koncentrationen må bringes ned på 350 ppm, hvis menneskeheden skal kunne bevare en planet som den, civilisationen har udviklet sig på.

De nye målinger er offentliggjort af US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), som også fortæller, at CO2-koncentrationen i løbet af 2012 voksede med 2,67 ppm – den næststørste vækst siden målingernes start for over 50 år siden. Gennem 1960’erne voksede CO2-koncentrationen således med mindre end én ppm om året. Med den aktuelle hast vil de 400 ppm bliver overskredet tidligt i 2015.

»Dette er blot en understregning af, at den menneskelige indflydelse er dominerende. Mulighederne for at holde klimaændringerne under (tograders-målet, red.) fortoner sig,« sagde Pieter Tans, leder af NOAA’s CO2-målinger, til AP forleden.

Målingerne falder sammen med nye forskningsresultater om den historiske, globale temperaturstigning siden sidste istids afslutning, baseret på iskerneanalyser og fremlagt af Shaun Marcott, Oregon State University, og hans kolleger i det videnskabelige tidsskrift Science.

»Hvad vi har set, er, at temperaturerne gennem de seneste 100 år er steget lige så meget, som de faldt gennem de forudgående seks til syv tusind år,« siger Marcott til klimahjemmesiden Climate Desk.

Så selv om der nogle gange gennem de seneste godt 10.000 år har forekommet højere globale temperaturer, så er der ikke sket så hurtige temperaturstigninger som nu.

»Hastigheden af forandringerne er meget større end noget, vi har set i hele Holocæn,« påpeger forskeren med henvisning til den nuværende geologiske periode, der begyndte for 11.500 år siden.

Mere kul på

Forklaringen på den hastige stigning i atmosfærens CO2-indhold og den ledsagende temperaturstigning skal bl.a. søges i det voksende globale forbrug af kul. Især væksten i Kinas kulforbrug vækker bekymring. Siden 2008 er det kinesiske kulforbrug vokset med over 36 pct., og Kina bruger nu næsten lige så mange kul som resten af verden tilsammen. Selv om der er fart på nye energikilder som sol og vind i Kina, indebærer den høje økonomiske vækst, at også behovet for kul stadig vokser.

I EU har de for tiden meget lave kulpriser – affødt af bl.a. et amerikansk kul-overskud efter produktion af store mængder skifergas – medført tilbagevenden fra gas til kul i en række kraftværker. Det tyske Miljøministerium har netop oplyst, at Tysklands CO2-udledninger i 2012 på ny voksede med 1,6 procent, bl.a. på grund af det voksende kulforbrug.

Omkostningerne

En helt ny undersøgelse foretaget af den europæiske sundhedsorganisation Health and Environment Alliance med støtte fra EU fortæller, at der i øjeblikket er 50 nye kulkraftværker under opførelse eller planlægning i EU. De allerede eksisterende værker og det hidtidige kulforbrug har ifølge organisationen omfattende sundhedsmæssige konsekvenser, foruden betydningen for CO2-koncentrationerne og klimaet.

»De helt nye tal, der offentliggøres i denne rapport, viser, at konsekvenserne i EU løber op i mere end 18.200 for tidlige dødsfald, omkring 8.500 nye tilfælde af kronisk bronchitis og mere end fire mio. tabte arbejdsdage hvert år«, hedder det i rapporten.

I det EU, der i 2012 måtte notere en BNP-vækst på minus 0,3 pct., indebærer kulafbrændingens sundhedsmæssige konsekvenser et økonomisk tab på næsten 320 milliarder kr. om året, vurderer sundhedsorganisationen. Hertil skal lægges de tab, som klimaændringerne indebærer som konsekvens af ekstreme vejrforhold o.lign.

Fagfolk fra den hollandske miljøstyrelse, PBL, under ledelse af Michel den Elzen, har i tidsskriftet Energy Policy netop offentliggjort nye vurderinger af behovet for indgreb, hvis stigningen i CO2-koncentration og global temperatur skal bremses.

Hidtil har vurderingen fra FN’s klimapanel været, at i-landene skal reducere deres CO2-udledninger med 25-40 pct. inden 2020, målt i forhold til 1990-niveauet, for at muliggøre en opbremsning ved to graders opvarmning.

På basis af den seneste udvikling og de forventede udledninger fra u-landene de kommende år, når Michel den Elzen og hans kolleger frem til, at i-landene er nødt til at reducere deres CO2-udledninger med hele 50 pct. inden 2020, hvis der stadig skal være en vis chance for at holde sig under de to grader.

»Det vil blive en barsk opgave, men ikke umulig,« mener den Elzen.

»Vigtigst af alt indebærer det, at vi er nødt til at holde op med at afbrænde så meget kul og begynde at bruge vind, sol og andre vedvarende energikilder.«

»Jo længere vi forbliver i farezonen – over 350 (ppm CO2, red.) – desto mere sandsynligt er det, at vi kommer til at se katastrofale og irreversible klimapåvirkninger,« lyder advarslen.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Børge Rahbech Jensen

@Dennis Baggers Laursen:

Du fatter tydeligvis stadig intet af det, jeg pegede på, herunder hele fundamentet for klimadebatten, som nu er taget op igen.

Ja, det er utænkeligt på flere måder, at CFC-gasserne, der har skabt de aktuelle klimaforandringer. Hvis det er tilfældet, er en grundlæggende forudsætning for klimadebatten forældet i kraft af, aktuelle klimaforandringer i sagens natur ikke kan forhindres. Dermed er det også utænkeligt på den måde, at konsekvensen er uoverskuelig.

Jeg forholdt mig ikke til vikingetidens klimaforandringer. Jeg forholdt mig alene til, at den aktuelle klimadebat stadig er baseret på antagelser om klimaforandringer, der tidligst indtræffer i 2040 el. 2050. Selv hvis vi ophørte med udledning af CO2 nu, ville den eksisterende CO2 stadig være i atmosfæren de næste 20-30 år.
Noget af det mest pinlige er sådan set, at selvom de samme emner var til debat for 40 år siden, er fx. kloaker og diger ikke udbygget til effekter af klimaforandringer, fordi vi mennesker forudsatte, at de aktuelle skybrud aldrig indtraf. Nu står vi så med store omkostninger. De skybrud etc., som har fundet sted, kan i sagens natur ikke forhindres.

Det svarer lidt til debatter om brandbekæmpelse og brandsikring uden tanke for, at nogle bygninger er brændt ned. Faktisk er det endnu værre, fordi nutidens mennesker end ikke forholder sig til de vejrforhold og naturkatastrofer, som vi intet kan gøre ved udover oprydning og tilpasning. Det gælder bl.a. snestorme, andre storme, lynnedslag og jordskælv. Tidligere vidste menneskene godt, de (vi) var underlagt naturens luner. Klimadebatten lærer os, at vi styrer naturen, så dårligt vejr er vores egen skyld.

Bedre er det ikke, at de fleste, der råber op om overforbrug, selv intet ændrer, før de får tilstrækkelig opbakning til at føle sig respekteret i stedet for isoleret. De højtråbende burde nok gå forrest, men går i realiteten bagerst med piske, hvormed de forangående til stadighed piskes. De, der ændrer noget i sit liv, kan altid ændre noget mere, mens de, der nægter at ændre noget som helst, respekteres uden at blive mødt af krav om forandring.

Christian Holm

Når nu dommedagen er så nært forestående som alle her mener at vide...

Så må det da trøste at temperaturen ikke er steget i 17år.
CO2 stigningerne til trods.

Giver det INGEN her stof til eftertanke.

Philip B. Johnsen

@Christian Holm

Det er irrelevant, hvad du mener du kan bevise, det drejer sig ikke om klima, men om penge og pengene, samt landende der ejer dem, er ligeglade med om du dør af forurening eller klimakatastrofer.

Snart vil USA sige til Europa, at Europa er uambitiøse og skader udviklingen i verden, Europa må betale mere til ødelagt infrastruktur, som følge af naturkatastrofer, da USA reducere CO2 udledning hurtigere end Europa nu, hvor Europa bygger nye kulkraftværker, fordi prisen falder det er, billiger end nogensinde at fyre med kul, fordi USA ikke køber kul i samme udstrækning som tidligere, vi bliver nød til at tage det alvorligt for ellers hænger Danmark på regningen.

Grøn omstilling nu!

Niels-Simon Larsen

@Christian: Jo, men nok ikke i den retning, du ønsker.

Det er et held, at CO2 ikke har særligt stor betydning for klimaet.

Men det varer jo nok en rum tid, inden de klimareligiøse opdager det!

Christian Holm

@Philip
Jeg er ikke helt sikker på hvad du mener med dit indlæg.

Hvad er det der er ligegyldigt?

Mikkel Nielsen

Du kan ikke se klimaforandringer på 17 eller sågar 20 år, hvis man skal se klimaforandringer så skal man se det over en længere periode.

Det ved du nok også godt.

Uanset hvad er der nok ting vi mennesker gør, der er mere bekymrende end vores udledning af Co2, jeg er nok heller ikke så bekymret for selve Co2 men nok mere de andre drivhusgasser, spildevandet, kemikalierne, fældningen af vores skove, ødelæggelsen af koralrev, havene etc etc.

Christian Holm

OK Mikkel

1) Jeg er helt enig i at der er andre TOTALT presserende miljø og sundhedsproblemer i Verden. Du nævner nogle af de vigtigste men jeg tillader mig at tilføje børnedødelighed i den 3. Verden. Ja og så jo rent drikke til befolkningen i Afrika.
Hvis vi kunne løse nogle af disse reelle problemer, så ville vi virkelig flytte Verden.

2) Der er totalt enighed om at menneske udledt CO2 tidligst kan have haft en effekt fra og med ca 1975. Det betyder jo at vi så kun har haft 22år med opvarming. Det er virkelig tæt på de 17 synes du ikke. Hvor lang tid skal der gå? Temperaturen har været stigende siden midt 1800 tallet. Men her er den menneskelige udledning af CO2 så lille at det ikke kan have haft en betydning.

Men JA. Lad os istedet fokusere vore ressourcer på at skaffe rent vand til Afrika.
Jeg har set beregninger (jeg har desværre mistet ref, så det skal tages med et gran salt) der viste at de udgifter der er gået til CO2-klima idéen (IPCC konferencer, forskning, CO2 udgifter mm.). De udgifter ville have kunnet skaffe rent drikkevand til alle i Afrika x2.

Udledning af drivhusgasser er en markedsfejl - efter en del menneskers mening den største markedsfejl verden har oplevet indtil nu. Og markedsfejl bør man bremse ved at regulere dem, hvilket som regel med fordel kan ske med økonomiske styringsmidler - i dette tilfælde en global afgift på udledninger eller et globalt kvotesystem. I den sammenhæng virker det ikke så relevant at bringe andre problemstillinger ind som man også godt kunne tænke sig at gøre noget ved, som rent drikkevand til Afrika. Der kan v ære mange gode grunde til at man gerne vil give afrikanerne rent drikkevand, men det problem kan løses uafhængigt af klimaproblemet. Og er der omvendt grund til at tro at klimaspørgsmålet med stor sandsynlighed ER et alvorligt problem, bør det løses under alle omstændigheder fordi det i sig selv vil gavne verden. Helt uafhængigt af at der også findes mange andre problemer som man også kunne tænke sig at løse. Det ene udelukker ikke det andet.

Michael Sørensen

@Christian Holm

Hvorfor er de fleste andre enige om at temperaturen er kraftigt stigende. Har du en viden som alle andre bare tager fejl af?

Jeg er i øvrigt dybt uenig i at børnedødeligheden i afrika er et globalt problem (lokalt ja), det er børnefødselsraten der er problemet. Der bare ikke mange der tør sige det højt (kun kineserne har taget det problem alvorligt - tankevækkende).

Det største problem er nok at ingen er villige til at nøjes med lidt, men godt, og dele det de har med andre. Alle håber og stræber på at blive blandt den ene procent der ejer det hele. Og på vejen dertil forbruger vi løs (så vi i det mindste ligner de rige) med billigt skrammel som forgifter os selv og vores omgivelser.

Jeg ved ikke om Co2 er det øjeblikkelige problem. Men vores mangel på evne til at gøre noget ved det til trods for at de fleste er enige om det er et problem, beviser den fuldstændige mangel på ansvar menneskeheden er i besiddelse af i øjeblikket.

Alle og enhver idiot (selv økonomer) kan regne ud at vores forbrug (og vores økonomiske) ulighed er et problem på sigt.

Så Christian hvis du sidder et sted hvor du kan påvirke verdenen til at geare ned for det forbrug - så brug dine kræfter på det! over en bred palette, i stedet for at fokusere på et delelement i den store beregning du mener er forkert.

John Fredsted

@Christian Holm & Bo Carlsen: Jeg går ud fra, at I ordner jeres tænder selv og selv stiller diagnoser, når I fejler et eller andet, frem for at gå til tandlæge eller læge. For hvorfor skulle I benytte jer af ekspertisen på disse områder, når I nu ikke vil benytte jer af den naturvidenskabelige ekspertise på klimaområdet?

Jeg vil da gerne benytte lejligheden til at henlede John Fredsteds opmærksomhed på de videnskabelige data, der er offentligt tilgængelige - f.eks. på CRU's hjemmeside ( University of East Anglia) eller på klimadebat.dk. ( og en hel række andre steder).

De data dokumenterer, at den globale temperatur ikke er steget i de sidste ca. 15 år - på trods af, at atmosfærens CO2 - koncentration er jævnt stigende.

Så påstanden om CO2 som en betydningsfuld klimagas bliver mere og mere utroværdig for hver dag, der går.

John Fredsted

@Bo Carlsen: Du kan henlede min opmærksomhed, lige så tosset du vil, men det får mig ikke til at forfølge dine henvisninger. For ser du, når langt, langt størstedelen (*) af klimaforskere er enige i, at der er et klimaproblem, så tror jeg på dem af akkurat samme grund, som jeg har tillid min tandlæge og min læge. Længere er den ikke, og længere burde den ikke være.

(*): Ifølge Skeptic Comes Around on Climate Change er 97% af verdens forskere enige, nu endda inklusive den tidligere klimaskeptiker Richard Muller.

Jeg må vel nøjes med at konstatere, at for John Fredsted er klima et spørgsmål om tro og ikke om videnskabelige kendsgerninger.

Derfor vil jeg foreslå, at Fredsted fremover bruger al sin tid på artiklerne om de spændende ting, der sker i den katolske kirke med dens righoldige samling af kardinaler og paver, der på forhånd kender hele sandheden.

John Fredsted

@Bo Carlsen: Jeg kan så vel nøjes med at konstatere, at du synes at mene, at 97% er meget tættere på 0 end på 1.

Christian Holm

Hej John og Michael

Det passer altså ikke at 97% er klima-forskerne mener at CO2 driver klimaet. Det er baseret på en uhyre dårlig undersøgelse.

Seneste undersøgelse kan læses her:

http://oss.sagepub.com/content/33/11/1477.abstract
Den er gratis.

Artiklen bygger på undersøgelse af holdning blandt "1077 professional engineers and geoscientists".

Hele 24% tror ikke på at CO2 driver opvarmning af kloden
Kun 34% tror at det er CO2 der driver opvarming af kloden.

Uddrag:
The largest group of APEGA respondents (36%) draws on a frame that we label ‘comply with Kyoto’. In their diagnostic framing, they express the strong belief that climate change is happen- ing, that it is not a normal cycle of nature, and humans are the main or central cause.

The second largest group (24%) express a ‘nature is overwhelming’ frame. In their diagnostic framing, they believe that changes to the climate are natural, normal cycles of the Earth

Så de 98% holder ikke.
Jeg kender godt den undersøgelse fra Illinois hvorfra de 97% kommer fra. Jeg synes IKKE den kvalificerer til den impact den har fået.

Hvis man bygger hele sin overbevisning på at tallet 97% er korrekt og bruge det tal til at slå andre i hovedet med når man ikke har faglige argumenter. Så synes jeg man i det mindste kan undersøge hvilken undersøgelse det tal kom fra.

V.H.
Christian

Christian Holm

@Poul

Du har helt ret.
Jeg frygter bare at klima-spørgsmålet, som i min optik er et non-problem, fjerne fokus fra de andre problemer. Jeg synes det er ærgerligt at spilde ressourcer på noget som ikke er et problem.

Men som sådan har du ret.

/C

Om en eller anden tilfældig rundspørge lige præcis skulle have fået fat i verdens samlede bestand af klimaforskere, er en ren trossag....!
Og hvad hver enkelt af dem - helt uargumenteret - tror på, er også en ren trossag.

Tag en snak med den nye pave om det!

Jeg vil vælge at støtte en teori, der beskriver og stemmer overens med de forhold, vi faktisk kan observere.

Christian Holm

Hvad definerer iøvrigt en klimaforsker???

Én der studerer hvorledes klimaet ændres?
Én der studerer hvad der FÅR klimaet til at ændres?
Én der studerer impact af AT klimaet ændres?
Én fra greenpeace der MENER at klimaet ændres pga. CO2?

John Fredsted

@Christian Holm & Bo Carlsen: Da I nu begge synes så sikre i jeres sag, altså i, at klimaforskerne tager fejl i deres dystre forudsigelser, så, tænker jeg, kan I hver især vel ikke have nogle betænkeligheder ved at underskrive et juridisk bindende dokument, hvis jer eventuelt forelagt, med en ordlyd i stil med følgende:

"Skulle jeg tage fejl, altså skulle klimaforskerne få ret i deres dystre forudsigelser, så vil jeg, som det ansvarlige, modne mennesker, jeg naturligvis ønsker at være, erklære mig villig til at lade mig og mine efterkommere forflytte til et af de værst ramte områder af planeten, som bod for gennem mit bidrag til benægtelse af klimatruslen at have fatalt forhalet vores arts muligheder for at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne."

Er du/I villige til noget sådant? Ja eller nej.

Niels-Simon Larsen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Christian Holm

@ John Fredsted

Det er dælme en bizar måde at argumentere på.
Iøvrigt er det jo ikke mig der er sikker i min sag. Jeg siger at vi ikke ved hvorfor temperaturen har været stigende siden midten af 1800 tallet.

Det jo oponerer imod er jo netop dem der tror (incl dig) at de har set lyset og véd hvordan klimaet responderer på CO2. Især når Jeres forudsigelser ikke holder stik. Enhver videnskabsmand vil vide at hvis en forudsigelser ikke holder, så er der noget galt med hypotesen.

Svar hellere på min kritik istedet for at skifte emne:

1) Hvis det var sikkert som amen i kirken at temperaturen ville stige i respons på udledet CO2.....hvorfor er det så ikke sket i de seneste 17år?????

Det ved ingen. Men der er derfor pt. intet der tyder på at menneskeudledt CO2 har en betydelig indvirkning på temperaturen her på Jorden.

2) At der ikke eksisterer det overvældende konsensus blandt videnskabsfolk som du læner dig op af når observationerne ikke passer med hypotesen.

3) At de klimaforskere der står bag den grundlæggende hypotese at menneskeudledt CO2 driver temperatur stigninger, beviseligt har vildledt og snydt med deres forskningsresultater.

/C

Brian Pietersen

nu vi snakker miljø.... hva koster mest... at købe en avis..eller ha computeren kørende ??

John Fredsted

@Christian Holm: Da du nu engang synes helt hypnotiseret af din påstand om, at temperaturen ikke er steget i de sidste 17 år ("Så må det da trøste at temperaturen ikke er steget i 17år," som du skrev i tidligere kommentar), så lad mig da forholde mig til denne din påstand (uden at jeg dog forventer, at det får dig til at fremføre den med mindre styrke) ved at citere fra http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-temps.html:

"NASA scientists say 2012 was the ninth warmest of any year since 1880, continuing a long-term trend of rising global temperatures. With the exception of 1998, the nine warmest years in the 132-year record all have occurred since 2000, with 2010 and 2005 ranking as the hottest years on record" [min fremhævning].

Din påstand er selvsagt helt og aldeles inkompatibel med det fremhævede. Men du vil måske underkende NASA!?

Og da jeg nu har forholdt mig til din påstand, så vil jeg bede dig forholde dig til mit tidligere fremførte ja/nej-spørgsmål. Hvis ikke, så er dette min sidste kommentar i denne debat med dig, uanset hvad du end ellers måtte svare mig.

John Fredsted

Rettelse af link (der røg et kolon med i det forrige): http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-temps.html.

Christian Holm

Hvori ligger det inkompatible?

Ja, 2010´erne er varme sammenlignet med de seneste 140 år.

Det er ikke det der er til diskussion. Det har du helt misforstået.

Diskussionen ligger i hvorvidt temperaturen er STEGET i de seneste 17 år.
Det er de ikke. Det er derimod CO2 udledningen.

Du har lidt svært ved at skelne imellem stigning i temp og temp.

/C

randi christiansen

Hvorfor er det ikke indlysende for alle, at det er en rigtig dårlig ide at forgifte - hvilket er fakta - og misbruge og fejlforvalte - hvilket selvfølgelig er et definitionsspørgsmål, som vil kræve en længere redegørelse - ressourcerne i sin biotop ?

Christian Holm

@Randi
??????

Klart. Det kan ingen vel være uening i!!

Sider