Nyhed
Læsetid: 4 min.

Tyskland vil bekæmpe ungdoms-arbejdsløshed med investeringer

Der skal handles hurtigt, hvis ikke den europæiske ungdomsarbejdsløshed skal udarte sig til en permanent katastrofe. Tyskland ønsker uddannelsesreformer og investeringer i job til unge
Ungdomsarbejdsløsheden er et kolossalt problem i EU-landene. I Spanien står 56 pct. af de 15-24-årige uden for arbejdsmarkedet.

Jesus G. Pastor

Udland
21. maj 2013

Hvis EU-landene ikke snart når til enighed om en effektiv metode til at bekæmpe kontinentets støt voksende ungdomsarbejdsløshed, kan det ende katastrofalt.

Sådan lyder den alvorlige formaning fra Tysklands finansminister, Wolfgang Schäuble (CDU).

»Vi er nødt til at sætte fart på kampen mod ungdomsarbejdsløshed, fordi vi i modsat fald vil miste den demokratiske opbakning hos nogle af den europæiske unions befolkninger,« sagde Schäuble forleden på en konference om europæisk økonomi i London.

I sidste uge kunne den tyske avis Rheinische Post imidlertid berette om tysk-franske planer om et nyt fælleseuropæisk initiativ til at bekæmpe den stigende ungdomsarbejdsløshed. Planerne, der i internationale medier er blevet omtalt som en ’New Deal for Europe’, skal efter sigende befordre uddannelse, jobtræning og praktikpladser til gavn for eurozonens unge. Planerne skal drøftes på et møde mellem Tysklands arbejdsminister, Ursula von der Leyen, og hendes franske kollega, Michel Sapin, på et møde den 28. maj.

Ifølge Rheinische Post skal det nye initiativ finansieres ved hjælp af de 6 milliarder euro, som blev vedtaget med den seneste EU-budgetaftale med henblik på at stimulere jobskabelse til unge i de kriseramte lande.

Ifølge EU-eksperter er beløbet for lille.

»Især fordi der er tale om en periode på syv år, og det skal række til 27 lande,« siger Zsolt Darvas, økonom ved tænketanken Bruegel, til Information. »Hvis man bare fremskynder elementer fra budgetaftalen, er der ikke noget nyt i det.«Der findes imidlertid andre metoder til at hæve beløbet. EIB vil eventuelt kunne benytte de allerede afsatte midler som sikkerhed til at låne et endnu højere beløb på det private marked.

En sådan løsning vil sandsynligvis indebære skærpede betingelser til modtagerlandene.Der hersker imidlertid fortsat uenighed om, hvor og hvordan midlerne konkret skal anvendes, fordi Europa-Parlamentet endnu ikke har ratificeret budgetaftalen. Uenigheden har fået finansminister Schäuble til at angribe EU-Kommissionen for manglende beslutningskraft, der risikerer at forværre situationen.

Schäuble beklager i særlig grad, at allerede aftalte kreditprogrammer til Grækenland og Portugal endnu ikke er vedtaget i EU-Kommissionen.

»I sidste ende sker der ingenting, fordi de gensidigt blokerer hinanden.«

’Vi må handle hurtigere’

Imens stiger den europæisk ungdomsarbejdsløshed. Nye tal fra EU’s statistiske bureau, Eurostat, viser, at 56 pct. af Spaniens unge mellem 15 og 24 år står uden for arbejdsmarkedet. I det første kvartal af 2013 stod 42 pct. af de unge portugisere under 24 år uden arbejde. I Grækenland er tallene endnu mere dystre: Cirka 59 pct. er arbejdsløse. For eurozonen som helhed steg det samlede ungdomsarbejdsløshedstal i marts måned til 24 pct., en stigning på 1,5 pct. i forhold til sidste år.

»Vi kan ikke bygge Europa op, mens vi siger til en hel generation, at de må vente 10 år. Derfor må vi handle hurtigere,« sagde Schäuble, en af de mest fremtrædende fortalere for en stram sydeuropæisk budgetdisciplin, på en nylig konference i Berlin.

Schäubles synspunkt støttes af Angela Merkel.

»Emnet er på dagsordenen på ethvert europæisk møde,« sagde Merkels talsmand forleden og tilføjede, at den tyske kansler betragter ungdomsarbejdsløshed som øjeblikkets største politiske udfordring i Europa.

Eksport af tysk skolemodel

På grund af den manglende enighed i kommissionen har Schäuble bebudet, at det kan blive nødvendigt at gå bilateralt til værks, og peger på den tyske regerings hensigter om at reformere det spanske uddannelsessystem efter tysk model. I Tyskland, hvor milliardstore kreditprogrammer til Sydeuropa er upopulære hos vælgerne, er der sandsynligvis større politisk opbakning at finde til målrettede uddannelsesprogrammer til den europæiske ungdom.

Tyske politikere taler derfor i stigende grad om at eksportere Tysklands ’dobbelte uddannelsesmodel’ med både traditionelle gymnasier og erhvervsrettede skoler, der tilbyder elever praktikpladser i private virksomheder.

I Spanien hilser premierminister Rajoy enhver plan om at bekæmpe landets ungdomsarbejdsløshed velkommen. Samme melding kommer fra den portugisiske premierminister Pedro Passos Coelho på en fælles pressekonference.

»Ungdomsarbejdsløshed er en tragedie for vores to lande,« sagde Passos Coelho.

Behov for vækst

Ungdomsarbejdsløsheden kan imidlertid ikke kun bekæmpes med uddannelsesreformer og kreditter. Økonomer peger på behovet for en gennemgribende ’fleksibilisering’ af de sydeuropæiske arbejdsmarkeder, hvor unge mennesker i højere grad er fyringstruede og sjældent finder ansættelse, når de først står uden for arbejdsmarkedet.

Den eksploderende ungdomsarbejdsløshed kan desuden næppe afhjælpes effektivt uden en markant forbedring af den samlede europæiske økonomi, der befinder sig i recession for sjette kvartal i træk.

»Hvis ikke der er økonomisk vækst, skal vi ikke forvente særlige forbedringer af hverken det generelle arbejdsløshedstal eller af tallene for ungdomsarbejdsløshed,« sagde Zsolt Darvas forleden til New York Times.

Ungdomsarbejdsløshed er dog ikke kun et europæisk problem. Ifølge nye tal fra FN vil ungdomsarbejdsløsheden på globalt niveau stige med 0,2 pct. I løbet af 2013 vil anslået 73,4 millioner unge mellem 15 og 24 år være arbejdsløse.

Ifølge FN’s arbejdsorganisation ILO risikerer en hel generation at blive tabt på gulvet, og ILO advarer mod, at de unge vil miste tilliden til de socialøkonomiske og politiske systemer i deres hjemlande.

»De langsigtede konsekvenser af den høje ungdomsarbejdsløshed vil kunne mærkes i årtier, hvis ikke der sættes konsekvent ind,« advarer ILO i den seneste rapport.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

erik mørk thomsen

Den bedste måde, at få de unge ud på arbejdsmarket, er at få, de ældre, til at gå på efterløn/pension!
Er det så svært at indse?

Carsten Munk, Kim Houmøller, Maja Skov, Carsten Hansen, Karsten Aaen, Gert Romme og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar
Michael Bruus

erik mørk thomsen

Er der ikke noget med at man har flyttet tidspunktet for, hvornår man kan gå på efterløn/pension som en del af krisehåndteringen?
(sarkasme kan forekomme)

Carsten Munk, Jette Andersen, Maja Skov, Karsten Aaen, peter fonnesbech og Peter Ravn Mikkelsen anbefalede denne kommentar
Esben Maaløe

Gode nyheder - det går fint med arbejdsudbuddet ...

Leif Højgaard

Knaphedens paradoks - mangel på arbejde ? Nu har jeg hele mit 50 årige aktive erhvervsliv som rationaliseringsekspert med it og robotter og med sved på panden og mange søvnløse nætter automatiseret og forenklet beslutnings-, industri- og forretningsprocesser gennem at eliminere, kombinere og ændre rækkefølge - og så kommer ungdommen minsanten og brokker sig over at der nu ikke ar noget tidskrævende, nedslidende, sygdomsfremkaldende, monotont og kedeligt arbejde at få ? - ja jeg er forvirret.

Torben Nielsen, Erik Jensen , Maja Skov, Claus Madsen og Katrine Visby anbefalede denne kommentar
peter fonnesbech

Fantastisk illustrerende foto.

Intet mindre end end genial kopling mellem tv-serien af næsten samme navn.

The walking Dept , vores tid globale mareridt, som ikke synes at have nogen ende.

Hver dag er der nye ofre, folk som begår selvmord, familier, som sættes på gaden,ovs, osv.

Claus Madsen

Goodby Friedman Hello Keynes og så fra tyskland??!!??? Miraklernes tid er ikke forbi.

@Peter Jeg forstår din begejstring for fotografiet. Desværre er budskabet forkert. Det er ikke gælden der er problemet. Det er den manglende vilje til at reformere økonomien produktionen og energipolitikken.

Henrik Jensen

Sidder og læser denne artikel, mens jeg ser nyheder på ZDF. Her er perspektivet et andet: Billige spanske og sydeuropæiske uddannede - sygeplejersker f.eks. - skal hjælpes til at få job i Tyskland.

Og sådan skubber neoliberalisterne tyske sygeplejersker ud af DERES jobs.

Philip B. Johnsen, Michael Madsen, Torben Nielsen, Jens Carstensen, Kim Houmøller, Torben K L Jensen, Peter Jensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Det er da interessant, at disse initiativer kommer fra Forbundsrepublikken, der i høj grad har medvirket til at sætte Europa i stå.

Men initiativerne er absolut nødvendige, for i gennemsnit er 23% af EU´s unge under 30 år arbejdsløse. Men der er store nationale forskelle, og i visse lande er der mere end 80%.

Og ud over, at dette hvert år koster 750 mia DKK med stærkt stigende tendens, er det samtidig et enormt spild af de unges arbejdskraft. Og disse unge, der aldrig får kontakt til arbejdsmarkedet, vil senere hen i livet være totalt tabt som arbejdskraft, når det er deres tur til at overtage samfundene. Så man kan i høj grad tale om tab af en hel generation.

En stor del af løsningen er derfor at skabe efterspørgsel, og sluse de unge ind på arbejdsmarkedet. Men dette er dog ikke den fulde løsning, for flere undersøgelser har vist, at de fleste af disse unge stort set er uden uddannelser. Derfor må initiativerne også omfatte de uddannelser, fremtidens arbejdsmarked vil efterspørge.

Men det er klart, at tager man den ældre del af arbejdsstyrken bort, og i øvrigt fordeler det arbejde, der er tilbage, har man opnået ganske meget. Og det er nødvendigt, for nærlig fuld beskæftigelse havde man sidst i 1971-72, og når denne krise om 8-12 år er over, ser arbejdsmarkedet helt anderledes ud.

Peter Jensen

"»Vi er nødt til at sætte fart på kampen mod ungdomsarbejdsløshed, fordi vi i modsat fald vil miste den demokratiske opbakning hos nogle af den europæiske unions befolkninger,« sagde Schäuble forleden på en konference om europæisk økonomi i London."

Altid er det værd at hæfte sig ved motiverne bag politiske handlinger - og hér ser vi at politikere søger at motivere hverandre med henvisninger til egne særinteresser; overlevelsen og fuldbyrdelsen af egne politiske projekter - hér unionen.

Motivet opstår ikke ved empatisk forholden sig til de af arbejdsløshed - og dermed (begyndende) fattigdom - ramte, eller ved nogle solidariske betragtninger på tværs af samfundsskel ... endsige rationelle overvejelser om en stærkt øget uligheds trusler mod fællesskabernes (langsigtede) trivsel og sundhed.

Nej, det handler om en union. Et penge-, magt- og prestige projekt, som i vid udstrækning ejes og beskyttes af en politisk kaste og dens herremænd samt de europæiske middel- og overklasser. Kom gerne dét i hu.

Michael Madsen, Torben Nielsen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Karsten Aaen

Endelig synes det som tyskerne har indset at grunden til 1% vækst i deres land er dette: Ingen har penge til at købe for. Og Tysklands dobbelte uddannelsessystem? med gymnasier og erhvervsskoler.....? side om side....

Ehm...nej tak: Tyskland har (undtagen Berlin og et par andre forbundsstater) et tre dobbelltskolesystem; Gymnasium, Realschule og Hauptschule. Og eleverne bliver delt efter 6.klasse....så tak, men ellers tak og nej tak til dette tredobbelte tyske skolesystem....

Carsten Hansen

Man taler om, for DK´s vedkommende, at i 2020 vil vi mangle arbejdskraft.
Så nytter det sgutte at parkere ungdommen så længe, at folk ikke er eftertragtede når vi kommer dertil !
Få de unge ind på arbejdsmarkedet nu og lad folk i 50`erne gå tidligere på pension hvis de vil.

Også i Danmark lurer katastrofen lige hjørnet.
Har nogen ondt i røven af at folk går tidligere på pension, så bør de gennemtænke dette inden kaos indtræder i 20120.

Carsten Hansen

2020; skulle der stå.

20120 gider vi ikke tænke på nu !

Steen Erik Blumensaat

I 1983 holdt to af mine bekendte uden for huset de var på vej til Portugal i bil, de spurgte om jeg ville med, jeg tog med i 3 uger, i Coimbra var vi inde og se kong Joabs biblotek i den nederste del var hans bedested, kuplen var af guld, jeg kan ikke huske hvor mange ton guld Portugal bragte hjem, I strandbyen Nazaret mødte vi en del unge, de var arbejdsløse og fortalte at de fik 370kr om måneden, turen sluttede i Lagos, byen med torvet hvor de første slaver fra Afrika blev solgt.
Omkring 1 april tog jeg toget hjem, da jeg skulle arbejde igen, Op til Lisabon var der ikke mange rejsende, i Lisabon skiftede jeg tog, dette tog var fyldt med arbejdere som skulle starte sæson arbejdet 1 april i Belgien, England, Tyskland o.s.v. Det var mit første møde med sæson arbejderne fra syden der tog nordpå for at arbejde som tjenere, og andet.
30 år og intet nyt fra vestfronten. Alt er ved det samme.Den samme svanesang om at nu skal der gøres noget.

Torben Nielsen, Karsten Aaen og Jens Carstensen anbefalede denne kommentar
Morten Rasmussen

Gert Romme skriver:
'Men initiativerne er absolut nødvendige, for i gennemsnit er 23% af EU´s unge under 30 år arbejdsløse. Men der er store nationale forskelle, og i visse lande er der mere end 80%.'

Ikke at jeg tvivler på dine tal Gert, men smid gerne et link til dine fakta. Det seneste tal, jeg har set, var at Grækenlands ungdomsarbejdsløshed nu er over 60%. Dette tal er, for mig, mere end rigeligt til at få det til at løbe koldt ned af ryggen.
http://www.zerohedge.com/news/2013-05-09/greek-unemployment-hits-new-rec...

Mht de 6 mia euro man vil finde til at gøre 'noget' ved ungdomsarbejdsløsheden i EU, så mener jeg at det er rimeligt at holde dette tal op imod, hvad man var (og er) villig til at offre for at redde det ultimative politiske europæiske prestige projekt, Euroen.

I den forbindelse, fandt vores folkevalgte politikere i 2011 let og enkelt 5,4 mia euro (40 mia kr) til at kaste efter det, som vores lille bidrag:
http://politiken.dk/udland/ECE1474308/danmark-skyder-40-milliarder-krone...

I min verden er disse proportioner, mellem rigtige menneskers nød og politisk prestige projekters nød, en verden på hovedet.

Per Torbensen, Tue Romanow og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Det er valgår i Tyskland og nu skal der lægges afstand til det ultraliberale FDP og måske lægges op til en koalition med SPD.Jeg erindrer at Peer Steinbrück var finansminister under Merkel og han var også idiologen bag Aganda 10,med den fatale Harz IV lovgivning.

Per Torbensen, Karsten Aaen og Jens Carstensen anbefalede denne kommentar
Nic Pedersen

Gad vide hvorfor de unge egentlig ikke bare smider de gamle af deres "velerhvervede" pinde og lader DEM prøve komme bag i køen?

Elmo Vinkel

Indfør skraldemandsmodellen. 3 dages uge til alle.

De intellektuelle begynder at se det: Jobbene forsvinder grundet automatisering, selvbetjening, internettet, avanceret software, robotter mv.
Eksemplet med hvordan Kodaks 140.000 ansatte nu er erstattet af 14 hos firmaer som instagram er slående.

Jaron Lanier: The Internet destroyed the middle class:
http://www.salon.com/2013/05/12/jaron_lanier_the_internet_destroyed_the_...