Læsetid: 5 min.

Klimapanel: Verdens CO2-budget er snart brugt op

Fortsætter afbrændingen af fossil energi som nu, vil der om mindre end 30 år skulle sættes fuld stop for al videre CO2-udledning, hvis der skal være en rimelig chance for at blive under to graders opvarmning, fremgår det af rapporten fra IPCC. Den fastslår også, at tabet af is fra Grønland er seksdoblet
Hvert af de seneste tre årtier har været successivt varmere ved jordoverfladen end noget forudgående årti siden 1850, fastslår IPCC’s rapport. Tirsdag sagde klimaforskere i Information, at de tvivler på, om de aktuelle danske klimatilpasningsinitiativer er gode nok. Billedet er fra Portugal, hvor militæret i sidste måned måtte hjælpe til under en voldsom skovbrand.

Patricia de Melo Moreira

28. september 2013

Hvis nogen skulle være i tvivl om, at der sker dramatiske ting i det globale klimasystem i disse år:

»Den gennemsnitlige hastighed af tab af is fra Grønlands indlandsis er med stor sandsynlighed øget substantielt fra 34 (-6 til 74) gigaton pr. år i perioden 1992-2001 til 215 (157 til 274) gigaton pr. år i perioden 2002-2011.«

Eller på jævnt dansk: Det årlige tab af masse fra Grønlands indlandsis er mere end seksdoblet det seneste årti i forhold til årtiet før.

Det er én af de mange konklusioner i resumérapporten fra Arbejdsgruppe 1 under FN’s klimapanel, IPCC, som i går blev offentliggjort i Stockholm.

»Indlandsisens accelererende tab er bekymrende. Tendensen går klart i én retning: stigende afsmeltning og stigende bidrag fra isen til stigningen i havniveau, som i værste fald vil være ca. en meter i år 2100,« siger den danske arktiske klimaforsker Sebastian Mernild, medforfatter til Arbejdsgruppe 1-rappporten.

Gårsdagens resumérapport fastslår ikke blot, at »det er ekstremt sandsynligt, at mere end halvdelen af den observerede stigning i den gennemsnitlige globale overfladetemperatur fra 1951 til 2010 skyldes den menneskeskabte stigning i koncentrationen af drivhusgasser sammen med andre menneskeskabte drivkræfter.«

Rapporten understreger også, at »hvert af de seneste tre årtier har været successivt varmere ved jordoverfladen end noget forudgående årti siden 1850.«

Successivt varmere betyder, at det seneste tiår er det hidtil varmeste. Dermed afviser IPCC spekulationer i medier om, at verden ikke længere skulle være under opvarmning, men afkøling.

»På den nordlige halvkugle var perioden 1983-2010 sandsynligvis den varmeste 30-årsperiode i de seneste 1.400 år,« sagde en træt formand for Arbejdsgruppe 1, professor Thomas Stocker, ved præsentationen i Stockholm.

Generalsekretæren for FN’s World Meteorological Organization, Michel Jarraud, tilføjede om det seneste årti, at »flere temperaturrekorder er blevet slået end i noget tidligere årti«.

At opvarmningen ikke har været så hastig de seneste 10-15 år, skal ifølge panelet forklares med, at en særlig stor andel af den energi, som i kraft af drivhuseffekten indfanges, i disse år optages i dybhavet. Rapporten forklarer ikke dette i detaljer, men de fleste forskere ser det som en konsekvens af en naturlig, periodisk mekanisme i Stillehavet.

Den registrerede opvarmning ville have været endnu større, hvis det ikke havde været for disse års særlig store optag af varme i dybhavet, påpegede Jarraud

CO2-budgettet

Den mest opsigtsvækkende nyskabelse i IPCC-rapporten er, at FN-panelet for første gang definerer det globale ’CO2-budget’, som menneskeheden har tilbage, hvis der skal være en chance for at blive under den FN-vedtagne smertegrænse på to graders global opvarmning.

Hvis der således skal være 66 procent chance for at blive under de to grader, skal den akkumulerede CO2-udledning i perioden fra industrialiseringens start – sidst i det 19. århundrede – og så langt frem øjet rækker, holdes under, hvad der svarer til højst en billion ton kulstof. Af dette samlede budget har det ifølge klimapanelet taget menneskeheden omkring 150 år at opbruge godt halvdelen, men resten vil ifølge rapportens figurer og IPCC-medlemmet Myles Allen, University of Oxford, være opbrugt om mindre end 30 år, hvis den aktuelle trend for energiforbrug og CO2-udledning fortsætter.

Allen siger til New York Times, at de kendte reserver af fossil energi i undergrunden udgør tre billioner ton kulstof, dvs. omkring seks gange det tilbageværende CO2-budget på under 500 mia. ton kulstof, klimaet kan tåle, hvis de to grader skal respekteres.

IPCC-rapporten understreger, at det resterende udledningsbudget er endnu mindre, hvis man vil have en større sandsynlighed for at holde opvarmningen under to grader, eller hvis andre kilder til opvarmning bliver større.

Det kan ifølge IPCC være en forstærket udsivning af CO2 fra tøende permafrost i nord, eller det kan være en mindre luftforurening med partikler, som i dag lægger en dæmper på opvarmningen ved at holde sollyset ude.

»De fleste aspekter af klimaændringer vil vare ved i mange århundreder, efter at udledningerne af CO2 er stoppet,« advarer klimapanelet.

Risiko for 4,8 grader

»Vi har kun sovet seks timer de seneste to døgn,« sagde Thomas Stocker ved præsentationen af resumérapporten på 35 sider.

»De 110 deltagende regeringer har gransket hvert eneste ord og hvert eneste tal i denne rapport. Nogle gange er enkeltsætninger blevet diskuteret i mere end en time.«

Resultatet er en rapport, hvori forskerne og 110 landes regeringsrepræsentanter med konsensus fastslår, at »opvarmningen af klimasystemet er utvetydig, og mange af de observerede forandringer siden 1950’erne er uden fortilfælde i årtier til årtusinder. Atmosfæren og havet er blevet varmere, mængden af sne og is er skrumpet, havniveauet er steget, og koncentrationerne af drivhusgasser er øget,« hedder det.

Således er koncentrationen af CO2, metan og lattergas (N2O) i atmosfæren nu den største i mindst 800.000 år. Og den hastighed, hvormed koncentrationerne stadig stiger, er den højeste i 22.000 år.

Thomas Stocker bekræftede på pressemødet, at den aktuelle udledningstakt for CO2 er højere end i samtlige de scenarier for resten af århundredet, IPCC har lavet modelberegninger for i rap-porten. I det højeste af disse sce-narier kan den globale temperatur i år 2100 være steget med hele 4,8 grader. »Hastigheden af havstigninger har været større end den gennem-snitlige hastighed gennem de forudgående to årtusinder,« fastslår rapporten desuden og angiver en foreløbig global middelhavstigning på 19 centimeter over de seneste godt 100 år.

Rapporten bekræfter også, at havene er blevet forsurede af de store mængder CO2, der er optaget.

Klimapanelet har dertil gransket den nyere videnskabelige litteratur om andre, naturlige faktorer, som kan påvirke klimaet.

Man fastslår, at klimapåvirkningen – udtrykt via begrebet ’radio-active forcing’ – fra de menneskeskabte drivhusgasudledninger f.eks. er 60 gange så stor som påvirkningen fra ændringer i solens aktivitet.

I kølvandet på resumérapportens offentliggørelse sagde USA’s udenrigsminister John Kerry, at »de, der benægter videnskaben eller vælger undskyldninger frem for handling, leger med ilden«.

»Hvis det her ikke er en alarmklokke, så ved jeg ikke, hvad det er. Hvis der nogensinde har været et emne, der kræver større samarbejde, partnerskab og engageret diplomati, så er det dette. Omkostningerne ved ikke at gøre noget vokser langt ud over, hvad nogen med samvittighed eller sund fornuft bør være parat til bare at overveje,« sagde udenrigsministeren.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig – første måned er gratis

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Benno Hansen
  • John Fredsted
  • randi christiansen
  • Aksel Gasbjerg
  • Niels-Holger Nielsen
Benno Hansen, John Fredsted, randi christiansen, Aksel Gasbjerg og Niels-Holger Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

det der er noget sludder

- havet er en CO2 'sink' - man kan ikke udfra målinger af CO2 i havet slutte hvad koncentrationen er i atmosfæren.

come on - det her er altså absurd

Flemming Scheel Andersen

Jesper Møller

"Og mht måling af CO2. Uden at kende dig, så vil jeg gætte på at du ingen forudsætninger har for at vurdere de ting du taler om"

Jeg kan faktisk godt vurdere, hvor meget jeg skal lægge i andres tro.

Flemming Andersen,

så lad mig lige få det fuldstændigt klart: du tror ikke på det når forskningen siger at atmosfæren indeholder 400 ppm? Og når de siger at den indeholdt 280 før industrialiseringen?

Anders Overaa Thygesen

Så er det jo heldigt at de målinger der er taget ved Manua Loa er korrigeret for den lokale outgassing af CO2 (http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/climateqa/mauna-loa-co2-record/).

Desuden er 400ppm niveauet målt adskillige andre steder på kloden der ikke just er geologisk aktive. Selvfølgelig foretages der målinger fra mere end et enkelt sted på dette område, som en simpel google-søgning kan afsløre. Se eks: www.wmo.int/pages/mediacentre/news/documents/400ppm.final.pdf

Så nej, der bruges ikke kun et enkelt datapunkt.

Marianne Mandoe

@ Jesper Møller

Havets indhold af CO2 er faktisk en ret præcis indikation af hvad luftens CO2 indhold er.
Jeg hader at blive teknisk, men udveksling af CO2 mellem hav og luft virker mere eller mindre som en form for "osmose-effekt".
Når ubalancen, dvs forskellen i koncentration, mellem de to elementer bliver. for stor vil det ene element afgive CO2 og det andet optage CO2 for at genoprette balancen.

Osmose = det der sker når du får rynkede fingre af at ligge for længe i badekarret.

Flemming Scheel Andersen

Link til galatheas konklusion/teori om udvekling af co2 mellem hav og atmosfære.:
"http://www.risoecampus.dtu.dk/Research/sustainable_energy/energy_systems..."

"På Galathea-ekspeditionen måler Risø den direkte udveksling (fluxen) af CO2 imellem hav og luft ved hjælp af mikrometeorologiske metoder og sammenligner fluxen med målinger af CO2 koncentrationen i luft og CO2 koncentrationen i vand."

Der er vist ingen målinger over ,o350%

Marianne Mandoe

Forkert Anders Overaa Thygesen
Der bliver IKKE korrigeret og der bliver brugt tal udelukkende fra Manua Loa når man snakker om de 400 ppm.

Det du muligvis har misforstået er at der bliver justeret og lavet et månedlig gennemsnit for målingerne ved Manua Loa. For at undgå en alt for hakket graf.

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Flemming Scheel Andersen

Jesper Møller

"så lad mig lige få det fuldstændigt klart: du tror ikke på det når forskningen siger at atmosfæren indeholder 400 ppm? Og når de siger at den indeholdt 280 før industrialiseringen?"

Jovist, men er de målinger sammenlignelige og brugbare for en så omfattende teori som man påstår?? Det synes jeg da helt klart bliver mere og mere usikker.

I den forbindelse er din og min tro ligegyldig.

@ Marianne

så du påstår at på Galathea ekspeditionen målte man hvad der svarer til en koncentration af CO2 i atmosfæren på alt mellem 200 og 350?

tror du selv på det? Tror du at koncentrationen af CO2 i atmosfæren svinger så meget?

og bare rolig - du må gerne blive teknisk - indtil videre er jeg ikke særlig imponeret

Det her er altså absurd - jeg kan forstå hvis man har tvivl om hvad 'climate sensitivity' er - om effekten fra vanddamp er forstået - og om man virkelig forstår hvordan skyerne vekselvirker med klimaet og hvordan de vil opføre sig når klimaet ændrer sig. Alt det kan jeg forstå - men det her, det synes jeg er på et niveau der ligner "jeg tror ikke på månelandingerne".

@ Flemming - ja, og de skriver jo netop at koncentrationen i atmosfæren er højere ... så? Deres forskning handler jo netop om at der er OPTAG af CO2 i havet ...

@ Marianne - ja, og din osmose kaldes og kemisk balance eller ligevægt (så vidt jeg husker) - hvilket jeg lærte på HF - så voldsomt teknisk er det vist ikke ...

Flemming

ja, selvfølgelig - det er jo en af de store pointer. Havene er ved at blive forsuret pga CO2 stigningen i atmosfæren. Det er fuldstændig basal kemi - man har kendt til kemiske balancer i årtusinder (havde jeg nær sagt).

Og en anden pointe er at den kemiske balance også påvirkes af havenes temperatur - jo varmere de er jo mindre CO2 kan de holde ... og havene er uomtvisteligt ved at blive opvarmet...

Flemming Scheel Andersen

Jesper Møller

Hvilket jeg også er enig i. Ingen har benægtet at jordens temperatur ikke er konstant.
Eller at CO2 optages og afgives af havene.

Fint - så vi er enige om at man ikke kan slutte hvad koncentrationen af CO2 er i atmosfæren udfra målinger af koncentrationer af CO2 i havene. Det ville man kunne hvis de var i kemisk balance, men det er de ikke.

Marianne Mandoe

Jesper Møller.

Helt basalt.
Fordelingen af gasser i luften er ikke ens over hele kloden. Den er ikke engang ens fra gade til gade i København.
Det er ganske som med temperaturer. Man kan godt have +20 i Nykøbing M, mens der er +15 i Thisted som ligger godt og vel 30 km væk.
Lige som man kan have 350 ppm ved Svalbard og 225 ppm ved f.eks Orkney.
Alt sammen på samme dag.

Hvis jeg nu fortalte om nogle tyngdekraftmålinger jeg engang var med til at foretage i og omkring København ville du tro jeg var tosset.
Men nok at sige at hvis en kvinde vil veje sig og have det godt med sig selv, så er det IKKE Østerbro hun skal anvende badevægten på. Omkring 40 km længere nordvest på ville være meget mere tilfredsstillende. Omkring ½ kg pr 100 kg mere tilfredsstillende. :-)

Variation, endda inden for et relativt lille geografiske område, er naturens orden.
Det er ikke noget nogen har opfundet for at genere hverken dig eller andre. Sådan er det bare.

@ Marianne,

det tror jeg simpelthen ikke på - du må diske op med noget dokumentation. Både for CO2 koncentration og på målinger af tyngdefeltet.

Marianne Mandoe

Jesper Møller.

Du beskyldte mig for ikke at vide noget om det der blev diskuteret.
Nu vil jeg være så fræk at påstå at du fejler, bevidst eller ej, i at forstå selv de enkleste principper i klimavidenskab og kemi.
Osmosiseffekten, den der også kaldes Flux-effekten når vi taler om gasser i hav og luft og deres udveksling, er noget helt basalt både i klimavidenskab og kemi.

Jeg kan i hvert fald sige med 100% sikkerhed at dine målinger af tyngdefeltet er forkerte - det er helt absurd - hvad skulle forårsage sådanne svingninger?

Jeg er lige så sikker på at du tager fejl mht CO2 koncentrationen, men det er trods alt ikke mit eget fagområde. Fysik er.

@ Marianne, ja, det er klart, og du ville have ret mht Galathea målingerne og deres betydning for atmosfærens sammensætning hvis atmosfæren var i kemisk balance med havet. Men det er den ikke...

Altså - når jeg lige tjekker variationen af det gravitationelle felt på jorden får jeg tallet max 0.7% ...

men er det her ikke lidt 'off topic'?

Marianne Mandoe

@ Jesper

Hvis havet og luften var i konstant kemisk balance så ville vi heller ikke se så velkendte fænomener som afdampning (fordampning af vand som kendt fra vandets kredsløb) og iltning af vandets øverst lag ved kraftig vind.

Pointen var netop at ubalancen forårsager at ikke alt for store variationer mellem gasindholdet i havvandet og gasindholdet i luften over havvandet er muligt.
Systemet vil hele tiden FORSØGE at udligne sig selv, men da det ikke er et lille lukket kredsløb er en endelig udligning ikke mulig.

Marianne Mandoe

Jo Jesper. Tyngdevariationen er off topic, men interessant.
Der findes såkaldte "huller" i jordens generelle tyngdeacceleration. Altså små områder hvor instrumenter går helt gaga og måler enten (forholdsvis) meget mere, eller meget mindre, end man ville kunne beregne sig frem til via ekstrapolering.

ja ja ja - det er jo oplagt rigtigt hvad du siger (og som sagt, enhvert gymnasieelev ved den slags) - og netop derfor kan man ikke slutte sig til hvad koncentrationen af CO2 er i luften udfra målinger i havet - fordi de ikke er i balance. De FORSØGER selvfølgelig at komme i balance, derfor optages der CO2 i havene - men de er det ikke. Og det er jo lige præcis POINTEN i Galathea ekspeditionens data/forskning - de undersøger jo netop transporten af CO2.

jeg tror simpelthen ikke på at tyngdefeltet varierer med 5% indenfor den samme by - kan du dokumentere det? Det er alt alt for meget. Den 0.7% variation jeg lige tjekkede mig frem til er mellem vidt forskellige lokationer ...

Du må undskylde, Marianne, men de ting du skriver er altså fuldstændigt absurde. At tyngdefeltet varierer med 5% indenfor København (og at der skulle være "huller" i tyngdefeltet) samt at koncentrationen af CO2 svinger med over 100ppm mellem Svalbard og Orkney.

Jeg kan simpelthen ikke tage det alvorligt hvad du skriver - og hvis det ikke var fordi du skrev det på Informations hjemmeside ville jeg ikke kommentere på det.

Anders Overaa Thygesen

Marianne Mandoe, har du overhovedet studeret de links jeg har postet? Lad mig spare dig besværet og citere.

Ang. de 400ppm: "The threshold was first crossed at stations in the Arctic. A monthly average value exceeding 400 ppm was registered at Barrow, Alaska, USA for the first time in April 2012, as well as at Alert, in Canada. From the beginning of 2013, measured CO2. values at another GAW Global station, in Ny-Ålesund, Norway, (at 78.9N) also exceeded 400 ppm. This threshold has now also been crossed at Izaña, (Canary Islands, Spain). This was followed by Mauna Loa..."

Så jeg gentager: De 400ppm er IKKE kun fra Manua Loa. Du kan desuden se fordelingen af målstationer fra det dokument jeg linkede til og de er ganske godt spredt på kloden.

Ang. korrektionen for CO2 udgasning fra vulkanen: "We only detect volcanic CO2 from the Mauna Loa summit late at night at times when the regional winds are light and southerly... ...In the last decade, this has occurred on about 15% of nights between midnight and 6 a.m... The Mauna Loa Observatory baseline CO2 concentrations agree very well with flask measurements taken at a similar latitude around the world, which confirms that the volcanic CO2 does not affect our final results."

Bemærk at den sidste sætning i ovenstående citat henviser til uafhængige målinger fra 60(!) forskellige, isolerede steder på Jorden.

Marianne Mandoe

@ Jesper Møller

Jamen så må vi hellere fortælle forskerne fra Galeathea at de ikke har observeret at CO2 udvekslingen går begge veje. Til trods for at det faktisk er det de har fundet frem til.

Og vi må også hellere fortælle Kort & Matrikelstyrelsens eksperter på området og de kloge hovedet på Geodatastyrelsen at de målinger de har foretaget i mange mange år ikke findes for sådan noget kan slet ikke lade sig gøre.
Vi må også hellere fortælle professorerne på Geo KU og Aarhus at de må lave undervisningen om i både geografi og geologi.
For vi kan da ikke have at de stakkels studerene bliver fyldt med sådan noget bavl som variationer i tyngdeaccelerationen og Flux-effekten.

Undskyld.... men jeg kan altså ikke tage det alvorligt at du mener at noget sådan er "umuligt". Specielt ikke når jeg selv har stået og aflæst instrumenter der siger at det faktisk ER muligt.

Marianne Mandoe

@ Anders Overaa Thygesen

Har jeg sagt nogen steder at de 400 ppm ikke er blevet målt andre steder????
Nej.
Hvad jeg har sagt er at målingerne fra Manua Loa er dem der bliver brugt når der skriges alarm.

Desuden er det ikke muligt at anvende en "uforurenet" baseline selv om der kommer luft ind fra havet. Hvad man KAN anvende er en estimeret baseline der inkluderer udledninger fra vulkanen i en enten kendt eller ubekendt mængde.
De spikes de måler er så når vulkanen udleder mere CO2 end normalt.
Men uanset hvad de gode forskere sige så kan man ikke se bort fra at målestationen er placeret på/ved en CO2-vent. Man vælger at ignorere det når ikke-fagfolk skal have en forklaring, da forklaringerne ellers kan blive både meget lange og meget tekniske.

Marianne Mandoe skriver:
"Giv mig noget politiseret "videnskab" fra den anden side af hegnet og jeg vil med glæde pille det fra hinanden. :-)"

Mener du ligesom da du påstod, at nu var isen vendt tilbage til Grønland, fordi der var kommet lidt ekstra overflade-is i forhold til sidste års absolutte lavpunkt, og det så blev påvist, at volumenmæssigt er ismængden kollapset?

Det er ikke at pille noget fra hinanden, det er fusk med data.

Mandoe skriver:
"Pinligt nok så har det finske meteorologiske institut et temmelig fint netværk af perfekt fungerende målestationer. Målestationer der, endnu mere pinligt, viste at det havde været en usædvanlig KOLD vinter i netop det område IPCC "bekymrede" sig om."

Dine indlæg er så fri for kilder, at man forbavses, givet at du ifølge egen påstand er videnskabeligt uddannet (hvilket du dog på forespørgsel har valgt ikke at bevise).

Mandoe skriver:
"Så de 400 ppm... de er altså målt ved krateret af en AKTIV vulkan der frigiver gasser, hvoraf 15% af disse gasser er CO2."

Det her er renlivet benægteri.
Ikke engang sejlivede skeptikere ville benægte 400 PPM.

Flemming Scheel Andersen skriver:
"Jeg er hverken videnskabsmand eller forsker, men kan nogen give en fornuftig forklaring , der holder vand i mere end et par dage??
Hvor fuppes mest??"

Kom nu mand, tror du virkelig at videnskabsmændene er dumme? Du kan da sige dig selv, at det ikke ville være så simpelt at skyde igennem deres målinger.

NOAA kører målestationen på Hawaii.
De har også andre målestationer:
- Barrow, Alaska har målt 395 PPM
- Tutuila, American Samoa har målt 393 PPM
- Sydpolen har målt 388 PPM

Kilde: http://co2now.org/Know-CO2/CO2-Monitoring/co2-measuring-stations.html

Her er et kort over samtlige målestationer (for NOAA kun?): http://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/site/map1.php

Som det kan ses, taler vi om et stort antal målestationer, og derfor ikke om Mandoes sædvanlige fuskeri.

Anders Overaa Thygesen

@Marianne Mandoe:

Ok, du har måske ikke sagt at der ikke er blevet målt 400ppm andre steder, så du anerkender altså at det er målt også væk fra aktive CO2 kilder? Så forstår jeg ærligt talt ikke hvad problemet er? Det er målt andre steder og OGSÅ ved Manua Loa, så der er jo ingen tvivl om at indholdet af CO2 er på ~400ppm, vulkan eller ej.

Og jo, hvis man kan korrigere korrekt for den CO2 der kommer fra vulkanen, så kan man godt se bort fra placeringen. Og da de målinger de har EFTER korrektionen stemmer med målinger fra mere end 60 andre steder er det rimeligt at antage at de foretager deres korrektioner korrekt. At man så bruger Manua Loa som baseline skyldes vel det simple faktum at det er den målestation hvor man har studeret CO2 længst tid. Så nej, forskerne ignorerer ikke ting her.

Flemming Scheel Andersen

Dennis Berg

Selvfølgelig tror jeg ikke at andre mennesker er dumme, det er den største almindelige fejl mennesker begår.
Men jeg har faktisk en gang eller to erfaret at nogle mennesker, også videnskabsfolk, siger ting for at opnå en skjult dagsorden, jeg og andre ikke kender.

Jeg har selvfølgeligt også set at NOAA har andre målestationer , .........og at de har målt lavere koncentrationer end den fra Hawaii, der blev udråbt til at være en milepæl for den globale opvarmning.

Kirkeklokkerne skulle bimle 350 gange for hver PPM eller hvordan var det nu......menneskeheder var bombet tilbage til føristiden med denne afgørende måling??
Det er ikke mig eller dig der har udråbt dette til en milepæl, men mennesker der vil opfattes som seriøse forskere og som har magten til da kanalisere en masse af verdens fremtidige investeringer i een retning.
Jeg beder og håber på ikke er et falsum, hvis det hele skulle vise sig at være endnu et spin for at skaffe "de sædvanlige venner" økonomiske fordele.

Affald har igennem tiden vist sig blot at være affald.....indtil nogen opdagede at der er penge i lortet.

Mandoe skriver:
"Men nok at sige at hvis en kvinde vil veje sig og have det godt med sig selv, så er det IKKE Østerbro hun skal anvende badevægten på. Omkring 40 km længere nordvest på ville være meget mere tilfredsstillende. Omkring ½ kg pr 100 kg mere tilfredsstillende. :-)"

Et halvt kilo lyder meget voldsomt. Der kan være variationer fra polerne til ekvator pga. jordens drejning. En anden faktor er højde.
Der kan være lokale variationer, men de er ekstremt små - 0.01% eller mindre - og altså ekstremt langt fra dit halve kilo.
Hvis du vidste, hvordan tyngdekraft helt basalt fungerer, ville du slet ikke komme med en sådan udtalelse - den skyldes (hovedsageligt) masse, og jorden masse ændrer sig ikke nævneværdig fra Østerbro til 40 km. nord. Det er jo en helt vanvittig påstand.

Kilde:
http://curious.astro.cornell.edu/question.php?number=465

Flemming Scheel Andersen

Dennis Berg

Jeg er altid varsom med at forkaste andre mennesker udsagn og forklaringer.

Den dag hvor vi mener at vi er nødt til at erfare og vide alt selv er vi totalt lost p.g.a. det tidspres en sådan levevis medfører.

Jeg føler at en vis åbenhed er nødvendig af mange grunde.

Flemming Scheel Andersen skriver:
"Men jeg har faktisk en gang eller to erfaret at nogle mennesker, også videnskabsfolk, siger ting for at opnå en skjult dagsorden, jeg og andre ikke kender."

Ved du hvordan den videnskabelige metode kører? Et par videnskabsfolk kan jo ikke gøre det. Hvis et par gjorde det, så vil de på et tidspunkt blive fanget i at fuske med data, og så er deres karriere færdig.

Husk på, at der er tusindvis af videnskabsfolk på alle felter overalt på jorden, og når ny banebrydende forskning kommer frem, så gentages eksperimentet af de andre grupper på forskningsfeltet. Det er ikke muligt, med mindre, at hele feltet var i en konspiration, at fuske med data. Hvis det ikke er obskur forskning, så vil det blive opdaget, og hvis det er prominent forskning, så vil det blive opdaget ret hurtigt.

Forlad nu den dødssejler du er på.

Ok, jeg var faktisk lidt for hurtig angående tyngdekraften.
Med en 0.01% variation, så ville en person på 70 kg. faktisk kunne have en variation på 0.7 kg.

Flemming:
Det er fint nok med åbenhed, men pas på hvem du vælger. Hvis jeg skulle vælge mellem en anonym debattør i et tilfældigt debatforum eller en samlet videnskab, så ved jeg godt hvor jeg ville lægge mine penge.

Flemming Scheel Andersen

Dennis Berg

Jeg vil give dig en helt gratis anbefaling uanset min kredit og hvad den måtte bestå af.

Undgå altid at forsøge på at bestemme hvad andre mennesker skal tro på.

Sådanne forsøg vil altid ende med at skade dig selv.

Jeg kan så love dig at jeg vil anbefale Mandoes indlæg, så længe jeg mener at de tilfører debatten en større værdi og oplysninger, hvilket de helt klart har gjort for mig i denne tråd.

Det samme kan jeg ikke sige om lige nøjagtigt dine indlæg, som meget følger de vedtagne dogmer og normer for trosbekendelse om CO2 teorien uden nogen åbenhed for dennes svagheder.
Skulle dine indlæg tilføre større værdi moralsk eller på oplysningssiden, vil jeg heller ikke tøve med at anbefale dem, selv om forsøg på at styre andres anbefalinger allerede har desavoueret dine fremtidige indlægs værdi en lille smule for mig.

Flemming:
Min kæreste er forsker, så jeg ved efterhånden hvordan der arbejdes. Der findes da fuskeri, og det sker som regel af pressede forskere på et af de mest konkurrenceprægede områder man kan forestille sig, men de bliver fanget, med mindre det er obskur forskning (der udgives efterhånden så meget, og en del bliver aldrig brugt, og man har først fundet fuskeri mange år efter udgivelsen, fordi ingen havde brug for resultatet). Brugbar forskning fanges på et tidspunkt, når en anden gruppe skal bruge den. Prominent forskning vil blive fanget lige så snart eksperimentet er blevet reproduceret, og det vil blive påbegyndt øjeblikkeligt efter.

Du gør selvfølgelig hvad du synes er bedst. Imens vælger jeg - helt ureligiøst - at følge videnskaben.

Sider