Læsetid: 5 min.

Klimapanel: Verdens CO2-budget er snart brugt op

Fortsætter afbrændingen af fossil energi som nu, vil der om mindre end 30 år skulle sættes fuld stop for al videre CO2-udledning, hvis der skal være en rimelig chance for at blive under to graders opvarmning, fremgår det af rapporten fra IPCC. Den fastslår også, at tabet af is fra Grønland er seksdoblet
Hvert af de seneste tre årtier har været successivt varmere ved jordoverfladen end noget forudgående årti siden 1850, fastslår IPCC’s rapport. Tirsdag sagde klimaforskere i Information, at de tvivler på, om de aktuelle danske klimatilpasningsinitiativer er gode nok. Billedet er fra Portugal, hvor militæret i sidste måned måtte hjælpe til under en voldsom skovbrand.

Patricia de Melo Moreira

28. september 2013

Hvis nogen skulle være i tvivl om, at der sker dramatiske ting i det globale klimasystem i disse år:

»Den gennemsnitlige hastighed af tab af is fra Grønlands indlandsis er med stor sandsynlighed øget substantielt fra 34 (-6 til 74) gigaton pr. år i perioden 1992-2001 til 215 (157 til 274) gigaton pr. år i perioden 2002-2011.«

Eller på jævnt dansk: Det årlige tab af masse fra Grønlands indlandsis er mere end seksdoblet det seneste årti i forhold til årtiet før.

Det er én af de mange konklusioner i resumérapporten fra Arbejdsgruppe 1 under FN’s klimapanel, IPCC, som i går blev offentliggjort i Stockholm.

»Indlandsisens accelererende tab er bekymrende. Tendensen går klart i én retning: stigende afsmeltning og stigende bidrag fra isen til stigningen i havniveau, som i værste fald vil være ca. en meter i år 2100,« siger den danske arktiske klimaforsker Sebastian Mernild, medforfatter til Arbejdsgruppe 1-rappporten.

Gårsdagens resumérapport fastslår ikke blot, at »det er ekstremt sandsynligt, at mere end halvdelen af den observerede stigning i den gennemsnitlige globale overfladetemperatur fra 1951 til 2010 skyldes den menneskeskabte stigning i koncentrationen af drivhusgasser sammen med andre menneskeskabte drivkræfter.«

Rapporten understreger også, at »hvert af de seneste tre årtier har været successivt varmere ved jordoverfladen end noget forudgående årti siden 1850.«

Successivt varmere betyder, at det seneste tiår er det hidtil varmeste. Dermed afviser IPCC spekulationer i medier om, at verden ikke længere skulle være under opvarmning, men afkøling.

»På den nordlige halvkugle var perioden 1983-2010 sandsynligvis den varmeste 30-årsperiode i de seneste 1.400 år,« sagde en træt formand for Arbejdsgruppe 1, professor Thomas Stocker, ved præsentationen i Stockholm.

Generalsekretæren for FN’s World Meteorological Organization, Michel Jarraud, tilføjede om det seneste årti, at »flere temperaturrekorder er blevet slået end i noget tidligere årti«.

At opvarmningen ikke har været så hastig de seneste 10-15 år, skal ifølge panelet forklares med, at en særlig stor andel af den energi, som i kraft af drivhuseffekten indfanges, i disse år optages i dybhavet. Rapporten forklarer ikke dette i detaljer, men de fleste forskere ser det som en konsekvens af en naturlig, periodisk mekanisme i Stillehavet.

Den registrerede opvarmning ville have været endnu større, hvis det ikke havde været for disse års særlig store optag af varme i dybhavet, påpegede Jarraud

CO2-budgettet

Den mest opsigtsvækkende nyskabelse i IPCC-rapporten er, at FN-panelet for første gang definerer det globale ’CO2-budget’, som menneskeheden har tilbage, hvis der skal være en chance for at blive under den FN-vedtagne smertegrænse på to graders global opvarmning.

Hvis der således skal være 66 procent chance for at blive under de to grader, skal den akkumulerede CO2-udledning i perioden fra industrialiseringens start – sidst i det 19. århundrede – og så langt frem øjet rækker, holdes under, hvad der svarer til højst en billion ton kulstof. Af dette samlede budget har det ifølge klimapanelet taget menneskeheden omkring 150 år at opbruge godt halvdelen, men resten vil ifølge rapportens figurer og IPCC-medlemmet Myles Allen, University of Oxford, være opbrugt om mindre end 30 år, hvis den aktuelle trend for energiforbrug og CO2-udledning fortsætter.

Allen siger til New York Times, at de kendte reserver af fossil energi i undergrunden udgør tre billioner ton kulstof, dvs. omkring seks gange det tilbageværende CO2-budget på under 500 mia. ton kulstof, klimaet kan tåle, hvis de to grader skal respekteres.

IPCC-rapporten understreger, at det resterende udledningsbudget er endnu mindre, hvis man vil have en større sandsynlighed for at holde opvarmningen under to grader, eller hvis andre kilder til opvarmning bliver større.

Det kan ifølge IPCC være en forstærket udsivning af CO2 fra tøende permafrost i nord, eller det kan være en mindre luftforurening med partikler, som i dag lægger en dæmper på opvarmningen ved at holde sollyset ude.

»De fleste aspekter af klimaændringer vil vare ved i mange århundreder, efter at udledningerne af CO2 er stoppet,« advarer klimapanelet.

Risiko for 4,8 grader

»Vi har kun sovet seks timer de seneste to døgn,« sagde Thomas Stocker ved præsentationen af resumérapporten på 35 sider.

»De 110 deltagende regeringer har gransket hvert eneste ord og hvert eneste tal i denne rapport. Nogle gange er enkeltsætninger blevet diskuteret i mere end en time.«

Resultatet er en rapport, hvori forskerne og 110 landes regeringsrepræsentanter med konsensus fastslår, at »opvarmningen af klimasystemet er utvetydig, og mange af de observerede forandringer siden 1950’erne er uden fortilfælde i årtier til årtusinder. Atmosfæren og havet er blevet varmere, mængden af sne og is er skrumpet, havniveauet er steget, og koncentrationerne af drivhusgasser er øget,« hedder det.

Således er koncentrationen af CO2, metan og lattergas (N2O) i atmosfæren nu den største i mindst 800.000 år. Og den hastighed, hvormed koncentrationerne stadig stiger, er den højeste i 22.000 år.

Thomas Stocker bekræftede på pressemødet, at den aktuelle udledningstakt for CO2 er højere end i samtlige de scenarier for resten af århundredet, IPCC har lavet modelberegninger for i rap-porten. I det højeste af disse sce-narier kan den globale temperatur i år 2100 være steget med hele 4,8 grader. »Hastigheden af havstigninger har været større end den gennem-snitlige hastighed gennem de forudgående to årtusinder,« fastslår rapporten desuden og angiver en foreløbig global middelhavstigning på 19 centimeter over de seneste godt 100 år.

Rapporten bekræfter også, at havene er blevet forsurede af de store mængder CO2, der er optaget.

Klimapanelet har dertil gransket den nyere videnskabelige litteratur om andre, naturlige faktorer, som kan påvirke klimaet.

Man fastslår, at klimapåvirkningen – udtrykt via begrebet ’radio-active forcing’ – fra de menneskeskabte drivhusgasudledninger f.eks. er 60 gange så stor som påvirkningen fra ændringer i solens aktivitet.

I kølvandet på resumérapportens offentliggørelse sagde USA’s udenrigsminister John Kerry, at »de, der benægter videnskaben eller vælger undskyldninger frem for handling, leger med ilden«.

»Hvis det her ikke er en alarmklokke, så ved jeg ikke, hvad det er. Hvis der nogensinde har været et emne, der kræver større samarbejde, partnerskab og engageret diplomati, så er det dette. Omkostningerne ved ikke at gøre noget vokser langt ud over, hvad nogen med samvittighed eller sund fornuft bør være parat til bare at overveje,« sagde udenrigsministeren.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig – første måned er gratis

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Benno Hansen
  • John Fredsted
  • randi christiansen
  • Aksel Gasbjerg
  • Niels-Holger Nielsen
Benno Hansen, John Fredsted, randi christiansen, Aksel Gasbjerg og Niels-Holger Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Niels-Holger Nielsen

'Nu som tidligere på tråden, vil jeg fastslå at man aldrig på forhånd skal underkende andres personlige erfaringer.'

Hvad i helvede rager folks personlige erfaringer den videnskabelige konsensus om klodens opvarmning?

Det er det, der sker når skeptikerne mobiliserer: der bliver hver gang en knage som de uinformerede kan hænge deres hat på. De, som står bag kampagnerne (the usual suspects) ved godt, at de i længden har tabt, men for hver dag de kan holde desinformationen i gang strømmer pengene ind på deres konto.

Flemming du er på hold med dem, som foretager radikale ødelæggelser af miljø og klima ved at udvinde fossile brændsler fra tjæresand (Alberta/Canada) og skifer (fortrinsvis USA), og som vil bringe hver eneste molekyle bitumen til markedet, hvis de fik magt, som de har agt (i visse kredse). Prøv at smide de pseudovidenskabelige briller og se virkeligheden i øjnene.

Flemming Scheel Andersen

Jesper Møller

Ang. om Svensmark er inde eller ude:

"De nye resultater er endnu et argument for, at solteorien skal tages med i betragtning, når forskere prøver at forudsige fremtidens klima.

Henrik Svensmark gør i hvert fald sit for at overbevise omverden om sin teoris betydning.

»Først viste vi, at kosmisk stråling kan danne aerosoler. Nu har vi så vist, at kosmisk stråling hjælper aerosolerne med at blive til sky-kondensations-kerner. Måske vil nogle indvende, at man ikke kan sammenligne et forsøg i en kælder under DTU med den faktiske atmosfære, men der er allerede flere observationelle studier, der viser en effekt på skyerne, når den kosmiske stråling ændrer sig.«

»Der er mange brikker, der begynder at falde på plads, og teorien om kosmisk strålings indflydelse på klimaet ser bedre og bedre ud,« fortæller Henrik Svensmark."

Modstanderreplikken fra samme artikel er:

"Her er jeg uenig med Henrik Svensmark. Hvis kosmisk stråling skulle kunne forklare en stigning i temperaturen over de seneste 50 år, skulle der også have været et fald i kosmisk stråling, og det har vi ikke set. Det kan godt være, at kosmisk stråling har en betydning for klimaet, og at solteorien er korrekt, men indflydelsen er ikke nævneværdig i forhold til indflydelsen fra CO2,« kommenterer Eigil Kaas på det nye studie."

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/nye-resultater-stotter-omstridt...

Tilbage sidder jeg som lægmand og skylig skeptiker og undres over den lillebitte indflydelse en ikke afviselig teori omfattende 20% af atmosfæren og den store sikre indflydelse en stigning der udgør ,ooo8% af atmosfæren tillægges som uafviselig , dog stadig uden 100% sikkerhed.
Ja ja jeg ved godt at 100% sikkerhed sjældent gives i videnskaben.

Svensmark er jo dog stadig kun et eks. på at andre teorier om den globale opvarmning af mere eller mindre lødig karakter er i omløb.

Niels-Holger Nielsen

'Svensmark er jo dog stadig kun et eks. på at andre teorier om den globale opvarmning af mere eller mindre lødig karakter er i omløb.'

Og dog kun endnu et eksempel, at de alle er tilbagevist for længst.

Er CO2 en drivhusgas, eller er det ikke?

Flemming, dit kendskab til klimateori er yderst rudimentært, og som sådan vel nærmest dit problem. Hvorfor holde gang i et helt debattørkorps i den anledning, når du konsekvent ikke hører efter hvad der bliver sagt? Hvorfor har du valgt den uholdbare position, som du har? Du virker umiddelbart som en person, som godt kan læse inden ad, hvorfor gør du det så ikke, i stedet for at blamere dig mere og mere.

Du har ikke gjort en skid for, at sætte dig ind i den herskende konsensus, som tusindvis af videnskabsfolk har brugt årtier på at etablere, og alligevel forlanger du at blive taget alvorligt, når du kommer med de sædvanlige standardindvendinger, som utallige gange er blevet tilbagevist. Hænderne op af lommerne, og sæt dig ind i sagerne. Ellers er du bare ynkelig.

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

For at citere dig selv kl 1747:

"En tåbe kan spørge om mere en selv 10 vise kan svare på."

Siden har du så stillet en 15-16 spørgsmål til mig......foruden alle dine postulater og hentydninger, som skal godtgøre at du alene har en viden der retfærdiggør retten til de rigtige meninger.

Det skal jeg ikke afvise at du har, blot gøre opmærksom på at du ikke argumenterer særligt fornuftigt, hvis du vil overbevise nogen om at CO2 teorien skulle være eneste mulige sandhed og dit egen patent.

Jeg kan så ikke forstå at en uvidende lægmands synspunkt irriterer dig så voldsomt, at du fortsætter med dine tirader efter 2005, hvor du betegner det som tidsspilde, hvis ikke det skal udlægges som om du i al hemmelighed er usikker på om denne fremragende teori nu også holder stik??

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Der tager du fejl, jeg har ikke forlangt dig at bruge et sekund på at tage mig alvorligt.
Det viser du gang på gang er helt ligegyldigt.

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Og hvordan kan dit ego få dig til at få din opfattelse til at se et helt debatørkorps, der hvor du befinder dig??

NHN skriver:
"Lad høre Dennis Berg, er der evidens for, at Svensmarks teorier har nogen som helst relevans? For andre en den fossile industri;-)"

Svensmark er blevet dømt ude, men han fik da sat fokus på en faktor, som kunne have indflydelse. Det viser sig så, at den har meget lille indflydelse i forhold til mennesket - desuden er solen i en afkølingsperiode, så det kan ikke forklare hvor vi er nu.

Men ikke desto mindre var det godt at få dette fokus sat, så endnu en faktor kunne indregnes og sættes i perspektiv - ellers ville klimabenægterne bare køre løs på denne.

Jeg ved ikke om Svensmark var uhæderlig, jeg har så godt som ikke fulgt ham. Men i hvert fald havde han noget forskning at præsentere, hvor Lomborg og andre intet konkret har.

Niels-Holger Nielsen

Og så lige et spørgsmål til artiklens forfatter.

Hvor længe tror du, Jørgen, at man kan prætendere at føre en meningsfuld debat om dette forhold (det resterende budget for CO2-udledninger, som holder os udender 2 grader), uden at inddrage den førhen almindelige skelnen mellem Annex1-lande og de øvrige? Jeg går umiddelbart ud fra, at du kan se, at det er uholdbart i længden.

Niels-Holger Nielsen

Flemming, det handler ikke om min person, og om hvad jeg mener, eller for så vidt om din person, eller hvad du mener. Det handler om en overvældende konsensus inden for klimavidenskaben.

Flemming Scheel Andersen

Man må jo så nøjes med at konstatere at nogle mennesker synes at Svensmarks teorier og forskning er værd at investere penge i fordi den udgør en værdi.

Det samme kan så ikke siges for selvudråbte klimaeksperter her på tråden, som finder en fattig fornøjelse i at søge bekræftelse.

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Jamen hvorfor skifter du nu taktik fra det personlige plan, du har befundet dig på??

Kan du ikke lide din egen medicin??

Meget vel, kan vi blive enige om at IpCCs konsensus ikke er dækkende for alles meninger og teorier og næppe nogensinde bliver det??

NHN skriver:
"I militærvidenskaben har man en tommelfingerregel om, at det kræver overlegenhed i størrelsesordenen 3 til 1, at angribe vel forsvarede stillinger. Her tier kanonerne, og en overlegenhed på 10:1 er helt klart utilstrækkeligt. Der skal kun et tastatur til at anfægte styrkeforholdet."

Vi kæmper mod de udøde, det er derfor. De bliver gang på gang blæst af banen af noget der ligner atomvåben mod stenalderkøller, men efter lidt tid rejser de sig igen.
Jeg har ikke anden forklaring end zombier :)

@ Flemming

ang. Svensmark. Der er en stor forskel på hvad Svensmark siger og hvad hele CO2-historien siger. Der er en meget stærk korrelation mellem stigning i CO2 og stigning i temperatur. Meget stærk. Der er en mekanisme, der er forstået. Der er, kort sig, en teori.

Og på den anden side er der, hos Svensmark, så vidt jeg kan vurdere, en mekanisme, der måske er forstået, og som sikkert har en indflydelse, men som ikke er korreleret med nogen temperaturstigning (og som ikke varierer - kosmisk stråling har, så vidt jeg ved, ingen variation over de ca. 50-100 år vi taler om).

Det jeg synes du skal tage med dig er dette: det er ikke et enten-eller. OK - så måske (og måske ikke) har Svensmark forstået noget om hvordan skyer dannes (og jeg tror man må sige at det er et stort måske). Men det har jo lige præcis INGEN indflydelse på hele CO2 historien. Nul. Begge historier kan sagtens være sande samtidigt - og er det sikkert i nogen grad.

Det giver ingen mening at tænke på hvor 'småt' CO2 er, hvor 'lidt' det drejer sig om. Det er et spørgsmål om effekter, der kan regnes ud. Og CO2 HAR en betydelig og vigtigt effekt som drivhusgas. Den del er en forholdsvis simpel udregning. Jeg har hørt Thor Pedersen (Venstre) sige at CO2 er så småt at det ikke kan have nogen effekt. Jeg synes det var fortvivlende at høre en dansk politiker sige noget så dumt. - sorry, men der er mange store effekter forårsaget af 'små' ting ... (oplagt eksempel, spis et mikrogram plutonium).

Måske skulle jeg have rettet " ... CO2 HAR en betydelig og vigtigt effekt som drivhusgas" til "... den øgede mængde CO2 i atmosfæren (ca. 120 ppm) HAR en betydelig og vigtigt effekt som drivhusgas"

Flemming Scheel Andersen

Igennem tiden har latterliggørelse og ringeagt over for andre meninger, man ikke selv deler, været en meget velkendt, men ikke ganske sympatisk taktik.

Den har dog aldrig gjort ens argumenter stærkere eller bibragt andre større forståelse for ens egne synspunkter.

@ alle.

Ville det ikke være bedre, sjovere, mere behageligt, mere konstruktivt, mere cool, hvis man lod følelserne ude af den her ligning?

@Jesper:
Jeg ved ikke om du hentyder til mine seneste mere humoristiske indlæg, men jeg føler ikke der er så meget mere at snakke om - støvet har lagt sig, men jeg synes her er så hyggeligt :)

Niels-Holger Nielsen

Det handler ikke om hæderlighed, eller uhæderlighed. Det handler om hvilke teorier, der kan bekræfte, forklare, eller afkræfte en overvældende mængde data, som viser os, at vores planet opvarmes i et tempo, som muligvis aldrig er set før i de geologiske vidnesbyrd om klodens tidligere tilstande. Hvad der før skete på tidsskalaer over tusindvis, titusindvis, millioner eller snesevis af millioner år, sker i dag på tidsskalaer af årtier og århundreder.

Flemming Scheel Andersen

Jesper Møller

Jeg er stort set enig i dit indlæg, selvom det forekommer mig vel meget positivt til den ene side og negativ til den anden.

Der vor vandene skilles for mit vedkommende er betydningen af den menneskeskabte CO2s betydning med sine 2% forøgelse i forhold til de 98% .

Der er jo om man så kan sige ikke skrevet navn på CO2 forøgelsen, hvis du forstår.

Hvis havenes temperatur til eks. blev forøget af en eller anden grund, så ville det let medføre en forøgelse af CO2 niveauet i samme størrelsesorden.
Årsagen hertil kunne teoretisk være hr. Svensmarks skyer.

Altså intet dr havde med den menneskelige afbrænding af fossile brændsler at gøre.

Skovningen af regnskoven ved man også har hævet CO2 niveauet ved frigivelse af det bundne CO2 mængder, som også kunne have igangsat forløbet, hvis det er så delikat som antydes.
En indskrænkning af fossilt forbrug vil heller ikke afhjælpe det forhold

Niels-Holger Nielsen

'Meget vel, kan vi blive enige om at IpCCs konsensus ikke er dækkende for alles meninger og teorier og næppe nogensinde bliver det??'

Ja, det kan vi godt. Der er tilsyneladende 2,5% af klimavidenskabsfolkene, som ikke finder sig principielt dækket af IPCCs rapporter. Hyg dig med dem.

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Hver gang CO2 teorien modsiges, reageres der kraftig med alle mulige beskyldninger imod de formastelige videnskabsmænd, og de beskyldes for alle mulige nedrige sammensværgelser og grov korruption, med den fossile industri som bagmænd.

Hvis hæderlighed forventes på en teoris tilhængere, må den samme hæderlighed forventes på samtlige, eller omvendt.
Så selvfølgeligt har det noget med hæderlighed og kildekritik at gøre.

Hvad forventer du at en forsker der modtager sin hyre fra IPCC er enig med??

Niels-Holger Nielsen

Flemming, dine argumenter bliver længere jo mere patetiske. Vi er snart tættere på din forfængelighed, end vi er på videnskabeligt baserede fakta om klodens opvarmning. Det er altså hvad der er tilbage, når du er blevet forladt af folk med æggende, men lige lovlig fantasifulde teorier. Nogen har taget røven på dig Flemming.

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Er du sikker på dine tal forholder sig sådan ??

Også når løsenet for penge til snart en hvilken som helst forskning i hvad som helst, blot skal linkes til CO2 for at opnå bevillig??

Mon også modstanden kun er 2,5% uden den rette betaling.

Gør dig nu ikke dummere end du er

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Nå så vendte du tilbage til det forventede personlige angreb.

Du holder så meget af din flade jord? Er du bange for at falde ned?

Niels-Holger Nielsen

Flemming, hvem er 'de formastelige videnskabsmænd', hvilke videnskabeligt baserede resultater har de publiceret, og hvorledes forløber deres argumentation? Du er ude i lutter almindeligheder om at alle meninger har en værdi, uanset at vi diskuterer hårde facts, hvor ubegrundede og ikke peer reviewd publikationer har en værdi, som gør dem mest egnede som lokumspapir.

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Din mening om mine argumenter er da søde på sin måde, men bliv dog ikke så gal fordi du ikke kan forstå mere end een løsning??

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Er din store viden om området pludseligt blevet indskrænket til de facts , der understøtter din påstand.??

Du virker faktisk ikke troværdig nu.

@ Dennis - nej, det var vist ikke rettet mod dig.

@ Flemming: du skriver

"Der er jo om man så kan sige ikke skrevet navn på CO2 forøgelsen, hvis du forstår.
Hvis havenes temperatur til eks. blev forøget af en eller anden grund, så ville det let medføre en forøgelse af CO2 niveauet i samme størrelsesorden.
Årsagen hertil kunne teoretisk være hr. Svensmarks skyer."

Det giver, med al respekt, ikke rigtig mening hvad du skriver. For det første, så ER der skrevet navn på CO2 forøgelsen. Med isotop analyser kan man sige helt præcist at det er menneskeskabt. Og at havene pludselig skulle varmes op uden grund - med en energimængde, der måles i 10^22 Joule, er ikke særlig seriøst. Sådan en mængde energi dukker ikke bare op. Svensmarks skyer kan det ikke skyldes, for der er ingen mekanisme, der forudsiger en opvarmning (der skal jo være en korrelation, noget der ændrer sig i den årrække opvarmningen finder sted).

Iøvrigt - du skriver en 2% forøgelse af CO2. Det er mere end det. Vi taler om 400ppm mod 280ppm.

Jeg kan ikke se hvorfor jeg er negativ i forhold til Svensmark. Jeg har ikke rigtig udtalt mig om rigtigheden af hans teorier - det eneste jeg påpeger, og som jeg mener er oplagt sandt, er at selv hvis de er korrekte vil det ikke have nogen særlig betydning for hele CO2 sagen. Det er to forskellige sager og det er en stor misforståelse at de bliver beskrevet som et enten-eller (og det mener jeg er Svensmarks skyld, det er ham, der har beskrevet det sådan).

Flemming Scheel Andersen

Jesper Møller

Nu er det ikke sådan at jeg har fulgt Svensmark særligt tæt de sidste år, men hans kurver over temperaturer og aktivitet, synes jeg har vist større sammenfald en mellem CO2 og temp.
Bortforklaringer har der været på begge sider.

Den manglende tilbagestråling fra is skulle forøge energi optaget væsentligt, men samtidig hævdes skyers dækning ikke at have indflydelse??

Et eks. på din negativitet overfor andre teorier end den vedtagne kunne være din brug af de 400ppm det absolut højest målte indhold, hvilket du så tager som det ene yderpunkt.
Derefter tager du noget af det laveste indhold 280ppm og ikke de 370-380 Galathea-ekspeditionen opfatter som normalt, for at påvise størst mulig stigning i CO2
Havde du brugt andre tal, havde resultatet været et andet.
Nå det er sikkert bare mig der kværulerer.

Det jeg egentlig synes er interessant ville være at finde svaret på, hvorfor mon vi bøvler med at finde de mest vanskeligste metoder til at reducere CO2 indholdet, hvis det har en afgørende betydning for klimaet.

Regnskovens bevarelse burde være en oplagt ting med en lovet reduktion på 30% af den menneskeskabte CO2. Jeg har intet sted set tallet modsagt.

Ved udnyttelse af solenergi og opfindelser , som f.eks. "Sunwell" kunne vi stort set nedsætte CO2 udslippet med det der svarer til boligopvarmning, måske op til 40%.

Jeg finder det relevant at spørge, hvorfor målet for nedsættelsen er de sværest opnåelige områder, der vil kræve flere og flere, større og større investeringer i teknologiske nyskabelser, der kan sikre samme funktioner som de nuværende, blot mere energibesparende f.eks. trafik.
Samtidig med at rovdrift på regnskoven kan fortsætte uændret og boligopvarmningen og ELproduktion ligeså, takket være den besparelse der er sværest opnåelig, men samtidig sikrer en forsat produktion af disse varer.

Niels-Holger Nielsen

Det er muligt, at det endnu ikke er gået op for dig, Flemming, men IPCC forsker ikke i en skid, de evaluerer og sammenfatter en enorm mængde forskning, som er foretaget i alle mulige andre sammenhænge, med et utal af forskellige finansieringskilder. Stik nu piben ind inden du kommer alt for langt ud.

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

"Det er muligt, at det endnu ikke er gået op for dig, Flemming, men IPCC forsker ikke i en skid, de evaluerer og sammenfatter en enorm mængde forskning, som er foretaget i alle mulige andre sammenhænge, med et utal af forskellige finansieringskilder. Stik nu piben ind inden du kommer alt for langt ud."

I den forbindelse kan du sikkert forklare at 2000 ansatte, hvoraf masser er lobbyister til at sikre fårehoveders støtte og penge er nødvendig, for IPCC.
Hvorimod et fåtal som du rigtig siger er videnskabeligt personel.

@ Flemming,

det er da oplagt - oplagt for alle - at skyernes dækning betyder virkelig og voldsomt meget. Det er der absolut ingen der siger.

Men at der er nogen korrelation mellem Svensmarks teori og den opvarmning, vi har set (og husk, opvarmning af hele systemet, havene, atmosfæren, landmasserne), det tror jeg ikke på. Der var en korrelation, men den er væk nu.

Jeg brugte en del år på at tænke på de her ting - jeg har også fulgt Svensmark på afstand - og jeg må bare sige at jeg ikke kan se at hans teorier 'hjælper os' - desværre.

mht 400 ppm eller ej - det synes jeg ikke er så afgørende. Det, der er vigtigt er at CO2 indholdet stiger og at det er korreleret til temperaturen - ligesom teorien forudsiger - og det er bekymrende. Meget.

Niels-Holger Nielsen

Bare i disse par sætninger:

'Et eks. på din negativitet overfor andre teorier end den vedtagne kunne være din brug af de 400ppm det absolut højest målte indhold, hvilket du så tager som det ene yderpunkt.
Derefter tager du noget af det laveste indhold 280ppm og ikke de 370-380 Galathea-ekspeditionen opfatter som normalt, for at påvise størst mulig stigning i CO2
Havde du brugt andre tal, havde resultatet været et andet.'

er der flere misforståelser end man kan tilbagevise i et kort indlæg. I øvrigt er du jo ganske ignorant over for tingenes virkelige sammenhæng, bare du kan få lov til at fyre den en save af vrøvl af efter den anden.

Bare en lille bitte ting: Vis mig hvor Galatheaekspeditionen skriver, at de anser 370-380 ppm CO2 som normalt. Hvad betyder normalt i en situation, hvor udledningen af CO2 stiger med ~3% p.a. og en del af denne fortløbende vækst i udledningen får atmosfærens indhold af CO2 til at stige år for år?

Flemming Scheel Andersen

Jesper Møller

Godt så er vi enige om at skyer er meget vigtige og hvis sammenhængen genskabes, så kan Svensmarks teori være yderst vigtig.
Vi er også enige om at denne sammenhæng har været mere åbenlys end nu, hvorfor det ikke umuliggør at denne indfinder sig igen, senere i forskningen.

Måske kan vi også blive enige om at grunden til at vi begge kender mest til Svensmarks alternative teori er fordi han er dansk.
Der kan sagtens være adskillige andre og vigtigere alternative teorier, som ligeledes bliver mere værdifulde ved videre forskning.

Kan du ærligt sige at du mener vi kender mekanismen omkring den globale opvarmning til bunds??
Det mener jeg ikke vi kan og må give Lomborg ret i at katastrofalt høje investeringer i et muligt udsigtsløst projekt, kan være fatalt for rigtigt mange mennesker.

Jeg er enig i at det er ligegyldigt om det er 399 eller 400 ppm, men så tag venligst stilling til hvorfor det er følt nødvendigt at bruge i propagandistisk måde.

Og sammenhængen mellem temp.og CO2 er vist ikke så sammenhængende, som du giver udtryk for.
Den sammenhæng har også brug for sine tillempelser og Twists for at komme til at passe sammen??

Flemming Scheel Andersen

"Da CO2 i luften normalt er ca. 370 ppm "

http://www.risoecampus.dtu.dk/Research/sustainable_energy/energy_systems...

The atmospheric CO2
concentration is approximately 370 ppm all over the
globe.

http://earth.esa.int/workshops/envisatsymposium/proceedings/posters/4P15...

Hvilket enhver med et minimum af interesse kunnet have læst ved at følge med i debatten i stedet for at komme med barnligt fornærmede afsporinger.

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Dine links til underlige sider har ikke større interesse end dine udfald, før du gider at føre en dialog.

Hvorfor dropper du ikke bare det du betegnede som tidsspilde kl 20.
Du ved jo bedst??

"Måske kan vi også blive enige om at grunden til at vi begge kender mest til Svensmarks alternative teori er fordi han er dansk."

- det er jeg meget uenig med dig i. Svensmark er kendt internationalt. Hvis han havde været fra Uganda havde jeg kendt til ham. Jeg har tjekket alt hvad der ligner teorier på klimaområdet (også en del pseudo-). Der er iøvrigt flere andre i verden, der har sagt lignende ting, Svensmark står ikke alene.

"Kan du ærligt sige at du mener vi kender mekanismen omkring den globale opvarmning til bunds??"

Det kommer an på hvad du mener med 'til bunds'. Man kan sætte krav så høje at de er umulige at møde. Men ja, jeg vil mene at vi kender mekanismerne til bunds i den forstand at den 'rene' CO2 drivhuseffekt er fuldstændig og aldeles forstået. ALLE med en videnskabelig troværdighed anerkender dette, selv Richard Lindzen fra MIT - som nok er den vægtigste 'skeptiker'.

Hvad gælder de efterfølgende mekanismer, feedback mekanismerne, så mener jeg at de er kendte. Der er kvantitative spørgsmål, men det var ikke hvad du spurgte om - du spørger til mekanismerne.

"Jeg er enig i at det er ligegyldigt om det er 399 eller 400 ppm, men så tag venligst stilling til hvorfor det er følt nødvendigt at bruge i propagandistisk måde."

Jeg synes det er et spørgsmål om perspektiv. Jeg synes også det er lidt ligegyldigt. Men der er jo en masse mennesker - jeg selv inklusiv - som er oprigtigt dybt bekymrede over udviklingen, og så er det vel naturligt at man markerer at der nu for første gang er målt 400 ppm. Det synes jeg da er forholdsvist ærligt - den måling er jo reel, det er ikke løgn eller noget.

mht Galathea og de 370 ppm, så mener jeg ikke at det er nogen særlig god kilde. For det første er artiklen nogle år gammel, og for det andet er det sagt en en 'løs' bemærkning. Du, Flemming, kan jo tjekke data for CO2 koncentrationen andre stedet på kloden hvis du vil - men jeg synes ikke at Galathea-siden er det rigtige sted.

Niels-Holger Nielsen

Sceptical Sience er ikke en underlig side, men tværtimod en side som sasmvittighedsfuldt henviser til de videnskabelige undersøgelser, som dens påstande bygger på. Du skal endelig ikke lade dine opfattelser afficere af videnskabelig forskning, men forvent så heller ikke at blive taget alvorligt.

Flemming Scheel Andersen

Jesper Møller

"Galathea og de 370 ppm, så mener jeg ikke at det er nogen særlig god kilde. For det første er artiklen nogle år gammel, og for det andet er det sagt en en 'løs' bemærkning. Du, Flemming, kan jo tjekke data for CO2 koncentrationen andre stedet på kloden hvis du vil - men jeg synes ikke at Galathea-siden er det rigtige sted."

Det har jeg ikke påstået var bedste sted, men nævnte det som et eks. fordi Galathea havde været nævnt tidligere i tråden og var let at finde.
Og så var jeg så venlig at gide at dokumentere.
Men jeg er da sikker på at andre kan finde andre tal der understøtter deres holdning, ganske efter deres overbevisning.

Sider