Læsetid: 5 min.

Klimapanel: Verdens CO2-budget er snart brugt op

Fortsætter afbrændingen af fossil energi som nu, vil der om mindre end 30 år skulle sættes fuld stop for al videre CO2-udledning, hvis der skal være en rimelig chance for at blive under to graders opvarmning, fremgår det af rapporten fra IPCC. Den fastslår også, at tabet af is fra Grønland er seksdoblet
Hvert af de seneste tre årtier har været successivt varmere ved jordoverfladen end noget forudgående årti siden 1850, fastslår IPCC’s rapport. Tirsdag sagde klimaforskere i Information, at de tvivler på, om de aktuelle danske klimatilpasningsinitiativer er gode nok. Billedet er fra Portugal, hvor militæret i sidste måned måtte hjælpe til under en voldsom skovbrand.

Patricia de Melo Moreira

28. september 2013

Hvis nogen skulle være i tvivl om, at der sker dramatiske ting i det globale klimasystem i disse år:

»Den gennemsnitlige hastighed af tab af is fra Grønlands indlandsis er med stor sandsynlighed øget substantielt fra 34 (-6 til 74) gigaton pr. år i perioden 1992-2001 til 215 (157 til 274) gigaton pr. år i perioden 2002-2011.«

Eller på jævnt dansk: Det årlige tab af masse fra Grønlands indlandsis er mere end seksdoblet det seneste årti i forhold til årtiet før.

Det er én af de mange konklusioner i resumérapporten fra Arbejdsgruppe 1 under FN’s klimapanel, IPCC, som i går blev offentliggjort i Stockholm.

»Indlandsisens accelererende tab er bekymrende. Tendensen går klart i én retning: stigende afsmeltning og stigende bidrag fra isen til stigningen i havniveau, som i værste fald vil være ca. en meter i år 2100,« siger den danske arktiske klimaforsker Sebastian Mernild, medforfatter til Arbejdsgruppe 1-rappporten.

Gårsdagens resumérapport fastslår ikke blot, at »det er ekstremt sandsynligt, at mere end halvdelen af den observerede stigning i den gennemsnitlige globale overfladetemperatur fra 1951 til 2010 skyldes den menneskeskabte stigning i koncentrationen af drivhusgasser sammen med andre menneskeskabte drivkræfter.«

Rapporten understreger også, at »hvert af de seneste tre årtier har været successivt varmere ved jordoverfladen end noget forudgående årti siden 1850.«

Successivt varmere betyder, at det seneste tiår er det hidtil varmeste. Dermed afviser IPCC spekulationer i medier om, at verden ikke længere skulle være under opvarmning, men afkøling.

»På den nordlige halvkugle var perioden 1983-2010 sandsynligvis den varmeste 30-årsperiode i de seneste 1.400 år,« sagde en træt formand for Arbejdsgruppe 1, professor Thomas Stocker, ved præsentationen i Stockholm.

Generalsekretæren for FN’s World Meteorological Organization, Michel Jarraud, tilføjede om det seneste årti, at »flere temperaturrekorder er blevet slået end i noget tidligere årti«.

At opvarmningen ikke har været så hastig de seneste 10-15 år, skal ifølge panelet forklares med, at en særlig stor andel af den energi, som i kraft af drivhuseffekten indfanges, i disse år optages i dybhavet. Rapporten forklarer ikke dette i detaljer, men de fleste forskere ser det som en konsekvens af en naturlig, periodisk mekanisme i Stillehavet.

Den registrerede opvarmning ville have været endnu større, hvis det ikke havde været for disse års særlig store optag af varme i dybhavet, påpegede Jarraud

CO2-budgettet

Den mest opsigtsvækkende nyskabelse i IPCC-rapporten er, at FN-panelet for første gang definerer det globale ’CO2-budget’, som menneskeheden har tilbage, hvis der skal være en chance for at blive under den FN-vedtagne smertegrænse på to graders global opvarmning.

Hvis der således skal være 66 procent chance for at blive under de to grader, skal den akkumulerede CO2-udledning i perioden fra industrialiseringens start – sidst i det 19. århundrede – og så langt frem øjet rækker, holdes under, hvad der svarer til højst en billion ton kulstof. Af dette samlede budget har det ifølge klimapanelet taget menneskeheden omkring 150 år at opbruge godt halvdelen, men resten vil ifølge rapportens figurer og IPCC-medlemmet Myles Allen, University of Oxford, være opbrugt om mindre end 30 år, hvis den aktuelle trend for energiforbrug og CO2-udledning fortsætter.

Allen siger til New York Times, at de kendte reserver af fossil energi i undergrunden udgør tre billioner ton kulstof, dvs. omkring seks gange det tilbageværende CO2-budget på under 500 mia. ton kulstof, klimaet kan tåle, hvis de to grader skal respekteres.

IPCC-rapporten understreger, at det resterende udledningsbudget er endnu mindre, hvis man vil have en større sandsynlighed for at holde opvarmningen under to grader, eller hvis andre kilder til opvarmning bliver større.

Det kan ifølge IPCC være en forstærket udsivning af CO2 fra tøende permafrost i nord, eller det kan være en mindre luftforurening med partikler, som i dag lægger en dæmper på opvarmningen ved at holde sollyset ude.

»De fleste aspekter af klimaændringer vil vare ved i mange århundreder, efter at udledningerne af CO2 er stoppet,« advarer klimapanelet.

Risiko for 4,8 grader

»Vi har kun sovet seks timer de seneste to døgn,« sagde Thomas Stocker ved præsentationen af resumérapporten på 35 sider.

»De 110 deltagende regeringer har gransket hvert eneste ord og hvert eneste tal i denne rapport. Nogle gange er enkeltsætninger blevet diskuteret i mere end en time.«

Resultatet er en rapport, hvori forskerne og 110 landes regeringsrepræsentanter med konsensus fastslår, at »opvarmningen af klimasystemet er utvetydig, og mange af de observerede forandringer siden 1950’erne er uden fortilfælde i årtier til årtusinder. Atmosfæren og havet er blevet varmere, mængden af sne og is er skrumpet, havniveauet er steget, og koncentrationerne af drivhusgasser er øget,« hedder det.

Således er koncentrationen af CO2, metan og lattergas (N2O) i atmosfæren nu den største i mindst 800.000 år. Og den hastighed, hvormed koncentrationerne stadig stiger, er den højeste i 22.000 år.

Thomas Stocker bekræftede på pressemødet, at den aktuelle udledningstakt for CO2 er højere end i samtlige de scenarier for resten af århundredet, IPCC har lavet modelberegninger for i rap-porten. I det højeste af disse sce-narier kan den globale temperatur i år 2100 være steget med hele 4,8 grader. »Hastigheden af havstigninger har været større end den gennem-snitlige hastighed gennem de forudgående to årtusinder,« fastslår rapporten desuden og angiver en foreløbig global middelhavstigning på 19 centimeter over de seneste godt 100 år.

Rapporten bekræfter også, at havene er blevet forsurede af de store mængder CO2, der er optaget.

Klimapanelet har dertil gransket den nyere videnskabelige litteratur om andre, naturlige faktorer, som kan påvirke klimaet.

Man fastslår, at klimapåvirkningen – udtrykt via begrebet ’radio-active forcing’ – fra de menneskeskabte drivhusgasudledninger f.eks. er 60 gange så stor som påvirkningen fra ændringer i solens aktivitet.

I kølvandet på resumérapportens offentliggørelse sagde USA’s udenrigsminister John Kerry, at »de, der benægter videnskaben eller vælger undskyldninger frem for handling, leger med ilden«.

»Hvis det her ikke er en alarmklokke, så ved jeg ikke, hvad det er. Hvis der nogensinde har været et emne, der kræver større samarbejde, partnerskab og engageret diplomati, så er det dette. Omkostningerne ved ikke at gøre noget vokser langt ud over, hvad nogen med samvittighed eller sund fornuft bør være parat til bare at overveje,« sagde udenrigsministeren.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig – første måned er gratis

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Benno Hansen
  • John Fredsted
  • randi christiansen
  • Aksel Gasbjerg
  • Niels-Holger Nielsen
Benno Hansen, John Fredsted, randi christiansen, Aksel Gasbjerg og Niels-Holger Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Jeg tager kun forbehold fordi du bruger den som dokumentation og har været omhyggelig med ikke selv at kunne blive beskyldt for at henvise til for andre ukendte eller obskure sider.

De kan da være fornuftige mennesker på trods af din henvisning, trods alt.

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Med et hurtigt kig på omtalte side fik jeg ikke rigtigt øje på pladsen til modargumenterne til CO2teorien??
Kan være du kan geleide mig hen til hvor nuancerne er på sceptical science??

Eller fylder du dig selv op med sider med kun det samme budskab??

Flemming Scheel Andersen

Upps to sider mere med samme indhold, jamen så må det da være den eneste mulighed, det er klart.

På mig virker det lidt uhyggeligt på de sider der, sådan lidt Readers Digest agtigt.

Niels-Holger Nielsen

'The new IPCC report gives no reason for complacency – even if politically motivated “climate skeptics” have tried to give this impression ahead of its release with frantic PR activities. Many wrong things have been written which now collapse in the light of the actual report.

The opposite is true. Many developments are now considered to be more urgent than in the fourth IPCC report, released in 2007. That the IPCC often needs to correct itself “upward” is an illustration of the fact that it tends to produce very cautious and conservative statements, due to its consensus structure – the IPCC statements form a kind of lowest common denominator on which many researchers can agree. The New York Times has given some examples for the IPCC “bending over backward to be scientifically conservative”. Despite or perhaps even because of this conservatism, IPCC reports are extremely valuable – as long as one is aware of it.'

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/09/the-new-ipcc-clima...

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Der er ingen grund til at du efterspørger noget du på forhånd ved , at du aldrig vil acceptere og så prøve at dække dig ind under er skin af at være videnskabelig

Flemming Scheel Andersen

Søgningen "sience against co2 theory" gav så 33 400 000 henvisninger.

Jeg garanterer at ikke de alle er relevante, men hvis du er åben, så vil fornøjelsen ved at tillade dig selv at tvivle måske indfinde sig, så menneskeligheden kan genoptages.

randi christiansen

Alene div grader af usikkerhed bør fjerne enhver uoverensstemmelse og samle alle om omsorg for den skønne planet og vort liv her. At denne omsorg ikke er et entydigt begreb er udtryk for en fremmedgjorthed ifht naturgrundlaget, som tillader højrisikoadfærd i forfærdelige afskygninger - fra perverterede eliteskoler til kzgrisefarme til økonomi-og samfundsundergravende angrebskrige > Bush jr og co. m.v. Kali Yuga > mørkets tidsalder

Flemming Scheel Andersen

randi christiansen

Rørende enig. Derfor skal man også passe på at lægge sig fast på een factor, som værende den eneste sande vej til planetens frelse, i en form som passer til en vækkelsesprædikant. Selvom vi heller ikke skal lukke øjnene for videnskabens opdagelse når de er ubehageligt krævende.
Verden viser sig ofte mere kompleks end vi kan erkende i første omgang og atmosfæren har indtil nu været mere robust end mennesket og andre levende væsner.
Der er rigeligt at tage fat på at rydde op, omgøre, ændre og forbedre i forhold til vor tidligere færden og til det vi definitivt ved.

Flemming Scheel Andersen

Jesper Møller

Ja man kan kun undres over at folk der betegner sig selv som belæste og fremhæver deres egne egenskaber som fysikere, selv mener sig istand til som ingen andre forstå CO2teoriens mekanismer til bunds, mener sig selv i stand til at overskue og kende alle lødige og ikke lødige teorier på området, men ikke kan anerkender det logiske i at have størst kendskab til en af sine egne landsmænd, kan forbavses over de selv medvirker til at rykke bundniveauet ned af.

Man må gøre sig den erfaring at benægter findes på alle sider i denne debat og iklæder sig ufortjente gevandter , som åbne og tænksomme.

randi christiansen

Flemming - så robust,at at der ingen grund er til hverken stress eller hastværk? Systemerne er mirakuløst fleksible, men så længe vi ikke fuldt forstår lovmæssighederne, er det for dumt at opføre sig som en fossiljunkie på speed, der lader hånt pm enhver æstetik i jagten på det næste fix - så dejlige er biler og deres energifrådsende ligestykker ikke. Derfor : stå på bremsen, men det har narkomaner - som jo er syge - svært, oftest umuligt ved. Nedtrapning? Make Love not War - som vi med spæd, insisterende røst forsøgte os med i tresserne - men så blev man jo uden for alt for snævre kredse anset for at være landsbytosse, asocial, samfundsundergravende og det, der er værre. Først i 0'erne måtte Fogh & co lade som om, de krøb til korset og blev grønne, så de uforstyrret kunne fortsætte den kulsorte, samfundsundergravende dagsorden, der med eftertryk - og det er illegalt at købe noget som helst med pyramidepenge og da især 'hele verden' - skulle implodere sammen med de andre hustlere i 2008, mens de samtidig og uden at blinke sendte regningen videre til dem med sværest adgang til fællesskabets ressourcer - og ikke nok med det, det er også lykkedes dem langt ind i socialdemokratiske rækker at fastholde fortællingen om, at det er de uformuendes egen skyld, at der ikke er nok underbetalte og elendige job til dem. Først pisser de på os, og så siger de, at vi lugter. What a scam - og det ligner, at de
ikke har fået nok, og at endnu et er under opsejling. My God ...

Flemming Scheel Andersen

randi christiansen

Jeg skrev 30. september, 2013 - 16:53

"Al min skepsis betyder ikke at jeg synes at fortsat afbrænding af fossilt brændsel er ønskværdigt eller ikke bør stoppes så hurtigt som muligt, for det gør jeg."

Men hvis du så bagefter spørger om jeg helst ville bruge de midler der var til rådighed til at skære ned på CO2 udledningen ved at begrænse evt. trafikkens brug af fossile brændsler, eller sikre mod fældning af regnskoven, sikre rent drikke vand og bekæmpe en af de store sygdomme, så tror jeg stadig at min usikkerhed overfor CO2teorien vil gøre at jeg ville vælge der hvor jeg vidste helt sikkert at pengene gjorde mest gavn.
At lægge alle æggene i en kurv er ikke fornuft.

Niels-Holger Nielsen

Flemming, hvorfor er du usikker over for CO2-teorien? Kunne du ikke prøve at forklare det? Du bliver ikke modsagt, før vi har undersøgt sagen til en tilfredsstillende dybde, og du erklærer, at nu har du forklaret dig tilfredsstillende. Deal?

Flemming Scheel Andersen

Niels-Holger Nielsen

Beklager no deals med dig. For sent.
Jeg vil søge mine oplysninger andet steds, men tak for tilbudet.

randi christiansen

'Vælge der hvor vi ved, at pengene gør mest gavn' - ja, hvor det er, er trillion dollar spørgsmålet - jeg synes, at Lomborg har en pointe mht massiv sats på forskning, så der er effektive alternativer til beskidte, uddaterede teknologier og forbedrede livsvilkår for fattige m.v.Når man skal vende en supertanker, må det gøres med rettidig omhu - og jeg har endnu ikke set en overbevisende strategi præsenteret på en måde, der er let at forstå for menigmenske - bortset fra altså den med, hvor hjernedumt det er, at skide i egen rede.

@ Flemming. Jeg giver dig 10 for den lange sætning. Flot.

- ellers forstår jeg ikke hvad du mener. Jeg har konsekvent været høflig, ærlig og respektfuld. Jeg har svaret på alle dine spørgsmål så godt jeg kunne.

Så din kommentar med bundniveau - hvis jeg forstår den rigtigt - finder jeg fornærmende.

Et spørgsmål til ekspertisen på denne tråd.

Afsmeltningen af indlandsisen på Grønland,har det ikke også noget med isens evne til at reflektere solen stråler(lebedo noget i den stil).Var inde på isen i 80 erne og den var ikke altid lige hvid nogle gange grå og grønsort og den er vel ikke blevet kønnere med tiden,efter den massive globalisering i 90 erne og nullerne,vel straks værre??.

Kunne det tænkes hypotetisk at hvis afsmeltningen ikke stopper,vil det kolde vand fra indlandsisen forrykke golfstrømmen og en egentlig afkøling-nedkøling sætte ind og derefter bremse afsmeltningen af indlandsisen på længere sig-vil der så være tale om en lille "istid" der kunne vokse frem eller blot en stabilisering??

randi christiansen

Det gælder om at 'holde tungen virkli lige' - store udskejelser må da rent logisk give store ubalancer, som man ikke bare kan regne med bliver 'udjævnet' af den for visse åbenbart allestedsnærværende usynlige hånd ...

Aksel Gasbjerg

Per Torbensen
En klimaforsker ved navn Jason Box har netop i år et projekt kørende vedrørende undersøgelse af indlandsisens lavere albedo som følge af forurenende partikler fra specielt kulkraftværkerne rundt om på kloden. En lavere albedo på indlandsisen medfører mindre refleksion af solens stråler og dermed større opvarmning og større afsmeltning.

Hans hjemmeside kan anbefales:
http://www.meltfactor.org/blog/

@ Per Torbensen,

det er rigtigt hvad du skriver - men jeg tror ikke at Golfstrømmen er påvirket endnu - og jeg tror ikke at nogen kan sige med sikkerhed om og hvornår den bliver det. Jeg spurgte en dansk ekspert for nyligt om noget lignende - mit spørgsmål gik på hvordan Golfstrømmen vil reagere på at den arktiske sommeris snart er væk. Golfstrømmen er drevet af en slags pumpe-effekt, der afhænger af havis (når vand fryser afgiver det salt, som synker mod bunden og giver en pumpe-effekt, kort sagt). Og hvis Golfstrømmen bliver påvirket vil det have en stor effekt globalt. Men der er ingen tegn i den retning endnu (så vidt jeg ved), og ingen ved vist noget præcist i den retning.

Hvilken effekt det vil have, hvis det sker, tror jeg er temmelig uoverskueligt. Golfstrømmen er kollapset tidligere - men det var jo en anden situation og setup ...

Mike Andersen

@Jens Lerdorf

Eksempel: Herhjemme skal du give næsten 300 kroner for en god kvalitet LED pære som du kan købe ligeså gode til 10$ ude fra, hvor de er fremstillet, for det vil jo være noget af en budget el-afgift katastrofe hvis vi kunne købe billige ekstra strøm besparende LEDS pærer herhjemme, ikke osse!
--------------
Denne påstand er ikke særlig seriøst, disse LED pære som sælges på udenlandske hjemmesider til 10$ har nogle bagsider som kan være særdeles problematiske for dig...!

Eks. er der følgende problemstillinger du bør overveje:
- Overholder ikke dansk/EU sikkerheds standarderne, hvilket betyder at du risiker at få stød af dem, hvilket som bekendt kan medføre døden...
- Ingen kvalitetskontrol om lyskilden lever op til det der loves, hvilket meget tydeligt ses på de forskellige udenlandske hjemmesider med vildt overdrevet data...
- Passer ikke til danske lysdæmper, hvilket i bedste fald kan medføre at lysdæmperen brænder af, og i værste fald antændes lyskilde, med der af fare for din ejendom...
- Samt en lang række af andre elektriske problemer for dig eller din naboer …
- Problemer med din forsikring hvis din ejendom brænder ned pga. en defekt lyskilde
- Lyskvaliteten er normal som en billig sparepærer, eller dårligere = billige salgspris (Kvalitet koster som altid ekstra, men langt fra de priser du angiver)

Hvis du vælger at købe i Danmark får du flere fordele:
- Loveligt produkt – CE mærket og følger dansk lovgivning…
- Støtter det danske samfund med skatte og afgifter samt arbejdspladser
- Mulighed for at købe LED pærer som passer til Danske lysdæmper uden at brænde dem af
- Dansk garanti og reklamations ret på lyskilderne
- Passer til de lamper som vi bruger i Danmark
- Mulighed for at købe LED pærer som har samme lyskvalitet og farvegengivelse som glødepæren (Kig efter lyskvalitets tallet(Ra) er over 95 %, så får du lys som glødepæren)
- Samt dansk service på dit køb…

Så hvorfor risiker helbredet og leve med et dårligt lys for at spare de sidste 10 kr..?

Mvh. Mike
(Prolys.dk)

Sider