Læsetid 9 min.

Danmark legitimerer miljøkatastrofe

Den grønne vækststrategi, som GGGI udspringer af, har ulovligt beriget byggevirksomheder og ført til ødelæggelse af fredede vådområder i Sydkorea. ’Jeg kan aldrig tilgive, hvad de har gjort her. Det er en forbrydelse,’ siger miljøaktivist til Information
Sydkoreas fire store floder har et unikt økosystem af sjældne fugle og vegetation, der trives i vådområder og på sandbanker. Sandet kommer fra bjergene og er i konstant bevægelse. I et stort anlagt ’grøn vækst’-projekt er store dele af floderne nu forvandlet til betonørken i et forsøg på at skabe et kontrolleret, kunstigt økosystem.

Sydkoreas fire store floder har et unikt økosystem af sjældne fugle og vegetation, der trives i vådområder og på sandbanker. Sandet kommer fra bjergene og er i konstant bevægelse. I et stort anlagt ’grøn vækst’-projekt er store dele af floderne nu forvandlet til betonørken i et forsøg på at skabe et kontrolleret, kunstigt økosystem.

Wetlands & Birds Korea
18. oktober 2013

Jung Soo-geun er hoppet ned på nogle sten foran den ødelagte betonstruktur, der skulle udgøre en fiskekanal, for at dokumentere skaderne med sit kamera. Vender man blikket væk fra de strittende betonklodser i floden, kan man med lidt god vilje stadig forestille sig, hvordan naturen så ud før byggearbejdet gik i gang. Før flodbunden blev gravet ud; før den fredede vegetation blev revet op og flyttet til kunstigt anlagte ’økodeltaparker’, hvor intet kan gro; før sandbankerne og vådområderne blev fyldt op med jord og sten og forsøgt stabiliseret to meter over flodens naturlige bred. Og før hele beton- og trådnetkonstruktionen brasede sammen under naturens kræfter, og nu ligger og skramler rundt i flodens forgreninger.

»Hvorfor har Danmark gjort noget så irrationelt som at indgå alliance med Sydkorea om grøn vækst?« spørger Jung Soo-geun fra Korean Federation of Environmental Movements (KFEM), en sydkoreansk miljøorganisation.

Ødelæggelserne ved Nakdong-floden, hvor Jung viser rundt, er resultatet af den sydkoreanske regerings forsøg på at ’restaurere’ Sydkoreas fire store floder, der som led i landets internationalt roste ’grøn vækst’-strategi blev sat i værk i 2009. Forskere, religiøse organisationer, kunstnere og miljøorganisationer forsøgte ellers at advare både regeringen og FN om de uoverskuelige skader, som projektet kunne føre med sig. Men ingen lyttede, og i 2010 fik daværende præsident Lee Myung-bak – der i dag sættes i forbindelse med korruption, bestikkelse og manipulation af undersøgelsesrapporter – den danske regering med i Global Green Growth Institute, der fungerer som ramme for eksport af ’grøn vækst’-programmer til udviklingslande.

»Oprettelsen af GGGI gjorde i vid udstrækning Lee Myung-baks ’grøn vækst’-agenda immun over for oppositionens kritik internt i Sydkorea – og gjorde det næsten umuligt for kritiske ngo’er at blive hørt internationalt,« siger Jin-Tae Hwang, ph.d.-stipendiat ved University of Bayreuth.

Intet at gøre med grøn vækst

Planerne for Four Major Rivers Restoration Project var, at 16 nye dæmninger skulle sikre vandforsyningen under tørke, mens udgravningerne af floderne og konstruktionen af kunstige bredder skulle sikre mod oversvømmelser. Samtidig skulle en række kæmpe rensningsanlæg beskytte vådområder samt forebygge og udbedre forurening af vandet. Projektet skulle tilmed skabe 340.000 nye job. Men i dag, fire år efter at Samsung, Daewoo, Daelim og over 20 andre byggevirksomheder ankom med deres gravkøer for at ’restaurere’ floderne, ser virkeligheden radikalt anderledes ud end forudsagt i strategipapirerne og de virtuelle modeller.

»Jeg fatter ikke, at de virkelig har gjort det … jeg fatter det ikke,« siger Park Eun-seon og fisker sit kamera frem, mens maskinerne på den anden side af bredden stopper arbejdet. Det gør de altid, når aktivisterne kommer.

Som medlem af kunstnerkollektivet Listen to the City i Seoul har hun brugt de seneste fire år på at dokumentere konsekvenserne af Four Rivers-projektet. Det er vinter 2012, og Park Eun-seon viser rundt mellem Yeongju by og den dæmning, der er under konstruktion. Hun har valgt netop dette sted, fordi man stadig – tror hun – kan se, hvordan naturen engang så ud. Men det er et par uger siden, hun sidst var her, og da vi nærmer os floden udbryder hun rasende: »De har fældet kongepilene, de røvhuller!«. Langs flodbredden er to Hyundai-gravkøer i færd med at fjerne de sjældne træer, og der er bart, så langt øjet rækker. Vandet er næsten forsvundet fra floden, og midt i det hele stritter nogle rustne metalplader op af vandet. De skal holde på sandet, så det ikke forstyrrer dæmningsbyggeriet længere nede af floden.

»Sydkorea kaldes Republic of Construction,« siger Park Eun-seon.

Samme synspunkt har Park Won-Soon, borgmester for millionbyen Seoul.

»Det har ingenting at gøre med grøn vækst. Four Rivers er et byggeprojekt. For Sydkoreas byggevirksomheder er profit det primære mål«.

Borgmesteren har gjort sig upopulær blandt de store chaebols – byggekonsortier – i byen ved at sætte en stopper for New Town-projekterne, hvor de samme virksomheder, som konstruerer dæmninger og økodeltaparker ved floderne, tjener penge på at rive hele boligkvarterer ned og bygge nye op.

Rebecca Kim, miljøaktivist og ph.d.-stipendiat ved Sungkonghoe University i Seoul, er grædefærdig over Four Rivers-projektet.

»Der er helt sikkert blevet skabt noget ud af intet her i Sydkorea, det er helt sikkert. Men hvad er det for noget? Koreas chaebols er som Frankensteins monster. De bygger og river ned og bygger og river ned og bygger – og byerne er ikke nok for byggevirksomhederne, nu skal de også hælde beton i floderne. Jeg kan aldrig tilgive, hvad de har gjort her. Det er en forbrydelse,« siger hun.

Kan aldrig tilgive

Også de kunstigt anlagte økodeltaparker langs floderne er en økologisk katastrofe. Ved Nakdong-floden nær Gumi, hvor Jung Soo-geun fra KFEM viser rundt, er økodeltaparken »sikret mod erosion« med tre typer net, som er lagt ud over jordoverfladen: Den ene type er et grovmasket metalnet, den anden et fintmasket hvidt plastiknet og den tredje type et grønt plastiknet. Metalhegnene langs dæmningerne er også grønne. Men ellers er alting gråt og brunt: Vegetationen er gået ud.

Jung Soo-geun siger, at plastiknettet langs floden ikke kan forhindre erosionen, og det er desuden »det glade vanvid at forsøge«.

»Erosion er en naturlig del af disse floders økosystem. Dele af sæsonen er floderne sandede med meget lav vandstand. Andre dele af sæsonen bliver bredderne oversvømmet. Og hele året flyder nyt sand og småsten fra bjergene ned i de øvre strømme af floden og videre til de nedre strømme. Sådan har det været i årtusinder. Og det er sandet, som har holdt vandet så exceptionelt rent.«

Den dynamik er nu stoppet af dæmningerne. Men mellem dæmningerne river strømmen og de kraftige regnskyl stadig flodbredderne med sig. Så når byggevirksomhederne graver sand op et sted og flytter til et andet, fører vandet enten sandet tilbage eller videre til et nyt sted. Og på store dele af flodbredderne er det nu blevet nødvendigt at lægge enten net eller lave et fletværk af store sten holdt sammen med trækonstruktioner for at forhindre erosionen. Men når oversvømmelserne kommer, sker erosionen alligevel. For dæmninger eller ej, floden lever stadig efter sine egne logikker.

Naturkatastrofer på daglig basis

Da byggeriet af Four Rivers-projektet havde stået på i to år skrev miljøorganisationen KFEM i et åbent brev: »Vi kræver, at regeringen øjeblikkelig stopper dette apokalyptiske projekt. (…) Snarere end at restaurere eller forbedre flodernes økosystem vil projektet medføre dets totale destruktion (…) Det, der foregår langs floderne lige nu, inviterer til naturkatastrofer på daglig basis.«

Alt det, som KFEM samt grupper af kritiske ingeniører, en lang række buddhistiske og kristne grupper – heriblandt det samlede råd af katolske biskopper i Korea – og over 2.000 forskere fra 70 universiteter har advaret om siden 2009, er i dag en realitet: Dæmningerne er begyndt at lække, fordi de er bygget for hurtigt og for dårligt. Der har været adskillige oversvømmelser, som har medført større materielle skader end normalt, fordi floderne ikke længere har mulighed for at selvregulere. Beboere ved Nakdong-floden mistede i 2011 deres vandforsyning i flere dage, fordi den nykonstruerede vandpumpe var blevet smadret af pludselige vandmasser. Byggeprojektet er gået et ukendt antal milliarder over budgettet og er tilsyneladende uafslutteligt, fordi konstruktionerne bliver ved at gå i stykker.

»Det vil koste enorme summer at fjerne dæmningerne. Men ikke nær så meget, som det kommer til at koste – om året – at vedligeholde de konstruktioner, som er anlagt. Hvis de fjerner dæmningerne, vil vi om fem-seks år kunne vurdere, hvor længe floden vil være om at komme sig,« siger Jung Soo-geun.

Kritik ignoreret

De kritiske professorer dannede i 2009 netværket POMAC, som forsøgte at råbe FN op. I sommeren 2009 mødtes en gruppe POMAC-professorer med FN’s miljøorganisation UNEP’s repræsentanter for at diskutere Four Rivers-projektet. Professorerne beskrev i detaljer, hvad, de mente, var de miljømæssige, økonomiske, byggetekniske og sociale problemer ved konstruktionsplanen.

POMAC hørte aldrig siden fra UNEP, og i rapporten Overview of Republic of Koreas Green Growth National Vision fra 2010 konstateres følgende: »Republikken Korea står over for mange vandrelaterede udfordringer på grund af hastig økonomisk vækst og høj befolkningstæthed (…) Som svar på disse udfordringer søger Four Major Rivers Restoration at sikre tilstrækkelige vandressourcer; at skabe systemer til at kontrollere oversvømmelser; at forbedre vandkvaliteten; at genskabe økosystemer; og at skabe muligheder for udvikling af landdistrikter. Dette er vigtige målsætninger, som kan bidrage med adskillige positive effekter til den nationale økonomi og befolknings livsvilkår.« UNEP opfordrede til, at projektet blev udført varsomt og under hensyn til flodernes sarte økosystem, men uden at nævne et eneste af kritikpunkterne mod det projekt, der ved rapportens offentliggørelse allerede var i fuld gang.

Eksport af ødelæggelser

Først i 2013 begynder kritikken at vinde gehør – fordi en række korruptions-, vildlednings- og bestikkelsessager, der involverer både de store chaebols og den netop afgåede præsident, begynder at komme frem i lyset. Men historien om Four Rivers stopper ikke her.

»Sydkorea har travlt med at eksportere dette fejlslagne projekt til andre lande, på trods af at der efterhånden er konsensus om katastrofen – både økonomisk og miljømæssigt – i Sydkorea,« siger Sydkorea-ekspert Anders Riel Müller, der er ph.d.-stipendiat ved DIIS og har fulgt ’grøn vækst’-paradigmet fra begyndelsen.

Det sidste år har flere og flere skandalesager ramt Four Rivers-projektet: arbejdsulykker, korruption, manglende kompensation til dem, der er blevet tvangsflyttet fra flodbredderne, ulovlige aftaler mellem virksomheder, fusk under udbudsrunder. Senest er det kommet frem, at tidligere præsident Lee Myung-bak har manipuleret den statslige undersøgelseskommissions rapport, som i 2011 frifandt Four Rivers-projektet for de problemer, som ngo’er og forskere havde påpeget. Samtidig gav den tidligere præsident et løfte til højtplacerede embedsmænd om, at de ikke ville blive holdt ansvarlige i tilfælde af problemer. Det fik i denne uge Lee Sang-don, professor emeritus ved Chung-Ang University og tidligere formand for det konservative regeringsparti Saenuris katastrofekomité, til at udtale: »Hvis tidligere præsident Lee stadig sad på posten, ville han helt klart blive genstand for en rigsretssag.«

GGGI giver legitimitet

Lee Myung-baks ’grøn vækst’-vision lever imidlertid videre gennem GGGI og partnerskabet med Danmark, der giver de selv samme virksomheder, som står bag ødelæggelserne i Sydkorea, mulighed for at lancere sig som ’grøn vækst’-leverandør i udviklingslande.

»GGGI er oprettet med det specifikke formål at udvide Sydkoreas nationale ’grøn vækst’-projekter til Det Globale Syd,« siger den sydkoreanske forsker Jin-Tae Hwang.

Han ser ingen tegn på, at den ’grøn vækst’-strategi, som Lee Myung-bak lancerede, vil ændre sig under den nye sydkoreanske regering. Samtidig mener Jin-Tae Hwang, at GGGI er medansvarlig for, at Four Rivers-ødelæggelserne kunne fortsætte uantastet i fire år.

Ifølge Jin-Tae Hwang har de sydkoreanske chaebols bag Four Rivers afgivet bud på at stå for flere projekter i forskellige udviklingslande. Konkret er K-Water i konsortium med bl.a. Hyundai, GS og Daewoo nu primær forhandlingspartner på en stor opgave til 10 mia. dollar i Thailand, projektet er blevet kaldt det thailandske Four Rivers-projekt, til trods for at flere af virksomhederne er blevet pålagt bøder og andre sanktioner af den koreanske Fair Trade Commission (FTC) og fortsat er under mistanke for korruption og bestikkelse.

Lee Myung-bak var drivkraften i etableringen af GGGI, som er sat i verden for at udveksle og overføre erfaringer fra de rige lande til udviklingslande.

»Det, jeg ikke har kunnet få svar på, er: Promoverer GGGI aktivt Four Rivers som en succes?« spørger DIIS-forsker Anders Riel Müller.

»Og hvad er det egentlig i den koreanske ’grøn vækst’-strategi, som Danmark gennem GGGI er med til at legitimere? Hele den kæmpe kontrovers, der har været i Korea siden 2009 om Four Rivers-projektet – det har der været bomstille om internationalt. Det, synes jeg, er underligt.”;

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Prøv en gratis måned med uafhængig kvalitetsjournalistik

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

 • Brugerbillede for Trond Meiring
  Trond Meiring
 • Brugerbillede for David Zennaro
  David Zennaro
 • Brugerbillede for Aksel Gasbjerg
  Aksel Gasbjerg
 • Brugerbillede for Anne Eriksen
  Anne Eriksen
 • Brugerbillede for Henrik Darlie
  Henrik Darlie
 • Brugerbillede for Lene Timmermann
  Lene Timmermann
 • Brugerbillede for Filo Butcher
  Filo Butcher
 • Brugerbillede for Jørn Stjerneklar
  Jørn Stjerneklar
 • Brugerbillede for n n
  n n
 • Brugerbillede for John Fredsted
  John Fredsted
 • Brugerbillede for Per Torbensen
  Per Torbensen
 • Brugerbillede for Niels Chr. Nielsen
  Niels Chr. Nielsen
 • Brugerbillede for Tove Lodal
  Tove Lodal
 • Brugerbillede for Jan Weis
  Jan Weis
 • Brugerbillede for Tom Paamand
  Tom Paamand
 • Brugerbillede for peter fonnesbech
  peter fonnesbech
 • Brugerbillede for Christel Gruner-Olesen
  Christel Gruner-Olesen
 • Brugerbillede for Erik Rolfsen Nissen
  Erik Rolfsen Nissen
 • Brugerbillede for Inger Sundsvald
  Inger Sundsvald
 • Brugerbillede for Søren Roepstorff
  Søren Roepstorff
 • Brugerbillede for Rasmus Kongshøj
  Rasmus Kongshøj
 • Brugerbillede for Mona Jensen
  Mona Jensen
 • Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
  Heinrich R. Jørgensen
 • Brugerbillede for Sune Olsen
  Sune Olsen
 • Brugerbillede for Karsten Kølliker
  Karsten Kølliker
 • Brugerbillede for Alan Strandbygaard
  Alan Strandbygaard
 • Brugerbillede for Jens Falkesgaard
  Jens Falkesgaard
 • Brugerbillede for Brian Pietersen
  Brian Pietersen
 • Brugerbillede for Kristen Carsten Munk
  Kristen Carsten Munk
 • Brugerbillede for Morten Kjeldgaard
  Morten Kjeldgaard
 • Brugerbillede for Carsten Mortensen
  Carsten Mortensen
 • Brugerbillede for Ellen Jeppesen
  Ellen Jeppesen
 • Brugerbillede for Rune Petersen
  Rune Petersen
 • Brugerbillede for Poul Brunhøj
  Poul Brunhøj
 • Brugerbillede for Martin Karlsson Pedersen
  Martin Karlsson Pedersen
 • Brugerbillede for Peter Jensen
  Peter Jensen
 • Brugerbillede for Sören Tolsgaard
  Sören Tolsgaard
 • Brugerbillede for Dorte Sørensen
  Dorte Sørensen
 • Brugerbillede for Søren Jessen
  Søren Jessen
 • Brugerbillede for lars abildgaard
  lars abildgaard
 • Brugerbillede for Holger Madsen
  Holger Madsen
 • Brugerbillede for Torben K L Jensen
  Torben K L Jensen
 • Brugerbillede for Niels-Holger Nielsen
  Niels-Holger Nielsen
 • Brugerbillede for Eva Bertram
  Eva Bertram
 • Brugerbillede for morten Hansen
  morten Hansen
 • Brugerbillede for Kalle Nielsen
  Kalle Nielsen
 • Brugerbillede for Tina Skivild
  Tina Skivild
 • Brugerbillede for Benjamin Bach
  Benjamin Bach
 • Brugerbillede for Henrik Rude Hvid
  Henrik Rude Hvid
 • Brugerbillede for Jesper Wendt
  Jesper Wendt
 • Brugerbillede for odd bjertnes
  odd bjertnes
 • Brugerbillede for Torben Selch
  Torben Selch
 • Brugerbillede for Claus Jensen
  Claus Jensen
Trond Meiring, David Zennaro, Aksel Gasbjerg, Anne Eriksen, Henrik Darlie, Lene Timmermann, Filo Butcher, Jørn Stjerneklar, n n, John Fredsted, Per Torbensen, Niels Chr. Nielsen, Tove Lodal, Jan Weis, Tom Paamand, peter fonnesbech, Christel Gruner-Olesen, Erik Rolfsen Nissen, Inger Sundsvald, Søren Roepstorff, Rasmus Kongshøj, Mona Jensen, Heinrich R. Jørgensen, Sune Olsen, Karsten Kølliker, Alan Strandbygaard, Jens Falkesgaard, Brian Pietersen, Kristen Carsten Munk, Morten Kjeldgaard, Carsten Mortensen, Ellen Jeppesen, Rune Petersen, Poul Brunhøj, Martin Karlsson Pedersen, Peter Jensen, Sören Tolsgaard, Dorte Sørensen, Søren Jessen, lars abildgaard, Holger Madsen, Torben K L Jensen, Niels-Holger Nielsen, Eva Bertram, morten Hansen, Kalle Nielsen, Tina Skivild, Benjamin Bach, Henrik Rude Hvid, Jesper Wendt, odd bjertnes, Torben Selch og Claus Jensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Claus Jensen

Information er hurtigt ude, ikke dårligt!

Anne Eriksen, Fraus Dolus, Jørgen Brochmann, peter fonnesbech, Anders Kristensen, Erik Rolfsen Nissen, John Hansen, Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, n n, Bill Atkins, Sune Olsen, Morten Pedersen, Alan Strandbygaard, Jens Falkesgaard, Brian Pietersen, Carsten Mortensen, Søren Jessen, Hugo Pieterse, lars abildgaard, Holger Madsen, Torben Selch, Ole Hansen, Niels-Holger Nielsen, morten Hansen, Niels Engelsted, Benjamin Bach, Henrik Rude Hvid, Lykke Johansen, Laurids Hedaa, Michael Kongstad Nielsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Ku ik tåle at læse mere end et par linjer - Hvad i HEDE hule Helvde bilder de sig ind - for 90 mio danske skattekroner. Min tillid til den offentlige forvaltning kan efterhånden ligge på et alt for lille sted - selvf er der ærlige mennesker i den off forvaltn - de synes dog at være hårdt presset.

Anne Eriksen, Fraus Dolus, Per Torbensen, Erik Rolfsen Nissen, John Hansen, Søren Roepstorff, n n, Bill Atkins, Morten Pedersen, Brian Pietersen, Kristen Carsten Munk, Rune Petersen, Hugo Pieterse, Ole Hansen, Peter Nielsen, Mette Hansen, Gert Romme og Morten Andersen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Laurids Hedaa

Ikke blot er GGGI tilsyneladende gennemsyret af korruption, de er tilsyneladende også hamrende inkompetente. Tsk, Tsk.

Anne Eriksen, John Hansen, Rasmus Kongshøj, Bill Atkins, Britta Hansen, Jens Falkesgaard, Brian Pietersen, Søren Jessen, lars abildgaard, Ole Hansen, morten Hansen, Gert Romme, Henrik Rude Hvid og Lykke Johansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Henrik Rude Hvid
Henrik Rude Hvid

Galoperende dansk øko-katastrofe på vej! Op på hesten lille Lars!

Erik Rolfsen Nissen, Brian Pietersen, Kristen Carsten Munk og Ole Hansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Torben Selch

@Laurids Hedaa
Gud ved hvorfor Korea lige fik øje på Lars Løkke daske rundt ned i gangene ved Cop mødet? :)

LLR må være færdig i dansk politik

Anne Eriksen, Dana Hansen, Fraus Dolus, Jan Weis, John Hansen, Søren Roepstorff, n n, Morten Pedersen, Henrik Darlie, Alan Strandbygaard, Kim Houmøller, Ole Hansen, Peter Taitto, morten Hansen, Mette Hansen og Claus Jensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jesper Wendt

Det værste er - at dårlige konstruktioner, vil være primus motor i forureningen fremover. Hvis man er kynisk nok, kan man spekulere i vedligeholdelsen.

Godt at der sættes fokus, på den omfattende destruktion af planeten, som ikke vedrører kvoter.

Anne Eriksen, Fraus Dolus, Olav Bo Hessellund, Niels Mosbak, Rasmus Kongshøj, randi christiansen, Heinrich R. Jørgensen, Brian Pietersen og Ole Hansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Peter Nielsen

Lyder som korruption. Løkke har sikkert nogle gode venner, dernede. Intet nyt under solen...

Anne Eriksen, Rasmus Kongshøj, Alan Strandbygaard, Brian Pietersen og Ole Hansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for morten Hansen

Ikke bare er GGGI korrupt, inkompetent, fråsende, nepotistisk og løgnagtig det har et fuldstændig forkvaklet natursyn.

Anne Eriksen, Niels Mosbak, John Hansen, Rasmus Kongshøj, randi christiansen, Heinrich R. Jørgensen, Alan Strandbygaard, Brian Pietersen og Ole Hansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Preben Haagensen
Preben Haagensen

Det ligner lidt fadæsen med Skjern å, som siden blev ført tilbage til sit naturlige leje, på grund af de økologiske ødelæggelser af naturen i vestjylland. Her er det dog ødelæggelse af naturen, langt over hvad der skete i vestjylland.

Anne Eriksen, Per Torbensen, John Hansen, morten Hansen, Alan Strandbygaard, Jens Falkesgaard, Brian Pietersen, Søren Jessen og Ole Hansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Peter Taitto

Løkke blev formodentlig valgt som formand for Global Greed pga. hans høje niveau af inkompetence. :)

Morten Kjeldgaard, Anne Eriksen, Dana Hansen, Fraus Dolus, Per Torbensen, peter fonnesbech, John Hansen, morten Hansen, Rasmus Kongshøj, Dan Johannesson, Morten Pedersen, Brian Pietersen, Kim Houmøller, lars abildgaard og Ole Hansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels-Holger Nielsen
Niels-Holger Nielsen

Hvad havde vi egentlig ventet os? Var det ikke Venstre, der var pimus motor i Skjern Ås forvandling til afvandingskanal, Fil Søs forvandling til en vandpyt og Norsminde fjords forvandling til en vanskabning. Disse naurdræbere har snesevis af andre molestreringer på samvittigheden. Deres grundholdninger er syge ind til benet. Man får lyst til at gøre noget voldsomt og meget drastisk.

Morten Kjeldgaard, Anne Eriksen, Fraus Dolus, Filo Butcher, Niels Mosbak, Per Torbensen, Tove Lodal, Anders Kristensen, Erik Rolfsen Nissen, John Hansen, morten Hansen, Inger Sundsvald, Søren Roepstorff, Rasmus Kongshøj, randi christiansen, Heinrich R. Jørgensen, Dan Johannesson, Ivan mortensen, Henrik Darlie, Alan Strandbygaard, Jens Falkesgaard, Brian Pietersen, Kristen Carsten Munk, Kim Houmøller, Rune Petersen, Carsten Mortensen, Peter Jensen, Søren Jessen, Dennis Holm og Ole Hansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Loe Jansen

Hvor mange af dens slags projekter, har skiftende røde regeringe ikke betalt hundreder af milliarder af kroner til og oveni pralet af sit gode sociale sindelag ?

Brugerbillede for Lars B. Jensen
Lars B. Jensen

Loe Jansen

Ja selvfølgelig er det de rødes skyld.

Løkke er jo bare et uskyldigt offer.

lars abildgaard, morten Hansen, Rasmus Kongshøj, Alan Strandbygaard, Brian Pietersen, Kristen Carsten Munk, Kim Houmøller og Ole Hansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Ole Hansen

Betyder det noget? Løkke har råd til sko i 2000 kroners klassen, så alt er i orden.
Hans slaver, resten af befolkningen? De kan da bare gå i bare fødder.

Brugerbillede for Dorte Sørensen
Dorte Sørensen

Tak til Information og P1s Orientering for at se lidt dybere.

Efter disse beskrivelser kan det undre, at udviklingsministen (kilde P1)roser Løkke Rasmussen for at have ryddet op i organisationen. Er det virkeligheden eller er det mere for at undskylde, at den nye danske regering ikke allerede har trukket sig ud af dette projekt som OVK indgik i 2011 et år efter GGGI oprettelse.

Morten Kjeldgaard, Anne Eriksen, morten Hansen, Søren Roepstorff og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Allan Christensen
Allan Christensen

Hvad er det dog folk forestiller sig med disse såkaldte "miljøteknologier" og denne såkaldte "grønne vækst"?

Det er en ulykke af dimensioner om den traditionelle teknologiudvikling herunder udviklingen af kemiske sprøjtemidler ikke har bidraget til, at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik og miljøteknologi med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommeres fremtidsudsigter til følge.

Brugerbillede for Niels Engelsted
Niels Engelsted

Hvis der skal være en overnational global elite skal den jo også mødes til passende sammenkomster med jævne mellemrum. En høj post i en international organisation er en god indgang, hvis man ikke har egne midler. Rejse, ophold, og middage betalt og sikkert også en masse anden fryns, der får fadbamser og naturfilm til at blegne i sammenligning. Og hvis man betænker oppositionens leder med en sådan gave, som den nuværende regering har gjort, så vil han nok betænke en, når man selv ikke længere er minister. Den ene hånd vasker den anden, vi skal jo alle leve. Alt er jo heldigvis ikke politik i det samarbejdende folkestyre.

Morten Kjeldgaard, Filo Butcher, Niels Mosbak, Per Torbensen, Jan Weis, Anders Kristensen, John Hansen, morten Hansen, Bill Atkins, Søren Roepstorff, Rasmus Kongshøj, randi christiansen, n n og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Alan Strandbygaard
Alan Strandbygaard

Det bliver svært for politikerne i de respektive lande, der er medlem af GGGI, at indrømme at de også kan blive taget ved næsen.
Det er årsagen til at sådanne ting kan foregå upåagtet i mange tilfælde.

Det er her det helt store problem ligger: Politikere hytter deres egen popularitet og forsøger at sikre sig vælgertilslutning ved at opretholde et perfekt og ufejlbarligt ansigt udadtil. Hertil benyttes det helt store spin-maskineri.

Hvem betaler egentlig prisen for sådanne katastrofer?
Er det dig og mig, eller er det de ansvarlige?

Jeg mener de bedste politikere er de der er gået ind i politik for overbevisningens skyld, og tør indrømme deres fejl fordi de mener det er en nødvendig del af deres overbevisning.

I tilfælde som dette her bør den danske regering med det samme gå ind og trække enhver støtte, uden hensyn til hvem der har sat det i værk, og hvem der har ansvaret.

Morten Kjeldgaard, Anne Eriksen, morten Hansen, Inger Sundsvald, Søren Roepstorff, randi christiansen, n n, Niels Engelsted og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Dan Johannesson
Dan Johannesson

Til informations faste neoliberale: Sådan her ser jeres 'drøm' ud. Happy now?

Fraus Dolus, Niels Mosbak, Brian Pietersen, Hans Larsen, John Hansen, morten Hansen, Claus Jensen, Alan Strandbygaard, Søren Roepstorff, Rasmus Kongshøj, randi christiansen, Peter Taitto, n n og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Karsten Kølliker
Karsten Kølliker

Tak til Information for denne artikel.

Vi ved at hykleriet og dobbeltmoralen er ude over det hele. Det gælder også erhvervslivet. Hvis de virkelig var så dedikerede overfor den grønne dagsorden, ville de nok kunne opvise nogle bedre resultater.

Mange af de projekter man kalder grønne, løfter sig ikke over niveauet af ’greenwashing’, dvs. en massiv grøn markedsføring baseret på nogle miljømæssige tiltag, som i realiteten er ubetydelige, eller som her det modsatte, altså decideret miljønedbrydende.

Godt med et anskueligt eksempel som denne sag.

Michael Madsen, Anne Eriksen, Christel Gruner-Olesen, morten Hansen, Alan Strandbygaard, Elisabeth Andersen, Torben Selch, Søren Roepstorff, Rasmus Kongshøj, randi christiansen, Heinrich R. Jørgensen og Niels Engelsted anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for n n

Det er da indlysende at LLR er blevet spottet til jobbet.

"Ordener hænger man paa Idioter" som salig Heiberg skrev.

Anne Eriksen, lars abildgaard, Niels-Holger Nielsen, Anders Kristensen, morten Hansen, Alan Strandbygaard, Rasmus Kongshøj og Peter Taitto anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Hvis noget koncept associeres med en farve, burde de mentale advarselslamper straks aktiveres. Der er formodentligt tale om et forsøg på hjernevask -- at få andre til at nære bestemte følelser overfor nogen, og få dem til at undlade at involvere neocortex.

Grøn vækst, orange revolution, andre kulørte revolutioner, listen er vist uden ende.

Lyder det paranoidt? Så er det på tide, at aktivere neocortex, og vågne op til realiteterne.

Anders Øbro Ravn, n n og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Hvilke interesser kunne Big Business dog have i systematisk at ødelægge frodige naturområder, der kunne sikre lige og fri adgang til drikkevand?

Hvilke interesser kunne sådanne dog have i, et frodigt økosystem der har sikret millioner selvforsyning, uafhængighed og et sikkert livsgrundlag (adgang til at kunne frembringe sunde og nærende, i store mængder)?

Nu da Sydkorea frugtbare områder er blevet cementeret i sin nye form, som ufrugtbar ørken, bør man nok spørge: Hvor mon drikkevand, grøntsager og meget andet nu kan erhverves?

Hvad mon der sker, hvis nogen nedbryder formodentligt velfungerende lokalsamfund, ved at flytte dets medlemmer til en ny bebyggelse, der næppe understøtter de samme sociale strukturer som før? Er lokalsamfundene måske så stærke og hensigtsmæssige som før?

Hvad mon der sker med et minisamfund af agerdyrkere forflyttet fra sin hensigtsmæssige afstand til de før så frodige områder, til en moderne bebyggelse, med segmenterede boformer? Det er muligt, det er kort afstand til nærmeste supermarked, der med sit store udvalg gør det bekvemt at 'handle', i opholdene mellem at befolkningen er opholder sig i et et ny-kulturelt, kunstigt limbo.

Nej, der er da helt utænkeligt. Det er simpelthen for nedrigt. Ingen kunne finde på overhovedet at tænke sådanne tanker, og slet ikke udføre sådanne. Alle fornuftige personer ville da straks opponere, og stoppe galskaben. Forandring er altid til det bedre, og når der sker svipsere, er det jo blot 'a series of unfortunate events' som ingen have forudset. Nå, det går vel nok alt sammen. Politikerne, økonomerne, juristerne og de andre kloge, skal jo nok tage sig af det, skabe orden og redde os alle fra de katastrofer de selv har orkestreret. Vi kan alle sove trygt videre...

Michael Madsen, Anne Eriksen, Henrik Günther, Niels Mosbak, Brian Pietersen, norman keena, Per Torbensen, Helge Rasmussen, Inger Sundsvald, Søren Roepstorff og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Søren Roepstorff
Søren Roepstorff

Hvor er der dokumentation for, at "Grøn Vækst" overhovedet vil virke?

Der er masser af artikler, der modsiger en positiv virkning, og alligevel accepteres "Grøn Vækst" som en løsning. Spiller de lotteri med vores livsgrundlag?

Brian Pietersen og Niels-Holger Nielsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Inger Sundsvald
Inger Sundsvald

Det er virkelig rædselsvækkende, at GGGI ser ud til at være skabt for at udbrede ”grøn vækst” i andre udviklingslande efter samme koncept som Four Rivers-ødelæggelserne.

Niels Mosbak, Brian Pietersen, Per Torbensen, Heinrich R. Jørgensen, morten Hansen og Alan Strandbygaard anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Sådan Heinrich - det blir sagt, og hvorlænge skal vi finde os i det? Hvornår kan og vil folket sige fra på en civiliseret måde - vi har haft krige og revolutioner nok - men åbenbart ikke for de, som profiterer på ulykkerne, så de kan bevare magten - til at fortsætte deres syge projekt.

Brian Pietersen og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Søren Roepstorff
Søren Roepstorff

Randi, tror du virkelig, at de har et projekt? En plan?

Siden folket ikke har sagt fra endnu, må der være en bred opbakning til udviklingen, så hvorfor skulle det ikke bare være de dygtigste blandt "opbakkerne", der profiterer mest uden rigtigt at vide hvorfor og med hvilke konsekvenser. "Vi gjorde sådan i går og det gik godt, så det gør vi også i morgen."

Jeg er bange for, at vi ikke har haft krige, revolutioner og/eller miljøproblemer nok til, at folket siger fra. Desværre.

Brian Pietersen og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Inger Sundsvald
Inger Sundsvald

Det skal blive spændende at høre, hvad Løkke har ryddet op i og fået styr på i organisationen i sin tid som formand. Mon han overhovedet kender til projekterne i andre udviklingslande?

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Roepstorff - 'Bred opbakning til udviklingen' - fra en befolkning som for størstedelens vedkommende er gidseltagne i et spind af mediebåren hypnotiserende hjernevask, eskalerende gældsætning og tvangsarbejde for de besiddende og herskende klasser.

Brian Pietersen, Heinrich R. Jørgensen og Søren Roepstorff anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Henning Steen

Hverken Information eller andre medier har vist grund til at være særligt stolte af GGGI-dækningen. Når man i den glimrende artikel læser, hvor intensive protesterne har været i Sydkorea, og når man tænker på, at det er et initiativ der blev udbasuneret som en slags positivt resultat af COP15 i København, så burde der have været langt større kritisk bevågenhed fra især den danske presse undervejs.
Det var der hverken da Lars Løkke blev formand, eller da Lykke Friis forklarede hvordan hun glædede sig til det konkrete samarbejde for tre år siden -

http://www.information.dk/252277 (30/11-2010):
"Derfor arbejder regeringen for et partnerskab med det nye sydkoreanske Global Green Growth Institute (GGGI), hvor vi både skal kigge på en blanding af rammeværktøjer og konkrete reduktionsindsatser. Vi regner med at bidrage med knap 90 millioner kroner til instituttet over en treårig periode.
Alt dette er 'Neuland', som jo bl.a. er navnet på et tyskproduceret computerspil om strategi og langsigtet planlægning, hvor man i begyndelsen af spillet står over for et uberørt landskab, som så skal udvikles. Når det gælder klimapolitikken, er den danske regering klar ved tasterne.
Lykke Friis er klima- og energiminister (V)"

Bo Carlsen, Brian Pietersen, Christel Gruner-Olesen, Heinrich R. Jørgensen, Inger Sundsvald, randi christiansen og Søren Roepstorff anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Karsten Kølliker
Karsten Kølliker

Som replik til Heinrich R. Jørgensens indlæg 12:36 opereres der indenfor buddhismen med begrebet ”de tre gifte” i form af grådighed, vrede og dumhed. Vi må virkelig ikke underkende bare hvad dumhed i sig selv kan foranledige.

I kombination begynder de tre gifte at tegne et billede af de mørke kræfter, der synes at virke overalt omkring os. Igen, buddhismen vil til hver en tid blot pege disse kræfters tilstedeværelse i hvert enkelt menneske, men det er svært ikke at anse en lang række erhvervsvirksomheder som indbegrebet af disse mørke kræfter, Goldman Sachs, Monsanto, Halliburton, helt ned til de brede lag også i dansk og europæisk erhvervsliv.

Jeg tror, at en nøgtern opgørelse over hvad danske virksomheder bidrager med i verden i dag ville afsløre, at nettobidraget ville være mere negativt end positivt i langt de fleste tilfælde. De tager ganske enkelt mere end de giver. Enhver forestilling om ’grøn vækst’ må derfor tage udgangspunkt i nogle fornyede værdiansættelser og således i en fornyet økonomi, som faciliterer disse mere nøgterne opgørelser.

Anne Eriksen, Niels Engelsted, Brian Pietersen, randi christiansen, Heinrich R. Jørgensen og Søren Roepstorff anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Karsten Kølliker
Karsten Kølliker

Vi lever i en verden, hvor der pr. automatik er så mange ting, der kører i den forkerte retning, at det at gøre ingenting faktisk er et fremskridt.

Jens Kofoed, Søren Roepstorff, Brian Pietersen, Niels-Holger Nielsen, Per Torbensen, Erik Rolfsen Nissen, Peter Ole Kvint, Christel Gruner-Olesen og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Erik Rolfsen Nissen
Erik Rolfsen Nissen

Dette illustrerer såmænd med lysende klarhed, at vækst (som de opfatter det) og bæredygtighed ikke er begreber og handlinger, der kan forenes. Det er såmænd også dybt forunderligt, at der er nogen i forvaltningen, der har fundet det passende, at den slags tøjeri skal understøttes af 90 millioner gode danske skattekroner. Man kan undre sig over, hvad grundlaget for at træffe den slags beslutninger egentlig er (medmindre det da er renlivet korruption, som jo ikke behøver begrundelser). Alt i alt rimelig trist.

Anne Eriksen, Kristen Carsten Munk, Niels Mosbak, Søren Roepstorff, Brian Pietersen, Niels-Holger Nielsen, Henrik Rude Hvid og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Inger Sundsvald
Inger Sundsvald

30. november 2010 skriver Lykke Friis, som klima- og energiminister (V):

”Men det er ikke kun på pengesiden, regeringen vil arbejde for klimaomstilling. Vi vil også kaste os ind i arbejdet med at udarbejde ambitiøse reduktionsstrategier (NAMAs) og tilpasningsplaner (NAPAs) i u-lande. Indsatserne er så småt i gang ude, men de er spredte og ikke nødvendigvis sammenlignelige på tværs. Selvom det kan lyde nørklet, så er det et nøgleområde. Derfor arbejder regeringen for et partnerskab med det nye sydkoreanske Global Green Growth Institute (GGGI), hvor vi både skal kigge på en blanding af rammeværktøjer og konkrete reduktionsindsatser. Vi regner med at bidrage med knap 90 millioner kroner til instituttet over en treårig periode.
Alt dette er 'Neuland', som jo bl.a. er navnet på et tyskproduceret computerspil om strategi og langsigtet planlægning, hvor man i begyndelsen af spillet står over for et uberørt landskab, som så skal udvikles. Når det gælder klimapolitikken, er den danske regering klar ved tasterne.”
http://www.information.dk/252277

Venstre er Venstre.

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Søren Roepstorff:
"Christiansen, Helt enig, men er der en plan?"

Total dominans og nyttedyrsgørelse af den stadigt mere kontrollerede, fordummede og uformående art vi tilhører, samt masseaflivning blandt samme?

Det er vist sådan cirka, hvad der sker i den vestlige kulturkreds. Deraf kan ikke udledes at der nødvendigvis må være 'en plan', men hvis der var en plan, var det muligvis dette.

En muligvis yderst nobel plan, hvis sigtet er er at den alt for ofte inhumane arts DNA skal forhindres i at sprede sig hinsides vores klode. Er vi ikke bevaringsværdige, så good riddance til os.

Nå, cheer up.

Søren Roepstorff og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Janus Leth

Her er et indlæg fra Dansk Institut for Internationale Studier med flere kvalmende detaljer:

http://www.diis.dk/hjem/diis+comments/diis+comments/diis+comments+-+dans...

Løkkes GGGI er tilsyneladende ikke bare korrupt, men simpelthen grundlagt på politisk korruption i billionklassen. Og den koreanske præsidents indlysende første (og eneste) valg af partner var naturligvis ... Danmark og Lykke Friis/Søren Pind. Åh jo, og så Qatar.

Hyundai, Samsung og de øvrige 25 koreanske firmaer er alle blevet ransaget på mistanke om bestikkelse og korruption.

Her til lands siger DTU tak for GGGI-kontoret på Risø til den danske samarbejdspartner, Danfoss. Svedigt ...

http://www.dtu.dk/Nyheder/2011/05/Koreansk-institut-for-groen-vaekst-er-...

Troels Eske Ortvad, Anne Eriksen, Olav Bo Hessellund, Søren Roepstorff, randi christiansen og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Tom Paamand

På GGGIs egen hjemmeside fortæller en professor sidste år, at "green growth is negatively associated with ideas such as the Four Rivers project and the expansion of nuclear power plants". Mens avisen Korea Herald skriver, at Sydekoreas præsident nu "ditches green growth in environmental policy shift": "The four-river renovation project, which was the centerpiece of the campaign, came under fire for its potential environmental harm and alleged collusion and corruption scandals involving constructors".

Samt at "the new government’s move to downsize organizations related to green growth was part of its plans to streamline its operations and remove any ambiguity and redundancy, officials say. But they apparently reflect its efforts to dilute Lee's vision of green growth". Med Informations artikel oven i ser det ikke ud til, at det sydkoreanske projekt har helt så megen vind i sejlene dernede, som vi får at vide heroppe...

Brugerbillede for Niels Chr. Nielsen
Niels Chr. Nielsen

Nu følger man sig jo fristet til at genlæse Pontoppidans klassiker Løkke-Per. Jeg sakser lige et citat: "Han havde igen paa forskellig Maade omformet og udvidet sit Projekt. Saaledes havde han - i nøje Tilknytning til Kanalnettet - udkastet Grundplanen til en stor, ny Havn paa Jyllands Vestkyst, en Verdenshavn, der skulde kunne optage Kampen med Hamborg og Bremen. Og ikke nok dermed. Under sin Syslen med denne Opgave var han blevet ført ind paa den Ide at udløse Vesterhavsbølgernes Energimængder ved Hjælp af store Bøjer af sammennittede Jernplader, der skulde udlægges i Brændingen, og hvorfra Kraften igen førtes gennem Ledninger ind til industrielle Anlæg paa Stranden. Ogsaa Vindens Arbejdskraft tænkte han sig udnyttet gennem Motorer, der skulde være i Stand til at opsamle og ligesom nedpakke Energien, hvorved der vilde være tilvejebragt Betingelser for at omskabe hele Landet til et Fabriksland af allerførste Rang." fra http://www.vardehistorie.dk/Artikler/Lykkeper.html

Søren Roepstorff, Per Torbensen, Claus Jensen, Heinrich R. Jørgensen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Lis Friis

Manden der ikke engang kunne gennemføre en klimakonference i hans eget land.... Mon ikke det bedste, man kunne gøre for det globale miljøet, var at holde Lars Løkke herhjemme, -så skal der da i det mindste ikke udledes CO2 på grund af transport af ham... Men OK, så skal vi og miljøet jo stadig døje med ham i Danmark!

Brugerbillede for Jan Weis

Lille Lars’ forgænger – røvrendt af en cowboy - fik statskassen på kommedie i ørkenkrige - en kreativ politiker, der skulle aldrig være blevet statsminister – selv er den på alle måder bette mand tilsyneladende blevet lokket ind i et fornemt projekt, der ligeledes koster skatteyderne penge og kynisk betjener sig af kriminelle energier til kapitalens omdannelse at grøn natur til ørken …

Sikke et råddent ben knægten fra Græsted har fået at gnave i – en politiker uden stopklodser på slap line har været nem at lokke – alt ved den mand er déjà-vu – gid undermåleren aldrig igen bliver landets statsminister …

Anne Eriksen, Fraus Dolus, Niels Mosbak, Søren Roepstorff, Brian Pietersen, Per Torbensen, Heinrich R. Jørgensen og randi christiansen anbefalede denne kommentar

Sider