Interview
Læsetid: 6 min.

Nultolerance, brun sovs og hvalbøffer

Landsstyreformand Aleqa Hammond har et klart budskab til danske politikere: I skal ikke blande jer i hverken udvinding af uran og implementering af storskalaloven i Grønland. Vi besøgte i sidste uge landsstyreformanden på hendes kontor i Nuuk til en samtale om nultolerance, kinesere, løsrivelse og det bedste, hun har fået fra Danmark: den brune sovs
’Jeg bryder mig ikke om, at vi skal være afhængige af bloktilskud. Vi har ikke bedt Danmark om at kolonisere os og komme her og plante flaget,’ siger landsstyreformand Aleqa Hammond.

’Jeg bryder mig ikke om, at vi skal være afhængige af bloktilskud. Vi har ikke bedt Danmark om at kolonisere os og komme her og plante flaget,’ siger landsstyreformand Aleqa Hammond.

Jacob Ehrbahn

Udland
18. november 2013

Hun tager imod på toppen af landsstyrets nye lokaler med glasfacade mod Nuuk-fjorden. En anelse uvant for årstiden har de ansatte flere gange i ugens løb set hvaler smutte igennem det isblå vand, der kun brydes af små toppede ismassiver.

Landsstyreformand Aleqa Hammond fortæller med glæde, at hendes råstofminister netop er vendt hjem fra en rejse til Kina. Hvad han måtte have taget med hjem af kontakter eller kontrakter, fremgår ikke, men Aleqa Hammond bruger rejsen som vidnesbyrd om, at Grønland i disse år åbner sig mod verden, og at verden i disse år åbner sig mod Grønland.

Sidste år blev der sat rekord i antallet af ambassadører på høflighedsbesøg i Nuuk, og den rekord vil blive slået igen i år, forsikrer Aleqa Hammond:

»Grønland er blevet et spændende land, alle gerne vil være venner med. Der kommer ambassadører rejsende hertil fra hele verden. Vi er interessante, fordi alle ved, at Arktis bliver det næste store marked. Alle vil have deres del af kagen, når det sker,« siger Aleqa Hammond.

Men der kan gå betydeligt længere tid, før den kage er klar til at blive skåret, end den politiske debat ofte giver indtryk af. I København – og resten af Danmark – tales der stort set kun om, at kineserne kommer. De kommer i tusindtal, og de kommer efter uran og alt muligt andet utrygt og uhyggeligt, der gør Grønland til forlæg for stadig flere af tidens thrillere og kriminalromaner.

Det er alt sammen korrekt. Kineserne kommer. Formentlig. Men i første omgang er de på besøg for at sondere mulighederne. For nylig blev den første aftale om forsøg med udvinding af jern indgået med London Mining, men endnu har projektet ikke materialiseret sig i hverken tilrejsende kinesere eller minedrift af nogen art.

I de kommende år ser Aleqa Hammond Canada og Island som de to nærmeste samarbejdspartnere ved siden af Danmark. Her og nu handler den grønlandske virkelighed nemlig om at styrke turismen og et fiskerierhverv, der på alle måder er under hårdt pres.

Selv om Aleqa Hammond er en stolt kvinde, der hellere taler om Grønlands lyse fremtidsperspektiver, så kan hun ikke løbe fra de kolossale udfordringer med et alt for ringe uddannelsesniveau, uløste sociale problemer og et retssystem i undtagelsestilstand. Hun kan heller ikke løbe fra, at Grønland i overskuelig fremtid vil være afhængig af det bloktilskud i omegnen af 3,6 milliarder kroner, der årligt leveres over finansloven.

Løsningen, ikke problemet

Men frem for at tale om problemerne insisterer Aleqa Hammond på at tale alt det gode frem, alle løsningerne og alle mulighederne. Og de er betydelige.

Hvis Grønland i dag har et lokalt og regionalt problem, så stiller landet med en fremtidig løsning på et globalt problem. Indlandsisens smelten på grund af den globale opvarmning forårsaget af blandt andet CO2-udledning fra fossile brændstoffer.

»Vi har både problemet og løsningen på problemet,« fastslår Aleqa Hammond.

Løsningen er blandt andet udvinding af de sjældne jordarter med blandt andet uran som biprodukt – der som et af de få steder på jorden findes i Grønland. Med den nye selvstyrelov har grønlænderne fået retten til deres egen undergrund, og den ret har Aleqa Hammond tænkt sig at håndhæve.

Efter heftig politisk uenighed valgte et snævert flertal i landsstyret for nylig at ophæve den såkaldte nultolerance over for uran. Beslutningen har splittet såvel politikere som indbyggere, men for Aleqa Hammond er der ingen tvivl om, at det er et stort skridt frem for hendes land.

»Det åbner en helt unik situation for Grønland,« siger hun.

Præcis hvor unik er der dog forskellig opfattelse af, alt efter om man sidder i regeringskontorerne i Nuuk eller på Slotsholmen i København. For ét er selvstyrelov, noget andet er den kendsgerning, at udenrigspolitikken sammen med sikkerheds- og justitsområdet fortsat sorterer under rigsfællesskabet.

Uran og sikkerhed

Spørgsmålet er så blot, om – og i givet fald hvornår – udvinding af uran kan og bør betragtes ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv. I Nuuk ønsker Aleqa Hammond at adskille, hvad den danske regering i København mener hører sammen:

»Der er uenighed om, hvornår Danmark skal ind over, hvis vi udvinder sjældne jordarter med uran som biprodukt. Jeg kan godt forstå, at Danmark gerne vil blande sig og kalde det udenrigs- og sikkerheds-politik. Men Danmark skal respektere, at selvstyret har rettighederne til alle naturressourcer i Grønland. Vi vil gerne samarbejde med Danmark, men det er os, der har kompetencerne og rettighederne,« siger hun.

Hammond mener således, at alle juridiske spørgsmål vil kunne afklares med en samarbejdsaftale, der gør det klart, om og i givet fald hvornår Danmark skal ind over kontrollen med en eventuel produktion af uran.

»Vi har på tegnebrættet, hvordan vi skal gøre det i forhold til kontrolinstanser. Jeg regner med, at vi tager initiativ til en aftale i slutningen af året eller begyndelsen af det kommende år,« siger hun.

Ligeledes er det forskellige opfattelser af grænsedragningen for selvstyrets politiske beføjelser, når det kommer til den såkaldte storskalalov. Den betinger en særskilt lovgivning ved projekter med et samlet budget på over fem milliarder kroner. Det er der enighed om. Men der er uenighed om, hvorvidt en sådan lov kræver behandling i det danske Folketing, eller om det er op til selvstyret. Sagen er nemlig den, at udlændingeområdet – og dermed arbejdstilladelser til udenlandsk arbejdskraft – fortsat hidrører under rigsfællesskabet. Men ifølge Aleqa Hammond er der ingen tvivl:

»Der er jo altid strid om alting, men det har vist sig, at storskala-loven ikke skal igennem Folketinget,« fastslår hun.

Drømmen om selvstændighed

Aleqa Hammond er kendt som kvinden, der har en drøm for sig selv og sit land: at se Grønland gennemføre den endelige løsrivelse fra Danmark. Ikke mere bloktilskud. Ikke mere bistand. Ikke mere dansk indblanding.

Hun drømmer om at se det grønlandske flag gå til tops på Grønlands nye nationaldag. Hun drømmer om at synge Grønlands nye nationalsang på Grønlands nye nationaldag.

»Jeg kan ikke forestille mig nogen smukkere dag. Den dag har jeg sat mig for at opleve,« siger den 48-årige politiker, der understreger, at »hun regner også med at blive 100 år«.

Aleqa Hammond er en stolt kvinde. Hun er stolt på egne vegne og på sit folks vegne, og den stolthed har hun gjort til nerven i sit politiske projekt.

»Jeg bryder mig ikke om, at vi skal være afhængige af bloktilskud. Vi har ikke bedt Danmark om at kolonisere os og komme her og plante flaget. Men hvad med de skide 3,6 milliarder kroner (det årlige bloktilskud, red.)? Kan vi ikke bare udvikle noget selv? Jo, men det er ikke bare lige at gøre det,« erkender hun.

Det afholder hende dog ikke fra allerede at regere Grønland, som var det et selvstændigt land med en selvstændig udenrigspolitik: »Jeg tænker og handler som en leder af et selvstændigt land. Jeg laver nation building og alt muligt andet. Ønsket om selvstændighed er stærkt stigende, og det danske sprog ændrer i disse år status. Jeg så gerne, at engelsk kom op på lige fod med dansk.«

Aleqa Hammond siger, at hun personligt har taget det bedste fra sin inuitiske baggrund og kombineret det med det bedste fra Danmark:

»Det har gjort mig til den, jeg er i dag.«

Hammond tøver dog, når hun skal svare på, hvad der er det bedste, hun har fået fra Danmark.

»Jah, det er bøf med bløde løg og brun sovs,« siger hun med en grin:

»Jeg er bedre end de fleste danskere til at lave brun sovs. Den smager nemlig rigtig godt også til hvalbøffer.«

chrje@information

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Heldigt for grønlænderne at virkeliggørelse af udvinding af uran og implementering af storskalaloven rækker ud over en valgperiode, - der er mulighed for et eller to landsstyrevalg inden.

Rasmus Knus, morten Hansen og henrik pedersen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

Bare dog grønlænderne kunne få taget sig sammen til at melde sig ud af Rigsfællesskabet. Det kan kun gå for langsomt.
Og man kan kun give Aleqa Hammond ret i, at Grønlands nærmeste naturlige samarbejdspartnere i fremtiden er Island og i endnu højere grad Canada.

Hvis jeg var Groenland ville jeg nu tro det var billigere at vaere underlagt USA via Danmark end direkte som en amerikansk stat. Hvis Groenlaenderne tror de kan udvikle et raastofeventyr uden at betale til nogen - er de da ret naive.

Kjeld Hansen, Lars R. Hansen, Rasmus Knus, morten Hansen og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar

Al anstændighed tilsiger, at grønlænderne må bestemme over Grønland uden indblanding udefra.

Hvis og når det giver problemer med Rigsfællesskabet eller hvis grønlænderne vil have deres egen stat, så bør der laves en "lykkelig skilsmisse" uden sure miner.

Sikkerhedspolitisk er Grønland p t begunstiget af Danmarks medlemskab af NATO , EU m v og af Danmarks videregående "alliancemønste" - denne "dækning" ophører ved selvstændighed.

Realpolitisk bliver opgaven for et selvstændigt Grønland derfor bl a at skabe sådanne sikkerhedspolitiske alliancer, at Grønland ikke kan "trynes" af Canada og de øvrige store spillere i det arktiske område. (Små venner som f eks Island og Norge er slet ikke nok.)

Tilbyd den grønlandske befolkning en overgangsordning hvor de formelt bliver selvstændige f.eks. i morgen, og selv skal stå til ansvar for eksempelvis deres handel med uran overfor det internationale samfund, men så i en kort årrække får en slags gradvist aftrappet "u-landsbistand" svarende til bloktilskuddet. Så må de enten sige ja eller nej ved en folkeafstemning.

Det kan ikke passe at levebrødspolitikere som Aleqa Hammond og Søren Espersen skal kunne blive ved med at slå politisk plat på vægelsindetheden.

Ole Lund Petersen

Jeg kan da kun sige, at det er lidt trættende at skulle forholde sig til Grønlads politiske styre, med en uddannelsesbaggrund som vel ikke kan siges er fremtidsrettet, og så det ingen taler om, kammerateriet i hele Grønland, jeg vil da ønsker de blev selvstændige fra i morgen, også justitsvæsenet som de indtil nu ikke rigtigt har ville overtage, hvorfor mon? så kan de jo lave aftaler med Canada, Amerika og Island fint for mig, for hvad skal Vi med Grønland, historien er forbi lad dem få deres selvstændighed nu, gerne med en hurtig overgang, så bliver vi fri for klynk om manglende selvstændighed, eller politikere der taler om selvstændighed, men ikke fortæller hvad følgen kan blive.

Lars R. Hansen, Henrik Nielsen, henrik pedersen og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar

Den forkælede teenager vil selv bestemme, hvornår hun træder ind i de voksnes rækker og forsørger sig selv. Og når hun så forhåbentlig kan det, slår hun hånden af de forældre, der har medvirket til hendes muligheder for selvstændighed.

Levi Jahnsen, Rasmus Knus, Lars R. Hansen, Henrik Nielsen, Per Torbensen, Troels Ingvartsen, morten Hansen, Viktor Knudsen, henrik pedersen, Mette Serritzlev og Morten Lange anbefalede denne kommentar

Dem der betaler musikken, bestemmer også hvad der bliver spillet. En befolkning af den størrelse, er som musen i forhold til elefanten. Træd dog ud af rigsfællesskabet, hvis vi er så forfærdelige hernede, og stå på egne ben. Realiteterne bliver barske!

Rasmus Knus, Lars R. Hansen, Henrik Nielsen, Troels Ingvartsen, morten Hansen, henrik pedersen og Morten Lange anbefalede denne kommentar

Grønlænderne behøver ikke (den gamle) imperialistmagt til at føre landet ud i dyb arbejdsløshed, ave og fattigdom.
Det klarer de dansk-uddannede og -talende pampere i Siumut, IA etc., helt uden problemer.

Man kan kun håbe, at Partii Inuit bliver landets største til næste landstingsvalg.

Kim Houmøller, morten Hansen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Jonas Mortensen

Ja for det er jo gået så godt for Partii Inuit siden valget!
Hvis der er noget der vil køre Grønland i sænk ville det være hvis PI kom til magten sådan for alvor.

Så ser jeg faktisk hellere at det er de sædvanlige pamperpolitikere der er ved magten.

Rasmus Knus, Anders Feder og henrik pedersen anbefalede denne kommentar

"Vi er interessante, fordi alle ved, at Arktis bliver det næste store marked.".

Arktis bliver aldrig et marked for andre end råstofhungrende økonomier som den amerikanske, den russiske eller den kinesiske.

Jeg har virkeligt ondt af den grønlandske befolkning, der har politikere som i ramme alvor tror at de selv kan håndtere 'partnere' af den størrelse.

Måske kan den grønlandske elite få raget noget mønt til sig, men den menige grønlænder ender med at sidde og drikke bistanden op på Maximut.

Hvis så endda Grønland havde været medlem af EU, kunne de måske få sikret deres selvbestemmelse ad den vej, men det har de gudhjælpemig også meldt sig ud af.

Morten Pedersen, Mandatar Torben Wilken, Rasmus Knus, Christian Harder, Troels Ingvartsen, Ole Olsen, Viktor Knudsen og henrik pedersen anbefalede denne kommentar
Jette M. Abildgaard

Aleqa Hammond synes det bedste ved Danmark er den brune sovs.....for mig var det bedste de Danske hotdogs...nu toer jeg ikke spise dem mere...man ved aldrig hvilke ''dyr'' poelserne er lavet af i disse tider.................

Jeg haaber saa meget for Groenland de faar mulighed for at komme helt fri af kolonitiden (der for de fleste andre stoppede for nogle hundrede aar siden) og, jeg er sikker paa der er penge at hente mange andre steder i verden end i ''stormagten'' Danmark....

Smil og, held og lykke til Groenland.....uran eller ej...

Aleqa Hammond og det grønlandske folk har nok viljen, men desværre ikke evnen til at håndtere udenrigspolitik af denne størrelse.

Og så kan man være nok så stolt, som konen med æggene. Lukker Grønland op for kinesisk minedrift, olieudvinding osv. så vil det koste BIG TIME for den almindelige grønlænder, mens de få i toppen vil kunne rage til sig, som det også sker i eksempelvis Nigeria.

ellen nielsen, Mandatar Torben Wilken, Rasmus Knus, Henrik Nielsen, Per Torbensen, Troels Ingvartsen og morten Hansen anbefalede denne kommentar

Hammond er temmelig patetisk at høre på. Men, selvfølgelig, som formentlig nyrig sker det, at noget sådant går visse typer til hovedet. Som her.

Hvis tonen hos denne flabede Landsstyreformand er almindelig for Grønland, kan det ikke gå for hurtigt, at Danmark forlader Rigsfællesskabet.

Viktor Knudsen, Henrik Nielsen og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar
Henrik Petersen

Tonen i denne debattråd tyder på, at nogen føler at der er trådt på den Danske nationalfølelse.

Jeg kan godt forstå grønlændernes ønske om selvstændighed. Men jeg kan som andre også være bekymret for et meget lille lands skæbne hvis det bliver fanget i meget store landes interessekonflikter.

Måske vi skulle hjælpe dem med at få en lysere fremtid, hvor de selv kan bestemme?

Rasmus Knus, Henrik Nielsen og Peter Jensen anbefalede denne kommentar

Hvordan vil Grønland med 56.000 hoveder stå sig imod kæmpe multinationale selskaber, gigantiske nationer og storpolitiske interesser?
Hernede kan staten ikke stoppe pengestrømme til skattely, multinationale selskabers skattespekulation, udflytning af arbejdspladser, social dumping og meget andet.
Har man nogle planer for hvordan man vil sikre den sårbare arktiske natur?
For en måneds tid siden havde man et forslag om også at indføre jagt på polarlomvien om foråret, hvor den yngler, ( den lægger kun 1 æg om året når den er 4 år gammel) til afstemning i hjemmestyret. Altså ville man underskrive polarlomviartens dødsdom.
Så er der også lige den ødelæggende nepotisme og korruption i toppen af samfundet.
Måske man skulle prøve at gå en anden vej, hvor umugligt det end lyder.

Rasmus Knus, Henrik Nielsen, Peter Jensen, Kim Houmøller, Per Torbensen og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar
Matthias Hansson

Held og lykke, grønlændere.
Men pas lige på, for der er nogle seriøst store hajer i farvandet.

Det kunne også være en god ide at tænke lidt på at rydde op i de sociale problemer, som danskerne har skabt igennem deres kolonialisering. Hvad godt er der i at tjene en bunke milliarder på at sælge naturressourcer, hvis grønlænderne ikke kan få personligheden og familielivet til at fungere og druk, misbrug, vold, incest, u-name-it florerer?

Man kunne unde jer bedre tider.

Rasmus Knus, Peter Jensen, Per Torbensen og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar
Henrik Petersen

Hvordan har vi selv forvaltet vores ressourcer? Er det et eksempel til efterfølgelse?
Hvordan har vi selv forvaltet vores natur? Er det et eksempel til efterfølgelse?
Hvordan har vi selv fordelt indtægterne her i Danmark? Er det et eksempel til efterfølgelse?

Det er lettere at give råd til andre om, hvad de bør gøre end at følge de samme råd selv. Jeg er ret sikker på, at de fleste danskere ville være trætte af, at tyskerne skulle fortælle os, hvordan vi skulle leve vores liv - vi er jo trods alt en meget lille og sårbar nabo mod nord :-)

Grønland er ekstremt på mange områder,en politisk klasse som er utroligt rige og hvor nepotisme nærmest er daglig,i 80 erne talte man om de 8 familier som delte privelegierne i porten og bevarede deres fuldstændige magt over det meste af samfundets grene.

Håber der bliver ryddet op inden de selv skal forhandle med store magter og industrier hvilket det ikke tyder på med Aleqa Hammond ved roret,så bliver det bare Afrika om igen og det fortjener Grønland og deres befolkning ikke med alle de penge Danmark trods alt har brugt og selvfølgelig også har fået tilbage i form af erhvervsstøtte ordninger til danske virksomheder der.

Som andre er inde på, kunne den danske regering forelægge grønlænderne en plan hvori selvstændighed tilbydes. En sober plan - en langsigtet, velovervejet og solidarisk plan, som reelt vil stille de(t) grønlandske samfund som nation godt. Det er bare at smøge ærmerne op, hvis man altså kan afføre sig koloniliderligheden og herredømmementaliteten for en stund.

Forestillingen om Grønland som 'hysterisk' og 'forkælet' forekommer i øvrigt noget vulgariserende; vi har at gøre med natursamfund som på adskillige områder har været udsat for kulturelle overgreb - hvilket influerer betydeligt på relationerne mellem rigsfællesskabets aktører (offer-krænker problematik). De temmeligt overfladiske og NPM-inspirerede betragtninger, som udgår fra langt flertallet af de toneangivende, grønlandske politikere, er derimod symptomer på erodering af de nærdemokratiske processer og institutioner til fordel for et centralistisk governance-paradigme, politikerprofessionalisering og konkurrencedemokrati.

Estermarie Mandelquist, Jens Kofoed og Rasmus Knus anbefalede denne kommentar

Danskerne kan ikke tåle kritik af deres kolonialisme i Grønland. Man må indse, at nu er det historie og så opføre sig pænene over for de herboende grønlændere.

Heldigvis for Grønlænderne står deres land udenfor det fascistiske EU-projekt, og med pengene fra uranen vil de kunne blive herrer i eget hus. Det er blot en skam, at det bliver på bekostning af naturen.

"Jeg er ret sikker på, at de fleste danskere ville være trætte af, at tyskerne skulle fortælle os, hvordan vi skulle leve vores liv - vi er jo trods alt en meget lille og sårbar nabo mod nord :-)"

Det gør de jo allerede, de er nemlig lige åbnet endnu en Lidl her i kvarteret.

Henrik Petersen

@Levi Jahnsen: Tyskerne har sikkert åbnet den Lidl som hævn for alle de sengetøjslagre Jysk har åbnet i Tyskland :-)

Nu er det jo ikke sikkert det hele er så ringe endda. Hvis Grønland ønsker fuld selvstændighed skal de naturligvis have den. Så er de helt og holdent selv ansvarlige for deres ve og vel på godt og ondt.

Det betyder så lige så naturligvis, at Grønland må give afkald på 3,5 milliarder kr. i blok tilskud fra Danmark og det løse i form af evt. gratis benyttelse af det danske sundhedsvæsen, uddannelsessystem, retsvæsen etc.. Disse ydelser må Grønland frem over yde betaling for såfremt de ønsker, at benytte dem.

- Det er helt fair.

Men før der træffes en beslutning, bør det grønlandske spørges gennem en folkeafstemning.

De mange milliarder kr. som den danske statskasse fremover sparer, kan så fordeles på f.eks. ældreplejen, børneomsorg og efteruddannelse af ledige.

Mandatar Torben Wilken

Landsstyreformand Aleqa Hammond er en dagdrømmer og det må hun gerne være. Realiteten er dog en helt anden. Grønland er ikke grønlændernes land. De bor der, som bornholmerne bor på Bornholm. Grønland er dansk territorium, fastlagt internationalt. Derfor er det også Danmark der sidder ved forhandlingsborde,t når Nordkalotten skal fordeles. Skulle Grønland overdrages til grønlænderne, ville det kræve en folkeafstemning i Danmark. Alle ved at en sådan har ikke fundet sted. Ander Fog Rasmussen (V) har uden hjemmel sat "blår i øjnene" på vores landsmænd mod nord. De sikkerhedsproblemer et samarbejde med Kina er slet ikke afklaret. De er vidtrækkende. Skal kinesiske krigsskibe til at sejle i grønlandske farvande. Glem det. Det er det danske forsvar der håndhæver vores territoriale rettigheder. Det sker med Sirius-patruljen i Østgrønland, med søværnet og flyvevåbnet.
Alle som synes at grønlænderne skal have Grønland er drømmere. De har lige så meget ret, som at påstå at Bornholmerne skal have Bornholm og jyderne Jylland. Spis brød til kære venner. I ved slet ikke hvad I snakker om.

Claus E. Petersen

Det eneste jeg har at sige til Grønland og dets provinsby store befolkning er.

Held og lykke!

I VIL være en selvstændig nation og i HAR valgt ledere med megalomaniske træk.

ses..

Claus E. Petersen

@Mandatar Torben Wilken

Du påpeger indlysende sandheder, og man undres over at befolkningen i landet ikke indser at deres magt og velmagt er funderet i Danmark, rigsfællesskabet og i det danske medlemsskab af NATO.

Men OK, vi taler om 60000 mennesker i et stort landområde, som aldrig har været berørt af de forbandende krige som skabte resten af Europa til hvad det er nu.

At mennesker blandt befolkningen kan udtrykke en sådan modvilje mod Danmark undrer mig dog.
Vist har vi begået fejl, men intet der fordrer et sådant had mod alt dansk som man ser fra visse partiers side i Grønland.

Mandatar Torben Wilken:

"Spis brød til kære venner. I ved slet ikke hvad I snakker om."

Fnis - som om du gør det? Om Grønland skal være selvstændigt eller ej er politisk spørgsmål man kan mene om hvad man vil. Det er ikke op til dig afgøre hvis territorium det er.

Mandatar Torben Wilken

Kære Anders Feder
Din påstand om, "at det ikke er op til mig at afgøre, hvis territorium det er!" Helt rigtigt, det er helt rigtigt og det har jeg heller ikke påstået overhovedet - Det er for længst afgjort internationalt, entydigt og endeligt. Grønland er Dansk territorium lige som Færøerne er det. Det er bassis for det der betegnes som Rigsfællesskabet. Vi har ikke nogen aftale med Grønland om håndhævelsen af territorium-retten og heller ikke med Færøerne. Vi håndhæver den på samme måde som vi gør det i resten af af det danske landområde. Det måtte svenskerne også sande for mange år siden, da de ville kalde en ubeboet ø i Kattegat for svensk territorium.
Om vi skal afstå noget af dansk territorium afgøres efter Grundloven ved en folkeafstemning lige som det skete, da vi afgav de Dansk-Vestindiske øer og solgte dem til USA. Danmark er heller ikke en stat som har taget overherredømmet over hverken Grønland eller Færøerne. Danmark og tyskland bliver heller ikke f.eks. Tyrkisk, bare fordi der bor rigtig mange tyrkiske statsborger begge steder. Man kan give dem indflydelse, men det er noget helt andet. Derfor "Spis brød til kære venner". Hold jer til fakta, når vi taler om fakta. Det er mit budskab.

Mandatar Torben Wilken: Der er fortsat intet der tyder på at du ved noget alle andre ikke ved. At noget kræver en folkeafstemning gør det ikke mindre validt.

Mandatar Torben Wilken

@ Ander Feder så er dine bemærkninger sort tale. Hvis du ved al det her, hvorfor skriver du så som du gør. Ved du det selv??? Fakta ændre sig ikke fordi man lukker øjnene for realiteterne og Fakta. Det gør det kun for "Dag-Drømmere". Er du en af slagsen?

Mandatar Torben Wilken: Naturligvis ved jeg det. Der er ikke noget jeg har skrevet der modstrider fakta. At du selv har en mening bliver andre meninger ikke til "sort tale" af.

Efter dette link er Grønland, med Hammond i spidsen, ved at blive gjort til en bananrepublik. (Bare uden bananer).

http://www.b.dk/nationalt/regeringskrise-ulmer-i-groenland

Mandatar Torben Wilken

@Anders Feder du skriver som fakta: "Fnis - som om du gør det? Om Grønland skal være selvstændigt eller ej er (et) politisk spørgsmål man kan mene om hvad man vil. Det er ikke op til dig afgøre hvis territorium det er."
Fakta er her IKKE et politisk spørgsmål man kan mene hvad man vil. Territorialretten til Grønland er afklaret endeligt. Det forholder jeg mig til, for det er FAJTA. Grundloven sikre mig og alle andre danske statsborgere retten til at bestemme ved en folkeafstemning, om denne ret skal overgå til en anden. Det er juraen. Det er FAKTA. Det mange her giver udtryk for er, den fejlagtige opfattelse, at Grønland bare kan frigøre sig hvis de har lyst og selv vil. Det kan de IKKE og det ændre sig ikke af, at en Landsstyreformand selv ønsker, som artiklen fint beskriver. Det er her hun er Dagdrømmer og putter blår i øjnene på grønlænderne og alle andre der ikke er hjemme i retsforholdet. Om du er enig med mig og andre heri, er ikke vigtigt, for det ændre ikke ved FAKTA her. Bliv du bare i din drømmeverden. Der findes mennesker der kun vil se det de selv ønsker at se. Landsstyreformanden er en af dem. Hun skal nok blive sat på plads, men andre skal ikke uimodsagt prøve på at undergrave ejerforholdet til Grønland. Det er uærlig snak som vi andre ikke skal finde os i.
Lad dette være mit sidste ord til dig Anders Feder.

Mandatar Torben Wilken: "Territorialretten til Grønland er afklaret endeligt." Det er noget vås. Territorialretten kan ændres både i henhold til grundloven og i henhold til folkeretten, og enhver er fri til at være tilhænger af eller arbejde for sådan en ændring. De eneste der drømmer er dem tror at sådan en ændring ikke kan foretages.

Mon ikke en Grønlænder eller to husker hvordan vores danske præster fjernede deres børn så de kunne blive "civiliseret" og tro på gud?

Mon ikke også de husker hvorledes man fratog dem retten til at tale deres modersmål som man forøvrigt også forsøger at gøre her i Danmark med andre folkeslag?

Jeg kan egentlig ikke hævde at jeg ikke forstå hvad Grønland gør i disse tider. Danmark har mange grimme lig i lasten omkring Dansk/Grønlandsk historie og der er ikke pæne ting man finder når man graver ned og ser hvorledes man har behandlet deres kultur og det Grønlandske folk.

Nye tider, hvor Danmark ikke kan diktere hvad Grønland skal mene, tro på eller tale af sprog... Det kræver gensidig respekt og accept for at et ægteskab skal fungere. De betingelser har aldrig været tilstede i dette forhold.

Hvilke grønlandske børn er blevet fjernet uden forældrenes tilsagn af danske præster?

Hvem har fjernet grønlændernes ret til at tale et af de grønlandske sprog?

Myteverden er vid og stor - ingen danske myndigheder har fjernet grønlandske børn uden forældrenes tilsagn - foruden børneværnssager, hvor børn der misrøgtes er blevet fjernet på samme facon som det skete i Danmark.

Ingen danske myndigheder har forbudt grønlændere - at tale deres modersmål - det har blot ikke været administrationssproget.

Det nytter ikke noget - at bygge sine standpunkter vedr. dansk-grønlandske forhold og historie på hele og halve løgnhistorier - hvis de skal være holdbare.

@Lars R. Hansen

Du har ikke styr på din historie. Ser du hvis du læser om hvordan de første missionærer og hvordan man behandlede Grønland og dets befolkning vil du blive overrasket.

http://politiken.dk/indland/ECE765243/groenlandske-boern-var-forsoegskan...

http://www.dr.dk/P1/Vita/Udsendelser/2011/06/10081536.htm

http://europas-lande.dk/dan/lande/Gr%C3%B8nland/Historie/Hvalfangst,%20h...

"I begyndelsen havde Hans Egede ikke høje tanker om grønlænderne. Faktisk mente han, at man ligeså godt kunne gøre dem til slaver. Hans Egede ville omvende grønlænderne til kristendommen, og det gik ret voldsomt for sig: Han tævede simpelthen nogle af åndemanerne."

Lidt mere stof her:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/09/07/193050.htm

Generelt har Danmark som nation rent historisk det ikke godt med andre sprog og kulture. Danmark har været mindst ligeså slem som andre gammel koloninationer.

Grønland tager bare sine forholdsregler nu og forsøger at redde resten af deres indentitet og kultur. Men ja det forstår de færreste af mine landsmænd jo ikke da alt går op i jura og grundlov...

Mandatar Torben Wilken

@Jonas Nielsen du er teorist og henter din viden alene fra kilder, du ikke selv kan analyserer og så skal det gå galt.
Man kan ikke generaliserer på enkelt personers opførsel og handlinger. Danmark har aldrig været en kolonimagt i Grønland. Grønland var dansk fra Erik den Rødes tid, så Lars R Hansen her har du ikke ret.
Danmark ønskede at det grønlandske folk skulle klare sig, også som andet end et stolt og dygtigt fangerfolk, der skød på alt der rørte sig. Derfor blev der sendt danske skolelærere og der kom også missionere der op. Det er en kendt sag som også gælder den dag i dag, at "religionens væbnere" har brugt vold og overgreb i deres tro´s navn. Det kan man kun tage afstand fra og Danmark har taget det eneste rigtige skridt hertil, ved at give sin befolkning religionsfrihed. Den er der en del missionærer i Grønland der ikke har levet op til helt klart, men det har aldrig været Danmark ønske. Se i Grundloven hvis man er i tvivl. Retten er Grundlovs sikret.
Det fremgår med nogen tydelighed, at Jonas Nielsen aldrig har sat sine ben på Grønland eller har du Jonas? Vi er nogle stykker der har været der op til flere gange.

Hvis grønlænderne skulle have en skolegang som de ville have glæde af udenfor Grønland, var et andet fællessprog nødvendigt. Hvis Danmark havde forhindret at Grønlænderne lærte dansk, havde man gjort dem megen uret. Dansk var nøglen til en videre uddannelse i Danmark. Her er ingen forskel. Jyder og vendelboer lære også rigsdansk af samme grund. Lokaldialekten trives og skal have lov til at trives.
Det er sikkert en god ide´at grønlænderne også lærer engelsk.
Hvor der er mennesker der vil bestemme over andre menneskers gøren og laden, sker der fejl, til tider alvorlige fejl. Det har vi et system til at håndterer. En ting er dog dominerende i NUUK og det er den lille klikke omkring Landsstyret som misbruger deres stilling og magt for helt egen vindings skyld og som slet ikke kan se noget forkert i det. Det er bagsiden af hjemmestyret. Alkoholproblemet er synligt lige udenfor vinduerne. Danske/grønlandske politifolk gør dagligt deres bedste, men opgaven er håbløs. Det er virkeligt et socialt problem som især går ud over børnene. Den opgave har ikke den nye Landsstyreformands egentlige interesse. Nej interessen ligger i den glimtende rigdom de selv kan rage til sig. Mange danske politikere forstår ikke at sætte sig i respekt og forlange orden i styret hvis det skal fortsætte. Resultatet kan blive, at hjemmestyret bliver taget fra Dem og erstattet af noget der bedre tåler dagens lys.

ved koloniseringen af Grønland

Mandatar Torben Wilken:

Erik den Røde var fra Norge, og havde ingenting med Danmark at gøre. Han bosatte sig på Grønland efter at have været bandlyst fra både Norge og Island. Flere hundrede år senere underlagde bosættelsen sig den norske trone, som endnu senere blev forenet med den danske i Kalmarunionen, men de grønlandske besiddelser forblev på Norges hænder. Først med Kieltraktaten i 1814 blev Grønland overført til Danmark.

I øvrigt er Danmarks første grundlov fra 1849, og grønlænderne fik ikke dansk statsborgerskab før grundloven af 1953, så det virker noget komisk at hævde at den skulle være garant for grønlændernes religionsfrihed mens Hans Egede missionerede tilbage i 1700-tallet.

Du har tydeligvis stærke, imperialistiske ejerfornemmelser overfor Grønland, men måske du skulle holde dig lidt tilbage med at kommentere på andres evne til at analysere, al den stund du selv er galt på den?

Hvis Danmark kunne anses som en kolonimagt , så var det i hvert fald en meget atypisk en af slagsen, da der jo ikke fandtes et sammenhængende samfund, men derimod et kæmpe mennesketomt område som eskimoiske stammer/familier fra Canada i 11-hundredetallet rejste ind i på jagtrejser og i søgning efter jern fra en meteorit, der efter rygtet skulle være faldet ned i thuleområdet og kunne anvendes til redskaber/ knive. Bygden Savisivik har navn efter det grønlandske ord for kniv. savik. Alle tidligere inuitbefolkninger fra f.eks. Aleutterne var uddøde for længst. Disse jægere mødte i tidens løb de nordboere der var kommet til Sydgrønland og Godthåb i 900-tallet og som altså senere forsvandt. Der var også danskere og keltere i disse norrøne områder, men derfor kan man selvfølgelig ikke sige at danskere koloniserede Grønland.
Det gjorde de såmænd heller ikke med Hans Egedes ankomst, som jo skyldtes søgen efter og religiøs betjening af disse forsvundne nordboer. Men Grønland blev via Norge et dansk 'lydland'-ikke en koloni lige så lidt som Norge eller Island eller Sydslesvig var danske 'kolonier'. Det var simpelthen danske områder, som i Grønland blev udbygget med danske handelspladser på tomt land kaldet kolonier, som blev besøgt og efterhånden også frivilligt beboet af grønlændere, som fandt det bekvemt, men i øvrigt uforstyrret
Men det var jo langt fra hele Grønland og man skal helt op til 1910 med etableringen af Knud Rasmussens handelsstation ved Thule før området fra Upernavik til Melvilleland kom under den danske krone efter tilladelse fra USA, som også havde interesser dér og helt op til 30'erne før Østgrønland kom det.
Det var også først efter salget af De vestindiske øer i 1917, at USA egentlig i strid med Monroedoktrinen godkendte Danmarks suverænitet over Grønland. For lige-uden at ville fornærme nogen- at repetere, så gik doktrinen ud på ikke at tillade nogen europæisk magt at søge indflydelse i USA's nærområde: the western hemisphere. herunder Grønland Det kunne man nok også overse i betragtning af Danmarks størrelse OG af én grund til, som ofte overses nemlig at det var yderst bekvemt for USA at lade Danmark have 'bøvlet' med at administrere området som Stedfortrædernation for dem. Med grundlovsændringen i 1953 blev Grønland nationalt og folkeretligt anerkendt som en integreret del af det danske kongerige efter grønlændernes eget ønske, men med mange tilkendegivelser om at de da-om end med beklagelse kunne løsrive sig igen, hvis det var det de ville. Inspirationen til dette tilsagn har nok været, at Danmark i FN-regi i afkoloniseringens hede efter 2WW blev anset som en kolonimagt, om end en venlig én, som man kunne frigøre sig fra af to spor: enten ved at blive selvstændige eller søge optagelse i moderlandet. Man valgte altså det sidste og sådan kunne det vel være fortsat uden at kunne møde internationale bebrejdelser.
Men der skete noget som jeg i hvert fald ikke forstår: Fra at være en selvvalgt integreret del af den danske nationale befolkning i 1953 til et særligt folkesamfund i det danske rige med hjemmestyret i 1979 til i 2009 at forandre sig til et oprindeligt folk med helt klar ret til det selvstyreloven tilbyder af råstofudnyttelse og altså selvstændiggørelse, som i parentes bemærket til Wilken ikke kræver en folkeafstemning i Danmark. Regeringen kan indskrænke eller udvide rigets område, men kun med folketingets tilladelse jf Grl § 19 stk 1. Intet om folkeafstemning !!
En ny tanke er dukket op i mit hoved.
For hvad med USA's interesse i siden 1917 at beholde Danmark som stedfortrædernation og med ansvar for militære udgifter og Grønlands overholdelse af internationale forpligtelser. Bliver man i givet fald nødt til selv at gribe ind overfor udskejelserne i forhold til Grønland direkte med et Grønland uden økonomi og uden tilknytning til en anden ansvarlig nation ? Eller vil man 'forhindre' Grønlands selvstændighed og med hvilke midler ?

Mandatar Torben Wilken og Anders Feder anbefalede denne kommentar
Mandatar Torben Wilken

@steen marr mange tak for dit indlæg og den grundige information. Du skriver:
"Med grundlovsændringen i 1953 blev Grønland nationalt og folkeretligt anerkendt som en integreret del af det danske kongerige..." så må man vel med rette fastslå, at en afgivelse ikke kan ske juridisk holdbar uden en folkeafstemning, således som det er sket hver gang vi har måtte afgive landområder i nyere tid. Man skal heller ikke glemme, at danske skatteborgere har betalt store summer som hjælp til opretholdelsen af et rimelig retstyret samfund.
Vidste du forresten, at Admiralen i Grønlands Komando beliggende dengang i Grønnedal havde to uniformer under anden verdenskrig ? Det havde han og jeg har set dem begge. Det var for at sikre, at Grønland altid ville kunne tilslutte sig den vindende part.
Der er et meget vigtigt forhold som er aktuelt i dag. Hvis London Miners skal udvinde malm og det skal ske med kinesisk arbejdskraft og afskibning, så opstår der et stort sikkerhedsproblem. USA vil ikke kunne acceptere kinesiske krigsskibe i de Grønlandske farvande. Det forhold arbejder man med i Forsvarsministeriet ved jeg personligt.
At overlade Grønland til 100 % selvstyre vil i dag blive en menneskelig katastrofe. Det er der mange der kender og holder af Grønland der ved. Fundamentet er "ikke tilstede" menneskeligt. Korruptionen er al for stor og ansvarligheden for fraværende.

Mandatar Torben Wilken:

"At overlade Grønland til 100 % selvstyre vil i dag blive en menneskelig katastrofe. Det er der mange der kender og holder af Grønland der ved."

Der er nu nok flere der ved det modsatte - f.eks. alle dem der faktisk bor i Grønland, og ikke bare fabulerer på basis af deres besiddertrang.

"Fundamentet er 'ikke tilstede' menneskeligt. Korruptionen er al for stor og ansvarligheden for fraværende."

Det er en undskyldning kolonialister har brugt i hundredevis af år. Der kommer aldrig en dag hvor en sand imperialist synes at vide at hans undersåtter er dannede nok til at kunne klare sig uden ham. Netop derfor står der i FN-erklæringen om uafhængighed for koloniserede lande og folk, som Danmark også stemte for, at:

"Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never serve as a pretext for delaying independence."

Påstået politisk, økonomisk, social eller uddannelsemæssig utilstrækkelighed kan altså ikke bruges som undskyldning for at forsinke Grønlands uafhængighed.

Grønland fik 'Hjemmestyre' i 1979
og 'Selvstyre' i 2009.
citat: Med indførelsen af selvstyre anerkendes det grønlandske folk officielt af Danmark, som et eget folk i henhold til Folkeretten.
Den folkeretslige status som eget folk er en betingelse i international ret for en eventuel løsrivelse og ny statsdannelse...citat slut

http://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nlands_Selvstyre

At overlade Grønland til 100 % selvstyre vil i dag blive en menneskelig katastrofe. Det er der mange der kender og holder af Grønland der ved.
Fundamentet er "ikke tilstede" menneskeligt. Korruptionen er al for stor og ansvarligheden for fraværende.

@Mandatar Torben Wilken
Ovenstående er jeg enig med dig i.
Og Landsstyreformand Aleqa Hammond "protestagtige" fremfærd og optræden er ikke til gavn for samarbejdet i rigsfællesskabet
og slet ikke for den almindelige grønlænder.

Mandatar Torben Wilken

@Anders Feder jeg ved ikke hvem du hentyder til som bor i Grønland og alle der bor på Grønland, de ønsker alle en frigørelse af Rigsfællesskabet. Den påstand er jo direkte løgn. Bor du selv på Grønland eller har du overhovedet nogen sinde boet der ? Det har du ikke bekendtgjort for os. Må vi få det at vide ?
Det er dig, der påtvinger mig noget jeg aldrig har været. Så stop med dine tåbelig og barnlige påstande om besiddertrang, kolonialist og imperialistiske ejerfornemmelser. Du skyder forbi.
Det forhold at du er tilhænger af, at Grønland skal løsrive sig fra Rigsfællesskabet er en ærlig sag, som jeg respekterer at du har ret til at have og forfægte. Jeg ser mange andre problemer med en sådan handling og det skyldes kendskab til mange grønlænder gennem et lang liv. Mennesker jeg aldrig har været uvenner med, men det er jo ikke ensbetydende med, at de skulle kunne klare opgaven alt den stund, at dem der sider på flæsket gennem tiden, alle har været og er umættelige og blæser på alle andre landsmænd og totalt lukker øjnene for, hvad der sker lige uden for deres bopæl og by. At give grønlænderne eneansvaret med det de selv fremviser i dag, vil være halsløs gerning og en alvorlig bjørnetjeneste over for dem. Det vil blive en katastrofe og noget USA aldrig vil accepterer. Hvordan skal de klare opgaverne som skal løftes. Dem som det danske forsvar i dag løser på en så fornem måde.
Svar os nu, hvor du har dine insider viden fra Ander Feder.

Mandatar Torben Wilken

@ Ellen Nielsen du skriver:
citat: Med indførelsen af selvstyre anerkendes det grønlandske folk officielt af Danmark, som et eget folk i henhold til Folkeretten.
Den folkeretslige status som eget folk er en betingelse i international ret for en eventuel løsrivelse og ny statsdannelse...citat slut
Ja og hvordan har tingene så udviklet sig. Havde det været her nede i Danmark var det aldrig gået. Det var stoppet for længe siden. Desværre har de skiftende politikere i Grønland, på trods af 2 pladser i Folketinget på lige fod med de andre medlemmer af Folketinget, hvor de har kunnet tilegne sig de nødvendige færdigheder i demokratisk styreform, har alle udvist en manglende vilje til at tage lærdom og statsmandskab til sig. Dette er ikke bare ærgerligt, det er dybt bekymrende. George Ortwell "The annimal Farm" er det rene vand i forhold til det der foregår i NUUK.

Mandatar Torben Wilken:

Hvilken "insider viden" fabler du om, Torben Wilken? At der er mange grønlændere der ønsker landet selvstændighed er almindelig kendt. Eksempelvis er alle politiske partier i det grønlandske parlament tilhængere af løsrivelse. At du sidder flere tusinde kilometer væk, og mener at du ved bedre end de selv gør, på baggrund af nogen du "kender", giver jeg desværre ikke meget for.

Jeg er i øvrigt ikke tilhænger af løsrivelse i sig selv. Jeg er tilhænger af at man afgør spørgsmålet for en længere årrække, så opportunister på begge sider af Nordatlanten ikke kan blive ved med at misbruge det politisk. Det gør man ikke ved påtvinge grønlænderne sit herredømme - det gør man ved at blive enige med dem om at de enten er en del af rigsfællesskabet eller også er de det ikke; men ikke begge dele på samme tid.

Sider