Ny frihandelsaftale kan give USA indflydelse på danske love

Hemmeligt udspil fra EU-Kommissionen giver erhvervslivet central indflydelse på kommende love og regler i et transatlantisk indre marked, advarer Bruxelles-ngo
16. december 2013
Delt 8 gange

En transatlantisk frihandelsaftale skal ikke alene harmonisere eksisterende lovgivning i EU og i USA for at fjerne hindringer for handel hen over Atlanten. Aftalen skal også via et nyt fælles reguleringsråd, Regulatory Cooperation Council (RCC), sikre, at love og regler i fremtiden bliver udformet i et tæt samarbejde mellem Bruxelles og Washington, så »man undgår negative konsekvenser for international og i særdeleshed transatlantisk handel«.

Det betyder, at USA skal tages med på råd, hver gang EU eller et medlemsland som f.eks. Danmark påtænker ny handelsrelevant regulering, herunder f.eks. lovgivning af betydning for fødevare- og forbrugersikkerhed.

Det fremgår af et fortroligt dokument fra EU-Kommissionen, som Information er kommet i besiddelse af. Bruxelles-ngo’en Corporate Europe Observatory (CEO) vurderer, at det foreslåede reguleringsråd samtidig vil bringe industrilobbyister meget tæt på lovgivningsprocessen.

»Denne model giver erhvervslivets organisationer plads ved bordet sammen med lovgiverne, basalt set for at være med til at skrive lovene. Sandsynligvis vil det lede til en større afregulerings-offensiv,« mener Kenneth Haar, researcher ved Corporate Europe Observatory (CEO).

’Dialog’ og ’samarbejde’

Dokumentet er EU-Kommissionens oplæg til tredje forhandlingsrunde om den såkaldte TTIP-frihandelsaftale, som mandag indledes i Washington.

I et kommende transatlantisk indre marked ser EU-Kommissionen for sig en struktur, hvor EU »så hurtigt som muligt« orienterer den amerikanske regering, hver gang nye forslag til love og regler dukker op i EU.

Det gælder udspil fra Kommissionen selv, men også hvis et EU-medlemsland påtænker ny handelsrelevant lovgivning. I så fald skal Kommissionen »udfolde de bedste anstrengelser for at levere information om sådanne initiativer« til USA. Efterfølgende skal Kommissionen »bane vej for en dialog« mellem medlemslandets og USA’s regering. Danmarks regering og Folketinget kan med andre ord ikke mere lave regulering med handelsmæssige perspektiver, uden at skulle drøfte det med amerikanerne først.

EU-Kommissionens oplæg understreger, at landenes ret til at opretholde høje miljø- og sundhedsmæssige standarder ikke anfægtes, men CEO frygter, at erhvervslivets øgede indflydelse fører til, at denne ret ikke benyttes, det vil sige, at miljø- og forbrugerbeskyttelsen reelt svækkes. Man henviser til, at der skal etableres »rådgivende komiteer«, hvor »interessenter« løbende skal »samarbejde« med myndighederne om nye loves udformning. ’Interessenter’ kan også betyde ngo’er, men CEO tror ikke, de får et ben til jorden.

Prøv Information gratis i 1 måned

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Kommentarer

Brugerbillede for Niels Engelsted
Brugerbillede for Steffen Gliese

Vi skal den stik modsatte vej: politikerne skal stå sammen om at baste og binde erhvervslivet til at afvikle sundhedsfarlige og suspekte produktionsmåder og produkter. Samt selvfølgelig om at hæve beskatningen af virksomhederne for til gengæld at sænke indkomstskatten. Erhvervslivet hævder jo, at det er dem, der skaber alle værdierne i samfundet, og så er det vel også kun dem, der skal finansiere. Det er jo trods alt samfundets skyld, at det tillades dem at berige sig på bekostning af den almindelige befolkning.

Brugerbillede for Bob Jensen

det er helt ligesom NAFTA og TPTA.
Nafta, f.ex giver et andet medlemsland's coroprations mulighed for at sagsøge landets regering, hvis der på noget lokalt plan er blevet gennemført love som vil "hæmme deres evne til at skabe profit" Klarere kan det vel ikke siges, hvad det her går ud på.

Ikke så sært, at forhandlingerne skal foregå i hemmelighed, de er beregnet til at sætte lokaldemokrati på porten

Brugerbillede for Torben Nielsen

Artiklen chokerer mig ikke. Det er da ikke nyt at det er hvad der kommer. Demokratiet er allerede sat på porten i EU.

Det næste folketingsvalg bør kun handle om at komme ud af EU. Koste hvad det vil! Så må folk stemme på DF eller EL og uenighederne glemmes til efter en EU exit.

NB: EU valget er en accept af EU.

Brugerbillede for Jan Weis

Afdelingen for gamle nyheder

For de der ikke endnu har fattet – at den postdemokratiske æra for længst er indtruffet – ’Marktkonforme Demokratie’ efter en vis Frau Merkel i sit nye Volkskammer V2.0 – begyndende i demokratiets vugge i Grækenland – bør åbne øjnene og skrive sig bag ørerne – at denne neoliberale udvikling og sideløbende afvikling af demokratiets institutioner – og senest med elimineringen af de digitale menneskerettigheder - ikke bare er en episode – men en magtkamp mellem økonomiens primater og de politisk valgte primater – en kamp politikkerne allerede har opgivet – også herhjemme – her skal det ikke mere kaldes velfærdssamfund, men konkurrencesamfund – ifølge en særlig eksponeret og påstået socialdemokratisk neoliberal bøffelpolitikker …

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/der-griechische-weg-demokratie-ist...

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/euro-krise-rettet-die-wuerde-der-d...

Løbet er ved at være kørt - kapitalens stjernestund ...

Brugerbillede for Niels-Holger Nielsen

Goodby til de sidste rester af medfornemmelse. Fra nu af tager korporationerne, monopolisterne og oligopolerne over, selv om de ikke har andre mål en deres hegemoni, deres profit og deres verdensbillede. Det er muligvis ikke fascisme (????), men det er i hvert fald heller ikke demokrati. Hvad der imidlertid er vigtigt at lægge mærke til, er at herfra vil enhver progressiv reform automatisk antage form af en revolution, en revolte mod profitten og akkumulationen som styrende for vores fremtid. I almindelig daglig tale hedder en sådan omvæltning en socialistisk revolution. Hævder nogen at der findes en tredje vej, er de ud over det tilladelige enten naive eller nyttige idioter.

Brugerbillede for Torben Nielsen

Canadiske Goldcorp benytter en amerikansk frihandelsaftale til at kræve erstatninger for afslag på minedrift i latinamerika.

Hvis Shell vil bore efter olie i Tivoli og man siger nej, skal Shell have erstatning.

Nu må pressen fanme vågne op. 90% af befolkningerne i EU og DK har slør for øjnene.

Brugerbillede for Niels-Holger Nielsen

Niels Engelsted
15. december, 2013 - 22:27

Det du beskriver har i realiteten været diskuteret i krogene i mindst fyrre år. Det nye er ikke at det er svært at afgøre hvilken position, der har ret, men derimod at sagen på det nærmeste er afgjort. Da jeg ikke er determinist vil jeg ikke helt frasige muligheden for politikkens genkomst;-)

Embedsværkets afgørende betydning for den førte politik kan vanskeligt tilskrives andre faktorer, end det faktum, at magt, produktion og meningsudveksling er blevet monopoliseret i en grad, som det liberal(økonomisk)e demokratis fædre en bloc ville sig fra over for.

Monopolisterne har i realiteten frigjort sig fra deres eget ideologiske ophav, og svæver derfor i den frie luft, hvorfra det er frit for enhver at plaffe dem ned. Skyd for helvede!

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Simon  Rosenkilde

Med en gæld på 17-18.000 Mia $, og et estimeret statsbankerot inden for 10 år, så må USA gøre noget. Løsningen er, i det her tilfælde, at overdrage afgørende demokratiske processor, til de selvsamme megavirksomheder, TPP, der med deres lobbyisme og årelange dedikation til projektet, har formået at køre det meste af USA's økonomi ud på et overdrev, hvor der ikke er "nogen vej hjem".

Resultatet er, at når USA går bankerot, igen inden for små 10 år, så falder hele verdens økonomien sammen, og med det kan alt ske.

I den sammenhæng er det jo bare fedt, for TPP, at de, når bankerottet kommer, sidder på så mange penge, og så meget af demokratiet, at DE ikke kommer til at mærke noget, til al den lidelse, der venter os andre.

Når man så, samtidigt, ser på implikationerne af Trans Pacific Trade Agreement, og hvor meget den, i sin essens, ikke får ACTA til at ligne andet end en løftet pegefinger, samt hvor mange rødder, der, i TPP, går direkte tilbage til mafiøse rødder, korrupte og super indflydelsesrige banker, der ligeledes har rødder i et gigantisk mafiøst net, samt hvad disse organisationer i disse tider formår at gøre ved vores demokrati, plus den ventende katastrofe ved det kommende økonomiske kollaps, så er det, helt reelt, ikke et spørgsmål om hvorvidt der BURDE gøres noget, men at vi, borgerne i demokratiet, reelt opfører os som det TPP ser os som: Hovedløse trælle, der vælter rundt i materiel luxus, UDEN tanke (fordi dette er for uoverskueligt for den almene borger) for de implikationer, der udgør og truer vores demokrati. Fordi vi ikke, os, borgerne kan gennemskue vores eget magtapperat, så må vi, blindt ligge under for det, og det er direkte ensbetydende med, at en organisation som TPP, kan overtage det hele, indefra, og behandle os som de vil, fordi DE, ikke syntes at VI, borgerne, har FORTJENT andet, end at blive plukket og underlagt hvad end for restrektioner, der bliver efterspillet efter kollapsets (og krigenes?) ruiner.

Kort sagt: TPP er ved at købe, ikke bare demokratiet, men vores fremtid, og Trans Pacific Trade Agreement er bare den første store kanon, der køres i stilling til at, på godt gammeldags dansk, at overtage verdensherredømmet.

Hvad resultatet bliver er et godt spørgsmål, men en slags ny-feudal styreform, hvor man kan, eller dør, er nok ikke helt ved siden af...

Det kan være jeg tager fejl, men tiden vil afgøre det.

Simon

Brugerbillede for Simon  Rosenkilde

@ Torben Nielsen!

Desværre ejes alle medier (Ca. 1810 af dem på verdensplan ) alle af de samme mennesker, der sidder i TPP - go figure..

Den 4'de stats magt er allerede købt, og nu går de efter de tre andre.

Verdensherredømmet.

Intet andet.

S.

Brugerbillede for Bill Atkins

Per, 5:35 Dengang i 70'erne stod fagbevægelsen som en magtfaktor i hele Europa. Fascismen var brudt sammen i Sydeuropa og Eurokommunismen var tæt på en demokratisk sejr i Frankrig, Spanien og især i Italien. USA og Nato overvejedede situationen. Kredse i USA mente en invasion var påkrævet, men ihvertfald var en isolering fra Atlantpagten en uundgåelig konsekvens hvis kommunisterne blev stemt til magten i Italien.

Langsomt men effektivt begyndte kapitalismen at splitte arbejderne i højtlønnede arbejdere i bil, entreprenør- og byggeindustrien samt værftindustrien og et laverelønsproletariat i masseproduktionsindustrien. Masseproduktionsindustrien - eller letindustrien som den også blev kaldt - blev flyttet til Japan, Taiwan, Sydkorea og Kina, og senere efterfulgt af den tunge knowhow-krævende industri. Og fagbevægelsen i Europa var knækket.

Det er forskellen fra den gang og nu - kapitalisterne stjal vores industri og flyttede den til Asien. Ingen havde forestillet sig at dette træk, hurtigt efter, ville få de socialistiske lande i Østeuropa til, at opgive kampen for solidaritet og opgive deres socialistiske samfund og arbejdernes militære magt.

Per, Der er helvede til forskel fra dengang i 70'erne og så situationen i dag.

Brugerbillede for Matthias Hansson

Husk altid, hvad 'fri handel' betyder i global-korporatistisk lingo: frihed for de få og de store, slaveri for de små og mange.

Fri som i:
- frihed for ansvar
- frihed for regeringskontrol
- frihed for at lytte til kritik
- frihed til at sætte særregler for sig selv og hestekursregler for andre
- frihed til at tage for sig af retterne på andres bekostning

Eller bare som i 'fri ad helvede til'.

Brugerbillede for Lasse Damgaard

- tja det plutokratiske verdenssamfund våger nu at træde ud af deres anonyme skyggetilværelse.
De mener nu de har de fede slavers ubetinget opbakning til deres kapitalistiske verdensorden - og tvunget nationalstaternes økonomiske suverænitet i knæ ved at få dem til at garantere de mega gældsposter de lavede før Finans krisen og Lehman Brothers krak.

Nu har det formået at slippe det utæmmede konkurrence dyr løs. Hvor hardcore gudjagt er det eneste dur og hvor alle andre hensyn må vige .
Ideen om det frie menneske og idealet om at det er ukrænkeligt er fis i en hornlygte.
Det er den politiske charlatans trick, hvor den dumme tror den ser og høre hvad den kloge siger den skal.
Primitiv animalsk adfærd

- Welcome to te machine

Brugerbillede for Per Torbensen

Ja-Bill,hvor er vi uenige i 5.35?

Din kommentar 07.48,de 2 første afsnit,stort set enig.

Dit sidste afsnit,at der er en forskel fra dengang og nu,vel egentlig ikke ?

DDR havde opgangstider i 70 erne industrielt,de havde overhalet England i industriproduktionen i midt 70 erne og på de sociale områder langt foran.Fra begyndelsen af 80 erne sker der i DDR en forandring i nedad gående spiral som undertegnet ikke helt forstår-men de fornyer ikke deres produktions sektor,den forfalder langsomt-men ikke inden for alle sektorer.

Har en fornemmelse at det er den begyndende trussel om oprustning ( Reagan og
stjernekrigs projektet) samt deres stadig store udgifter til forsvar som æder innovationer og kapital fra civilsektor til militær sektor,hvilket godt kunne være en forklaring.

Ud flytningen af industri til Kina fra Vesteuropa i 90 erne og nullerne læs (økonomiske fri zoner med kapitalistisk produktion med billig arbejdskraft samt innovativ vidensarbejdere og større profitrater er også en forklaring op til idag.
Efter 1989 går det stærkt i Vesteuropa,det skulle ikke længere være udstillings vindue og værn mod socialismen idet den ikke længere var en trussel eksternt og internt.

Den Vestlige udflytning af industri foregår i 2 tempoer før 1989 og efter 1989 groft sagt.

Om der er den store forskel idag fra dengang næppe,men er modtagelig for nye input,men uddannelsesniveau og lønninger til den innovative del er væsentlig billigere i Asien generalt,samt beskatningen som er blevet globalt og mere uoverskuelig samt kapitalismens internalisering samt dens rovdyrs mentalitet-ganske kort.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Bill Atkins

Per, det var din bem: Intet nyt under solen - og jeg mener at vores industri er exporteret til Asien, fagbevægelsen knækket, og den røde hær under kapitalismens kommando - det er nyt inder vores sol. Men kansikkert finde steder på jorden hvor den sol har skinnet før.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Dan Johannesson

Tjae.. vi såkaldte 'konspirrationsnødder', har talt om at den globale verdensunion, kommer, igennem lang tid, og at vi senere vil se unioner blive smeltet sammen til en stor verdensunion. Det er gjort ved simpel iagtagelse af fænomener der alle har været aktive i to årtier, og særligt siden 2001, er blevet voldsomt accelereret. Vi er på vej en real fasicistisk verdensunion, med demokratisk pseudoforskalling efter amerikansk forbillede.
Tvivlerne på dette bør læse artiklen igen, for her outlines jo netop konturerne til denne kommende realitet. Der er behov for en voldsom ekspansion i danskernes bevidsthed, problemet er blot at rigtig mange stadig tager matrix suppen af xfactor, og del og hersk mytologier så som 'indvandreproblemet', 'ældrebyrden', 'krisen' (indsæt selv seneste, aktuelt trendy krise ord foran) - for PÅLYDENDE.
Langt det meste af dette er imidlertid mere eller mindre kontrollerede problemstillinger, som igennem årtusinder, er blevet brugt til populationskontrol. Eller som EU så smukt kalder det 'sindelagskontrol'.
Det er korrekt at en del af online undergrundens teorier er tåbelige og forrykte. Men de primære grund tanker om en global skyggeregering, konstant øget centralisering, afvikling af de demokratiske nationalstater, og dannelsen af en global centraliseret, droneovervåget, verdensunion - er nu så langt fremme i sin konkrete virkeliggørelse, at kritiken bør forstumme, og i stedet blive til først ekendelse af udsigelsens sandhed, og siden til konkret, og meget konsekvent, handling.

Brugerbillede for Grethe Preisler

@Jan Weiss,

mangt og meget kan vi nå at komme op at slås om endnu. Men din anbefaling af Torben Nielsens kommentar af d.d. kl. 01.33 tager jeg hatten af for.

Kan vi ikke enes om andet, kan vi godt blive enige med Torben om, at den eneste vej ud af suppedasen, vi efterhånden kan få øje på, er at gøre det næste valg til et valg om ja eller nej til at forlade Unionen.

Om det så skal betyde, at vi må slå pjalterne midlertidigt sammen med tilhængerne af (hende du ved nok) som ingen af os kan døje synet af. Pokkers også at Morten Messerschmidt, den skarpeste af de knive, vi har i skuffen i Bruxelles og Strasbourg, er hendes opfindelse.

Men det får ikke hjælpe - nød bryder alle love, og med ondt skal ondt fordrives!

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for randi christiansen

Så hvad, skal vi komme i gang med at samle mandater til EL - og i øvrigt være med til at ruste dem mod snyd, bedrag og uvarslet højrekørsel - så kan vi måske til næste folketingsvalg nå at samle de mandater op, som S og SF har smidt i muddergrøften.

Og måske så folkeopportunisterne fra DF tør vælge side og vise, hvem de egentlig er - lakajer for finanseliten eller tjenere for folket? Morten, Pia og I andre, jeg er sikker på, at I har et hjerte - lyt til det.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Holger Madsen

Enhedslistens EU-ordfører Nikolaj Villumsen råber i dag vagt i gevær, efter afsløringen af det hemmelige interne dokument, der lægger op til et såkaldt "reguleringsmæssigt samarbejde."
- Da Folketinget i sin tid gav Kommissionen lov til at indlede forhandlinger med USA, var det under forudsætning, at aftalen ikke ville få negative konsekvenser for Danmarks muligheder for at indføre lovgivning på miljø, velfærd og arbejdstagerrettigheder, udtaler han.

Brugerbillede for randi christiansen

Et hemmeligt internt dokument som lægger op til reguleringsmæssigt samarbejde. Ih guder - den er gal. Nu må vi på gaden og protestere mod denne dybt ulovlige suverænitetsafgivelse - tænk, at det kun er et enkelt medlem fra EL, der advarer. Det er jo rystende, hvad der foregår. Er vi allerede så langt ude i sumpen af suverænitetsafgivelse, at finansielle aktører helt uden hæmninger kan gå i marken med sådan en 'frihandelsaftale'? Det ligner stadig mere 'et tilbud der ikke kan siges nej til'. Bliver denne aftale understøttet af eller kørt uden om et folketingsflertal? Og under alle omstændigheder kan man ikke uden om den danske grundlov i noget øjemed - heller ikke forretnings - afgive
lovgivningskompetence. Det er grundlovsstridigt. Vågn dog op.

Brugerbillede for Bill Atkins

Per, det der slår mig når jeg diskuterer herinde på Informations debatsider, det er, at jeg får response fra alle sider. når jeg kommenterer på eksv. kapitalisme, socialisme, velfærd, etc etc, men fagforeningsproblemet er fuldstændig ikke-eksisterende. Og det selv om det er fagforeningerne, der har formet velfærdssamfundet med dets "lige muligheder for alle",solidaritet og en løn til at leve af - sågar SU-en er skabt under fagbevægelsens vinger. Den eneste grund til at europæiske arbejdsgivere, ikke satte en jagt ind på fagforeningsfolkene, som det er sket i de fascistiske lande verden over, i Nazityskland og i USA, det var fordi Europa lå for tæt på Sovjetunionen. Sovjetunionen er væk, fagforeningerne er i dag en skygge af sig selv, velfærdssamfundet skrumper, så det kun omfatter, de der er på arbejdsmarkedet. Alles is væk væk væk. Og fagforeningerne med deres solidaritet, der omfattede alle, også dem uden for arbejdsmarkedet, er helt glemt.

Det er en helt ny situation for de ca. 70% af arbejdsstyrken i Danmark, der har en kort uddannelse, samtidig med at deres arbejdspladser siver til lavtlønsområderne.

Det er gået sådan fordi overDanmark og især akademikerDanmark ikke så det som et problem at arbejdsgiverne kunne flytte rundt med lavtlønsarbejdspladserne som det passede dem - de lod det ske uden at se faren - arbejdsgiverne vidste nok bedst: Working poor, fattige og langtidsledige er underklasseproblemer - det siger sig selv. Men det vil komme til at forandre vores samfund, så også akademikerne sammen med magthaverne kommer til at mærke bitterheden fra underklassen.: Aber dann haben wir anderes metoden, tænkes der i den moderne kapitalistiske terrorlovgivnings- og overvågningsstat.

Brugerbillede for Jan Weis

@Grethe Preisler

Kan naturligvis ikke anbefale nogen at stemme på kartoffeltuden – der tages forbehold hvis nogen skulle læse dette ud af min anbefaling à d.d. kl. 01:33 – men rent tentativt at medtælle folkeopportunisternes stemmer gør vel ikke hele projektet mindre stuerent - skal man besejre en Molok kan det under givne omstændigheder blive nødvendigt at alliere sig med Beelzebub … :-)

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for randi christiansen

Du har fuldstændig ret Bill. Og hvordan etablere en ny stærk platform for folkets rettigheder? Vi kunne arbejde for at samle mandater til EL og i det hele taget støtte dem, alt hvad vi kan. Mens pengemagten bruger stærkt ufine metoder, som vi ved - nu senest med planerne om en frihandelsaftale som de facto fjerner deltagende staters suverænitet. Det er grundlovsstridigt, men bliver alligevel hæmningsløst og i fuld alvor præsenteret som en reel mulighed/risiko - alt imens folkets ejendom bliver solgt for næsen af dem.

Kunne vi så frikøbe jord? Pengemagten anvender impotente ministerier til at opkræve stadig mere urimelig ejendomsbeskatning hos den
almindelige borger, mens de store pengetanke går fri for beskatning - af neolib'erne forklaret med, at disse pengetanke er katalysatorer for aktiv produktion og jobskabelse. Men det, ser vi jo, er en stor fed løgn. Og nu refererer skatteministeriet så til transportministeriet for backup - det skal nok give muskler at spille med over for finansministeriet. Kort sagt : vi er
fucked - men vi kan stadig gå på gaden, lissom dengang vi ikke ville ha atomkraft på dansk jord eller mere krig i Vietnam .... vi må på gaden

Brugerbillede for Torben Selch

Her er en spændende kvinde som måske kan være med til at få skovlen under det wolrd wide kontrolsystem, som styrer verdensøkonomien totalt.

http://21stcenturywire.com/2013/10/03/whistleblower-karen-hudes-how-the-...

Hun er en whistleblower med over 20 års erfaring indenfor systemet. Se specielt videointerviewet - i artiklen.

Jeg tror det er tid til vi skal fjerne bindet for øjnene - og få den "globale agenda" frem i lyset.

Brugerbillede for Bill Atkins

At overDanmark - herunder akademikerDanmark - har været helt uden solidaritet med den danske underklasse kan ses af at antallet af beskæftigede personer i den danske fremstillingssektor er faldet med 106.000 personer svarende til 25 pct. Og så må de unge mennesker tilmed finde sig i at blive hånet offentligt: "Hvert 6. ungt menneske, kan ikke tage en erhvervsuddannelse", står der i dag i aviserne.

Nå men så havde det vel været rimeligt hvis en stor del af de 50 mia. kroner der hvert år går til subsidier til erhvervslivet, var blevet udbetalt til de fremstillingsvirksomheder, der beskæftiger den unge og uerfarne arbejdskraft i Danmark.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Per Torbensen

Kære Bill 16.29.

Fuldstændig rigtigt set-akademiker klassen troede at den vidensbaserede del og forskningen blev i Danmark og derfor solidariserede denne klasse sig ikke med de "lavere"-men nu rammer det alle,så måske der er et håb.

Husker i 90 erne tydeligt en udsendelse hvor Hilden gift med Lykketoft udtalte lige begejstret efter e-mailens fremkomst og internettet-

De blå mænd og fabriksarbejdet er ligegyldigt-det er den kreative klasse og uddannelserne som er fremtiden.

Men ak-produktion og forskning er som en symbiose som imellem mor og barn,der må ikke være for stor afstand rent geografisk imellem disse,hvilket Asien også helt rigtigt har forstået.

Fremtiden hvis vi har en her i Europa,er at udvikle uddannelser som går på tværs af de eksisterende-flere erhvervsuddannelser tilsat teknik,krydret med akademisk metode og tænkning uden du behøver en kandidat og en phd -tænke ud af boksen.

Men selvfølgelig Bill vi har et problem-venstrefløjen sætter ikke dagsordenen endnu-den er blevet liberal og borgerlig og narcicistisk og curling for sine egne.

En kulturrevolution måske,men ikke mere radikalt end at vi kan få vores gule ærter klokken 1700.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Troels Eske Ortvad

Er Kommissionens input fra erhvervslivet i dette spørgsmål biased??

Nedenstående sakset fra en grundig gennemgang af Regulatory Cooperation Council (RCC) på CEOs hjemmesiden. http://corporateeurope.org/publications/regulation-none-our-business:

Who are the two lobby groups with which the European Commission has had closed-door meetings about a future EU-US regulatory process? BusinessEurope (a federation of employers' organisations and individual corporations) is a powerful lobby group that campaigns for weaker social and environmental standards in virtually every piece of new EU legislation under discussion. While claiming to speak on behalf of business in Europe, BusinessEurope, as a Green MEP puts it, represents "the lowest common denominator, the most conservative companies, not those companies that want to move forward", for instance on reducing carbon dioxide emissions.
The US Chamber of Commerce is the most well-funded of all US industry lobby groups and has, over the last decade, spent more than one billion dollars on lobbying. The chamber spent millions of dollars on lobbying and advertising campaigns to block Obama's proposals for regulating Wall Street banks after the financial crisis. It also invested tens of millions of dollars in getting right-wing candidates elected to Congress in recent elections, funding thousands of TV adverts supporting Republican candidates. Critics argue that the chamber, under the leadership of Thomas J. Donohue, "has become a fully functional part of the partisan Republican machine".
This autumn the Chamber declared war on what it describes as the "vast regulatory state" which they claim has emerged under President Obama. "We at the Chamber are going to use every resource at our disposal to stem this unprecedented flow of regulations," Donohue announced, arguing that "Obamacare is a prime example of regulation amok." "And when all else fails: Sue 'em." Donohue said. "The chamber will not hesitate to take the fight to the courts."

anbefalede denne kommentar

Sider