Læsetid: 3 min.

Grønland giver sig ikke uden kamp

Med det seneste juridiske responsum er Selvstyret gået over til de tunge våben i striden med Danmark om bestemmelsesretten over Grønlands radioaktive råstoffer. Dokumentet er udfærdiget af et de største danske juridiske talenter og kan føre parterne til Højesteret. Spørgsmålet er, hvad de vil der?
Trods uenighederne har Aleqa Hammond (t.v.) og Helle Thorning-Schmidt erklæret, at en samarbejdsaftale skal være færdig og underskrevet i anden halvdel af 2014.

Jens Nørgaard Larsen

13. januar 2014

Hvis I køber den, så siger jeg, at det er en tilfældighed,« sagde Grønlands selvstyreformand Aleqa Hammond med et stort smil samme aften, som hun var mødtes med statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Hun svarede på et spørgsmål om, hvordan det kunne være, at Selvstyret havde offentliggjort et 28 sider langt juridisk responsum om Grønlands beføjelser i det betændte spørgsmål om uran netop dagen inden, hun skulle drøfte samme spørgsmål med statsministeren. Konklusionen i responsummet er den stik modsatte af, hvad Udenrigsministeriet tidligere er kommet frem til: Nemlig at Grønland har den fulde ret til at bestemme over udvinding, eksport og kontrol af uran, også selv om det skulle berøre forsvars- og sikkerhedspolitikken, som den danske regering stadig suverænt bestemmer over.

Sandheden er, at Grønland i al hemmelighed har arbejdet på det juridiske responsum i månedsvis, siden en fælles dansk-grønlandsk arbejdsgruppe i oktober offentliggjorde sin rapport om konsekvenserne af at ophæve nul-tolerancen for udvinding af uran. Her stod det klart, at den grønlandske og den danske regering ikke kunne nå til enighed om, hvem der bestemmer i udenrigspolitiske spørgsmål i forhold til radioaktive råstoffer. Forinden havde selvstyret gjort et mere forkølet forsøg på at gøre sin sag gældende med en såkaldt uvildig advokatundersøgelse fra firmaet Lett, som Udenrigsministeriet uden problemer affærdigede som et grønlandsk partsindlæg.

Juridisk sværvægter

Med det nye responsum har Grønland til gengæld oprustet væsentligt på den juridiske bane. Det er udarbejdet af advokat Ole Spiermann, der er partner i Bruun & Hjejle og tidligere professor i folkeret ved Københavns Universitet. Han betegnes som et af de største juridiske talenter i Danmark, og han har beskæftiget sig indgående med netop Grønlands position i Rigsfællesskabet. Selv om den danske regering fortsat er uenig i hans konklusioner, kan man ikke uden videre afvise hans juridiske ræsonnementer. Hidtil har både Statsministeriet og Udenrigsministeriet da også forholdt sig tavse , da de med statsministerens ord »ikke har haft lejlighed til at kigge nærmere på responsummet«. Det har de stadig ikke, her fem dage efter mødet.

Spiermanns argumentationsrække kan brydes op i en række relativt simple punkter: I selvstyreloven for Grønland er der ikke overlap mellem sagsområder. Når Grønland har overtaget sagsområdet råstoffer (og dermed uran), lapper det altså ikke ind over sagsområdet udenrigspolitik, som pr. definition kun kan varetages af staten. Udvinding af uran, eksportkontrol og opstilling af såkaldte safeguards er alle indenrigspolitiske beføjelser, selv om nogle af dem er betinget af Rigsfællesskabets internationale forpligtelser. Dermed har danske myndigheder ingen lovgivende eller udøvende magt på området, Danmark kan ikke blande sig i sagsbehandlingen, og Grønland har end ikke pligt til at holde danske myndigheder orienteret.

Når den danske regering omvendt kommer frem til, at hensynet til rigets forsvars- og sikkerhedspolitik trumfer Grønlands ret til selvstyre, er det fordi regeringen opstiller en ny målestok, som man har opfundet til lejligheden, men som er i modstrid med selvstyreloven, argumenterer Spiermann.

Hvad handler det om?

Hele slagsmålet kan virke en smule omsonst, da Danmark og Grønland for længst er blevet enige om at samarbejde på uran-området i erkendelse af, at det er et spørgsmål, der vedrører begge parter.

Ydermere binder selvstyreloven Grønland til ikke at handle i strid med rigets generelle udenrigspolitik. Trods uenighederne kunne Helle Thorning-Schmidt og Aleqa Hammond da også erklære, at en fælles samarbejdsaftale skal være færdig og underskrevet i anden halvdel af 2014. Men spørgsmålet er, hvor linjerne skal gå i den aftale. Det handler om magt.

Aleqa Hammond taler med stor overbevisning ind i den nationalistiske grønlandske fortælling om et folk, som i årtusinder har overlevet på egen hånd i et nådesløst arktisk klima. Nu er det på tide at stå på egne ben igen, mener hun, og hun virker villig til at gøre alt, hvad der står i hendes magt for at forhindre, at Danmark stiller sig i vejen.

I sidste ende kan sagen ende for tre højesteretsdommere. Det ville i så fald være første gang i Rigsfællesskabets historie, og kilder peger på, at det kan ryste hele konstruktionens overlevelse. Her er det måske på sin plads at minde parterne om, at hvis man tager spørgsmålet for pålydende, drejer det hele sig om en enkelt planlagt mine i det sydlige Grønland, hvor det lige nu ikke engang kan betale sig at hente uranen op.

Hvis det derimod handler om forsmåede følelser, kan spørgsmålet alligevel ikke afgøres i retten.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Trond Meiring
  • Per Pendikel
  • morten Hansen
  • Philip B. Johnsen
  • Torben Selch
  • Ivan Gullev
  • Jan Pedersen
  • Jairus Lyberth
  • Anders Feder
Trond Meiring, Per Pendikel, morten Hansen, Philip B. Johnsen, Torben Selch, Ivan Gullev, Jan Pedersen, Jairus Lyberth og Anders Feder anbefalede denne artikel

Kommentarer

Helge Rasmussen

Kan ikke forstå at Grønland er så forhippet på at lave uran og smadre naturen med minedrift, når de har en kæmpe resourse af, en mere og mere, på verdensplan efterspurgt vare, rent drikkevand fra indlandsisen.

I masser af lande i hele verden, skal drikkevand købes i dagligvarebutikker, leverandørerne er, for en stor del, multinationale selskaber, som fremstiller vandet ved hjælp af omvendt osmose, en fremstillingsmåde der kræver en hel del energi. Resultatet er rent vand der smager af ingenting.

I Grønland er udvindingen langt billigere og nemmere, man holder en spand under der hvor smeltevandet løber ud i havet.

Her må være et marked hvor Grønland kan konkurrere på både kvalitet og pris, vel at mærke, uden at forpeste miljøet.

Troels Ingvartsen, Trond Meiring, morten Hansen, Karin Krause, Anne Eriksen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar

Når grønlænderne selv vil - måske via højesteret - så lad dem - straks.
Et rigsfællesskab der skal bygge på strid er som et dårligt ægteskab - dømt til skilsmisse. Så - det er op til det politiske flertal i landsstyret.
Vil de virkelig det.
Set fra forældrenes side - spark den forkælede teenager ud hjemmefra.

Jesper Frandsen

Helge @ Godt med konstruktive forslag :0). Men der er en lille hage ved forslaget og det handler om transporten af det rene vand.

Uran lyder bedre end vand...det andet kommer nok engang, hvis miljøet ikke er forgiftet inden.
Grønland har ikke den viden og kompetence, der skal til at håndtere disse værdier og andre landes int. og befolkningen er meget lille.
Danmark er også mindre, men vi har været involveret i mange år - på godt og ondt.

Det er tvivlsomt om grønlandske politikere er i stand til at varetage grønlands interesser på internationalt plan, når de har fejlet så massivt på mange områder på det langt lettere tilgængelige nationale plan.

Morten Pedersen, Troels Ingvartsen, Per Torbensen, morten Hansen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Ole Spierman er ganske rigtigt en juridisk kapacitet, som under selvstyrekommissonens virke udviklede en ærlig interesse for grønlandske synspunkter. Hans responsum vil lige som et dansk modsvar selvfølgelig være præget a f et ønske om at få ret-ligesom i enhver retssag. Det ligger jo i blodet på enhver jurist a t argumentere for et synspunkt og kan man yderligere fremstå som klogere end justitsministeriet er det en ekstra fjer i hatten.
Hans indlæg vil altid fremstå som et partstindlæg og ikke som et responsum, da kun den ene part har bestilt det.
I selvstyreloven har man indført en særlig ordning til afgørelse af kompetence spørgsmål når opgaver skal fordeles mlm. staten og selvstyret herunder når de 33 områder Grønland kan overtage uden at komme i strid med grundloven skal forhandles. Først skal et nævn på fem personer tage stilling og ved uenighed kan spørgsmålet forelægges tre højesteretsdommere til afgørelse.
Det forekommer mig meget vanskeligt at forestille sig at et sådant panel vil føle sig egnet eller have lyst til at tage stilling til en dansk regerings vurdering af om et spørgsmål har betydning for dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik. Det er jo netop et politisk spørgsmål og ikke juridisk og kan næppe vurderes af nogen domstol overhovedet.
Indtil videre kan man så skrive alle de responsa man vil, men på et eller andet tidspunkt skal sagen jo afgøres. Men af hvem så, hvis det ikke er den danske regering og folketing ? i det danske kongerige.
Nu kan det jo så være at regeringen når alt kommer til alt hverken har indvendinger mod uran udvinding og eksport eller efter behørige internationale aftaler og konventionstiltag ser sine sikkerheds-og udenrigspolitiske interesser anfægtede.
Så kan det ende med at Aleqa Hammonds initiativ blot var og er en tom nationalistisk markering før tid.
PS. Går ud fra at Danmark i så fald har en legitim interesse i at undgå et retligt og økonomisk ansvar for råstofudvindingen i Grønland og må frigøre sig fra oliespildsudgifterne uden for basislinierne.

Mads Christensen, Troels Ingvartsen, Anders Nilsson, Anne Eriksen, Anders Feder og Mandatar Torben Wilken anbefalede denne kommentar
Katrine Visby

Det virker meget logisk at Grønland har ret til deres egen uran. De skal nok bare passe på kineserne eller amerikanerne, der sikkert også er ude efter en snedig aftale.

I det hele taget er det smagløst at se de grådige gribbe stå klar efter nogle af de sidste mineraler der er her på jorden, som de vil score profit på. Og som i sidste ende vil havne i de rigestes lommer.

Mandatar Torben Wilken

Der et afgørende punkt som ikke omtales og det er hvorvidt Folketinget overhovedet kan træffe beslutning i hele dette kompleks om Grønland og hvem der har ejendomsretten. Da Danmark solgte "De Vestindiske Øer" til USA skete det mig bekendt efter en forudgående folkeafstemning. Jeg mindes ikke at den danske befolkning har fået denne Grundlovs sikrede ret opfyldt.
Nu mente tidligere statsminister Ander Fog Rasmussen jo, at han bare kunne gøre som han selv ville. Hans politiske virke og de ting han har stået bag kommer frem i lyset lidt efter lidt. Der står meget i hans "Sorte bog" som offentligheden ikke har fået kendskab til.
Uran er et stof som har storpolitisk interesse. Grønland kan ikke selv, med en befolkning på størrelse med en provinsby og og uden kyndige militære og politi-mæssige forudsætninger, på betrykkende vis, løfte opgaven selv. USA vil aldrig kunne acceptere denne situation nabo til sig selv. At få kinesiske krigsskibe i Grønlandske farvande anser jeg ikke for at være realistiske uden voldsomme internationale reaktioner og berettigede bekymringer. Det vil blive et storpolitisk emne som vil bringe spørgsmålet om verdensfreden på banen.
Danmark har løst opgave på en måde som USA har været tryg ved. Uden denne tryghed var der sket ting og sager. Det har Grønlands Selvstyre slet ikke overblik til at forstå. De ser nu kun penge, mange penge til selvstyres medlemmer. Så kort er den virkelighed.

Mandatar Torben Wilken: Jeg mindes heller ikke at være blevet spurgt ved en folkeafstemning om A. P. Møller skulle have adgang til Nordsøolien. At hævde at Folketinget ikke skulle have beføjelser til disponere over rigets naturressourcer er det rene fantasteri.

Torben Wilken må anerkende, at den danske regering bestemmer rigets udenrigspolitik og herunder blandt andet kan forøge eller indskrænke rigets område og altså tillade at Grønland udtræder af kongeriget. Det kræver ingen dansk folkeafstemning. Men det følger af Grl's § 19 at det ikke kan ske uden folketingets samtykke. Læs selv paragraffen.
Det er også den forudsætning der gælder for selvstyrelovens bestemmelser om fremgangsmåden omkring en evtl. selvstændighed for Grønland. Her skal der til gengæld holdes folkeafstemning om sagen som skal støttes af et passende flertal.
Det kræver desuden omfattende forhandlinger og ikke noget man kan erklære fra den ene dag til den anden.
Hvilken indflydelse amerikanske synspunkter vil have kan man vist ikke udtale sig om.
Men jeg tror nok de vil 'ærgre' sig - hvis ikke mere, fordi Danmark siden 1917 har fungeret som en udmærket stedfortræderstat.
Det må vi alt sammen have til gode, hvis det skulle blive aktuelt.
Selv synes jeg at alle de diskussioner og vurderinger, der foregår i disse år kun kan blive gisninger. Foreløbig og lang tid fremover er skemaet for vejen frem lagt fast i selvstyrelovens bestemmelser som aftalegrundlag for forholdet mellem Grønland og Danmark.

steen nielsen

Skulle vi ikke skåne hinanden for et sådant bittert opgør, kunne man ikke lade grønlænderne være herre i eget hus?

Grundloven er vanvittig og håbløst forældet. Grundloven forhindrer Grønlands og Færøernes manøvre muligheder indenfor sikkerhed og udenrigspolitiske områder.
Der eksisterer hverken grønlændere eller færinger i Grundloven. Og det er meget problematisk. Grundloven er kolonialistisk og fjentligt over for færinger og grønlændere.
Jeg fatter ikke hvorfor befolkningerne i Grønland skal spørges om Grønlands overgang til et selvstændigt nation.
Jeg har den opfattelse at afgørelsen skal tages i Inatsisartut/Landstinget. Selvfølgeligt skal der være omfattende information og debat før afgørelsen i Landstinget.
Det er sprængfarligt emne. Hvis 49% siger ja til selvstændighed og 51% siger nej så har vi et problem. Der bor omkring 10.000 danskere. Og danskerne har stemmret. Og eventuelt et meget tæt afstemning ville mange beskylde danskere for at have forpurret grønlændernes drøm om et selvstændigt nation.

Estermarie Mandelquist og Per Pendikel anbefalede denne kommentar

Pórto Qisuk: Hvis det sker har det nationalistiske segment du tilhører jo kun sig selv at takke. Kan Grønlands befolkning ikke komme overens internt er spørgsmålet om selvstændighed slet ikke aktuelt.

Mandatar Torben Wilken, Mads Christensen, Troels Ingvartsen, Jesper Sano Højdal og Anders Nilsson anbefalede denne kommentar

Hvis Ole Spiermann er "et af de største juridiske talenter i Danmark", så ser det vist sort ud for juraen i Danmark. For hans påstand om, at de sagsområder, som Selvstyreloven har overdraget til Grønland, er helt og aldeles overdraget til selvstyren, også når udøvelse af disse kompetencer vedrører udenrigspolitiske forhold, er grebet ud af den blå luft.

Hvis dette var korrekt, så var Selvstyreloven simpelthen forfatningsstridig, idet Grundloven forbeholder udenrigspolitik Kongen, dvs. Danmarks regering.

Samtidigt gælder det for alle forbundsstater, at kompetenceoverdragelse til delstater netop ikke implicerer overdragelse af kompetencer, i så vidt de har udenrigspolitisk udstråling. Her er der stor enighed blandt alverdens førende jurister, hvis faglige kompetencer vist nok vejer lidt tungere end det "juridiske talent" Ole Spiermann.

@ Feder.
Nu er det nok meget vanskeligt at fortælle Grønlænderne, hvad der er det rigtige at gøre i forbindelse med Grønlands vej til frigørelse fra kolonimagten Danmark.
Det er en velkendt problematik hos minoriteter - og i særlig grad undertrykte - at fortællingen om dem er skrevet af "herskerne". Bevægelsesfriheden er fastsat af "herskerne" og hvad der er rigtig og forkert fastslås af "herskerne".
På samme måde som mange andre minoriteter har Grønlændere fået en påtvunget kultur - et påtvunget værdigrundlag - som ikke er forankret i folkets historiske udvikling.
Grønland er ikke Dansk. Har aldrig været det og regningen for konsekvenserne af mishandlingen af Grønlænderne bør Danmark udrede uden forbehold.
Nationalisme i forbindelse med Grønland - og det Grønlandske folk - er en forfejlet karakteristik.
Hvordan Grønland bliver Grønland skal vi i Danmark nok afholde os fra, at forklare Grønlændere. Men vi bør stille os til rådighed, når de får brug for en håndsrækning.
Uselvisk og uegennyttigt selvom det indvarsler en ny tid i Danmarks relation til det Grønlandske folk.

Henrik Møller

Hvis Grønland bliver uafhængige af Danmark, bliver de bare afhængige af nogle andre.

Mandatar Torben Wilken og morten Hansen anbefalede denne kommentar

Per Pendikel: Hvem har også gjort dig til overdommer over "hvad der er det rigtige at gøre i forbindelse med Grønlands vej til frigørelse fra kolonimagten Danmark"? Det du siger ville jo svare til at sige at danskere der stemmer til venstre for midten ikke selv ved hvad der er bedst for dem, men bare gør det fordi de er under indflydelse af dunkle magter der udgår fra Moskva. Det er et nedladende og umyndiggørende menneskesyn at påstå at voksne grønlændere ikke selv ved "hvad der er rigtig og forkert", bare fordi du selv har en anden dagsorden.

Simon Rosenkilde

Jamen fedt.. Lad os sælge ud af vores værdier, fordi det er "synd for dem".. Guys..? Wake up? Det uran (og resten af deres grundstofffer) er Mia. værd, og vi har et land, der skal køre her i Europa. - Tror I vores rigdom kommer af sig selv..? Tror I Grønland har biddraget med ret meget andet, end en massiv udgift, de sidste hundrede år..?

Nej.

Fakta er, Grønland har kostet os Mia. i samme periode, og det er på tide, at de begynder at biddrage tilbage, og desuden har VI fanme brug for hver eneste øre vi kan vende og dreje i fremtiden: USA, og dermed vesten, går fallit om ti år, og DER er der sgu ingen kære mor. I værste fald bryder verdensøkonomien totalt sammen og så har VI sgu problemer.

Face it, det kan godt være, at det, lige nu, er "pisse synd" for grønlænderne, men hvis vi ikke holder fast i de oceaner af mineraler, der er deroppe, så bliver det sgu FUCKING synd for os.

Kom over jeres pladderhumanisme, tænk kreativt og løsningsorienteret og kom ud i virkeligheden.

Simon

Bjarne Riisgaard

Pórto Qisuk`s indlæg rejser et interessant identitetsspørgsmål, nemlig om hvem der er hvad, og kan gøre krav på hvad i den sammenhæng. Jeg boede og arbejdede i Grønland fra 2004 - 2009, og flertallet af de mennesker jeg mødte, både som kolleger og privat omgangskreds var fastboende og havde været det flere år. Mange af dem var i etnisk blandede ægteskaber, og der var alle forskellige nuancer af hud- og hårfarve, dog talte flertallet af dem dansk som hovedsprog. Samtidig kaldte de fleste af dem sig "Grønlændere", uanset hudfarve og sprog. Det var tilsyneladende en ret almindelig situation, hvad der ikke burde kunne overraske når man tænker over, hvor diffuse begreberne "Dansker" og "Grønlænder" er blevet efter flere generationer med blandede ægteskaber. Der findes naturligvis i Grønland ligesom alle andre steder folk der ønsker at se "nationen" endimensionelt, som kun bestående af én bestemt etnisk eller kulturel gruppe, I Danmark repræsenteres de tit af Dansk Folkeparti, andre steder vil det selvfølgelig være andre repræsentanter. Pórto Qisuk kunne med sin bemærkning: " Der bor omkring 10.000 danskere. Og danskerne har stemmret. Og eventuelt et meget tæt afstemning ville mange beskylde danskere for at have forpurret grønlændernes drøm om et selvstændigt nation" og den tilsyneladende vilkårlige opdeling mellem hvem der er "danskere" og hvem der er "grønlændere" - lyde som om han er en af den slags folk, men det er et kunstigt nationalitetsbegreb han konstruerer på den måde, og grænsen til racisme kan være svær at få øje på i den sammenhæng.

Mandatar Torben Wilken, morten Hansen, Troels Ingvartsen, Martin Poulsen, steen marr, Jesper Sano Højdal og Anders Feder anbefalede denne kommentar

Reglen er den, at alle der på datoen for en evtl. folkeafstemning om selvstændighed har valgret til landstinget også har ret til at deltage i folkeafstemningen. Det vil sige at man skal have haft fast folkeregister adresse i Grønland i mindst 6 måneder med nogle særregler om midlertidigt ophold uden for landet p.g.a. studier, sygdom m.v.
For alle har det skam betydning fordi man som fastboende som udgangspunkt mister sit danske statsborgerskab hvis Grønland bliver selvstændigt ligesom de fastboende ca 15000 grønlændere (som altså heller ikke kan deltage i folkeafstemningen) i DK mister deres grønlandske fordi man ikke kan have dobbelt statsborgerskab efter de danske regler.

Det vil der nu nok blive lavet særlige regler/ overgangsregler for at undgå selvom et selvstændigt Grønland i princippet selv kan fastsætte reglerne for hvem der kan anses for 'grønlændere' . Det ville give en masse bøvl at fastholde udgangspunktet f.eks i situationen med familier hvor nogle er danskere og nogle er grønlændere.
Så hvis ja-sigerne ikke kan mønstre et passende kvalificeret flertal, så er det nok fordi
man vil forblive i kongeriet.

@ Møller
"Hvis Grønland bliver uafhængige af Danmark, bliver de bare afhængige af nogle andre."
Det har du helt ret i og det har Grønlændere også ret til. At vælge frit.
Spørgsmålet om Grønlandsk afhængighed er ikke anderledes end det er for Danmark.
Nationalstaten er karakteriseret ved, at den er istand til at forsvare sine grænser og håndhæve sin suverænitet og dette element mangler Danmark også. Kun ganske få lande kan i dag reelt betragtes som nationalstater og de har stort set alle atomvåben.
@ Feder.
Jeg håber ikke at jeg har gjort mig til overdommer. Min intention har været, at pege på det Grønlandske folk må tilbageerobre deres værdigrundlag og hele kultur på ruinerne af et Dansk kolonimagt styre.
@ Rosenkilde.
De milliarder Grønland modtager kan betragtes som en del af erstatningen for bortførelse af Grønlandske børn, ødelæggelse af Grønlandske boliger, ødelæggelse af Grønlænderes kultur. Er de milliarder det eneste Danmark behøver at betale, er det billigt sluppet.
Det eneste Danmark har at gøre i Grønland er at være behjælpelig med at rette op på de grusomme ting Danmark har forårsaget.
Denne Danske pegen fingre af Grønlændere, som forfægter deres ret til suverænitet er interessant. Men følger mønstret hvor herskerne - sejrherren - er den som skriver historien.

"Aleqa Hammond taler med stor overbevisning ind i den nationalistiske grønlandske fortælling om et folk, som i årtusinder har overlevet på egen hånd i et nådesløst arktisk klima. Nu er det på tide at stå på egne ben igen, mener hun, og hun virker villig til at gøre alt, hvad der står i hendes magt for at forhindre, at Danmark stiller sig i vejen."

Det nationalistiske element i Danskernes angreb på Grønlændere, der kæmper for frihed, udspringer af Danskeres betragtninger om Grønlændere og nationalisme. Grønland har aldrig været en nation og Grønlændere har - efter min vurdering - ikke den nationalistiske tilgang Danskere - og andre befolkninger i nationalstater - kan være i besiddelse af. Der er en etnicitet, som udspringer af årtusinders udvikling, som Danskere kun i nogle få århundrede har været en del af.
Men tilgengæld en ubehagelig ødelæggende del.

Vi har intet ansvar for de tåbeligheder, nederdrægtigheder og det barberi tidligere generationer af Danskere har præsteret i Grønland. Men de nuværende generationer har ansvaret for hvordan Danmark opføre sig overfor Grønland idag.

Bjarne Riisgaard

Bortset fra den tvivlsomme generalisering i Per Pendikels teori om, at "Grønlændere har - efter min vurdering - ikke den nationalistiske tilgang Danskere - og andre befolkninger i nationalstater - kan være i besiddelse af", er karakteristikken "Der er en etnicitet, som udspringer af årtusinders udvikling, som Danskere kun i nogle få århundrede har været en del af" formentlig faktuelt forkert.

Historisk set taler man vist om 3 forskellige arkæologisk dokumenterede uafhængige asiatisk/eskimoiske indvandringsbølger. Den første fra tiden før kristi fødsel, af en kultur der tilsyneladende var uddød da den næste indvandringsgruppe ankom. Denne anden gruppe overlevede vistnok selv kun isoleret på østkysten, hvor de til gengæld var den eneste befolkningsgruppe, og med et markant anderledes sprog end vestgrønlændere, da europæiske hvalfangere kom i kontakt med dem i det 18. århundrede. Den sidste indvandringskultur var den teknologiske mest udviklede, og indvandrede til nordvest Grønland omtrent samtidig med, at nordboerne begyndte at indvandre til den sydvestlige del (hvor de så siden uddøde), Den sidste gruppe var den bedst tilpassede til vilkårene, og det var deres efterkommere hvalfangerne og Hans Egedes projekt senere kom i kontakt med. Så afhængigt af Per Pendikels definition af etnicitet, er det formentlig højst ca. et årtusinde der er tale om, for så vidt angår Vestkysten hvor det store befolkningsflertal altid har levet. På østkysten bliver det lidt mere, men da øst- og vestkysten har udviklet sig vidt forskelligt, tlsyneladende uden kontakt med hinanden, er det næppe afgørende.

Noget helt andet er, at den betydning, Per Pendikel med erklæringen om at "- det Grønlandske folk må tilbageerobre deres værdigrundlag og hele kultur" - tillægger det etniske spørgsmål, i forhold til kultur og værdidebatten, forekommer anakronistisk og helt irrationel i forhold til hvordan det moderne, multietniske grønlandske samfund skal udvikle sig.

.

Mandatar Torben Wilken, Anders Nilsson, Troels Ingvartsen og Anders Feder anbefalede denne kommentar

Per Pendikel:

"Min intention har været, at pege på det Grønlandske folk må tilbageerobre deres værdigrundlag og hele kultur på ruinerne af et Dansk kolonimagt styre."

Hvorfor ikke overlade det til grønlænderne at afgøre hvad de skal og ikke skal tilbageerobre?

Martin Poulsen

Grønland er dansk ejendom. Færdig basta. Hvis det nye kuld af magtliderlige politikere med fru. Hammond i spidsen bliver meget mere frembrusende og nationalistiske, så må vi sætte den danske hær ind og klare problemerne.

Mandatar Torben Wilken og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar

@ Riisgaard
Selvfølgelig er der tale om flere indvandringsbølger, som der har været det i Danmark.
Jeg kender ikke meget til arkæologiske undersøgelser i Grønland, på anden måde, end de er få og ikke rækker mange år bagud.
Og det er under alle omstændigheder en almindelig plausibel antagelse, at dersom det er Danske arkæologer der opererer i Grønland, vil fund afspejle den interesse der ligger bag udgangspunktet.
Altså den Danske. Ikke den Grønlandske.
Iøvrigt: Som et kuriosum var der tidligere iår, en ganske interessant udstilling på universitets museet i Tromsø med titlen: "Hvem kom først ?" referende til problematikken mellem Nordmænd og Samere. En på mange måder aktuel konflikt og som måske i særlig grad bliver det, i forbindelse med '60ernes afdækning af bl.a. store områder med Rock-Art.
En udstilling som i påfaldende grad er udtryk for begrænset viden om f.eks. hvornår Samerne kom. Og hvorfra. Alle andre folkevandringer har museet optegnelser for. Blot ikke Samernes.
Uden jeg ved det, antager jeg, at det er Nordmænd, som står bag udstillingen.

@ Feder.
Jeg tror det fremgår, at jeg mener Grønlændere har suveræniteten over Grønland.
@ Poulsen
Tja. Det er nok lige akkurat dét, som Danske hær selv har kapacitet, til kunne klare ;)

Anders Nilsson

@Per Pendikel: Du skriver at du ”ikke kender meget til arkæologiske undersøgelser på anden måde, end de er få og ikke rækker mange år tilbage”.

Jeg kan supplere med, at du heller ikke kender meget til Grønlands historie. Det fremgår klart af dette citat fra dine indlæg:
”Der er en etnicitet, som udspringer af årtusinders udvikling, som Danskere kun i nogle få århundrede har været en del af.
Men til gengæld en ubehagelig ødelæggende del.
Vi har intet ansvar for de tåbeligheder, nederdrægtigheder og det barbari tidligere generationer af Danskere har præsteret i Grønland. Men de nuværende generationer har ansvaret for hvordan Danmark opføre sig over for Grønland i dag”.

Jeg vil foreslå, at du gør et ophold i dine skriverier, mens du nærlæser denne helt dugfriske gennemgang af Grønlands historie:
http://www.kamikposten.dk/global/maskinrum/rutine/leksikon.aspx?tag=emne...

Mandatar Torben Wilken, Per Pendikel og Mads Christensen anbefalede denne kommentar
Simon Rosenkilde

Syntes det er bekymrende, at folk så ublut er klar til, i barmhjertighedens navn, at udhule en af de helt store økonomisk gevinster, der er for vores fremtid.

Mia. For "svie og smerte"..

Men ok, fair play, gør det, smid endnu mere af vores land væk, gør det.. Smør et smil på og sig her, I 50.000 sjæle, her er jeres jord og jeres fremtid.

Og imens disse få, lykkeligt griber fremtiden som multimillionærer, så kan du samtidigt skrive til dine egne børns fremtid om din gode gerning, imens disse ligger, som i et andet tredjeverdensland, og kæmper om krummerne i det post-majestætiske Europa.

Det er svært at forestille sig når alt går godt, men når USA falder, hvad tror du så der sker med lille Danmark..?

Uanset hvor meget bacon vi producerer, så er det O og en fis værd, når ingen har råd til at købe det.. Fakta er, det vi kommer til at hvile os op af, er Kina, og intet andet.

Kina, har ikke en skid at gøre i lille Danmark, men de vil fanme gerne meget i Grønland. Et Grønland, der pinedød SKAL være Dansk til den tid, ellers er vi et U-land når I pensioneres og jeres børn er voksne.

Forbandelsen eller velsignelsen fra fremtidige Danmark, står og falder med vores engagement i Grønland, og længere er den ikke.
S.

@ Nilsson
Linket er interessant og indeholder meget faktuelt korrekt data.
Men mangler tilsvarende meget og bliver derved et skønhedsscenarie af Danmarks behandling af Grønlands folk. Væsentligt er også, at gennemgangen omfatter noget nær nutiden og ikke historien.
Grønlændernes historie.

Den komparative kobling til Spanier og Portugisere skriver ikke Grønlændernes historie og ej heller Grønlændernes historie set gennem Danske brilleglas, som allerede i begyndelse er taget på:
" ... udgør den dansk-norske fællesregerings kurs over for grønlænderne et lyspunkt.".
Konklusionen skrives med det samme.
I vores selvforståelse som Danskere, er det et udmærket indlæg (uden jeg iøvrigt ved om Thorkild Kjærgaard er Dansker er Grønlænder).
Men alene Danmarks bortførelse af Grønlandske børn. Dansk tvangsflytning af Grønlændere m.m. vidner om, at Danmark har betragtet Grønlændere som andet end et ligeværdigt folk.
Man kan sige, at Danmark i de sidste århundrede - i en hvis udstrækning - har forsøgt at få det Grønlandske folk ligestillet i Riget.
Men ikke bestræbt sig på at Grønlændere blev ligeværdige.
Det er som bekendt to helt forskellige ting.

@ Rosenkilde
" ... men når USA falder, hvad tror du så der sker med lille Danmark..?"
Det vil være godt, hvis Danmark - og med dét andre industrialiserede lande - tager hul på fremtiden, og Danmark finder en god allieret i det Grønlandske folk og ikke står overfor et folk, der står på spring for opnå den frihed, som de aldrig har haft under Dansk overherredømme.
Godt med et ligeværdigt samarbejde mellem to folk.
Danmark bliver ikke mindre af, at Grønlænderne får deres frihed.
Men bliver aldrig større, hvis ikke de får den.
Der er ingen grund til Danmark læner sig tilbage og ser på Grønlænderne som landets reservekapital - eller pensionsopsparing - når mor Danmark hoster afsted med rollatoren under trykket fra den ene finanskrise efter den anden.

Grønlænderne må vælge deres samarbejdspartnere, som vi i Danmark vælger vores.
Og Danmark har vel endnu noget af evnen, til at skabe ligeværdige relationer til andre folk, selvom det sidste års aggressive udenrigspolitik nok i nogen udstrækning har forringet evnen og mulighederne.

Anders Nilsson

@Per Pendikel: Du skriver "Men mangler tilsvarende meget".

Hvad er det for noget "tilsvarende meget", der mangler?
Du må give konkrete eksempler på det du mener, der mangler!

Du nævner "Danmarks bortførelse af Grønlandske børn". Det kan du læse mere om her:
http://www.kamikposten.dk/global/maskinrum/rutine/leksikon.aspx?tag=emne...

Du nævner "Dansk tvangsflytning af Grønlændere". Det kan du læse mere om her:
http://www.kamikposten.dk/global/maskinrum/rutine/leksikon.aspx?tag=emne...

Og så forstår jeg ikke, hvorfor det er interessant om Thorkild Kjærgaard er dansk eller grønlandsk. Det bedes du også forklare.

Mandatar Torben Wilken, Troels Ingvartsen, Mads Christensen, Anders Feder og steen marr anbefalede denne kommentar

Per Pendikel
Jeg ved ikke hvor meget den slags betyder bortset fra at Aleqa Hammond og andre nævner grønlændernes 4000-årige historie, som der nu på en eller anden måde skal skabes relationer til som basis for et selvstændigt Grønland.
Man mener - og jeg henviser til Polarfronten - at der kom mennesker til Grønland for ca 4.500 år siden , men at de for længst uddøde.
DNA-spor fra en hårlok fra det tidligste fund fra den tid gjort i Østgrønland viser at de havde deres oprindelse i Aleutterne i Sibiriens arkipelag ;kilde den verdenskendte arkæolog og dna forsker Eske Willerslev.
De nuværende grønlænderes forfædre kom efter dna målinger fra Alaska og konstituerer thulekulturen, som på jagtture kom til Grønland og bl.a. søgte efter jern fra en nedfalden meteor, man havde hørt om. Det grønlandske ord for kniv: savik har overlevet i navnet på bygden Savissivik. De kom i 12-1300 tallet og man finder bl.a nordbo dna i thulekulturens dna. Nordboerne kom som bekendt i 8-900 tallet og har åbenbart dengang og op til i dag sammen med danskere og europæere blandet sig heftigt med thulekulturens oprindelige og senere befolkning. Det er så definitionen på hvad en 'ægte' grønlænder er for en størrelse.
Personligt synes jeg det er en lidt vaklende baggrund at bygge sin unikke identitet på.
PS Ved nærmere eftertanke må historien om Danmark som - oven i købet brutal kolonimagt- nok også modificeres i betragtning af at Island, Færøerne og Grønland var dele af Norge som integrerede lydlande i rigsfællesskabet mlm. Norge og Danmark. I 200 året for Danmarks tab af Norge ved Kielerfreden , hvor de nævnte områder så ikke blev afstået til Sverrig men forblev en del af det danske rige.

Jeg har da intet imod at Grønland bliver selvstændigt, men begrundelsen historisk og etnisk er bare forkert og ud fra hvad man kunne kalde 'statsræson' er det uhyre dumt og husk at indtægter fra råstofudnyttelse kun flyder i et begrænset åremål, men selvfølgelig nok længere end de nuværende beslutningstagere formår at tage hensyn til. Så må børnebørn og oldebørn klare sig som de bedst kan.

Troels Ingvartsen, Anders Nilsson, Mandatar Torben Wilken, Per Pendikel, Jesper Sano Højdal og Mads Christensen anbefalede denne kommentar

@ marr
Spændende og som sagt tidligere, kender jeg ikke i større udstrækning til de arkæologiske arbejder i Grønland. Betingelserne for arbejdet er selvsagt vanskelige, hvilket dog ikke gør det mindre interessant og de fund, som du hér referer til viser, at Grønlænderne har en årtusind lang historie.
Når du derimod skriver at: " ... bortset fra at Aleqa Hammond og andre nævner grønlændernes 4000-årige historie, som der nu på en eller anden måde skal skabes relationer til som basis for et selvstændigt Grønland. .... " ser jeg en hvis manglende forståelse for det Grønlandske folk.
Alle folk søger at knytte bånd til historien og søger at bruge deres historie politisk og kulturelt. Det gør vi også som Danskere.
Grønland er vanskelig arkæologisk. Men i takt med en større interesse for landet, med blandt andet geologiske undersøgelser og boringer, vil der utvivlsomt være mere af det Grønlandske folks historie som afdækkes.
Ikke overraslende viser bl.a. pollen i allerede foretagne boringer, at Grønland har været andet end én stor isklump.
Problematikken med Norge/Danmark er der selvfølgelig. Men forekommer mig i denne sammenhæng at være irrelevant. (Hvad er Norge egentlig? Hvornår blev Norge Norge med den udstrækning, som vi idag kender Norge og er Danmark Danmark selvom Danmark har et Tysk kongehus m.m.?).
Debatten i en anden tråd: "Mens Danmark har glemt alt om 1814 ... husker Norge" er også interessant. Men det er, overfor det Grønlandske folks historie som debatten hér berører, nutid.
Er den historiske begrundelse for Grønlændernes ret til frihed historisk og etnisk forkert, kan det være vanskeligt for noget folk overhovedet, at påberåbe sig ret til et område. Også Danskere og også Nordmænd.

Er det i virkeligheden udviklingen, som er problemet i denne debat?
- At frisættelsen af det Grønlandske folk efterlader os som tilskuere i vores egen kultur, som er ved at pakke sammen og lukke ned?
Ind imellem ser det ud som vi mener, at det Grønlandske folk ikke kan klare sig. -At de 'løbes over ende' af Kina, USA eller andre. Der er ingen tvivl om, at det Grønlandske folk får nogle store udfordringer i frihed. Manøvrerer i Verdenssamfundet er ikke altid lige let, hvad vi i Danmark så udmærket ved (ex. den Danske deltagelse i angrebet på Irak).
Men med frihed til det Grønlandske folk, vil Grønland være med til at sætte den nye dagsorden i Verdenssamfundet, sammen med mange af de andre folk, der i det seneste århundrede har fået deres frihed.
Det er derfra fornyelsen kommer. Ikke fra de gamle industrialiserede lande der har fokus på krig og finanskapital.
Selvfølgelig skal det Grønlandske folk få en betingelsesløs frihed fra Dansk overherredømme. Alt andet er grotesk og at der overhovedet stilles spørgsmål ved det, fortæller en hel del om den Danske kulturarv.
Danmark har - stadig - udmærkede virksomheder og udmærkede politikere og videnskabsfolk der har vilje, viden og erfaringer i samarbejdet med andre folk og et ligeværdigt samarbejde med det Grønlandske folk, er nu engang at foretrække frem for holde fast i et overherredømme, som bør ligge ethvert civiliseret moderne land meget fjernt.

@ Nilsson
" Hvad er det for noget "tilsvarende meget", der mangler?"
Man kan ikke beskrive et folks lidelser, ved beskrive at andre folk har lidt mere.
I artiklen om de bortførte Grønlandske børn, er der for mange "måske" og lign. og den sidste artikel har jeg endnu ikke læst. Jeg syns faktisk ikke det er læseværdigt.
For belyse problematikken m.h.t. skrive historie, kan jeg anbefale Odd Mattis Hættas indlæg: "Rock carvings in Saami perspective" i materialet: "Perceiving Rock Art: Social and Political Perspectives". Dersværre kan jeg ikke finde den på nettet. Men det er udkommet på Novus forlag og selvom det er fra '95 belyser det ganske godt historieskrivningens problematik i forbindelse med minoritets folk.

" ... för när mänskorna har varandra,
bor de alla i samma land,
och allting vi vil ge till andra,
kan du få ur min öppna hand. "
Beppe Wolgers.

Mandatar Torben Wilken

@Per Pendikel du skriver d.14. januar, 2014 - 11:36 # bl.a.:

@ Feder.
Nu er det nok meget vanskeligt at fortælle Grønlænderne, hvad der er det rigtige at gøre i forbindelse med Grønlands vej til frigørelse fra kolonimagten Danmark.
Det er en velkendt problematik hos minoriteter - og i særlig grad undertrykte - at fortællingen om dem er skrevet af "herskerne". Bevægelsesfriheden er fastsat af "herskerne" og hvad der er rigtig og forkert fastslås af "herskerne".
---
Ved du overhovedet hvad der er du skriver om. Ved du hvad en "kolonimagt" er?
Hvordan og hvornår blev Danmark en kolonimagt i Grønland, på Island eller på Færøerne? Har du overhoved sat dig ind i geografien, i historiens fakta og hvad der ligger bag begrebet "Rigsfællesskab" ???
Nu må tiden være inde til at du sætter dig ind i virkelighedens verden og ud fra den kommer med dine bemærkninger, so naturligvis er velkommen. Men kom ned på jorden og skriv om det du ved og ikke hvad du tror du nok ved. Mange her har en vide at øse af. Det ser ikke ud til at du ser Dem.

Grønland er arkæologisk et godt sted at finde spor fra fortiden. Det ved alle vi der har været der oppe længere end en weekend. Klimaet bevarer tingene. Dygtige mennesker har arbejdet i Grønland på forskellig vis og deres arbejd kan du ikke afskrive med din bedrevidende pen. Mange af dine påstande er en ren ynk at læse.
Ved du hvem Erik den Røde var? Ved du hvor i Grønland han slog sig ned? Hvis ikke, så skal du spørge Hendes majestæt Dronning Magrethe II og prinsgemalen. De har nemlig været på det sted, jeg taler om og set resterne af hans boplads. Du kan også henvende dig til Nationalmuseet, hvis du tror på deres faglige vide og ekspertise.
Minen i Ivitut, hvor der blev hentet kryolit op af dygtig danskere i Kryolitselskabet "Øresund" på Strandboulevarden, Kbh. Ø, dækkede i mange år de samlede udgifter i Grønland. Jeg var med til at sende det sidste læs op fra "Hullet". Jeg lå i Grønnedal som værnepligtig Mariner.
Internationalt er Grønland anerkendt som en del af Danmark. Det har betydning for delingen af Nordkalottens undergrund.
Når vi taler om "Grønlændere" er det ikke nationalt, men på samme måde som når vi taler om "Jyder , Fynboer,Københavnere og Bornholmere" nogle nævnt - ingen glemt. Hvis den danske regering ved lov ville bestemme, at nu gad vi ikke mere det bøvl der med Jylland. Nu kan de sejle deres egen sø. Ja så tror jeg der var mange der ville sige "Holdt nu lige engang her". Det er I ikke valgt til egenhændigt at bestemme. Først en debat og så en Folkeafstemning. Hvilken debat i Danmark har vi haft om en løsrivelse af Grønland eller Færøerne? Island misbrugte situationen og løsrev sig uden at spørge. Det kom der megen debat ud af og en garanti at noget sådan ikke ville få lov at ske i fremtiden. På Færøerne er der også nogle der vil være fri af Danmark, især nu hvor der er en strid om Makrelfiskeriet. Den strid hænger vi i Danmark på at skulle få løst i EU. Hvorfor? Fordi Færøerne er en del af Rigsfællesskabet. Mig bekendt er Fiskeripolitik ikke blevet en del af Udenrigspolitikken.
Som jeg har skrevet før. Grønland er ikke selv i stand til at håndhæve landets suverænitet. Den opgave løser Danmark med alle 3 værn. Grønland udgør i dag ikke nogen sikkerhedsrisiko, men hvis der skal brydes malm,, ændre situationen sig omgående. Den side af sagen har hjemmestyret slet ikke talt om. De ser kun dollartegn i begge øjne, og kun for sig selv. Den der tvivler kan bare se på hvad nogle af de midler der skulle bruges på grønlændernes forhold anvendes til. Mange års tilstedeværelse i Folketinget har ikke smittet af. Selv en dansk kommunalbestyrelse ville ikke overleve at agerer på samme måde. Man kan med rette spørge hvorfor det er så svært at få gennemført en ordentlig administration deroppe.

Anders Nilsson

@Per Pendikel: Jeg beder dig ikke om at beskrive et folks lidelser.
Du behøver blot konkretisere, hvad du selv har skrevet længere oppe i et af dine indlæg:
"Vi har intet ansvar for de tåbeligheder, nederdrægtigheder og det barbari tidligere generationer af Danskere har præsteret i Grønland."

Hvad er det for tåbeligheder, du henviser til?
Hvad er det for nederdrægtigheder, du henviser til?
Hvad er det for barbari, du henviser til?

I alt det du har skrevet, fremgår det tydeligt, at du kun har en meget overfladisk viden om Grønland og forholdet mellem Grønland og Danmark. Sådan er det for de fleste i Danmark, for de har det meste af det, de tror at vide, fra aviser og TV.

Det værste eksempel på den "viden", der kolporteres i pressen oplevede jeg, da Kim Leines bog "Profeterne i Evighedsfjord" udkom (hjemme hos os går han under navnet "Kim Løgne"). Jeg anmeldte ikke bogen, men beskrev lemmingeadfærden hos boganmelderne i store danske aviser. Det var gyselig læsning. Du kan læse beskrivelsen her:
http://www.kamikposten.dk/global/maskinrum/rutine/leksikon.aspx?tag=emne...

Jeg forventer ikke, at du besvarer mine tre konkrete spørgsmål ovenfor. Det vil der næppe komme noget læseværdigt ud af :-)

Mandatar Torben Wilken, Anders Feder og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar

@ Wilken
Jeg skal gerne stoppe skriverierne. Det ser ud som fokus på det Grødlandske folks historie absolut skal tage afsæt i Danskere/Nordmænd.
Historien om Peter Plys, som har det bedst med fortællinger om sig selv.
"Ved du hvem Erik den Røde var? Ved du hvor i Grønland han slog sig ned?"
Og videre skriver du:
" Grønland er ikke selv i stand til at håndhæve landets suverænitet."
På den måde adskiller Grønland sig ikke fra Danmark. Danmark er heller ikke istand til at håndhæve Danmarks suverænitet, som jeg også tidligere har skrevet. Vi indgår af den grund i alliancer, som det Grønlandske folk i en given situation også har mulighed for.

@ Nilsson
Fra tv har jeg nu ikke meget viden. Men ellers mener jeg, at jeg er nogenlunde velorienteret.
Jeg har desværre lånt min "Profeterne i Evighedsfjorden" ud. Men jeg husker, at Kim Leine skriver noget om, at historien er frit fortalt og ikke et historisk dokument.
I øvrigt et fantastisk værk og skulle man få lejlighed til at læse historier om Danske handelsstationer rundt omkring i verden er der, selvom Leines værk er digtning, påfaldende ligheder - flere steder - i Leines fantasi og den virkelige verden.

Men det ser ikke ud som debatten (bortset fra Marr) kan løsrive sig fra afsættet i Danskere/Normænds historie.

@ Wilken
Jeg skal gerne stoppe skriverierne. Det ser ud som fokus på det Grødlandske folks historie absolut skal tage afsæt i Danskere/Nordmænd.
Historien om Peter Plys, som har det bedst med fortællinger om sig selv.
"Ved du hvem Erik den Røde var? Ved du hvor i Grønland han slog sig ned?"
Og videre skriver du:
" Grønland er ikke selv i stand til at håndhæve landets suverænitet."
På den måde adskiller Grønland sig ikke fra Danmark. Danmark er heller ikke istand til at håndhæve Danmarks suverænitet, som jeg også tidligere har skrevet. Vi indgår af den grund i alliancer, som det Grønlandske folk i en given situation også har mulighed for.

@ Nilsson
Fra tv har jeg nu ikke meget viden. Men ellers mener jeg, at jeg er nogenlunde velorienteret.
Jeg har desværre lånt min "Profeterne i Evighedsfjorden" ud. Men jeg husker, at Kim Leine skriver noget om, at historien er frit fortalt og ikke et historisk dokument.
I øvrigt et fantastisk værk og skulle man få lejlighed til at læse historier om Danske handelsstationer rundt omkring i verden er der, selvom Leines værk er digtning, påfaldende ligheder - flere steder - i Leines fantasi og den virkelige verden.

Men det ser ikke ud som debatten (bortset fra Marr) kan løsrive sig fra afsættet i Danskere/Normænds historie.

Det er tankevækkende at vores historie skrives hovedsageligt af danskere. Det er på tide at grønlænderne begynder at skrive deres version af historien.
Der nogle der mener at Danmark har behandlet grønlænderne eksemplarisk og godt.
Religionens indtog har mange negative følger for vores ældgamle kulturværdier. Vores værdier og normer blev elimineret af missionærerne.
Trommedansen som har en stor betydning for samfundet blev udraderet. Grønlændernes seksuelle normer blev undertrykt og udraderet af missionen.
Kristendommen blandede sig voldsomt i grønlændernes/eskimoernes kulturelle værdier. Missionens voldsomme klapjagt på vores grundlæggende værdisæt har ikke været gennemtænkt.
Missionen og dermed kolonimagten har nådesløst angrebet og elimineret vores normer og værdier.

Fødestedskriteriet er en af de største forbrydelser som kolonimagten har påført grønlænderne. Danskerne på grund af deres hvide hudfarve blev forgyldt i Grønland. Kolonimagtens indførte A og B menneske i Grønland. Danskerne havde vanvittige gode privilegier i form af bedre løn og ansættelsesvilkår.

G-60 politikken har været helvede for små bygder og dens befolkning. Kolonimagten indførte forskellige indhandlingspriser på fisk. Fiskerne i byerne fik dobbelt så meget for fisken i forhold til bygdefiskerne. Kolonimagten indførte bonusordninger for fiskerne i byerne.

I Kap Farvel området blev bopladserne affolket med tvang. Menneskene blev fanget og bundet og lænket og smidt i lasten og sejlet bort. Sådanne forhold er forbrydelse mod menneskeheden.

Der skal indledes en historisk international kontrolleret retssag mod disse forbrydelser.

Per Pendikel har tilsyneladende ikke lagt mærke til det seneste incident i Baltikum, hvor det danske luftvåben var oppe og vise et par russiske jagere den rigtige vej hjem. Svenskerne lå vist og sov længe. Det danske forsvar kan ganske udmærket håndhæve Danmarks suverænitet og gør det effektivt over Baltikum, Danmark, Færøerne og Grønland. Det er jo bl.a. med den klare bevidsthed, at der nu diskuteres ikke om der skal bruges 30 mia. til nye fly, men til hvilke fly.
Der har været en del skriblerier om "forbrydelser mod menneskeheden" og lignende i den dur, men det kan Anders Nilsson sikkert tilbagevise meget let og elegant, hvis han finder det umagen værd.
Artiklen handler jo egentlig om minedrift og udvinding af uran som et biprodukt, og der kunne det være heldigt med en vurdering af det reelle indhold af en nu forladt nultolerancepolitik, med et højeste indhold på 60 gram uran i et ton malm? Det blev vedtaget i 1981 (?) i en ganske anden sikkerhedspolitisk situation, hvor det kunne give god mening at neutralisere det risikable ved at have en uranproduktion på Grønland. Situationen er nu ikke mere så højspændt, til gengæld er uran vist heller ikke så profitabelt, men det er til gengæld de sjældne jordarter. Er det således, at kravet om kun 60 gram sætter en de facto stopklods for udvinding af andre emner? Kan man rent praktisk drive minedrift uden at overskride den grænse, ligesom uundgåelige bifangster i fiskeriet? Hvis det er det der er problemet, er løsningen jo ligefor: Thorning erkender problemet med den for lave grænse, der fastsættes en ny, mere realistisk, biproduktet uran samles, og når der er nok, måske efter fem års minedrift, sælges det på verdensmarkedet efter alle de regler der nu gælder og kræves overholdt af FN, stormagterne og andre interessenter. Keine Hexerei ..?

Fødestedskriteriet betød at man ikke kunne få udstationeringstillæg til sin grundløn hvis man enten var født i Grønland, havde fået fast bopæl i Grønland inden man fyldte fem år eller ved ansættelsen i en stilling havde bopæl i Grønland.
Ordningen om udetillæg blev indført for at gøre det mere tillokkende for danskere at søge arbejde dér, da man manglede arbejdskraft i det hele taget.
Det svarede i princippet til de tillæg til lønnen man i dag anvender for at formå folk til at søge jobs i bygderne..
En anden begrundelse var at en almen forhøjelse af lønninger svarende til tillægget ville gøre lønniveauet så højt i Grønland, at det ville blive sværere at konkurrere på markedet når grønlandske produkter, især fisk skulle transporteres og sælges uden for landet.
Da man ikke dengang betalte skat i Grønland ville det også betyde, at grønlandske lønninger blev højere end lønninger for tilsvarende arbejde i Danmark, hvilket man ikke kunne acceptere i danske fagforeninger.
Kriterierne betød selvfølgelig at f.eks. en grønlandsk lærer eller kontorassistent kunne se en dansk kollega med samme arbejde tjene mere end ham selv. Heraf hele miseren, som dog ikke har anden betydning end erindringen om det, da ordningen er ophævet for længst.
Det er klart at flest hjemmehørende blev berørt, men den ramte altså også danske børn der blev født eller fik adresse i Grønland inden det femte år samt den medrejsende hustru der efter et stykke tid godt ville have et arbejde, men nu blev fanget af reglen om bopæl ved ansættelsen.
En anden anstødssten som ikke blev nævnt af Pórtu denne gang var at de udsendte/tilkaldte fik en feriefrirejse hvert andet-eller tredje år for at kunne bevare kontakten til sit hjemland. Dette problem er nu også adresseret idet alle grønlændere i offentlige stillinger nu også får en frirejse med hele familien på samme måde, selvom begrundelsen så ikke kan være at bevare kontakten til sit hjemland ?

Nogen i systemet eller privatpersoner må anmelde de personer der har bundet og bortført mennesker fra bopladser, var det i Kap Farvel-området, for overtrædelse af kriminalloven. Måske kunne Pórto selv gøre det ?
Kristendommens indtog i Grønland må han tale med sin gud om i forbindelse med at han vistnok læser teologi i Lund og gerne vil være præst i Grønland, men er blevet afvist flere gange trods stor præstemangel.
Måske fordi han faktisk er mere eskimoisk drømmetydende angakok end kristensjæl.

Mads Christensen, Mandatar Torben Wilken, Anders Nilsson og Anders Feder anbefalede denne kommentar
Anders Nilsson

Tilføjelse til Sten Maars forklaring om fødestedskriteriet:

Fødestedskriteriet blev med accept af grønlandske politikere og arbejderbevægelsen i både Grønland og Danmark indført for at kunne tiltrække arbejdskraft fra Danmark til i en kort årrække at bygge de nødvendige boliger, institutioner, fabrikker osv. I de fire åbentvandsbyer, hvor man forventede, at den nødvendige erhvervsudvikling ville komme til at foregå.

Det var nødvendigt at betale en løn, der kunne tiltrække håndværkere fra Danmark. Samtidig var det nødvendigt at det lokale lønniveau ikke blev presset op over, hvad Grønlands kommende havgående fiskeri og landbaserede fiskefabrikker kunne tjene ind.

Det kom ikke til at går som forventet. Udviklingen var planlagt i forhold et igangværende fiskeri i Davis Strædet på mere end 400.000 torsk om året. Men mens anlægsarbejderne i åbentvandsbyerne var i gang, svandt torskebestanden ind og røg i løbet af tre-fire år ned under 100.000 tons om året og fortsatte derefter nedad mod 20.000 tons om året. Det havde ingen kunnet forudse.

Til gengæld satte nogle driftige færøske fiskere gang i det udenskærs fiskeri efter rejer. Det fiskeri lagde daværende KGH sig i kølvandet af, hurtigt efterfulgt af det privatejede grønlandske fiskeriselskab Polar Seafood. Det er fra dette fiskeri Grønland siden har hentet store stabile indtægter. Det har skabt mange vellønnede arbejdspladser og store skatteindtægter.

Fiskeriet bidrager nu årligt med omkring ½ milliard korner til Landskassen. Indtægter fra arbejde i Thule Air Base bidrager med op mod 200 millioner kroner årligt.

Du kan læse mere her: http://www.kamikposten.dk/global/maskinrum/rutine/leksikon.aspx?tag=emne...

Anders Feder og Mandatar Torben Wilken anbefalede denne kommentar

Er Grønland ved at tage et opgør med det menneskesyn Per Pendikel og Pórto Qisuk gør sig til fortalere for: http://sermitsiaq.ag/steen-lynge-bekaemp-racisme-moedes ?

Det kommer an på hvor langt op, og hvor ved vedvarende, man tør tage den op, men her er det i hvert fald en viceformand for Naalakkersuisut der tager hul på diskussionen, som er blevet aktuel efter en hvis partileder er gået så langt som at sætte spørgsmålstegn ved grønlandske mediers brug af danske redaktører.

Man kan selv prøve at smage efter hvordan det ville lyde hvis nogen - eksempelvis Søren Espersen - satte spørgsmålstegn ved den redaktionelle frihed til at have grønlandske ansatte i danske medier.