Læsetid: 3 min.

Hård EU-kurs mod Schweiz kan styrke Europas højrepopulister

Europæiske højrepopulister og EU-skeptikere vejrer morgenluft efter schweizisk folkeafstem-ning. EU-sanktioner mod Schweiz kan give bagslag ved det kommende valg til Europa-Parlamentet
Marine Le Pen er begejstret for schweizernes nej til EU-indvandring. Den højrepopulistiske partileder ville gerne have en lignende afstemning i Frankrig

Marine Le Pen er begejstret for schweizernes nej til EU-indvandring. Den højrepopulistiske partileder ville gerne have en lignende afstemning i Frankrig

Joel Saget

19. februar 2014

Når EU reagerer med sanktioner på resultatet af den seneste schweiziske folkeafstemning, der pålægger schweiziske politikere at arbejde for at begrænse indvandringen af eksempelvis kroatiske EU-borgere, er det en foræring til EU-skeptiske partier forud for det kommende valg til Europa-Parlamentet.

Søndag meddelte EU, at man har valgt at udskyde forhandlinger med Schweiz om tilskud i milliardstørrelsen, blandt andet i forbindel- se med Erasmus-ordningen, der giver schweizere mulighed for at studere ved europæiske universiteter.

»De EU-skeptiske partier i lande som Østrig, Danmark, Storbritannien og Tyskland har reageret euforisk,« siger politologen Nicolai von Ondarza, der forsker i europæisk integration ved tænketanken Stiftung Wissenschaft und Politik i Berlin.

»De opfatter det schweiziske tilfælde som en styrkelse af deres position. Man siger, at hvis man havde en tilsvarende folkeafstemning i de respektive lande, ville man opnå klart flertal imod fri bevægelighed i Europa.«

Læs også: Traditionelle partiers svigt er skyld i voksende populisme i Europa

Da Schweiz for nylig gik til folkeafstemning, valgte et flertal af vælgerne at forkaste den schweiziske aftale om fri bevægelighed for borgere i det nye EU-land Kroatien. Mere end halvdelen af de schweiziske vælgere ønsker at begrænse tilstrømningen af eventuelle arbejdssøgende fra Kroatien, der ifølge gældende EU-ret har ret til at søge arbejde i Schweiz pr. 1. juli i år.

Indtil for nylig har Schweiz på lige vilkår med øvrige EU-lande haft adgang til det indre marked via en bilateral aftale med EU. Eftersom aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz er del af en aftalepakke, hvis enkeltelementer ikke kan opsiges, truer EU nu Schweiz med sanktioner på forsknings- og uddannelsesområdet.

Hård konfrontationskurs

Kritikere mener imidlertid, at EU med trusler om sanktioner risikerer at styrke modstanden mod unionen, både i Schweiz og det øvrige medlemsstater. »I et europæisk perspektiv er det svært at afgøre, hvordan man skal reagere på den schweiziske afstemning. Men det er i udgangspunktet naturligt, at man fra europæisk side reagerer ved at sætte spørgsmålstegn ved de øvrige aspekter af den indgåede aftale« siger Nicolai von Ondarza.

»Politisk set kan en hård konfrontationskurs i forhold til Schweiz styrke dem, der ønsker folkeafstemninger om europæiske spørgsmål og ønsker at begrænse den frie bevægelighed. Eksempelvis har Marine Le Pen været på banen og kræve en fransk folkeafstemning med henblik på at sætte en stopper for den fri bevægelighed. Geert Wilders har også berørt samme tema i Holland. Naturligvis er der politisk sammenhæng mellem landene.«

Konkurrerende højrepopulister

Ifølge iagttagere af europæisk politik er EU-landene delt i to omtrent lige store blokke. Den ene ønsker at konfrontere Schweiz med hårde sanktioner, mens den anden ønsker at give schweizerne tid til at udforme en juridisk løsning, der stemmer overens med gældende EU-ret.

Kendere af schweizisk politik vurderer, at en juridisk skræddersyet løsning kan medføre endnu en folkeafstemning, fordi både modstandere og tilhængere vil føle sig forbigået. Afstemningsresultatet, der går imod anbefalingerne fra den siddende regering i Bern, er i første omgang en politisk triumf for det schweiziske folkeparti, SVP, der nyder opbakning fra godt 25 pct. af de schweiziske vælgere.

Hvorvidt den aktuelle konfrontation mellem Schweiz og EU også nødvendigvis vil styrke de EU-skeptiske partiers indflydelse i EuropaParlamentet efter det kommende valg er imidlertid mere tvivlsomt, vurderer Nicolai von Ondarza og peger på tidligere samarbejdsvanskeligheder på den højrepopulistiske fløj:

»Tidligere har der været adskillige forsøg på samarbejde mellem euroskeptiske og nationalistiske partier, der i lang tid har været repræsenteret i Europa-Parlamentet. Men de er indtil videre slået fejl på grund af internt konkurrerende nationale mærkesager. Eller også har der været manglende vilje til samarbejde mellem forskellige grupper.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Det er egentlig utroligt, at man skal helt ud på højrefløjen for at finde folk, der kan få øje på de problemer, som den voldsomme migrant-bølge fører med sig.
Med vidt forskellige velfærdssystemer i EU-landene vil der selvfølgelig opstå blive en strøm mod de lande, der kan tilbyde mest.
Og, ja, der er mange eksempler på velintegrerede migranter, men der er sandelig også mange eksempler på det modsatte.
Problemet opstår, når et land ikke mere selv kan vælge, hvem man vil have ind og på hvilke præmisser.

Rasmus Kongshøj, Claus E. Petersen, Lars R. Hansen, Steen Thaulow Olsen, Rune Petersen, Troels Ingvartsen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det handler meget simpelt om, at folk er bange for at blive presset til at rejse til et andet land, hvis de ikke kan få arbejde, hvor de bor.

Alan Strandbygaard og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Schweiz har en arbejdsløshed på bare 2,9% og har de sidste 20 år haft en befolkningstilvækst på næsten 2 millioner mennesker udelukkende som følge af indvandring. Schweiz er endvidere et af de rigste lande i Europa.

Schweiz er derfor en udpræget økonomisk succeshistorie, og væksten i schweizisk økonomi gennem de sidste 20 år ville have været fuldstændig umulig, hvis ikke virksomhederne kunne rekruttere arbejdskraft i udlandet.

På den baggrund må man sige, at der i udpræget grad er tale om et skud i egen fod. Og en nærmere analyse af afstemningen viser da også, at forslaget blev stemt ned i byerne og kun blev vedtaget pga. en overvægt af "ja-stemmer" i landområderne, hvor der (som i andre lande) bor færrest indvandrere.

Desuden var der højere stemmeprocent på landet, og den samlede stemmeprocent var kun 56%. Så der er nok en del borgere i Schweiz, der bitterligt fortryder, at de ikke gik hen og stemte. F.eks. fordi de troede, at "den var hjemme", idet meningsmålinger hele tiden havde vist et flertal mod forslaget.

Jørgen Mathiasen, Karsten Aaen, Jens Thaarup Nyberg, Mihail Larsen, Aleksander Laursen og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar

Ordet "sanktioner" bryder jeg mig ikke om i denne sammenhæng. Men faktum er, at Schweiz ikke er medlem af EU men har valgt at indgå en lang række bilaterale aftaler for at kunne nyde godt af de fleste af de fordele, der er ved EU-medlemsskab.

Og da disse aftaler på mange måder hænger sammen, har Schweiz selv valgt at kaste det hele op i luften. Og må jo så se, hvilke nye aftaler med EU, de kan få både EU og deres egen befolkning til at acceptere.

F.eks. er det også en del af EU´s indre marked, at virksomheder over alt i EU kan byde på opgaver på lige vilkår. Og dette hænger nøje sammen med den fri bevægelighed.

Og det vil jo ikke være særlig fair, hvis virksomheder i Schweiz kan byde på opgaver i Danmark i fri konkurrence med danske virksomheder og sende deres schweiziske specialister herop for at udføre arbejdet, hvis de vinder kontrakten.

Hvorimod en dansk virksomhed, der byder på en opgave i Schweiz og vinder kontrakten, først lige skal se, om den kan finde nogen i Schweiz til at udføre arbejdet. Eller om dens danske ansatte måske evt. kan være så heldige at få arbejdstilladelse i Schweiz, fordi den årlige kvote ikke er opbrugt endnu.

Så en uundgåelig konsekvens af Schweiz beslutning må jo næsten være, at Schweiz fremover heller ikke kan deltage i denne del af EU´s indre marked.

Steffen Gliese

Det var faktisk en relativt høj stemmeprocent - og schweizerne ved udmærket, at den aldrig er hjemme. De samme indvendinger hørte man ikke, da forslaget om loft over direktørlønninger faldt ved de sidste afstemninger.
Schweizerne har altid holdt fast i deres uafhængighed, og deri ligner de jo os ganske meget. Udviklingen i de alliancer, vi har tilsluttet os, oprører mange mennesker - dels vores krigsdeltagelse qua NATO-medlemskabet i lande, der absolut intet har med vores fred og sikkerhed at gøre, dels underløbet af de garantier for national selvbestemmelse, som retten til arbejdskraftens fri bevægelighed gang på gang medfører.
I Danmark har vi afgørende andre solidariske måder at fordele vores velfærd på, som ikke kan sidestilles med lande, hvor den er bundet til arbejdsmarkedsdeltagelse. Det ønsker den danske befolkning selvsagt ikke at give køb på, hvis det er prisen for medlemskabet, så vil man hellere have en associeringsaftale. Det er jo ikke dårligt for Schweiz, Liechtenstein og Norge med sådan en.

Torben K L Jensen, Bill Atkins, Rasmus Kongshøj, Per Torbensen og Steen Thaulow Olsen anbefalede denne kommentar

Jeg begriber ikke hvordan man på den ene side kan holde folkeafstemning og på den anden side kan udråbe folkets dom som populistisk?

Vælgernes dom skal respekteres, og det skal ikke vurderes om vælgernes dom nu også er politisk korekt. Modsætningen til det populistiske er det politisk korrekte, og jeg ved godt hvad jeg helst vil være fri for af de to!

Torben K L Jensen, Claus E. Petersen, Lars R. Hansen, Steen Thaulow Olsen, Rune Petersen, Tue Romanow og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Kim Øllgaard,

"Det er egentlig utroligt, at man skal helt ud på højrefløjen for at finde folk, der kan få øje på de problemer, som den voldsomme migrant-bølge fører med sig."

Det skal man jo heller ikke udenfor den selvudnævnte politiske "elite", tyder meget på!

http://denkorteavis.dk/2014/chokmaling-schweizernes-opror-mod-indvandrin...

Det bliver vel i øvrigt også stadig mere uklart, hvad der egentlig er højre og venstre i europæisk og dansk politik!?

Claus E. Petersen, Steen Thaulow Olsen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

@Peter Hansen

De nævnte lande har jo netop valgt at deltage 100% i EU´s indre marked, selvom de ikke er medlemmer af EU. Og det er så det, som vælgerne i Schweiz nu har sagt nej til. Fremover vil Schweiz derfor ikke kunne forsætte med at nyde godt af de aftaler, de hidtil har haft med EU.

Hvad angår Norge, så er landet et "copy-paste" demokrati, der helt uden at have indflydelse kopierer alt den lovgivning, der kommer fra EU. Jeg tror ikke, du kan finde en eneste person i Norge med blot en smule indsigt i området, der mener, at det er en fordelagtig position, Norge dermed har fået i forhold til EU.

Jørgen Mathiasen, Karsten Aaen, Jens Thaarup Nyberg og Mihail Larsen anbefalede denne kommentar

@Jens Jensen

Selvfølgelig skal den schweiziske regering respektere resultatet af folkeafstemningen. Jeg kan ikke rigtig se, at nogen har argumenteret for det modsatte, så det er lidt af en stråmand, du fyrer af.

Men fordi regeringen i Schweiz er forpligtet til at respektere resultatet af folkeafstemningen, er vi da ikke alle sammen tvunget til at mene, at det var en god og fornuftig beslutning, som et lille flertal på 50,3% af dem, der stemte, traf.

Problemet løses næsten helt, hvis der laves EU lovgivning hvorefter intet medlemsland skal være forpligtet til at yde andre og større velfærdsydelser til den enkelte EU borger end den pågældende kan få i sit hjemland/fødested.

Helene Nørgaard Knudsen, Torben K L Jensen, Steen Thaulow Olsen, Laurids Hedaa, Per Torbensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ikke destomindre, Lars Hansen, har Norge ved flere afstemninger valgt, at det er sådan, de helst vil have det.
Det er også en lidt latterlig diskussion, du og en del politikere efterhånden bruger, hvor man tror, at altid bare kan fortsætte, at det, der gik godt engang, nok kan have den samme virkning én gang til, som med dagpengene, hvor det åbenbart er helt uoverstigeligt svært at forstå forskellen på at skære en illusorisk lang periode på syv år ned til fire og så fra fire til urimeligt korte to.
På samme måde er en indvandring på 25% uhyrlig, hvad der altså er mange schweizere, der mener.

Rasmus Kongshøj, Nic Pedersen, Steen Thaulow Olsen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

@Leif Andersen

Rockwollfonden har lige kørt en ny tur med DREAM-modellen og når frem til, at indvandrere fra de såkaldt vestlige lande (som næsten udelukkende er EU-borgere), har et positivt nettobidrag til de offentlige finanser i Danmark, hvorimod danskere har et negativt nettobidrag til de offentlige finanser.

Jeg finder det mildt sagt besynderligt at forlange, at borgere fra de andre EU-land skal betale fuld dansk skat for at finansiere danskernes træk på diverse velfærdsydelser men selv have ydelser på et andet og lavere niveau.

Eller mener du også, at f.eks. en polsk statsborger med bopæl i Danmark kun skal betale skat og afgifter og moms efter de satser, der gælder i Polen? Og hvordan skal det i givet fald administreres i praksis?

@Peter Hansen

Ja Norge har truffet deres valg, og det må de naturligvis selv om. Men for mig er spørgsmålet nu også mere, om det ville være en god ide, at Danmark søgte den samme form for tilknytning til EU, som Norge har.

Og hvis man skal tage stilling til det, er man da nødt til at vide og forholde sig til, hvad den norske model faktisk indebærer. Alle EU´s regler gælder også i Norge inkl. retten til fri bevægelighed. Og hvis Norge ikke overholder dem, kan den forurettede lægge sag an ved EØS-domstolen.

For mig betyder det, at Norge reelt er en slags pseudo-medlem af EU blot uden indflydelse på de beslutninger, der træffes. Og så foretrækker jeg altså den danske model, hvor vi både har en dansk EU-kommissær, deltager i møder i Ministerrådet og har et antal pladser i EU-parlamentet.

Jeg kan simpelthen ikke se, hvilke epokegørende fordele det er, Norge opnår ved IKKE at have disse ting.

Her hører det jo også med til historien, at Danmark i forvejen har forbehold over for det meste af den del af EU-samarbejdet, der ikke hører under det indre marked. Vi har f.eks. ikke indført den fælles valuta, og vi deltager heller ikke i det retslige og indre samarbejde.

Så vi er i forvejen kun "halvt" medlem af EU og har en position, der for enhver praktisk betragtning er næsten identisk med den norske blot med mere indflydelse.

Steffen Gliese

Ikke bare det, Leif Andersen! Når vi nu er sluttet så tæt sammen, og alle EU-lande har skullet leve op til nogle rettigheder, så er der ingen grund til, at folk ikke beholder deres nationale tilhørsforhold og fortsat bliver beskattet dér, hvor de har deres faste bopæl, ligesom deres velfærdsydelser skal betales fra hjemlandet. Så ville vi også slippe ud af den idiotiske beslutning om vores sygesikringsbevis, når det i stedet blev reglerne i ens hjemland, der kom til at gælde ud over Europa, ligesom man jo tager sin arbejdsløshedsforsikring med til andre lande, selvom det fejlagtigt blev til, at det var landet, man søgte job i, der skulle betale efter de regler, man kom fra.

Steffen Gliese

Har du, Lars Hansen, nogle nylige eksempler på, at danske virksomheder har vundet udbud i andre lande i EU?
Nej, jeg tror, at vi kan iagttage en meget forståelig og måske ligefrem sund reaktion i befolkningerne i små lande som Schweiz, Danmark og andre - lad os for skams skyld tage endnu et land uden EU med, Island - hvor man føler, at lande med en langt ringere omsorg for sine borgere losser dem af i andre lande i stedet for at tage hånd om de sociale og materielle problemer indenfor landets grænser. Der er ikke noget, der objektivt forhindrer de gamle østblokstater i at blive ganske velhavende, få sig en fin produktion og mulig eksport af landbrugsprodukter fra det på mange måder gunstige klima, få moderniseret boligmassen, få integreret de etniske mindretal osv. osv.

Torben K L Jensen, Claus E. Petersen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

"På samme måde er en indvandring på 25% uhyrlig, hvad der altså er mange schweizere, der mener."

Hvorfor er det "uhyrligt", at 20-25% af befolkningen er indvandrere (og flygtninge), når de største grupper kommer fra Schweiz nabolande og dermed endda taler et af de 4 officielle sprog i Schweiz, allerede før de kommer til landet? Og når disse indvandrere i øvrigt bidrager langt mere til den schweiziske økonomi, end de indfødte statsborgere gør?

Jeg er da enig i, at en stor indvandring kan give anledning til problemer, hvis der er tale om socialt dårligt stillede personer (f.eks. mange flygtninge), der desuden er vanskelige at integrere, fordi de sprogligt, kulturelt etc. befinder sig langt fra den indfødte befolkning.

Men ville det virkelig være et gigantisk problem, hvis der flyttede så mange svenskere og Nordmænd til Danmark, at de kom til at udgøre 10% af befolkningen, fordi der var en mængde ledige jobs i Danmark, som arbejdsgiverne kun kunne få besat med lønmodtagere fra vores nabolande?

Ikke hvis du spørger mig.

Steffen Gliese

Kan du kun tænke på penge?! Det er fuldkommen underordnet. Hvis du ikke har været i Schweiz, er du nok ikke helt klar over, hvor stor kulturel forskel, der er på en tysker fra Tyskland og en schweizertysker, eller en italiener og en fra den italiensktalende befolkning i Schweiz og så videre, og så videre. Der er store kulturelle forskelle.
Og jo, det er allerede nu et problem, at man stort set ikke kan gå ind i en butik i København, uden at det er en svensker, der står bag disken. Jeg har ikke noget imod svenskere, men jeg har noget imod, at man åbenbart ikke ansætter dansk personale. Og vi ved jo godt, at det til dels skyldes ønsket om at slippe så billigt som muligt, selvom man har lukrative millionforretninger.
Hvis det endelig kommer til det, så tror jeg også, at den danske befolkning snildt kan klare at løse de opgaver, der byder sig til i vores land.

Rasmus Kongshøj, Jens Thaarup Nyberg, Rune Petersen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Hvad angår Østeuropa, så er det altså ikke de østeuropæiske befolkningers skyld, at deres lande er noget fattigere end f.eks. Danmark. Det skyldes, at de efter 2. Verdenskrig kom under kontrol af den anden af krigens 2 sejrherrer nemlig det kommunistiske Sovjetunionen.

De ”befriede” såvel som de besejrede vesteuropæiske lande modtog efter 2. Verdenskrig en ret massiv hjælp til deres genopbygning fra USA den såkaldte Marshalhjælp.

For mig personligt er EU´s østudvidelse først og fremmest en fredsbevarende foranstaltning, hvis formål var/er at få overgangen fra kommunisme til markedsøkonomi til at foregå ublodigt. Men herudover ser jeg det også som en parallel til Marshalhjælpen. Som vores (Vesteuropas) rimelige bidrag til at gøre det samme for vores naboer, som andre for 70 år siden gjorde for vores forfædre.

Min støtte til EU`s østudvidelse har derfor aldrig været betinget af, at det var noget, som jeg forventede eller håbede på, at vi i Danmark ville blive rigere af på kort sigt. Men på langt sigt forventer jeg, at vi alle sammen bliver rigere – og lykkeligere – af at leve i et fredeligt og demokratisk Europa.

"Hvis du ikke har været i Schweiz, er du nok ikke helt klar over, hvor stor kulturel forskel, der er på en tysker fra Tyskland og en schweizertysker, eller en italiener og en fra den italiensktalende befolkning i Schweiz og så videre, og så videre. Der er store kulturelle forskelle."

Måske men vel næppe større end den kulturelle forskel, der er på en italiener fra Milano og en fra Palermo på Sicilien. Eller på en dansker fra Holstebro og en fra Hellerup.

Og hvorfor er kulturelle forskelle overhovedet et problem? Så længe min nabo yder sit bidrag til samfundet efter bedste evne, betaler sin skat og holder sig på den rigtige side af loven, så er jeg altså ret ligeglad med, hvordan hans "kultur" er, og om den er anderledes end min.

Så for mig skal jyder være så hjertelig velkomne her i København, hvis der er brug for deres arbejdskraft. Og ja også svenskere, tyskere og polakker.

EU er ikke et demokratisk projekt for befolkningerne i Europa,det viser udviklingerne jo også klart,EU kræver harmonisering og ensretning,diversitet-forskellighed i positiv betydning skal lægges dødt,for at kapital interesser kan fungere med bureaukratiet i de enkelte lande som medspillere og de sidst nævnte undergraver ikke deres egne dispositioner og egen velfærd,et bedragerisk spil som blev sat igang i Rom i 50 erne og nu udformet og kørende som det sande mareridt.

Hver gang der er optræk til ikke at anerkende demokratiske beslutnings processer,skal højrefløjen trækkes ind til truget som de farlige som udgør den virkelige fare-det er et grotesk og vanvittigt.

Når befolkninger søger mod højre,er det fordi demokratiet netop har spillet fallit,hvilket netop er dagens realitet-desværre-men det kan ikke fortsætte,dette maskerade spild fra "ansvarlige politikere" må stoppe og vi er i vadestedet hvor politikerne ikke har erkendt den dødsens farlige situation vi befinder os i.

Peter Jensen, Jan Weis, Bill Atkins, Rasmus Kongshøj, Steen Thaulow Olsen, Rune Petersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Hård EU-kurs mod Schweiz kan styrke Europas højrepopulister

Jeg forstiller mig mere at den Schweiziske demokratimodel med fordel kan indføres i de forstenede medlemslande som et svar på EU's demokratiunderskud:

Enhver statsborger kan forsøge at omstøde en lov vedtaget af Folketinget. Hvis personen kan samle 50.000 underskrifter mod loven i løbet af de første et hundrede dage efter at den er vedtaget, vil der blive holdt en folkeafstemning, hvor loven enten vedtages eller forkastes. Folkeafstemningen afgøres ved simpelt flertal. Enhver borger kan foreslå grundlovsændringer. Her kræves 100.000 underskrifter samlet i løbet af 18 måneder. I folkeafstemninger om grundlovsændringer kan Folketinget komme med modforslag, som bliver sat op imod det oprindelige forslag på stemmesedlen.

Rasmus Kongshøj, Nic Pedersen, Steen Thaulow Olsen, Tue Romanow, Per Torbensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Ja, lad os endelig immitere Schweiz

- der var det sidste land i Europa, der modstræbende lod kvinder få stemmeret.

Mihail Larsen, nej svejtsernes kvindesyn kan vi ikke li - men det har da ikke noget med 'direkte demokrati' at beskaffe??

Rasmus Kongshøj, Steen Thaulow Olsen, Steffen Gliese og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det var næppe modstræbende, da det jo blev vedtaget ved en folkeafstemning. Til gengæld var de før os i at give folk af samme køn egentlig ret til at indgå ægteskab. Og nu er processen igennem nogle afstemninger i gang, der indenfor en overskuelig periode vil have gødet jorden for en ubetinget basisindkomst.
Det nytter ikke at skælde ud på Schweiz over det med den kvindelige stemmeret, det var ikke generelt, idet den slags besluttes i kantonerne, men blev opretholdt i to kantoner, hvor man havde tradition for, at mændene stemte ved at hæve deres sværd. Det er jo en anden dejlig ting ved Schweiz: at man ikke smider barnet ud med badevandet, men holder fast i sine traditioner og forandrer i det tempo, befolkningen går ind for det.

Helene Nørgaard Knudsen, Rasmus Kongshøj, Jens Thaarup Nyberg, Nic Pedersen, Bill Atkins, Steen Thaulow Olsen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Selv Herman Hesse kom til at elske Schweitz med alle dets traditioner som også går igen i hans bøger,Lenin havde også stor udbytte af bekendskabet netop fordi det var et anerledes fristed for tanker og ideer og Freud overlevede også landet-mener han skrev kulturens byrde der,så helt fortabt kan landet da ikke være.

Steffen Gliese

Jeg synes faktisk, at det er temmelig værdifuldt, at vi har et land med ubrudt selvstændighed (bortset fra de otte år, vi kalder den kongeløse tid) i mere end 1.000 år, ovenikøbet med en gren af den samme kongefamilie på tronen (og som i øvrigt også deler stamfar med Gud og hvermand i landet, hvis man skal tro en stamtavle ovre Gorm den Gamles slægt, man kan finde på nettet).

Det interessante ved afstemningen var jo også fordelingen på kantonerne.

De kantoner med den højeste indvandrings%, som f.eks. Basel, Zürich, Geneve, de stemte imod forslaget. Landkantonerne med den laveste indvandrings% stemte imod. Også sprogforskellen var meget tydelig. De tysktalende kantoner stemte for, de fransktalende imod.

Hvilket er lidt spøjst når man tænker på hvor meget SVP jo lige talte om overfyldte byer, manglende plads til bedstemor i sporvognen (sic!) og alt for høje boliglejer. At så lige de områder hvor det skulle være sandt, stemmer imod, mens de områder hvor det ikke er tiltræffende, så stemmer imod.

Kilde: http://www.spiegel.de/politik/ausland/karte-zur-schweizer-volksinitiativ...

Men alt-i-alt, Schweiz insisterede jo dengang på guillotine-klausulerne for at hurtigt kunne opsige alle kontrakterne, så de ligger selv som de har redt.

Ja Schweiz er virkelig et eksempel til efterfølgelse. Især deres bankhemmelighed, som igennem generationer har tilladt alverdens diktatorer og velhavende skattesvindlere at gemme penge væk i Schweiz.

(Ironi kan være anvendt)

Per Torbensen

"EU er ikke et demokratisk projekt for befolkningerne i Europa."

Det var nationalstaterne heller ikke, eller Rom og Hellas for den skyld. Nationalstaterne blev skabt af enevældige monarkier som ideologiske konstruktioner, der skulle værne om Gud, Konge og Fædreland – og ikke mindste spænde proletariatet for den nationale kapitals interesser i stedet for at kæmpe for international solidaritet mellem de undertrykte på tværs af de nationale grænser.

EU er skabt for at forhindre en gentagelse af det vanvid, som nationalisme i Europa kan føre til. Intet er nemmere end at finde fejl ved EU, men at søge tilbage til en tid, hvor enhver 'nation' er sig selv nærmest, er opskriften på et splittet Europa, der internt giver anledning til økonomiske, politiske, kulturelle og etniske konflikter, og udadtil taber terræn i forhold til USA og de opkommende stormagter, bl.a. Kina.

Er det dét, EU-modstanderne vil opnå: At retarderet Europa i indre splid og nådesløst prisgivet andre stormagters forgodtbefindende? Kan de enkelte lande stille noget op over for den internationale kapitalisme? Over for NSA? Over for USAs kulturimperialisme? Over for de globale, økologiske udfordringer?

Det er i vores indlysende interesse at komme med i en politisk sammenslutning, der er civiliseret nok til at sikre indre fred, og stærk nok til at få indflydelse på den globale økonomiske orden. Et Europa af schweiziske småstater er fuldkommen urealistisk – og ville kun kunne overleve, hvis de alle blev omdannet til skatteskjul for resten af verdens økonomiske elite. Det er ganske grotesk at skulle høre personer med et selvforstået tilknytningsforhold til venstrefløjen lovprise et bundkonservativt (og sommetider reaktionært) samfund som Schweiz. Et land, der i årtier har fungeret som skatteskjul for alverdens millionærer.

Torben Kjeldsen, Jørgen Mathiasen, Karsten Aaen, Rasmus Knus, Benny Pedersen og Lars Hansen anbefalede denne kommentar

Men SocialDemokraterne i Schweiz tænker allerede højt over en ny folkeafstemning for at omstyrtet denne og genindført de syv kontrakter med EU.

Hvad angår direkte demokrati, så er det efter min opfattelse et ufatteligt dårlig ide. Hele pointen med det repræsentative demokrati er, at vi vælger nogle til at repræsentere for, som har både evnerne og tiden til at sætte sig ind i alle de komplicerede politiske emner, vi ikke selv har tid til at sætte os grundigt ind i, fordi vi f.eks. har et arbejde, vi skal passe.

Når en regering som i Schweiz bliver underkendt af en folkeafstemning, så er dem, der har fået deres vilje, bagefter fuldstændig ansvarsfri og står i spidsen for at finde ud af, hvad der SÅ skal ske.

I dette tilfælde siger folkeafstemningen f.eks., at der inden for 3 år skal ske en genforhandling af aftalen om fri bevægelighed med EU. Men det er ikke det parti, der har fremprovokeret afstemningen, der er ansvarlig for at gennemføre den genforhandling og dermed udmønte det i praksis.

Det er langt mere rimeligt og fornuftigt, at såfremt det er det, befolkningen i Schweiz ønsker, så må de også stemme på et parti, der går ind for det. Og dermed give dette parti ikke bare indflydelsen men også ansvaret for konsekvenserne af de trufne beslutninger.

Og sådan ser jeg også på det herhjemme. Folk, der er så meget imod EU, må stemme på EL eller DF. Og i sidste instans kan det jo medføre, at de to partier får flertal. Og så må de jo demonstrere i praksis, at de kan regere Danmark bedre end de gamle partier.

Undskyld, men hvad har nationalisme, skatteskjul og kvindesyn at gøre med et folketing suppleret med direkte demokrati ? At råbe krigen kommer fordi Regionernes selvbestemmelse bliver drøftet er simpelt hen for deterministisk. Menneskene er blevet klogere.

Rasmus Kongshøj, Per Torbensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er jo ikke mærkeligt, Thomas Holm, at det er landkantonerne, der oplever problemer med at kunne finansiere at bo i de store byer.

Steffen Gliese

Lars Hansen, det er jo ikke demokrati, du skitserer, det er en perverteret form for aristokrati.
Hvad vi har ud af vores form for repræsentation er en acceleration i lovmængden, der er helt ude af proportion. Omvendt er det ikke mit indtryk, at den direkte indflydelse på lovgivningen i Schweiz giver dårlig lovgivning, tværtimod giver den tæt sammenhold mellem befolkning og politikere, hvad vi er ved at miste til stor skade for sammenhængskraften i vores land.

Torben K L Jensen, Rasmus Kongshøj, Philip B. Johnsen og Nic Pedersen anbefalede denne kommentar

"Måske men vel næppe større end den kulturelle forskel, der er på en italiener fra Milano og en fra Palermo på Sicilien. Eller på en dansker fra Holstebro og en fra Hellerup."

Det er så sandelig også mere end nok!

Faktisk viser dit eksempel her en afgrundsdyb uvidenhed om virkeligheden, Lars Hansen.
(dine gode evner for afliring af indlærte politikerfloskler til trods)

Per Torbensen, Bill Atkins, Jens Thaarup Nyberg og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Lars Hansen
19. februar, 2014 - 16:13

"For mig personligt er EU´s østudvidelse først og fremmest en fredsbevarende foranstaltning, hvis formål var/er at få overgangen fra kommunisme til markedsøkonomi til at foregå ublodigt."

Jeg medgiver dig EU østudvidelsen, også skal ses i lyset af et ønske om fred, men det er bestemt ikke et projekt, der i udførslen giver anledning til ros, det er intet mindre end et overgreb på specielt den ofte, meget fattige bonde befolkning, hvor EU har fået affolket en lang række samfund, hvor de gamle er blevet efterladt til en grum skæbne og de unge er flyttet for, at søge lykken i de rige EU byer, men nu bor på herberg eller på gaderne, i det så forjættede EU.

Flaskesamlere og daglejere, så fattige at det får konsekvenser for løn og arbejdsforhold i hele EU, mange vil arbejde for mad, hvis de får chancen.

Bill Atkins, Rasmus Kongshøj, Per Torbensen, Jens Thaarup Nyberg og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er klart vi i Europa skal hjælpe hinanden, men erkendelse af omfanget af problemet er vigtigt, hvis ikke følgevirkningerne skal udvikle sig til, had mod vores fattige medmennesker, af lokale marginaliserede og udstødte.

Noget for noget har en universel ret og rimelighed over sig.

Og når EU skruer bissen på over for de privilegier Schweiz har i forhold til den bilaterale aftale med EU og det i løbet af de kommende måneder og år begynder at slå igennem til den almindelig schweizers hverdag, så lur mig om der ikke kommer en fornyet folkeafstemning om emnet.

- Endog krævet af dem som netop har sagt nej ;o)

Krise = højrepopulismens agurketid. Det er der jo intet nyt i.

-

Mihail Larsen.
Nationalisme kan føre til vanvid og gør det også i mange tilfælde som historien har vist-Unioner kommer også til og forgår i centralisme,bureaukrati og degenerering.

EUs såkaldte internationale politikker kan gå samme vej og føre til både national og international opløsning,nu når du selv nævner USA og Kina,facit listen fortæller flere udgange som historien har vist.

Skatte skjul og hemmelige kontoer findes overalt i verdenen,hvilket globaliseringen mere end rigeligt har anskuet og Schweiz er ingen undtagelse ej heller Danmark ifølge tidligere artikler her på bladet.

Du går ind for unionen idag,modsat i 70 erne hvor du talte imod centralisme og unioner,vores veje krydses nu hvor du indtager mine tidligere positioner og jeg dine fra den tid-nok lidt firkantet formuleret.

Men okay centralisme som EU er godt,bare det er de rigtige folk som sidder der-men det er det aldrig-fordi magt korrumperer gradvis over tid og horisontalt som EU er et strålende eksempel på i nyere tid.

Men okay for mig med nationale grænsebomme,hvis det kan forhindre den ublu dyriske kapitalisme
som har materialiseret sig efter murens fald og her tænker befolkningen nok ikke anerledes i Schweitz.

Peter Jensen, Jan Weis, Bill Atkins, Steffen Gliese, Rasmus Kongshøj og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Mihail Larsen 19. februar, 2014 - 17:28

Det er bestemt ikke idéen EU der er noget galt med, potentialet er enormt, det er samlet set den stærkeste økonomi i verden, med alle mulighedder for, at vise vejen, i en vanskelig tid, for resten af verden, men magten bliver ikke brugt til, at tjene folket.

Tendensen er ikke til, at tage fejl af, de nationale medlemslandes demokratiske retsstatsprescipper bliver undermineret, af det såkaldte frie marked og finanssektoren, der reelt er en selvstændig magt i EU.

EU skal bygge på, styrkelse af medlemslandenes demokrati og styrkelse af retsstatsprescipper og værre til for folket, til det er tilfældet, er mindre EU, bedre end mere EU.

Jeg siger ikke, at det ikke er værd, at kæmpe for, for det er det, for tag nu Danmarks nuværende regering, den er ikke en tøddel bedre, helt i lommen på kapitlamarkedets stærkest spillere.

Bill Atkins, Per Torbensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Kristoffer Larsen, Schweiz har nogle af verdens suverænt højeste lønninger - og leveomkostninger.

Philip B. Johnsen, Bill Atkins og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Alan Strandbygaard

Det der altoverjende fryder mig i denne sammenhæng, er det faktum, at schweizerne har stukket en kæp i hjulet på EU.

Hvad KAN være mere tilfredsstillende i dag?

Schweiz stikker da ikke en kæp i hjulet på noget som helst. Schweiz er slet ikke med i EU og må naturligvis selv om, hvilke bilaterale aftaler, de ønsker at indgå med EU. Og EU kan da klare sig fint uden Schweiz. Det er mere et spørgsmål om, hvor godt Schweiz kan klare sig uden EU. Det er vel derfor, at de helt frivilligt har indgået cirka 100 aftaler med EU. Det er der da ingen, der har tvunget dem til.

I øvrigt må jeg give Mihail Larsen ret i, at det er ganske grotesk at skulle høre personer med et selvforstået tilknytningsforhold til venstrefløjen lovprise, hvad der er sket i Schweiz.

Folkeafstemningen blev fremprovokeret af politikeren Blocher. Blocher er en 72-årige milliardær og leder for det højrepopulistiske parti SVP, og brugte 15 millioner kroner af sine personlige midler på kampagnen.

Så efter danske venstreorienterede EU-haderes mening er det altså udtryk for den fornemste grad af demokrati, når en milliardær, der står i spidsen for Schweiz svar på Dansk Folkeparti, får sin vilje ved at anvende sine egne private midler til at føre politisk kampagne.

Ud fra den logik bør vi vel så ærgre os over, at Maersk Mckinney Møller ikke dannede sit eget politiske parti i Danmark, opkøbte både TV2 og TV3, og stormede ind i Folketinget med 80 mandater.

For det havde åbenbart været den direkte vej til paradisiske socialistiske tilstande i Danmark.

Eller hvad?

Er det ikke dumt at bide den hånd der tager sig kærligt af ens penge?

Schweiz har været urørligt igennem flere århundreder, fordi det var godt at have en neutral sparebøsse som alle respekterede som tabu. Nu gør EU op med denne ældegamle tradition.

Men det er måske også fordi Schweiz er ved at udvikle sig til et national - populistisk underdog paradis? Ikke mindst den markante befolkningstilvækst igennem indvandring og optagelse af tusindevis af flygtninge har ført til en forskydning i den demagogiske sammensætning i Schweiz.

I modsætning til Danmark har Schweiz altid haft en stor andel indvandrere, men aldrig før har der været så mange som nu, 1,9 millioner, dvs. over 20% af befolkningen!
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/dienstleistungen/forumschule...

Man kan næppe påstå at Schweiz er xenofobisk!
Men situationen er ved at blive uholdbar for det lille land. Deres kulturelle identitet er under opløsning, ikke mindst pga. massiv indvandring, og det er hvad de reagerer på.

Nu eksisterer der for første gang i meget lang tid, et lumpenproletariat. Dette viste sine tænder for nylig i et angreb på den exekutive klasse ved at kræve en folkeafstemning om, ikke mindestløn, men endnu mere skandaløst - MAKSIMUM løn!
Der krævedes en begrænsning for de højeste lønninger, som jf. bevægelsen ikke burde være højere end maksimalt 12 gange den laveste løn i et firma.

Bevægelsen for maksimum løn har op til folkeafstemningen i lang tid ført an i meningsmålingerne, og kun i sidste øjeblik, takket en massiv kampagne, finansieret af de pengestærke multinationale, blev katastrofen afværget. Alligevel var 36% af befolkningen FOR indførelsen af maksimum lønnen ved afstemningen.

Et angreb på etablissementet, som blev tiet ihjel i de danske medier, bortset fra et par fodnoter og denne her: http://denkorteavis.dk/2013/schweiz-stemmer-om-loft-over-de-riges-lonnin...

Nu vil EU presse Schweiz. Det er latterligt, fordi hvis man kendte bare en lille smule til den Schweiziske folkesjæl, ville man vide at pres simpelt hen ikke bider på dem overhovedet. Enhver form for pres vil kun bekræfte dem i deres modstand og gøre dem stærkere. Ligesom alle andre bjergstammer, som fx. kurderne. Dem alle, ikke kun de højrenationale.

Steffen Gliese

Filo Butcher, iflølge analyser var grunden til, at loven faldt, at mange mente, at de allerede havde medvirket til en lignende afgørelse om lønloft: pro-und-contra-abzocker-initiative-und-gegenvorschlag.

En korrektion

Per, jeg har altid været tilhænger af EU. Men det er rigtigt, at jeg i 70'erne var bekymret for, om integrationen gik for hurtigt, så den ikke nåede at få befolkningen med.

Det er desværre, hvad der synes at være tilfældet. Men jeg mener, fejlen ligger i den danske offentlighed og hos de danske politikere, der gennemgående har ignoreret EU i den hjemlige, politiske diskussion - undtagen op til folkeafstemningerne. Derfor har vi den anormalitet, at den politiske fordeling i Folketinget slet ikke svarer til resultatet af folkeafstemningerne.

Jeg holder fast I, at globaliseringen vil komme til at køre hen over Danmark som en plæneklipper eller plov, hvis vi ikke slutter os sammen med nogen andre nationer, som vi er kulturelt beslægtede med - altså Europa. Alternativet er - lidt slagsordsagtigt - at vi får Burgerkings og MacDonalds på alle gadehjørner og en massiv overvægt af amerikanske film også i public service kanalerne. Og at vores virksomheder stille og roligt bliver opkøbt af amerikanske kapitalfonde.

Sider