Baggrund
Læsetid: 5 min.

FN’s klimapanel: Hold fingrene fra olie, kul og gas

Skal den globale opvarmning bremses, inden den når to grader, må kun en brøkdel af de fossile energireserver brændes af. Det er budskabet i et lækket rapportudkast fra FN’s klimapanels arbejdsgruppe
To mænd arbejder i Trepča-kulminerne i Mitroviča, Kosovo. 
 I værste fald må knap en tiendedel af de kendte fossile energireserver hentes op og brændes af frem til 2050, hvis der skal være en fair chance for at bremse den globale opvarmning, inden den når to grader. Det fremgår af lækket rapportudkast fra FN’s klimapanel.

Angelo Emma

Udland
7. april 2014

Når den sidste af de tre arbejdsgrupper under FN’s klimapanel, IPCC, i dag træder sammen i Berlin, så har medlemmerne foran sig en tekst til gennemgang og godkendelse, som peger på, at højst en tredjedel og i værste fald knap en tiendedel af de kendte fossile energireserver kan hentes op og brændes af frem til 2050, hvis der skal være en fair chance for at bremse den globale opvarmning inden den når to grader.

Dermed synes klimapanelet at være på linje med chefen for FN’s klimasekretariat, Christiana Figueres, som i en opsigtsvækkende tale til olieindustrien forleden sagde, at tre fjerdedele af de kendte reserver af kul, olie og gas må forblive i undergrunden. Budskabet forstærker diskussionen om, hvem der skal lade deres fossile reserver ligge, og om nutidens store investeringer i de fossile energiselskaber, som bl.a. pensionskasser har foretaget, risikerer at være tabt, hvis en betydelig del af de fossile værdier aldrig kan hentes op og omsættes til penge.

De opsigtsvækkende beregninger baserer sig på centrale dele af den foreløbige udgave af rapporten fra IPCC’s arbejdsgruppe III, som Information er i besiddelse af. Rapporten angiver ikke de konkrete tal for, hvor stor en del af de fossile reserver, der kan afbrændes, men den fortæller, hvor stort CO2-indholdet i de kendte reserver er, og hvor meget atmosfæren kan tåle frem til 2050. På den baggrund har Information beregnet, hvad der kan afbrændes.

Også den norske avis Aftenposten kender den foreløbige rapport og præsenterer sine egne, lignende beregningsresultater.

Rapporten fra arbejdsgruppen er den sidste delrapport i IPCC’s store statusvurdering af klimaets tilstand siden den forrige statusrapport i 2007. De tre delrapporter vil efter ugens møde i Berlin bliver arbejdet sammen til en diger synteserapport, der skal præsenteres for verden i København til oktober, kort før næste globale klimaforhandlingsrunde, COP 20, der finder sted i Peru.

Storstilet omstilling

Den aktuelle delrapport handler om, hvad der kræves af det internationale samfund for at bremse temperaturstigningen og klimaændringerne, før udviklingen for alvor løber løbsk. Som grundlag har det store hold af internationale klimaforskere bl.a. haft omkring 1.000 nye modelscenarier for klimaudviklingen, som er blevet indsamlet siden 2007-rapporten.

»At stabilisere koncentrationen af drivhusgasser fordrer storstilede omstillinger i de menneskelige samfund – fra måden, vi producerer og forbruger energi på, til måden vi udnytter landjorden,« hedder det i rapportudkastet.

»Den fundamentale omstilling af energisystemet, der er nødvendig for at leve op til de langsigtede mål for (CO2-)koncentrationen, indebærer en udfasning af brugen af fossile brændsler med uhindrede udledninger.«

Hvis koncentrationen af drivhusgasser således skal stabiliseres på et niveau, der giver rimelig sandsynlighed for at blive under to grader – nemlig en koncentration i år 2100 svarende til 430-480 ppm (parts per million, CO2- molekyler pr. mio. luftmolekyler, red.) – så »skal udledningerne ifølge de fleste scenarier bringes til nul eller under nul i 2100«, hedder det.

Under nul indebærer, at der skal tages teknologier i brug, som aktivt kan trække CO2 ud af atmosfæren.

Den dystre baggrund for konklusionerne er, at både udledninger og atmosfærisk koncentration af CO2 fortsætter med at stige trods årtiers klimadebat og advarsler fra forskere.

»Trods eksistensen af et bredt spektrum af multilaterale institutioner såvel som nationale strategier for klimabeskyttelse voksede udledningerne af drivhusgasser med i snit 2,2 procent per år mellem 2000 og 2010, sammenlignet med 1,3 procent for hele perioden 1970-2000,« oplyser rapporten og tilføjer, at foreløbige data fortæller om en vækst på tre procent for CO2-udledningerne fra fossil afbrænding i 2010-2011 samt en-to procent i 2011-12.

»De direkte udledninger fra energisektoren forudses at blive næsten fordoblet eller endog tredoblet i 2050,« hvis ikke der skrues »markant« op for forbedringerne i måden, energien udnyttes.

Væksten i fossilt energiforbrug og CO2-udledninger foregår i dag hastigst i de nye vækstøkonomier. Asien er i dag en større udleder end OECD, Kina er større end USA, og Indien større end Rusland. I Kina, der producerer næsten halvdelen af verdens kul, er CO2-udledningen per indbygger fra energisektoren nu større end per indbygger i Europa, oplyser rapporten.

Regnestykket

Det centrale spørgsmål for verdens beslutningstagere og for den fossile energiindustri og dens investorer er, hvor stor en del af de tilbageværende reserver af kul, olie og gas, man kan tillade sig at brænde af, uden at muligheden for at bremse op før de to grader fortoner sig definitivt. Rapportudkastet fra IPCC-arbejdsgruppe III giver ikke det præcise svar, men rummer data nok til at muliggøre en beregning.

De kendte reserver af fossil energi vil ifølge rapporten indebære en CO2-udledning på 3.700-7.100 milliarder ton CO2, hvis det hele hentes op og brændes af uden restriktioner på udledningen.

Samtidig angiver rapporten, at atmosfæren kun kan bære at få tilført endnu 550-1.270 mia. ton CO2 gennem hele perioden fra 2011-2050, hvis to-gradersmålet skal kunne holdes.

Med afsæt i disse tal viser en enkel beregning foretaget af Information, at der i bedste fald er plads til at afbrænde 34 procent af de kendte reserver frem til 2050 og i værste fald kun otte procent. Sagt på en anden måde: Mellem to tredjedele og godt 90 pct. af de fossile reserver skal forblive i undergrunden. Den norske avis Aftenposten har i en lignende beregning anvendt et tilladeligt CO2-budget på 1.000 mia. ton CO2, som er angivet i efterårets rapport fra IPCC’s arbejdsgruppe I. Med det som afsæt når avisen frem til, at 14-27 procent af de fossile energireserver kan afbrændes – resten skal blive i undergrunden, hvis de to grader skal respekteres.

Det Internationale Energiagentur, IEA, har tidligere vurderet, at to tredjedele af reserverne må efterlades urørt af hensyn til klimaet, og i torsdags sagde Christiana Figueres på et møde i London, at »tre fjerdedele af de fossile brændselsreserver er nødt til at forblive i undergrunden«.

Udledning skal toppe om fem år

En international kampagne startet af det amerikanske klimanetværk 350.org presser i øjeblikket på for at få institutionelle investorer – pensionskasser, fonde, universiteter, forsikringsselskaber m.fl. – til at afhænde deres aktier i de fossile energiselskaber. De fremfører den dobbelte begrundelse, at det er uetisk at investere i noget, der ødelægger klimaet, og samtidig er hasardspil med f.eks. pensionskunders penge at satse på fossile reserver, som man ikke kan være sikker på kan realiseres og omsættes til penge.

Herhjemme vil medlemmer af juristernes og økonomernes pensionskasse, JØP, og af magistrenes og psykologernes ditto, MP Pension, senere i april søge at opnå generalforsamlingsflertal for at afhænde de fossile aktieinvesteringer.

I udkastet til rapporten fra IPCC’s arbejdsgruppe III hedder det, at de samlede globale udledninger af drivhusgasser fra energisektoren, transportsektoren, land- og skovbrug m.m. ifølge de fleste af de gennemregnede scenarier må reduceres med 40-70 procent i 2050, regnet fra 2010. For OECD-landene skal væksten i udledninger stoppe allerede om ca. fem år – i 2020 – og derefter begynde at falde hastigt.

Der skal inden 2050 ske en tre-firedobling af bidragene til den globale energiforsyning fra de kilder, der kan betegnes som havende lav CO2-belastning – hertil regner IPCC ikke blot vedvarende energi, men også atomkraft og fossile kraftværker forsynet med den endnu eksperimentelle carbon capture and storage-teknologi (CCS) til indfangning af CO2 fra værkerne og deponering af den i undergrunden.

Klimaforskerne tilknyttet IPCC’s arbejdsgruppe III samt repræsentanter for verdens regeringer gennemgår de kommende dage rapportudkastet sætning for sætning med henblik på offentliggørelse af den endelige tekst på søndag.

 

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

Sandhedens time for verdenssamfundet (verdenskonkurrencesamfundet). Det lyder som en uoverkommelig opgave, hvis man skal kunne enes om at tage hensyn - til sig selv, må det vel hedde. Vi er helt fremme i skoene, der hvor vi skal tage vores egen eksistens alvorligt.

Vi skal gå fra at være glubske dyremennesker til ansvarlige enkeltpersoner, der satser på udvikling af det menneskelige fremfor udvikling af det, der nedbryder os. Et tigerspring!

Morten Lind, peter fonnesbech, Hanne Ribens, John Fredsted, Dennis Berg, randi christiansen, Preben Bollerup, Peter Hansen, Rasmus Toft Ilsø, Tor Brandt, Rune Petersen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Jørgen M. Mollerup

Hvor meget er den globale overfladetemperatur steget de sidste 15 aar?

Det minder om en ryger eller narkoman, som befinder sig et sted hvor smøgerne eller herionen er ved at slippe op. Utænkeligt for bare få årtier siden, at det kunne betale sig - også af naturhensyn - at påbegynde fracking, det var simpelthen for vanskeligt og for dyrt. Men narkomanerne - os selv vel - begynder at få abstinenser, og med alle midler forsøger man at skrabe gulvtæppet i stuen af - for at se om det ikke kan stoppes i piben.

Morten Lind, Dennis Berg, randi christiansen, Peter Hansen, Niels-Simon Larsen, morten Hansen, Lise Lotte Rahbek og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Jørgen,
når man snakker om klima, er 15 år en alt for kort periode, der nærmest svarer til, at en person på slankekur vil måle et varigt vægttab fra dag til dag.
I øvrigt er der ikke én global overfladetemperaturstigning. En afsmeltning af isen i Arktis vil f.eks. i sidste ende kunne påvirke Golfstrømmen, så vi i Danmark får et koldere klima.

Helge Rasmussen, Morten Lind og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Der oplyses ikke om, hvad alternativerne er - i samme takt som reduktionen.
Vi skal måske flytte - på cykel - fra det kolde nord til de varme lande - -selv om der bliver varmere............!
Ny slags folkevandring.

Lille Danmark er jo magtesløs i dette spil, magt og kapital er hvad det drejer sig om for mange af de store lande, USA, Indien, Kina, Rusland hvor det virkelig ville batte dersom de var indstillet på at lade 2/3 af reserverne blive i undergrunden. Et lille land som vores kan hverken gøre fra eller til, men det ser jo pænt ud at være foregangsland, råbe op og lade befolkningen betale for det med høje afgifter.

Desværre - jeg tror IKKE på det.

Hvad er alternativet, Lis Jeppesen?
Selvfølgelig skal Danmark da gå foran. Og jeg betaler gerne højere afgifter, det handler trods alt om menneskehedens fremtid, som er lidt vigtigere end to ferierejser om året og så og så mange restaurantbesøg.
Desuden tror jeg ikke det handler om afgifter, men nærmere at omlægge levevisen fuldstændigt. Det hænger sammen forbrug og vækst. Begge dele skal sættes voldsomt ned. Og det skulle nok være muligt, hvis vi først lige formår at kigge ud over vores egen næsetip.

Der er jo også andre gode motiver for en ændret levevis fra materialistisk forbrugerisme til ægte menneskelige værdier.

Niels-Simon Larsen

@Jørgen: Tæskedumt spørgsmål, for hvor har du målt, og hvem holder du dig til?
@Lis: Du skal da bare fortsætte til den bitre ende - og nyde det.

Christoffer Arzouni og Simon Emil Amnitzbøl kan man se i TV køre frem med de angstdæmpende politiske synspunkter om, at der ikke er noget i vejen. Det går fint. Det eneste problem er os, der siger noget andet. Det kan Simon blive valgt på og Arzrouni beholde sin stilling. Der er altså ingen virkelige problemer for dem.

Niels-Holger Nielsen, Morten Lind, Tor Brandt, randi christiansen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

@ Tor Brandt

'..om menneskehedens fremtid, som er lidt vigtigere end to ferierejser om året og så og så mange restaurationsbesøg..'

Det lyder helt fint. Men prøv at forklare det til de fire-fem milliarder mennesker på kloden, der for alt i verden vil ud af deres fattigdom og elendighed, koste hvad det vil, og ikke deler den slags elitære synspunkter fra en velbjerget minoritet af menneskeheden.

@ Leon Nygaard
Og mon Leo Nygaard ville dele og bytte deres 'ægte menneskelige værdier' med vore form for tilværelse? Det ville han måske nok, men der er næppe flertal herfor, blandt klodens andre statistisk set velaflagte, og i levevis forkælede, mindretal.

Problemet er dybest set at der er alt for mange mennesker på kloden, vel fire-fem milliarder og stigende, der stort set alle sviner for meget (som det også fremgår af artiklen), bortset fra nogle små isolerede stammesamfund, som ikke er ramt af 'fremskridtet'.

Philip B. Johnsen

Det er tydeligvis ikke rigtigt gået op for, politikkere og folk, hvad der er på spil i Danmark, men danskerene kommer tættere på hinanden de kommende år.

18 storme har ramt Storbritannien i vinteren "før" jul 2013, regn og oversvømmelser, har trukket tæppet væk under mange familier.

Mange steder falder vandstanden, i oversvømmelses ramte områder fra december, først til maj, da grundvandsspejlet, er i et med vandmætningen af overfladejorden.

Når det sker i Danmark, i år eller de kommende år, bliver det nødvendigt, at overveje om man river alle bebyggelser ned, i de ramte områder, eller om man vælger at, bygger huse på pæle og på den måde hæver huse mm. nogle meter, men så må man finder sig i, at sejle fra sin hoveddør.

Omstilling til vedvarende energi nu, og dansk stats ekspropriering af alle investeringer i fossile råstoffer i dansk eje, det skal være ulovligt, at tjene penge på fossile råstoffer i Danmark fra nu.

Det store dilemma er at, økonomer og politikere til dato, ikke reagere på død og ødelæggelse klimaforandringer, bringe til Danmark, de bliver ved med tåge snak om de varme lande, man kan da godt investere i fracking olie og gas frihandelsaftale med USA og det går nok.

Det er en skræmmende tanke, hvad de gør, når det er tydligt for alle, der ser ud af vinduet, at de tog fejl?

Helge Rasmussen, Niels-Holger Nielsen, Keld Sandkvist, Morten Lind, morten Hansen, randi christiansen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Nu er det jo værd at huske på, at en ikke ubetydelig del af Co2-udledningen i Kina, sker som følge af produktion af billige varer, som forbruges i....Danmark. 'Made in china' står der på hvor mange varer i vores hjem? Man kan jo prøve at tælle efter...

Hertil skal selvfølgelig lægges co2-udslippet fra de skibe og fly, og lastbiler, som transporter varerne fra Kina til Danmark.

Niels-Holger Nielsen, Morten Lind, morten Hansen, Hanne Ribens, John Fredsted, Dennis Berg, randi christiansen, Niels-Simon Larsen og J M anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

...som forbruges i blandt andet Danmark, skulle der stå.

randi christiansen

Nødvendighedens politik? Vor frue bevar os vel - den er så hjernedum, at det er ubegribeligt. Forstår disse ellers højtuddannede mennesker virkelig ikke dette enkle : alt er indbyrdes forbundet i en planetar, ja kosmologisk, helhed, hvor intet økologisk aftryk forsvinder eller er ligegyldigt. Hvordan kan levende mennesker - som jo i kraft heraf er forbundne med resten - være så ignorante overfor eget eksistensgrundlag? Alt er forbundet - og den fossile brændselsenergi tilsviner mig og min del af biotopen/habitaten - i en eksponentielt stigende kurve for alle. Det er en forbrydelse mod menneskeheden, og dennes samlede innovationskraft bør sættes ind i arbejdet med den store omstilling. Således at vi alle indenfor den eksisterende tidshorisont vil kunne tilpasse og udvikle os - i antal og livsstil - til de givne betingelser. Uden dette hovedløse misbrug som pt praktiseres. Alternativet eksisterer - nødvendigheden af dets implementering skal kommunikeres vedholdende og umisforståeligt og med viljen til at gøre de
nødvendige afkald i en transparent proces, således at ingen blive snydt og alle derfor kan være solidariske.

Helge Rasmussen, Jakob Silberbrandt, Niels-Holger Nielsen, morten Hansen og Tor Brandt anbefalede denne kommentar

@Ole Olsen:
"Det lyder helt fint. Men prøv at forklare det til de fire-fem milliarder mennesker på kloden, der for alt i verden vil ud af deres fattigdom og elendighed, koste hvad det vil, og ikke deler den slags elitære synspunkter fra en velbjerget minoritet af menneskeheden."

Svaret herpå findes allerede i mit indlæg, som du kommenterer:
Desuden tror jeg ikke det handler om afgifter, men nærmere at omlægge levevisen fuldstændigt. Det hænger sammen forbrug og vækst. Begge dele skal sættes voldsomt ned. Og det skulle nok være muligt, hvis vi først lige formår at kigge ud over vores egen næsetip.

randi christiansen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Politikkere og økonomer er problemet.

USA fikseret holdning til overforbrug, der er formålet, med frihandelsaftalen og op i r.... med klimaforandringer, lad os få gang i fracking olie og gas.

Erhvervsminister Henrik Sass Larsens arbejder på, at lukke og slukke, de sidste chancer for befolkningen i overforbrugets navn.

Det er vækst og overforbrug gennem lavest mulig pris men, at vækst uden omtanke, skaber klimakatestrofer er et faktum, der derfor udelades af regnestykket.

USA og EU skal gennem frihandel sikre, dette overforbrug får grobund i forbrugernes bevidsthed, ved attraktive produkter, som IPad bliver billigere.

Klimaforandringer og en finansboble er prisen, for væksten skal finansieres af produktionen af skifergas, som er vokset eksplosivt i USA, fra 28 mia. kubikmeter i 2006 til 235 mia. i 2012, svarende til at 40 pct. af USA’s totale gasproduktion nu kommer fra skiferlagene.

Frihandelsaftale mellem USA og EU, på amerikansk fracking olie og gas, det er en miljø/klima katastrofe.

Jakob Silberbrandt, Per Delphin, morten Hansen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Korrekt set at vi behøver atomenergi. Og med de nye thorium-reaktorer, der ikke kan nedsmelte, hvis affaldsprodukt kun er en brøkdel så radioaktive (og kan gøres helt neutrale i en eller anden proces), har en høj udnyttelsesgrad, ikke kan beriges til krigsproduktion og, ikke mindst, er langt mere effektive pr. kilo end f.eks. uran, så er det bare at komme i gang. Der er RIGELIGT thorium til mange tusind år. Godt spottet, FN.

"Der skal inden 2050 ske en tre-firedobling af bidragene til den globale energiforsyning fra de kilder, der kan betegnes som havende lav CO2-belastning – hertil regner IPCC ikke blot vedvarende energi, men også atomkraft og fossile kraftværker forsynet med den endnu eksperimentelle carbon capture and storage-teknologi (CCS) til indfangning af CO2 fra værkerne og deponering af den i undergrunden." (citat fra artiklen)

Jørgen M. Mollerup skriver:
"Hvor meget er den globale overfladetemperatur steget de sidste 15 aar?"

I de sidste 15 år har de 13 slået tidligere temperatur-rekorder.
Den meste af opvarmningen er dog sket i verdenshavene, så det var ganske smart af dig at spørge til overfladetemperaturen. Men svaret er altså, at også denne er steget. Tager man den samlede temperaturstigning, så er den dermed betydelig, og temperaturstigningerne i verdenshavene vil ramme os lige så hårdt, bare med forsinket effekt.

Helge Rasmussen, morten Hansen, Kim Houmøller, Preben Bollerup og John Fredsted anbefalede denne kommentar

Atomreaktorer tager 15-20 år at bygge. Inden det kommer op at køre, er løbet allerede kørt.

Niels-Holger Nielsen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
John Fredsted

@Jørgen M. Mollerup: Som tillæg til Dennis Bergs kommentar ovenfor vil jeg gerne henlede din opmærksomhed på følgende passage fra en tale af James Hansen i 2012:

"Now finally, we can measure Earth's energy imbalance precisely by measuring the heat content in Earth's heat reservoirs. The biggest reservoir, the ocean, was the least well measured, until more than 3,000 Argo floats were distributed around the world's ocean. These floats reveal that the upper half of the ocean is gaining heat at a substantial rate. The deep ocean is also gaining heat at a smaller rate, and energy is going into the net melting of ice all around the planet. And the land, to depths of tens of meters, is also warming.

The total energy imbalance now is about six-tenths of a watt per square meter. That may not sound like much, but when added up over the whole world, it's enormous. It's about 20 times greater than the rate of energy use by all of humanity. It's equivalent to exploding 400,000 Hiroshima atomic bombs per day 365 days per year. That's how much extra energy Earth is gaining each day."

Niels-Holger Nielsen, Dennis Berg, randi christiansen, Bill Atkins, morten Hansen, J M og Ole Henriksen anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

@Daniel Holm Hansen - Hvor i verden er der et fungerende thorium værk? Ingen steder!
At basere sin energiforsyning på varm luft er alt for risikabelt.

@ Kim Houmøller - det er selvfølgelig rigtigt, men grunden til at de ikke findes er hovedsageligt at Al Gore og Bill Clinton lukkede ned for forskning til udvikling af generation IV reaktorer - og det er virkelig ærgerligt, for hvis de i stedet havde skruet op for den forskning ville vi idag sandsynligvis have haft et fantastiske alternativ til fossil brændstof. James Hansen skriver noget om det i sin bog "The Storms of my Grandchildren" og man kan finde mere info f.eks. på wikipedia.

Philip B. Johnsen

Der er ikke nogen hurtig og omkostningsfri løsning, det er sandt, men problemet i det danske demokratiet er, danskerne er udfordret af, at politikkere der ikke er ærlige.

I modsætning til regeringens fortælling om vækst, der er vækst er godt for Danmark, så er der en sand fortælling om vækst.

Politikkere opfordre danskerne til, at hjælpe til med, at forøge væksten ved, at forbruge og overforbruge mere, men politikkerene fortæller ikke sandheden om omkostningerne, at en ny eksplosiv vækst i verden, er lig med klimaforandringer, der har enorme, ikke kun økonomiske omkostninger for danskerne i dag, men det er for intet, at regne imod de omkostninger, der kommer i de kommende år.

Danskerne er kloge mennesker, i modsætning til politikkerne, har borgerne forstået, at etableret et genbrugsmarked, der er nået fantastiske godt DKK. 90 mia. i omsætning.

Politikkere må handle på Danmarks udfordringer og begynde, at tale sandt, man kan ikke kun høste frugterne, politikkere skal også adressere omkostningerne.

Jakob Silberbrandt, morten Hansen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

@ Tor Brandt

Så længe mindst 3/5 af menneskeheden drømmer om engang at opnå, at tage to ferierejser og så og så mange restaurantionsbesøg om året, vil forureningen stige. Og jeg tror ikke, at du kan få hovedparten af de resterende 2/5 (os), til at gå ned på et forureningsniveau, som de andre har i dag, og så se på at de andre ad åre kommer op på vort nuværende niveau.

Vi skal nok have en verdensregering sat sammen, således at de 5/5 alle sammen får samme niveau velstands- og forureningsmæssigt, og deles ligeligt om det hele. Men hvem tror på det?

peter fonnesbech

Nu er det er godt tidspunkt at argumentere for en global finansskat, som sidenhen kan bruge som klimakatastofefond. Det vil der blive hårdt brug for.

Jakob Silberbrandt, randi christiansen og morten Hansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

John fredsted - hvad synes james hansen, vi skal gøre?

randi christiansen

John - ekvivalent til 400.000 hiroshima boomber om dagen 365 dage pr år - er du helt sikker på de tal? Det er jo ekstremt.

randi christiansen

- ekstra energi som tilføres jorden - som må konverteres, for ellers .... ?

Christian Holm

Hej Igen Dennis Berg
Ville lige høre om du havde fundet en forklaring på hvordan "global warming" kan vælge at opvarme nogle af Verdens-havene og ikke andre. Og hvordan opvarmningen slap forbi de øverste 700m for så primært at opvarme vand længere nede end 700m - og hvorfor denne pludselige energioverførsel fra luft til hav du advokerer for ikke fandt sted før nu. Og hvorfor denne opvarmning af lavere vandlag ikke kan være pga. øget undersøisk vulkanisk aktivitet. Og hvorfor du mener at det at der er stabilt varmt klima er lig med at temperaturen stiger.
Og hvad mener du med at effekten er "senere"? Hvilken effekt? Og ikke mindst: Hvormeget senere? Tusinder af år?

Tak for det.
V.H.
Christian

Christian Holm
Din voldsomt detaljerede nysgerrighed omkring havstrømme, energitransport og grænselag i oceanerne er i og for sig vældig tiltalende, hvis det ikke var fordi du afkrævede Christian Holm svar på alle disse særdeles faglige spørgsmål.
Hvis du virkelig af et rent hjerte ønskede viden om disse sammenhænge, skulle du nok tilmelde dig et studium i oceanografi, eller i det mindste låne en 7-8 af de centrale lærebøger om oceanografi. Der finder du svar på dine spørgsmål.
Det er et billigt retorisk trick af afkræve en debattør, som refererer anerkendte forskere indenfor feltet, en fuld videnskabelig forklaring på, hvordan forskerne er kommet frem til deres resultater.
Jeg har for mange år siden læst oceanografi i et semester, og jeg kan forsikre dig for, at der er rigeligt med komplekse sammenhænge, der kan forklare Dennis Bergs kommentar/referat. Men en dybere redegørelse er komplet umuligt i et forum som dette.

vh Troels Holm

John Fredsted, Jakob Silberbrandt og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Jacob Mathiasen

0,6 W per kvadratmeter.. Og hvor meget sol-energi rammer der så per kvadratmeter? På en god dag i Danmark omkring 1000W/m2 - mere ved ækvator - mindre ved arktis.

Så påstanden er altså at noget som befinder sig i promiller af det samlet energi budget (og her er opvarmingen fra radioaktivt henfald ikke medregnet) - skulle få alt til at komme ud af balance?

Hvor stabil er solens udstråling i det hele taget? Hvorfra stammer de lange istider? Hvad er værst istid eller varmperiode?

Det som er slemt i dag er at vi har fyldt kloden til bristepunktet og enhver variation fra normalen bliver katastrofal. Det kan kun løses ved at blive færre.

Ydermere: Den ændring, som skal til i afbrændingen af fossilt brændstof må være enorm % mæssigt af mennesketsenergi budget for at modvirke de påstået effekter og da 1/3 af energien går til madproduktion - så held og lykke med at få det implementeret uden krig og kaos. Modsat, hvad mange tror så er GMO og den grønne revolution UDELUKKENDE lykkedes ved forøgelse af fossilt brændstof - heriblandt udvikling af pesticider og gødning samt evnen til at optage gødningen.

Man kunne måske forestille sig at hvis alle (idioterne), som modarbejdede enhver konstruktiv planlægning tilbage 70erne havde tænkt længere end deres egen p!ks længde - at så kunne man MÅSKE have gjort noget. I dag er det bare ønsketænkning - hvis man altså antager præmissen om at promiller gør forskellen.

Jeg vil vove at påstå at det er fuldstændigt ligegyldigt, hvad der gøres i dag. Vi kan vælge imellem nogle forskellige typer af kollaps, men kollaps bliver det.

Hvis jeg må tillade mig at bringe et klip fra DMI´s hjemmeside (http://www.dmi.dk/laer-om/temaer/klima/ipcc-femte-hovedrapport/observere...):
Opvarmning af havet dominerer ophobningen af lagret energi i klimasystemet. Opvarmning af havet tegner sig for mere end 90 % af denne forandring mellem 1971 og 2010.
Havets opvarmning er størst i de øverste 75 m, hvor temperaturen er steget med 0,1°C pr. årti fra 1971 til 2010. Havet i mellem 700 og 2000 m er også opvarmet mellem 1957 og 2009, og i dybhavet under 3000 m har man observeret en temperaturstigning mellem 1992 og 2005.
Mere end 60% af energistigningen i klimasystemets er lagret i havets øverste 700 m, og ca. 30% er lagret i havet under 2000 m.

Hvis der altså er nogen, der mener, at opvarmningen slap forbi de øverste 700 meter, har de enten fået forkerte informationer, eller de har svært ved at læse. (Eller klippet herover er forkert....).

I øvrigt eksisterer der mange havstrømme, der kan være med til at give et kompliceret billede af temperaturforhold forskellige steder i verdenshavene (og i øvrigt klimaforhold forskellige steder på Jorden). Se f.eks. et stærkt forenklet billede her: http://virtuelgalathea3.dk/files/virtuelgalathea3.dk/reading_material/Fi...

Torsten Jacobsen

@Christian Holm

Hvor er det du henter din skepsis fra? Forestiller du dig, at seriøse klimaforskere ikke har svar på de spørgsmål du stiller? At du og dine kilder har fundet en hemmelig og fortiet gral, som på magisk vis vil gøre den etablerede videnskab til skamme?

I så fald tager du fejl. Grundigt fejl. Google er din ven, så jeg vil overlade det til din egen nysgerrighed at finde svarene på de åh så fascinerende spørgsmål du stiller. Søg, og du skal finde, som man siger.

Men det vil du ikke gøre, vil du vel? For du har allerede besluttet dig. Dine anførselstegn afslører dig. Du har bestemt dig. Global opvarmning er et svindelnummer - en enorm konspiration, som alene har til formål at suge penge ud af hårdtarbejdende og retfærdige individers pengepung. Gud nåde og trøste alle der vover at udtrykke forbehold over for din livsførsel.

Kognitiv dissonans. Slå det op. Google er som sagt din ven.

Christian Holm

@Troels
Du har egentlig ret. Som sådan bør vi lytte til Verdens førende forskere. Det gør jeg også 99 ud af 100gange. Men lidt sund skepsis er vel ikke af vejen. Du siger at jeg ikke har et rent hjerte...!!??!! Du skyder altså på mine motiver istedet for mine argumenter. Samtidig beskylder du mig for billige retoriske tricks. Hvem er det lige der benytter billige retoriske tricks Troels? Jeg stiller relevante faglige spørgsmål – du skyder på min person.
Hvad indikerer du da at mine motiver skulle mine motiver ellers være, hvis ikke at forsøge at afdække sandheden? Troels – prøv at se bjælken i dit eget øje før du kritiserer splinten mit.

@Torsten
Ja min skepsis kommer fra at IPCC nu igen er kommet med en rapport der siger: Det bliver ENDNU værre end vi troede. Alle IPCCs væsentlige forudsigelser har fejlet. Temperaturen er IKKE steget i over 17år. Og hypotesen at den skulle være forsvundet er både ulogisk og ikke godt underbygget (prøv eksempelvis at finde logiske svar på mine spørgsmål ovenfor). Til gengæld er denne hypotese kommet MEGET belejligt lige før IPCCs seneste møde.

IPCCs manglende evne til at forudsige klimaet udvikling har ikke på nogen måde fået forskerne der er involveret i IPCCs arbejde til at ryste på hånden. De fortsætter med at bygge alle deres konklusioner på modeller der har vist sig ikke at kunne bruges. Denne mangel på ydmyghed overfor en helt utrolig interessant og yderst kompliceret videnskab falder mig virkeligt for hjertet. Husk også på at IPCC blev oprettet med det formål at vise HVORDAN og ikke OM menneskeudledt CO2 påvirker Jordens temperatur.
Derfra har jeg min skepsis.
Til gengæld vil jeg spørge om ikke det puster til din skepsis at temperaturen ikke er steget i 17år – trods at IPCC var stensikre på det modsatte?

@

Christian,
vedrørende de 17 år, så prøv at se mit indlæg den 7.4. kl. 10:33.
Der er i øvrigt ingen klimamodeller, som hævdes at kunne forudsige temperaturudviklingen inden for en så kort tidsperiode. Klimamodeller viser tendenser, og selvfølgelig er ekstrapolationer noget svært noget. Men derfor er det ikke ensbetydende med, at ekstrapolationerne ikke har ret.

Ole Olsen, jeg ser nu dit indlæg 11.41. Tror du misforstod.
Snakken var om Danmark kunne gøre noget alene ved at gå foran i den store omstilling. Dertil gør jeg opmærksom på, at der er værdier, der kommer os til gode, selv om vi er en mikrobe ift verden.
Almindeligvis bliver det ikke anset for et gode, at det materialistiske niveau nedsættes og der ikke er vækst, måske endda minusvækst. Men hvis man anser materialisme for en falsk lykke og tilfredshed, er det ikke svært at se "fremgangen" i tilbagegangen.

John Fredsted

@randi christiansen: James Hansen advokerer for en tiltagende 'fee and dividend'-skat på alle former kulstof ved dets kilde, altså hvor det udvindes. Indtægterne herfra skal så føres tilbage til borgerne.

Ja, jeg er (desværre) sikker på det tal: 400.000 Hiroshima bomber per dag. Da jeg første gang blev opmærksom på det i talen af James Hansen, så kunne jeg næsten heller ikke selv tro det, for det er, som du selv udtrykker det, ekstremt. Så jeg gav mig til at lave det lille regnestykke selv, og skrev derefter kronikken Klima-Hiroshima – vor civilisations afvikling i Kristeligt Dagblad.

Der kom absolut ingen reaktion på kronikken. Men det, der måske overrasker mig mest, er, at tallet ikke er blevet nævnt i noget dansk nyhedsmedie (altså med undtagelse af min kronik), i hvert fald er jeg ikke bekendt med det. Det er godt nok bare skræmmende.

randi christiansen og Jakob Silberbrandt anbefalede denne kommentar

John,
det var en glimrende kronik :-)

John Fredsted

@Nicolai Mathiasen: De 0,6 W per kvadratmeter er forskellen mellem indstrålet og udstrålet (elektromagnetisk) energi, og det kan gøre en kæmpeforskel - ja, det svarer, som nævnt ovenfor, til en energi-ubalance svarende til eksplosionsenergien i 400.000 Hiroshima bomber per dag.

De 1000 W per kvadratmeter (på for eksempel en skyfri sommerdag), du nævner, er helt korrekt. Men pointen er den, at hvis der fra planeten udstråles samme energimængde, så vil der ikke netto ophobes nogen energi. Derfor vil Jorden blive ved med at varme op indtil den samlede udstrålede energi igen er lig med den samlede indstrålede energi (jo varmere et legeme er, jo mere energi udsender det).

John Fredsted

@Erik Karlsen: Et varmt tak.

Peter Ole Kvint

Erik Karlsen: "Når man snakker om klima, er 15 år en alt for kort periode, der nærmest svarer til, at en person på slankekur vil måle et varigt vægttab fra dag til dag."
Svaret at jordens temperatur ikke er så simpel en størrelse som en persons vægt. CO2 er steget med 10% i en 17års periode, så burde det være muligt at måle en opvarmende effekt

Erik Karlsen: "I øvrigt er der ikke én global overfladetemperaturstigning. En afsmeltning af isen i Arktis vil f.eks. i sidste ende kunne påvirke Golfstrømmen, så vi i Danmark får et koldere klima."
Svar Golfstrømmen er en del af den globale vand cirkulation i verdenshavene og lader sig ikke ændre hurtigere end 800 år. En total afsmeltning af isen i Arktis vil f.eks. kræve at jordens aksel flytter sig.

Torsten Jacobsen

@Christian Holm

Det er min erfaring at konspirationsteoretikere ikke udviser 'sund skepsis'. En sund skepsis indebærer at man også er i stand til at tvivle på sig selv, på ens egen indsigt. At man er i stand til at erkende at man muligtvis tager fejl. Og at man har en nysgerrighed i forhold til at udforske sine egne motiver: 'Hvorfor har jeg brug for at tro på det, jeg tror på?'

I al ubeskedenhed kan jeg sige mig i besiddelse af denne 'tvivlens nådegave'. Det forekommer mig at du ikke er så heldig, men jeg kan jo tage fejl.

Men for nu at kommentere direkte på dit svar til mig:

Min skepsis er skam altid vågen, men jo, det har bestemt vækket min nysgerrighed, at stigningen i overfladetemperaturen har været lav i en årrække. Men undersøger man sagen vil man finde ud af, at dette forhold ikke på nogen måde kan ses som udtryk for at global opvarmning ikke er en igangværende proces.

Du synes at være meget optaget af IPPC's rolle? Jeg håber du er opmærksom på, at Der forskes i områder relateret til klima og global opvarmning også uden for IPPC's regi? Men langt størstedelen af disse forskere stiller sig selvfølgelig tilfredse med stiltiende at se IPPC fremlægge rapport efter rapport der går stik imod den videnskabelige konsensus, ikke sandt?

Fik du læst lidt om kognitiv dissonans? Det er et fascinerende emne.

Lars Kristensen

Det er vores måde at leve på der skal ændres og hvordan skal vi kunne ændre de 4 - 5 mia. andre mennesker, som er på vej til at ville have vores vækst og forbrug?

Vi skal fortælle det globale menneske, at den levemåde vores forfædre fik gennemført og som vi i dag lever efter, både hos os selv og hos de andre, har ødelagt vores - menneskehedens - mulighed for at kunne leve livsfornuftigt i vor egen tid.

Fortidens magtmennesker ødelagde både vores fortids folks livsfornuftige måde at leve på og de andre folkeslags livsfornuftige måde at leve på.

Vi - den vækstfikserede og "veludviklede" del af verden, vi skal stå frem og erkende vores forfædres ekstrem store fejl og forbrydelse mod - ikke menneskeheden - men derimod mod livet på Jorden og vise vores vilje til selv at ændre på den destruktive kultur vore forfædre skabte, til ære for egoismens gud og herlighed.

Kan og vil vi det, da vil alle folkeslag få øjnene op for, at den levevis vi indtil nu fremkommer med, er destruktiv og ikke ligefrem bevarende og opbyggende og langt fra livsbekræftende.

Mennesker er både du og jeg samt alle andre
vi er de eneste - der det ødelagte kan forandre.
Vi besidder den intelligente snilde.
Vis aktiv vilje - den er Livets kilde.

Tør vi det - gør vi det.

randi christiansen

"That's how much extra energy Earth is gaining each day." - john, tak for info. Må jeg bede dig uddybe ? Jorden ophober energi > varme, som den ikke kan komme af med, og vi er derfor kort
sagt ved at brænde vort kosmiske hjem af. Er det korrekt forstået?

Indsigelserne er invalide - idet enhver i det mindste intuitivt burde kunne forstå, at konvertering
af fossile brændsler i tidligere og nuværende omfang ikke kan forventes af sig selv at
nivellere ud i ingenting - med en slags tunnelføring ud i kosmos, eller hvad? Hvilket ellers ville være en ide til akut afhjælpning af gaia's feber? Eller anden form for konvertering - ligesom det nok snart er nødvendigt med den frigivne permafrost methan ? Man kan sende folk til andre planeter, men ikke finde ud af at respektere egen biotops lovmæssigheder, og når lokummet brænder, vil man ikke sætte alt ind på at slukke branden ,,, jeg kommer til at tænke på visdommen i bibelshistoriens børnelærdom : spis ikke af kundskabens træ. Vi ser nu, hvad der sker, når ignoranter besidder kraftfuld viden, som det kræver et højt bevidsthedsniveau at administrere. Man sætter jo heller ikke et børnehavebarn bag rattet af en f16 jager, vel. Men det er ikke desto mindre den livsfarligt prekære situation, vi befinder os i.
Måske det er på høje tid at konvertere denne elendige undskyldning for overgreb på miljøet og
de fattigste kaldet 'nødvendighedens politik' med den sande nødvendige politik nemlig den
store omstilling. Det er klart at jo flere, som kan blive enige, jo bedre - men man må også sige, at
jo færre - jo vigtigere, at de få går forrest. Det er derfor ingen undskyldning for passivitet at klimagangsterne - følg pengene, find forbryderne - pt har så meget magt. De har jo tydeligvis ingen bevidsthed overhovedet, om hvad det er, de gør mod alle. Og vore politikere? De sover med deres fortravlede luksuslegemer blidt hvilende på deres fede, skattebetalte løn og
pensioner. Og det private erhvervsliv som skal have bedre arbejdsvilkår i dette fossile brændselshelvede af en markedskonform konkurrencestat, sos' ernes version af demokrati mens de uddeler lykkepiller til de utilpassede, til dem der ikke har nerver til at se paradis gå op i røg ... åh suk, when will they ever learn? Hvor mange planeter skal gå til, før skabelsen producerer en overlevelsesdygtig race med en genetisk hukommelse, som advarer mod i lalleglad uvidenhed at betræde veje til selvdestruktion. Som om der ikke er udfordringer nok uden selvskabte ødelæggelser. Vågn op - på christiansborg. Gør danmark selvforsynende efter forbillede af samsø o.a. - i en transparent proces vil vi være solidariske. Jeres koncept med at det skal være tilladt at tilrane sig jordens ressourcer i et såkaldt 'frit marked' med 'fri' konkurrence er lig med vores undergang. Så fat det dog.

randi christiansen

Nåh nej, havde lige et kort, henrevet øjeblik fortrængt, at det meste af dansk selvbestemmelse nok er parkeret i andre lommer > goldman sachs, eu og hvem ellers i kulissen ... ? Og hvis christiansborg er svær at RÅBE op - nå, på med vanten, der er ikke andet at gøre end at fortsætte med at gøre opmærksom på, at vi har gennemskuet den forbryderiske og fejlagtige forvaltning imens vi bygger videre på vores kosmiske ark.

randi christiansen

Nåh nej, havde lige et kort, henrevet øjeblik fortrængt, at det meste af dansk selvbestemmelse nok er parkeret i andre lommer > goldman sachs, eu og hvem ellers i kulissen ... ? Og hvis christiansborg er svær at RÅBE op - nå, på med vanten, der er ikke andet at gøre end at fortsætte med at gøre opmærksom på, at vi har gennemskuet den forbryderiske og fejlagtige forvaltning imens vi bygger videre på vores kosmiske ark.

John Fredsted

@randi: Jeg skal gerne prøve at uddybe en smule:

Jo varmere et legeme er, jo mere energi (i form af elektromagnetisk stråling) vil det udsende. Skal Jorden udsende lige så meget energi, som det modtager fra Solen, så skal Jorden i dens nuværende situation, hvor udstrålingen grundet udledningen af drivhusgasser igennem 150 år er mere blokeret end før industrialiseringen, nødvendigvis blive varmere. Først når en højere temperatur, hvor den udstrålede energi igen er lig med den indstrålede energi, nås, vil temperaturen ikke længere stige.

I tilældet af, at mennesket brænder alle tilgængelige forekomster af fossil energi af, da vil det såkaldte Venus Syndrom blive enderesultatet: da vil temperaturen blive ved med at stige til langt over vands kogepunkt, og dermed koge alt vand fra planeten ud i det interstellare rum, efterladende planeten steril for altid. For som James Hansen skriver side 236 i hans bog 'Storms of my Grandchildren': "If we also burn the tar sands and tar shale, I believe, the Venus Syndrome is a dead certainty." Så vi kan, som du skriver, være ved at "brænde vort kosmiske hjem af", bogstaveligt talt.

Og til trods for disse kataklysmiske udsigter fortsætter man vidt og bredt, som automater eller hjernevaskede tumper, med at messe mantraet om vækst. Hvis ikke dét er sindssyge, så ved jeg egentlig ikke, hvad der reelt kvalificerer til at være det.

randi christiansen

Tak john - og lad os vedblive med at tale med de største og mest indtrængende bogstaver, vi har.

randi christiansen

--- selvom det kan forekomme meningsløst, så er vi med til at afsætte for intelligensvæsener uafviselige neurologiske spor i den kollektive bevidsthed.

Sider