Baggrund
Læsetid: 5 min.

FN’s klimapanel: Hold fingrene fra olie, kul og gas

Skal den globale opvarmning bremses, inden den når to grader, må kun en brøkdel af de fossile energireserver brændes af. Det er budskabet i et lækket rapportudkast fra FN’s klimapanels arbejdsgruppe
To mænd arbejder i Trepča-kulminerne i Mitroviča, Kosovo. 
 I værste fald må knap en tiendedel af de kendte fossile energireserver hentes op og brændes af frem til 2050, hvis der skal være en fair chance for at bremse den globale opvarmning, inden den når to grader. Det fremgår af lækket rapportudkast fra FN’s klimapanel.

Angelo Emma

Udland
7. april 2014

Når den sidste af de tre arbejdsgrupper under FN’s klimapanel, IPCC, i dag træder sammen i Berlin, så har medlemmerne foran sig en tekst til gennemgang og godkendelse, som peger på, at højst en tredjedel og i værste fald knap en tiendedel af de kendte fossile energireserver kan hentes op og brændes af frem til 2050, hvis der skal være en fair chance for at bremse den globale opvarmning inden den når to grader.

Dermed synes klimapanelet at være på linje med chefen for FN’s klimasekretariat, Christiana Figueres, som i en opsigtsvækkende tale til olieindustrien forleden sagde, at tre fjerdedele af de kendte reserver af kul, olie og gas må forblive i undergrunden. Budskabet forstærker diskussionen om, hvem der skal lade deres fossile reserver ligge, og om nutidens store investeringer i de fossile energiselskaber, som bl.a. pensionskasser har foretaget, risikerer at være tabt, hvis en betydelig del af de fossile værdier aldrig kan hentes op og omsættes til penge.

De opsigtsvækkende beregninger baserer sig på centrale dele af den foreløbige udgave af rapporten fra IPCC’s arbejdsgruppe III, som Information er i besiddelse af. Rapporten angiver ikke de konkrete tal for, hvor stor en del af de fossile reserver, der kan afbrændes, men den fortæller, hvor stort CO2-indholdet i de kendte reserver er, og hvor meget atmosfæren kan tåle frem til 2050. På den baggrund har Information beregnet, hvad der kan afbrændes.

Også den norske avis Aftenposten kender den foreløbige rapport og præsenterer sine egne, lignende beregningsresultater.

Rapporten fra arbejdsgruppen er den sidste delrapport i IPCC’s store statusvurdering af klimaets tilstand siden den forrige statusrapport i 2007. De tre delrapporter vil efter ugens møde i Berlin bliver arbejdet sammen til en diger synteserapport, der skal præsenteres for verden i København til oktober, kort før næste globale klimaforhandlingsrunde, COP 20, der finder sted i Peru.

Storstilet omstilling

Den aktuelle delrapport handler om, hvad der kræves af det internationale samfund for at bremse temperaturstigningen og klimaændringerne, før udviklingen for alvor løber løbsk. Som grundlag har det store hold af internationale klimaforskere bl.a. haft omkring 1.000 nye modelscenarier for klimaudviklingen, som er blevet indsamlet siden 2007-rapporten.

»At stabilisere koncentrationen af drivhusgasser fordrer storstilede omstillinger i de menneskelige samfund – fra måden, vi producerer og forbruger energi på, til måden vi udnytter landjorden,« hedder det i rapportudkastet.

»Den fundamentale omstilling af energisystemet, der er nødvendig for at leve op til de langsigtede mål for (CO2-)koncentrationen, indebærer en udfasning af brugen af fossile brændsler med uhindrede udledninger.«

Hvis koncentrationen af drivhusgasser således skal stabiliseres på et niveau, der giver rimelig sandsynlighed for at blive under to grader – nemlig en koncentration i år 2100 svarende til 430-480 ppm (parts per million, CO2- molekyler pr. mio. luftmolekyler, red.) – så »skal udledningerne ifølge de fleste scenarier bringes til nul eller under nul i 2100«, hedder det.

Under nul indebærer, at der skal tages teknologier i brug, som aktivt kan trække CO2 ud af atmosfæren.

Den dystre baggrund for konklusionerne er, at både udledninger og atmosfærisk koncentration af CO2 fortsætter med at stige trods årtiers klimadebat og advarsler fra forskere.

»Trods eksistensen af et bredt spektrum af multilaterale institutioner såvel som nationale strategier for klimabeskyttelse voksede udledningerne af drivhusgasser med i snit 2,2 procent per år mellem 2000 og 2010, sammenlignet med 1,3 procent for hele perioden 1970-2000,« oplyser rapporten og tilføjer, at foreløbige data fortæller om en vækst på tre procent for CO2-udledningerne fra fossil afbrænding i 2010-2011 samt en-to procent i 2011-12.

»De direkte udledninger fra energisektoren forudses at blive næsten fordoblet eller endog tredoblet i 2050,« hvis ikke der skrues »markant« op for forbedringerne i måden, energien udnyttes.

Væksten i fossilt energiforbrug og CO2-udledninger foregår i dag hastigst i de nye vækstøkonomier. Asien er i dag en større udleder end OECD, Kina er større end USA, og Indien større end Rusland. I Kina, der producerer næsten halvdelen af verdens kul, er CO2-udledningen per indbygger fra energisektoren nu større end per indbygger i Europa, oplyser rapporten.

Regnestykket

Det centrale spørgsmål for verdens beslutningstagere og for den fossile energiindustri og dens investorer er, hvor stor en del af de tilbageværende reserver af kul, olie og gas, man kan tillade sig at brænde af, uden at muligheden for at bremse op før de to grader fortoner sig definitivt. Rapportudkastet fra IPCC-arbejdsgruppe III giver ikke det præcise svar, men rummer data nok til at muliggøre en beregning.

De kendte reserver af fossil energi vil ifølge rapporten indebære en CO2-udledning på 3.700-7.100 milliarder ton CO2, hvis det hele hentes op og brændes af uden restriktioner på udledningen.

Samtidig angiver rapporten, at atmosfæren kun kan bære at få tilført endnu 550-1.270 mia. ton CO2 gennem hele perioden fra 2011-2050, hvis to-gradersmålet skal kunne holdes.

Med afsæt i disse tal viser en enkel beregning foretaget af Information, at der i bedste fald er plads til at afbrænde 34 procent af de kendte reserver frem til 2050 og i værste fald kun otte procent. Sagt på en anden måde: Mellem to tredjedele og godt 90 pct. af de fossile reserver skal forblive i undergrunden. Den norske avis Aftenposten har i en lignende beregning anvendt et tilladeligt CO2-budget på 1.000 mia. ton CO2, som er angivet i efterårets rapport fra IPCC’s arbejdsgruppe I. Med det som afsæt når avisen frem til, at 14-27 procent af de fossile energireserver kan afbrændes – resten skal blive i undergrunden, hvis de to grader skal respekteres.

Det Internationale Energiagentur, IEA, har tidligere vurderet, at to tredjedele af reserverne må efterlades urørt af hensyn til klimaet, og i torsdags sagde Christiana Figueres på et møde i London, at »tre fjerdedele af de fossile brændselsreserver er nødt til at forblive i undergrunden«.

Udledning skal toppe om fem år

En international kampagne startet af det amerikanske klimanetværk 350.org presser i øjeblikket på for at få institutionelle investorer – pensionskasser, fonde, universiteter, forsikringsselskaber m.fl. – til at afhænde deres aktier i de fossile energiselskaber. De fremfører den dobbelte begrundelse, at det er uetisk at investere i noget, der ødelægger klimaet, og samtidig er hasardspil med f.eks. pensionskunders penge at satse på fossile reserver, som man ikke kan være sikker på kan realiseres og omsættes til penge.

Herhjemme vil medlemmer af juristernes og økonomernes pensionskasse, JØP, og af magistrenes og psykologernes ditto, MP Pension, senere i april søge at opnå generalforsamlingsflertal for at afhænde de fossile aktieinvesteringer.

I udkastet til rapporten fra IPCC’s arbejdsgruppe III hedder det, at de samlede globale udledninger af drivhusgasser fra energisektoren, transportsektoren, land- og skovbrug m.m. ifølge de fleste af de gennemregnede scenarier må reduceres med 40-70 procent i 2050, regnet fra 2010. For OECD-landene skal væksten i udledninger stoppe allerede om ca. fem år – i 2020 – og derefter begynde at falde hastigt.

Der skal inden 2050 ske en tre-firedobling af bidragene til den globale energiforsyning fra de kilder, der kan betegnes som havende lav CO2-belastning – hertil regner IPCC ikke blot vedvarende energi, men også atomkraft og fossile kraftværker forsynet med den endnu eksperimentelle carbon capture and storage-teknologi (CCS) til indfangning af CO2 fra værkerne og deponering af den i undergrunden.

Klimaforskerne tilknyttet IPCC’s arbejdsgruppe III samt repræsentanter for verdens regeringer gennemgår de kommende dage rapportudkastet sætning for sætning med henblik på offentliggørelse af den endelige tekst på søndag.

 

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Michael Kongstad Nielsen

Måske skal man - hvis man orker det - ikke være så sky overfor at gå i sokratisk dialog med de såkaldte klimabenægtere, som også kan kaldes Rasmus-modsat typer, eller bare folk, der har en gammel kæp at ride på, og som af forskellige grunde rider videre på den, selvom den er træt og skulle i stald. Når nogle betvivler det mere og mere oplagte og i enighed antagne, kan man have en god øvelse i at tage debatten og dialogen alligevel. Men selvfølgelig kan det for indsigtsfulde folk blive for træls i længden.

Michael,
jeg giver dig ret! Hvis man virkelig mener det seriøst, bør man indgå i enhver debat af den slags, så længe modparten kommer med saglige argumenter, og det mener jeg faktisk, "CO2-opvarmningsskeptikerne" på disse sider gør (også selv om jeg ikke er enig med dem). Det er alt for nemt - og i virkeligheden et udtryk for ens egen tvivl og utilstrækkelighed - bare at affærdige dem med, at man ikke gider diskutere med sådan nogle.
I min dagligdag (arbejde) skal jeg ganske ofte argumentere for, at det og det er rigtigt, og jeg skal ofte overbevise tvivlere om, at de ikke (nødvendigvis) har ret. "nødvendigvis", for det kuuuuunne jo være, at de pludselig havde fat i noget, man ikke havde tænkt over.

Jeg betragter diskussion om realiteten af den globale opvarmning og årsageren bag som spild af tid - det svarer for mig til at diskutere realiteten af den biologiske evolution -som visse 'kreationister' jo forsøger at bringe op.
Er der tale om vildførte personer der er i god tro hjælper jeg da gerne med nogle oplysninger, men folk der åbentlyst er taktiske som jeg beskrev og blot overdænger en med såkaldte 'fact' og aldrig går ind i en saglig diskussion spilder jeg ikke tiden på og jeg synes heller ikke andre bør -man kommer ingen vegne med den type debatører. Lad os komme videre tiden er knap
Støder man på en klimaskeptikker så spørg vedkomne hvordan de foreliggende fact's så skal forklares?
De har ikke nogen forklaringer kun konspiratoriske fantasier

John Fredsted

@Erik Karlsen: Jeg går ud fra, at din kommentar er møntet blandt andet på mig. Derfor dette mit svar.

Jeg er selvsagt uenig med dig. Klimabenægtere (du kalder dem 'CO2-opvarmningskeptikere', bevares) er for mig mennesker, der tilsyneladende ønsker at underminere autoriteten af FN's klimapanel, og dermed også den videnskabelige peer-review mekanisme til opnåelse af konsensus. Det er mit synspunkt, at hvis jeg indgik i en dialog med dem, så ville jeg indirekte legitimere denne deres adfærd. Det vil jeg på ingen måde.

Bemærk venligst, at jeg hermed ikke udtrykker noget ønske om, at de skal censureres; jeg udtrykker blot ønske om, at de skal respektere den videnskabelige proces: peer-review processen til opnåelse af konsensus. De skal derfor være hjertelig velkommen til at indsende artikler med deres synspunkter og teorier til diverse peer-review'ed tidsskrifter, hvor de så vil få dem vurderet. Hvis de skulle have fat i noget vigtigt (hvilket jeg personligt jo ikke finder så vanvittigt sandsynligt, men det er i denne sammenhæng underordnet), så vil det også blive publiceret, for klimaforskere konspirerer ikke imod dem.

Torsten Jacobsen

@Erik Karlsen

du skriver:
jeg giver dig ret! Hvis man virkelig mener det seriøst, bør man indgå i enhver debat af den slags, så længe modparten kommer med saglige argumenter, og det mener jeg faktisk, "CO2-opvarmningsskeptikerne" på disse sider gør (også selv om jeg ikke er enig med dem)

Problemet som jeg ser det er, at der IKKE er tale om saglige argumenter. Lad os tage et tænkt eksempel:

lad os sige at jeg hævder: "Alle frugter er grønne, derfor er bananer ikke en frugt"
Det kan man indledningsvist godt kalde et sagligt argument. Der er dog formentlig ret hurtigt nogen der vil gøre mig opmærksom på, at bananer også er frugt, og at de findes i både grønne og gule udgaver. Derfor er mit argument ikke gyldigt. Når så en tænkt frugt-diskussion dukker op 3 måneder senere, og jeg igen møder op med mit 'Alle frugter er grønne, derfor er bananer ikke en frugt'-argument, så er der ikke længere tale om et sagligt argument. Jeg taler mod bedre vidende. Jeg forplumrer og ødelægger debatten ved stædigt at holde fast i mit synspunkt.

Når en Christian Holm igen og igen møder op med det samme argument: "Temperaturen er ikke steget i 17 år, derfor er global opvarmning ikke eksisterende", så er det ikke et sagligt argument. Han er i disse spalter, både under denne diskussion og en tilsvarende for måneder siden, blevet gjort opmærksom på manglerne i hans argumentation. Samtidig har han et helt internet til rådighed, hvor han kan orientere sig om, hvorfor hans argument ikke har konsekvens for diskussionen om global opvarmning.

Men det rører ham ikke. Hans argument ændrer sig ikke. det forbliver det samme. Han ulejliger sig ikke med at forklare hvorfor vægtige argumenter mod hans synspunkt i hans øjne er ligegyldige. I stedet for forfalder han til klimabenægternes sidste halmstrå: 'IPCC er en uvidenskabelig og politisk institution, og vi behøver derfor ikke at tro på hvad de siger".

Samtidig er det værd at bemærke sig, at en Christian Holm kun forholder sig til empiri, der støtter hans skepsis. Han udvælger sig nøje enkelte, isolerede detaljer i det store billede, og med dem som udgangspunkt tillader han sig at stille spørgsmålstegn ved hele den grundlæggende videnskabelige konsensus om at global opvarmning primært er resultatet af menneskers udledning af co2. Det kaldes Cherry Picking, og det er IKKE saglig argumentation. At enkelte blade sidder løst, får altså ikke hele træet til pludselig at vælte..

Du skal være velkommen til at overbevise 'skeptikerne' om at de tager fejl. Jeg gider ikke mere. For mig er tvivl om at global opvarmning er en realitet, lige så tåbelig som kreationisme eller holocaust-benægtelse. Og ligesom de sidste, bør en grundlæggende tvivl på menneskeskabt global opvarmning mødes med latterliggørelse snarere end seriøs interesse.

Nogle mennesker vil bare ikke se sandheden i øjnene. Den er for truende, for skræmmende, eller hvad ved jeg. Interessant fra et psykologisk perspektiv, bestemt! Men samtidigt dybt, dybt deprimerende, sagens alvor taget i betragtning.

Torsten Jacobsen

Når det er sagt, vil jeg dog samtidig lige benytte lejligheden til at sige, at jeg skam værdsætter 'skeptikeres' bidrag til debatten. Vinkler jeg ikke selv havde overvejet, argumenter jeg ikke kendte eksistensen af præsenteres ofte, og giver mig lejlighed til at undersøge deres oprindelse, deres validitet og evt. modargumenter. Jeg bliver kort sagt klogere af de fleste skeptikeres bidrag, uanset at deres argumenter sidenhen kan tilbagevises. Så tak for det. Også til Christian Holm.

randi christiansen

Jeg afventer stadig en forklaring på at chr. holms beregninger af james hansens voldsomme hiroshima scenario - viser, at det ikke er så voldsomt, som det lyder ? Er chr. holms udlægning
forkert, og i så fald hvorfor? Ja undskyld hvis jeg er dum eller politisk ukorrekt.

Og selvom der måtte være uenighed om visse beregninger, er der logisk set ingen tvivl om, at det aldrig kan hære hensigtsmæssigt at tilsvine sin habitat/biotop med forurenende teknologi -
heller ikke selvom det 'kun' går ud over nogen andre - i første ombæring. Den fossile
brændselsenergi vandaliserer planeten, tyvstjæler de fælles ressourcer og omsætter dem til
eskalerende vanvid for de få. Det burde være indlysende, at der ikke er noget,
der hedder 'væk' og at dette ekstreme økologiske aftryk derfor selvf vil have tilsvarende
ekstreme konsekvenser for miljø-og socioøkonomien. At ignorere det faktum er dybt ignorant, uholdbart, ulogisk og skadeligt for alle.

It is the best among the variety of competing ones. We provide you with tons of information on various aspects of fishing. Our team of professionals will happily help you to deal with any issue.

The client is our first priority and a great number of positive testimonials can prove this.
Get more information from http://pillsaonline.com/

Sider