Baggrund
Læsetid: 7 min.

Europa står over for en ’kolossal humanitær katastrofe’

Titusinder af illegale migranter ventes at sætte livet på spil i et forsøg på at nå Europas kyster, når denne sommers ’Bådsæson’ indledes i disse uger – FN overvejer nu at oprette modtagelses- og behandlingscentre i de afrikanske grænselande
Illegale migranter i en flygtningelejr på Lampedusa. Men det er ikke alle, der når frem fra Afrika. Sidste efterår døde 366 migranter ud for Lampedusas kyst. I år er der udsigt til endnu flere migranter, som forsøger at komme til Europa i både over MIddelhavet.

Matias Costa

Udland
10. juni 2014

FN ser sig nu nødsaget til at overveje at oprette nye flygtningelejre i det nordlige Afrika og Mellemøsten. Det sker på grund af det stadigt stigende antal migranter, der kaster sig ud i farefulde rejser over Middelhavet i desperate forsøg på at nå ind i Europa.

FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, siger nu for første gang, at et omfattende modtage- og behandlingssystem for indvandrere og flygtninge umiddelbart uden for Europa – i lande som Egypten, Libyen eller Sudan – kan blive nødvendigt.

Samtidig hævder myndighederne i flere af de såkaldte frontlinjestater uden for Europa, at de føler sig svigtet af EU og ladt i stikken med udsigt til en »kolossal humanitær katastrofe«.

I disse uger begynder en ny sommers ’bådsæson’: Hundredtusindvis af mennesker forbereder sig på at krydse det farlige farvand mellem Nordafrikas kyster og Grækenland og Italien i fartøjer af tvivlsom sødygtighed. Tallene fra de første måneder af 2014 viser allerede en dramatisk stigning i forhold til de foregående år.

UNHCR’s europæiske direktør, Vincent Cochetel, siger: »Vi vil ikke modsætte os et eksternt behandlingssystem, forudsat at vi kan få garanti for, at bestemte sikkerhedsforanstaltninger er på plads: Der skal være ret til appeller, en fair proces, og ret til at blive her, mens appelsager foregår.«

Alt tyder på en voldsom stigning i antallet af bådfl ygtninge mod Europa, selv om ’sæsonen’ kun lige er begyndt.Alene i pinsen er 5.200 sejlet til Italien, og FN går nu for første gang med på tanken om at oprette modtagecentreuden for EU – i lande som Sudan, Libyen og Egypten.

Alt tyder på en voldsom stigning i antallet af bådfl ygtninge mod Europa, selv om ’sæsonen’ kun lige er begyndt.
Alene i pinsen er 5.200 sejlet til Italien, og FN går nu for første gang med på tanken om at oprette modtagecentre
uden for EU – i lande som Sudan, Libyen og Egypten.

Matias Costa

EU har ikke været i stand til at finde effektive mekanismer til at forhindre, at indvandrere drukner på vej over havet, siger han. I stedet for kun at holde fast fokus på stadigt skrappere grænsekontroller, burde EU sørge for at etablere mere sikre ruter.

Forkæmpere for flygtningerettigheder har hidtil afvist tanken om store asylbehandlingslejre uden for Europa. De frygter, at flygtningene vil blive ladt i stikken af stater, der ikke har ry for at respektere menneskerettigheder og retsstatsprincipper.

»Det er helt utænkeligt, at en sådan ordning kan komme til at fungere,« siger således Judith Sutherland fra Human Rights Watch (HRW). »I teorien har HRW ikke noget problem med at skabe muligheder for adgang til asyl i EU udefra, men vi kan bare ikke forestille os, at de rette vilkår vil kunne blive etableret og varetaget af Libyen, Egypten eller Marokko.«

Grækenland, som for øjeblikket har formandskabet i EU, presser også på for at få etableret asyl og interneringscentre i det nordlige Afrika og Mellemøsten, der kan behandle flygtninges og migranters sager, før de når frem til europæisk jord. I et forsøg på at dæmme op for strømmen af indvandrere vil Grækenlands regering desuden opfordre til, at der nedsættes en international skibsfarts-taskforce, der kan patruljere i Middelhavet. Grækenland agter at fremsætte et sådant forslag på et EU-topmøde i næste måned, oplyser højtstående regeringsembedsmænd i Athen.

»Udformningen af en samlet indvandringspolitik [i EU-regi, red.] er et af ​​de højest prioriterede politiske mål for såvel det græske som det italienske formandskab, der følger vores,« siger således Grækenlands vicepremierminister, Evangelos Venizelos.

»Middelhavslandene i EU arbejder tæt sammen. Men den græske kyststrækning er længere end den samlede kystlinje for de øvrige medlemslande. Uden en væsentlig omlægning af [EU’s politik, red.] ... kan vi ikke konfrontere krisen.«

Miltiadis Varvitsiotis, minister for Grækenlands handelsflåde, siger, at der bør oprettes et behandlingssystem med kontorer i Syrien eller Tyrkiet »for at undersøge, hvem der er berettiget til asyl og ophold og hvem der ikke er, før folk går om bord i både, sætter deres liv på spil og overskrider vores grænser«.

Også Italien har lovet at sætte spørgsmålet om illegal indvandring øverst på EU-dagsordenen, når det overtager formandskabet til juli.

»Europa vil ikke se et Italien, der hamrer sin knytnæve i bordet, men et Italien, der vælter hele bordet,« advarede indenrigsminister Angelino Alfano i sidste uge.

De seneste tal viser et hastigt accelererende problem. Allerede i de første fem måneder af i år har omkring 42.000 mennesker forsøgt at krydse Middelhavet til Italien, oplyser EU’s grænseagentur, Frontex. Sidste år var der blot 3.362 ankomster ved udgangen af ​​april, siger UNHCR.

I sidste uge stormede over 1.000 migranter med barberknive et trådhegn ved Melilla, en spansk enklave i Marokko, for at trænge ind på europæisk territorium, og det lykkedes for 400 at trænge igennem barrieren. Samme dag indsatte det franske uropoliti bulldozere mod tre interimistiske lejre med hundredvis af flygtninge i Calais.

Den græske handelsflådeminister siger, at 15.000 papirløse indvandrere forsøgte at komme ind i Europa via Grækenland sidste år, hvilket nødvendiggjorde, at den 7.000 mand stærke græske kystvagt måtte omposteres til det østlige Ægæerhav.

Tallet er i høj grad steget på grund af det store antal syriske flygtninge, der forsøger at slippe væk fra landets borgerkrig, som over de seneste tre år har fordrevet millioner af mennesker. Omkring 7.000 flygtninge fra Syrien ankom til italienske kyster i de første ni måneder af 2013 sammenlignet med 350 i hele 2012. De er den næststørste gruppe, der er ankommet til Italien i år, efter eritreerne. De fleste af dem, der når til Grækenland i både, er syrere, deriblandt mange kvinder og børn.

Lige siden den græske regering rejste et 10,5 kilometer langt pigtrådshegn ved en tidligere grænseovergang til Tyrkiet, er 90 procent af den illegale migration blevet kanaliseret gennem det østlige Ægæerhav, hvor kystvagten har måttet udkæmpe daglige kampe med menneskehandlere.

»Det er klart, at hegnet har omdirigeret strømmen til Det Ægæiske Hav,« siger Sutherland fra HRW. Et andet tilsvarende hegn, planlagt til opførelse langs den tyrkisk-bulgarske grænse, vil sandsynligvis få lignende effekt.

»Forseglingen af denne grænse vil føre til endnu flere søforbindelser,« forudsiger hun.

I de seneste uger er der konstateret snesevis af dødsfald i Middelhavet og Det Ægæiske Hav mellem Tyrkiet og Grækenland. Italiensk Røde Kors har ligefrem fundet det nødvendigt at opfordre til, at der åbnes en »humanitær korridor« for mennesker, der flygter fra krig og hungersnød.

I en erklæring, der fordømmer EU’s passivitet, udtaler Amnesty International: »Med så godt som ingen sikre og lovlige ruter tilbage bliver mennesker i stigende grad skubbet i hænderne på menneskesmuglere og menneskehandlere og tvinges ud i at sætte deres liv på spil i ikke-sødygtige fartøjer.«

Mindst en tredjedel af dem, som er på vej til Grækenland, ender med at blive reddet til havs. Mange både er i dårlig stand og er overfyldte. Hertil kommer, at »migranter, der rejser i små gummibåde, har fået udtrykkelige instruktioner fra menneskehandlere om at sænke bådene, når de ser kystvagten, således at de kan blive opsamlet i EU-farvand«, siger Varvitsiotis.

»Vi kan ikke for evigt løse dette problem alene. Europa er nødt til at have en politik om en mere ligelig byrdefordeling.«

Sicilien har modtaget hovedparten af de illegale indvandrere på vej til Italien siden den midlertidige lukning af et modtagelsescenter på øen Lampedusa, og de ​​lokale myndigheder siger, at de føler sig svigtet af EU og Italien. De forudser en fortsat stigning i antallet af illegale migranter hen over sommeren.

»Hvis der ikke handles med resolutte og robuste midler, står vi over for en katastrofe,« siger Enzo Bianco, centrum-venstre borgmester i Catania og tidligere italiensk indenrigsminister. »Enten tager Italiens regering og EU et stærkt initiativ, eller også bliver vi kastet ud i en reel katastrofe af kolossale dimensioner. Hvis 50.000 illegale migranter betyder en krise for os, forestil jer så, hvad der vil ske, hvis der kommer 500.000-600.000.«

Under en begravelse i Catania i sidste uge af 17 indvandrere, der døde ud for Libyens kyst, fordømte Bianco Europas »øredøvende tavshed«:

»Stillet over for en truende, kolossal humanitær katastrofe med næsten 800.000 mennesker på den afrikanske kyst, der er klar til at krydse Middelhavet (…), og stillet over for disse kister må Europa vælge, om vi vil begrave vores samvittighed som civiliserede mennesker sammen med disse.«

Da 366 migranter døde ud for kysten ved Lampedusa sidste efterår, nedsatte den europæiske kommission EUROSUR, et overvågningsorgan, der skulle reagere hurtigere på både i nød.

Dette initiativ er siden blevet styrket af den italienske eftersøgnings- og redningsaktion Mare Nostrum, som hidtil har reddet 30.000 mennesker på havet til en pris på over ni millioner euro om måneden.

Italien slår til lyd for, at Frontex, den europæiske grænsemyndighed, skal flytte sit hovedkvarter fra Polen til Sicilien for at håndtere den voksende krise.

»Europa er distraheret. Men Europa kan ikke lade som ingenting. Problemet eksisterer ... Vi har brug for ressourcer,« siger Luigi Ammatunna, borgmester i Pozzallo på Siciliens sydøstlige kyst, som har modtaget 8.500 migranter i år.

Den økonomisk trængte græske regering siger, at man brugte 65 millioner euro på at beskytte sine østlige kyster, men at EU kun bidrog med to millioner af disse penge.

Det stigende antal flygtninge har næret støtten til højreorienterede politikere i Grækenland og Italien. Det neofascistiske Gyldent Daggry, som har fokuseret på problemet, fik en overraskende stærk tilslutning ved de lokale og europæiske valg i Grækenland. Og lederen af ​​den fremmedfjendske Lega Nord i Italien, Matteo Salvini, fløj i sidste måned til Sicilien for at kræve Mare Nostrum nedlagt.

Alfano, den italienske indenrigsminister, som under valgkampen til Europa-Parlamentet anlagde en stadig mere udæskende retorik mod Bruxelles, truer med at trodse EU’s regler på asylområdet og »bare sende asylansøgere videre fra Italien til andre lande«.

I sidste uge erklærede han, at Bruxelles må påtage sig at afholde omkostningerne til Mare Nostrum på 300.000 euro om dagen, eller også vil den italienske regering trække dem fra sine bidrag til EU.

»Italien,« sagde han, »kan ikke blive et fængsel for flygtninge, der ønsker at komme videre til det nordlige Europa.«

I mellemtiden indkvarteres flygtninge i Sicilien under interimistiske forhold i skoler og sportshaller med utilstrækkelige modtagefaciliteter. Ankomsten af ​​et stort antal indvandrere, herunder mange uledsagede børn »skaber problemer for os – ikke fordi vi ikke vil have dem, men fordi vi vil kunne give dem en værdig modtagelse«, siger Ammatunna.

»At modtage disse mennesker, behandle dem dårligt, ikke give dem en ordentlig velkomst, ikke være i stand til at yde dem de tjenester, vi gerne vil – det er ikke, hvad vi ønsker.«

Helena Smith, Lizzy Davies, Harriet Grant bidragede til denne artikel.

© The Guardian og Information. Oversat af Niels Ivar Larsen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kaj Spangenberg

Luigi Ammatunna, borgmester i Pozzallo, har et stort hjerte, men en mindre forstand. At påstå, at alle disse illegale flygtninge er "velkomne", er hyklerisk. De er netop IKKE velkomne i hverken Italien, Grækenland eller for den sags skyld det øvrige Europa, som visse steder vånder sig under byrden.
For hvad ender det med? På lang sigt et sammenbrud af de pågældende europæiske samfund. Nå ja, så kan Danmark, Sverige og andre nordvesteuropæiske stater vel tage imod "overskuddet"? Hvad ender det så med? Også et sammenbrud og en styrkelse af mørke højrekræfter, som vil vokse i styrke og omdanne vore fredelige samfund til samfund i splid med sig selv. Muligvis en borgerkrig som den, forsmædede Søren Krarup spåede om for årtier siden.
Personligt har jeg en forudanelse om, at dette vokdsomme pres på EU´s
grænser ender med Fort Europa. Alternativet er at opstille lejre i de pågældende flygtninges lande, hvor vi kan yde hjælp. Husk, vi taler ikke om politiske flygtninge. Det er mennesker i nød, som vil ud af fattigdommen. Men de kan ikke hjælpes ved hjælp af store hjerter og små hjerner a la Zenia Stampe (R) og konsorter, der åbenbart tror, at vi har masser af resourcer og plads til at rumme alverdens fattige. Tyvärr - men sådan er den barske virkelighed, som det desværre foreløbig kun er de højreekstremistiske bevægelser, der forholder sig til. Og med de forkerte midler.

Kjeld Hansen, Henrik Klausen, Kristoffer Larsen, Kenneth Jensen, Henrik Nielsen, Jesper Oersted, Preben Haagensen, Kristian Rikard, Troels Ingvartsen, Per Torbensen og Jan Mogensen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Ak ja, umenneskelighedens kølige logik. Den var der vist en klog mand, der skrev noget om engang. Sørgeligt at så lidt tilsyneladende har ændret sig:

Denne afhandlings hensigt er endnu en gang at acceptere øjeblikkets virkelighed, som er den logiske forbrydelse, og nøje at undersøge argumenter. Dette er et forsøg på at forstå den tid, jeg lever i. Man vil måske mene, at en tidsalder, der i løbet af et halvtreds år har udryddet, undertrykt eller dræbt 70 millioner mennesker bør fordømmes uden videre med det samme. Men forinden må man have forstået, hvorfor den er skyldig. I de enfoldige tider, da en tyran plyndrede og ødelagde byer for at øge sin berømmelse, da slaver drog ind i jublende byer, lænket til sejrherrens vogn, da fjender blev kastet for de vilde dyr i hele folkets påsyn, kunne samvittigheden over for så åbenlyse forbrydelser tale sit tydelige sprog, og dømmekraften bevares. Men slavelejre under frihedens vajende banner, massakrer retfærdiggjort med en henvisning til menneskekærlighed eller til overmennesketanken, sætter så at sige dømmekraften ud af funktion. Den dag, da forbrydelsen ifører sig uskyldighedens klædebon, stilles tingene på hovedet på en måde, som er ejendommelig for vor tid: det bliver uskylden, som opfordres til at retfærdiggøre sig.

Albert Camus, 'Oprøreren', 1951.

Niels Mosbak, Mikkel Nielsen, Marie Møller og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Jan Mogensen

Det er katten om den varme grød endnu engang, hvorfor ikke bare melde klart ud fra EUs side at flygtninge ikke modtages, men kan søge asyl via hjemlandene? - det vil mindske tilstrømningen kraftigt, de fleste venter bare på at blive installeret i en dårligt bevogtet flygtningelejr omkring Napoli og derfra forsvinde ind i Europa.

Henrik Klausen, Kaj Spangenberg, Henrik Nielsen, Mikkel Nielsen, Preben Haagensen, Flemming Scheel Andersen, Per Torbensen og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar
Ole Brockdorff

Det europæiske kontinent nærmer sig på uhyggelig vis opfyldelsen af den franske forfatter Jean Raspails profeti fra hans verdensberømte roman ”The Camp of the Saints” fra 1972 om, at selvom Afrika blev invaderet og koloniseret af europæerne i det 19. århundrede, og fik selvstændigheden og friheden tilbage i det 20. århundrede, ja, så vil det afrikanske folk alligevel invadere og kolonisere Europa i det 21. århundrede, fordi de aldrig har forstået at etablere demokratiet som politisk styreform i deres egne mislykkede stater.

Samtlige europæiske kolonimagter efterlod trods alt en rimelig moderne infrastruktur, centraladministration og demokratiske institutioner, som det afrikanske folk kunne have bygget videre på efter afkoloniseringen i 1960`erne. Men alt er endt op i anarki og kaos på grund af uciviliserede stamme- og klankulturer, patriarkalske familietraditioner, korruption og religion, der gør det umuligt for mennesker at leve i fred, lighed, harmoni, vækst og velstand med hinanden.

Og prisen for dèt betales nu af os civiliserede europæere.

De vesteuropæiske lande har brugt de sidste 100 år på at opbygge moderne og oplyste demokratiske civilisationer, hvor alle mennesker lever i hverdagen efter sekulære love. Uanset etnisk og kulturel samt religiøs baggrund. Alt dette er nu ved at blive grundigt elimineret af en hovedløs FN-menneskerettighedspolitik, der er fuldstændig ligeglad med de europæiske befolkningers historisk-kulturelle arv og førstefødselsret til deres forfædres jord gennem mere end 1000 år, og de folkevalgte nationale og europæiske politikere gør intet for at standse udviklingen.

”I tilfælde af en konflikt, der involverer globale stormagter, er det sandsynligt, at de fattigdomshærgede befolkninger i Afrika, Mellemøsten og Centralamerika – hvoraf nogle i antal overstiger befolkningstallet i deres vestlige nabolande med 100 til 1 – vil strømme ind over de vestlige grænser og oversvømme de vestlige bykerner”, skrev De Forenede Staters Nationale Sikkerhedsråd i sit indlæg Q-309 den 28. oktober 2000, og det skønt de vesteuropæiske demokratier har brugt milliarder af kroner gennem årene til udviklingshjælp for det afrikanske kontinent.

Borgerkrigen i Syrien med sine voldsomme flygtningestrømme, er det første alvorlige skridt på vejen mod Europas omfattende menneskelige og kulturelle deroute, hvor de etniske majoritetsbefolkninger langsomt bliver forvandlet til èt folkeslag ud af mange i deres fædrelande, udelukkende fordi politikerne har forrådt deres egne nationalstater gennem misbrug af det repræsentative demokrati i de sidste 40 år.

Men det europæiske kontinent vil i løbet af føje år blive forvandlet til et område med blodigt anarki og kaos på grund af løbende sekteriske uroligheder imellem muslimske indvandrere fra det afrikanske og asiatiske kontinent. Også de etniske kristne befolkninger, der kæmper for egen kulturel og eksistentiel overlevelse, vil blive udsat for omfattende anarki og kaos, og de europæiske folkevalgte politikere gør som nævnt intet for at bremse katastrofen.

Hvem sagde EU har skabt fred og velstand i 60 år?

Kjeld Hansen, Kaj Spangenberg, Kenneth Jensen, Henrik Nielsen, Jørn Boye, Preben Haagensen, ellen nielsen, Kim Houmøller og Katrine Visby anbefalede denne kommentar

Der er lidt over 1 milliard mennesker i Afrika idag. Heraf lever halvdelen i fattigdom (USD 1,25/dag).
Det får min regnemaskine til en halv milliard. FN projekterer med at der om blot fyrretyve år vil være 2,4 mia. mennesker i Afrika. Jo mindre der sker noget temmelig usædvanligt i Afrika i de kommende år, vil det betyde lige godt 2 mia. fattige i 2050. Europæerne må hellere se at rykke lidt sammen.

'EU (der selvfølgelig har hele skylden) (burde) etablere mere sikre ruter' siger UNHCR's direktør. Hvad med en luftbro af jumbo jets mellem Afrika og Europa i de kommende år? 2 milliarder sociale tilfælde uden uddannelse kan Europa vel nok absorbere?

Bjarne Riisgaard, Henrik Klausen, Kaj Spangenberg, Kenneth Jensen, Henrik Nielsen, Jesper Oersted, Kristian Rikard og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar
Dan Johannesson

BALANCE. Den ene ting menneskeheden åbenlyst er her for at lære. Den ene ting vi syntes at have så ufattelig svært ved at praktisere.

Vesten er ude af balance, druknet i kynisme og grådighed og den medfølgende primitive vækst / grådighedsfilosofi, imens andre dele af verden lider under konsekvenserne af denne åbenlyse, ubalance / sindssygdom i vores kollektive bevidsthed.

morten Hansen, Eva eldrup, Rasmus Kongshøj, Torben Nielsen, Flemming Scheel Andersen, Nanna Wulff M. og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Klima flygtninge og flere Klima flygtninge, tallet bare stiger og stiger, død og spildt ungdom i kølvandet på den voksende desperation, hvornår fatter politikkerne, at tiden til omstilling til grøn vedvarende energi er nu, problemerne vokser for hver dag der går.

"Mellem 2006 og 2011 var 60 pct. af Syrien ramt af tørke, 75 pct. af alle syriske landmænd blev ramt at total misvækst, og i den nordøstlige del af landet mistede landmændene 80 pct. af deres husdyr."

Link: http://www.b.dk/globalt/klimaforandringer-varsler-krige

Afrika (Sudan)
I dele af Afrika er tørke og hungersnød pga. klimaforandringerne allerede nu et alvorligt problem. Flere mener f.eks., at den nuværende konflikt i Sudan skal finde sin årsag i et ændret klima. Mad og vand er ikke længere tilgængeligt for alle i området, og folk er i desperation begyndt at stjæle og myrde for at overleve. Konflikten i Sudan er meget kompleks, og har også politiske årsager, men klimaforandringerne har uden tvivl spillet en central negativ rolle. I bogen ”The Hot Topic” fra 2008, beskrives Sudan konflikten ligefrem som verdens første ”klima-krig”.

Link: http://www.climateminds.dk/index.php?id=582

Lasse Damgaard

-" Sådan er kapitalismen
utak er de armes løn
det´ de riges paradis, men
jeg syn´s fa´me det er synd"-

Den globale uligheds spændinger strammer til.
- I ligegyldighedens navn, ser vi til mens mennesker overlades til kynisme. I apatisk tavshed ser vi verdens underganger live på storskærm fra stuens ukrænkelige lethed.

Bjarne Riisgaard, morten Hansen, Britta Hansen, Eva eldrup og Tobias Nielsen anbefalede denne kommentar

I 1950 var der 230 mio. mennesker i Afrika. (I dag er der over fire gange så mange). Da var der ingen hungersnød. I de følgende 15 år trak kolonimagterne sig hjem. Stadig ingen hungersnød af betydning, det kom først et par årtier senere.

Det nogen kalder klimaforandringer i Afrika, skyldes primært en udpining af jorden, og fældning af træer (til brændsel) som udsætter jorden for endnu større udtørring end ellers ville være tilfældet, og græsset udryddes af kvæg- og gedeflokkene. Ørkenen breder sig. Men giv bare klimaet skylden.

Det siger sig selv, at med et voldsomt stigende antal munde der skal mættes, er ovenstående ikke ligefrem befordrende - tværtimod.

Hertil kommer så de forskellige konflikter i den arabiske verden, der ydermere spæder flygtninge til. Konflikterne bunder også her for en stor del i en voldsom befolkningstilvækst de sidste 40-50 år, skabende befolkninger der i visse tilfælde (åbenbart) ikke evner at klare de dermed forbundne udfordringer.

Stort set alle ved det godt, også FN, men ingen tør kalde en spade for en spade, da man stiltiende accepterer de tilgrundliggende kulturelle og/eller religiøse årsager. Eneste middel er en løbende appel til Vestens, og her primært Europas, befolkninger om fødevarehjælp. Og det vil man blive ved med, indtil læsset en dag vælter, for det er kun et spørgsmål om tid.

Der er ikke noget af ovenstående, man ikke har vidst de sidste 30-40 år.

Kjeld Hansen, Kaj Spangenberg, Kenneth Jensen, Jørn Boye, Preben Haagensen og ellen nielsen anbefalede denne kommentar
Henrik Jensen

Det her er skidetrist. Siden midten af 1980erne har vi set en konstant udvanding af flygtningebegrebet i Europa - så det nu bruges synonymt med migranter og indvandrere.

Jeg bliver så harm, når jeg ser folk fra sikre stater og demokratier, der præsenteres som "flygtninge". Og jeg bliver vred, når mikrofonholdende journalister bare accepterer det sludder. For bare to år siden kom den største gruppe af asylsøgere i Tyskland fra...Serbien!. Med på listen over top 10 er også Makedonien, Bosnien og Kosovo...

PÅ denne måde har vi faktisk fået smadret en rigtig god ordning: At mennesker, der havde behov for beskyttelse, kunne få asyl...

Men det her - at lade som om, køhopperne er flygtninge - det holder ikke. Oveni bliver det så et kabuki-spil, når man begynder at kalde dem, som skaffede sig adgang til Melilla for "flygtninge" - selv om de selv sagde, de kom fra Ghana.

Vi må ganske enkelt blive hårde i filten overfor dem, der ikke er flygtninge. Ellers kommer krigen, som Spangenberg også siger.

Kaj Spangenberg, Kenneth Jensen, Jørn Boye, Jesper Oersted, Preben Haagensen og ellen nielsen anbefalede denne kommentar
Nanna Wulff M.

Doris Lessing:

Re: Colonised Planet 5
Shikasta
Canopus In Argos: Archives

Måske skulle vi forlange, at de danske firmaer, der søger ud af landet, i stedet for at vælge Kina/Asien, hvor folk arbejder under slavelignede forhold, .. at de i stedet vælger Afrika. Faktum er jo, at de folk, der kommer flygtende, kommer flygtende hertil for at arbejde.
Det arbejde kunne de jo lige så godt udføre i fabrikker på den anden side af Middelhavet.
Så skulle råstoffer og varer jo heller ikke sendes den halve jord rundt i skibe, hvor af blot et par stykker forurener mere end jordens samlede bilpark.
Hvorfor det ikke er sket? Mit bud er desværre, at vi i Europa har en dybt forankret kulturel mistillid til folk fra Afrika. Mange mange af de spørgsmål jeg fik til forholdene i det land i Afrika, hvor jeg arbejdede nogle år, gik på dovenskab og mental tilbageståenhed.
Tja, Jørgen Bitsch, Jens Bjerre og Arne Falk Rønne havde stor succes med deres SMAL-film (med streg under SMAL) som de vist oppe i hotellets store sal, da jeg var stor dreng. :-(

Philip B. Johnsen

Ole Olsen du bliver klogere når klimaforandringer rammer Danmark for fuld styrke, klimaforandringer har langt større indvirkning i Afrika og har haft det længe.

"MINISTERFORORD
Klimaforandringerne sætter spor overalt i verden, og der er behov for, at vi gør en særlig indsats for at nedbringe udledningen af drivhusgasser, udnytte alternative energiformer og tilpasse vores samfund til de nye tider."

Link: http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Servicemenu/Publik...

morten Hansen, Britta Hansen og Sabine Behrmann anbefalede denne kommentar
Henrik Jensen

Lars Dahl skriver:

"Faktum er jo, at de folk, der kommer flygtende, kommer flygtende hertil for at arbejde.".

Og sådan - præcist sådan - er flygtningebegrebet blevet udhulet.

Kaj Spangenberg, Britta Hansen, Preben Haagensen, ellen nielsen og Mette Hansen anbefalede denne kommentar
Jesper Bjørk

Lorem ipsum dolor sit amet, ut sapien cras metus, orci bibendum neque etiam metus placerat, sodales suscipit vestibulum. Nulla libero nunc, congue sunt adipiscing ante mattis odio interdum, ut dignissim id, duis proin in. Vestibulum duis a massa justo, nec augue est, donec vitae tincidunt faucibus vehicula ultricies, in pharetra tellus dignissim in turpis vehicula, in sed sem sed aliquam. Dictum vehicula a non libero vestibulum euismod, pellentesque rutrum varius. Duis nibh tempor volutpat ut mi, quam mi sit in libero in condimentum. Viverra venenatis dapibus nunc tellus maecenas porttitor, odio hendrerit non, orci ligula nullam pulvinar, venenatis habitant, sociosqu ante risus risus. Amet maecenas lectus nonummy, elit in curabitur mollis magna turpis quam, porta posuere phasellus eum aptent, lectus tellus enim purus sapien, eleifend consectetuer duis morbi. Consequat amet pede dapibus a, integer quisque cursus nunc hendrerit sed, sed semper facilisis nec dignissim ipsum posuere, ultricies urna tortor. Sit sit faucibus cras in ut enim, nec est velit mus pellentesque erat nam.

Kristian Rikard

Ole Olsen,
Medens mange af "fortidens" problemlande faktisk er ved at gennemløbe en positiv demografisk
transition, så har du ret i, at det kniber svært for især landene syd for Sahara. Og udsigterne er
noget skræmmende.

Henning Egholk

Jeg læste engang at hele Afrika har et bruttonationalprodukt sådan ca. på størrelse med de 4 skandinaviske lande... Hertil kommer religiøse og etniske stridigheder, samt præsidenter eller diverse krigsherrer som har sat sig på olien og diamanterne.
Mennesker i Afrika ønsker blot tryghed, fred, mad og skoler til børnene. Altså rimelige krav som andre mennesker i verden. Problemet er så at mange steder på kontinentet er der alt andet end trygt!! Europa er en drøm om et bedre liv og menneske-smuglerne har så fået en lukrativ beskæftigelse. Kan Europa absorberer så store flygtninge strømme? Tja hvad kan vi andet end at forsøge. Men måske var det en god ide at arbejde fremadrettet med at skabe bedre forhold i landene som flygtningene kommer fra? Europa og EU må igang med massiv hjælp i landene, hvor nøden og problemerne er størst. Jo før jo bedre.

Torben Nielsen

Jeg vil gerne anbefale Niels E. Nielsens dystopi: Kains arv.

Michael Kongstad Nielsen

Det er intet imod folkevandringstiden fra år 400 - 700.
http://da.wikipedia.org/wiki/Folkevandringstiden

Torsten Jacobsen

Jeg savner ord... Alligevel må jeg prøve:

Det er mildest talt beskæmmende at læse, at ellers (må man formode) velbegavede mennesker er så let til fals for fascismen, lige så snart de føler deres eget velbefindende gået for nært.

Fy for satan!

Nanna Wulff M., Hans Larsen, Britta Hansen og Mikkel Nielsen anbefalede denne kommentar
Jesper Wendt

Den gale hund bjæffer stadig, i kan ikke sige Gaddafi - ikke advarede mod den strømning. Så er ansvaret placeret, næste emne. :)

Steffen Gliese

Torsten Jacobsen, det er ikke fascisme, det er ikke en totalitær stat, der tales om, eller udryddelse af mennesker, for ikke at tale om overmennesketeori. Men det er et spørgsmål om at kræve ansvar også af andre befolkninger. Europa er ikke kommet til sin relative lighed og tryghed uden sværdslag, og når folk betragter fattigdomsflygtningene, må de uvilkårligt tænke, at de først og fremmest flygter fra den kamp i deres eget land, de burde tage på sig for at skabe ordentlige vilkår for befolkningerne, således som europæerne over et par hundrede år gjorde det. Ydermere er meget af det, som gjorde kampen besværligere, ryddet af vejen af den teknologiske udvikling.
Men det er en strukturel ændring, når man ser på de latterligt små tal, der nævnes i denne artikel af årlige flygtninge, er der overhovedet ikke noget problem - det er jo mindre end det antal, de indfødte europæiske befolkninger skrumper med i disse år.

John Christensen, Preben Haagensen, Kaj Spangenberg, Lars Dahl, Kjeld Hansen og Jan Mogensen anbefalede denne kommentar
Jan Mogensen

Torsten Jacobsen: Har du da en løsning på overbefolkningen i Afrika? - mener du i ramme alvor at det er Europas opgave at absorbere denne?

Kjeld Hansen

Hvis vi ønsker, at ødelægge Europa, så skal vi bare oprette gratis færgeruter i pendulfart mellem nord Afrika og syd Europa. Der venter flere milliarder mennesker fattige og økonomiske flygtninge ude i verden på at komme med om bord.

Men asyl til økonomiske flygtninge er hvad enten man kan lide det eller ej ingen holdbar løsning. På et eller andet niveau må alle kunne indse dette - Medmindre man har et lidt for stort og omtåget hjerte.

Så asylcentre, hvor bådflygtningene kan sendes retur til er absolut nødvendige. Det vil på sigt bremse antallet af mennesker, som med livet på spil krydser middelhavet.

Men foruden asylcentrene, bør der også tages foranstaltninger til, at mennesker ikke ønsker, at flygte fra deres hjemland af økonomiske årsager. Hvad disse foranstaltninger skal gå ud på vil jeg ikke gøre mig klog på.

- Men stort set ingen ville forlade deres hjemland som økonomiske flygtninge, hvis de i deres hjemland kunne have et fornuftigt udkom.

Preben Haagensen, Henrik Klausen, Kaj Spangenberg og Jan Mogensen anbefalede denne kommentar
Kjeld Hansen

Torsten Jacobsen
11. juni, 2014 - 02:21

Hvis ikke flygtninge strømmen sydfra stoppes risikere vi netop at få et fascistisk Europa inden for en kortere årerække.

Det viser det netop afholdte valg til EU parlamentet med den yderste højre fløj som valgets sejer herre tydeligt i klartekst sort på vidt. Og så vil det for alvor blive ubehageligt i Europa - Ikke mindst for de flygtninge, som det er lykkedes, at komme ind i Europa.

- Så hvis du ønsker et totalitært og fascistisk Europa, så skal på bare lukke alle disse økonomiske flygtning ind i Europa.

Marie Møller

Tjo, man kan jo altid sige at Afrika selv må takle deres problemer på egen jord, og hævde at jo flere flygtninge eller migranter der kommer til det forjættede Europa, jo flere problemer kommer der. Som allerede nævnt i nogle af de ovenstående kommentarer, kan nogle mennesker frygte at den såkaldte europæiske befolkning bliver et mindretal på eget kontinent. Men er det virkelig den tankegang, der er mest konstruktiv? Det er et faktum, at det var europæerne der udnyttede Afrika og brutalt koloniserede det - ja, europæerne udnytter det såmænd stadigvæk. Og nu indhegner vi vores grænser og når de migrerende vil gå så langt til at risikere deres eget liv og deres børns liv i en farlig færd over Middelhavet, vidner det så ikke om graden af deres desperation?

Jeg tror ikke, at svaret er endnu stærkere grænsekontrol og at sidde i hjørnet med alle sine privilegier med armene over kors. Jeg har læst, at verdens 85 rigeste mennesker ejer samme antal penge som den fattigste halvdel - altså over 3,5 milliarder mennesker. Om billedet er helt korrekt ved jeg ikke, men det er i hvert fald ikke helt ved siden af. Enhver kan da sige sig selv, at denne fordeling er helt ude af proportioner. Selvfølgelig er Afrikas problemer lokale, men de er i sandhed også globale og vi er en del af dem, om vi vil det eller ej.

Tilde Klindt, Nanna Wulff M. og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Problemet, Marie Møller, er bare, at den kamp for bedre vilkår, som Europas fattige eller magtesløse kæmpede mod deres magthavere, ikke synes at inspirere de endnu dårligere stillede afrikanere. Den fatalisme er det sgu ikke nemt for europæerne at synke.

Mikkel Nielsen

Peter Hansen

Det ville så kræve de kendte til disse historier, mange af dem er uden uddannelse og dannelse og mange af dem kan ikke en gang læse eller sågar skrive under på et stk. Papir, derfor er det også lidt langt ude at forlange at de skulle finde inspiration i vores historie, og kendte de for i øvrigt meget til vores hostorie så ville de også vide at vi behandlede dem tidligere som lort under fod, lig oveni i dette at de knap og nok kan få mad på bordet, og oftes er denne som det mindste suppleret via nødhjælp.

Glem nu ikke at nutiden europæiske forfædre selv flyttede til Europa og at de største antikke kulture blev dannet af folk der kom fra andre steder. Ja og så har vi ikke nævnt den massive strøm af europæere der flyttede til USA det forjættede land og som i dag i stor stil flytter til bla. Australien.

Derfor er det komplet absurd og latterligt at høre om dette som værende ekstra farligt.

Afrika er for i øvrigt ikke et blot et fattigt bundløs hul med masser af fattige, mange steder stiger antallet af middelklassen betragteligt, og der er områder der har fremgang, at skære Afrika over en kam som nogle er fortaler for er simpelthen forrykt og forkert, ja der er problemer men at generalisere i en sådan omgang er i bedste fald unødvendigt, det er desuden helt utænkeligt at flere hundrede millioner skulle flytte til Europa. Et realitets tjek kunne måske være på sin plads.

Kjeld Hansen

Marie Møller
11. juni, 2014 - 10:59

Vi kunne jo lade alle afrikanere flytte til Europa og så, når tiden er moden kunne alle vi europære flytte til det tomme Afrika med alle deres ressourcer ;o).

- Men det ville sikkert heller ikke være særligt konstruktivt, for hvor mange år vil der mon gå før afrikanerne flygter til bage til Afrika?

Det eneste sande konstruktive ville være om der skabes muligheder i Afrika, som gør, at mennesker i almindelighed ikke længere i desperation ønsker at forlade Afrika.

Torsten Jacobsen

Fint,

nogle her hævder at en åbning for et større antal flygtninges indrejse i Europa vil få uacceptable konsekvenser, bl.a. i form af stigende fremmedhad i befolkningen. Det er et argument jeg godt kan anerkende, og som jeg for nuværende ikke vil gøre indsigelser imod.

Jeg hævder, at det billede som nu tegner sig, også er uacceptabelt: At der lige udenfor Europa oprettes 'opsamlingslejre', hvor hundredetusinder af mennesker kan rådne op. Mennesker, hvis eneste 'forbrydelse' er, at de ikke er født på den rigtige side af hegnet.

Hvis vi kan blive enige om at begge dele er uacceptabelt, så kan vi på det grundlag diskutere hvordan man bedst finder en løsning.

Men jeg kan og vil ikke acceptere et eneste argument for, at 'slavelejre under frihedens vajende banner' er en nødvendighed. Jeg vil simpelthen ikke acceptere det. Det kan man så sige er dumstædigt. Jeg kalder det almindelig anstændighed.

Tilde Klindt, Hans Larsen, Lars Dahl, Marie Møller og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar

Aftalen med Gaddaffi der holdt dem sydpå eksisterer jo ikke længere.

Jan Mogensen

Torsten Jacobsen:
Anstændighed redder ikke liv, du ser kun en brøkdel af den elendighed i Afrika fra dem der har råd til at forsøge at flygte fra den.

Henrik Leffers

Afrikas problem er skyldes faktisk vores oldeforældre... På en konference i Berlin i 1895 mødtes de Europæiske stormagter og fordelte Afrika mellem sig, og alle grænserne på kontinentet blev designet der. Målet var, at maximere udbytningen af Afrika, med koloniseringen af Syd Amerika som forbillede (udbytning var ikke et skældsord dengang). Der var ikke en eneste afrikaner inviteret til konferencen! De grænser tager absolut ingen hensyn til hvem der faktisk bor der, så alle landene består af folkeslag der aldrig før havde haft noget med hinanden at gøre, og de store kongeriger, der var i Afrika, blev delt op, så den tidligere majoritetsbefolkning nu udgør mindretal. Det er opskriften på ikke-levedygtige lande! I dag ser vi det ved korrupte politikere der alene har som mål at berige sig selv, og "vi" fortsætter udbytningen ved at betale korruptionen, fordi det er langt billigere end at betale rimelige skatter, som kunne hjælpe befolkningen. Hvis ikke grænserne bliver rettet ind så de passer med befolkningerne, bliver Afrika vores børns og børnebørs helt store problem! -Hvis jeg var boede i Afrika, ville jeg have en pligt til at få min familie ud!

Marie Møller, Niels Mosbak og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Britta Hansen

Double-'Like' til Torsten Jacobsen (især den 1. kommentar).

Skræmmende læsning i de fleste af kommentarerne. Nej, man behøver ikke at kunne diske op med en løsning på problemet.

Kaj Spangenberg skriver: 'Husk, vi taler ikke om politiske flygtninge. Det er mennesker i nød, som vil ud af fattigdommen.' Han fornægter simpelthen de 2,5 millioner flygtninge fra et katastrofalt krigsramt Syrien, der er flygtet til udlandet (og de allerfleste heraf til andre arabiske lande). De er ikke FATTIGE. De har LIVSANGST og er forfulgte!

Og Ole Brockdorf, der skamroser de infrastrukturer, efterladt af nådesløse kolonialmagter! At det også kræver viden, at kunne opretholde, istandsætte og udbygge infrastrukturer falder ham ikke ind.

Især Danmark har mig bekendt aldrig oplevet en flygtningekatastrofe i eget land (og tillykke med det). Det har andre lande, bl.a. (selvforskyldt) Tyskland, hvor millioner af mennesker har måttet efterlade ALT, hvad de havde i østområderne, for at redde deres eget liv. Mennesker forlader ikke bare deres hjem, deres land, deres familie, hvis ikke der er meget tunge grunde for det. Og selv om vi ikke kan regne med, at klimaflygtninge og mange af de andre flygtninge havde stort hus eller gård, så er det stadig deres hjemland med de tilhørende familier, m.v. , som man ikke render fra for sjov.

AT de vestlige, kapitalistiske lande fortsat groft har udnyttet og fortværende udnytter Afrika (samt andre lande, hvor de kan) synes ikke at spilde nogen rolle i diskussionen om flygtninge. Lige så lidt som de klimaforandringer, der er skabt af den hvide mand alene (i hvert fald udvirkningerne til i dag), mens det er Asien og Afrika der rammest hårdest. I dag.

Lad os bygge nogle større hegne, murer og andet beskyttelsesgrej. Og hvis det ikke er nok, så må andre våben komme på tale to at standse flygtningestrømmen. For én ting er sikker: vi skal bøde for vores egoistiske, griske og umenneskelige forfædre nu og i fremtiden. Og for vore egne generationers store fejltagelser.

Løsninger? Jeg har desværre ikke meget, at byde ind på med. Men mon ikke tanken om at dele kunne spille en rolle her? At de lande, der igennem århundreder har opbygget deres ufattelige rigdom på bekostning af de såkaldte 'u'-lande endelig inddrager menneskerne der og deler rigdommen med dem. Det kommer til at gøre ondt. Men alternativet bliver fuldkommen uoverskueligt, da der ikke er noget hegn i verden, der kan holde milliarder af mennesker tilbage, når de endelig vil overvinde det.

Niels Mosbak, morten Hansen, Hans Larsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Jan Mogensen

Britta Hansen: Så skal vi gå ned og tage kontrollen over landene så rigdommene bliver forfordelt korrekt? - Afrika er rigt på råstoffer, det er bare problemet at pengene kommer i de forkerte hænder de fleste steder.

Britta Hansen

Ja, Jan. I bl.a. den 'hvide mands' hænder eller i mafiøse, korrupte hænder på stedet. Under grov udnyttelse af slaverne i minerne, inkl. børn.

Så, der er masser at tage fat på, ganske rigtigt!

Philip B. Johnsen

Problemets størrelse, alene i antal af flygtende, udelukker muligheden for ansvarsfralæggelse fra det samlede Europa, at sige det er de flygtninge modtagede landes problem, at behandle alle asyl ansøgende flygtningene, det holder ikke i fremtiden, det er kun et spørgsmål om tid, før lande som Italien mf. lader flygtningene gå frit ud i EU, som de passer dem.

@ Jan Mogensen. Jeg synes, at du også skal have den kommentar, at de, der kommer med pengene, og lægger dem i 'forkerte hænder' kommer fra vores side af hegnet. Her på vores side af hegnet er korruption et 'onde, vi nødvendigvis må leve med, hvis vi gøre forretninger dér'.
Hm..
Korruption på det niveau er - der som her - noget der foregår mellem ganske få mennnesker. Få rige her, få rige der.
Således Jan Mogensen er din anvendelse af betegnelsen 'vi' et af de elementer, der er med til at forplumre tingene. Inden i dit 'vi' befinder sig nemlig nogle af de rige på vores side af hegnet. Og inden i det tilhørende 'de' befinder der sig millioner af fattige på den anden side af hegnet: Således går hegnet også inden i dit hoved, som det går gennem vores kultur.
:-(

Og som det går gennem disse kommentarer. Hegnet - det der står i Spaniensenklaven - det der går gennem kultur, tanker og kommentarer.

Og som det går gennem disse kommentarer. Hegnet - det der står i Spaniensenklaven - det der går gennem kultur, tanker og kommentarer.

Steffen Gliese

Torsten Jacobsen, det er ikke, "at de er født på den forkerte side af hegnet", der er årsagen til problemet, men at de ikke kæmper for bedre vilkår. At sige, at de ikke kan læse, er et fjollet argument, det kunne majoriteten af europæerne heller ikke. At sige, at de ikke skulle kende til forholdene, passer heller ikke, for fattigdom eller ej, så er fjernsynet udbredt og oplysningsniveauet om forskellene i levevilkår derfor ingen hemmelighed.
Jeg er tilhænger af, at man gør noget rigtigt for at skabe en balance i fordelingen af ordentlige levevilkår, ikke at undertrykke befolkninger i andre dele af verden. Folk flygter for at arbejde og tjene penge, ikke for at nasse; men det arbejde skal de da yde dér, hvor de og deres familie og andre landsmænd bor.

Henrik Leffers

Kære ven, hvorfor vil du gøre fattigdomsflygtninge til ofre ?
Hvad vore oldefædre bedrev, er ikke det der styrer verden idag. Min oldefar var skibsreder og skibsfører, han havde mange penge.
Jeg har ingen penge, men det kan da aldrig være p.gr.a. min oldefar.
Oplysning, og religion som en privatsag, er det der kræves for at skabe fremgang i et land, - vi skylder ikke afrikanerne noget, det var ikke os der handlede med slaver, det var vore forfædre.
Når de "røde" taler om den ulige fordeling af rigdommene i verden, glemmer de, at de rigeste også er de, der har skabt flest arbejdspladser, hvis vi eksproprierede alle de velhavendes formuer, og delte dem ud, var de fleste store virksomheder og arbejdspladser uden midler.
Hvem skulle så drive disse virksomheder ?
Når arbejderne eller fagforbund har skullet drive en virksomhed, er resultatet altid blevet underskud, fordi man ikke har det drive, der kommer af ejerskab af en virksomhed.

Jens Thaarup Nyberg

@Lars Dahl:
"Det arbejde kunne de jo lige så godt udføre i fabrikker på den anden side af Middelhavet."
Sweatshops i Sahara ?

Steffen Gliese

Jørn Boye, undskyld, men det tager århundreder at udslette konsekvenserne af historiske hændelser, og når de værste elementer så stadig fortsætter, er der jo simpelthen stadig den samme jammerlighed på spil.
Når det kommer til de flinke rige, der laver arbejdspladser til de fattige, så er sagen jo også ret enkel: uden de fattiges arbejdskraft, var de rige ikke rige. Det er ikke dem, der gør de fattige en god gerning, for uden de rige ville de fattige såmænd blot arbejde for at opfylde deres egne behov, ikke de riges behov for nogen til at proppe penge i deres lommer.

Kristoffer Larsen

Savner en kommentar fra EL og SF samt de radikale. Skal de "integreres" og hvem skal betale regningen?

De er ikke velkomne og det er ikke en løsning, at modtage disse mennesker. De må starte egne virksomheder i deres lande hvor der er også er arbejdskraft til rådighed.

Til dem der mener det var fortidens synder. Ja, det var også afrikanere og muslimer der solgte slaver, ligesom Nordeuropa i sin tid var tilbagestående. Den slags tæller ikke.

Henrik Leffers

Jørn Boye: Jeg tager ikke stilling til problemet, jeg påpeger bare hvad det skyldes! Prøv selv at tage et kort over Europa, og tegn grænser på det, så du kan få mest muligt udbytte ud af det. Prøv så at lægge de nuværende grænser oven på det og overvej så, hvad det vil betyde for "freden" i Europa! Forskellen mellem forskellige befolkninger i Afrika, som nu er anbragt i samme land af "vores" grænser, er meget større end forskellen mellem os og asiater! Og tænk så på hvordan vi i dag har det med vores nærtbeslægtede "brødre" fra mellemøsten! Afrika kommer aldrig til at virke, og der er altså potentielt en milliard mennesker der vil ud af Afrika og til Europa. Vores voldgrav (Middelhavet) er simpelthen ikke dyb nok, til at stoppe dem, for de har reelt ikke noget valg! Vi kommer til at se på perioden med indvandring fra mellemøsten som "den gode tid", før tiden stormløbet mod lidt velstand i Europa begyndte!

Kristoffer Larsen

Henrik Leffers
11. juni, 2014 - 18:59

De bliver returneret. Der er ingen der ønsker dem og der er heller ikke brug for dem. Længere er den ikke.

Henrik Leffers

Kristoffer Larsen: Hvordan skal de blive returneret? -Ligesom man gør med indvandrere fra Mexico i USA? -Der er jo "kun" kommet nogle millioner ind bare i løbet af de sidste 5 år! Hele Europas sydgrænse (Middelhavet) kan ikke lukkes, og de fattigdomsflygtninge jeg har set på TV, vil hellere dø end tage tilbage. Jeg er absolut ikke tilhænger af at vi lukker millioner af fattige fra Afrika ind i Europa, men hvis ikke Afrika bliver reformeret vil de komme! -Jeg synes det var bedre hvis vi diskuterede hvordan Afrika kan laves til et fungerende kontinent! Men det vil kræve at grænserne ændres, så landene svarer til befokningerne!

Kjeld Hansen

Da de hvide bønner blev mejet ned og smidt ud af hr. Mugabes Afrika for 15 år siden og sorte overtog de hvides produtive farme brød hele fødevare i landet sammen og landet gik fra at være fødevare ekspotør til fødevare importør med den vildeste inflation i historien som resultat.

- Den situation kan man vist ikke tilfalde den hvide mands udbytning af afrika, den viser nærmere hvad der er afrikas problem.

Og det er hverken den hvide mands udbytning af afrika eller korruption som, men afrikanerne selv. Om så hele kontinentet flyttede til europa ville det intet ændre andet end, at europa ender i kaos som afrika og det ville selv afrikanerne ikke have gavn af.

Kristoffer Larsen

Henrik Leffers
11. juni, 2014 - 19:18

De bliver returneret som i returneret. Du kan ikke sammenligne med USA som ikke har det samme sociale system som i Europa og hvor minimumslønnen er lavere. Den slags mennesker har jo ingen kvalifikationer og i forvejen har Europa millioner af ufaglært arbejdskraft der ikke kan finde beskæftigelse.

Du kan ikke bare omdanne Europa til et stort socialkontor.

Ja, der skal reformer til i Afrika som har forudsætningerne for økonomisk velstand. Jeg troede faktisk det bl.a. var det som Danmark i årtier har betalt over 16 milliarder årligt til i ulandsstøtte.

Sider