Interview
Læsetid: 6 min.

FOA: Det er et giftigt net af frihandelsaftaler

Ligesom sin globale og europæiske paraplyorganisation er danske FOA stærk kritisk over for frihandelsaftalerne, som netop nu forhandles. Vi frygter for Danmarks ret til at styre sin offentlige sektor, siger forbundsformand Dennis Kristensen
Ligesom sin globale og europæiske paraplyorganisation er danske FOA stærk kritisk over for frihandelsaftalerne, som netop nu forhandles. Vi frygter for Danmarks ret til at styre sin offentlige sektor, siger forbundsformand Dennis Kristensen
Udland
12. juli 2014

Jeg er bange for, at dette sæt af frihandelsaftaler – som måske bliver til endnu flere de kommende år – kan blive et spindelvæv, ingen kan gennemskue. Et spindelvæv, hvor vi i virkeligheden via et utal af afgørelser i forskellige fora har truffet nogle beslutninger, som binder samfundsudviklingen til en vej, vi aldrig i fællesskab har diskuteret, om vi vil gå.«

Sådan siger Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA om de igangværende frihandelsforhandlinger på kryds og tværs af landene, som går under navnene TTIP, TISA, CETA og TPP. Og dermed afspejler han en stigende bekymring og kritik i internationale fagkredse over især TTIP, den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA, samt over TISA, den plurilaterale aftale om liberalisering af servicesektoren, som 50 lande i øjeblikket forhandler.

For Dennis Kristensen minder situationen om overenskomstforhandlinger efter et sammenbrud i de centrale forhandlinger. Det er sammenbruddet i verdenshandelsorganisationen WTO i 2008, der nu får landene til at løbe om kap – og på kryds og tværs – for at skabe frihandel via bilaterale, plurilaterale og regionale aftaler.

»Når det overordnede og fælles – her WTO – bryder sammen, begynder man at finde løsninger med dem, man gerne vil lege med. Det er sådan set forståeligt nok. Til gengæld er det billede, der tegner sig i denne sag, ekstremt komplekst. Jeg håber, den danske stat har styr på, hvad vi er involveret i, men jeg er bekymret for, om man kan håndtere alle disse processer samtidig. Jeg synes, det sker uden nogen forudgående dansk diskussion om, hvad vi anser for den danske nationalstats selvbestemmelsesret, og hvad vi gerne vil lege med andre om. Det gør mig rigtig, rigtig bekymret,« siger forbundsformanden.

FOA er medlem af Public Services International (PSI), den globale sammenslutning af fagforbund for offentligt ansatte med 20 millioner medlemmer i 150 lande, og her har Dennis Kristensen som hovedbestyrelsesmedlem deltaget i diskussionerne om frihandelsaftalerne. Både PSI og den tilsvarende europæiske sammenslutning EPSU vender sig mod såvel den transatlantiske TTIP-aftale som den plurilaterale TISA-aftale. På PSI’s hovedbestyrelsesmøde i juni vedtog man således at »intensivere kampen mod TPP, TISA og TTIP«, hvor TPP er den regionale frihandelsaftale, som USA p.t. forhandler med en række stillehavsnationer.

Drop toldmure

»Det er min holdning, at de toldmure, vi tidligere har bygget op over for hinanden, hører en anden tid til. Vi vil se rigtig mange forsøg på at fjerne sådanne toldmure mellem grupper af lande – i TTIP-sammenhæng mellem EU og USA – og det er der fornuft i,« understreger Dennis Kristensen.

»Til gengæld er vi både i PSI, EPSU og FOA stærkt bekymrede for, at TTIP i ly af et opgør med såkaldte ’tekniske handelshindringer’ bliver til en reel og udpræget liberalisering ud fra det amerikanske grundsynspunkt, at alt, hvad der foregår på et marked, er godt. Bekymringen gælder især den offentlige sektor, hvor vi frygter handelsaftaler, der flytter danskernes kompetence til at bestemme, hvordan vores velfærdssamfund og offentlige service skrues sammen. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi for at fjerne tekniske handelshindringer også skal underlægge os andres vurdering af, hvad der skal være offentligt og ikkeoffentligt, og hvad der skal være beskyttet og ikkebeskyttet. På det punkt er vi stærkt kritiske.«

Den kritiske holdning er endnu mere udtalt, når det gælder TISA-aftalen – Trade In Services Agreement – der specifikt handler om at skabe mere fri handel med service- og tjenesteydelser og dermed bringer den offentlige servicesektor i søgelyset.

TISA-aftalen har gennem det seneste år været til forhandling mellem bl.a. EU, USA, Australien, Canada, New Zealand, Japan, Sydkorea og Mexico. Forhandlingerne foregår ligesom TTIP-forhandlingerne bag lukkede døre, og det er ifølge Dennis Kristensen meget lidt, der er sluppet ud om substansen. Men det vides ifølge PSI, at forhandlingerne omfatter en ’standstill-klausul’, der vil cementere det nuværende niveau af liberalisering – herunder privatisering og udlicitering – i servicesektoren. Landene må ganske vist gerne gå videre med liberaliseringen ved f.eks. at give udvidet adgang i den offentlige sektor til private udenlandske servicevirksomheder, men man må ikke bevæge sig baglæns og f.eks. føre liberaliserede sektorer og opgaver tilbage til offentligt regi.

Klausulen »udelukker pr. definition tilbageførslen til det offentlige«, skriver PSI i rapporten TISA versus Public Services.

Oplever man negative erfaringer med den neoliberale bølge, der siden 1980’erne og 1990’erne har ramt mange landes offentlige sektorer, vil der altså ikke gives mulighed for at fortryde og vende udviklingen, vurderer PSI.

Undtagelser

– Men inden aftalen i givet fald undertegnes, kan landene melde ind, hvis der er områder, de vil tage forbehold for og for eget vedkommende have undtaget fra aftalens bestemmelser.

»Det er rigtigt, men dermed griber man det omvendt an i forhold til, hvad jeg mener ville være det rigtige. Den rigtige måde at lave en aftale på – hvis der overhovedet skal være en – ville være, at det enkelte land ved forhandlingernes start smider dét ind på bordet, man synes giver mening at have med. Her starter man modsat: Alt er på bordet, med mindre et land definerer, hvad det vil have undtaget. Men helt ærligt, hvem kunne for 30 år siden f.eks. have forudset udviklingen på mobiltelefon- og it-området?«

»Dette betyder jo, at vi i Danmark nu skal sidde og gætte på, hvad vore børnebørn har brug for, at vi i 2014 har taget forbehold for i en TISA-aftale. Det er en voldsomt bekymrende del af aftalekomplekset,« mener Dennis Kristensen.

Før TISA-forhandlingernes start betonede den amerikanske handels-ambassadør Michael Punke netop, at hvor de strandede, multilaterale WTO-forhandlingers konsensusprincip indebar, at man tog afsæt i den laveste fællesnævner af ønsker og derfor ingen vegne kom, så skal en plurilateral aftale mellem færre lande have »den højeste fællesnævner« som afsæt, fordi den deltagende kreds af lande netop er fælles om at ønske mærkbar liberalisering af servicesektoren. Hvis for mange lande måtte tage forbehold på for mange punkter, ville TISA-aftalen blive en tom skal.

Dennis Kristensen forudser, at hvis f.eks. Danmark på et senere tidspunkt fortryder noget og erkender, at man skulle have undtaget flere forhold fra TISA-aftalen, »så vil næste trin være at skulle forhandle med de øvrige parter om, hvad vi vil veksle – altså hvad vi vil åbne af områder for til gengæld at kunne få en ny ting ind på listen af undtagelser«.

»TISA kan komme til at forpligte os langt ud over, hvad der i mine øjne er rimeligt i forhold til danskernes egen beslutningsret til, hvordan vores samfund skal se ud. TISA kan blive en aftale om en synkron samfundsudvikling for lande i Fjernøsten og i Europa, uden at nogen danskere på noget tidspunkt er blevet bedt om at tage stilling til det. Danskerne kan en morgen vågne op og sige ’Nå, er det nu spillereglerne’ – uden at vi har haft en diskussion, fordi det hele er så pokkers komplekst og så meget er hemmeligholdt. Det er ikke en måde at lave samfundsudvikling på,« siger FOA-formanden.

ISDS uacceptabel

Han vil ikke på forhånd udelukke, at TIPP-forhandlingerne kan føre til en frihandelsaftale mellem USA og EU, som er acceptabel. Det vil bl.a. forudsætte, at forhandlerne fjerner den såkaldte ISDS-mekanisme, som i dag er en del af forhandlingsteksten.

ISDS – Investor-State Dispute Settlement – er et såkaldt tvistbilæggelsessystem, der f.eks. vil tillade multinationale virksomheder at stævne den danske stat via et voldgiftstribunal hævet over de nationale domstole, hvis regeringen træffer beslutninger, som virksomhederne mener fratager dem en forventet fremtidig indtjening. På grund af modstand fra både faglige organisationer, civilsamfundet og flere medlemslande har EU-Kommissionen sendt ISDS-mekanismen i en særlig offentlig EU-høring, som slutter i morgen.

»Vi vil under ingen omstændigheder have en situation, hvor multinationale virksomheder kan stævne Danmark, fordi vi ikke har åbnet nok op inden for sundhedsvæsnet, børnepasning, ældrepleje osv. Der har vi nogle stærke kritikpunkter,« siger Dennis Kristensen.

Så for ham ligner det en meget giftig cocktail, hvis en TISA-aftale forhindrer et land at føre privatiserede serviceområder tilbage i offentligt regi, og en ISDS-mekanisme i en TTIP-aftale samtidig giver en multinational servicevirksomhed mulighed for at stævne regeringen, hvis den alligevel gør noget sådant.

»Grundlæggende er dette borgernes land. Vi må ikke ende i en situation, hvor embedsmænd og politikere har bragt os ind i en helt anden samfundsudvikling, end vi vidste var i gang, og som vi aldrig har været med til at diskutere.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

En super fremstilling, som alle MF'ere burde læse.

Morten Lind, Bjarne Nielsen, Henrik Christensen, Bill Atkins, Rasmus Kongshøj, lars abildgaard, Bjarne Andersen, Colin Bradley, Karsten Aaen og Martin Andersen anbefalede denne kommentar
Torben Selch

Først: Sig min engang er Dennis Kristensen den ENESTE fagforenings boss - der overhovedet stiller spørgsmåls tegn, til noget som helst af det der foregår på Christiansborg og Bruxelles??

Stor tak til Dennis Kristensen - så man i det mindste føler at der er nogen beslutningerstager som er højt betalt for at skulle passe på borgerne,som er vågne i det her mareridt.

Samt tak til Information for at holde skarp øje med det der sker.

Mer fokus i de danske medier og hos de danske politikere, især dem i EU, Tak!

Og en speciel anmodning til Margrethe Auken - Vågn Op!

Lars Bo Jensen, Peter Taitto, randi christiansen, Dan Johannesson, Morten Lind, Carsten Mortensen, Mihail Larsen, Bjarne Nielsen, Henrik Christensen, Bill Atkins, Rasmus Kongshøj, Filo Butcher, Steffen Gliese, Bjarne Andersen, Colin Bradley, Karsten Aaen, Dennis Berg, Martin Andersen, Anne Eriksen, Philip B. Johnsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Henrik Klausen

Vil gerne påpege, at vi kender antidemokratiske markedsliberale handelsaftaler fra EU. Der er allerede meget, vi ikke må.

Red demokratiet: Ud af EU nu

Peter Nielsen, Lars Bo Jensen, Kim Houmøller, Torben Arendal, Bjarne Nielsen, Flemming Scheel Andersen, Bill Atkins, Rasmus Kongshøj, lars abildgaard, Bjarne Andersen, Peter Jensen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Rune Nielsen

Tak til Dennis der som den eneste i fagbevægelsen repræsenterer sine medlemmer i relevante politiske spørgsmål som aftaler om frihandel og afgrænsninger i borgernes demokratiske rettigheder. Hvor er LO henne. Ret ryggen Harald og repræsenter dine medlemmer i stedet for at krybe langs panelet for ikke at blive uvenner med regeringen.

Lars Bo Jensen, randi christiansen, Morten Lind, Carsten Mortensen, Torben Arendal, Bjarne Nielsen, Flemming Scheel Andersen, Bill Atkins, Rasmus Kongshøj, Bjarne Andersen, Karsten Aaen, Torben Selch, Jesper Wendt og Martin Andersen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Torben Selch
Ja. Det ser sådan ud.

Kunne være en meget interessant situation, hvis alle de lønmodtagere, som er bare lidt vågne og skeptiske overfor den europæiske frihandelsiver, skiftede til FOA.

randi christiansen, Morten Lind, Carsten Mortensen, Bjarne Nielsen, Torben Selch, Jesper Wendt og Martin Andersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Fra artiklen:
"Men inden aftalen i givet fald undertegnes, kan landene melde ind, hvis der er områder, de vil tage forbehold for og for eget vedkommende have undtaget fra aftalens bestemmelser."

Folketingets partier vil bilde danskerne ind, at de som ansvarlige politikkere, er nødsaget til at tilslutte Danmark den ene og den anden og til sidst alle aftalerne, da det handler om, at sikre Danmarks konkurenceevne.

Men sandheden er nok nærmere, at de ansvarlige politikkere, har ingen svar på udfordringerne, har ingen handlekraft, intet mod til forandring og ingen vision for fremtiden, kun holdningen om, det er nødvendighedens politik.

Hvad er grunden til alt frihandelslovgivningen.

Globaliseringens global lovgivning der overdrager, den totale politiske magt, nu ved lov, til de superrige.
Successivt med indførslen af international lovgivning, afskaffes det danske demokrati og afløses af indførselen af globalt plutokrati.

At stå stå sammen, flertalsefstemningen og demokrati, er i plutokrati er fløjtender ligegyldigt, det er en samfundsorden hvor

"Money talks buulshit walks."

randi christiansen, Morten Lind, Bjarne Nielsen, Flemming Scheel Andersen, Michael Madsen, Bill Atkins, Rasmus Kongshøj, Steffen Gliese, Bjarne Andersen, Benjamin Bach, Colin Bradley, Jesper Wendt, Martin Andersen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Nils Enrum - hvad skulle det hjælpe?

Dennis Kristensen synes nogle til at være en af de få - der tør og gør...

Bjarne Nielsen, Karsten Aaen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Peter Jensen

Det er udmærket at Denis Kristensen kritiserer udviklingen, men der er altså brug for at sætte diskursen noget anderledes end at man er bange og bekymret for at disse aftaler vil afvikle den demokratiske involvering af befolkningen ... for disse aftaler vil med usvigelig sikkerhed svække - og formentligt eliminere - demokratiske staters muligheder for at have reel kontrol over egen samfundsudvikling.

"»Grundlæggende er dette borgernes land. Vi må ikke ende i en situation, hvor embedsmænd og politikere har bragt os ind i en helt anden samfundsudvikling, end vi vidste var i gang, og som vi aldrig har været med til at diskutere.«"

Jamen, vi ER inde i denne udvikling - situationer ender ikke, Dennis. Det er en udvikling - og den har været længe undervejs. Og vi har ikke været med til at 'diskutere' en skid af den førte politik de sidste årtier. Men fint at der vågnes op - hvad med en generalstrejke? Nåhnej, det kan jo ikke udelukkes at man kan finde frem til en acceptabel frihandelsaftale mellem EU og USA(jf. udgangen på artiklen). Hvem fanden er 'man'? De samme, hvis rådne dyr nu trækkes frem fra krogene? Eller har vi lavet de nødvendige, folkeinddragende magtdistancenivelleringer forinden, Dennis? Det er ikke tykt nok.

randi christiansen, Morten Lind, Bjarne Nielsen, Rasmus Kongshøj, lars abildgaard, Karsten Aaen og Toke Andersen anbefalede denne kommentar
Jesper Wendt

Jeg havde det indtryk, at grundloven sikrede Danmark - mod suverænitetsafgivelse, og at det dermed er grundlovsstridigt. De kan da lege med alle de idéer de vil, så længe de ikke krænker dansk territorium.

randi christiansen, Morten Lind, Colin Bradley, Bjarne Andersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Børsting er - sammen med S - gået i et med den neoliberale agenda. Jeg ville ikke forvente noget fra dén kant.

Carsten Mortensen, Rasmus Kongshøj, lars abildgaard, Bjarne Andersen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Der er en anden effekt, af afviklingen af demokratiet, til fordel for de superriges lov og økonomiske verdensorden.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Hurricane_Katri...

Finansiel belønning i dag, er en misforståelse, som trøst til overforbrug.
FN's klimapanel, har forsigtigt sagt de rige lande "nu", som i med det samme, skal indlede en ekstrem udbygning af vedvarende energi, og reducere udledning af drivhusgasser med op til 70 procent.

At politikkere og økonomer, lever i en anden verden, skal ikke forhindre mig i, at påpege de er uansvarlige og useriøse.

Her er fin sommerferie læsning, med indhold om den fremtid, nulevende danskere, selv kommer til at opleve.

http://mitigation2014.org/

Morten Lind, Benjamin Bach, Karsten Aaen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Morten Rasmussen

Det undrer mig at Dennis Kristensen er modstander af toldmure. De er et glimrende værktøj til at straffe lande for mangelfulde miljø- og arbejdsmiljø-regler. På den måde kan man undgå at produktion bliver udført efter laveste fællesnævner.

Desværre bliver toldmure vist sjældent brugt sådan...

randi christiansen, Morten Lind, Flemming Scheel Andersen, Rasmus Kongshøj, Bjarne Andersen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Jette Andersen

Foruroligende læsning:

Secret trade agreement covering 68 percent of world services published by WikiLeaks
http://rt.com/usa/167088-wikileaks-tisa-secret-trade/

Why TISA Is More Scary Than TTIP Or TPPA
http://www.exposingtruth.com/wikileaks-releases-secret-tisa/

Analysis Article - Secret Trade in Services Agreement (TISA) - Financial Services Annex
https://wikileaks.org/tisa-financial/analysis.html

Colin Bradley

Husker ikke alle disse aftaler blev omtalt ved sidste folketingsvalg. Har politikerne overhovedet demokratisk mandat til at forhandle så radikale og uigenkaldelig forandringer til samfundets grundlæggende sammensætning? Er det ikke Grundlovstridigt? Eller kommer aftalerne også til at afløse Grundloven? Hvordan i alverden skal borgere i et demokrati have tiltro til noget, der forhandles uden overhovedet ingen åben debat? Det hele virker nærmest surrealistisk og voldsomt dødeligt for et demokrati. Langt udover det Orwelliansk.

Helene Nørgaard Knudsen, Lars Bo Jensen, randi christiansen, lars abildgaard, Mihail Larsen, Bjarne Nielsen, Flemming Scheel Andersen, Henrik Christensen, Rasmus Kongshøj, Rune Petersen, Lise Lotte Rahbek, Jette Andersen, Anne Eriksen og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Colin Bradley
Grundloven er der.
Desværre er den undergravet af jeg ved ikke hvor mange tilføjelser og dispensationer og fortolkninger og cirkulærer og tillægsparagraffer og andet politisk manipulation, at den er så godt som ubrugelig for borgere uden juridisk indsigt.
Prøv bare at se her: http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/bet1428/bet142...

Man bliver næsten svimmel..
Nå, det er jo også ligemeget. Danmark er jo en del af EU og det er sørme pæne mennesker, som allesammen vil os det godt. Især hvis vi har penge på bogen og er lidt naive.

randi christiansen, Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Bjarne Nielsen, Rune Petersen, Anne Eriksen og Colin Bradley anbefalede denne kommentar
Hans A. Sørensen

God beskrivelse og enig i kommentarerne om at resten af fagbevægelsen også må se at få meldt ud og fra...

Det gælder sådan set også, når det handler om alle de rent nationale elendigheder. - Dagpengereform. Sygedagpengereform. Kontanthjælpsreform...

Med hjælp fra "tanker" udefra og egne initiativer, er politikere, spindoktorer, topembedsmænd og manglende modstand fra fagbevægelsen ved at indføre "Arm trotz Arbeit-tilstande i landet.

lars abildgaard, Bjarne Andersen, Anne Eriksen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Efter min mening har Børge Olsen 17:18 egentlig ret, var det ikke fordi, befolkningen ikke forelægges fakta, af det politiske system, der i dag de facto er et teknokrati, der føre nødvendighedens politik, hvilket da også medfører, en udpræget mangle forståelse af politikken, politikkere selv fører, der da også i forlængelse, af den problemstilling, medføre en heftig udskiftning af politikkere på de forskellig postet og et stigende antal, ikke folkevalgt ministere, i regeringen, kan formodning også tilskrives det manglende demokrati og folkestyre.

randi christiansen, Bjarne Andersen, Bjarne Nielsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Børge Olsen - Mener du flertallet i Folketinget, så har du sikkert ret!

Torleif Hansen

Dennis og FOA mv, fatter ikke vi lever i en global verden, hvor enkeltstaters mening og handlinger skal redifineres. Det er et lokalt demokratisk problem, men 5 mill . Danskere batter ikke så meget i global sammenhæng. Vi skal gøres os parate til denne virkelighed ved at tage konkurrencen op, reducere den alt for store offentlige sektor, reducere slatterne og give erhvervslivet langt bedre rammebetingelser. At fortsætte som idag er den sikre "død" for det såkaldte velfærdssamfundet. Vi må tage opgøret nu.

Philip B. Johnsen

Torleif Hansen

"At fortsætte som idag er den sikre "død" Det har du fuldstændig ret, hvilket politikkerne på borgen, siger de har forstået, men hvem tror på det?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Hurricane_Katri...

Colin Bradley

@Børge

Artiklens pointe er Dennis Kristensens pointe, og jeg stiller mig skeptisk overfor, hvor stort et objektivt sandhedsvidne, han er i denne sag.

Altså, det passer ikke nødvendigvis at disse aftaler binder for evigheden og kan ikke ad demokratisk veje omgøres eller opsiges? Det er blot Dennis Kristensens udlægning af ting?

Jeg er bang for det er Kristensen der har ret - der er virkelig dem der mener verdenen kan sættes til salg bare ved at spinde et kæmpe juridisk net at fange den i. Og hvis de kan narre folk til at tro disse ordfælder har magiske kræfter så vil det også lykkes dem. Det vil være det der ville blive 'den sikre død' for al intelligent liv, velfærd og demokrati. Og så vil der komme en reaktion og den vil ikke være kønt.

Lars Bo Jensen, Anne Eriksen, randi christiansen, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese og Bjarne Nielsen anbefalede denne kommentar
Colin Bradley

"Det repræsentative demokrati er defineret udefra folkets demokratiske ret til at vælge dem, som skal træffe afgørende beslutninger,"

Hvem var det der ville gøre store anstrengelser for sig, at netop sin definition af demokrati bliver den autoritative . . . . . ?

Anne Eriksen, Flemming Scheel Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg tror, at der er mistet meget overblik i samfundet, og at det undergraver vores fælles forståelse af de roller, vi hver især indtager i helheden - med indbyrdes strid til følge.
Det ville klæde pressen at redegøre for de forhold, der hersker: hvad vi egentlig producerer og eksporterer, hvad vi importerer osv. osv.

Flemming Scheel Andersen

Tak til Information, for som det eneste medie jeg har set, at vise interesse for disse ting.
Desværre må man sige, har jeg ofte bekymret mig over det danske samfunds tilstand og fremtid.
Det har været helt overflødig.
Der er tilsyneladende ikke vilje til at bevare det, man arbejder hellere hen imod dets opløsning.
Jeg synes det er svært at tilføje mere, andet end beklagelse.

Peter Taitto, Dan Johannesson og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Folkestyre? Det pt repræsentative folkestyre på christiansborg vil fx ikke informere borgerne om hvem, der 'ejer' deres gæld. Først gældsættes staten for at finansiere (over)forbruget > voldsomme summer allokeres fra statskassen udi fejlinvesteringer, skattelettelser og favorable forhold til de i forvejen velbeslåede (lego har lige givet 36 MIA i arv til TRE personer) - skattely m.v. Nu skal den 1%'s magt yderligere skærpes, og de danske politikere - minus enhedslisten - forærer gladelig arvesølvet bort med henvisning til en løgnagtig version af 'den nødvendige politik', uden forudgående folkelig samtale og helt uden folkeligt mandat - som i øvrigt ikke er muligt > hvordan legitimere fortsat og yderligere suverænitetsafgivelse på vegne af fremtidige generationer? Det kan man ikke. Derfor strammes nettet i mørklagte processer > 'offentlighedsloven', 'frihandelsaftaler' = totalitær fascisme, og danmark indlemmes stadig mere i klubben af røverstater med henvisning til 'den nødvendige politik', som er resultatet og en fortsættelse af fortidens synder og udskejelser. Hvilket bedrag.

Ervin Lazar, Michael Madsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Måske er det alligevel i fodbold moralen kan overleve??