Nyhed
Læsetid: 7 min.

TISA – endnu en murbrækker for frihandlen dukker frem af mørket

I mere end et år har 50 lande – herunder EU-landene – forhandlet en frihandelsaftale om liberalisering af serviceområdet, inklusive finanssektoren, uden nogen offentlig bevågenhed. Nu er dele af den hemmelige forhandlingstekst lækket til Wikileaks – ngo’er er dybt bekymrede
TISA-teksten ’vil forpligte regeringerne til at fastholde det nuværende, fejlslagne system til regulering af finanssektoren’. Det mener juraprofessor Jane Kelsey, der har analyseret finansafsnittet i de lækkede dokumenter

TISA-teksten ’vil forpligte regeringerne til at fastholde det nuværende, fejlslagne system til regulering af finanssektoren’. Det mener juraprofessor Jane Kelsey, der har analyseret finansafsnittet i de lækkede dokumenter

Suzanne Plunkett

Udland
10. juli 2014

Faste læsere af Information vil vide, at Danmark og EU nu på andet år fører frihandelsforhandlinger med USA om et transatlantisk indre marked, kaldet TTIP. Den sjette forhandlingsrunde om TTIP indledes på mandag i Bruxelles.

Særligt årvågne vil dertil være klar over, at forhandlingerne foregår i et tidsmæssigt kapløb med en lignende aftaleforhandling henover Stillehavet, kaldet TPP, mellem USA og 11 andre stillehavsnationer, Kina undtaget. De helt specielt interesserede kan desuden have registreret, at EU angiveligt er tæt på at undertegne en frihandelsaftale med Canada – forkortet CETA – om end det bliver ved at trække ud med færdiggørelsen.

Hvad der ikke har påkaldt sig dækning, er, at EU også er i gang med bilaterale frihandelsforhandlinger med Japan såvel som med Vietnam, Indien og andre, ligesom USA sidder i egne forhandlinger med en række nationer i Afrika, Mellemøsten og Latinamerika.

Der foregår således i disse år en intens forhandlingsaktivitet på kryds og tværs af landegrænser for at bane vej for en liberaliseret verdenshandel. Som alternativ til den globale, men vingeskudte proces i Verdenshandelsorganisationen WTO forsøges grundlaget for friere global bevægelighed af varer, viden, arbejdskraft og kapital nu etableret via et stadig mere uoverskueligt kludetæppe af bilaterale og regionale aftaler. Jo hurtigere man kan få sin aftale på plads, desto større er chancen for, at den skaber præcedens for andre aftaler og dermed for den globale handels spilleregler. Som EU’s handelskommissær og chefforhandler i TTIP-processen, Karel De Gucht, sagde forleden i en tale i Berlin:

»Vi må gøre, hvad vi kan, for at sikre, at denne aftale bereder vejen for en ændret verden. Gør vi det rigtigt, kan TTIP sikre os en fælles platform, der kan tjene som startpunkt for globale diskussioner om globale regler.«

Oven i alt dette, der i høj grad foregår i fortrolighed og uden mediers bevågenhed, er der så TISA. Ifølge en søgning på Infomedia ikke omtalt i én dansk avisartikel på noget tidspunkt. Og kun bragt på dagsordenen i Folketingets Europaudvalg en enkelt gang sidste år.

Plurilateral

TISA står for Trade in Services Agreement. Det er en såkaldt plurilateral frihandelsaftale under aktuel forhandling mellem 50 lande – heriblandt EU-landene – som en reaktion på, at forhandlingerne i WTO-regi brød sammen for seks år siden. Aftalen skal skabe mere fri handel med service- og tjenesteydelser, herunder finansielle produkter.

»TISA har som mål at åbne markeder og forbedre regler på områder som licensgivning, finansielle tjenesteydelser, telekommunikation, e-handel, søtransport og arbejdskraftens midlertidige bevægelse udenlands for at yde servicetjenester,« hedder det i EU-Kommissionens beskrivelse. Aftalen skal omfatte »alle servicesektorer« undtagen lufttrafik samt statslige tjenesteydelser som forsvar, politi og retsvæsen. Den skal udvikle »bedre reguleringsbestemmelser, der understøtter markedsadgangen«, som det udtrykkes i den danske regerings beskrivelse af formålet.

Mere konkret er det centrale sigte ifølge EU-Kommissionen ikke at tvinge landene til f.eks. at udlicitere deres offentlige systemer inden for sundheds-, social- eller uddannelsessektorerne eller privatisere f.eks. vandforsyningen, men at sikre lige adgang for udenlandske selskaber på de serviceområder, hvor private virksomheder har eller får adgang. Altså f.eks. lige muligheder for amerikanske eller kinesiske banker til at etablere sig i Danmark og vice versa.

En række internationale erhvervsorganisationer har i flere år presset på for at få en TISA-aftale. Flere kilder angiver den amerikanske US Coalition of Service Industries (CSI) og dens internationale paraplyorganisation Global Services Coalition som den egentlige inspirator og drivkraft bag forhandlingsinitiativet i kølvandet på WTO-processens sammenbrud.

CSI skrev ved forhandlingsstarten sidste år til den amerikanske kongres, at »for fuldt at realisere potentialet i den amerikanske serviceøkonomi er det afgørende at fjerne de mange barrierer og former for diskrimination mod handel med service«.

CSI nævner som eksempler dagens begrænsninger på virksomheders ret til grænseoverskridende dataoverførsel, regler der giver statsejede virksomheder særlige fordele, krav om lokalt ejerskab eller lokale leverandører af bestemte servicetjenester m.m.

Parlamentet imod

De 50 TISA-lande – der omtaler sig selv som ’Really Good Friends of Services’, og som foruden de 28 EU-medlemmer bl.a. omfatter USA og Kina – håber ifølge EU-Kommissionen, at TISA kan »kickstarte de fastlåste multilaterale forhandlinger« under WTO. Kan 50 lande enes om frihandel på serviceområdet, vil andre nok føle sig presset til at gå med, lyder rationalet.

Den linje vendte Europa-Parlamentet sig klart imod allerede i juni sidste år, hvor man i en vedtaget tekst advarer mod sådanne ’plurilaterale’ handelsforhandlinger, der underløber det multilaterale WTO-system, hvor næsten alle verdens lande er med. Parlamentet var bl.a. bekymret over, at de u-lande, som aftalen angiveligt har til formål at hjælpe til udvikling, stort set ikke er blandt de 50 deltagende lande, men tværtimod for fleres vedkommende har erklæret sig som modstandere af en TISA-aftale.

Europa-Parlamentet »tager afstand fra, at der indledes og videreføres plurilaterale forhandlinger om en aftale om handel med tjenesteydelser (TISA) (…) Parlamentet opfordrer indtrængende Kommissionen til at trække sig tilbage fra TISA-initiativet«, hedder det kontant i parlamentets vedtagelse fra sidste sommer.

Parlamentet har imidlertid ikke indflydelse på EU-Kommissionens mandat til at begynde forhandlinger på medlemslandenes vegne, og forhandlingerne er nu i fuld gang. Inden årets udgang ventes 10 TISA-forhandlingsrunder at være gennemført. Den syvende og seneste runde fandt sted for to uger siden – den ottende foregår 21.-25. september i Geneve. »Drøftelserne gør gode fremskridt«, oplyser EU-Kommissionen på sin hjemmeside.

»Som enhver anden handelsforhandling foregår TISA-drøftelserne ikke i offentlighed, og dokumenterne er kun tilgængelige for deltagerne«, bemærkes det.

Det betyder, at meget lidt er kendt om forhandlingernes konkrete indhold, og det har fremkaldt kritik fra mange sider.

»Vi fordømmer på det kraftigste den hemmelige karakter af TISA-forhandlingerne, hvor borgere, parlamentarikere, fagforbund, myndigheder, servicebrugere og andre interesserede aktører har begrænset eller ingen adgang til dem, der bestemmer forhandlingsmandatet, endsige til forhandlingerne og forhandlingsdokumenterne«, skrev f.eks. 345 internationale ngo’er i et fælles brev til de deltagende landes handelsministre ved forhandlingsstarten sidste år.

»Hemmeligholdelsen af forhandlingsdokumenterne er mere omfattende end selv TPP og er i modstrid med bestræbelser i WTO på at skabe mere åbenhed,« konstaterer juraprofessor Jane Kelsey, ekspert i frihandel ved University of Auckland, New Zealand, i en aktuel kommentar.

Herhjemme har Folketingets Europaudvalg ved én lejlighed – den 13. marts 2013 – fået forelagt og accepteret regeringens tilslutning til EU-Kommissionens forhandlingsmandat. Siden har udvalget eller Folketinget som sådan ifølge Erhvervs- og Vækstministeriet ikke hørt om sagen.

Lækagen

Forleden åbnede der sig imidlertid mulighed for et sjældent og uautoriseret blik ind i TISA-forhandlingernes maskinrum. Det skete via en lækage til Wikileaks af det afsnit i den aktuelle forhandlingstekst, der handler om den finansielle sektor. Teksten er hemmeligstemplet og skal holdes fortrolig »i fem år efter TISA-aftalens ikrafttræden«.

Den fortrolige tekst er præget af kantede parenteser, der angiver uenighed mellem landene, og af henvisninger til andre, ikkelækkede dele af forhandlingsteksten, hvilket gør det vanskeligt at tolke substansen. Den newzealandske juraprofessor Jane Kelsey har imidlertid for Wikileaks analyseret finansafsnittet.

»Den største fare er, at TISA vil bremse landene i at stramme reglerne for den finansielle sektor,« mener hun og skriver, at TISA bærer præg af at være »designet til og i tæt rådslagning med den globale finansindustri, hvis grådighed og hensynsløshed har fået skylden for de gentagne kriser, og som fortsat sætter sig på regelfastsættelsen i globale institutioner«.

Professor Kelsey peger specielt på tekstens artikel X.4, hvor EU og USA i fællesskab og under overskriften »Stilstand« vil have landene til at fastfryse deres nuværende niveau af finanssektorregulering på en række områder. De må gerne liberalisere mere end i dag, men ikke stramme reglerne.

»De nuværende regler for finansiel service vil være de mest restriktive, som en regering vil have ret til at bruge. De opmuntres til at inddrage nye liberaliseringer, der går videre end deres status quo«, skriver Jane Kelsey.

Hun mener således, at teksten »vil forpligte regeringerne til at fastholde det nuværende, fejlslagne system til regulering af finanssektoren« og dermed spænde ben for den skærpede regulering, som så mange politikere har talt om i kølvandet på den finansielle og økonomiske krise.

Landenes rettigheder

Blandt de ngo’er, der har haft lejlighed til at se den lækkede tekst, siger direktør i den amerikanske forbrugerorganisation Public Citizen, Lori Wallach, at »dette er en tekst, som de store banker og finansielle spekulanter måske vil elske, men som kan være virkelig skadelige for os andre«.

Daniel Bertossa, talsmand for Public Services International, den globale faglige sammenslutning af offentligt ansatte med 20 mio. medlemmer, siger, at det lækkede finansafsnit er »bekymrende tegn for de andre områder, vi ved, TISA vil dække, såsom offentlig service, miljøregulering, sundhed, vand, energi, affald og uddannelse«.

I det forhandlingsmandat til EU-Kommissionen, som regeringen og Folketingets Europaudvalg har givet, hedder det, at man støtter Kommissionens anbefaling i forhandlingerne af, at »en evt. kommende aftale skal respektere medlemslandenes ret til at regulere tjenesteydelser og medlemslandenes udlændinge- og arbejdsmarkedsregulering«.

Det betyder, at landene – ifølge EU’s ønskeseddel – selv skal kunne afgøre, hvilke områder de under en TISA-aftale vil åbne for mere konkurrence og i hvilken udstrækning.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) eller handelsminister Mogens Jensen (S), som begge holder ferie.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

odd bjertnes

De forhandlende ved udmærket, at det drejer sig om at få hvidvasket de 80+ af al kapital, der er digitalt slået af bankasistenter uden nogen reel værdidækning - inden en eller anden 'for-dum-til- politik' melder hele multimilliardforretningen på nærmeste politistation.
Men hvad med at fokusere på at få stoppet cirkusset så ? Nå ikke ....

lillian kongsbak larsen, randi christiansen, Henrik Darlie, Katrine Visby, Steen Thaulow Olsen, Bjarne Andersen, Thomas Petersen, Janus Agerbo, Torben Nielsen, Niels Mosbak og Uffe Bundesen anbefalede denne kommentar
John Christensen

Takket være whistelblowere får vi nu indblik i endnu en rævekage som den økonomiske, juridiske og politiske elite har i støbeskeen til os.

FØJ for en stinker.
Hvordan kan vi værge for os, når end ikke vores demokratiske institutioner involveres?

Tisa hvad? Tisa hvem?

SABOTER OG BEKRIG ELITENS PLANER - NO TO CORPORATE OVERTAKE, FIGHT BACK

Liberalismen er altså ikke bare grum, den er forbryderisk.

lillian kongsbak larsen, morten Hansen, Rasmus Kongshøj, randi christiansen, Carsten Mortensen, Henrik Darlie, Benjamin Lau Jensen, Anne Eriksen, Laurids Hedaa, Steen Thaulow Olsen, Bjarne Andersen, peter fonnesbech, Daniel Hansen, Janus Agerbo, Torben Nielsen, Niels Mosbak, Torben Selch og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Jakob Lindblom

Det er tydeligt efterhånden, at demokratiet er sat ud af kraft og EU-Kommissionen bare kværner der ud af med en dybt reaktionær politik. jeg kan sgu kun opfordre alle bekymrede til at melde sig ind i Folkebevægelsen mod EU og styrke EU-modstandens progressive ansigt herhjemme, så vi kan lægge maksimalt pres på og forhåbentligt hoppe af det reaktionære eksprestog til inspiration for andre progressive. EU skal simeplthen revolteres!

http://www.folkebevaegelsen.dk/organisation/article/bliv-medlem

lars abildgaard, lillian kongsbak larsen, Michael Madsen, morten Hansen, randi christiansen, Peter Jensen, Henrik Darlie, Dan Johannesson, Steen Thaulow Olsen, Henrik Klausen, Bjarne Andersen, peter fonnesbech, Thomas Petersen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

EU er ikke problemet. EU er de europæiske nationers absolut bedste chance for en rimelig løsning.

Man kan måske godt forstå hvorfor mange danskere har misforstået dette og tror at problemet er EU - De hjernedøde idioter og retarderede røvhuller i DF og deres tankeløse venner i EL og folkebevægelsen mod EU lukker så mange absurde, selvmodsigende eller komplet opdigtede påstande ud, at normale mennesker ikke har en chance for at finde rundt,

Men når vi kender kvaliteten, videnniveauet, principfastheden og integriteten blandt danske politikere, er der absolut umuligt at forestille sig disse gøre en bedre indsats end deres kolleger i EU.
Tilmed den imponerende inkompetence og ryggesløshed som er den definerende karakter ved nær samtlige danske politikere står de, som repræsentanter for en forsvindende lille og ubetydelig nation, nærmest uden indflydelse eller chance for at sikre rimelig betoning af danske interesser, skulle vi selvstændigt indgå i en sådan plurilaterale forhandling.

Ærligt talt, man skal være komplet idiot eller have et historisk "blind spot" af enorme proportioner for at forestille sig andet !

Niels Engelsted

Og jo mere den fremmede besættelse bliver tydelig og samarbejdspolitikken pinlig, jo vigtigere bliver alsang og andre besværgelser til det påståede nationale demokrati, som vi ser i disse år på folkemødet på Bornholm.

Men tak til Information for i denne sammenhæng at leve op til sin oprindelse som modstandsorgan.

lars abildgaard, Britta Hansen, Niels Duus Nielsen, Michael Madsen, morten Hansen, Rasmus Kongshøj, randi christiansen, Carsten Mortensen, Henrik Darlie, Dan Johannesson, arne poulsen, Henrik Christensen, Torben K L Jensen, Anne Eriksen, Laurids Hedaa, Steen Thaulow Olsen, Henrik Klausen, peter fonnesbech, Christian Pedersen, Janus Agerbo, Torben Nielsen, Niels Mosbak, Flemming Scheel Andersen, Philip B. Johnsen, Torsten Jacobsen og Thomas Borghus anbefalede denne kommentar

Det rigtig farlige er at TISA indeholder en blacklist over ting som den ikke omhandler, " statslige tjenesteydelser som forsvar, politi og retsvæsen." altså magthaverne sikkere deres position, mens alle andre bliver solgt til den billigest "service yder" .

Så skolevæsnet, social services, drikkevand osv skal kunne køres af private fortagenere, som tjenere penger til aktinærene ved at levere det abseloute minimum, og det skulle alt sammen være i Vores interesses ?

javel ja, også under vore politiker sig over falende valgdeltagelse .

lars abildgaard, lillian kongsbak larsen, Niels Duus Nielsen, Rasmus Kongshøj, Steen Thaulow Olsen, Henrik Klausen, Bjarne Andersen, Janus Agerbo, Torben Nielsen, Flemming Scheel Andersen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Jakob Lindblom

Sikke en svada Toke Andersen.

Både Corydon og Helle Thorning må da være stolte af dig, men ligefrem at benægte EU's rolle i dette og EU-traktaternes og institutionernes fastbinding af al politik i netop dette politiske spor kræver da i sig selv en vis form for synshandicap - sådan sagt i al fredsommelighed.

lars abildgaard, lillian kongsbak larsen, Rasmus Kongshøj, Peter Jensen, Steen Thaulow Olsen, Bjarne Andersen, Torben Nielsen, Torben Selch og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Overgreb på overgreb på overgreb. Det tredje årtusindes globale totalitarisme i sin vorden. Vores stærkt forbedrede muligheder for bevægelighed og kommunikation har allerede udløst en stor vision hos politikere om en ny verdensorden. Centralisme i form af en verdensregerings-lignende konstruktion. Alt sammen foregår uden for demokratisk kontrol eller delagtiggørelse. Hvor mange borgere kendte til TISA i går ?

Hvorfor fanden popper der altid en syg leder eller en gruppe politikere op, som er så meget klogere, at de mener demokratiet kommer på tværs af en positiv udvikling, og derfor må og skal negligeres ? Er det den samme kraft som ligger bag myrens evolution hen mod en tue, en stor centralistisk organisme med stor overlevelsesdygtighed ?

Ingen er så blind som den, der ikke vil se. EU er på alle måder en stor del af problemet. En så konsekvent centralisering, som er startet i EU er ikke muligt i et demokrati, hvilket jeg tror mange har erkendt. Målet er tydeligvis et folk, en nation, en ledelse, en forståelse, en vilje, men jeg har stadig en tro på, at mennesket selv vil det anderledes.

lillian kongsbak larsen, Niels Duus Nielsen, Michael Madsen, Peter Jensen, Carsten Mortensen, Katrine Visby, Steen Thaulow Olsen, Bjarne Andersen, peter fonnesbech og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Torben Selch

Den angelsaksiske verdenskontrol med USA som magtens Eye No. 1
Tydeligt hvad det her går ud - i og med Rusland og Kina heller ikke er med. Som med NSA udgår hele edderkoppe-spindet ud fra USA.

Men Kina og Rusland er vågne og de øvrige BRIC er ved at vågne op også.

Forhåbentligt bryder dette koordinerede uhyre sammen i sin egen indre råddenskab.

»Vi må gøre, hvad vi kan, for at sikre, at denne aftale bereder vejen for en ændret verden. Gør vi det rigtigt, kan TTIP sikre os en fælles platform, der kan tjene som startpunkt for globale diskussioner om globale regler.«

come on... tror I at vi er helt blinde.

Michael Madsen, Rasmus Kongshøj, Dan Johannesson, Katrine Visby, Steen Thaulow Olsen, Bjarne Andersen, Janus Agerbo, Philip B. Johnsen, Torben Nielsen og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Tak til Information, for som det eneste medie jeg har set, at vise interesse for disse ting.

Desværre må man sige, har jeg ofte bekymret mig over det danske samfunds tilstand og fremtid.
Det har været helt overflødig.
Der er tilsyneladende ikke vilje til at bevare det, man arbejder hellere hen imod dets opløsning.

Michael Madsen, morten Hansen, Rasmus Kongshøj, Dan Johannesson, Anne Eriksen, Laurids Hedaa, Steen Thaulow Olsen, Bjarne Andersen, Torben Selch, Romed Bucher og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Velkomme Danmark!
Globaliseringens new world order, global lovgivning der overdrager, den totale politiske magt til, de også i dag politiske magthavere, men nu gældende ved lov, alt magt overdraget til de superrige, total afskaffelse af demokrati og indførsel af næsten totalt globalt plutokrati.

Jeg syntes man i Danmark bør hæfte sig ved:
Når noget virker for forfærdeligt til, at være sandt, så er det fordi, det er forfærdeligt.

Det er så også en forklaring på, hvorfor danske politikkere kan finde på, at køber for 30 milliarder kroner kampfly, der ikke kan flyve.

Michael Madsen, morten Hansen, Rasmus Kongshøj, Dan Johannesson, Flemming Scheel Andersen, Katrine Visby, Steen Thaulow Olsen, Bjarne Andersen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

Jakob Lindblom,
Jeg tror ikke du har ret. Jeg er vist blandt Corydon og Thornings mere vedholdende og ikke-tilgivende kritikere.
Hvis der skulle være enkelte områder hvor vi ikke repræsenterer modsatte eller grundlæggende forskellige synspunkter er det udtryk for enten tilfældigheder eller svineheld hos Socialdemokrabaterne, der jo ikke har rigtigt mange brikker at rykke rundt med.

Der er mange problemer med EU !
Mit indlæg var ikke et forsøg på at tage ansvaret fra eller formilde fejl i EU. Der er mange og det er på høje tid at vi får dem fikset.

Det var dog en kritik mod den udbredte og voksende hetz mod EU der er på mode blandt den ligeså udbredte og voksende gruppe stupide nationalromantikere i Danmark og mange andre lande i Europa.
Udbredt i denne gruppe er tendensen til fuldstændig hjernedød, virkelighedsfjern og ekstraordinært uhensigtsmæssig romantisering af national kultur og muligheder.

Pointen er at når vi nu er forbandet med så ufatteligt inkompetente politikere som det er tilfældet. Skal man være idiot eller værre for at tro vi ville klare os bedre på egen hånd.

Jeg tror egentlig at der er ret få danskere helt dumme nok til at tro på dette, alligevel lader den ene velmenende men reelt retarderede idiot, efter den anden, sig forføre af et snæversynet fjols som Messerschmidt eller en flok angstneurotikere i FMEU.
+400.000 danskere stemte personligt på DF-briden. 400.000 tusind danskere kvalificerer sig altså indiskutabelt som total-idioter.

Romed Bucher

Det er jo fuldstændig latterligt at man i et system som grundlæggende bygger på konkurrence, taler om at der skabes jobs og vækst.

Det drejer sig om intet andet end at USA kan få adgang til de andre markeder på deres præmisser. Jobs skabes ved at tage andres jobs, og vækst ved at snuppe konkurrenternes kunder.

Vi har brug for politikere både nationalt og i EU, der standser det US amerikanske fremmarch og angreb på vores samfund, hvor fællesskabets interesser har højere prioritet end profit. (det har det faktisk stadig, på trods af de sidste 3 årtiers "liberalisering").

Samarbejde med USA, som er stedfortræder for den globale finansindustri i disse projekter er intet mindre end landsforræderi.

lillian kongsbak larsen, Michael Madsen, morten Hansen, Rasmus Kongshøj, Martin Karlsson Pedersen, Carsten Mortensen, Preben Haagensen, Dan Johannesson, Flemming Scheel Andersen, Katrine Visby, Steen Thaulow Olsen, peter fonnesbech og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Romed Bucher

Toke Andersen,
jeg er sådan set enig med dig, men kan til gengæld godt forstå at folk simpelt hen har fået nok af de såkaldte socialdemokratiske toppolitikeres umådelige og usmagelige arrogance. De fleste af disse 400.000 ved nok ganske godt at de har stemt idioter ind i EU parlamentet, men i det mindste er det idioter der lover at kaste grus i den maskine som disse arrogante magtmennesker der har hijacket Socialdemokratiet (ikke kun i Danmark) så gerne vil have til at løbe uden modstand. Disse arrogante magtfolk er jo direkte medskyldige i den dobbeltmoral der omgiver alt der har med EU at gøre.

De dyrker den jo selv, fordi de mener at det kan være fordelagtigt for dem og deres interesser, at folk hverken ved noget om eller interesserer sig for EU.

Mit håb er at det lykkes DF idioterne og deres åndsfæller at skabe så megen ballade at der kommer mere lys - dvs. mere medieopmærksomhed - på hvad der egentligt foregår i Bruxelles og Strasbourg. Det er vistnok et desperat håb, men i det mindste et håb om noget der ellers så ret håbløst ud.

lillian kongsbak larsen, Jacob Jensen, Niels Duus Nielsen, Preben Haagensen, Rune Petersen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Jakob Lindblom

Synes måske Toke Andersen, at du strammer den lidt sådan uden videre at køre en solidarisk og demokratisk kritik af EU, som den findes i EL og Folkebevægelsen sammen med angsneurotikere og nationalroamntikere og DF. Og ja, gu er der stort set ikke andet end elendigheder i Folketinget, men at ville lade EU tage over med denne begrundelse svarer jo til at give op og sige, at så kan EU fortsætte den nuværende kurs og halleluja. At FT er en børnehave er sgu da ikke argument for frivilligt at gå i ringen mod Mike Tyson og tro, at det er bedre.

Og mon ikke, at den politiske bevægelse, som forhåbenligt hen ad vejen vil tage opgøret med EU heller ikke vil lade sig nøjes med de nuværende EU-begejstrede tumper i Folketingsflertallet?

Mine ambitioner rækker i hvert fald meget længere end et enten eller. Men uanset hvad, så kræver det et opgør med EU, som i dag udstikker den retning, som vi også ser herhjemme, uanset om det er dagpenge, efterløn, Dong, angreb på offentlige overenskomster, social dumping - you name it!

lillian kongsbak larsen, morten Hansen, Rasmus Kongshøj og Steen Thaulow Olsen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

@Toke Andersen,

har du ikke andre og bedre argumenter for din hede drøm om at fremskynde processen mod den endelige afvikling af lilleputstaten Danmark som suveræn nation og indlemmelsen af samme i Europas Forenede Stater, end at alle de af dine landsmænd, som ikke er enige med dig i, at det ikke kan gå hurtigt nok, er "hjernedøde idioter", "retarderede røvhuller", "stupide nationalromantikere", "angstneurotikere" og hvad du ellers har på lager af sprogblomster i dit righoldige skældsords-vokabularium?

Og når vi nu efter din (højt kvalificerede) mening er "forbandet med så ufatteligt inkompetente politikere" som Helle Thorning og Bjarne Corydon m.fl. unionsbegejstrede danske parlamentarikere - hvem er det så, vi hellere skulle slutte os sammen om at stemme ind i EU-parlamentet som repræsentanter for "den stupide, angstneurotiske, hjernedøde" etc, - men ikke des mindre stadigvæk stemmeberettigede - befolkning i lilleputlandet Danmark?

lillian kongsbak larsen, Niels Duus Nielsen, Rasmus Kongshøj, Laurids Hedaa, Steen Thaulow Olsen og Christian Pedersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Jeg tror man skal prøve, at se dette, som ikke politisk, eller rettere anti politisk, EU er underordnet, hvis Europa underlagt plutokrati.
At stå alene, at stå sammen, er i plutokrati fløjtender ligegyldigt det er:

"Money talks buulshit walks."

Helt personlig mener jeg, det er USA der er ved, at synke økonomisk i klimaforandringer, manglende demokrat og reguleret styring af finanseliten, det gør økonomi usikker og resultater er dette.

Panik før lukketid.

lillian kongsbak larsen, Rasmus Kongshøj og Steen Thaulow Olsen anbefalede denne kommentar
Alan Strandbygaard

Med andre ord:
De menneskelige, personlige og folkelige rettigheder skal vige til fordel for finans- og erhvervssektoren. Piratfiskene skal have mere vand at svømme i.

Steffen Gliese, lillian kongsbak larsen, morten Hansen, Michael Madsen, Rasmus Kongshøj, randi christiansen, Henrik Christensen, Anne Eriksen, Laurids Hedaa, Steen Thaulow Olsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Dan Johannesson

TTIP's chefforhandler: "Gør vi det rigtigt, kan TTIP sikre os en fælles platform, der kan tjene som startpunkt for globale diskussioner om globale regler."

Verdensunionen ér og bliver destinationen. Der KAN ikke længere, hos selv den mest forhærdede realitetsfornægter, være nogen som helst tvivl om dette. Som det ses etableres denne globale union uden nogen form for demokratisk mandat. Det er et forstemmende sigende VARSEL omkring hvordan en sådan verdensunion vil blive forvaltet, endsige være at leve i, for de milliarder af mennesker som uden demokratisk proces indlemmes i fængslet.

Revolution, bliver, meget snart, ikke længere et dramatisk ord, skødesløst kastet ind i ophedede debatter. Revolution, bliver en faktisk og forbandet nødvendighed, udført af mennesker med ægte demokratiske, etiske og humanistiske værdier i hjertet.

lillian kongsbak larsen, Jacob Jensen, Michael Madsen, randi christiansen, Steen Thaulow Olsen, Torben Nielsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Lars Kristensen

Endnu engang viser virkeligheden sit sande ansigt.

Vi mennesker bliver ført af sted med snore, som marionetdukker.

Vi mennesker render fortsat rundt med disse snore, som politiske, religiøse, økonomiske og militære kludedukker, uden mulighed for at slippe af med snorene.

Vi mennesker har gennem århundreder ladet os forføre ind i det ideologiske teatralske marionetdukke teater, hvor vi opfører os med karakterroller, som de ideologiske drejebøger tildeler os og vi mennesker lader os blot spises af med film, sport og underholdning vi både er skuespillere og tilskuere til.

Hvornår mon mennesket vågner af sit søvngængeri, for vågen kan vi mennesker ikke være, når vi ustandseligt lader os blive ført af ideologiske drejebøger og deres instruktører.

Beklageligvis er instruktørerne ligesom alle os andre lige så lidt vågen, så når vi lader os blive ført af de ideologiske instruktører lader vi os blive ført af andre der er lige så blinde som os selv, da vi jo går rundt med lukkede øjne.

Deri er forklaringen på, hvorfor vi mennesker evig og altid falder i det hul, hvor kriges og konflikters død og ødelæggelse florerer.

Havde vi blot et seende menneske der kunne føre os eller endnu bedre, at vi blot åbnede vore øjne og turde se virkeligheden i øjnene, så ville vi ikke stå med alle de problemer vi mennesker hele tiden havner i.

Hvad nogle har fundet ud af i skjul for menneskers øjne og øren, får ikke problemerne til at forsvinde, men får dem derimod til at blive langt mere alvorlige.

Steen Thaulow Olsen, Torben Nielsen, Dan Johannesson og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Dan Johannesson

Læs yderligere om konsekvenserne af den globale transformation, hen imod hvad politikerne selv ( i mere end 15 år) har kaldt The New World Order, her: http://www.danjohannesson.dk/1873

Jacob Jensen, Michael Madsen, Steen Thaulow Olsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Kjeld Hansen

Organiseret kriminalitet, som får mafiaen til, at ligne små blege skolebørn. Det tyder på verden må forberede sig på monster nedsmeltnings finanskriser i fremtiden, hvor de rigeste i verden vinder og verden skatte borgere betaler regningen.

- Det er kun borgerlige og liberalister, som er så tåbelige og dumme nok til at kunne se lyset i sådanne aftaler.

lillian kongsbak larsen, Rasmus Kongshøj, Steen Thaulow Olsen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Helene Nørgaard Knudsen

Alle vil være med - bortset fra Kina. Forstår dem udemærket. Kineserne er for smarte til at afgive kontrol med deres eget land.

georg christensen

Jo mere der kommer frem i lyset om denne aftale jo større bliver min angst.

Det er ikke kun clor høns bade og GNO manipulering, men også tilsidesættelse af de enkelte staters suverænitet, med voldgifts afgørelse uden for landenes parlamenter ønskes.

Frihandel ja, men et stort nej til at staternes parlamenters suverænitetsafgivelse, overlades til multinationale selskaber og deres selvbestaltede voldgifts retter, som ingen , selv i dag har kontrol over.

Denne illusions butik med den primitive samfunds privatiserings model bør lukkes inden den begynder at gøre skade på os alle.

lillian kongsbak larsen, Michael Madsen, Rasmus Kongshøj, Steen Thaulow Olsen og Dan Johannesson anbefalede denne kommentar
Romed Bucher

Det er ikke en verdensunion, det er blokdannelse. Det er USA, EU og deres marionetstater mod Kina, Rusland og Indien og deres vasaller, med de islamistiske tosser som 3. magtfaktor, mindre mægtig, men snu og som den eneste gruppe kan de mønstre folkelig opbakning fra en stor del af verdens fattigste.

USA måtte erkende at dagene som supermagt er talte og må nu skynde sig for at indgå alliancer for ikke at bukke helt under.

Niels Duus Nielsen, Rasmus Kongshøj, randi christiansen og Helene Nørgaard Knudsen anbefalede denne kommentar
Peter Jensen

"Mine ambitioner rækker i hvert fald meget længere end et enten eller. Men uanset hvad, så kræver det et opgør med EU, som i dag udstikker den retning, som vi også ser herhjemme, uanset om det er dagpenge, efterløn, Dong, angreb på offentlige overenskomster, social dumping - you name it!"

Opgøret med EU hænger uløseligt sammen med samfundsrevolution; det giver ikke mening for de europæiske befolkninger at afsikre det strukturelle uvæsen, EU udgør, før de legemligt har erfaret at en anden måde at samleve og organisere sig på, herunder en måde som også kan fungere i det internationale/geopolitiske perspektiv, er mulig. Som størstedelen af de europæiske samfund fungerer i dag, indskriver EU's reaktionære 'ledelse' sig stort set blot i rækken af hverdagsbizarre hændelser, befolkningerne via medier og hinanden præsenteres for. Dertil kommer at man i årtier har polstret sig, og podet befolkningerne med neurotiske myter, som alle bærer overskriften TINA. Civil ulydighed, generalstrejker, massiv folkelig mobilisering og alle de andre nødvendigheder har absolut trange kår. Og den frugtbare debat om hvordan vi egentligt gerne vil samleve som mennesker ligger underdrejet i én uendelig, forbrugerisk og utilitaristisk afledningsanatomi, til ubetvivlelig fordel for de transnationalt besiddende.

lars abildgaard, Dan Johannesson, Rasmus Kongshøj og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Helene Nørgaard Knudsen

@Filo Butcher 11. juli, 2014 - 13:53: jeg tror nu mere det er at Kina og Rusland der stiger i styrke der gør USA svagere.

Helene Nørgaard Knudsen

For alle 3 er helt sikkert i kategorien super-magter.

randi christiansen

Den 1%'s bedrageriske, usurpatoriske kup bliver stadig tydeligere. Seriøse modstandere må som hidtil forvente eliminering - medmindre man forregner sig, og undertrykkelsen bliver så stor, at modstanden medfører detronisering af nuværende illegitime magthavere = de, som kontrollerer ressourscerne. Det ses tydeligt af alle de miljø-og socioøkonomiske kriser og katastrofer, som hærger verdenssamfundet, at nuværende regime er inkompetent ifht at forvalte fællesejet. Hvilket ikke desto mindre er, hvad de gør. Og i det skjulte arbejder stadig mere på. Det må høre op.

lillian kongsbak larsen og Dan Johannesson anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Når uret blir ret blir modstand en pligt. Inkompetente politikere har solgt staterne til hemmelige kreditorer, som derfor nu og i stigende grad hævder deres ret til at kontrollere ressoursceadministrationen. Deres kup er at at betragte som værende illegitimt.

lillian kongsbak larsen, Dan Johannesson, Romed Bucher og Michael Madsen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Nettet strammes venner, resterne af vores frihed truet - det er på tide at vågne til dåd og forsvar. Fri og fattig eller gældsat slave - har vi overhovedet et valg?

Dan Johannesson, Romed Bucher og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Michael Madsen

@Randi: Nej - intet valg. Men hvordan vil du gøre modstand ? De har vagter - ikke kun bodyguards , men folk der beskytter dem fra at sige noget ægte. Og deres bagmænd sidder på massemedierne. De 60-70 procent af danskerne der ikke får andre nyhedsmæssige indtryk end det mainstreampressen ønsker , tror at ministrene er på deres side...Jeg kommer til at tænke på det billede med får der står i kø ved slagteren , og først opdager forklædet og kniven da det bliver deres tur...

randi christiansen, lillian kongsbak larsen, Dan Johannesson og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Vi har intet valg, skriver Michael Madsen. Hvis det er sandt, kan jeg lige så godt lægge mig til at dø med det samme.

Michael, dit billede med fårene er efter min mening ganske adækvat, men som alle billeder er det ikke fuldt dækkende. For det er jo næsten utænkeligt, at et får nogensinde vil gøre oprør og vende kniven mod slagteren, umælende dyr har meget snævre rammer for adfærd. Men det er ikke utænkeligt, at et menneske, der ganske vist opfører sig som et får, alligevel kan finde ud af at ændre adfærd og blive en ulv.

Når jeg føler mig allermest magtesløs, tyr jeg ofte til historiebøgerne. Og der finder jeg mange eksempler på fuldstændig fastlåste situationer, som overvindes ved at fårene slutter sig sammen.

Mange af de historiske eksempler indebærer desværre både blod og vold.

lillian kongsbak larsen, Dan Johannesson og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Michael Madsen

@Niels: Det jeg mener er , at det er en kæmp eller flygt situation. Enten så rydder vi op i dem vi har til at repræsentere os , eller finder os i at de sælger os og vores land for personlig vindings skyld.

randi christiansen, Niels Duus Nielsen, Flemming Scheel Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det, som er så bizart, og nærmere en sag for Niels Engelsted og psykologien er, hvordan folk, der kommer af folket og er valgt af folket, får den tanke, at de kan distancere sig fra deres baggrund og handle i soleklar modstrid med de almene interesser, de har påtaget sig at varetage.

Philip B. Johnsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Peter hansen - det er en tåget og kujonagtig kombination af dumhed og korruption. Enten er de for dumme til at se det nødvendige alternativ, for korrupte eller kujoner - eller en giftig kombimodel. Så de, der har skoen på, og derfor ved, hvor den trykker - deres lod er det blevet at forsøge at råbe deres folkevalgte op.

randi christiansen

Så du har ret - der er brug for terapeutisk assistance - ligefra israel/palæstina til den hjemlige gryde.