Nyhed
Læsetid: 5 min.

FN’s klimapanel: Vi er tæt på uoprettelige klimaskader

Udkast til IPCC’s store statusrapport advarer om irreversible konsekvenser, hvis ikke de forestående klimaforhandlinger fører til markante indgreb
På Grønland skrumper det hvide isdækkede areal, og samtidig farves isen mange steder mørk på grund af partikler fra fossile kraftværker og industrier på lavere breddegrader samt fra omfattende skovbrande i bl.a. Nordamerika.

Henrik Egede Lassen

Udland
28. august 2014

Irreversibelt. 48 gange optræder udtrykket angiveligt i det 127 siders udkast til den store statusrapport fra FN’s klimapanel, IPCC, som skal godkendes på et globalt møde i København til oktober, men som i går lækkede til flere internationale medier.

Irreversible, dvs. uoprettelige, er en række af de skader og konsekvenser, som den menneskeskabte globale opvarmning har givet eller sandsynligvis vil give, hedder det i rapporten, som bl.a. AP, New York Times og finansmediet Bloomberg er i besiddelse af.

»Fortsatte udledninger af drivhusgasser vil forårsage yderligere opvarmning og langsigtede forandringer af alle dele af klimasystemet, øge sandsynligheden for alvorlige, gennemtrængende og irreversible konsekvenser for mennesker og økosystemer,« hedder det i udkastet, der baserer sig på de tre digre delrapporter, som IPCC offentliggjorde i foråret og sidste efterår.

Tonen i rapporten er skærpet i forhold til tidligere klimarapporter fra FN-panelet, noterer de medier, der har adgang til den.

Mest ildevarslende lyder budskabet om, at verden kan være på vej til en temperaturstigning, hvor smeltningen af Grønlands indlandsis bliver uafvendelig og på sigt fører til syv meters stigning af verdenshavene. En sådan smelteproces vil måske forløbe over tusind år, men kan være umulig at stoppe, når den først tager fart.

Ifølge forskernes rapportudkast giver den eksisterende viden en ’medium tiltro’ til, at denne irreversible smelteproces kan løbe løbsk ved globale temperaturstigninger på mindre end fire grader.

I AP’s læsning af den lækkede rapport kan en fortsat udledning af drivhusgasser i accelereret tempo lede til en temperaturstigning ved århundredets slutning på omkring 3,7 grader, dvs. langt over den ’smertegrænse’ på to grader, som det internationale samfund har vedtaget skal respekteres.

Lige nu er den globale temperaturstigning på 0,85 grader i forhold til det førindustrielle niveau.

Men betydelige temperaturstigninger er indbygget i systemet i kraft af de drivhusgasser, der allerede er udledt.

Dramatisk afsmeltning

Forskere ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) meldte forleden om et større grønlandsk smelteareal for denne årstid, end man har set på noget tidspunkt, siden målingerne begyndte i 1989. Samtidig melder det tyske Alfred Wegener-Institute, at tabet af ismasse fra indlandsisen er mere end fordoblet i forhold til dette århundreds første årti. 375 kubikkilometer is mister Grønland nu hvert år.

Den hastigere afsmeltning har sammenhæng med den feedback-mekanisme, der handler om områdets såkaldte albedo, dvs. evne til at reflektere den indkommende solenergi.

På Grønland skrumper det hvide isdækkede areal, og samtidig farves isen mange steder mørk på grund af partikler fra fossile kraftværker og industrier på lavere breddegrader samt fra omfattende skovbrande i bl.a. Nordamerika, som i sig selv bliver hyppigere som følge af global opvarmning og tørke.

Dermed falder det arktiske områdes albedo, mere af solenergien opsuges som varme i stedet for at blive reflekteret, afsmeltningen forstærkes, og processen bider sig selv i halen.

På den sydlige halvkugle har flere nye undersøgelser tilsvarende påvist en forstærket afsmeltning af den store vestantarktiske iskappe, der rummer lidt mere is end Grønland. Afsmeltningen kan ifølge forskerne skyldes, at den forstærkede globale opvarmning giver stærkere vinde omkring Sydpolen, som fører varme vandmasser fra dybhavet til overfladen, hvor det accelererer isens afsmeltning.

»I dag fremlægger vi datadokumentation for, at en stor del af den vestantarktiske iskappe er gået ind i en irreversibel tilbagetrækning. Den har passeret the point of no return,« sagde glaciologen Eric Rignot, University of California, Irvine, da han i maj præsenterede den nye forskning i tidsskriftet Geophysical Research Letters.

Farlige forandringer

Udviklingen højt mod nord og langt mod syd illustrerer de uafvendelige forandringer, som rapportudkastet fra IPCC advarer om.

»Risikoen for pludselige og irreversible ændringer vokser i takt med, at opvarmningen tager til,« hedder det generelt om klimaforandringerne.

»Mange sider af klimaændringerne og de ledsagende konsekvenser vil fortsætte i århundreder, selv hvis de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser ophører,« understreger forskerne med henvisning til klimasystemets indbyggede træghed og feedbackmekanismer.

De indtil nu registrerede klimaændringer er bl.a. gået ud over den globale kornproduktion, og rapportudkastet anfører, at afhængigt af hvilke omstændigheder og værdier man lægger til grund for sin vurdering, »kan mange af de i dag observerede konsekvenser allerede anses for farlige«.

Formuleringen kan ses som en hentydning til FN’s klimakonvention fra 1992, der pålægger det internationale samfund at »stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer farlige menneskeskabte klimaændringer«.

Så hvis IPCC-rapporten står til troende, har det internationale samfund i dag forbrudt sig mod de vedtagne forpligtelser i konventionen, og det øger presset på de fortsatte klimaforhandlinger, som rapporten udgør det videnskabelige fundament for.

Obama: Vi kan ikke brænde alt

Den endelige færdiggørelse af den videnskabelige synteserapport skal ske i dagene 27.–31. oktober, hvor klimaforskere og regeringsrepræsentanter fra alverdens lande kommer til København for bag lukkede døre og linje for linje at drøfte og godkende formuleringerne.

Derefter følger i begyndelsen af december COP20 i Peru, endnu en politisk klimaforhandlingsrunde, før man i december 2015 på COP21 i Paris håber at nå frem til en eller anden form for forpligtende, international klimaaftale – det der mislykkedes på COP15 i København for fem år siden.

Skal muligheden for at respektere togradersgrænsen fortsat eksistere, kræver det bindende løfter om markante CO2-reduktioner fra alle verdens store udledere. En aktuel analyse fra det norske CICERO-forskningscenter konkluderer, at verden i dag er længere fra en effektiv klimaaftale, end da man i 1997 vedtog Kyoto-aftalen. I de aktuelle forhandlinger er det fortsat uklart, hvordan og på hvilket niveau de enkelte lande bør forpligte sig.

»At skære udledningerne ned er dyrt, og stærke interesser i hvert land tilbyder argumenter for, hvorfor netop det land bør undtages,« siger professor John Hovi, CICERO.

IPCC-rapporten angives at fastslå, at de i dag kendte reserver af fossil energi er mindst fire gange så store som den mængde, der kan brændes af, hvis temperaturstigningerne skal holdes i ave.

Dermed lægger rapporten op til, at klimaforhandlingerne også kan komme til at omfatte det følsomme spørgsmål om, hvem der skal lade deres fossile reserver forblive i undergrunden.

På det punkt har USA’s præsident Obama for nylig for første gang anerkendt, at nogle må give afkald på at udnytte deres fossile reserver.

»Videnskab er videnskab, og der er ingen tvivl om, at hvis vi afbrændte al den fossile energi, som er i undergrunden netop nu, så vil planeten blive for varm, og konsekvenserne kan blive dystre,« sagde præsidenten i et interview til New York Times.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

Læst, Jørgen. Så ved du det.

Lise Lotte Rahbek

Lad os få noget mere VÆKST, flere ARBEJSPLADSER, mere SKIFERGAS, og flere FLYrejser.
Og noget mere konkurrence om, hvem der kan blive rigest og svine mest.

"Jeg har skrevet et brev til diktatoren selv
Jeg har 17 minutter endnu
Hans svar det var "Nej her bli'r sgu ingen appel"
Jeg har 16 minutter endnu

Jeg har bedt om noget hos den store mand
Jeg har 15 minutter endnu
Min fejl var jeg ikke tænkte lige som han
Jeg har 14 minutter endnu"

morten Hansen, Benjamin Bach, Brian Pietersen, Britta Hansen, Mads Bech Madsen, Dan Johannesson, Ejvind Larsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Understreger nødvendigheden af samarbejde - blandt så mange og nødvendigvis stadig flere parter som muligt. At lægge sig fladt for konkurrencestaten som en betingelse er den lige vej til fortabelse.

morten Hansen, Brian Pietersen, peter fonnesbech og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Hvem? det kan vel fordeles ligeligt, på alle reserverne. -Need a cleenex for that nose?

randi christiansen

Jesper - tak, hellere en opmuntrende bemærkning - men forstår ik rigtig det med reserverne og ligelig fordeling ?

Lise Lotte Rahbek

Hvis man nu tilfældigvis skulle komme forbi NY d. 21 sept... :
http://amazonwatch.org/get-involved/events/peoples-climate-march

leif voetmand

Da jeg forlod Ikast amtsgymnasium tilbage i 1978 var vi informeret om konsekvenserne af fortsat afbrænding af forsil brændstof, så det kan ikke komme som nogen overraskelse for nogen, at vi står hvor vi står nu. Sat på spidsen kan man sige at det var et bevidst valg, en hurtig forbrugerfix og en varm gang tømmermænd på vores børns regning. Og ikke nok med det, de får også lige en statsgæld der ser ud til at vokse.

På godt og ondt er mere atomkraft en nødvendighed, hvis der skal være håb om en større CO2 reduktion. Verdens forbrug af energi går uundgåelig kun en vej og det er op. Samtidig vokser verdensbefolkning uophørlig vis verse.

- Der er lagt op til de helt store konflikter i fremtidens verden. Også her vil verden nå et "point of no return" pga. konsekvenserne af klimaforandringer.

Knud Chr. Pedersen

Det er snart på tide at skrive en nekrolog over den vestlige verdens foretrukne økonomiske system, kapitalismen og markedsøkonomien, som nu er blevet en reel trussel mod menneskeheden. Med udsigten til, at det er de vestlige demokratier, der bærer hovedansvaret for den øjeblikkelige og fremtidige trussel mod menneskeheden, skal vi nu til at redefinere terrorbegrebet. IS er rene amatører. Når de irreversible klimakatastrofer i endnu højere grad end i dag rammer verdens fattige jorden over, er hundrede af millioners menneskers liv på spil. Og den hovedansvarlige her for er den vestlige verdens foretrukne økonomiske system, som borgerlige, kristendemokrater, konservative, liberale og socialdemokrater siden 19 hundrede tallets begyndelse har været de trofaste forsvarere af. Nekrologens udgangspunkt er, at den vestlige verdens demokratier har valgt et økonomisk system, der er på vej til at slå sig selv ihjel samtidig med, at millioner af liv er truet verden over. Og de vestlige demokratier gør intet for at forhindre katastroferne. Befolkningspassivitet, som ikke ligesom under Hitler nazismen kan bortforklares med, at vi ikke vidste noget om udryddelseslejre. Befolkningerne i dag har valgt side til fordel for kapitalisme og markedsøkonomi. Demokratierne, som i egen selvforståelse nærmest er en gave til menneskeheden, må nu til at se døden i øjnene, men selv om millioner af menneskers liv er truet og flere vil blive det, får det jo ikke befolkningerne til at vælge anderledes? Siden en modig kvinde fra Greenpeace ved COP 2009 i København i forbindelse med dronningens gallamiddag viste et skilt frem med ordene: World Leaders Act, har verdens ledere intet foretaget sig, og deres befolkninger har givet dem lov til intet at foretage sig. Klodenedsmeltning indenfor 30 år? Ekstremisterne er ikke dem, der går imod ødelæggelserne. Ekstremisterne hedder i dag kristendemokrater, nationale, liberale, konservative og socialdemokrater. Kapitalismen og væksten trofaste lobhudlere.

Jan Pedersen, morten Hansen, Niels-Simon Larsen, Brian Pietersen, Britta Hansen, John Fredsted, Dan Johannesson, Michael Madsen og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Kjeld Hansen
Jeg er helt uenig. Atomkraft betyder bare at skubbe problemer i nutiden ud i fremtiden, hvor det ikke er os selv, som står med bøvlet.
Næh du - skat og afgifter skal omlægges til at veje tungere og tungere på fossile brændstoffer og ressourcer. Brug-og-smidvæk-kultur skal ikke kunne betale sig. Det skal være rævedyrt at transportere sig med fly og andre brændsstoffer. Friske billige jordbær fra Sydspanien og Marokko skal være slut. Billig stangtøj fra Bangladesh skal være slut. Metal skal være dyrt.
Beton skal være dyrt. Alle kemikalier skal være dyrt.

Til gengæld skal tid være billigt. Omhu og omtanke skal være billigt. Arbejdskraft skal være billigt. Kollektiv transport skal være konkurrencedygtigt.

Med andre ord: Det skal ikke være rentabelt at købe eller lave våben, som ødelægger ressourcer og bygninger, så mennesker bliver dræbt og materiel, bygninger og infrastruktur bliver ødelagt og skal bygges op på ny ved brug af FLERE ressourcer. Krigsmateriel-reformer vil også nedsætte behovet for at føde mange børn op til kanonføde. Landgrabbing i Afrika vil ikke kunne betale sig på grund af de høje transportomkostninger.
Og nu vil du nok indvende, at Danmark er et lille land og at vi ikke kan bestemme, hvordan resten af verden skal indrette sig. Og det har du ret i. Men hvis ikke vi gør noget - hvem skal så?

morten Hansen, Niels-Simon Larsen, Britta Hansen, John Fredsted, randi christiansen og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar

Lise Lotte Rahbek
29. august, 2014 - 10:14

Uoprettelige er klimaforandringer med "point of no return" katastrofale følger for verden er vist heller ikke lige det ideelle, at sende videre til vores efterkommere.

Vi kan ikke "spare" os ud af situationen. At der vil ske en verdensomspændende frivillig nedsættelse af ressource forbruget er en naiv tanke. Derfor har verden som første prioritet brug for en energikilde, som ikke er baseret på afbrænding af fossile brændstoffer. Dermed ikke sagt, at atomkraft er en uproblematisk overgangsløsning - For det er det den er, en overgangsløsning. Bestemt ikke. Det ved vi alle sammen ude mærket. Men den kan være et nødvendig her og nu redskab for at undgå "point of no return", som vi skal undgå med alle midler.

- Når du skal lave en katastrofeopbremsning er det for sendt, at tænke på at få lavet den manglende service eftersyn på bilens bremser.

Desuden, mængden af atom affald, stærkt radioaktivt materiale, herunder våbendygtig plutonium er for længst skabt og er allerede et uundgåelig problem. Der er allerede produceret radioaktivt materialer nok til at kunne dække verdens energibehov i de kommende 5.000 år. Så en stor del af problemstillingen ved atomkraft er allerede skabt.

Lise Lotte Rahbek

Kjeld Hansen
Som nævnt - jeg er dybt uenig.
Det er jo ikke bare at bygge et atomkraftværk og så kører det som smurt de næste 400 - 4000 år.
Men nok om atomkraft herfra for nu.

Nok om klimaforandringer og "point of no return" herfra. Nu vil jeg ud at køre bil - En Søndagstur til Ikea i Kiel i det nordtyske.

Søren Sørensen

Jeg lærte engang i religion på HF at det vi ser her hedder at leve med en eskatologisk forventning.

Kort og godt, "jorden går under i morgen", vi må gøre afbigt.

...og så er venstrefløjen jo godt og grundigt beskæftiget med at forholde sig til truslen fra fremtiden i stedet for at se på de reelle problemer her og nu, som skyldes at de der er er ligeglade med fremtidens trusler benytter splittelsen til at rage til sig...

Eksemplificeret ved et SF der for at få et par "grønne tiltag" i finanslovene ofrer titusindevis af de svagestes økonomi.

Del og hersk.

stefan kjær jensen

Lise Lotte Rahbek, inden du fuldstændig fornægter atomkraftens potentiale pga. dets mulige farer,
skal du lige se denne video af Thunderfoot:

https://www.youtube.com/watch?v=S6Syv9arXqU

Her sammenligner han risikion ved at stå siden af en forseglet atomreaktor med baggrundsstrålingen på jorden og i et fly. Resultatet er måske mere overraskende end du skulle tro. Du vil i hvert overveje om en tur til Himmalayabjergene er det vær, når man tænker på den forfærdelige mængde baggrundsstråling, som man vil blive udsat for. Ting er ikke altid så sort og hvidt, som nogle vil gøre det til.

stefan kjær jensen

...og inden folk begynder at hakke på mig, ja Thunderfoot arbejder til daglig rimelig tæt på forsøgsreaktorer, så han burde vide hvad han taler om:

https://www.youtube.com/watch?v=jDarcdMiIGs

Verden har kun et håb for at undgå en klimanedsmeltning:

- At verdens mange magthavere har villaer og sommerhuse og andre værdier rundt i verden på første række til de naturskønne og smukke oceaner... ;-)

Lise Lotte Rahbek

Stefan Kjær Jensen
Jeg synes ikke klimaproblematikken handler om atomkraft eller ej - og så kan vi bare fortsætte med at svine løs.
Du er tilhænger af atomkraft og det er Kjeld Hansen også.
Jeg er arg modstander, fordi jeg mener det er en sovepude. At den eksplosive slags. ;-)
Det kan vi så lade ligge, indtil vi igen skal til at slås om det.

men hvad med resten? Hvad med ressourceforbrug, befolkningstilvæksten, søerne af plastikaffald i havene, forurening af grundvand og jord og luft? Se f.eks Kina, som er ved at smogge sig selv ihjel. Og det ændrer sig sgu ikke indenfor den tidsfrist vi har, bare fordi I vil bygge atomkraftværker, som først er færdige, når fristen ER udløbet !

Britta Hansen, John Fredsted og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Jakob Trägårdh

Ligesom vi i firserne fik afsluttet den kolde krig og USA og Sovjet indgik i omfattende nedrustningsaftaler, så kan man da have lov til, at håbe på at bevidstheden om, erkendelsen af alvoren i denne klimatrussel indfinder sig —?— og at verdens små og store nationer besinder sig på at gøre noget ved det. Naivt? Vi har set, at det kan lade sig gøre med atomkrigstruslen, så hvorfor ikke også med vores klima. Vi har da konstateret videnskabeligt at den er helt gal!

stefan kjær jensen

Lise Lotte Rahbek, jegh er ikk' fuld tilhænger af atomkraft (i dens nuværende form). Jeg ser det bare som det bedste alternativ indtil andre former for mere rene energikilder er implementeret. Selv inden for Atomkraft er man faktisk ved at udvikle en mere ren form energikilde, der beror på fusions-energi - i stedet for fisions-energi - uden radioaktivt spild-materiale til følge.

Jeg er dog enig i at Forbrugsspildet skal kommes til livs. Det kan gøres ved at undgå komposit materialer, så produkter lettere kan skildes ad ved genbrugscentraler. Ligeledes kan man tænke i modul-løsninger, hvor kun dele at et produkt skal udskiftes ved en opgradering i stedet for hele produktet. Det er nu bedre at komme med reelle løsninger på et problem end i stedet for hele tiden at sige "åh det hele er noget være lort".

randi christiansen

Enten omstiller vi alt frivilligt, koordineret, intelligent og hurtigt - eller også sker omstillingen alligevel - på den katastrofale måde. Akraft er som imbecile, der leger med tændstikker - den slags har vi lidt for meget under.

Niels-Simon Larsen, Brian Pietersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
John Fredsted

Tak til JSN for, som altid, at holde os opdaterede, også selvom det, vi holdes opdaterede om, ofte er af den forventelige sørgelig slags.

Britta Hansen

Lise Lotte: vi behøver ikke tage helt til NY for at klima-machere:

CPH SEP 21st 2014 - Avaaz global climate march ( https://www.facebook.com/groups/1664722260420035/ )

COPENHAGEN CLIMATE MARCH: On September 21st 2014 Avaaz is launching their Global Climate March to put pressure on decisionmakers all over the world to to get them to back people's wish for a clean future with 100 % clean energy, only days before the UN summit in New York. It is up to people around the world to help make this day of action matter by joining in locally and participating in the creation of this event. This group is for volunteers and everyone interested helping out with planning and organizing the event. Everyone is welcome and you decide yourself how you wanna help and how much.

morten Hansen, randi christiansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Brian Pietersen

vi er for mange mennesker.. jeg vil godt være med til at belønne dem der kun får et barn....

Ivan Breinholt Leth

Hvis alle disse forudsigelser er korrekte, er kun en konklusion mulig: Alle som støtter ideen om materiel økonomisk vækst, eller som støtter politiske partier og regeringer, der fremmer ideen om materiel økonomisk vækst, er medvirkende til en forbrydelse mod menneskeheden. Det er størstedelen af den voksne befolkning i 2014.
I 2038 kommer der et nyt ungdomsoprør. De der er under 30 år til den tid, vil anklage os for at være ansvarlige for omfattende miljøødelæggelser, overdrevent ressourceforbrug og gældsætning. I første omgang vil de måske nøjes med at nægte at betale vores pension. Vores private pensionsopsparinger vil blive konfiskeret (nationaliseret) og anvendt til at beskytte samfundene mod ekstreme vejrforhold. Når konflikten eskalerer vil vi blive overfaldet på offentlige steder og klynget op i træer og elmaster. Politiet vil se passivt til, og populistiske politiske partier vil kræve et retsopgør. Anklagen vil lyde på, at vi har ødelagt fremtidige generationers mulighed for et materielt trygt liv. Miljømæssige og ressourcemæssige forbrydelser vil til den tid medføre højere straf end drab. Vores forsvar vil være, at vi ikke vidste, hvad konsekvenserne af vores handlinger var, men det vil blive afvist med henvisning til en lang stribe af IPCC rapporter, som er blevet offentliggjort siden 1988. Og til f.eks. Romklubbens publication i 1972: The Limits to Growth.

randi christiansen, Niels-Simon Larsen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Britta Hansen

Som jeg kender menneskene og dem, der deltager i konferencerne (på afstand), sætter jeg ikke min lid til en positiv udgang.

Men som jeg også kender menneskene, vil de forsøge at fifle sig til nogle løsninger. Hvad med fx at dække kæmpe arealer i de berørte områder i norden med hvidt klæde - 'paint it white'? Det kan de sagtens finde på. Hvem ved, måske virker det endda lidt.

Dog ved jeg ikke, hvordan de/vi vil 'fifle' os ud af den øvrige forurening og grove udnyttelse af jordkloden (hvilket inkluderer atomaffald i allerhøjeste grad).

OK, naturligvis vil jeg demonstrere den 21. september. Naturligvis undgår jeg plastik hvor jeg kan, samler det op fra strand og vej, og min livsstil er temmelig fri for udskejelser.

Og hvad så.

Niels-Simon Larsen, randi christiansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
John Fredsted

Alt imens disse kataklysmiske nyheder løber ind, så kan man på DR finde programserien "Asger og de langtidsledige," hvor man i indledningen får to vejskilte at se, det ene visende til venstre med teksten "Vækst", det andet visende til højre med teksten "Afgrunden" (man kan undre sig over, hvorfor de ikke har vendt dem om, for ligesom at passe overens med den politiske højre-venstre akse, selvom, bevares, der også snakkes vækst på det meste af venstrefløjen). Licensfinansieret demagogi for de enfoldige, siger jeg bare. Det er skandaløst tumpet.

randi christiansen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
John Fredsted

Hov, jeg må lige rette mig selv (har lige genset indledningen på dr.dk): Skiltene peger omvendt af, hvad jeg syntes at huske.

Lise Lotte Rahbek

Pyh, Britta Hansen, det glæder mig.
Jeg så lige for mig hvordan man skulle med fly til NY for at deltage i klima-march. Det er sikkert ikke kun mig, der kan se det absurde i den forestilling. ;-)

randi christiansen

Super - vi kan måske ligefrem gentage 60'ernes folkelige massemobilisering. Folk må utvetydigt tilkendegive deres ønske om økologisk balanceret input/output samkvem med og i biotopen - alt andet er komplet hjernedødt - endnu dummere end dengang man troede, at jorden var flad, og nu har vi stavet det, så længe jeg kan huske. Nuværende ignorance og disrespekt over for vort eksistensgrundlag er ikke kun utilgivelig men også uendelig uintelligent. Hvor store bogstaver skal der tales med, før fossiler som asger åmund o.a. tier med deres tåbeligheder og angrende begynder at lytte til fornuftens stemme - med gro harlem brundtlands ord : DER ER GRÆNSER FOR VÆKST ! Og med en ung, amerikansk, kvindelig miljøaktivists ord : there is no such thing as away.
Vi må bare blive ved og ved og ved og så håbe, at det fiser ind under tænkehatten ikke kun i de små hjem men også i de bonede hjerner.

Jakob Trägårdh, John Fredsted og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Jeg forstår ikke jer, der trækker den gamle atomkrikke ud af stalden. Har I spurgt hjemme i jeres egen kommune, om de gerne vil have et atomkraftværk? Kunne I ikke lige først finde en løsning på Risø-atomaffaldet. Spørg igen derhjemme, om der ikke er en lagerplads. Der er ingen her på Østerbro, desværre, det er synd for jer.

Hvordan Jørgens artikel kan efterlade andet end en følelse af krybende gru, kan jeg heller ikke forstå. Ordet ‘uoprettelig’ må være faldet ud af jeres ordbog, hvis I har en.

Når nu isen smelter og ikke tynger undergrunden mere, så hæver undergrunden sig, og det kan ske langt derfra. Mange atomkraftværker ligger langs brudlinjer, så de er meget udsatte for bevægelser i jordskorpen.
Nu kan jeg godt høre, at nogen vil sige, at så borer man bare nogle enorme huller rundt omkring værket og hælder beton i dem. Sådan noget må en vis Bjørn L. kunne rådgive om, så spørg ham.

Jakob Trägårdh, John Fredsted og randi christiansen anbefalede denne kommentar
stefan kjær jensen

Nielse-Simon Larsen, det er derfor man forsker i fusions-energi for at afløse fisions-energi, da der ikke bliver noget radioaktivt spildmateriale - atomkraft uden dets kedelige bivirkninger. Kan være så svært at forstå?

Niels-Simon Larsen

@Stefan: Jeg har ikke noget imod, at man opfinder noget nyt og bedre, men man kan jo også spørge, om vi ikke bruger alt for megen energi. Lad os dog gå ned i energiforbrug og forbrug i det hele taget. Vi er jo inde i et amokløb mod afgrunden. Det er selve vores energislugende levemåde, der skal ændres. Alene det, at vi kræver mere og mere energi uden at kunne styre den medfølgende forurening, viser hvor ubetænksomme vi er. Så ned med forbruget.

Jakob Trägårdh, Jan Pedersen, randi christiansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Men bortset fra det Fru Kammerherreinde,så går det godt. Så går det godt!

Udviklingen af verdens klimabillede er ikke et måske. Det er et enten eller.

Enten gør menneskeligheden, hvad der skal til for at forhindre en klima katastrofe. Eller menneskeligheden gør det ikke. Meget simpelt og rationel. Enten eller - No more bullshit. Længere er den ikke mine damer og herre.

- Og nej jeg er ikke kynisk. Jeg tænker bare på historien og hvordan mennesket har for vane, at reagere.

Karsten Kølliker

I et andet kommentarspor kom vi i forbindelse med Ukrainekrisen til at diskutere ressourcekrige, og nedenstående bemærkninger til en artikel om det manglende retsopgør ovenpå finanskrisen er velsagtens lige relevante her. Tingene hænger sammen. I langt højere grad end vi er villige til at erkende. Ligesom vi på det økonomiske område hele vejen igennem vidste at spekulation og øget ulighed ikke genererer sand rigdom, så vidste vi også hele vejen igennem at vores ressourceforvaltning var uholdbar...

[ ] Men vi valgte at tro på luftkastellerne som var de virkelige. Vi ville så gerne tro på neokonservatismens løfter om at vores samfund var stabilt og kunne forblive i samme form ud i fremtiden. Vi ville så gerne tro på neoliberalismens frisættelse af individet, fordi denne frisættelse samtidig var en frisættelse for ansvar. Da boblen bristede i 2007-2008 var det ikke bare en løbsk finansiel sektor der mødte muren. Det var der hvor realiteterne igen trængte igennem alle vores glansbilleder, igennem al vores konsensus om de herskende luftkasteller.

Og forklaringen på hvorfor vi med så stor ihærdighed hang ved disse illusoriske samfundsforestillinger var og er meget enkel. Det var fordi vi sidst i 60’erne/ først i 70’erne havde fået indblik i nogle radikalt nye, globale realiteter. Indenfor et kort historisk vindue faldt skellene fra vores øjne og vi kunne pludselig se hvor aggressiv og egoistisk menneskets adfærd var, hvor negligeret, udpint og ødelagt vores planet var, med hvilken stædig umodenhed vi fornægtede det enkelte menneskes forbundethed med andre mennesker og hele det omgivende kosmos, med hvilken grådighed vi forbrugte planetens ressourcer uden tanke for hvilket livsgrundlag, der ville være for kommende generationer. Vi så det, og vi blev chokerede.

Så hvor de kulturradikale forlangte dybtgående samfundsmæssige forandringer tilbød neokonservatismen og neoliberalismen trøst og beroligelse. Såså, det går nok alt sammen. Alt er som det plejer.

Er det?

Lotte, i øvrigt er jeg modstander af atomkraft og alt lignende dødbringende. Men jeg prøver bare først og fremmest, at være realist.

Redes hvad redes kan du ved...

Torben R. Jensen

Jeg har lidt svært ved at indse, hvorfor man skal bygge atomkraftværker fordi der måske i fremtiden vil komme ny teknologi, som ikke giver massive affaldsproblemer.

Hvis argumentet er, at det kan reducere CO2 udslip, så tager det minimum 10 år at opføre et A-kraftværk, som har en levetid på 30-40 år, hvilket dog bliver forlænget på en lang række værker gennem renoveringer og dispensationer.

det er udmærket, at der forskes i atomkraft og anden teknologi, men det er forholdvis enkle ændringer, der skal til for, at vi kan reducere CO2 udslippet. Det skal bare ske på verdensplan, så alle bidrager til en reduktion på en måde, som passer bedst til de enkelte landes forhold.

I forlængelse af det, synes jeg klimadebatten bliver misbrugt til at fremme ønsker om et socialistisk samfund. De to ting hænger ikke sammen, men klimaet tages som gidsel. Udsigten til en verdensomspændende revolution er i hvert fald noget længere ude i horisonten end selv de mest optimistiske prognoser for et kollaps af klimaet uden reduktion.

Lise Lotte Rahbek

Kjeld Hansen
Hm. I anledning af at det er fredag aften og jeg har forspist mig i hjemmebagt brød, prøver jeg lige at kaste en speltmættet bemærkning ud i luften:
Nu har et utal af regeringer og djøffere og medier og eksperter i mindt et århundrede fortalt os, at vi skal være realistiske og ikke være naive.
Og hvor har det bragt os?
På afgrundens rand.
Så hvad med at vi prøvede at være mere idealistiske, gå lidt mere efter det utopiske og i øjeblikket uopnåelige,
istedet for at fokusere på det 'realistiske' opnåelige ? :)

"eg har lidt svært ved at indse, hvorfor man skal bygge atomkraftværker fordi der måske i fremtiden vil komme ny teknologi, som ikke giver massive affaldsproblemer."

Hvad har affald med atomkraft at gøre? Affald er ikke noget problem i forhold til at bekæmpe klimaforandring. Det er ude mærket med genbrug, men den helt store menneske skabte syner er afbrænding af fossile brændstoffer, som er en af naturens store CO2 lagre med mere. Det er derfor det er så vigtigt, at få en energikilde, som er fri af fossile brændstoffer næsten for en hver pris.

Bjørn Lomborg har ved flere lejligheder betonet, at vi skal sætte ind på miljø området, hvor vi får mest muligt ud af indsatsen uanset hvor, da miljø ikke kender til geopolitiske grænser. Og det synes jeg er meget svært, at være uenig i.

Karsten Kølliker

@Torben R. Jensen
For det tilfælde at det bl.a. var min kommentar ovenfor, der foranledigede dig til din bemærkning om at ”klimadebatten bliver misbrugt til at fremme ønsker om et socialistisk samfund”, her er i hvert fald et gensvar.

På den ene side forekommer betegnelsen ’et socialistisk samfund’ at være en historisk belastet term. I løbet af det 20. århundrede blev der gjort mange forsøg på at indføre et socialistisk samfund, og alle korrumperede på den ene eller den anden måde. Så hvorfor skulle nogen dog ønske sig at forfølge sådanne tankegange? Dit udsagn bærer på den måde en slags indbygget dystopi.

På den anden side er jeg personligt, efter i årevis at have endevendt problemstillingerne igen og igen, kommet til den konklusion, at det er kun en verdensrevolution der vil sætte os i stand til at overkomme klimaforandringerne samt udfordringerne med udpining af naturgrundlaget og udtømmelsen af planetens ikke-fornybare ressourcer. Men igen, verdensrevolution er igen så meget en 20. århundredes term. Den revolution jeg taler om, er en revolution i det enkelte menneskes opfattelse af sig selv og sin plads i verden. Det er en bevidsthedsmæssig revolution og en demokratisk revolution. Det er en gendannelse af og en fornyet respekt for det enkelte menneskes værdighed, værdi og ukrænkelighed. Og måden jeg ser denne demokratiske revolution udfolde sig er gennem omfattende decentraliseringer af vores politiske strukturer, dvs. lokalsamfund og kommuner får langt større autonomi mens statens myndighedsområde indskrænkes. Forestiller vi os at befolkningens ønsker herved tillige bliver udslagsgivende for den førte nationale politik, så vil det måske omsider blive muligt af binde alle planetens lande sammen i forpligtende samarbejder, herunder koordinerede sanktionsmuligheder overfor nationer som overtræder internationale aftaler.

John Fredsted, randi christiansen, Torsten Jacobsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Lise Lotte Rahbek
29. august, 2014 - 20:50

Første skridt på vejen frem er dialog. Nå det så er sagt, så må jeg indrømme, at jeg ikke er særlig optimistisk på menneskets vegne, når vi ser tilbage på historien. Og historien er det bedste redskab vi har til at spå om fremtiden efter min ydmyg mening.

Og jeg går grundlæggende ikke ind for atomkraft, da det ikke er bæredygtig. Men jeg ser det som et nødvendigt onde i et forsøg på at rette op på det ellers uundgåelige. Men et stykke hen af vejen er det en tros sag, men mennesket er nød til, at træffe et valg og vi er nød til at prøve for vores efterkommere.

PS. Snub en samarin. Det fungere fint, når man har spist for meget, he he

Naturen kan sagtens overleve uden mennesk

Naturen kan sagtens overleve uden mennesket, men... resten kender alle ;-)

Torben R. Jensen

Affald fra A-kraft er et uløst problem i mange år frem, hvilket Niels-Simon Larsen fik beskrevet tidligere.

Muligheden for at bruge A-kraft i Danmark bliver dog stadigt mindre i takt med, at den vedvarende energi bliver udbygget - Der bliver ganske enkelt ikke behov for et kraftværk med en stor og konstant produktion. Udbygningen sker i øjeblikket ret omfattende i Kina og i mindre omfang politisk ustabile lande. Så det er ikke alene affaldet, men også et spørgsmål om sikkerhed.

Socialisme er et værdiladet ord, hvilket forvrænger budskabet. Mit argument er dog stadig, at det vil have lange udsigter til forbedring af klimaet, hvis man først skal gennemføre en generel holdningsændring og udskifte de politiske regimer med et nyt. Jeg tror en FN-aftale, er den mest nærliggende løsning, hvor det primært drejer sig om at reducere udledningen uden at diktere, hvordan det skal foregå. det udelukker naturligvis ikke, at vi fortsat skal forsøge at finde løsninger her i Danmark, som kan reducere problemet. Det kan også inkludere forsøg med nye boformer.

Helt aktuelt vil det være oplagt, hvis Danmark får udgifter til klimaindsats og udviklingshjælp med i de igangværende forhandlinger om øget bidrag til Nato. Begge dele er i høj grad en del løsningen på de efterhånden mange konflikter i verden.

randi christiansen

Tror i et optimistisk fredagsøjeblik, at problemet og dets løsning er ved at gå op for stadig flere og med stadig større hast - og i et lykkeligt øjeblik synes jeg næsten, at det bare er putin og obama, som mangler at ryge en fredspibe. Og sku det nu være så umuligt ..

Torsten Jacobsen

Karsten Kølliker:

Det er en gendannelse af og en fornyet respekt for det enkelte menneskes værdighed, værdi og ukrænkelighed. Og måden jeg ser denne demokratiske revolution udfolde sig er gennem omfattende decentraliseringer af vores politiske strukturer, dvs. lokalsamfund og kommuner får langt større autonomi mens statens myndighedsområde indskrænkes.

Jeg er meget enig i at det der skal til er en tilbagevenden til lokale systemer. Globaliseringens velsignelser til trods, så er der mere og mere der tyder på at mennesker ikke kan fungere hensigtsmæssigt i så abstrakte systemer. Et netværk af lokale, selvstyrende og selvopretholdende systemer, organiseret i et større hele er vejen frem. Den menneskelige hjerne er tilpasset til et liv i små, selvorganiserende grupper. Det er muligt at vende tilbage til denne 'naturtilstand', uden at vi behøver at give afkald på den kulturhistorie som har lært os at bygge nationer, overstatslige fællesskaber og civilisationer.

Helge Rasmussen

Klimatopmøder, hvor en masse af verdens top-pinger rejser halvvejs jorden rundt, i hver sin jumbojet og indlogeres i tistjernede, luftkonditionerede hotelsuiter, for at deltage i Klimatopmøder, hvor de, hver gang, enes om at de ikke kan blive enige, hvoefter de flyver hjem igen, i hver sin jumbojet, minder mig om den gamle molbohistorie "Storken"
http://www.molbohistorier.net/Storken.html

randi christiansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Helge Rasmussen

Måske har Islamisk Stat det bedste bud på løsningen af klimaproblemerne.
Slå alle de vantro ihjel, de udgør vel omkring 90 procent af alle mennesker.
Så er klimaødelæggelserne, forureningen, krigene og de andre menneskeskabte problemer reduceret med 90 procent

Lise Lotte Rahbek

Helge Rasmussen
Tjoh.. men al de resterende 10%'s tid ville gå med at skaffe sig af med ligene.

Sider