Læsetid: 4 min.

CO2: Jo senere start, desto hidsigere må der skæres

Fordi der stadig gøres for lidt, er det nu nødvendigt at beskære de globale CO2-udledninger pr. dollar med 6,2 pct. om året i resten af århundredet. P.t. skærer verden kun med 1,2 pct.
I landsbyen Bishanpur i Nepal på grænsen til Indien har man oplevet store oversvømmelser på grund af skybryd. Ny klimarapport fastslår, at koncentrationen af drivhusgas nu er 42 procent over det førindustrielle niveau i 1750, hvor afbrændingen af fossile brændsler begyndte at tage fart.

Jakob Dall

10. september 2014

De gør, hvad de kan for at holde håbet i live, de klimasagkyndige hos PricewaterhouseCoopers (PwC), verdens største revisions- og konsulentvirksomhed.

I PwC’s netop offentliggjorte årlige klimastatus angives det således som den gode nyhed, at udledningerne af CO2 fra G20-landene i 2013 ’kun’ steg med 1,8 pct., den laveste stigningstakt siden 2008-09 hvor de store landes udledninger faldt for en kort bemærkning som følge af den globale økonomiske recession. »Et glimt af håb« kalder PwC årets udledningstakt.

Men altså fortsat en stigning i udledningerne og dermed en fortsat kurs væk fra målet om faldende udledninger som forudsætning for at overholde den FN-vedtagne grænse på højst to graders global temperaturstigning.

Stigningen afspejles også i gårsdagens meddelelse fra FN’s meteorologiorganisation, WMO, om, at selve koncentrationen i atmosfæren af CO2 sidste år voksede til et hidtil uset niveau og samtidig med rekordhastighed.

»Observationerne fra WMO’s Global Atmosphere Watch-netværk viste, at CO2-niveauerne steg mere mellem 2012 og 2013 end i noget andet år siden 1984,« hvor de pålidelige målinger begyndte, skriver FN-organisationen.

Koncentrationen af drivhusgassen er nu 42 pct. over det førindustrielle niveau i 1750, hvor afbrændingen af fossile brændsler begyndte at tage fart.

Den utvetydigt dårlige nyhed i statusrapporten fra PwC er, at den nødvendige årlige indsats for at blive under to grader bliver stedse større, fordi verden hidtil har været så dårlig til at bremse udledningerne. For hvert år udviklingen stadig går den forkerte vej, skal der hvert af de efterfølgende år frem mod år 2100 løbes stærkere.

CO2-budgettet

Verden har ifølge FN’s klimapanel, IPCC, et samlet CO2-budget for tiden frem til 2100 på knap 1.000 milliarder ton CO2 fra det fossile energiforbrug. Så meget kan der udledes i resten af dette århundrede, hvis to-graders-målet skal respekteres. Men med den aktuelle afbrændingshastighed og dermed forbundne CO2-udledning vil dette budget for resten af århundredet allerede være opbrugt om 20 år, anfører PwC. Ethvert fossilt energiforbrug på kloden skal altså stoppe øjeblikkeligt og totalt i 2034, hvis den aktuelle kurs fortsætter, og de to grader skal holdes. Det er ikke muligt, og derfor har PwC beregnet den årlige reduktionstakt for CO2-udledningerne i resten af århundredet, hvis nedtrapningen skal ske gradvist og ensartet. Resultatet er foruroligende.

»Den globale økonomi vil være nødt til at reducere sin CO2-intensitet med 6,2 pct. om året, hvert år fra nu og frem til 2100 – det er mere end fem gange den nuværende hastighed,« skriver de klimasagkyndige hos PricewaterhouseCoopers med henvisning til den aktuelle takt på bare 1,2 pct.

Ved den forrige statusopgørelse for året 2012 nåede PwC frem til en nødvendig, årlig reduktionstakt på 6,0 pct., men eftersom verden altså ikke har præsteret det, og endnu et år er gået, øges kravet for de resterende år i århundredet nu til 6,2 pct.

Og tallene handler om intensiteten, dvs. udledningen pr. dollar eller BNP-enhed. Så hvis verdensøkonomien samtidig skulle vokse mere end antaget i analysen – omsætningen af dollars bliver større – skal den årlige reduktionstakt for de samlede CO2-udledninger være endnu større end de 6,2 pct. pr. år.

Prisen stiger

Det dramatiske budskab kommer ikke bag på Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi på Københavns Universitet og tidligere formand for regeringens Klimakommission.

»Vi har ikke blot en vedtaget global målsætning om ikke at overskride to graders opvarmning, vi har også i EU en officiel målsætning om at reducere vore CO2-udledninger med 80-95 pct. i 2050. I øjeblikket agerer vi imidlertid, som om det overhovedet ikke er alvorligt ment fra politikernes side. Hvis det faktisk er alvorligt ment, så er problemet, at jo længere vi venter med at gøre det nødvendige, desto dyrere bliver det. Vi kommer altså til både at løbe meget stærkere og betale mere,« siger Katherine Richardson.

Hun henviser f.eks. til, at fortsat etablering af fossile energisystemer og tilknyttet infrastruktur betyder, at meget store investeringer må skrottes før tid, når det bliver klart, at f.eks. kulkraftværker ikke kan få lov at producere, indtil de er afskrevet.

– Kan man virkelig forestille sig, at vore politikere endnu ikke ved disse ting?

»Jeg tror, de udmærket ved det. Men de er fanget af den tvetydighed, at for at blive politiker skal man have befolkningens opbakning, og jeg tror ikke, befolkningen endnu føler, at klimaforandringerne og indsatsen mod dem har noget med dem at gøre. Vi forskere har måske begået den fejl at give indtryk af, at indsatsen bør gøres for Jordens skyld, hvor den i virkeligheden må gøres for vores egen skyld. Vi har ingen beviser for, at dagens udviklede samfund kan trives under stærkt ændrede klimatiske forhold.«

Rapporten fra PwC anfører som et lyspunkt, at de hastigt voksende udviklingsøkonomier – Kina, Indien m.fl. i den såkaldte E7-gruppe – for første gang har reduceret CO2-intensiteten – altså CO2-udledning pr. dollar – mere end de store rige lande i G7-gruppen.

»I 2013 nåede E7 en gennemsnitlig reduktion i CO2-intensiteten på 1,7 pct., mens G7 kun klarede 0,2 pct.,« hedder det.

Forkerte vej i USA og Tyskland

Dette mulige skift er også nødvendigt, understreger rapporten, eftersom en stadig større del af den globale produktion i disse år flytter fra G7 til E7-landene, og E7 allerede nu har samlede CO2-udledninger, der er 1,5 gange større end G7-landenes.

Værst af alle i G7- og E7-grupperne var i 2013 Brasilien, Tyskland, Indien, USA og Frankrig, der alle faktisk har øget CO2-udledningen pr. dollar. For Tyskland forklares det med afviklingen af landets atomkraftværker kombineret med, at det tager tid at nå omstillingsmålet på 80 pct. el fra vedvarende energi i 2050.

I USA er kulandelen ifølge PwC atter stigende efter nogle år, hvor store mængder billig skifergas betød brændselsskift fra kul til gas på en række kraftværker. Den på ny stigende kulanvendelse og CO2-udledning »punkterer myten om, at en skifergasrevolution nødvendigvis vil føre til mindskede udledninger«, skriver PwC.

Bedst af alle sidste år klarede Australien og Kina sig med reduktioner i CO2-intensiteten på henholdsvis 7,2 og fire pct. I begge lande er udbygningen med vedvarende energi en afgørende faktor.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig – første måned er gratis

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • John Fredsted
  • morten Hansen
  • Torben Morten Lund
  • Torsten Jacobsen
  • Ejvind Larsen
  • Niels-Simon Larsen
John Fredsted, morten Hansen, Torben Morten Lund, Torsten Jacobsen, Ejvind Larsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Torben Morten Lund

Nu fik Danmark den vigtigste kommissærpost, der nogensinde har været. Og Ingen vidste , at der var sådan een! For konkurrence, altså neoliberal mod fællesskabets løsninger, for at tjene på andres nød i stedet for at gøre livet bedre. Margrete Vestager har afkoblet det Radikale parti fra de respektable rødder i kulturel og social harmoni, og er en kynisk magtfreak, som fik overtalt Helle Thorning til at gi hende kommissær-posten i stedet for Helles egne lyster, der nok osse gik den vej, da formandspoten glippede. Nu skal hun ud i valgkamp, hun ikke gider.
Hvad med Connie? Kan hun nu styre sine drivhusgasser ?

Philip B. Johnsen

Hvorfor ikke sige det, som det er, at pakke det ind, gør det ikke bedre.

Fra artiklen:
"Den gode nyhed, at udledningerne af CO2 fra G20-landene i 2013 ’kun’ steg med 1,8 pct., den laveste stigningstakt siden 2008-09"

Den dårlige nyhed er at:

V, K, DF, LA, R, SF og S er ikke kun ligeglade, med de arbejdsløse, de er fuldstændig ligeglade med "dig".

Fracking gas eventyr i Danmark, der fører til lavere pris på kul, og har resulteret i acceleration af klimaforandringer.

V, K, DF, LA, R, SF og S

"SIGER ALLE JA!"

Fra link:
Efter mandagens teknologiske topmøde om skifergas står det klart, at "ØKONOMIEN ALENE" vil afgøre, om der skal produceres skifergas i Danmark.

Link: http://ing.dk/artikel/analyse-derfor-siger-danmark-ja-til-skifergas-158705

Med hensyn til brokkeri, over våde fødder i Danmark, efter skybrud og storm mm., stem på politikkere, der vil vores børn en fremtid, eller lev med konsekvenserne.

"CO2-niveau steg til rekordhøjde i 2013"

"DR's ekspert: Stigningen i CO2 er overraskende stor
Indholdet af CO2 i atmosfæren steg sidste år hurtigere end nogensinde, og det kommer bag på DR's meteorolog Jesper Theilgaard."

"Tusindevis af "metan-skorstene" med en diameter på en kilometer sender langt mere metan op i atmosfæren fra havbunden ved Sibirien end tidligere antaget, advarer bekymrede forskere."

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2014/09/09/0909092324.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/09/09103141.htm
http://ing.dk/artikel/forskere-om-metan-udslip-ved-sibirien-vi-har-aldri...

Der er for mange b.la. Goldman Sachs folk i Danmark og EU og blandt politikkere, der prioriteres profit og vækst, frem for dig og din familie.

V, K, DF, LA, R, SF og S
Prioriterer profit og vækst, frem for dig og din familie.

At pakke det ind, med andre ord, det gør ingen forskel.

Husk på det!

Per Torbensen, lars abildgaard, René Bjerregaard, Rasmus Kongshøj, morten Hansen, Helge Rasmussen, Helene Kristensen og Jens Falkesgaard anbefalede denne kommentar
Peter Ole Kvint

information: "Koncentrationen af drivhusgassen [CO2] er nu 42 pct. over det førindustrielle niveau i 1750, hvor afbrændingen af fossile brændsler begyndte at tage fart."
Svaret er:
1. At det førindustrielle niveau for CO2 er nærmest ukendt.
2. Effekten er drivhusgassen CO2 er ukendt, måske svag negativ.

Philip B. Johnsen

Peter Ole Kvint
Temperaturstigningerne på den nordlige halvkugles polarområder, er en udvikling der får ekstreme konsekvenser, det er en helt anden udvikling, end danmarks stille tiltagende klima ændringer, her er katastrofale klimaforandringerne, der har startet en acceleration af klimaforandringerne, der kun kan gisnes om, de løbende konsekvenserne af, men at det får stor betydning, det er der ingen tvivl om.

Du argumenter uden forståelse for, hvordan dine udtalelser bliver modtaget, fordi du ikke forstå problematikkerne, men lad mig sige til dig, at alle håber på det bedste, men må forberede sig på det værste og indlede en ekstrem omstilling til grøn energi, som FN's klimapanel henstiller verdens regeringerne til, det er en "meget lang række", af verdens "ledene forskers" henstilling til efterfølgelse.

René Bjerregaard, Olaf Tehrani, Janus Agerbo, Helge Rasmussen og Jens Falkesgaard anbefalede denne kommentar

Mon ikke løbet allerede er kørt?
Ingen gør jo for alvor noget, især ikke nu da manglende vækst (og ikke bæredygtige jobs) er det nye hovedproblem.
Vi må i stedet glæde os til at få kokospalmer på Kalundborg Strand.
Og begynde at se os om efter en reserve-klode ...

René Bjerregaard, Rasmus Kongshøj, Helge Rasmussen, Sabine Behrmann og Jesper Wendt anbefalede denne kommentar

Da der ikke er noget naturvidenskabeligt grundlag for hele CO2-hysteriet, er det nødvendigt at ansætte et revisionsfirma til at komme med mystiske forudsigelser, så CO2-skræmmekampagnen kan fortsætte.

Til de interesserede kan jeg iøvrigt videre-formidle at
1) isen på netop den nordlige halvkugle er tiltagende
2) isen på den sydlige sætter rekord på rekord
3) At et nyligt, og meget stort studie, netop har vist at drivhus effekten har været faldende de sidste 14år. (Og nej. Drivhuseffekt kan ikke gemmes væk i dybt nede i havene hvor vi ikke kan måle den, for så at komme tilbage med endu større kraft.)
4) og endelig selvfølgelig - at Jordens temperatur ikke er steget i over 17år.

Disse er fakta der er sande uanset hvilken observans man ellers er til.

Andreas Kallesen, Bo Carlsen og Sofie Louise Johansen anbefalede denne kommentar

Det kan næppe overraske, at CO2 udledningen stiger uanset hvad der gøres. Den hidtidige udledning er forårsaget af måske 20% af klodens befolkning, den fremtidige vil være basset på 40 - 50% med de nye økonomiske kometer som Kina, Indien, Brasilien og flere.

Politikerne er reelt magtesløse over for den udvikling. Uanset hvilke tiltag Danmark og Europa vil foretage sig vil udledningen stige. Dermed ikke sagt Danmark og Europa ikke skal fortsætte initiativer med at reducere udledningen i Europa.

- For det skal vi helt bestemt.

Jeg tror ikke vi kan spare os ud af situationen, men vi kan udvikle os ud af den. Håber så bare det vil kunne gøres før der opstår alt for store skader og "point of no return" ikke er nået.

- Men det kan kun fremtiden vise.

Verden står over for massive udfordringer på klimaområdet og den økonomiske og militære magt balance, samt stigende problemer med overbefolkning.

- Det er en nærmest horribel spændende fremtid vi går i møde...

Rasmus Kongshøj, morten Hansen, Helge Rasmussen og Sabine Behrmann anbefalede denne kommentar

Den eneste chance er globalt samarbejde, men de seneste uger med magt konfrontationer med Rusland tegner ikke just i den rigtige retning.

- Kun gennem gensidig respekt er en fremtid muligt.

Rasmus Kongshøj, morten Hansen og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Sofie Louise Johansen

Hvis global opvarmning er så stor en trussel hvorfor har vi ikke oplevet temperaturstigninger i 17 år?
GISP2 10000 år
http://ncwatch.typepad.com/.a/6a00d83451e28a69e201310f43617b970c-pi
GISP2 ice core 4000 Ar-N isotop temperatur rekonstruktion
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/is...
og
http://www.sciencemag.org/content/345/6199/897

CO2 er skadeligt for den menneskelige respiration og vi burde minimere vores udslip, utvivlsomt. Ligeledes er klimaforandring er realitet men at proklamere at vi ved CO2 er er årsagen til al klimaforandring er et tegn på ignorance i samme kategori som at sige at jorden er i centrum af universet.

Måske skulle vi anerkende FN's klimapanel som et politisk organ og ligeledes betvivle deres metodologi os se her

Ideen om global opvarmning er et politisk produkt og denne ide bliver allerede brugt som undskyldning for øget kontrol

Så ingen grund til at løbe rundt i cirkler og proklamere verdens undergang endnu.

Vi kommer nok til at gå planken ud som sædvanlig...

- Problemet er at mennesket er for klog til at være dum og for dum til at være klog.

Principielt er der kun noget galt, med de systemer som der anvendes. Hvis man skal profitere på en avance i flere led, så vil pyramiden være uendelig. Derfor er decentralisering essentielt.

Husker bilfrie søndage i starten af 70'serne pga. af mangel på olie...

- Måske vi skal prøve dette igen.

Den gang var der ingen nævneværdige protester, men hvordan vil sådant et forbud mod gå i dag?

René Bjerregaard, Rasmus Kongshøj, morten Hansen og Jens Jørn Pedersen anbefalede denne kommentar
Helge Rasmussen

Den mest negative bivirkning af den globale opvarmning, er den positive tilbagekobling, der nu får indlandsisen i Grønland til at smelte med rekordfart, for tiden 375 kubikkilometer is om året.
Permafrosten i og i havet ved Sibirien, tør og udløser stigende mængder af methangas.
Spørgsmålet er, om vi har overskredet vippepunktet og dermed er på vej mod katastrofen?

René Bjerregaard, Rasmus Kongshøj, morten Hansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Jens Jørn Pedersen
10. september, 2014 - 18:40

Vi er godt i gang. Det første halvår af 2014 er 42,1% af el forbruget i Danmark dækket af strøm fra vindmøller. Og sidste år blev nærved 50% af el forbruget i Tyskland på en enkelt sommerdag dækket af solenergi.

- Det beviser, at det kan lade sig gøre, at være fri af fossile brændstoffer.

Så der er bestemt håb for fremtiden. Særligt når de nye økonomi magter i verden går samme vej. Og det vil de gøre. Brasilien er f.eks. et af verdens førende lande i bio ethanol som brændstof frem for olie og i Kina har de set lyset pga. massive forureningsproblemer i f.eks. Shanghai, hvor borgerne jævnligt frarådes, at gå udenfor pga. smok.

Per Dørup Jensen

Med de vejrkatastrofer, vi har oplevet blot gennem det seneste årti, er vi jo for længst "gået planken ud", og der er kommet tusindvis af "lig på bordet" som følge heraf.
Enhver med bare sund fornuft ved, at dét, der skal til, er
et betydeligt reduceret CO-2 forbrug, som betyder en tilsvarende reduceret produktion og forbrug.
Bilismen skal reduceres betydeligt og infrastrukturen gøres mere cykelvenlig.
Men sådanne helt nødvendige tiltag harmonerer jo dårligt med kapitalismen, hvis reproduktion er afhængig af stadig vækst, altså mere global produktion (trods global overproduktion), forbrug, bilisme, som alle prognoser jo også forudsiger, især med hensyn til sidstnævnte - som jo igen er et epifænomen af produktion og forbrug.
Og kapitalismen har naturligvis de politikere, der tjener dens interesse i stadig vækst. Hvorfor taler alle, Corydon, alle danske partier, måske på nær Enhedslisten, EU, USA og stort set samlige FN-nationer, ellers hele tiden om økonomisk vækst?
Der er intet, der tyder på, at der vil blive ændret herpå. Tværtimod vil klimakrisen blive uddybet yderligere.
Når USA og Nato var/er aggressive i Irak, Libyen, Afghanistan, Mellemøsten og Ukraine, og er blevet stadigt mere aggressive efter finanskrisen i 2008, er det bla. for at få kontrol over olie- og gasledningerne med henblik på at rette op på denne krise - og skabe mere produktion (CO-2), forbrug (bilisme) og profit.
På trods af videnskabelig erkendelse og evidens for en øget forekomst af ekstremt vejr, er der ingen kræfter på det politiske og økonomiske magtniveau, der reelt arbejder på at skabe en produktions- og forbrugsstruktur, der harmonerer med et bæredygtigt klima. Dette ville jo også i realiteten betyde et opgør med kapitalismen som (vækst)system. Derfor bliver det ved klimaretorikken.
Og på det sociale masseniveau gør folk jo bare hvad de får besked på ovenfra og i henhold til kapitallogikken: Tilpasser sig arbejds- og produktionsforholdene, køber biler, engagerer/blander sig ikke i klima- og udenrigspolitik, "sådan er det bare,"osv.
Så det skal være på det økonomiske og politiske makroniveau, der skal ske en ændring, hvis klimaet igen skal komme i balance. Al empiri viser, at det kan ikke kan og vil ske inden for et økonomisk vækstsystem som kapitalismen. Det må ethvert rationelt tænkende væsen snart logisk kunne indse!

Per Torbensen, Sabine Behrmann, Helge Rasmussen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Danmark er et lavtliggende land.

Om få år!

Når klimaforandringer, når en kritiskmasse, for udbetalningerne af erstatning til vandskader, af forsikringsbranchen, vil det ikke længere være muligt, for forsikringsbranchen, at forsikre bygninger, "alt andet", i store dele af Danmark.

Fremtidens globale "såkaldte" friemarked, vil i takt med tiltagende klimaforandringer, udfordres af kraftigt stigende risiko og mistillid.

De første danske husstande, har mistet deres forsikring og mange flere har oplevet prisstigninger, det er en udvikling der vil fortsætte i rask fart.

Med hensyn til "brokkeri", over våde fødder i Danmark, efter skybrud og storm mm. og forsikringsselskaber, der ikke kan forsikre danskerne.

Så længe "demokratisk valgte" politikkerne kan agere, som fortalt 10. sep. 16:13, er det borgernes egen fejl.

"Fracking gas eventyr i Danmark, der fører til lavere pris på kul, og har resulteret i acceleration af klimaforandringer.

V, K, DF, LA, R, SF og S

"SIGER ALLE JA!"

Fra link:
Efter mandagens teknologiske topmøde om skifergas står det klart, at "ØKONOMIEN ALENE" vil afgøre, om der skal produceres skifergas i Danmark.

Link: http://ing.dk/artikel/analyse-derfor-siger-danmark-ja-til-skifergas-158705

Sabine Behrmann, Helge Rasmussen, René Bjerregaard, Rasmus Kongshøj og morten Hansen anbefalede denne kommentar
Sofie Louise Johansen

Per Dorup du siger:

"Enhver med bare sund fornuft ved, at dét, der skal til, er et betydeligt reduceret CO-2 forbrug, som betyder en tilsvarende reduceret produktion og forbrug."

Den eneste konstant i klima er forandring. CO2s skadelig effekt på menneskelig respiration er velkendt, men som drivkraften i klimaforandring er det stærkt tvivlsom - sandsynligvis spiller solens aktivitet og kosmiske stråler en meget større rolle.

Et reduceret CO2 forbrug vil primært affødes af nye energi-kilder. Herunder er atomkraft og fusion lovende.

"Bilismen skal reduceres betydeligt og infrastrukturen gøres mere cykelvenlig."

Transport i byen skal primært komme i form af cykling og offentlig transport. Ideelt set ville investering i langsigtet infrastruktur projekter (f.eks. magnettog) være løftende for hele den danske økonomi og teknologiske fremgang.

"Og kapitalismen har naturligvis de politikere, der tjener dens interesse i stadig vækst. "

Først af alt er kapitalisme et uspecificeret ord der bære ideologiske konnotationer - vores økonomisk system er kun en specifik rammesætning af kapitalismen (centralbank og brøkreserve). Vækst er vigtigt - ordet skal bare redefineres til teknologisk fremgang.

"Når USA og Nato var/er aggressive i Irak, Libyen, Afghanistan, Mellemøsten og Ukraine, og er blevet stadigt mere aggressive efter finanskrisen i 2008, er det bla. for at få kontrol over olie- og gasledningerne med henblik på at rette op på denne krise - og skabe mere produktion (CO-2), forbrug (bilisme) og profit."

Korrekt - dette er symptomerne af et døende finanssystem der prøver at bibeholde sit globale hegemoni, koste hvad det vil.

"På trods af videnskabelig erkendelse og evidens for en øget forekomst af ekstremt vejr"

Sandt, dette betyder dog ikke nødvendigvis at vi kender årsagen. Dette er mere en observation af fænomener. FNs klimamodeller har ramt ved siden af gentagne gange, så bevis for forandring i klimaet er ikke nødvendigvis bevis for globalopvarmning eller endda CO2s effekter.

"Så det skal være på det økonomiske og politiske makroniveau, der skal ske en ændring, hvis klimaet igen skal komme i balance"

1) Naturen har ingen balance, det er en kybernetisk illusion affødt af systemteori i beskrivelsen af økosystemer. Moderne biologier har forkastet disse teorier idet de ikke har noget afsats i virklighed - der er ingen balance, kun forandring.

2) Slutningen følger kun hvis CO2 er den primære drivkraft i klimaforandring - som pointeret overstående er dette ikke nødvendigvis sagen.

3) Makroøkonomisk forandring er en nødvendighed uanset hvad - i danmark ville denne forandring ideelt manifestere sig som afskaffelsen af Nationalbanken og en nationalisering af kredit samt forkastelsen af brøkreserven.

Sætter personligt selv mine penge på en mini-is alder affødt af reduceret sol aktivitet - kloden er ikke blevet varmer i 17 år - i den tid har solen haft aftagende aktivitet. Økonomisk reform er en nødvendighed, både i bevarelsen af resurser men også i fremmelsen af mennesklig frihed og fremgang. Tvivlsom at det ville have nogle effekter på "klimaforandring".

Philip B. Johnsen

Per Dørup Jensen
Nu hvor du omtaler, at USA og Nato var/er aggressive i Irak, Libyen, Afghanistan, Mellemøsten og Ukraine.

Det bør overvejes, hvilke konsekvenser klimaforandringerne får i dette område, i lyset af den politiske ustabilitet, i de kommende år, prisen på hvede og andre fødevare, er det brændstof, der kan tænde et bål, der kan udvikle sig dramatisk for sikkerheden i EU.

Området er ikke EU, men det er EU's baghave, hvis man er i tvivl om det, så ring til Italiens eller Grækenlands regeringer de ved, at flygtninge kommer.

"Det har været anslået at 200 millioner mennesker vil være fordrevet pga. klimaforandringer i 2050 en seksdobling af det nuværende niveau."

http://flygtning.dk/viden-fakta/flygtninge-i-verden/

UDFORDRINGER
"I Danmark har vi endnu ikke oplevet alvorlige effekter af det ændrede klima. Men mange lande i Asien, Afrika og Sydamerika oplever allerede tørke, oversvømmelser og andre naturkatastrofer på grund af klimaændringerne."

Link: http://www.noedhjaelp.dk/det-goer-vi/sult/klima-og-sult

"MINISTERFORORD
Klimaforandringerne sætter spor overalt i verden, og der er behov for, at vi gør en særlig indsats for at nedbringe udledningen af drivhusgasser, udnytte alternative energiformer og tilpasse vores samfund til de nye tider."

Link: http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Servicemenu/Publik...

"Mellem 2006 og 2011 var 60 pct. af Syrien ramt af tørke, 75 pct. af alle syriske landmænd blev ramt at total misvækst, og i den nordøstlige del af landet mistede landmændene 80 pct. af deres husdyr."

Link: http://www.b.dk/globalt/klimaforandringer-varsler-krige

Afrika (Sudan)
I dele af Afrika er tørke og hungersnød pga. klimaforandringerne allerede nu et alvorligt problem. Flere mener f.eks., at den nuværende konflikt i Sudan skal finde sin årsag i et ændret klima. Mad og vand er ikke længere tilgængeligt for alle i området, og folk er i desperation begyndt at stjæle og myrde for at overleve. Konflikten i Sudan er meget kompleks, og har også politiske årsager, men klimaforandringerne har uden tvivl spillet en central negativ rolle. I bogen ”The Hot Topic” fra 2008, beskrives Sudan konflikten ligefrem som verdens første ”klima-krig”.

Link: http://www.climateminds.dk/index.php?id=582

Michael Kongstad Nielsen

Sikke nogle lange indlæg fyldt med mærkelige links. Jeg tror nu roligt vi kan regne med vores egne sanser, når Bodil og Sandy, kloakslammet i kælderen, under Wall Street og på Lyngbyvej, river i næsen og flår i forsikringen, at så er der noget gærde.

Philip B. Johnsen

Ja Michael Kongstad Nielsen, man flytter fra Wall Street før eller senere, på tør og højereliggende grund, hvor til kan man, kan man flytte Folketinget og Børsen?

Michael Kongstad Nielsen

Godt spørgsmål, Philip B., DR-byen er dog endnu lavere liggende (1 - 2 meter over havet), så der rammer den sorte skærm først. Men det gør måske ikke så meget.

"DR-byen er dog endnu lavere liggende (1 - 2 meter over havet), så der rammer den sorte skærm først. Men det gør måske ikke så meget."

Det var vist en opmuntring til at forurene, tsk tsk - ikke den slags finter, Kongstad. :)

Andreas Kallesen

I 90'erne kunne ingeniører på ELSAM sige at opvarmningen skyldtes SOLEN.

I dag siger jeg nøjagtigt det samme, da det rent faktisk er Solen som styrer klimaet på jorden.

Den menneskelige CO2 udledning har intet med vejr eller klima at gøre, men handler om penge til Al Gore og de andre teknokrater, samt kontrol af almindelige borgere under AGENDA 21.

Forudsigelserne fra FN´s klimapanel, NOAA, NASA osv. holder udmærket stik.
Vildere vejr. Heftigere regnskyl. Øget tørke i Australien og Californien. Større ismassetab osv.
Men man kan jo altid jonglere med tal og statistik.
For nogle år siden var der en mand i Danmark, der udfoldede sine talenter i den gebet. Han var særlig dygtig til kreativ bogføring.

Torben K L Jensen

Hvorfor al den virak om hvem der har skylden når alle kan se,føle og smage konsekvenserne af de ændinger der er lige så reelle som udnævelsen af en forhenværende direktør for et olieselskab til kommisær for energi og miljø.

Philip B. Johnsen

Michael Kongstad Nielsen
Mit håb er, når de næste 1000 danske husstande, er blevet alvorligt vandskadet, gerne før, så finder den danmarks befolkning mod til, at kræve af de folkevalgte politikkere, ar de "skal" handle på udfordringerne, Folketinget og Wall Street bliver flyttet, når vandet kommer, på borgernes regning, det er der ingen tvivle om, men borgerne bliver i dag efterladt, til nød og elendighed, som alle fattige altid bliver det, når vandet kommer.

Glemte lige, at som solen styre klimaet på jorden, styre higgs partiklen universet.

- Hold da op, det var et af de helt store penselstrøg...

Peter Ole Kvint

Kære Philip B. Johnsen
Du har naturlig vis ret, at Danmark muligvis får et middelhavsklima med sumpkilspader m. m. ligesom i Stenalderen. Men dette er kun en af kun to muligheder, det er langt mere sandsynligt at vi får en ny istid. Et klima som det nuværende er ustabil og har altid hurtigt skiftet til et andet klima. En ny istid indledes med en at himlen formørkes, at solskinnet mister sin glans og månen bliver en lys plet og stjernerne helt forsvinder. Snart falder sneen gul, selv om det måske er sommer. Og hvis senen smelter så er den sur og ætsende. Hvis der er planter, som overlever syren så må de gispe efter det for planterne livs vigtige CO2, fordi kulden binder CO2 til havvandet, og det kolde havvand synkere og trækker CO2 med ned i dybt-havet.
Alle de visne skove og marker visner og tørre ud og hele kontinenter bryder brand. Uden planter har vinden frit spil, og sandet og støvet slider stenene skæve, og fylder alle lavninger med blødt løst støv.

Hvem er skyld i denne totalt katastrofe?! Det er dig Philip og alle de andre alarmister, som fanatisk bekæmper en global-opvarmning, selvom dette er den eneste mulige redning fra en ny istid. Philip du dræber os alle, fordi du ikke forstår hvad du laver.

georg christensen

Lidt mere co2 ønskes, især nordboerne, forkalkes lidt hurtigere, og blodtrykket øges og pille industrien kemikalie forurening forøges, en omsætnings model, som sammen med "reklamefidusmagernes" illusioner, og kapitalismens diktatoriske ensretnings model besrivelser, fortæller: Først destruktion, så genopbygning. En model beskrivelse, som giver "omsætning", så længe "virkeligheden" følger med.

NB: Nu varer det nok ikke så længe, før "kanal" ROTTEN bider os i røven, når vi sætter os på et moderne VC , "lokum" styret af "smart telefoner" og diverse latterlige "illusioner".

Philip B. Johnsen

Peter Ole Kvint

LOL.

Der er der nogle, der tør handle på udfordringerne, også selvom du er bange, men tag det nu roligt, hvis ikke det lykkes, så er det "ikke" din skyld.

Søren Sørensen

Jorden går under i morgen!
Lad os alle bede om syndsforladelse.

Men helt apropos, det er da et fantastisk infrastrukturprojekt at skulle sikre 7000+ Km's kystlinje med 40 meter høje diger*. Arbejdsløshed vil være en saga blot i årtier. Også Grundfos får sikkert sin del af kagen.
Og de rige svin der har betalt i dyre domme for havudsigt langs med øresund får en lang næse når digerne først er opført - alene af den grund bør man da støtte yderligere CO2 udledelse?

Se på mulighederne i en fremtid vi alligevel ikke er herre over i stedet for at komme med de evindelige dystopier.

* Hvis Amsterdam kan ligge under havets overflade kan danmark vel også?

C. Holm
Forudsigelserne holder fint stik.
Men det får vi alle at mærke frem over.
Tåbeligt at spille russisk roulette med miljøet i det hele taget.

Det er nu ikke nogen ulykke, hvis det bliver dyrere at forsikre lavtliggende og kystnære huse. Det er faktisk ikke rimeligt, at de som bor inde i landet skal være med til at betale skaderne på huse med havudsigt.

Måske bliver det ligesom det er i Japan i dag. På grund af faren for tsunamier kan man ikke forsikre kystnære huse, som også er meget billigere end huse inde i landet. Hvis man ikke har nogen penge, så man nøjes med en villa med havudsigt.

@Peter Ole Kvint - Sikken en gang vrøvl. Håber ikke nogen "hopper" på den argumentation. Næ - et højere indhold af drivhusgasser giver opvarmning og ikke istid.

@Morten
Det var pudsigt.
Jeg mindes ikke at IPCC har sagt at
1) Jordens temperatur ikke ville stige fra 1997 og frem til nu.
2) At isen på Sydpolen ville øges så meget at vi, trods afsmeltningen af Arktis, har en netto tilvækst af is på Jorden.
3) At isen på Arktis efter at have ramt et all-time low i 2012 nu er tæt på at være tilbage til "normalen" (selvom jeg afskyr udtrykket "normal" da det jo ikke findes).
4) At drivhuseffekten i vores atmosfære ville være jævnt faldende fra 2000 og frem.
5) At stigningerne i havet ville blive mindre og mindre.

Jeg mindes faktisk at IPCC og alle de andre forudsagde det PRÆCIS modsatte.
Tager jeg fejl?

"Jeg tror, de udmærket ved det. Men de er fanget af den tvetydighed, at for at blive politiker skal man have befolkningens opbakning, og jeg tror ikke, befolkningen endnu føler, at klimaforandringerne og indsatsen mod dem har noget med dem at gøre," siger Katherine Richardson.

Bingo, hovedet på sømmet!

Hvis ikke jeg fandt emnet var et af de vigtigste i menneskets historie, kunne folk for min skyld behandle videnskabelige oplysninger, som de fandt det mest formålstjenligt.
Der er nogle postulater om klimaet, der bør imødegås, ikke for at overbevise deres ophavsmænd, hvilket er umuligt, men for at fjerne den nagende tvivl, der kan opstå når usande argumenter gentagne gange fremføres, så spørgsmålet om jorden bliver varmere kan besvares med et helt klar ja, det gør den.

Isen på netop den nordlige halvkugle er tiltagende.
FALSK.
Isen på den nordlige halvkugle er kraftigt aftagende. Se NASAs billeder og ismasserne og læs om det.
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/arctic-seaicemax-2013.html#.VB...
Jeg frygter argumentationen bygger på en besynderlig PowerPoint af John Christy.
http://www.globalwarming.org/wp-content/uploads/2013/05/ChristyJR_130530...
Derom er der kun at sige, hold jer til NASA.

Isen på den sydlige sætter rekord på rekord.
FALSK.
Problemet opstår fordi der ikke skelnes mellem is på Antarktis og havis. Isen på Antarktis er hastigt svindende, og havene omkring Antarktisk er blevet varmere i mindst samme stigningstakt som for resten af verdenshavene.
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/earth20121112.htm
http://climate.nasa.gov/key_indicators/

At et nyligt, og meget stort studie, netop har vist at drivhus effekten har været faldende de sidste 14år. (Og nej. Drivhuseffekt kan ikke gemmes væk i dybt nede i havene hvor vi ikke kan måle den, for så at komme tilbage med endu større kraft.)
FALSK
Kun ifølge 180 grader og lignende publikationer. Ifølge NASA er temperaturen på jorden stadigt stigende.

Og endelig selvfølgelig - at Jordens temperatur ikke er steget i over 17år.
FALSK
Afvigelser fra gennemsnitstemperaturen 1951 til 1981, alle tal er positive.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,33 - 0,46 - 0,62 - 0,41 - 0,41 - 0,53 - 0,61 - 0,61 - 0,52 - 0,66 - 0,60 - 0,63 - 0,49 - 0,60 - 0,67 - 0,55 - 0,58

2013
0,61.

Sider