Baggrund
Læsetid: 5 min.

EU står fast: USA skal høres om nye love og regler i EU-lande

Lækket EU-papir til TTIP-forhandlingerne om frihandel har ikke opgivet tanken om lovkoordinering hen over Atlanten, så langt øjet rækker
Udland
29. januar 2015

Kritikken preller af. EU-Kommissionen fastholder, at USA skal tages med på råd, hver gang EU eller medlemslande som Danmark i fremtiden påtænker ny lovgivning eller nye regler med relevans for et kommende transatlantisk indre marked, kaldet TTIP.

Det fremgår af en lækket forhandlingstekst til de drøftelser om et europæisk-amerikansk frihandelssamarbejde, som genoptages i Bruxelles i næste uge. Teksten, som Information har adgang til, fastholder og uddyber Kommissionens synspunkter om et såkaldt ’reguleringsmæssigt samarbejde’, der handler om fortsat, løbende regelharmonisering i tiden efter den mulige vedtagelse af en TTIP-aftale.

Intentionen om at tage USA med på råd ved fremtidig lovgivning i Europa – og vice versa – blev afsløret i december 2013, da bl.a. Information fik adgang til Kommissionens fortrolige ’positionspapir’ om et sådant reguleringsmæssigt samarbejde. Afsløringen førte til kritik og indsigelser fra en lang række europæiske civilsamfundsorganisationer, der også mente, at dokumentet lagde op til alt for stor indflydelse til erhvervslivet ved forberedelse af kommende love og regler i EU. Den ny lækage viser, at EU-Kommissionens holdning trods protesterne er uændret.

I det nu lækkede dokument, dateret den 23. december 2014, hedder det, at formålet med at styrke det reguleringsmæssige samarbejde i en TTIP-aftale er at »bane vej for handel og investeringer på en måde, der understøtter parternes bestræbelser på at stimulere vækst og arbejdspladser«, uden at dette går ud over miljø, forbrugerbeskyttelse m.m.

Dette fremadrettede samarbejde skal »fremme foreneligheden af påtænkte og eksisterende lovregler i EU og USA«.

Liste over nye lovforslag

Ræsonnementet er ganske logisk, eftersom en TTIP-aftale, der alene strømlinede dagens gældende love og regler, straks ville blive forældet, hvis EU og USA efterfølgende igen begyndte at lave hver sin lovgivning med nye barrierer for den fri handel over Atlanten. Vedtages TTIP, må EU og USA søge fodslag, så langt øjet rækker, når det gælder regulering med betydning for handel.

Rent praktisk skal bestræbelsen på løbende harmonisering af nye regler ske via »offentliggørelsen mindst en gang om året af en liste over planlagte reguleringer på centralt og decentralt niveau«.

Ved forberedelsen af sådanne nye lov- eller regelforslag fra f.eks. EU eller danske myndigheder skal disse »tage hensyn til reguleringstilgangen hos den anden part (her USA, red.), når den anden part har vedtaget eller planlæger at vedtage regulering om samme emne«, hedder det.

Samtidig skal man vurdere, hvordan sådan ny lovgivning »påvirker international handel og investeringer«.

For at fremme harmoniseringen skal der mellem USA og EU oprettes en »bilateral mekanisme til støtte for regelsamarbejdet mellem lovgivere og kompetente myndigheder på centralt og decentralt niveau for at fremme informationsudveksling og søge øget overensstemmelse mellem deres respektive reguleringsrammer, hvor dette er hensigtsmæssigt«.

Hvis f.eks. USA ønsker drøftelser af et påtænkt EU-direktiv eller en dansk lov, skal man »straks« gå i dialog herom, herunder forsyne USA med »enhver supplerende tilgængelig information« med relevans for det aktuelle forslag. Dialogen kan foregår via »møder, skriftlige udvekslinger eller enhver anden passende vej til direkte kommunikation«.

I dialogprocessen om nye regler kan parterne foreslå hinanden veje til »at fremme reguleringsmæssig overensstemmelse«, f.eks. i form af »harmonisering af lovregler«.

Hele dette arbejde med at koordinere fremtidig amerikansk og europæisk lovgivning med relevans for handel skal styres via et nyt fælles organ, i den fortrolige tekst kaldet Regulatory Cooperation Body, RCB.

Kritikken

Ved en høring i Europa-Parlamentets handelsudvalg tirsdag kommenterede EU-Kommissionens TTIP-forhandler Fernando Perreau de Pinninck det fremadrettede reguleringssamarbejde med USA uden at lægge selve den fortrolige forhandlingstekst på bordet. Han understregede dog, at aftaleudkastets afsnit om reguleringsmæssigt samarbejde ikke vil give USA veto over for ny lovgivning og regulering i EU og heller ikke føre til svækkelse af miljø- og forbrugerbeskyttelse etc., ligesom RCB ikke vil blive et nyt organ med beslutningskompetence om ny lovgivning.

Ikke desto mindre fremkalder det lækkede dokument stærk kritik fra europæiske ngo’er, sådan som det også var tilfældet efter lækagen af det første positionspapir i 2013.

»Eftersom det aktuelle dokument er en juridisk tekst, hvor det tidligere blot var et positionspapir, ser det ud, som om EU-forhandlerne har konsolideret deres position i sagen. Den faktiske forhandlingsposition er endog værre, end kritikerne har forestillet sig,« mener Kenneth Haar, researcher hos den europæiske ngo, Corporate Europe Observatory (CEO).

Hos den europæiske forbrugersammenslutning BEUC siger kommunikationschef Johannes Kleis til Frankfurter Allgemeine Zeitung:

»Når EU, medlemslandene og sågar delstaterne på forhånd skal forelægge ethvert forslag og dernæst med store bureaukratiske omkostninger indhente den anden sides holdninger, gør det lovgivning enormt besværlig.«

For CEO er det ikke mindst udsigten til erhvervslivets store indflydelse på den fremtidige lovgivning, der bekymrer.

Kenneth Haar minder om, at det første positionspapir fra 2013 og dermed også det aktuelle forhandlingsudspil syntes kraftigt inspireret af et forslag om reguleringssamarbejde under TTIP, som lobbyorganisationerne BusinessEurope og US Chamber of Commerce formulerede i 2012 og siden havde flere møder med EU’s forhandlere om.

»Med reguleringsmæssigt samarbejde vil erhvervsgrupper blive forsynet med et sæt værktøjer, der sætter dem i stand til at påvirke nye love og reguleringers udformning og sågar de eksisterende,« vurderer Haar med henvisning til den lækkede teksts formuleringer om, at »interessenter« skal høres i processen.

Han medgiver, at Kommissionens tekst med udtrykket ’interessenter’ mener såvel erhvervsinteresser som forbruger- og miljøgrupper, fagforbund o.lign. Men med den overvældende majoritet af erhvervslobbyister i Bruxelles og med tekstens udtrykkelige fokus på at tage hensyn til handel og investeringer mener CEO, at de store virksomheder vil få langt den største indflydelse.

I en foreløbig version af forhandlingspapiret, som Information også er i besiddelse af, stod der, at der ved et årligt orienteringsmøde mellem RCB og diverse interessenter skulle sikres »en balanceret repræsentation« af erhvervsliv, forbrugere, fagforbund, miljøgrupper m.fl. – i den seneste og antageligt gældende udgave af papiret er ordet »balanceret« pillet ud.

I den kommende uge mødes EU og USA’s forhandlingsdelegationer i Bruxelles til ottende runde af forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale, hvis tekst man håber at kunne færdigforhandle i år. Derefter skal teksten tjekkes af jurister og efterfølgende til godkendelse hos EU-landenes regeringer og i Europa-Parlamentet. På sin hjemmeside oplyser EU-Kommissionen, at den fortrolige tekst om reguleringsmæssigt samarbejde vil blive lagt offentligt frem »tidligt i 2015«.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

John Christensen

Betaler HELLERE en eventuelt lidt højere pris for mine varer - end at skulle lægges under for en TTPI-aftale med USA.

FRI HANDEL JA TAK - TTPI NEJ TAK, ellers tak.

God dag der ude

John Christensen

Lidt ligesom med økologi. Kan du se pointen!

Stop så det TTPI BULLSHIT!

EU, en demokratisk sammenslutning af demokratiske lande - eller et mafiøst forretningsforetagende med parlamentarisk pynt?

"Den ny lækage viser, at EU-Kommissionens holdning trods protesterne er uændret."
Hvilket illustrerer at man ikke lytter - og ikke er i dialog med andre end sig selv, forretningslivet og de amerikanske kompagnoner. Hvilket næppe heller kan eller bør komme bag på nogen.

Det er fortvivlende. Hvis disse formuleringer vedtages, bliver det i fremtiden i praksis umuligt at indføre strammere reguleringer end hvad USA måtte gå ind for. Desværre er de fleste, inkl. de fleste medier og politikere, glade for det antidemokratiske projekt - eller i bedste fald ligeglade.

Poul Carlsbæk, Rasmus Knus, Michal Bagger og Erik Nissen anbefalede denne kommentar

Det går den forkerte vej, og det er et skandaløst antidemokratisk projekt. Er der slet ingen besindige politikere eller andre magtfulde personer, der kan standse dette overgreb mod almenvellet? Eller er de bare helt blinde på begge øjne, døve på begge ører og har mistet talens og fornuftens brug?

Hej

Her I set at TTIP teksten nu er tilgængelig?

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230

Torben Nielsen

Fuck EU, Fuck USA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!