Baggrund
Læsetid: 7 min.

’Ingen beviser for at TTIP hjælper EU’

To tænketanke offentliggør i dag en granskning af den voksende række økonomiske analyser af den transatlantiske frihandelsaftale TTIP. Analyserne er præget af stor usikkerhed, konkluderes det. SF vil nu have regeringen til at iværksætte en uvildig granskning
Vil TTIP-aftalen give økonomisk vækst og nye job til europæiske familier – eller vil den føre til tab på op til 600.000 arbejdspladser i EU? Det afhænger af, hvilken økonomisk model og hvilke antagelser, man tager afsæt i.

Jakob Dall

Udland
31. marts 2015

Hvad kan man egentlig vide om gevinster eller tab ved en frihandelsaftale mellem EU og USA, som fjerner eksisterende toldbarrierer og strømliner europæiske og amerikanske love, regler og standarder på en række områder?

Mindre og mindre kunne man fristes til at svare i lyset af de stadig flere studier af spørgsmålet, som dukker op i takt med, at forhandlingerne om den såkaldte transatlantiske TTIP-aftale skrider frem.

Af samme grund vil SF’s Holger K. Nielsen nu have handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) til at iværksætte en uafhængig faglig vurdering af en mulig aftales økonomiske og politiske konsekvenser, herunder for Danmark

I dag i Stockholm fremlægger de to svenske tænketanke Cogito og Katalys en fælles gennemgang af hele syv foreliggende analyser af en TTIP-aftales tænkelige betydning for økonomisk vækst, beskæftigelse og husstandsøkonomi i EU. Gennemgangen, udarbejdet for tænketankene af nationaløkonomen Markus Larsson og kandidat i internationale studier Rikard Allvin, konkluderer således:

»De potentielle økonomiske gevinster ved TTIP er meget svære at forudsige, og disse er givetvis helt afhængige af aftalens endelige udseende. Dog præges de studier, som citeres flittigst i debatten, af en mængde tvivlsomme forhold og ambitiøse antagelser stablet oven på hinanden. Der findes i den nuværende situation intet bevis for, at TTIP skulle være en vitaminindsprøjtning til Europas gældsplagede økonomier.«

De foreliggende studier svinger lige fra en forudsigelse i den såkaldte CEPR-rapport om et løft for EU’s BNP på 0,48 pct. eller 119 mia. euro efter en tiårig indfasningsperiode til en forudsigelse i det såkaldte Capaldo-studie af et jobtab i EU på 600.000 og et BNP-tab, der er størst i Nordeuropa: minus 0,5 pct.

CEPR-studiet er det, som EU-Kommissionen og den danske regering konsekvent refererer til. Afgørende for resultaterne er især, hvilke antagelser man gør i det enkelte studie, samt hvilken økonomisk model man efterfølgende lader sin computer regne på.

Hvad kan politikerne enes om?

Helt centralt er ifølge de svenske tænketankes gennemgang, hvor radikalt man forestiller sig, at EU’s og USA’s eksisterende love, regler og standarder kan strømlines og dermed muliggøre en øget handel hen over Atlanten. Altså hvor langt det faktisk vil vise sig politisk muligt at fjerne eller mindske de forskelle i regelværket, der i dag udgør såkaldt tekniske eller ikke-toldmæssige handelshindringer. Jo større harmonisering, desto større økonomisk gevinst ved aftalen, hedder det typisk.

EU-Kommissionen og CEPR-studiet baserer sig i sine udmeldinger om dette på en rapport lavet af konsulentfirmaet Ecorys i 2009, som efter at have spurgt erhvervsfolk, lovgivere og eksperter til råds anslår, at halvdelen af handelshindringerne faktisk er politisk påvirkelige – i Ecorys’ terminologi ’actionable’. De regelsæt, der af konsulentfirmaet anses for urørlige i TTIP-sammenhæng, er sådanne, som er bestemt af forskelle i sprog, kultur, vaner m.m.

Af disse politisk påvirkelige, ’actionable’, handelshindringer antager CEPR i et såkaldt ambitiøst scenarie, at politikerne i EU og USA faktisk kan enes om at fjerne halvdelen via en TTIP-aftale. Det er i dette ambitiøse scenarie, EU-Kommissionen henter de tal for økonomisk TTIP-gevinst, som man vedvarende bruger i debatten – de 119 mia. euro i BNP-løft etc.

Flere af de senere studier kritiserer imidlertid disse centrale antagelser i Ecorys- og CEPR-studierne.

»Ihukommende den manglende succes for tidligere forsøg på reguleringsmæssigt samarbejde mellem EU og USA synes dette at være et meget ambitiøst (og urealistisk) mål,« skriver f.eks. politologerne Ferdi De Ville og Gabriel Siles-Brügge fra henholdsvis Ghent University og University of Manchester. De har i tidsskriftet New Political Economy offentliggjort en kritisk analyse af de modelberegninger, Ecorys og CEPR har gennemført. »En øvelse i håndtering af fiktive forventninger« kalder De Ville og Siles-Brügge de pågældende modelstudier.

»Når man ser nærmere på disse forudsigelser, bliver det ikke blot klart, at de bygger på meget diskutable antagelser, men også at disse modeller dækker over mange vanskelige og politisk følsomme beslutninger,« skriver de to politologer.

De venter, at det på en række konkrete områder vil vise sig politisk umuligt at slå bro over Atlanten, og at det ambitiøse scenarie, EU-Kommissionen henviser til, derfor er for ambitiøst. Et kritisk studie udført af Austrian Foundation for Development Research for Europa-parlamentets Grønne gruppe hæfter sig ved, at Ecorys’ skøn for ’actionability’ bl.a. baserer sig på rundspørgen blandt erhvervsfolk og derfor »grundlæggende er et mere eller mindre sofistikeret gæt fra en gruppe personer med særinteresser«. En større granskning foretaget af parlamentets forskningsservice, EPRS, taler om »fundamentale vanskeligheder« ved at definere, hvad der er politisk påvirkeligt og kalder det f.eks. en »grov forenkling«, når Ecorys opererer med én teknisk handelsbarriere for hver sektor i erhvervslivet, endskønt der inden for hver sektor er meget forskellige virksomheder og produkter, som er påvirket meget forskelligt af dagens mange love, regler og standarder.

Dagens redegørelse fra de to svenske tænketanke siger, at »EU-Kommissionens retorik præges af et åbenbart problem, når man på den ene side påpeger, at miljø- og forbrugerbeskyttelse ikke skal udvandes, og at retten til at regulere skal forsvares, samtidig med at man mener, at afskaffelsen af halvdelen af alle politisk påvirkelige ikke-toldmæssige handelshindringer er et realistisk resultat af forhandlingerne. Reelt udgøres mange af de politisk påvirkelige ikke-toldmæssige handelsbarrierer netop af lovgivning om miljø- og forbrugerbeskyttelse.«

Ecorys siger selv om sin estimering af, hvor meget regelværk der er politisk påvirkeligt:

»Endskønt det metodemæssigt er bedre end at antage, at alle regelbaserede forskelle kan håndteres, er brugen af actionability-begrebet et skøn og må nødvendigvis tolkes med forsigtighed.«

Næste skridt i øvelsen er at putte denne og andre antagelser ind i en computermodel og regne på, hvad det økonomiske udbytte af en således defineret TTIP-aftale så kan blive.

Ligevægtsmodellen

Dette er af Ecorys og CEPR samt i det såkaldte Bertelsmann-studie gjort ved brug af en såkaldt generel ligevægtsmodel, i fagsproget CGE. Også det er genstand for megen diskussion og for kritik i flere af de øvrige foreliggende studier.

Parlamentets EPRS-granskning gør f.eks. opmærksom på, at mens det er relativt let at regne på effekten af at fjerne en toldbarriere – fordi den er direkte opgjort i penge – er det ulig meget vanskeligere at oversætte en teknisk handelsbarriere – f.eks. en bestemt lovregel – til en præcis økonomisk effekt, der kan puttes ind i modellen.

»Den reguleringsmæssige kerne i TTIP gør det ekstremt svært for økonomer at få overblik over den forventede økonomiske betydning af forhandlingsresultatet,« påpeger EPRS, som samtidig finder, at der ikke findes bedre modeller til denne slags bedømmelser end den type CGE-model, CEPR har brugt.

En anden markant forenkling i generelle ligevægtsmodeller er ifølge parlamentets forskningstjeneste, at de antager »perfekt ligevægt mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft på lang sigt«.

Det betyder, at hvis TTIP-aftalen rammer et givent erhverv i EU, fordi mere konkurrencedygtige amerikanske virksomheder får øget markedsadgang, og dette fører til nedgang og fyringer i det pågældende erhverv, så får det i CGE-modellen ingen overordnet effekt på beskæftigelsen, fordi modellen – pr. definition – opererer med ligevægt i form af fuld overførsel af de arbejdsløse til nye job i andre sektorer. I et TTIP-studie udført af økonomen Jeronim Capaldo, Tufts University, bruges en helt anden type model, FN-modellen, som kan belyse ændringer i beskæftigelsen. Endskønt også denne model rummer usikkerhed og antagelser og har sine kritikere – heriblandt EU’s handelskommissær Cecilia Malmström, der kalder den »uegnet« – leverer den et bud på beskæftigelseseffekten i EU af en TTIP-aftale: minus 600.000 arbejdspladser.

SF: Giv os en uvildig granskning

Over godt 100 sider gennemgår dagens rapport fra de svenske tænketanke Cogito og Katalys de forskellige foreliggende studier og granskninger af en mulig TTIP-aftale. Rapportens forfattere konkluderer, at de økonomiske prognoser bør »tages med et ordentligt gran salt«.

Rapporten ser også på andre aspekter af aftalen, herunder det kontroversielle ISDS-element, dvs. det overnationale voldgiftstribunal, der skal give investorer øget beskyttelse mod regeringsindgreb.

»Vi håber, at den demokratiske samtale om TTIP og ISDS nu tager fart i offentligheden. Endnu er der tid til at påvirke denne aftale,« skriver tænketankene.

SF’s medlem af Folketingets Europaudvalg, Holger K. Nielsen, vil på baggrund af rapporten have den danske regering til at tage den faglige debat om TTIP-aftalens økonomiske og politiske konsekvenser alvorligt.

»I stedet for bare at sige halleluja til TTIP, som handelsminister Mogens Jensen har gjort, må den danske regering sørge for, at der bliver foretaget en uafhængig dansk analyse af det her, så vi kan få et mere kritisk syn på det og mere specifikke vurderinger af, hvad TTIP kan få af konsekvenser for Danmark og dansk økonomi, men også en vurdering af de politiske konsekvenser. Der er bestemt behov for et bedre vidensgrundlag for en diskussion, end vi har i øjeblikket,« siger Holger K. Nielsen. Han vil nu via et spørgsmål til handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) bede om en sådan uvildig granskning.

Det nuværende lettiske EU-formandskabs udenrigsminister Edgar Rinkevics sagde forleden, at TTIP-forhandlingerne, som foregår mellem EU-Kommissionen og den amerikanske regering, næppe kan afsluttes i år, sådan som det hidtil har været ambitionen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

TTIP
'Marktkonforme Demokratie' – nye trusler i støbeskeen - Markedets sidste stormløb mod demokratiet og de største løgnehistorier i markedsføringen -
Ca. 14 min. inde i videoen -
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=50529

Janus Agerbo, Peter Hansen, Henrik H. Hansen, Thorbjørn Thiesen, Philip B. Johnsen, lars abildgaard, Lars Jorgensen, Peter Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Intet under at det er ligevægtsøkonomisk teori, som er den eneste motor under projektet; det neoliberale tog fortsætter sin sporlægning overalt hvor nogen lader sig forføre, friste eller hensætte i økonomisk frygt.

De regelsæt, der af konsulentfirmaet anses for urørlige i TTIP-sammenhæng, er sådanne, som er bestemt af forskelle i sprog, kultur, vaner m.m."

Også dén slags kan over tid udraderes, eller skal vi sige ... masseres på plads. Hvis vi ser på udviklingen af EU, er det i dag muligt at præsentere forslag og tanker for folk, som for ganske få år siden ville have haft ødelæggende virkning på opbakningen til EU (fælles forsvar, fælles retspolitik, fælles udenrigspolitik, fælles energipolitik, harmoniseret arbejdsmarkedspolitik, bankunion osv.). Så fat håb, kære skrivebordsgeneraler, bureaukrater og hårdt arbejdende investorer, bestyrelsesfolk, direktører og konsulenter; I skal nok nå i mål med det hele. Det kræver blot lidt tålmod, talent og tyrenakke.

Steffen Gliese

Det kommer an på, hvad man mener, TTIP skulle hjælpe med. Hvis det er at indrette bedre samfund for menneskers liv, vil det snarere gøre tingene værre.

Preben Haagensen, Jacob Egeskov, Peter Hansen, Henrik H. Hansen, Henrik Klausen, Thorbjørn Thiesen, Troels Larsen og Hans Kvisgaard anbefalede denne kommentar

Den foreslåede mekanisme der skal gøre det muligt for virksomheder at stævne stater hvis en demokratisk beslutning truer deres fremtidige indtjening har følgende ubehagelige mulige konsekvenser.

I foråret sussuspenderede nationalbanken salg af statsobligationer og lod renten blive negativ. Disse to beslutninger, som skal forsvare kronen, har nedsat investorernes fremtidige potentielle indtjeningsmuligheder, og vil under ttip blive mødt med sagsanlæg i mangemilliardklassen.

Netop denne finte, hvor man fjerner risikoelementet for private investorer er en af grundstenene i Fascismen.

Anders Barfod, Michal Bagger, Peter Hansen, Laurids Hedaa, Henrik H. Hansen, peter fonnesbech, Bill Atkins, Thorbjørn Thiesen og Hans Kvisgaard anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Men, Jon Papini, her kan vi netop iagttage, hvordan det ikke kan lade sig gøre at køre et samfund baseret på kvantificering af aktiviteter og mellemmenneskelige aktiviteter. Dels er det at forveksle mål og middel, dels er opgørelsesmetoderne utilstrækkelige og uden mulighed for at fange essensen.
Derudover bygger det på menneskesyn, som selve menneskets udviklingshistorie har dementeret.

Lars Jorgensen

Glem alt om det kommende folketingsvalg - TTIP projektet er langt vigtigere... At få stoppet.

TTIP risikerer at ødelægge de politisk-demokratiske handlemuligheder de næste halvtreds til hundrede år om ikke for altid.

Anders Barfod, Jan Frederiksen, Dan Johannesson, Janus Agerbo, Peter Hansen, Torben Selch, Henrik H. Hansen, Anne Eriksen, peter fonnesbech, Tue Romanow, Thorbjørn Thiesen og Niels Erik Nielsen anbefalede denne kommentar
Lars Jorgensen

Jeg skal ikke gentage mine mange links til den enorme udbredte frygt og kritik af TTIP projektet, der kommer fra miljøforeninger, politikere og fagforeninger mv. i USA og i Europa. Mine mange, mange links kan findes på de tidligere artikler omkring TTIP fra Jørgen Steen Nielsen her i Information.

Jeg skal blot nøjes med at gentage et enkelt link, der netop forklarer, hvordan TTIP vil kunne betyde, at al progressiv politik vil blive udelukket i fremtiden, hvis aftalen indtrædes. Hvis aftalen tiltrædes af vores nuværende regering, så glem alt om at være vred og frustreret over Corydon og co.'s 21 milliarder foræring til Goldmann Sacks, glem alt om den forfejlede folkeskolereform, glem alt om deres træden på kontanthjælpsmodtagere og de arbejdsløse, glem alt om at de samtidig gav store skattelettelser til erhvervslivet (som selv Cepos indrømmede ikke ville give vækst). Glem alt om de ting ... For det er INGENTING ift. den fejl det vil være, hvis regeringen tiltræder TTIP. For så har de ikke alene ødelagt politiske ting nu - de har også ødelagt politikken for denne og de næste generationer... - Pres dine politikere til at sige nej!

Obama Seeks Fast Track for TPP, Trade Deal that Could Thwart "Almost Any Progressive Policy or Goal" http://www.democracynow.org/2015/3/19/obama_seeks_fast_track_for_tpp

Preben Haagensen, Jan Frederiksen, Dan Johannesson, Janus Agerbo, René Petersen, Peter Hansen, Henrik H. Hansen, Peter Jensen, Toke Andersen, Niels Erik Nielsen og Thorbjørn Thiesen anbefalede denne kommentar
Søren Skafte

En TTIP-aftale vil styrke økonomi og beskæftigelse
EU-Kommissionen har beregnet, at en frihandelsaftale med USA kan styrke EU’s økonomi med 120 mia. euro (900 mia. kr.), give en gennemsnitlig EU-familie en årlig gevinst på 545 euro (godt 4.000 kr.) samt skabe hundredetusinder af europæiske job. I en dansk kontekst har Dansk Industri vurderet, at aftalen kan øge Danmarks eksport med 27 mia. kr., skabe 15.000 nye job samt gøre mange varer billigere for danske forbrugere.
De beregnede positive konsekvenser af en frihandelsaftale forudsætter, at den øgede konkurrence henover Atlanten vil gavne nogle virksomheder, mens andre virksomheder vil gå tilbage eller helt ned. Sådan er det jo. Det forudsættes samtidig, at den arbejdskraft, der afskediges som følge af den øgede konkurrence, vil få job i andre virksomheder, der vokser i kraft af handelsliberaliseringen. Der er ingen grund til at skjule, at mekanismen, der vil sikre denne udligning, er ændring i prissignalerne, herunder lønningerne: arbejdsløshed vil lønningerne i de berørte sektorer falde så meget, at alle igen kan finde afsætning for deres arbejdskraft.
EU-Kommissionen og andre analytikere forudser vækst i den samlede handel mellem TTIP-landene. Samtidig vil TTIP i visse sektorer betyde et pres på løn m.m., som følge af den skærpede konkurrence med USA, der producerer billigere i kraft af lavere lønninger. Hvis Europa skal høste alle fordelene ved en frihandelsaftale, vil der i en række europæiske lande være behov for gennemgribende arbejdsmarkedsreformer, der kan øge fleksibiliteten.
De antagelser, der ligger til grund for beregningerne, er jo ikke grebet ud af luften, men bygger på anerkendt økonomisk teori om baggrunden for og virkningen af international handel: fra Adam Smith, der pegede på betydningen af international arbejdsdeling, David Ricardos teori om komparative fordele, der siden af bl.a. E.F. Heckscher og B.G. Ohlin er udbygget ved at inddrage bl.a. forskelle i resurseudrustning og tekniske forhold som skalaafkast.
Danmark har taget hul på de nødvendige reformer, mens lande som Frankrig, Italien m.fl. endnu vægrer sig. Man skal ikke underkende, at fagforeninger i en række lande har store forbehold over globalisering og øget konkurrence og de ubehagelige reformer, som mere åbne økonomier vil nødvendiggøre.

Troels Larsen

@Lars Jørgensen
Jeg giver dig ret i, at TTIP bør være et prioriteret samtaleemne med ens politikere - især når/hvis man møder dem i forbindelse med valgkamp.

Jeg er dog ikke helt med på, hvorfor du vælger (når du nu kun vil inkludere et link) at inkludere et link, der omhandler TransPacific Partnership aftalen, der er en aftale mellem USA og 11 stillehavslande.

Niels Engelsted

Husk nu, at Anders Fogh Rasmussen og andre har kaldt Transatlantic Trade and Investor Partnership for et Økonomisk Nato. For det internationale samfunds venner, bør det vel også tælle med, alt er jo ikke penge.
http://raeson.dk/2014/eu-og-usa-putin-puster-nyt-liv-i-oekonomisk-nato/

Troels Larsen

@Søren Skafte
Vil den følgende konkurrence ikke blot betyde et ræs mod bunden i forhold til løn? Med dertilhørende udhuling af velfærdsstaten (for vi skal jo være konkurrencedygtige), til gavn for de største virksomheder og stort set ingen andre.

Det er muligt, at der skabes mere vækst, men vil mer-væksten blive fordelt ligeligt `(og komme os alle til gode) eller vil det blot betyde et langsomt voksende skel mellem de rigeste og de fattigste?

Anders Barfod, Preben Haagensen, Jan Frederiksen, Janus Agerbo, Peter Hansen, Laurids Hedaa, Henrik H. Hansen, Henrik Klausen, Philip B. Johnsen og Herman Hansen anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

Tvivlsomme tænketank argumenter er der som vanlig nok af. Men som vælger i et demokrati - Det bilder jeg mig i det mindste ind jeg er, nok mest fordi det er blevet hamret ind i mit hovede gennem år tier. Men den virkelighedsopfattelse begynder efterhånden at falme noget - tænker jeg tilbage på 2 kendsgerninger gennem historien.

For det første lovede de danske borgelige politikere tilbage i slut 80'erne, at et ja til EU ville betyde fremgang og at et nej til Maastricht aftalen (Traktaten om den Europæiske Union - TEU) ville betyde et tab på mindst 200.000 arbejdspladser i Danmark. Her 25 år senere taler den virkelighed Danmark befinder sig i sit tydelige sprog som konsekvens af Maastricht aftalen. Flere 100.000 arbejdspladser er forsvundet ud af Danmark til øst europæiske EU lande p.g.a. markant lavere lønninger, betydelig dårligere arbejdsforhold, samt betydelig ringere miljøregler. Samlet set et faldbud på de goder og rettigheder Danmark repræsentere og har opbygget gennem et århundred. Dernæst er der kommet omkring 100.000 øst europære til Danmark for at arbejde på lav kompetance arbejdspladser, som har presset 100.000 ressource svage danskere ud af arbejdsmarkedet og lagt et enormt pres på det danske velfærdsytem. Et pres, som særligt borgerlige politikere har udnyttet til, at argumentere for at skære betydeligt i særligt overførelsesindkomster i et skridt på vej mod super lavtløns arbejdspladser i Danmark efter tysk forbilled med mindste lønninger på omkring 70 kr. i timen før skat. I alt har Maastricht aftalen kostet danskerne op mod 300.000 arbejdspladser og banet vejen for et fremtidigt lavtlønsområde med mulige lønninger helt ned til 70 kr. i timen før skat.

For det andet, så har USA ALDRIG gjort noget som helst i historien med mindre det har kunnet betale sig for USA. Og USA er kommet under et voldsom stort økonomisk og magt politisk konkurrence pres fra kommunistiske Kina. Et pres, som meget vel er på vej til, at placere USA som nummer 2 på verdens økonomiske, militære og politiske verdens scene inden for en ganske kort åre række. Senest med Kinas udspil til en ny verdens udviklingsbank Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB) som mange europæiske lande, herunder Danmark, har tilsluttet sig tros amerikansk modstand. TTIP skal derfor først og fremmest ses i lyset af USA's interesse i at bevare magt, frem for en økonomisk udvikling og fremgang i Europa. Med andre ord vil TTIP først og fremmest være til for USA og vil mere end højst sandsynlig koste EU flere 100.000 arbejdspladser og være en forhindrig for EU i at udvikle et positivt partnerskab med verdens fremtidige dominante område sydøst Asien, samt ligge en yderligere dæmper på EU's forhold til Rusland.

Så TTIP? Nej tak.

Preben Haagensen, Peter Hansen, Laurids Hedaa og Niels Erik Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det kan ikke siges for ofte, at de kære politikkere, driver samfundsundergravende virksomhed og føren befolkningen bag lyset, det er den politiske dagsorden, at blive ved med at vrøvle om fordele af ISDS Investor-state dispute settlement og TTPI Transatlantic Trade and Investment Partnership, lobbyisterne bag denne artikel, det er en skændsel imod befokningen.

Hvorfor skal der være handelsregulerende tiltag imod USA, hvad er det Danmark blåstempler ved de aftaler med USA?

En ureguleret finanssektor, de 85 rigeste mennesker i verden, ejer det samme, som de 3,5 milliarder fattigste mennesker i verden.

Krig efter krig, den aktivistisk udenrigspolitik, for stabile olie priser, ved beskyttelse af vestens investeringer og indsættelse af vestlige venlige regeringer.

USA dræber en masse 'terrorister' i Afghanistan, lærer dem hvad demokrati er, tja nu gider de ikke engang, at være der længere, men bomber de heldige afghanere hjemme fra, afghanerne får lov til at lærer, hvad demokratiet kan, med bevæbnede droner, fjernstyret af en teenagere, fra et kontor i USA, et 8-16 job, med en almindelig månedsløn, det siger sig selv, det er ikke videnskab, det er drab/terror i juridisk forstand, det er udrydelse af mennesker, der er helt "uden" mulighed for forsvare deres uskyld eller, at anger deres eventuelle skyld, drone terrorisme, er ikke, at forveksle med krig, hvor man kan overgive sig og påråbe sig, en krigsfanges rettigheder.

Det økonomiske apartheid systems USA, har generation efter generation af fattige farvede amerikanere, amerikanere der behandles som andenrangs borgere, foruden 20 millioner illegale indvandre, der arbejder som slave arbejdere, uden rettigheder overhoved i USA.

Blåstempling af USA's fracking olie bobleøkonomi, hvor regningen sendes til vores børn og børnebørn, vækst på andres bekostning, udnyttelse af fattige menneskers sårbarhed til udbytning og krig for beskyttelse af investeringer i olie producerende lande, for vækst i USA, det vil EU konkurrere med.

Nej tak!

IPCC 'prøver' at forklare politikkere og økonomer mf.
"80% af verdens kendte, også 'de danske olie, gas og kul reserver', skal blive i jorden, for ikke klimaet skal tage, en dramatisk drejning mod kraftigere katastrofer.

Det er da også frækt af Jørgen Steen Nielsen, at blive ved med, at tale om realiteterne og prisen for vækst, når politikkerne lige står og skal til, at købe forældede kampfly, der skal sikre, fortsatte billige fossil brændstof priser, når USA's fracking bobleøkonomi mister pusten og arbejdspladser, er der også i skidtet. Øv!

'Vækst på andres bekostning'
Fra link: "Golfstrømmen taber fart, hurtigt.

"En stor kold plet i det nordlige Atlanterhav kan være vidnesbyrd om, at Golfstrømmen svækkes foruroligende hurtigt på grund af den globale opvarmning og indlandsisens afsmeltning, siger forskere i nyt studie" og "Det handler om mere ekstremt vejr med bl.a. flere kraftige storme i Europa og USA, forhøjede havstigninger langs USA’s østkyst, ændrede økosystemer i havene med konsekvenser for fiskeriet m.m."

Link: http://www.information.dk/528601

Lars Jorgensen

@ Søren Skafte det er ren propaganda, du er ude i. Fra de samme neoliberale politikere i de Europæiske lande og fra den Europakommission der er ved at køre Europa i sænk med deres tilsvarende forfejlede austerity-politik mv.

Gå dog ind og tjek nogle af link som jeg har slået op tidligere - fra nogle af verdens bedste økonomer! Herunder ikke mindst Joseph Stiglitz - der så vidt jeg ved blev udelukket fra at deltage i TTIP i USA, hvor han oprindelig var udpeget til at deltage. Men også fra økonomer som Dean Baker (der skrev en bog der forudsagde finanskrisen - inden den indtraf) og Robert Reich (økonomisk rådgiver for tre amerikanske præsidenter) - der alle slår fast, at TTIP slet ikke rigtigt handler om handel... Hvor den kritiske argumentation også handler om, at beregninger om store økonomiske gevinster er ganske overvurderede, fordi der i dag allerede er en enorm handel mellem de to kontinenter.

TTIP handler om den korporative magt og lobbys mulighed for at sætte sig på politiske betingelser, der kan og vil gavne dem i deres fremtidige investeringer og forretninger. Og i det spil taler vi om en enorm undertrykkelse af arbejdsforhold, miljøforhold, velfærd og politisk regulering i det hele taget. Kom dog ind i kampen Skafte og kig på de kritiske indsigter, der findes, istedet for ukritisk at propagandere for TTIP.

Eller du er måske (også) på lobbyisternes lønningsliste...?

Preben Haagensen, Jan Frederiksen, Janus Agerbo, Peter Hansen, Laurids Hedaa, Tue Romanow, Henrik H. Hansen, Anne Eriksen, Mikkel Dahl, Henrik Klausen, Steffen Nielsen, Herman Hansen og Niels Erik Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Erik Nielsen

Du har muligvis ret Lars Jørgenen, ifølge nogle fremstillinger er TTIP er de transnationale firmaers angreb på de amerikanske og europæiske civilsamfund -- med henblik på at minimere lokale reguleringer, som lægger barrierer i vejen for firmaernes internationale aktiviteter og produkter. Og dette under økonomisk strafansvar for de individuelle nationer (ISDS).

Så i princippet kan forbud mod fracking og genmodificerede fødevarer, regulering af finanssektoren, lønmodtagerrettigheder, beskyttelsen af privatliv på nettet, copyright regler, skatter og afgifter, ja potentielt set alt komme under den hat? Det afhænger blot af, hvad de forskellige transnationale specialinteresser kan komme afsted med?

Det bliver ihvertfald ikke det Danmark du kender.

Preben Haagensen, Peter Hansen, Laurids Hedaa, Anne Eriksen, Henrik Klausen, Philip B. Johnsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Lars Jorgensen

Når jeg (også) sætter link ind til andre aftaler end TTIP - så er det selvfølgelig fordi, det er de samme problemer, man finder i de andre tilsvarende aftaler. De samme indvendinger og bekymringer osv.

Steffen Gliese

Men det er den stik modsatte vej, vi skal gå, Søren Skafte. Vi skal ikke tjene mange milliarder mere, men sørge for at dele det, der allerede er en ufattelig velstand, der vil give de europæiske folkeslag en helt grundlæggende materiel tryghed i al fremtid, hvis vi samtidig sørger for at omstille energien til klimagas-neutral eller ligefrem -negativ. Dette vil et kulbrinteforelsket USA aldrig medvirke til, USA er dagen af i går med en økonomisk logik, der ikke hænger sammen.

Preben Haagensen, Peter Hansen, Anne Eriksen og Herman Hansen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

I gamle dage var der noget, der hed de alliancefri lande. Det var hovedsageligt de socialistiske lande udenfor Warszawapagten.
En ny alliancefri union bør opstå med Norge, Island, Danmark udenfor EU, Schweiz og Uruguay plus evt. nogle få flere lande i Syd- og Mellemamerika. Dette ville ikke være verdens største økonomi, kun verdens stærkeste.

Steffen Gliese

I gamle dage var der noget, der hed de alliancefri lande. Det var hovedsageligt de socialistiske lande udenfor Warszawapagten.
En ny alliancefri union bør opstå med Norge, Island, Danmark udenfor EU, Schweiz og Uruguay plus evt. nogle få flere lande i Syd- og Mellemamerika. Dette ville ikke være verdens største økonomi, kun verdens stærkeste.

Martin Nygaard

UFORSTÅELIGT
... hvordan danske politikere igen er muse-stille.

Enten forstår de ikke TTIP - eller også forstår de TTIP godt nok til at de i sagens pilrådne natur ikke tør eller vil stå på mål for en transatlantisk spændetrøje, i et valgår.

Fu*k demokrati. Det her er 2015. Money rules the world!

Peter Hansen, Anne Eriksen, Mikkel Dahl, Henrik Klausen, Rasmus Knus, Herman Hansen, Philip B. Johnsen, Lars Jorgensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Lars Jorgensen

Man kan sammenligne den korporative lobbys politiske tænkning og interesse med Cepos' (som jo er en helt tilsvarende lobby) politiske tænkning og interesse. For begge parter vil TTIP kunne give økonomisk vækst - også i de forventede beregninger - vi skal jo fx blot have pres på lønninger og miljø- og arbejdsrettigheder og overenskomstmæssige krav sat ned...

Philip B. Johnsen

Der er brug for en udvikling, der skabere og understøtter kritiske forbrugere, der igen kan stille krav om, politisk regulering af marked, så det tjener borgernes interesse, det er da grotesk, at manglende regulering har skabt en verden, hvor de 85 rigeste mennesker i verden, ejer det samme, som de 3,5 milliarder fattigste mennesker i verden.

Lau Dam Mortensen

Hvis virksomheder skal kunne sagsøge regeringer, skal personer vel også kunne sagsøge virksomheder.

Peter Hansen, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

I 80erne og 90erne skulle vi forholde os til betalingsbalancen, som gradvist fik det bedre og bedre. I dag skal vi forholde os til BNP, der til gengæld er totalt uhåndgribeligt og derfor ubrugeligt.
Det tæller at skabe noget værdifuldt, blivende og opbyggende, men denne værdi er umålelig. Det er imidlertid den, samfund bygger på. Denne grådighed, der desværre nu også har indtaget danskerne efter mange årtiers tapre modstand.

Lars Bo Jensen

Jeg er enig i at TTIP ikke er nogen god ide og at det ikke vil være nogen fordel for Danmark, når EU går med i aftalen. Og det gør vi jo, os europæere, lad os nu ikke være naive om hvor meget demokrati der er i EU's beslutninger.

Men er forargelsen over ISDS Investor-state dispute settlement ikke en smule dobbeltmoralsk.

Danmark, repræsenteret ved Danida, har i mange år brugt ISDS, når vi i samarbejde med private firmaer, skulle "hjælpe" u-lande til at få danske virksomheder til at investere, ved hjælp af den skatteyder finansierede eksportstøtte, vi normalt omtaler som ulandshjælp.

Henrik Klausen

Det eneste, der er sikkert med denne aftale, er at den vil forringe forbruger- og miljølovgivningen.

Henrik H. Hansen, Anne Eriksen og Troels Larsen anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

"Det betyder, at hvis TTIP-aftalen rammer et givent erhverv i EU, fordi mere konkurrencedygtige amerikanske virksomheder får øget markedsadgang, og dette fører til nedgang og fyringer i det pågældende erhverv, så får det i CGE-modellen ingen overordnet effekt på beskæftigelsen, fordi modellen – pr. definition – opererer med ligevægt i form af fuld overførsel af de arbejdsløse til nye job i andre sektorer."
Og i år 2026 kommer Jesus igen og frelser os allesammen. Det er det, som ligger i ordet Frelseren - per definition.

Niels Erik Nielsen

USA har i de seneste årtier oplevet en dramatisk de-reguleringsbølge, blandt andet med afregulering af finanssektoren og udmanøvrering af fagbevægelsen, privatisering af for eksempel postservice og uddannelser (dybt ind i folkeskolesystemet), fjernelse af hindringer for betaling af politikere for varetagelse af specialinteresser, og fjernelse af internationale "handelsbarrierer".

Argumentationen er og har hele tiden været, at det ville forbedre økonomien, i sidste ende til gavn for alle, men realiteten er mig bekendt, at stort set alle indkomstforbedringer de senest 20-30 år er gået til de 1% i toppen, mens de fleste andre grupper har oplevet stilstand eller tilbagegang. Så når man spørger, om det "hjælper Europa", bør man også spørge, "hvem i Europa".

De amerikanere, som er kritiske (mildt sagt) overfor denne udvikling, råber stadig mere højlydt om et USA i frit fald på /alle/ velfærdsparametre og henviser indimellem til europæiske -- ikke mindst skandinaviske -- eksempler på hvordan høj velfærd og relativ retfærdighed kan kobles med økonomisk velstand og et forretningsvenligt miljø.

Jeg vidste ikke meget om TTPI før denne artikel og denne tråd, men for mig ligner det mest af alt de amerikanske kooperationers næste drømme-epoke; i samarbejde med internationale, europæisk funderede erhvervsinteresser kan de med TTPI udbrede deres umådelige hjemlige succes (målt i individuel profitter) til det transatlantiske domæne, og således bidrage til at USA bliver en model for Europa og Skandinavien snarere end omvendt.

Jeg ser, at nogle forudser tab af 600.000 arbejdspladser i Europa som følge af TTPI, og at nogle regner med at folk kan omplaceres; hvad det end bliver,indikerer det måske, hvem der kan trække det korte strå, når de formodede (men stadig lettere suspekte) gevinster skal uddeles. Jeg ved da heller ikke, hvorfor eksperimentet skulle falde anderledes ud her i Europa, end det har gjort i USA.

Lene Christensen, Preben Haagensen, Laurids Hedaa og Lars Jorgensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Der er om noget brug for folks oprør imod denne evindelige snak om fleksibilitet og omstilling.

Ivan Breinholt Leth

"Rapporten ser også på andre aspekter af aftalen, herunder det kontroversielle ISDS-element, dvs. det overnationale voldgiftstribunal, der skal give investorer øget beskyttelse mod regeringsindgreb."
Når man giver virksomheder mulighed for at sagsøge (suveræne) stater, giver man samtidig virksomheder samme juridiske status som stater. Suveræne stater vil herefter ikke længere være suveræne. Det bliver første skridt på vejen til, at transnationale virksomheder opnår en slags verdensherredømme.

Lene Christensen, Niels Erik Nielsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Lars Bo Jensen 10:42
Jeg forstå godt, du ser fordele ved ISDS for, de fortrinsvis non-profit organetioner der virker internationalt, men det er en helt anden historie, når det handler om virksomheder, der har økonomisk styrke som nationer, der uden om demokratisk kontrol, kan påvirke enhver afkørsel i verden.

Philip B. Johnsen

Afgørelse ikke afkørsel.

Set med lidt globale briller er det giganternes kamp - som også får Information til at slette ens indlæg. Det synes at være dinosaurernes krampagtige dødskamp for at bevare det globale herredømme - men synes nu at have fået et alvorligt knockout slag.

Men forunderligt nok har B.dk dog bragt en artikel - som nato-nisterne nok helst have set forbigået befolkningen. Det burde da ellers være Breaking-News.

http://www.b.dk/globalt/kinas-nye-udviklingsbank-splitter-vesten.

Selvfølgelig skal vi ikke have et TTIP - vi skal jo handle og vandle sammen - alle - globalt. Og da ikke i et lukket 1-3-5-9-13 Eye system. "Dem" og "Vi".

Det er jo det det handler om - krisen i Ukraine, sanktioner mod Rusland og de nye skærpede sanktioner som Obama har pålagt Venezuela - grundet at de anser landet som en terrortrussel imod USA. Mak ret - også i dit lands indre anliggender - eller vi sanktionerer dig i knæ.

Hvis vi melder os ind i et dette lukkede system - som udelukker de nye stærke økonomier - ender vi som kustoder i et museum.

Søren Skafte:

Her et lille råd, hvad enten du er den berømte statskonsulent og Ridder af Dannebrog eller ej.
Hvad der i visse kredse måske opfattes som sober og ærlig retorik bliver andre steder genkendt som en arbejdsmiljøskade (i bedste fald) eller en tom messen fra de forreste, mest fanatiske rækker i menigheden.

Jeg skal ikke dømme om hvis opfattelse, der er mest sober, men du er vel klar over, at du skrev 'sådan er det jo' uden at fortrække en mine?

De beregnede positive konsekvenser af en frihandelsaftale forudsætter, at den øgede konkurrence henover Atlanten vil gavne nogle virksomheder, mens andre virksomheder vil gå tilbage eller helt ned. Sådan er det jo.

Anne Eriksen, Steffen Gliese, Lars Jorgensen og Henrik H. Hansen anbefalede denne kommentar
Niels Erik Nielsen

Det har vi åbenbart allerede i Europa. Svenske Vattenfall har for eksempel sagsøgt Tyskland to gange, først for at stille udledningskrav som betingelse for at give Vattenfall tilladelse til at opføre et kulfyret kraftværk (Tyskland frafaldt kravene), og siden for en beslutning om at udfase atomkraft efter Fukushima (pågår stadig).

http://www.washingtonpost.com/opinions/harold-meyerson-allowing-foreign-...

Talrige amerikanske firmaer (Google, McDonalds, Amazon, Microsoft) har jo bøvlet med Europæiske love (nationale og EU) vedrørende lønmodtagerrettigheder, monopoler, privatlivsbeskyttelse osv. Det ville formentligt blive ulige nemmere for dem at operere uhindret med TTPI.

Lars Jorgensen, Philip B. Johnsen og Henrik H. Hansen anbefalede denne kommentar
Niels Erik Nielsen

Okay, min sidste kommentar var så en respons til Leth's kommentar.

Niels Erik Nielsen

Men - angående ISDS - Merkel vil ikke være med til den slags! :
http://www.reuters.com/article/2014/09/25/us-trade-eu-canada-idUSKCN0HK1...

Jeg ved ikke, om vi kan takke Vattenfall for det, men for en sikkerheds skyld: Tak Vattenfall!

Herman Hansen

Ja, jeg siger altså bare CEPOS. Som vanlig ha ha ha

De eneste reelle vinder af TTIP, TISA og alle andre neo slaveri aftaler er neo liberalistiske finans virksomheder som amerikanske Blackrock og Goldman Sachs, som dirigeres af magtens mørke fyrster, verdens rigeste 1%.

De helt helt store tabere bliver lønmodtagerne i EU, herunder i særdeleshed de danske grundet høje lønninger og et højt udvikletvelfærdssytem. TTIP er den hurtigste vej til forarmelse af EU's borgere og til undergravelse af demokratier i EU, som delvis kommer til at underkaste sig amerikanske regler. EU bliver på det nærmeste lidt groft sagt en amerikansk koloni gennem The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) aftalen.

Lene Christensen, Lars Jorgensen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Lars Jorgensen

Gad vide hvad konsekvenserne kan blive for den fremtidige naturbeskyttelse...?

Nedenstående link har sådan set ikke noget med TTIP at gøre, men det er da værd at have med, når man overvejer, hvor farlig TTIP er for den fremtidige politik.

10 of Europe's best national parks … that you've probably never heard of - 30. marts 2015

http://www.theguardian.com/travel/2015/mar/30/10-europe-best-national-pa...

Som man ser det i medierne er det hele vendt rundt 180 grader i denne lovgivnings anskuelser. Det sker i forventning om større og større erkendelse af hvor meget de største corporationer røvrender alt og alle... Så vender man denne absurditet 180 grader, i forventing om at det som altid har den ønskede effekt: Størst mulig forvirring. I sproget over altlanten er alt også omvendt for maksimal forvirring - derovre er de "liberale", de mest venstreorienterende... Tag ikke fejl: alle disse underliggende diskurser er vendt 180 grader på kryds og tværs, men oftest, kan man tage og vende den 180 grader, så passer tingene mere: Der er ved at blive lavet lovgivning der forhindrer enhver national selvstændighed, selvom det burde være omvendt, At landene nosser sig sammen, tager magten fra disse sorte huller.

Lene Christensen, Lars Jorgensen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Pressen vil helst ikke forklare sammenhæng, så detter er en genudsendelse, men en (syntes jeg), vigtig påmindelse om alvoren, der ligger bag hensigten med TTPI og ISDS indførsel af den USA'ske styreform som afløsning for demokratiet plutokratiet.

USA har beholdt slave og slave ejer mentaliteten i det økonomiske apartheid system, USA's manglende sociale fundament, skal ikke forveksle med, demokrati i europæisk forstand, med retsstat, i USA og nu mere i Danmark, er det blevet, dem og os.

Politikkere fremstiller TTPI og ISDS, som globalisering og nødvendighedens politik, det handler ikke om os, det er ikke noget politikkere vælger, sådan er det jo, men ved danskere, hvor det bære hen ad, jeg vil have lov til, at tvivle på det, for der er altid et valg, man kan altid beslutte, at ville noget andet, i Danmark holdt vi slaver, spørgsmålet er, ligger det i blodet?

ULIGHED!

Det økonomiske apartheid systems moder USA, er plaget af generation efter generation af fattige farvede amerikanere, amerikanere der behandles som andenrangs borgere, hvordan kan det forekomme, slaveriet er det ikke afskaffet?

Slaveriet er afskaffet, det skulle man tro, men sandheden er en anden og den er på vej til Danmark, faktisk er den her allerede, men det bliver meget være på sigt, hvis udviklingen får lov til, at fortsætte, hvor de socialt udsatte, som de farvede amerikanere, må tage 'to job', kun for at få brød på bordet til børnene, men ikke det hjælper ikke, deres børn nok, til at børnene ikke selv, arver denne skæbne, nu sker det samme her i Danmark.

Løndumpningspolisik for de socialt udsatte, fører til lavere skatteindtægter, der resultere i løbende udfasning af velfærdssamfundet og over i forsikringssamfundet, som kun de rige har råd til.

Det starter med faldende skatteindtægter, i takt med lønnen falder for de fattige, samtidig med de rige får skatte nedsættelser, foruden den stats beskyttet skatteunddragelse, de rige får hjælp til, ved direkte hjælp fra staten, som DONG salget, Thule-basen service aftalen og de internationale virksomheder, der ikke betaler skat i årevis, eller indirekte, hvor staten ikke forfølgere skatteunddragelse, som i de udlandske skatte sager, der bliver ikke råd til velfærd og 1-2-3 det USA'ske økonomiske apartheid system, er indført i Danmark, hvor fattigdom bliver arveligt, forårsaget af børns fysisk dårlig trivsel fra barnsben, ikke råd til ordentlig mad og sundhed generelt, for mennesker uden en sundhedsforsikring og derved ikke mulighed for, at bryde negativ social arv.

'Negativ social arv' Fra link: "Tænk hvis hele dit liv, var værre end din dårligste dag"
Link: http://www.avisen.dk/kun-psykopater-kan-ikke-forstaa-fattiges-problemer_...

Lars Jorgensen

Kig på bogen The Extreme Centre - A Warning af Tariq Ali, der forklarer, hvordan hele det politiske spektrum (i UK) og ... medierne naturligvis er gået sammen om at støtte 'markedskræfterne'. Altså de konkrete folk med flest penge i verden. Sådan at valgdeltagelse snart er lige meget. Sounds familiar? - link til bogen her: http://www.versobooks.com/books/1943-the-extreme-centre

Corporate Europe Observatory sendte denne information ud for en time siden.

Drumroll please! We found out who has become Trade Commissioner Cecilia Malmström's new adviser on ‪#‎TTIP‬ ! but... ahem... its a corporate lawyer ...
http://corporateeurope.org/…/corporate-lawyer-appointed-spe…

Herman Hansen

Men, hvis EU indgår en TTIP aftale med USA er der så ikke tale om suverænitetsafgivelse, som EU foretager på vegne af sine medlemmer herunder Danmark og er det tilfældet skal der så ikke foregå en folkeafstemning i Danmark først om hvorvidt EU kan forpligte Danmark i en fælles EU TTIP aftale?

Og hvilken betydning har Danmarks retsforbehold i forhold til en EU TTIP aftale? Det er politisk lagt op til, at Danmark for, for hvad ved jeg hvor mange gange, skal stemme om de danske EU forbehold.

Herman Hansen

EU ender med, at bliver undergangen på det Danmark vi kender. Det nævner Socialdemokraterne sjovt nok intet om i deres valgkampagne frase.

Herman Hansen

EU ender med, at bliver undergangen på det Danmark vi kender. Det nævner Socialdemokraterne sjovt nok intet om i deres valgkampagne frase.

Lars Jorgensen

De fleste mennesker er almindelige mennesker, der ikke har fantasi til at forestille sig, at de ledende politikere er intellektuelle ignoranter... Derfor er alle mine og andres links og indvendinger til at tænke sig om og gå til deres politikere nok relativt spildte.

Men det er med TTIP som med den førte 'stramme og ansvarlige' økonomiske politik i Europa - en enorm fejltagelse. Joseph Stiglitz forklarede allerede tilbage i 2008 eller 9, at en 'stram og ansvarlig' økonomisk politik kun ville føre til større gæld i Europa og økonomisk stagnation med risiko for deflation. De europæiske politikere ignorerede Stiglitz, Krugman og andre der kom med denne faktisk ret let forklarlige og let forståelige Keynesianske pointe. I de seks år jeg underviste på en professionshøjskole satte jeg hele mit renomme ind på, at Europa ikke ville få vækst før man ændrede politik og begyndte på massive offentlige investeringer osv. - Og vi har stadig ret. Gælden er blevet større i Europa - og vi kunne have undgået det...

Det værste er, at logikken er så simpel, at det næsten gør ondt ... At de mest magtfulde politikere i Danmark, Tyskland og andre Europæiske lande ikke har fanget den. Kun stater kan tage ansvar for at sætte økonomierne på sporet igen. Og det kan de kun ved at bruge penge... Aldrig ved at spare... Og så længe de sparer, så koster det jobs, private investeringer, flere jobs, flere private investeringer osv. osv.

I de sydeuropæiske lande dør folk af den førte politik i Nordeuropa - af fattigdom og håbløshed. Det er så ufatteligt problematisk, at de fleste mennesker slet ikke har fantasi til at forestille sig, at det kan være sandt. Men det er sandt.

Logikken er ganske simpelt - Jo mere 'austerity' jo dårligere økonomi.

Læs Stiglitz fra Januar i år "The Politics of Economic Stupidity" - og jo både Stiglitz og Krugman var på dansk tv i Deadline lige før sidste valg, hvor de forklarede præcist denne logik. Jeg husker tydeligt studieværten blive endog fuldstændig overrasket over, at 'jamen alle danske økonomer siger det modsatte!'. Ja de er intellektuelt og fagligt dumme - ganske enkelt.

http://www.project-syndicate.org/commentary/politics-of-economic-stupidi...

Hvis nogen har lyst til at blive klogere på politik og økonomi idag - så kan man evt. besøge min påbegyndte hjemmeside, hvor der er en hel del links til den skarpeste økonomiske tænkning idag. Fx på denne side på hjemmesiden: http://homosociologicus.com/political-economy
samt denne - http://homosociologicus.com/neoliberalism-3

Philip B. Johnsen

Herman Hansen
Jeg er tilhænger af, et stærkt europæisk fælleskab, det er ikke det EU, jeg ser i dag, men ikke det samme, som jeg ikke ønsker, at stå sammen med europæerne, solidaritet at give afkald på kortsigtede fordele, på andres bekostning, det er det, der mangler, fælleskabet i Europa, hvor der er retstat til og for alle 'demokrati'.

Lars Jorgensen

Video-rapport fra igår - med blandt James Galbraith om, at det er nødvendigt med offentlige investeringer i Europa - især i Tyskland - hvis ikke Europa skal ende i værre problemer.
Helt i forlængelse af fx Stiglitz kritik siden 2008...

NB. Japans økonomi har prøvet deflation - at stå stille i årtier... Hvis Europa ender i deflation, kan det formentlig sende hele verdensøkonomien til tælling.

Her link til konference igår: https://www.youtube.com/watch?v=wOuEaU5Z-oM

Philip B. Johnsen

lars jørgensen
Der skal lige tilføjes, at skyklapper for klimaforandringer og økonomisk relevans af samme, høre til samme historie.

Lars Bo Jensen

Philip B. Johnsen.
Jeg må ikke have udtrykt mig klart nok, jeg går absolut ikke ind for ISDS.
Det er ca. 5 år siden jeg læste en kronik i Politiken, hvor det blev problematiseret at dansk u-landshjælp gik til at hjælpe store danske koncerner til at få sådanne udemokratiske aftaler. Dengang blev jeg overrasket over at det ikke udløste et ramaskrig, men blev ignoreret af samtlige partier og den øvrige presse.
Men nu er det så os selv det går ud over, og så er det ikke længere acceptabelt.

Sider