Baggrund
Læsetid: 7 min.

’Ingen beviser for at TTIP hjælper EU’

To tænketanke offentliggør i dag en granskning af den voksende række økonomiske analyser af den transatlantiske frihandelsaftale TTIP. Analyserne er præget af stor usikkerhed, konkluderes det. SF vil nu have regeringen til at iværksætte en uvildig granskning
Vil TTIP-aftalen give økonomisk vækst og nye job til europæiske familier – eller vil den føre til tab på op til 600.000 arbejdspladser i EU? Det afhænger af, hvilken økonomisk model og hvilke antagelser, man tager afsæt i.

Jakob Dall

Udland
31. marts 2015

Hvad kan man egentlig vide om gevinster eller tab ved en frihandelsaftale mellem EU og USA, som fjerner eksisterende toldbarrierer og strømliner europæiske og amerikanske love, regler og standarder på en række områder?

Mindre og mindre kunne man fristes til at svare i lyset af de stadig flere studier af spørgsmålet, som dukker op i takt med, at forhandlingerne om den såkaldte transatlantiske TTIP-aftale skrider frem.

Af samme grund vil SF’s Holger K. Nielsen nu have handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) til at iværksætte en uafhængig faglig vurdering af en mulig aftales økonomiske og politiske konsekvenser, herunder for Danmark

I dag i Stockholm fremlægger de to svenske tænketanke Cogito og Katalys en fælles gennemgang af hele syv foreliggende analyser af en TTIP-aftales tænkelige betydning for økonomisk vækst, beskæftigelse og husstandsøkonomi i EU. Gennemgangen, udarbejdet for tænketankene af nationaløkonomen Markus Larsson og kandidat i internationale studier Rikard Allvin, konkluderer således:

»De potentielle økonomiske gevinster ved TTIP er meget svære at forudsige, og disse er givetvis helt afhængige af aftalens endelige udseende. Dog præges de studier, som citeres flittigst i debatten, af en mængde tvivlsomme forhold og ambitiøse antagelser stablet oven på hinanden. Der findes i den nuværende situation intet bevis for, at TTIP skulle være en vitaminindsprøjtning til Europas gældsplagede økonomier.«

De foreliggende studier svinger lige fra en forudsigelse i den såkaldte CEPR-rapport om et løft for EU’s BNP på 0,48 pct. eller 119 mia. euro efter en tiårig indfasningsperiode til en forudsigelse i det såkaldte Capaldo-studie af et jobtab i EU på 600.000 og et BNP-tab, der er størst i Nordeuropa: minus 0,5 pct.

CEPR-studiet er det, som EU-Kommissionen og den danske regering konsekvent refererer til. Afgørende for resultaterne er især, hvilke antagelser man gør i det enkelte studie, samt hvilken økonomisk model man efterfølgende lader sin computer regne på.

Hvad kan politikerne enes om?

Helt centralt er ifølge de svenske tænketankes gennemgang, hvor radikalt man forestiller sig, at EU’s og USA’s eksisterende love, regler og standarder kan strømlines og dermed muliggøre en øget handel hen over Atlanten. Altså hvor langt det faktisk vil vise sig politisk muligt at fjerne eller mindske de forskelle i regelværket, der i dag udgør såkaldt tekniske eller ikke-toldmæssige handelshindringer. Jo større harmonisering, desto større økonomisk gevinst ved aftalen, hedder det typisk.

EU-Kommissionen og CEPR-studiet baserer sig i sine udmeldinger om dette på en rapport lavet af konsulentfirmaet Ecorys i 2009, som efter at have spurgt erhvervsfolk, lovgivere og eksperter til råds anslår, at halvdelen af handelshindringerne faktisk er politisk påvirkelige – i Ecorys’ terminologi ’actionable’. De regelsæt, der af konsulentfirmaet anses for urørlige i TTIP-sammenhæng, er sådanne, som er bestemt af forskelle i sprog, kultur, vaner m.m.

Af disse politisk påvirkelige, ’actionable’, handelshindringer antager CEPR i et såkaldt ambitiøst scenarie, at politikerne i EU og USA faktisk kan enes om at fjerne halvdelen via en TTIP-aftale. Det er i dette ambitiøse scenarie, EU-Kommissionen henter de tal for økonomisk TTIP-gevinst, som man vedvarende bruger i debatten – de 119 mia. euro i BNP-løft etc.

Flere af de senere studier kritiserer imidlertid disse centrale antagelser i Ecorys- og CEPR-studierne.

»Ihukommende den manglende succes for tidligere forsøg på reguleringsmæssigt samarbejde mellem EU og USA synes dette at være et meget ambitiøst (og urealistisk) mål,« skriver f.eks. politologerne Ferdi De Ville og Gabriel Siles-Brügge fra henholdsvis Ghent University og University of Manchester. De har i tidsskriftet New Political Economy offentliggjort en kritisk analyse af de modelberegninger, Ecorys og CEPR har gennemført. »En øvelse i håndtering af fiktive forventninger« kalder De Ville og Siles-Brügge de pågældende modelstudier.

»Når man ser nærmere på disse forudsigelser, bliver det ikke blot klart, at de bygger på meget diskutable antagelser, men også at disse modeller dækker over mange vanskelige og politisk følsomme beslutninger,« skriver de to politologer.

De venter, at det på en række konkrete områder vil vise sig politisk umuligt at slå bro over Atlanten, og at det ambitiøse scenarie, EU-Kommissionen henviser til, derfor er for ambitiøst. Et kritisk studie udført af Austrian Foundation for Development Research for Europa-parlamentets Grønne gruppe hæfter sig ved, at Ecorys’ skøn for ’actionability’ bl.a. baserer sig på rundspørgen blandt erhvervsfolk og derfor »grundlæggende er et mere eller mindre sofistikeret gæt fra en gruppe personer med særinteresser«. En større granskning foretaget af parlamentets forskningsservice, EPRS, taler om »fundamentale vanskeligheder« ved at definere, hvad der er politisk påvirkeligt og kalder det f.eks. en »grov forenkling«, når Ecorys opererer med én teknisk handelsbarriere for hver sektor i erhvervslivet, endskønt der inden for hver sektor er meget forskellige virksomheder og produkter, som er påvirket meget forskelligt af dagens mange love, regler og standarder.

Dagens redegørelse fra de to svenske tænketanke siger, at »EU-Kommissionens retorik præges af et åbenbart problem, når man på den ene side påpeger, at miljø- og forbrugerbeskyttelse ikke skal udvandes, og at retten til at regulere skal forsvares, samtidig med at man mener, at afskaffelsen af halvdelen af alle politisk påvirkelige ikke-toldmæssige handelshindringer er et realistisk resultat af forhandlingerne. Reelt udgøres mange af de politisk påvirkelige ikke-toldmæssige handelsbarrierer netop af lovgivning om miljø- og forbrugerbeskyttelse.«

Ecorys siger selv om sin estimering af, hvor meget regelværk der er politisk påvirkeligt:

»Endskønt det metodemæssigt er bedre end at antage, at alle regelbaserede forskelle kan håndteres, er brugen af actionability-begrebet et skøn og må nødvendigvis tolkes med forsigtighed.«

Næste skridt i øvelsen er at putte denne og andre antagelser ind i en computermodel og regne på, hvad det økonomiske udbytte af en således defineret TTIP-aftale så kan blive.

Ligevægtsmodellen

Dette er af Ecorys og CEPR samt i det såkaldte Bertelsmann-studie gjort ved brug af en såkaldt generel ligevægtsmodel, i fagsproget CGE. Også det er genstand for megen diskussion og for kritik i flere af de øvrige foreliggende studier.

Parlamentets EPRS-granskning gør f.eks. opmærksom på, at mens det er relativt let at regne på effekten af at fjerne en toldbarriere – fordi den er direkte opgjort i penge – er det ulig meget vanskeligere at oversætte en teknisk handelsbarriere – f.eks. en bestemt lovregel – til en præcis økonomisk effekt, der kan puttes ind i modellen.

»Den reguleringsmæssige kerne i TTIP gør det ekstremt svært for økonomer at få overblik over den forventede økonomiske betydning af forhandlingsresultatet,« påpeger EPRS, som samtidig finder, at der ikke findes bedre modeller til denne slags bedømmelser end den type CGE-model, CEPR har brugt.

En anden markant forenkling i generelle ligevægtsmodeller er ifølge parlamentets forskningstjeneste, at de antager »perfekt ligevægt mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft på lang sigt«.

Det betyder, at hvis TTIP-aftalen rammer et givent erhverv i EU, fordi mere konkurrencedygtige amerikanske virksomheder får øget markedsadgang, og dette fører til nedgang og fyringer i det pågældende erhverv, så får det i CGE-modellen ingen overordnet effekt på beskæftigelsen, fordi modellen – pr. definition – opererer med ligevægt i form af fuld overførsel af de arbejdsløse til nye job i andre sektorer. I et TTIP-studie udført af økonomen Jeronim Capaldo, Tufts University, bruges en helt anden type model, FN-modellen, som kan belyse ændringer i beskæftigelsen. Endskønt også denne model rummer usikkerhed og antagelser og har sine kritikere – heriblandt EU’s handelskommissær Cecilia Malmström, der kalder den »uegnet« – leverer den et bud på beskæftigelseseffekten i EU af en TTIP-aftale: minus 600.000 arbejdspladser.

SF: Giv os en uvildig granskning

Over godt 100 sider gennemgår dagens rapport fra de svenske tænketanke Cogito og Katalys de forskellige foreliggende studier og granskninger af en mulig TTIP-aftale. Rapportens forfattere konkluderer, at de økonomiske prognoser bør »tages med et ordentligt gran salt«.

Rapporten ser også på andre aspekter af aftalen, herunder det kontroversielle ISDS-element, dvs. det overnationale voldgiftstribunal, der skal give investorer øget beskyttelse mod regeringsindgreb.

»Vi håber, at den demokratiske samtale om TTIP og ISDS nu tager fart i offentligheden. Endnu er der tid til at påvirke denne aftale,« skriver tænketankene.

SF’s medlem af Folketingets Europaudvalg, Holger K. Nielsen, vil på baggrund af rapporten have den danske regering til at tage den faglige debat om TTIP-aftalens økonomiske og politiske konsekvenser alvorligt.

»I stedet for bare at sige halleluja til TTIP, som handelsminister Mogens Jensen har gjort, må den danske regering sørge for, at der bliver foretaget en uafhængig dansk analyse af det her, så vi kan få et mere kritisk syn på det og mere specifikke vurderinger af, hvad TTIP kan få af konsekvenser for Danmark og dansk økonomi, men også en vurdering af de politiske konsekvenser. Der er bestemt behov for et bedre vidensgrundlag for en diskussion, end vi har i øjeblikket,« siger Holger K. Nielsen. Han vil nu via et spørgsmål til handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) bede om en sådan uvildig granskning.

Det nuværende lettiske EU-formandskabs udenrigsminister Edgar Rinkevics sagde forleden, at TTIP-forhandlingerne, som foregår mellem EU-Kommissionen og den amerikanske regering, næppe kan afsluttes i år, sådan som det hidtil har været ambitionen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Herman Hansen

Som fællesskab går jeg helt klart også ind for EU. Men jeg går ikke ind for et fælles EU, hvis konsekvensen er en afmontering af den danske velfærdsstat, samt undergravning af danske arbejds- og løn forhold, som så tilpasses den laveste fællesnævner i EU og med TTIP endog USA. Niks du. Så er min EU sympati forsvundet som dug for solen.

Men det er der mere og mere, som tyder på vil ske, hvis Danmark forbliver i EU. Desvære.

Philip B. Johnsen

Lars Bo Jensen
Jeg husker godt, da u-landshjælp, af den tidligere regering, blev til dansk erhvervsstøtte, hvilket var en katastrofe for hjælpeorganisationen, der blev taget som gidsler i en internationaliserings kampagne, fra frivillig hjælp til en erhvervs-selvhjælp kampagne, det var en forfærdeligt behandling, af frivillige non-profit organetioner.

Tak ; )

Philip B. Johnsen

organisationer

Peder J. Pedersen

Måske vejer Danmarks og EU´s sikkerhedspolitik mere end økonomi og arbejdspladser, når den danske regering og EU-kommissionen forsøger at sælge TTIP til os. Det er vel i den sidste ende for vores egen sikkerheds skyld, at Danmark altid stiller med militært mandskab og materiel, når USA kalder, så vi kan holde os gode venner med den stærkeste dreng i klassen. Putins aggressioner har mindet os om, at Europa ikke har militær kapacitet til at forsvare sig selv uden USA´s hjælp, så hvis amerikanerne af økonomiske grunde ønsker en frihandelsaftale med Europa, er det måske klogt at sige ja tak, selv om det koster os penge, arbejdspladser og suverænitet. USA skulle nødigt miste interessen for Europa. Dette kunne være det dybere motiv bag EU´s iver for at indgå en aftale.

Jeg har ikke selv taget stilling, men anbefaler Niels Engelsteds indlæg (kl. 9:25):

”Husk nu, at Anders Fogh Rasmussen og andre har kaldt Transatlantic Trade and Investor Partnership for et Økonomisk Nato. For det internationale samfunds venner, bør det vel også tælle med, alt er jo ikke penge.”
http://raeson.dk/2014/eu-og-usa-putin-puster-nyt-liv-i-oekonomisk-nato/

Ræsons Ole Aabenhus skriver blandt andet om TTIP:

”Der er store kræfter i sving: På den ene side det sikkerhedspolitiske om at skabe et ”økonomisk NATO” svarende til det militære. På den anden side ønsket om et nyt kæmpe fælles marked, der kan trække både EU og USA ud af krisen og skabe vækst. Og på den tredje side forestillingen om, at EU og USA kan beholde deres førerposition på den globale scene ved at gå sammen i en dominerende handelsblok.”

Philip B. Johnsen

Peder J. Pedersen jeg har på fornemmelsen, at du ikke rigtig forstår, hvad der står på spil, jeg tror ikke USA, har ikke de følelser over for EU, du muligvis forestiller dig og USA har 1.000 militærbaser i 137 lande, hvis du ikke skulle være klar over det, muligvis du har glemt, 2014 årets sjældne sete, ærlige og åbenhjertige udtalelse fra USA.

"US Deputy Foreign Minister Victoria Nuland's infamous "Fuck the EU"

Fra link:
"Essentially, Brzezinski's point of view is one that guides American strategy to this day:

The US wants to keep Russia as far away as possible. If the Europeans get involved in Ukraine and harm their relations with Moscow, that is fine with Washington.

Indeed, US Deputy Foreign Minister Victoria Nuland's infamous "Fuck the EU" gaffe, can hardly be seen as a mistake.
Rather it is a logical, if somewhat vulgar, expression of America's geopolitical stance."

Link: http://www.spiegel.de/international/world/the-geopolitical-implications-...

Karsten Kølliker

(repost)

Hvis danskerne troede de levede i et forholdsvist velfungerende demokrati, så må Dong-salget, Nets-salget og nu TTIP være en brat opvågnen. USA har over de seneste årtier gennemlevet et rullende statskup, hvor Big Business gradvist har infiltreret alle afsnit af de politiske beslutningsprocesser. USA er ikke længere et demokrati, men et fåmandsvælde, et oligarki. Og private erhvervskoncerner har nu så effektivt fået udformet lovgivningen i deres favør, at traditionelle demokratiske organer som den offentlige debat, åbenhed i den politiske administration, lighed for loven er blevet fortrængt. En genindførelse af demokratiet i USA forekommer efterhånden kun tænkelig gennem en form for samfundsmæssig omvæltning.

Eftersom et oligarki aldrig nogensinde og slet ikke på dette tidspunkt af historien vil have nær den samme legitimitet som et demokrati har, er eliten indenfor oligarkiet konstant optaget af at konsolidere deres magt. Og her betjener de sig af mangfoldige redskaber, selvfølgelig først og fremmest økonomiske begunstigelser, dvs. direkte eller indirekte bestikkelse af politikere, embedsmænd m.fl., men også gennem opretholdelse af illusionen om en retsstat, blot er lovene som sagt over en kam skrevet i deres favør, således at udøvelse af loven bliver et redskab for undertrykkelse og kontrol.

TTIP er så dette oligarkis forsøg på dels at understøtte tendenserne til indførelse af oligarkier også i Europa, dels at udvide deres sfære for kontrol og derigennem konsolidere deres position. De europæiske politikere, der i hemmelighed forhandler disse aftaler, og de politikere der eventuelt efterfølgende stemmer disse aftaler igennem uden at sikre sig et oplyst mandat fra deres befolkninger, gør sig i mine øjne skyldige i landsforræderi, og de skal indstille sig på at de politiske vinde kan skifte og deres sager vil blive prøvet ved passende retsinstanser.

Anders Barfod, Preben Haagensen, Lars Bo Jensen, Morten Rasmussen, Philip B. Johnsen, Herman Hansen og Lars Jorgensen anbefalede denne kommentar
Lars Jorgensen

A pro pos et 'økonomisk Nato' - så er en del af TTIP angiveligt også en åbning for at få lov til at overvåge borgere... Og så har vi den helt specielle amerikanske form for sammenblanding af økonomiske interesser understøttet af militærmagt mv. Det er Big Brother omtrent som Orwell forestillede sig det i sine værste mareridt.

Der er lige postet en dansk analyse af TTIP idag - hvor man blandt andet kan læse følgende (der meget klart underminerer ethvert ideologisk-propagandistisk argument om, at det handler om 'toldbarrierer':

"Toldsatserne mellem EU og USA er i forvejen meget lave, typisk mellem 0 og et par procent, og handelsgevinsterne ved TTIP skal derfor komme fra nedbrydning af ikke-toldmæssige barrierer. Det handler om harmonisering af standarder og regulering."

https://www.denfri.dk/2015/01/derfor-boer-du-vaere-bekymret-ttip/

Lars Jorgensen

Sorry - artiklen er fra 19. januar 2015.

Herman Hansen

Og hvis vi bare snakker arbejdspladser og konkurenceevne, så var det langt langt billigere og effektivt, at devaluere euroen med 20%. Og vigtigst af alt EU bevare sin selvstændighed. Hvilket et ja til TTIP kan være afslutningen på.

Men omvendt, hvad hulen er det lige vi vil i Europa? Vi er sgu da rige nok. Behøver vi da virkelig mere og mere vækst i al evighed? Så længe vi bare arbejder skaber vi alle de værdier vi har behov for. Det kan ingen tage fra os. Hverken globalisering, konkurenceevne og fanden og hans pumpestok. Det kan da godt være andre dele af verden på sigt vil overhale Europa teknologisk og hvad så? Behøver vi da flyve med til månen og hvad ved jeg?

For mig gælder det udelukkende om, at skabe en bæredygtig verden til vores børn, hvor mennesket og menneskelighed er i fokus. Resten må komme i anden række og tredje række.

Vi har allerede langt langt mere end vi har brug for. Og vores selvstændighed og dermed frihed er langt mere værdifuld end alt guld i verden.

Philip B. Johnsen

Herman Hansen
Ja det er rigtigt, at når alle basale behov er dækkede, så overlever man, men kunsten er, at det sker uden, det er på andres bekostning, der er meget langt, til det mål er nået, før vores nuværende velstand er bæredygtig, om du vil, hvis du deler, denne opfattelse af retstat og bæredygtighed eller retfærdighed og lighed, så er det vores del af verden (Vesten), den der har mest, at gøre, vi har levet og gør det stadig, over evne på andres bekostning.

Hvis man vil orienteres om hvilke forestillinger og tanker, segmenter af det USA'nske oligarkis administratorer og beslutningstagere gør sig om deres lands position på kloden og specifikt om, hvordan de forstår dets relationer til Europa, så er dette foredrag af George Friedman
(http://en.m.wikipedia.org/wiki/George_Friedman)
grundlæggeren og lederen af Stratfor
(http://en.m.wikipedia.org/wiki/Stratfor)
om
'the emerging crisis in Europe',
som han holdt i
'The Chicago Council on Global Affairs'(http://www.thechicagocouncil.org),
hvis præsident Ivo Daalder (http://en.m.wikipedia.org/wiki/Ivo_Daalder)
er USAs tidligere
'Permanent Representative on the Council of the North Atlantic Treaty Organization (NATO)' fra 2009 til 2013, ligesom han var medlem af USAs nationale sikkerhedsråds stab under præsident Clinton og en af præsident Obama's udenrigspolitiske rådgivere under dennes valgkampagne i 2008:

Hele foredraget på en time og 12 min.:
'George Friedman, "Europe: Destined for Conflict?"':
https://m.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc

Eller 13 min.s citater med engelsk tale og med tyske undertekster:
'UNFASSBAR!!! US Hauptziel IST kRIEG in Europa':
https://m.youtube.com/watch?v=xi7M_P2ldsQ

Med venlig hilsen

Bill Atkins, Philip B. Johnsen og Michal Bagger anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

Philip B. Johnsen, tak Far :-) Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det udemærket kan fungere med at udvikle en bæredygtig højteknologisk verden. Men selvfølgelig er der lang vej endnu og vi har tiden mod os. Men muligt det er det. Selvfølgelig er det det. Et stort skridt i den rigtige retning er at ændre vores værdier baseret på mere vækst af det samme som hidtil. Det er nok den største barriere.

Men som sagt, vi har tiden mod os og magt tiltag, som jeg vil påstår TTIP er, er et skridt i den gale retning og for det til at se lidt sort ud.

I Danmark, Norge, Sverige tjener de rigeste 10% 2, 1 gange mere end de 10% lavstlønnede.
I USA og Canada tjener de rigeste 10% 4,5 gange mere end de 10% lavstlønnede.
(OECD)

Derfor: Nej til TTIP/ISDS

Lars Bo Jensen

Hvis EU laver en aftale med USA om TTIP vil det ikke være gældende for Danmark, vi har jo et forbehold på retsområdet. Måske er det derfor at vi har så travlt med at få fjernet det forbehold.

Lars Bo Jensen

Nej, det er jo kun fordi at modstanderne af forbeholdet, går ind for grænseoverskridende kriminalitet.
Enten er vi for en afskaffelse af retsforbeholdet, ellers må vi nødvendigvis gå ind for børneporno.

Philip B. Johnsen

Jeg kan varmt anbefale, at se og høre George Friedmans tale Mark Thalmay, har et link til 19:33, hvis nogen var i tvivl om, at USA har beholdt slave ejer mentaliteten, i det økonomiske apartheid system, at USA og USA's manglende sociale fundament, ikke skal forveksle med, demokrati i europæisk forstand, med retsstat, så kan man blot se og høre, hvad USA's holdning er i denne tale.

Lars Bo Jensen

20:56 'tilhængere af forbeholdet' mente jeg selvfølgelig.

Immanuel Kant vs. Thomas Hobbes

Europæisk fredsvilje og demokrati baseret på retsstatslighed kontra amerikansk vilje til rå kapitalistisk global magt med alle midler – det er filosofien bag TTIP kort fortalt – og langsomt vil vi vænne os til denne fortsatte amerikanske altoverskyggende dominans – at glæde os over, at ret kun gælder for almindelige mennesker, hverken for det amerikanske overmenneske i de multinationale firmaer og en vis hr. Friedmann eller de tilbageblevne og overflødige ’undermennesker’ derude i alle klodens fattigste lande …

Der er alt for mange ignoranter iblandt os – mest faretruende nogle danske politikere, der ud fra deres her citerede minimale viden om projektet, ikke viser de har fattet en bønne af filosofien bag ved dette frontale angreb på vores demokratiske samfund godt på vej til at glide ud af historien …

Anders Barfod, Lars Bo Jensen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Ja Jan Weis USA har et fundamentalistisk menneskesyn med devisen:
'Either you are with us or you are with the terrorists'

Det kan virke overvældende på de fleste, som George Friedmans tale, Mark Thalmay har et link til 19:33, helt sikkert også på politikkere, men det er virkeligheden LIVE på skærmen.

Når USA (USA'ske oligarkis, administratorer og beslutningstagere), opfatter styret, som værende jordens herskere, med absolut magt, regere styret totalitært og gør, hvad der passer styret, det er pointen i George Friedmans tale, hvad demokratiske valgte politikkere, mener om dette, er revnende ligegyldigt, til grænsen er overskredet, hvor styret har fået nok, hvorefter der anvendes magt, men USA deler da ud af gaverne, man bevare retten til, at tjene sin herre, men viljen, den ligger i USA's lomme.

Men hov, USA er da om nogen, garant for den frie vilje kapitalisme frihed, en hver er sin egen lykkes smed, det kunne næsten lyde, som USA ikke mente, de troede på Gud og liberal kapitalisme, menneskets frie vilje, men det er helt forkert, nej nej, den er god nok.

Gud har givet mennesket jorden og alt på jorden, til mennesket 'Gud skabte mennesket skabt i sit billed'
Første Mosebog 26-27-28

Det er denne tilgang til verden, der vanskeliggør kritik af kapitalisme, klimaforandringer mm. og giver USA's Gud's givende ret, til at regere verden, Gud danner det fundamentalistiske grundlag, for den liberale tilgang til kapitalisme.

Men også f.eks. Israel og bosættelserne i Palæstina, skal ses i lyst af, at store dele af amerikanerne, ikke mindst det USA'ske oligarkis, administratorer og beslutningstagere B.la. er fundamentalistiske kristne, hvor Biblen fortæller, om det lovede land, landet Storisrael, som er givet det jødiske folk ifølge Biblen.

'Esekiel 47,13–20 og fjerde Mosebog 34 løftet om Storisrael.'
Storisrael nutids Libanon, Vestbredden, Gazastriben, Israel, dele af Syrien.

In God We Trust (Vi stoler på Gud) det er USA's nationale motto, det blev ved lov vedtaget af Kongressen i 1956 derfor, er verden den, som Gud gav mennesket, med den frie vilje, verden er, så at sige, lige efter bogen (Biblen).

Peder J. Pedersen

Philip B. Johnson (31. marts 17:46)
Mit indlæg var bare et forsøg på at finde ud af, hvad de politiske magthavere i Europa inderst inde tænker om TTIP; i modsætning til hvad de siger om de økonomiske fordele ved en sådan aftale. De har ingen plan B, hvis USA gør alvor af "fuck Europ". Det er de samme politikere, der har gjort Europa til et økonomisk håndværkertilbud med sparepolitikken som svar på finanskrisen, der var et resultat af deres manglende rettidige omhu i reguleringen af den løbske internationale finansverden. Hvis Europas politiske elite ikke kan finde ud af at realisere Europas enorme økonomiske og politiske potentiale, så vil jeg trods alt hellere være i lommen på USA end på Putins Rusland.

Lars Jorgensen

Ny leak fra Wikileaks afslører alle de værste forestillinger om TTP (ikke TTIP) - ud fra de mange kritiske artikler og røster, der kommer fra miljø, fagforeninger, politikere osv. Men det er selvsagt præcist de samme ting, som den magtfulde amerikanske lobby for tiden forsøger at få ind i TTIP aftalen med Europa.

- se denne video fra igår - 31.3.2015 - Thom Hartman - seriøs kritisk kanal USA.

https://www.youtube.com/watch?v=eEdtIQBnhds

Philip B. Johnsen

Peder J. Pedersen 01. april, 2015 - 09:17
Det var, hvad jeg mente, jeg hade forstået første gang, men slaver bliver købt og solgt efter forgodtbefindende, eller bruges i krig, hvor det strategisk er fordelagtigt, at spille undersåtter ud mod hinanden.
Slaver ligger ikke trygt i lommen på ejeren, de arbejdes ihjel af bombaen, de er materiel ikke mennesker.

Peder J. Pedersen

Philip B. Johnson
Jeg har ikke mere at sige. God Påske!

Herman Hansen

lars jørgensen
31. marts, 2015 - 12:58

"Derfor er alle mine og andres links og indvendinger til at tænke sig om og gå til deres politikere nok relativt spildte"

Hvis bare de kritiske holdninger over for f.eks. TTIP, som kommer til udtryk her i kommentarene og som vores politikere forsømmer at diskutere uddybende i offentligheden læses af enkelte personer derude og medvirker til, at sætte tanker i gang, så er dine og alle andres indvendiger, som kommer til udtryk her ikke spildte - Men ok, det er nok de færreste, som interessere sig for det. Men nogen gør det tros alt og de har så mulighed for at orientere sig her.

Så er det bare ud af hullerne -
http://www.attac.de/startseite/

Sider