Læsetid: 5 min.

Jurister i kor: Nej til voldgift i TTIP-aftale

Mere end 125 amerikanske juraprofessorer vil have den kontroversielle ISDS-mekanisme ud af de transatlantiske handelsforhandlinger. Det samme vil den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet. Lav en offentlig global retsinstans i stedet, foreslår tidligere EU-kommissær
Særligt i Tyskland er den folkelige modstand mod TTIP og særligt den såkaldte ISDS-ordning vokset det seneste år. Her demonstreres foran de tyske socialdemokraters hovedkvarter i Berlin. Socialdemokraterne i Europa-Parlamentet har i højere grad blæst til kamp mod ISDS end de nationale socialdemokrater i både Tyskland og Danmark.

Tobias Schwarz

27. marts 2015

Fra EU-topmødet i sidste uge udsendte de europæiske stats- og regeringschefer en appel til blandt andre sig selv om at intensivere kampagnen for en transatlantisk frihandelsaftale mellem EU og USA, kaldet TTIP.

»Medlemslandene og EU-Kommissionen bør optrappe indsatsen for at formidle fordelene ved aftalen og forstærke dialogen med civilsamfundet,« hed det.

Appellen skal ses i lyset af, at modstanden mod TTIP-aftalen bare synes at vokse, i hvert fald når det gælder den såkaldte Investor-State Dispute Settlement (ISDS), det særlige voldgiftssystem der skal give udenlandske virksomheder og investorer adgang til erstatningssager mod EU-regeringer eller den amerikanske regering ved overnationale, private tribunaler, hvis investorerne mener, at nye regler og love fratager dem en forventet indtjening.

Senest har over 125 amerikanske juraprofessorer og universitetsansatte jurister i en fælles henvendelse til den amerikanske regering og kongres appelleret om, at ISDS-ordningen pilles ud af en TTIP-aftale såvel som af en parallel handelsaftale mellem USA og en række stillehavsnationer, kaldet TPP.

»Som medlemmer af det juridiske samfund skriver vi for at protestere mod inddragelsen af ISDS-ordningen i TPP og TTIP,« skriver juristerne.

»Virksomheder bruger grundlæggende ISDS til at udfordre regeringspolitik, -handlinger og -beslutninger, som de hævder reducerer værdien af deres investeringer. Disse indsigelser skal ikke behandles ved en almindelig domstol, men i stedet ved et tribunal af private sagførere. En sådan praksis truer den nationale suverænitet og svækker retssikkerheden ved at tildele virksomheder særlige juridiske rettigheder, tillade dem at omgå nationale domstole og udsætte USA for private voldgifter uden om retssystemet,« påpeger juristerne.

De tilføjer, at ISDS-tribunalerne ikke rummer nogen appelmulighed og heller ingen overvågning af eller kontrol med de private advokater, der sidder i dem.

Virksomheder kan ved at indbringe regeringer for ISDS påtvinge disse store omkostninger, mens regeringer ikke får nogen ret til tilsvarende at stævne virksomheder, som måtte påføre en nation skader, påpeger juristerne i fælleserklæringen.

De gør opmærksom på, at virksomheder allerede via eksisterende bilaterale ISDS-systemer mellem f.eks. et i- og et u-land i en lang række sager har udfordret regeringers beslutninger på miljø-, sundheds- og sikkerhedsområdet.

Negativ cost-benefit analyse

Parallelt med de amerikanske juristers appel har den danske forsker i politisk økonomi og investeringsbeskyttelse ved University College London, Lauge Skovgaard Poulsen, sammen med juristerne Jonathan Bonnitcha og Jason Yackee offentliggjort en 37 siders cost-benefit analyse af en ISDS-ordnings betydning for EU som del af en TTIP-aftale.

Forskerne har vurderet de økonomiske fordele for EU i form af øgede amerikanske investeringer ved en forstærket investorbeskyttelse med ISDS og holdt det op imod de sandsynlige omkostninger.

Baseret på den amerikanske regerings egne vurderinger af det aktuelle investeringsklima i EU-landene konkluderer forskerne, at USA med enkelte mindre undtagelser i dag finder det sikkert for amerikanske virksomheder at investere i EU, fordi der allerede er en god beskyttelse i spørgsmål om ekspropriation og diskriminerende behandling.

»Sammenlagt finder vi det usandsynligt, at regler om investeringsbeskyttelse i TTIP vil have nogen mærkbar virkning på omfanget af amerikanske investeringsstrømme til EU,« skriver de tre forskere.

Omvendt mener de, at en ISDS-ordning i den transatlantiske aftale »vil lede til betydelige økonomiske og politiske omkostninger for EU«, ikke mindst fordi ISDS vil give udenlandske investorer stærkere rettigheder, end de har ved eksisterende EU-domstole. Det kan lede til flere rejste erstatningssager, flere kendelser om erstatning via de private tribunaler samt ekstra sagsomkostninger for EU-regeringer.

»Om end det er vigtigt ikke at overvurdere omfanget af potentielle omkostninger, er det vores samlede vurdering, at omkostningerne sandsynligvis vil overstige enhver potentiel fordel for EU,« konkluderer forskerne og anbefaler EU at overveje alternativer til ISDS.

Protester fra parlamentet

Samtidig med at fagfolk på begge sider af Atlanten advarer, synes den politiske modstand mod ISDS som del af en TTIP-aftale at tiltage.

S& D-gruppen, den socialdemokratiske og socialistiske gruppe i Europa-Parlamentet, der til sin tid skal sige ja eller nej til en færdigforhandlet aftale, udsendte forleden en erklæring, hvori det fastslås at »S& D-gruppen modsætter sig inddragelsen af ISDS i handelsaftaler, hvor andre muligheder for at håndhæve investeringsbeskyttelse er til stede, nationalt eller internationalt.«

S& D-gruppen påpeger – i lighed med Lauge Skovgaard Poulsen og hans kolleger – at der »blandt lande med lignende investeringsbeskyttelse (som EU-landene, red.) i deres lovgivning ikke er nogen dokumentation for, at investeringsaftaler – med eller uden ISDS – har nogen betydning for investeringsstrømme.«

»Retssikkerheden er garanteret i tilstrækkelig grad i USA og EU, og det stiller spørgsmål ved nødvendigheden af nogen form for voldgiftsmekanisme ved siden af nationale domstole,« hedder det.

S& D-gruppen afviser samtidig det tilbagevendende argument fra EU-Kommissionen og fra den danske regering om, at »ISDS med det samme må accepteres som del af TTIP, fordi den vil tjene som model for kommende forhandlinger med andre tredjepartslande.«

»Vi tager stilling til alle bilateral handelsaftaler på grundlag af deres eget værd,« siger den socialdemokratiske og socialistiske gruppe.

Gruppen tilføjer, at den allerede færdigforhandlede, men endnu ikke politisk godkendte frihandelsaftale mellem Canada og EU – CETA – ganske vist rummer en reformeret og moderniseret udgave af ISDS, men »disse reformer er åbenlyst utilstrækkelige til at lukke hullerne« i aftalen.

Det fremtrædende medlem af S& D-gruppen og formand for Europa-parlamentets handelsudvalg, den tyske socialdemokrat Bernd Lange, anbefalede forleden EU-Kommissionen at lytte nøje til de kritiske røster, når der forhandles videre med USA.

»Ellers bliver det svært at skabe flertal for denne aftale i Europa-Parlamentet,« advarede Lange på sin hjemmeside og kritiserede, at kommissionen endnu ikke har taget konsekvensen af ISDS-høringen sidste år, hvor det store flertal af 150.000 europæiske høringssvar var klart kritiske.

Den tyske vicekansler, økonomiminister og formand for det tyske socialdemokrati SPD, Sigmar Gabriel, sagde i lørdags i Süddeutsche Zeitung, at »vi vil ikke – det er jeg fuldstændig sikker på – se nogen privatisering af konfliktmægling«.

Hellere global instans

I sidste uge gik så også den tidligere EU-kommissær for retlige anliggender, nuværende medlem af parlamentets handelsudvalg, den konservative Viviane Reding, på banen.

»Røsterne fra de 150.000 borgere, der svarede under kommissionens online-høring, må høres. Og hvad siger de os? At ISDS mangler institutionel forankring og legitimitet,« skrev hun på EU-sitet euractiv.com.

Derfor foreslår den konservative politiker, at man går en helt anden vej og indleder en forhandlingsproces hen mod en international og permanent investeringsdomstol, baseret på et sæt af internationale regler.

»Kun en sådan offentlig ret kan garantere legitimitet af sagsbehandlingerne, sammenhæng i kendelserne og voldgiftsmændenes uafhængighed,« mener Reding.

»Handel og retssikkerhed må understøtte hinanden, ikke undergrave hinanden,« skrev hun.

Mens en sådan foreslået ny global instans forhandles, bør man ifølge den tidligere kommissær indskrive en ’embryonal’ udgave af en sådan retsinstans i en kommende TTIP-aftale.

Hvordan det skal kunne gøres midt i et højspændt forhandlingsforløb, hvor USA indtil videre insisterer på ISDS, er svært at se.

EU’s nye handelskommissær, Cecilia Malmström, siger i en kommentar til Redings forslag om en global instans, at »jeg har allerede bedt min stab begynde at arbejde hen mod det«.

»Men jeg mener, vi skal sigte efter en domstol, der sigter videre end TTIP.«

I TTIP-forhandlingerne foretrækker Malmström og kommissionen at søge en reform af den foreliggende model, som både kan tilfredsstille de mange kritikere og opnå USA’s opbakning.

På sidste uges EU-topmøde henstillede de europæiske ledere, at der inden årets udløb foreligger en samlet TTIP-tekst som resultat af forhandlingerne med USA.

Først når teksten er færdigforhandlet, bliver den tilgængelig for Europa-Parlamentet og EU-landenes regeringer, der så skal sige ja eller nej til handelsaftalen.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Erik Karlsen
  • Lone Christensen
  • Anne Eriksen
  • Michal Bagger
  • Jens Thaarup Nyberg
  • Lise Lotte Rahbek
  • lars abildgaard
  • Lars Jorgensen
  • Dorte Sørensen
Erik Karlsen, Lone Christensen, Anne Eriksen, Michal Bagger, Jens Thaarup Nyberg, Lise Lotte Rahbek, lars abildgaard, Lars Jorgensen og Dorte Sørensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Lars Jorgensen

Hvad så Corydon og Co.?

Skal I til at træde i karakter, eller skal vi have en ny og - om muligt - langt større skandale for S, end foræringen af de (21 mia.) 21.000 millioner kroner til Goldman Sacks?

Vågn for guds skyld op - det er vore børns fremtid, arbejdsmarked og demokrati, der er på spil!

Jeg beder jer....

Jens erik vestergård, Lone Christensen og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
Lars Jorgensen

NB. og nej... Det er slet heller ikke acceptabelt, endsige godt nok, hvis I laver en tekst, hvor man udskyder visse vigtige beslutninger. Hvorfor ikke? - Nej, for det er netop den anden mulighed for at lave en rigtig skidt aftale. Set med den stærke korporative lobbys og dens bagmænds øjne. For hvis man gør det, så er det blot et spørgsmål om tid før, der findes et mere blåt og 'erhvervsvenligt' Europa, der så kan indføje alle de punkter, som erhvervslivet ønsker. - Punkter der netop handler om at underminere en demokratisk politiske indflydelse på samfundsudviklingen.

Lars Jorgensen

Glem alt om dansk indenrigspolitik, græsk krise og det kommende folketingsvalg - for en stund. Denne aftale risikerer at ødelægge dansk og europæisk politik de næste halvtreds til hundrede år - om ikke for altid.

Jeg tillader mig at gentage en række link, hvis nogen ønsker mere oplysning om sagen. Nedenstående links er en gentagelse af links til Jørgen Steen Nielsens vigtige artikel fra den 17. marts 2015: Industrilobbyister lovede 10 gange for stor TTIP-gevinst (link til den er her: http://www.information.dk/527512)

TTIP er den rene og uhæmmede neoliberalisme, dvs. deregulering - og undertrykkelse af demokrati, sikkerheds- og arbejdsforholdsregulering mmm.
Psst... kære læser: Lagde du mærke til, at Capaldo nåede frem til en beregning af TTIPs konsekvenser, der medførte en nedgang i vækst og øget arbejdsløshed i Europa?
TTIP vil være dybt, dybt skadeligt for velfærdsstaterne (og dens medarbejdere og alle de offentlige institutioner), for borgerne generelt og arbejderne specifikt ligesom aftalen er den rene gift for demokratiet. Da man enten nu eller senere (hvis man ikke lykkes med det nu...) får skrevet ind, at virksomhederne kan anlægge sag mod stater, der laver lovgivning, der kan ødelægge virksomhedernes 'forventede og beregnede' provenu. Det vil dermed blive praktisk talt umuligt at lave en lovgivning, der forbedrer miljø og arbejdsforhold mv., da regeringerne i så fald også skal godtgøre virksomhederne for de meromkostninger, der kan følge af en sådan lovgivning. Samt for de tab der kan komme af, at det så ikke længere er rentabelt for virksomhederne at fortsætte deres produktion mv.

De eneste der har gavn - enorm gavn af dette projekt, er: Erhvervslivets lobbyer i Europa og USA der arbejder massivt for dette projekt - hvor de kan få deres interesser gjort endnu mere gældende end idag. Det har fx for nylig vist sig, at aftalen kan indebærer, at man fremover ikke kan lave offentlig service. Da private virksomheder kan stævne staten for mistede indtægter, hvis man fx ønsker at føre offentlige ydelser tilbage og gøre dem til statslig virksomhed. På den måde kan aftalen altså indebære, at spørgsmålet om fremtidig privatisering versus offentlig virksomhed bliver låst fast, så det ikke længere udgør et politisk spørgsmål. Dermed låser den neoliberale aftale simpelthen demokratiet fast som et aftalespørgsmål - til virksomhedernes gunst.
linkhttp://www.dagensarena.se/innehall/ttip-hotar-aterkommunalisering-av-val...
Det er uden tvivl mest korrekt at betegne TTIP som 'en gave til virksomhederne': „TTIP ist ein Geschenk an die Konzerne“ https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/ttip-ist-ein-geschenk-an-
die-konzerne

Det er langt værre end en blanko check til virksomhederne! Ifølge verdens måske skarpeste økonom Joseph Stiglitz: “It’s much worse than a blank check about trade," Stiglitz said, "because the trade agreement has provisions that would affect a whole set of regulations that would affect the environment, worker safety, consumer safety and even the economy." TPP "would not only become the law of the land, but every other law would have to adapt to it ... and our Congress would have given up all authority in those areas.
“What are they trying to hide?” he asked.
Without naming names, Stiglitz explained that members of the business community have been privy to the agreement and have negotiated on the behalf of private interests rather than the public good.
Academics, he said, generally see it differently “even among those who were earlier supporters of free trade. ... There is an increasing recognition that today in the American economy, ... we are in a situation where the job-destroying aspects of these agreements is assured to be greater than job-creating aspects.”
He explained that the content of the TPP does not emphasize the traditional concepts of trade agreements, such as lowering tariffs and increasing imports or exports. Instead, the TPP seeks to undermine regulations in sectors like food safety, medicine and intellectual property, rendering governments and the citizenry that elects them inept in their ability to meaningfully regulate those sectors. By entangling such provisions with an agreement on international trade, the Obama administration would open up sovereign countries to unprecedented levels of interference by multinational corporations.

Se hele Stiglitz' kritik her - hvor det også forklares, at fagforeninger og andre demokrater i Obamas parti er stærkt, stærkt kritiske overfor aftaler af denne art. Ligesom det forklares hvorfor Obama arbejder for sådanne 'frihandelsaftaler'. Behøver jeg at forklare den indlysende pointe: At alle amerikanske præsidenter er købte? http://inthesetimes.com/working/entry/17732/joseph_stiglitz_on_the_trans...

Det forudses, at vi får dårligere fødevarer og fødevaresikkerhed: http://otherwords.org/this-trade-deal-will-make-you-sick/

Man kan finde mange andre artikler fra anerkendte økonomer, der er dybt kritiske overfor det spin, som lobbyerne og politikerne i USA og Europa pakker TTIP ind i. Men lad mig nøjes med et par stykker her - først fra den anerkendte amerikanske økonom Dean baker som var en af dem der først og mest klart forudså finansboblen pga. opskruede huspriser i USA, i 2002...http://bulletin.swarthmore.edu/bulletin-issue-archive/index.html%3Fp=382...

Hvad siger Dean Baker om TTIP? At det slet ikke handler om handel - men om at få dereguleret markederne, så politikerne fremover vil have mindre indflydelse på produktion, produktions- og arbejdsvilkår mv. Og så man samtidig sikrer virksomhederne overskud - nærmest skrevet ind i 'handelsaftalen'. http://www.atlantic-community.org/-/ttip-it-s-not-about-trade

Robert Reich tidligere økonomisk rådgiver for Præsiden Ford, Carter og Clinton er mindst lige så kritisk overfor TTIP - se fx dette videoklip: The Worst Trade Deal You Never Heard Of
http://robertreich.org/post/109593544790

Se den anerkendte jura professer fra New Zealand Jane Kelsey, der i årevis har været stærkt, stærkt kritisk overfor denne form for 'frihandelseaftaler' med hendes kontinent. Se fx hendes meget interessante ting omkring lækkede ting i den tilsvarende aftale TTPA Transpacifik 'frihandelsaftale', hvor hun fx gør opmærksom på, at aftalen også indebærer en plan om 'masseovervågning'. http://thedailyblog.co.nz/category/bloggers/professor-jane-kelsey/

Hvorfor går 375 europæiske institutioner og organisationer, der repræsenterer arbejdere og miljøorganisationer mv. imod aftalens indhold? The TTIP Power Grab: Handing The Corporate Thieves The Key To Your Home http://www.globalresearch.ca/the-ttip-power-grab-handing-the-corporate-t...

LO varnar: Tröga förhandlingar om TTIP kan sinka arbetares rättigheter
Publicerat 12 mars, 2015 av Johanna Senneby http://www.dagensarena.se/innehall/lo-varnar-troga-forhandlingar-om-ttip...

What is TTIP? And six reasons why the answer should scare you
LEE WILLIAMS Tuesday 7 October 2014 http://www.independent.co.uk/voices/comment/what-is-ttip-and-six-reasons...

Kort sagt: Vi behöver en debatt om TTIP – nu! - Publicerat 27 februari, 2015 av Håkan A Bengtsson Med TTIP riskerar vi att få en internationell juridisk överdomstol som förpassar politiken till ett ingenmansland. http://www.dagensarena.se/opinion/vi-behover-en-debatt-om-ttip-nu/

Lone Christensen, Ib Hansen, lars abildgaard, Rasmus Knus og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
Lars Jorgensen

Lige et link til oplysning om en tilsvarende skandale - den kørende krise i Europa... En enormt oplysende dokumentarfilm om Euroen og krisen fra 2013. Hvis den ikke er vist eller vil blive vist på dansk tv, er det ærligt talt tankevækkende... Skal borgerne ikke oplyses om ting mere... Se den!
The Secret Bank Bailout (HD 1080p) - German TV Award 2013
https://www.youtube.com/watch?v=xu5sTyAXyAo

Lars Jorgensen

Lige en nyhed fra USA fra 19. marts 2015 Democracy Now. Wikileaks afslører nu endnu mere om TTIP, hvorfor Obama og den amerikansk erhvervslobby bag ham har fået travlt med at få aftalen kørt igennem.... En aftale der kan forhindre enhver fremtidig progressiv politik:

Obama Seeks Fast Track for TPP, Trade Deal that Could Thwart "Almost Any Progressive Policy or Goal"

http://www.democracynow.org/2015/3/19/obama_seeks_fast_track_for_tpp

Lars Jorgensen

Ja, jeg beklager mine mange mange links. Men det er helt afgørende - kritisk - demokratisk oplysning. Desværre en kritisk oplysning som vi på ingen måde får gennem de danske tv-medier...

Danmarks Radios ufatteligt tamme journalistik omkring kritiske emner - og almene højreorienterede linje er en af de største skandaler i disse år.

Men det er en skandale, som de fleste ikke engang har opdaget... Lullet i intellektuel, moralsk og demokratisk søvn af .... netop DR mfl.

Lars Jorgensen

Susan George forklarer indledningsvist, at aftalen (også) vil koste alle de små landbrug i Europa...

Ligesom hun forklarer, at den europæiske 'forsigtighedstilgang' med hensyn til at lovliggøre ting, der kan være risici og farer ved - den form for forsigtighed forsvinder med aftalen, der istedet forlanger 100% viden om risici for farer, hvis ting skal forhindres i at blive handlet (Ja jeg er enig i, det lyder vildt med 100%, men det er Susan Georges ord).

Hun forklarer, at aftalen vil indebære at stater skal møde virksomheder i retten om uoverensstemmelser - en privat 'arbitrage ret' - hvor virksomheder kan gøre deres krav gældende ud fra 'elastik-definitioner'. Susan George giver et aktuelt eksempel på en sag, der endnu ikke er afgjort. - Men nu er TTIP jo heller ikke skrevet under endnu!... Men altså den aktuelle sag: Den svenske energiselskab Vattenfall har stævnet den tyske stat, fordi Tyskland som bekendt har besluttet ophøre med brug af Atomkraftværker. Beløbet som Vattenfall mener at have krav på: 4,7 milliarder Euro. Eller i danske kroner (med en eurokurs fra idag på 7,47) 4,7X7,47 = 35,109 milliarder kroner. Eller i lidt mere forståelige tal - for os om ikke for de tyske skatteborgere...: 35109 (fem og tredive tusinde et hundrede ni) millioner kroner. Sgu meget godt for en investering, man slet ikke kommer til at lave...

Ja, det er vanvid. For vores fremtid, samfund og demokrati. Ikke for de store virksomheder.

For de store virksomheder er det verdens største forretningsfidus.

Det er derfor, jeg er lidt påtrængende med mine kommentarer og links. Kære læser, hvis du var lidt mistænkelig overfor salget af Dong. Så bare tag det roligt! "You ain't seen nothing yet...."

Osv. osv.