Nyhed
Læsetid: 4 min.

Verdensbankens chef: ’Stop tilskud til fossil energi’

Jim Yong Kim foreslår en fempunktsplan, der skal redde verden fra ødelæggende klimaforandringer gennem en mere kulstoffattig vækst og indførelsen af kulstofskat
Kullageret ved kraftværket i Oroszlany i Ungarn. Verdensbanken advarer om, at en skat på kulstof er nødvendig for at nedbringe klimatruslen.

Kullageret ved kraftværket i Oroszlany i Ungarn. Verdensbanken advarer om, at en skat på kulstof er nødvendig for at nedbringe klimatruslen.

Tamas Dezso

Udland
16. april 2015

Fattige lande kan mærke »klimaforandringernes støvle på deres strube,« erklærer direktøren for Verdensbanken og opfordrer til at indføre en kulstofskat kombineret med en hurtig afvikling af statstilskud til den fossile brændstofsindustri. Begge dele vil være uomgængeligt for at holde den globale opvarmning under kontrol, mener han.

Jim Yong Kim siger, at der i udviklingslande er en langt klarere bevidsthed omkring følgerne af ekstreme vejrforhold, som beror på stigende temperaturer, end der er i rige vestlige lande. Han taler desuden for vedtagelse af en fempunktsplan, der skal levere ’kulstoffattig vækst’.

I et interview med The Guardian forud for denne weekends halvårlige møde i Verdensbanken i Washington siger Jim Yong Kim, at han er blevet imponeret over de energiske frasalgskampagner, som føres på universiteter i USA med henblik på at overtale investorer til at trække midler ud af fossile brændstofsselskaber.

»Vi har en helt ny generation, der er dybt engageret i klimaforandrings-spørgsmålet,« siger han og forudsiger, at en kulstofafgift, der bliver indført globalt, vil kunne blive fødselsforløser for en bølge af ren teknologi, der igen vil kunne løfte mennesker ud af fattigdom i udviklingslandene og forhindre den globale temperatur i at stige med to grader over førindustrielt niveau.

Jim Yong Kim kalder det desuden vanvittigt, når regeringer øger brug af kul, olie og gas ved at give tilskud til forbrugere.

Han pointerer, at i lav- og mellemindkomstlande modtager de rigeste 20 procent seks gange så meget i subsidier til fossilt brændstof som de fattigste 20 procent.

»Vi har brug for at afskaffe støtten til fossilt brændstof nu.«

Jim Yong Kim insisterer på, at det seneste fald i energipriserne betyder, at det lige nu er et bedre tidspunkt end nogensinde til at mindske de tilskud, regeringer yder til at hjælpe deres borgere med at betale deres brændstofregninger. Politikere verden over yder i dag omkring 1.000 mia. dollar årligt i tilskud til fossile brændsler, men, siger Kim: »Støtte til fossilt brændstof sender et forfærdeligt signal: Afbrænd mere kul«.

Et grønnere landbrug

Visse lande såsom Sydkorea har for nylig bebudet indførelse af kulstofafgifter som en metode til at fordyre brugen af fossile brændstoffer.

»Vi kan sikre en form for vækst, der kan beskytte kloden, ved at afkoble kulstofudledninger fra vækst. Den vækst kan vi realisere nu, men det vil blive lettere for os, hvis vi indfører en skat på kulstof,« siger Jim Yong Kim.

Han forklarer, at ud over afvikling af støtte til fossilt brændstof og indførelse af en kulstofskat, går Verdensbankens plan ud på at satse på højere energieffektivitet, udvikle foranstaltninger til at gøre landbruget grønnere og fremme tiltag, der kan hjælpe byer til at blive mindre forurenede og mere beboelige.

Verdensbankdirektøren siger, at Kinas og Indiens præsidenter er kommet under et øget pres fra deres befolkninger på grund af disse to landes stærkt forurenede byer, og at forståelsen for farerne ved klimaforandringer generelt er større i udviklingslandene.

»De mærker i højere grad klimaforandringernes støvle på struben end mennesker i den udviklede verden,« siger han.

»Konsekvenserne af den øgede hyppighed og forstærkede intensitet af ekstreme vejrrelaterede begivenheder gør et meget større indtryk i de fattige lande end i USA eller Europa.«

Jim Yong Kim hilser med tilfredshed, at The Guardians Keep it in the Ground-kampagne har fremdraget tal, som viser, at mellem to tredjedele og fire femtedele af de kendte reserver af fossile brændsler nødvendigvis må forblive uafbrændt, hvis den globale temperatur skal holdes under et loft på to graders stigning.

»At få disse tal frem er vigtigt. Så kan vi tage debatten og se, hvordan andre vil reagere. Når jeg møder erhvervsledere fra kulstoftunge industrier er deres åbenhed over for en kulstofafgift er slående. De siger: ’Lad os gøre det!’«

En global pagt

Skønt Verdensbanken har mødt kritik for at finansiere udbygning af dæmninger i udviklingslandene, siger Jim Yong Kim, at Afrika bliver nødt til at se på sit vandkraftpotentiale som alternativ til fossile brændstoffer. Han noterer sig, at Afrika for øjeblikket blot udnytter én procent af sit vandkraftpotentiale:

»Der er masser af kul i Afrika, og kommer vi ikke videre med vandkraft, vil mere kul blive en naturlig udvikling«.

Selv om sol- og vindenergi også vil blive vigtige komponenter i energisammensætningen for Afrika, ville de ikke være i stand til at levere strøm, der kan opfylder mere end et minimum af den forøgede efterspørgsel, erkender han.

En delegation fra Verdensbanken vil også deltage i klimatopmødet i Paris til december, hvor FN vil søge opbakning til en global pagt, der kan imødegå truslen fra klimaforandringerne.

Jim Yong Kim siger, at han ønsker at se disse forhandlinger munde ud i en kollektiv overenskomst, der forpligter det internationale samfund til en kulstofenergifri verden ved udgangen af dette århundrede. Enkelte lande vil selv fremlægge deres egne planer, men ideen er også at etablere en finansieringspakke, som i 2020 skal give de fattige lande 100 milliarder dollar som hjælp til at tilpasse sig klimaforandringer, til at afbødedens effekter og til at styrke den private sektors innovative evner til at finde nye metoder til at reducere udledningerne.

»Ny teknologi vil blive ansporet af at indføre en kulstofafgift«, siger Kim.

»Den vil give et meget vigtigt incitament til innovation«.

© The Guardian og Information.

Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her