Læsetid: 8 min.

Grækerne har vakt den europæiske folkestemning

Som med en tsunamis kraft har det græske skæbnedrama indtaget det offentlige debatrum i Europa. Med gårsdagens folkeafstemning er kampen om demokrati versus teknokrat- og markedsstyre i EU kommet på alles læber. Og ikke alt, hvad der siges, er kønt
Tilhængere af et nej ved folkeafstemningen samlede sig i aftes på Syntagma-pladsen i det centrale Athen, da resultatet var klart

Tilhængere af et nej ved folkeafstemningen samlede sig i aftes på Syntagma-pladsen i det centrale Athen, da resultatet var klart

Anthon Unger / Ritzau Scanpix

6. juli 2015

Op til gårsdagens græske folkeafstemning bragte det Berlusconi-ejede italienske magasin Panorama et forsidebillede af premierminister Alexis Tsipras og hans finansminister Yanis Varoufakis med røde næser, blåhvide butterflies og underteksten ’Klovner’. I flere internationale medier kaldes Tsipras til gengæld ’Grækenlands Robin Hood’, ligesom han er blevet sammenlignet med Che Guevara og afbildet som David i kamp mod Goliat.

Modstandere har kaldt Tsipras demagog og populist, det tyske Der Tagesspiegel har ladet en psykiater analysere hans tv-optræden, og EU-netmediet Politico har de seneste dage gennemført sin egen lille hjemmeside-afstemning på spørgsmålet ’Er Tsipras gal eller genial?’ – med et resultat svingende frem og tilbage afhængigt af, hvem der momentant har mobiliseret mest energisk.

På den storpolitiske scene har både EU-kommissionspræsident Jean-Claude Juncker og den tyske finansminister Wolfgang Schäuble beskyldt den græske regerings ledere for at lyve, mens andre har søgt at sværte Tsipras og Varoufakis for deres brud på magtens diplomatiske etikette med deres deltagelse i EU-møder uden slips og – for den motorcykelkørende, rygsækbærende Varoufakis’ vedkommende – løsthængende skjorte samt deres meget åbenmundede kontakt til offentligheden via uhørt aktiv twitter-virksomhed på både engelsk og græsk.

Den tidligere tyske udenrigsminister for partiet De Grønne, Joschka Fischer, hvis politisk-aktivistiske ungdomshistorie faktisk ligner Tsipras’, kritiserede i foråret den græske regeringsleder for at befinde sig i »drømmeland«, »ude af stand til at se hinsides den horisont, der markeres af partiets rødder i radikal opposition og aktivisme«.

Oprøret mod systemet

Med deres normbrydende og aktivistiske adfærd har Tsipras og Varoufakis på perfekt vis formået at personificere det oprør mod ’systemet’, som mange på begge sider af det græske drama læser ind i disse dage skæbnesvangre begivenheder. De to græske politikere har præsteret en adfærd og fremtoning, der inspirerer til henholdsvis mytologisering og dæmonisering, afhængigt af på hvilken side af konflikten man ser sig selv.

Det kan på afstand være vanskeligt at bedømme, om Tsipras’ og Varoufakis’ mange støtter i den internationale offentlighed har ladet sig forføre af de to politikeres facon og retorik, ligesom det er svært at afgøre, om den udtalte aggression mod dem i Bruxelles og Berlin skyldes deres attitude under forhandlingerne, eller snarere at deres opsætsighed opleves som en reel trussel mod de herskende ideologiske tilstande og magtforhold i EU.

Et faktum er, at striden om Grækenlands gæld med næsten en tsunamis’ kraft og hast har grebet sindene, mobiliseret kræfterne og polariseret debatten på tværs af landegrænserne i Europa. Grexit-sagen har vist sig at rumme samme potentiale for at dele vandene, opflamme sindene og mobilisere mennesker som tidligere principielle konflikter om f.eks. Irak-krig, EU-traktater og frihandelsforhandlinger. Hver konflikt har sine karakteristika og skillelinjer, men evnen til at sætte sindene i kog og udløse aktion er den samme. I fredags var #greece på et tidspunkt det twitter-tag med størst global aktivitet af alle, bortset fra genre-tagget #photo.

Læs også: Afstemningen har splittet grækerne

De seneste dage har man i Europa set en lang række manifestationer til fordel for den græske regering. I hovedstæderne Bruxelles, Berlin, Paris og Rom marcherede sammenlagt titusinder fredag til støtte for det truede græske demokrati, mens nogle snese samledes på Kultorvet i København under parolen ’Nej til afpresning og nedskæringer. Vi støtter grækerne og demokratiet’. Lørdag var der solidaritetsaktion med Grækenland i Dublin og på Trafalgar Square i London, og i torsdags gik folk gennem Glasgows gader i protest mod nedskæringskravene.

»Grækenland er, hvor konflikten udfolder sig i øjeblikket. Den sociale bevægelse i Skotland, som er imod nedskæringer og støtter demokratiet, er blot del af en europæisk og global bevægelse,« sagde Myrto Tsakatika, repræsentant for det græske regeringsparti Syriza, ved Glasgow-demonstrationen.

De solidaritetsnetværk, som op til folkeafstemningen er skudt op via internettet, hævder, at der i mere end 150 europæiske byer har været manifestationer til fordel for ’OXI’, et nej.

Økonomer som aktivister

Lige så opsigtsvækkende er, at en række fremtrædende internationale økonomer har overvundet berøringsangsten og er gået på banen med direkte anbefalinger til det græske folk om at stemme nej til pakken med strukturreform- og nedskæringskrav fra trojkaen, dvs. EU-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank (ECB) og den internationale valutafond IMF.

»Jeg anbefaler, at det græske folk afgiver et rungende ’nej’ til kreditorerne,« skrev i fredags økonomen Jeffrey Sachs, professor ved Columbia University og særlig rådgiver for FN’s generalsekretær Ban Ki-moon.

Professor James Galbraith, Texas University, skrev lørdag det samme i Information, og i dagene op til afstemningen har bl.a. nobelpristagerne Paul Krugman og Joseph Stiglitz gjort ligeså. Sammen med den franske økonom Thomas Piketty, den tidligere italienske premierminister Massimo D’Alema og 16 andre fremtrædende økonomer og forskere indrykkede Stiglitz forleden et åbent brev i Financial Times med en appel til EU’s ledere om at give Grækenland gældssanering.

Paul Krugman kaldte sidste mandag i New York Times trojkaens forhandlere for »fantaster, der har set bort fra alt det, vi ved om makroøkonomi, og taget fejl på hvert eneste trin i processen«. Selv IMF’s EU-chef frem til for nylig, Reza Moghadan, har i Financial Times advaret om, at trojkaens forhandlere befinder sig i en fantasiverden og risikerer at »udløse recession, stormløb mod bankerne og utilsigtet euro-exit«, hvis de bliver ved at fremture med deres sparekrav over for grækerne.

De griske grækere

Passionerne er ikke mindre på den anden side af konflikten.

EU-Kommissionens Juncker er foruden sine personlige angreb på Tsipras kommet for skade at sammenligne et græsk nej ved folkeafstemningen med »selvmord«, finansminister Janis Reirs fra Letland, der indtil 1. juli havde EU-formandskabet, har beskrevet Syrizas’ politik som baseret på »trusler, afpresning, løgne,« Europa-Parlamentets formand, den tyske socialdemokrat Martin Schultz, karakteriserede torsdag Tsipras’ regeringsførelse som præget af demagogi og manipulation, Tysklands finansminister Schäuble har anklaget den græske regering for i sin korte levetid at have gjort alting »dramatisk værre«, og Tysklands vicekansler, socialdemokraten Sigmar Gabriel, har beskyldt Tsipras for at tillade rige oligarker at suge Grækenlands kasse tom for penge, som i sidste ende bl.a. tilhører tyske arbejdere via den græske gæld til Tyskland.

Den tyske tabloidavis Bild annoncerede forleden på forsiden sin egen parallelle folkeafstemning med spørgsmålet, om tyskerne vil forære grækerne de penge, som Grækenland i dag skylder, men som vil være tabt ved en græsk fallit eller gældseftergivelse. Skal der gives nye penge til Grækenland, skal det faktisk godkendes i den tyske forbundsdag ligesom i de øvrige eurozone-parlamenter.

»Skal vi understøtte Grækenland med endnu flere skatteydermilliarder,« lød Bilds afstemningstema, og chefredaktør Kai Diekmann bebudede på twitter, at han ville træde tilbage, hvis Bilds læsere ikke stemte nej til flere penge til Grækenland. I weekenden kunne han ånde lettet op, da 88 pct. af de deltagende online-læsere havde stemt nej, kun 12 pct. ja.

Det tyske journalistforbund appellerede fredag til redaktør Diekmann om at stoppe sin usmagelige kampagne mod, hvad Bild på sin forside selv kalder »de griske grækere« – redaktøren har svaret med et tak for den ekstra PR, forbundet giver avisens kampagne.

Trojkaens fejl

De hidsige udfald op til gårsdagens græske afstemning, de demagogiske virkemidler og den stærke mobilisering af internationale folkelige og intellektuelle kræfter i debatten afspejler, hvad der er på spil.

På den ene side er den græske krise smerteligt konkret – spørg bare de fattigdomsramte grækere, der her til morgen ikke ved, om de er vågnet til en nation uden adgang til penge. Uanset udfaldet af de forhandlinger med kreditorerne, der nu vil følge folkeafstemningen, bliver den græske virkelighed præget af nød og afsavn i adskillige år frem.

På den anden side er debatten principiel og overordnet og handler om nedskæringspolitik som ideologisk betinget krisestrategi, om ØMU’ens økonomiske levedygtighed og demokratiske legitimitet og om, hvor meget kreditorer, finansmarkedskræfter og teknokrater skal bestemme samfundets udvikling.

I dag er der blandt økonomer – herunder langt ind i IMF – en udbredt erkendelse af, at nedskæringspolitikker, der blokerer for vækst, ikke giver mening i en krisetid. Det var en fejl, at trojkaen i årene 2010-12 brugte sine redningspakker til primært at købe Grækenlands private bankkreditorer fri ved at bytte disses lån ud med offentlige – altså skatteyderbetalte – lån og samtidig fastholde nedskæringskravene. Havde man brugt flere af pengene til at reducere den græske gældsbyrde og understøtte en kombination af offentlige investeringer og nødvendige reformer, kunne Grækenland i dag have være tættere på en vækst, der kunne rulle den økonomiske og sociale krise tilbage og honorere kreditorernes tilbagebetalingskrav.

De skjulte dagsordener

Når trojkaen og Tyskland alligevel insisterer på fortsatte nedskæringer og stritter imod gældseftergivelse, må det handle om andet end nøgtern økonomisk rationalitet. For nogle handler det formentlig om at tvinge en oprørsk, venstreorienteret regering fra magten – får Syriza succes nu, får Podemos i Spanien det næste gang. For andre kan det handle om en neoliberal overbevisning om, at alt vil gå bedre, hvis den skrappe medicin kan tvinge lønniveauerne ned og staten tilbage til fordel for skærpet konkurrence og mere privat initiativ. Herunder en overbevisning om, at dette kræves for at forbedre det finansielle markeds tillid til ØMU’en.

For atter andre er det måske et simpelt spørgsmål om at holde fast på sine vælgere. Hvis kansler Merkel accepterer, at tyske skatteydere endegyldigt kommer til at betale de græske fallenter, er det ikke sikkert, at hendes regering overlever, jævnfør Bilds såkaldte folkeafstemning.

Unionens fremtid

Dette sidste er et udtryk for det, krisen også handler om: ØMU’ens manglende evne til med sine stive finanspolitiske spilleregler at skabe et solidarisk Europa. I dag er eurozonen dybt splittet mellem et Nordeuropa, der har nydt god af den monetære union, og et Sydeuropa, der føler sig som offer. Derfor rumsterer også diskussionen om ØMU’ens fremtid. Nogle – måske især dem, der som Danmark står udenfor – føler sig bekræftet i, at unionen er en fejlkonstruktion, man bør holde sig på afstand af. Andre – herunder også Syriza og den grønne gruppe i parlamentet – ønsker den politiske integration forstærket og den demokratiske dimension skærpet, så parlamenter og regeringer får større muligheder for at styre på bekostning af finansielle kreditorer og teknokrater. Atter andre – som de såkaldte fem EU-præsidenter i deres nye rapport om ØMU’ens fremtid – vil lægge nok så meget vægt på at tilføre den monetære union centrale organer, der kan øve indflydelse på løndannelse, budgetlægning m.m. i medlemslandene.

Alt dette er i spil og har sat sindene i kog på forskellig og temmelig kaotisk vis. Nogle – som den radikale amerikanske forfatter og sociale aktivist Noam Chomsky – ser primært et angreb på den socialdemokratiske velfærdsstat og taler om »klassekamp« i Europa. Andre ser en kamp om det europæiske demokrati. Atter andre en fortsættelse af en årtier lang strid mellem en neoliberal og en Keynes-inspireret økonomisk skole. I al sin uoverskuelighed har det grebet europæerne, og det er måske det bedste, der kan siges om den græske tragedie, der i dag går ind i næste akt.

Læs også: Omstridt finansminister går af trods grækernes nej til EU

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Nils Enrum
 • morten Hansen
 • Olav Bo Hessellund
 • Flemming Berger
 • Knud Chr. Pedersen
 • peter fonnesbech
 • Holger Madsen
 • Jens Wolff
 • Steen Sohn
 • lars abildgaard
 • Peter Nørgaard
 • Jan Pedersen
 • Bodil Waldstrøm
 • curt jensen
 • Jørgen Steen Andersen
 • Lars Jorgensen
 • Marianne Rasmussen
 • Lise Lotte Rahbek
 • Torben Selch
 • Carsten Mortensen
 • Torben R. Jensen
 • Curt Sørensen
 • Torben Arendal
 • Stig Bøg
 • Philip B. Johnsen
 • Mark Thalmay
Nils Enrum, morten Hansen, Olav Bo Hessellund, Flemming Berger, Knud Chr. Pedersen, peter fonnesbech, Holger Madsen, Jens Wolff, Steen Sohn, lars abildgaard, Peter Nørgaard, Jan Pedersen, Bodil Waldstrøm, curt jensen, Jørgen Steen Andersen, Lars Jorgensen, Marianne Rasmussen, Lise Lotte Rahbek, Torben Selch, Carsten Mortensen, Torben R. Jensen, Curt Sørensen, Torben Arendal, Stig Bøg, Philip B. Johnsen og Mark Thalmay anbefalede denne artikel

Kommentarer

Steffen Gliese

En ting er sikker: neoliberal tænkning er undergangen for alle samfund, der er så uheldige at lade sig forføre af dens simplicistiske forklaringsmodeller.

Torben Nielsen, Morten Lind, kjeld jensen, morten Hansen, Felix Austin, Flemming Berger, Jens Jørn Pedersen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Uffe Jensen, Esben Lykke, peter fonnesbech, Ivar Nielsen, Carsten Wienholtz, Nille Torsen, Erik Pedersen, Jan Pedersen, Jørgen Steen Andersen, Marianne Rasmussen, Bjarne Andersen, Bodil Waldstrøm, Morten P. Nielsen, Jes Elnif, Carsten Mortensen, Brian Nocis Jensen, Rasmus Kongshøj, Anne Eriksen, Janus Agerbo, Torben Arendal, Randi Christiansen og Torben R. Jensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Goldman Sachs tradefloor mantra: "Det er ikke nok at vinde, nogen skal også tabe"

Ingen ved, hvad EU kan finde på nu, men det lugter af mafia, det liger mafia, så er det nok mafia!

Ole Jensen, Torben Nielsen, Morten Lind, kjeld jensen, morten Hansen, Felix Austin, Jens Jørn Pedersen, Uffe Jensen, Jens Wolff, Carsten Wienholtz, Jan Pedersen, Jørgen Steen Andersen, Torben Selch, Carsten Mortensen, Brian Nocis Jensen, Rasmus Kongshøj, Anne Eriksen, Torben Arendal og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Lars F. Jensen

De skal kræve reformer af skattelove og straffene for skattesnyd og korruption og 'smøring'. Der skal skabes retlinethed i samfundet og hos borgerne.
Man kan ikke bruge tidlig alderspension - til store med udvalgte grupper - som en erstatning for en universel arbejdsløshedsunderstøttelse.
Intet land kan få 20 års arbejde og 40 års pension til at hænge økonomisk sammen.

Først når der er basis for god regeringsførelse og man opgive støttesamfundet, vil en fremtidig græsk økonomi have en chance.

Lars :)

Bjørn Ejlersen, Jørgen M. Mollerup, Morten Lange og Frank Hansen anbefalede denne kommentar
Curt Sørensen

Det tapre græske folk har stemt nej til kapitalisternes, bureaukraternes og toppolitikernes angreb på deres frihed og demokrati. Vi må være grækerne dybt taknemmelige for at de her går foran i det der må være en folkenes fælles europæiske modstandsbevægelse. Næste folkerejsning bliver Spanien

Danske medier har imidlertid løbende (bortset fra Information, jfr artiklen her eller Habermas artiklen forleden) været dybt underdanige i forhold til Bruxelles eliten, dens 'fortælling' og dens neo-liberalistiske ortodoksi. Så f.eks. i aftes Deadline. Fordummende og propagandistisk som sædvanligt. Og igen skulle en bankøkonom og den evigt EU begejstrede ( men reelt uvidende og overfriske) Marlene Wind udtale sig. Det blev da heller ikke til meget andet end banaliteter a la "grækerne er klatret for højt op i et træ" og "grækerne har ikke forstået hvordan man forhandler i EU". Ingen diskussion om skavankerne i EU's økonomiske politik , ejheller, om de bagved liggende interesser. Ole Ryborg fra Bruxelles indrømmede dog at 90 procent af 'hjælpen' gennem årene til grækerne var strømmet tilbage til tyske og franske ( ja, og også danske) banker. En tråd der dog ikke blev taget op af det jappende selskab i Deadline. Ind imellem nogle dumme bemærkninger fra vores nye udenrigsminister, en rigtig Venstre-knægt med dertil svarende meninger og holdninger. Og midt i det hele sad Holger K og spillede nyttig idiot, med megen kritik af grækerne og meget lidt kritik af EU. Sandelig dansk TV dækning i en nu efterhånden typisk form. TV2' News var af samme type hvor folk som Svenning Dahlgaard, Anna Libak og den evigt eksalterede, men åh så konforme Lotte Mejlhede kunne enes om at grækerne var uansvarlige børn, der skulle sættes på plads.

Men imens kæmper grækerne der ude i virkeligheden selv deres frihedskamp og det der burde være vores alles modstandskamp.

Ole Jensen, John Christensen, Torben Nielsen, Vivi Rindom, Dan Johannesson, kjeld jensen, morten Hansen, Olav Bo Hessellund, Flemming Berger, Esben Lykke, Hans Paulin, Eva Bertram, Knud Chr. Pedersen, peter fonnesbech, Torben Jensen, Holger Madsen, Simon-Matti Hørlyck Campbell, Thomas. E. Jensen, Ivar Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Wienholtz, Søren List, Jan Pedersen, Erik Pedersen, Ture Nilsson, Thomas Petersen, Marianne Rasmussen, Bodil Waldstrøm, Kim Rohde, Per Dørup Jensen, Stig Bøg, Jes Elnif, Michael Bruus, Carsten Mortensen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Egon Maltzon

Jeg har vanskeligt ved at se at det skulle være mindre demokratisk at tyske, spanske, lettiske og finske folkevalgte politikere siger nej til at hælde flere af deres vælgeres penge i det græske hul.
For mig lyder det mægtigt demokratisk at landenes indbyggere selv bestemmer over de værdier de frembringer.

Hvis vi er heldige har grækerne stemt sig ud af euroen, og de tilbageblevne kan se hvad der sker hvis ikke man holder orden i eget hus.

Bent Hansen, Jørgen M. Mollerup, Morten Lange og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

Grækerne dansede runddans i gaderne af bare glæde over resultatet af folkeafstemningen.

Godt for dem.

Håbet er, at dansen fortsætter helt ud af Euro'en, EU & Nato.

olivier goulin

Sanér hele gælden - og lån eller forær dem ikke en Euro mere.
Så får de vise, om deres økonomi kan bære i sig selv.

/O

Jens Jørn Pedersen

Vi kan håbe på, det giver anlednin til selvreflektion i EU. Hvis ikke, skal de ombyttes, da de ikke er brugbare!

Michael Bruus

Set som et NEJ til EU’ ensidige nedskærings poletik, her under finanskrisen, syntes jeg grækerne har gjort det helt rigtige og må med skam konstatere, at vi her i Danmark bare har gjort som vi fik besked på, godt og grundigt vejledet (eller måske snare vildledt) af den daværende S ledede regering.

Set som et NEJ til EU’ centraliserede styre form, syntes jeg grækerne har gjort det helt rigtige og må med skam konstatere…….

Set som et NEJ til EU’ generelle arbejdes og forbruger poletik (alle skal være arbejder og forbrugsrobotter), syntes jeg grækerne har gjort det helt rigtige og må med skam konstatere…….

For mig at se har EU udviklet sig til noget der minder uhyggeligt meget om Sovjetunionen med planstyring, planøkonomi og Øverste Sovjet (i EU er navne skiftet ud men udviklingen ligner i uhyggelig grad)

kjeld jensen, morten Hansen, Janus Agerbo, Felix Austin, Flemming Berger, Carsten Wienholtz, Ture Nilsson, Bernhard Drag, Marianne Rasmussen, Steffen Gliese, Anne Eriksen og Bodil Waldstrøm anbefalede denne kommentar
Mark Thalmay

Tjae, - eftersom den transnationale monetær-økonomiske kapitalismes overklasse på ny, efter den socialdemokratiske velfærdsstats epoke i Vesteuropa og den østeuropæiske 'kommunismens' sammenbrud, har startet 'klassekampen' mellem arbejds-sælgere(eufemistisk kaldt 'lønmodtagere') og arbejdskøbere(eufemistisk kaldt 'arbejds-givere') i Europa, kan denne græske folkelige tilkendegivelse forhåbentligt bane vej for en begyndende reflektion over, hvorledes demokratiske 'feed-back- mekanismer' mellem beslutningstagere og borgere kan udformes i en nationalstats-overskridende repræsentativt-demokratisk samfundsdannelse - vi får se,
c'',),
Med 'håbefuld' hilsen

Ole Jensen, Morten Lind, morten Hansen, Janus Agerbo, Felix Austin, Flemming Berger, Ole Henriksen, Jørgen Steen Andersen, Steffen Gliese, Anne Eriksen, Bodil Waldstrøm og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
Morten Lange

Grækernes usle og barnlige nationalisme er tragisk, de danser på deres egen grav, medens en forrykt Tsipras dundrer om solidaritet og demokrati, som om det var begreber Grækenland har patent på. Mon ikke landet går konkurs for 7 gang i dets levetid!

Grethe Preisler

Signalement af den lille finansrådgiver:

Når der er noget 'Chefen' vil ha' sagt,
og det er netop, hvad en chef må ville,
så står forstanden straks i stram 'giv agt'!
- og derpå ganske usædvanligt stille.

Der svæver skønne slotte for hans syn,
men når han bygger, bli'r det en kaserne.
Kennst du das Land, wo die Kanonen Blühen?

Torben Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Wienholtz, curt jensen, Peter Nørgaard og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Annica pedersen

Det eneste vi kan være sikre på er der vil være en nervøs stemning i hele eurozonen indtil man finder ud af hvordan man skal forholde sig til den græske situation, for vi har ingen præcedens for dette senarie. At de ikke skulle have været med i euroen pga dårlig økonomisk styring/situation er en lektie jeg håber de nu har lært i EU, ellers vil vi se flere af disse ukontrolable grældskriser. Det græske nej, englands skepsis og de hollandske og danske nej'er burde give anledning til at der fra EU's side kommer en konsensus om at tiden hvor man kunne trække EU direktiver ned over hovedet på befolkningerne er endegyldigt forbi, man må adressere befolkningernes skepsis og få elimineret det demokratiske underskud ellers risikerer man at tabe hele projektet på gulvet.

Morten Lind, Flemming Berger, Carsten Wienholtz, Nille Torsen, Jørgen Steen Andersen, Bodil Waldstrøm og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Bodil Waldstrøm

Tak for denne artikel, Information. Jeg har de seneste dage skældt ud over de danske mediers og kommentatorers ensidige dækning af den græske krise. I er en undtagelse.

Ole Jensen, Jørgen Jørgensen, Torben Nielsen, kjeld jensen, morten Hansen, Olav Bo Hessellund, Gert Selmer Jensen, Jens Jørn Pedersen, Henrik Leffers, Ole Henriksen, Eva Bertram, Jan Pedersen, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Wienholtz, lars abildgaard, Peter Nørgaard, Jørgen Steen Andersen, Jes Elnif, Marianne Rasmussen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Marianne Rasmussen

Også en stor TAK til Grækenland, som her har levet op til at være demokratiet vugge.

Lad det blive begyndelsen til eftertanke og oprydning i finansverdenen, som er ved at trække jorden ned i skidtet med dens manipulationer.

Ole Jensen, Torben Nielsen, Morten Lind, kjeld jensen, morten Hansen, Olav Bo Hessellund, Felix Austin, Flemming Berger, Jan Pedersen, Carsten Wienholtz, lars abildgaard, curt jensen, Peter Nørgaard, Jørgen Steen Andersen og Bodil Waldstrøm anbefalede denne kommentar

Det er skam ikke kun tyskerne der sig nej til grækerne.
Det er også og især de østeuropæiske og baltiske lande der alle har en langt lavere gennemsnitsindtægt end Grækenland. For deres befolkning med pensioner på under 200€ om måneden er det en hån når en græker udbryder at han umuligt kan overleve på sin kun 450€ om måneden.

Lars Jorgensen

Endelig en fin artikel om Grækenlands situation - der siger en masse ting, der er helt afgørende for at forstå Grækenlands situation og hvorfor det blev et OXI igår. Ligesom artiklen åbner en dør på klem for at forstå, hvorfor det OXI bør være begyndelsen til enden på Troikaens og EUs vanvittige - og det ord er ikke for meget - sparepolitik. Alle de økonomer som Jørgen Steen nævner i artiklen har i alle årene gjort det klart, at sparepolitikken i Europa kun vil gøre en frugtbar fremtid for Europa vanskeligere om ikke umulig. Og nu har de ført den med uhæmmet styrke og de vil blive ved... Fra artiklen:

"Paul Krugman kaldte sidste mandag i New York Times trojkaens forhandlere for »fantaster, der har set bort fra alt det, vi ved om makroøkonomi, og taget fejl på hvert eneste trin i processen«. Selv IMF’s EU-chef frem til for nylig, Reza Moghadan, har i Financial Times advaret om, at trojkaens forhandlere befinder sig i en fantasiverden og risikerer at »udløse recession, stormløb mod bankerne og utilsigtet euro-exit«, hvis de bliver ved at fremture med deres sparekrav over for grækerne."

Og det er virkelig både uhyre komisk og tragisk, at et land som Tyskland der mere end noget andet land lever højt på den fælles valuta og er dybt afhængig af at kunne afsætte varer indenfor EU (er det 60% af deres varer, der afsættes indenfor EU?) - bilder sig selv og andre ind, at Tyskland kan blive ved med at gøre det godt, uanset det går nedad for resten af Europa. He, he, hvor dum kan man være i den tyske regering, og hvor længe kan de blive med at være så dumme? Det sjove er, at grækernes OXI kan/kunne blive vejen til investeringer i Europes sydlande - som ville gavne netop et land som Tyskland helt enormt. Altså hvis Merkel lytter til Grækenland og alle verdens bedste økonomer og dropper austerity-politikken - så vil det betyde en helt afgørende forbedring af den græske, den tyske og den europæiske sociale, demokratiske og økonomiske virkelighed.

Jørgen Jørgensen, kjeld jensen, Janus Agerbo, Flemming Berger, Carsten Wienholtz, Steffen Gliese og Bodil Waldstrøm anbefalede denne kommentar
Morten Lange

Manipulation har været mærkesager for Tsipras og den nu heldigvis afgåede finansministre, der med deres nationalistiske retorik og barnlige stædighed har skadet det europæiske samarbejde. Grækenland kan bryste sig med verdens næststørste gældsbyrde i forhold til BNP samtidig med at landet står for 0.4 % af verdens BNP (mindre end Danmarks). Grækenland og især dets politikere har intet at være stolte af - at tage de græske vælgere som gidsler ved at afholde en folkeafstemning er blot gusten populisme, hvor valgnejet nok mere handler om at lillebror ikke vil se i øjnene at landet største kreditorer , mor Merkel og far Hollande overvejer at bortadoptere Grækenland..... uopdragne børn bliver så trættende i længden.

Det var bare så hamrende vigtigt for demokratiets overlevelse, at nogen sætter en streg i sandet der siger: hertil og hvis I presser videre så får I en opstand.
Om der skal eftergives eller efterkræves penge er således relativ underordnet. Herregud, det er altså kun penge! Penge som ikke på nogen som helst tidspunkt har eksisteret i den virkelige verden men som er blevet skabt i bankers regneark i det øjeblik kreditterne blev aftalt.
Det ved Sachs og de andre økonomer naturligvis ganske udmærket og derfor kan de også være så generøs "med andre folks penge". At man har brugt "redningspakkerne" for at omlægge privatfinansierede lån til offentligt finansierede er den virkelige skandale! Og netop det er den gennemgående røde tråd i hele de senere finanskrisers historie: privatiser profitten men nationaliser tabene.
Men denne sandhed må jo ikke slippe ud til folket og som altid gør journalisterne hos medier som BILD finansmafiaens beskidte arbejde. Det er jo det de får løn for.
Tak, Grækenland!

Og tak JSN for en udmærket og afbalanceret analyse af situationen.

Ole Jensen, John Christensen, Torben Nielsen, kjeld jensen, morten Hansen, Janus Agerbo, Olav Bo Hessellund, Felix Austin, Flemming Berger, Torben Arendal, Ole Henriksen, Eva Bertram, Benjamin Bach, Marianne Rasmussen, Jan Pedersen, Carsten Wienholtz, Steffen Gliese, Nille Torsen og Bodil Waldstrøm anbefalede denne kommentar

Martin Lange, hvad for en europæisk samarbejde er det du mener?
Udover måske det samarbejde for at nationalisere tabene af private fejlspekulationer?

Thomas Holm,
så vidt enig med dig. Men så er det jo bare at komme i gang for de baltiske lande, og smide deres oligarker for porten, generobre politisk kontrol over økonomien, indføre sociale klausuler og et velfærdssystem som man sagtens kan finansiere hvis man fik de rige gratister og parasitter til at betale en retfærdig anddel.

Ole Jensen, Flemming Berger, Carsten Wienholtz og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Soren Andersen

Curt,

Hvordan kan det være en skandale at omlægge gæld fra privat til offentlig hvis penge ikke eksisterer i den virkelige verden?

Peter Nørgaard

Hvorfor sættes der ikke spot på de enorme summer - der får dollarmilliardærer til at fremstå som fattigrøve - der forvaltes af kapitalfonde og andre foretagender uden ansigter..?

Ole Jensen, curt jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det ateistiske Kina har denne, set fra et græsk synspunkt, bizarre kommentar i Folkets Dagblad:

'God helps those who help themselves. Aid from the outside world is effective only when it is coupled by active efforts from within a country.'

Philip B. Johnsen

Personlig syntes jeg, at en uvildig økonomisk rådgivning og generel undervisning i privatøkonomi, til borgerne, burde være en vigtig obligatorisk samfundsopgave, en vejledning alle borgere kan modtage, når de bliver f.eks 17 år.

Der er alt for mange borgere, der har fået den fejlagtige opfattelse, at den person, der sidder på den anden side af bordet i banken, er professionel i finansiering og investering, bankrådgivere er ikke rådgivere, men sælgere og fejl i titel, har været skyld i mange, personlige og økonomiske, tragedier igennem årene.

Grækenland har, i dag og da EU godkendte Grækenland til euroen, en svag offentlig styring, Grækenland har og hade et, ikke fungerende skattesystem og korruption, er og var, en almindelige hverdagsforeteelse i Grækenland JA!, men hvad er det, politikkere ikke forstår, når det kommer til regulering af banke, så privat gæld ikke bliver hele befolkningens gæld, som i Danmark, hvor det kostede 400 mia. i samfundsøkonomiskeomkostninger, hvad den endelige regning bliver i Grækenland og for EU, er det alt for tidlige, at sætte tal på, men at der er tale om 'vilde tal', er helt sikkert.

EU har et hav af systemiske banker, der intet har lært, men venter spændt på, at blive liberaliseret yderligere, med TTPI og ISDS, det er berigelse til de få, på bekostning af de mange, alle data peger, på det faktum!

Eksempler på uregulerede vanvittige banker, er der nok af, her er et lille udpluk.

Banker 2015:
Fra link:
"En række storbanker skal betale et større milliardbeløb for at have manipuleret med dollar- og eurokurser i valutamarkedet.

Bøderne på i alt 5,7 milliarder dollar, svarende til 38,2 milliarder kroner, er givet af amerikanske og britiske myndigheder.

JP Morgan, Citigroup, Royal Bank of Scotland og Barclays har alle erkendt, at de har fusket med valutakurser, oplyser det amerikanske justitsministerium.

Også Bank of America har fået en bøde af den amerikanske centralbank.

Svindlen har fundet sted ved, at en række valutahandlere fra de pågældende banker har kommunikeret i et eksklusivt chatroom på nettet i et kodet sprog, hvor de manipulerede med valutakurserne i perioden december 2007 til januar 2013.

Tidligere onsdag kom det frem, at den schweiziske storbank UBS har erklæret sig skyldig i fusk med den såkaldte Libor-rente og indvilliget i at betale bøder til de amerikanske myndigheder på i alt 3,7 milliarder kr. Det svarer til 24,8 milliarder kroner."

Banker 2015:
Link: http://www.information.dk/telegram/533791

Banker 2013:
Transatlantiske storbanker manipulerede med de retningsgivende renter Libor, Eurobor og Yen Libor.

Deutsche Bank, Societé Generale og Royal Bank of Scotland indgik forlig, på hver især ca. 1 mia. euro. JP Morgan, HSBC, Credit Agricole var også involveret.

Barclays, RBS, UBS og Rabobank betalte 3,5 mia. dollar i bøder til myndigheder i blandt andet Europa og USA, for svindel med Libor.

Hvornår lære EU, at det ikke er de fattiges pligt, at betale de riges fest?

kjeld jensen, Janus Agerbo, Olav Bo Hessellund, Felix Austin, Lars Jorgensen, Eva Bertram, Thomas Dyhr, Steffen Gliese, Carsten Wienholtz, lars abildgaard og Bodil Waldstrøm anbefalede denne kommentar

Ja, det er jo nok de græske pensionister, der er skyld i det hele ...

Felix Austin, Flemming Berger, Lars Jorgensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg går ind for at nationalisere private fejlspekulationer, Curt Jensen. jeg er så træt af at høre om den store uselviskhed hos iværksættere og de enorme risici, de løber med egne investeringer. Jeg synes, vi skal hjælpe dem til et stabilt nervesystem.

curt jensen, kjeld jensen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Ivar Nielsen

Helt fint at grækerne siger nej til dette indlysende idioti - og det skal alle andre også.
Hele EU systemet er jo ikke bygget på et rigtigt solidarisk fællesskab men på at "alle skal udkonkurrere hinanden" - ganske som på globalt plan. Dette er på den længere bane dømt til at mislykkes som den undergravende modsætning det er.

curt jensen, kjeld jensen, Felix Austin, Ivan Breinholt Leth og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Per Ulrik Hansen

“There are two ways to conquer and enslave a country. One is by the sword. The other is by debt.”
– John Adams (1735-1825)

curt jensen, Felix Austin, Flemming Berger, Marianne Rasmussen, Steffen Gliese og Bodil Waldstrøm anbefalede denne kommentar

Det handler sørgeligvis ikke om EU, men om angsten for forandring! Hvis ikke Grækkenland havde kæmpe problemer med et stort privat og offentligt overforbrug, manglende investering i vækst og skattesnyd, ville Grækkerne være glade for EU. Med eller uden EU skal Grækkerne stramme livremmen ind. Det er de økonomiske realiteter i Grækkenland. Det synes mange at glemme - når de peger fingre af EU ( dig og mig og andre EU borgere ) som velvilligt har finansieret; bl.a. overforbrug, tidlig pension, skatteunddragelse som folkesport!

Ivan Breinholt Leth

Varoufakis gik, fordi han havde ret, og sandheden er ilde hørt. De som synes at mene, at finanskapitalens repræsentanter i Bruxelles, blot er folkevalgte politikere, har ikke opdaget, at man kun bliver lukket ind i de kredse, hvis man støtter den herskende ideologi. Det er et fantastisk politisk filter, som det er lykkes dem at skabe, men uheldigvis for dem, var der folk som Varoufakis, som smuttede udenom. Det sker når folket stemmer på politikere uden for the establsihment. Det kunne de søvnige og pæne danskere aldrig finde på. I DK tror vi på, at enhver svarer sit, og at jo mere der skæres ned, jo bedre bliver det. Måske indtil den neoliberale chok terapi en dag rammer Andedammen?

kjeld jensen, Felix Austin, Flemming Berger, Esben Lykke og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Marius Rizoiu

Hvorfor der er så mange, der er glade for den græske afstemnings resultat, forstår jeg ikke.
I løbet af de seneste år har den græske "sorte hul" "suget" ca 300 mld euro. De , der synes, at grækerne har stemt fornuftigt, burde spørge sig selv om, hvem der virkelig har betalt for grækernes endeløse fiesta. Man bliver aldrig tvunget til at låne penge, medmindre man ikke overholder de basale makroøkonomiske regler. Og det er netop det, grækerne har gjort og håbet at kreditorerne ikke stiller krav til dem, "skabere" af demokratiet. Mine tanke går nu til de rumænske folk, der i perioden 2007-2009 lev op til de kreditorernes hårde økonomiske stramninger for at landet skulle komme ud af den daværende krise. I offentlige sektor blev hver løn sænket med 25-30%, og pensionisterne, der i hvert fald tjene alt for lidt, modtog færre penge. Alt dette har ført til , at Rumænien nu er et af de mest stabile og solide lande i verden, set fra makroøkonomisk vinkel.
Et land, der aldrig nogensinde blev hjulpet. Ikke noget kompromis har kreditorerne nogensinde indgået med.

Steffen Gliese

Nej, og det er nemlig dybt forfærdeligt, Marius Rizoiu. Indlemmelsen af de central- og østeuropæiske lande i EU har i den grad lidt under, at man på intet tidspunkt har ydet den støtte og den hjælp, som bragte de i firserne tilsluttede i bedre stand til at indgå i fællesskabet.
Jeg må indrømme, at jeg selv har oplevelsen af mange rumænere som psykisk ødelagte i flere generationer af diktaturet, en råhed blandt mange unge indvandrede, som mangler en basal evne til empati, som jeg ikke normalt ville forbinde med et sydslavisk folk. Men jeg er og har hørt tilstrækkeligt om andre, der er blevet overfaldet af rumænere.
Havde man tænkt mere på sin befolkning, havde man bedre kunnet bekæmpe dette - ligesom grækerne gør det, inden hele landet er indmeldt i Gyldent Daggry.

Steffen Gliese

Jeg vil dog godt skynde mig at gøre opmærksom på, at jeg også har udmærket kontakt med rumænere, der ikke er traumatiserede på den måde.

Steffen Gliese

Og i øvrigt er det jo sjovt, at anklagen fra en rumæner netop er den, der lyder fra broderen i lignelsen om den fortabte søn. Til gengæld kan man jo konstatere, at grækerne i modsætning til den fortabte søn ikke synes at have angret noget - men måske have gennemgået fem års totalt virkningsløse stilstand.

Finn G. Christensen

Det er da sørgeligt at hele venstrefløjen glemmer den international solidaritet i den græske overforbrugskrise. Grækerne har nydt og plejet et "jeg klarer mig selv bedre på de andres bekostning" samfund i årtier. Enhver ved at grækerne ikke har noget eksporterende erhvervsliv andet end feta ost med EU tilskud. Enhver ved at grækerne, hele middelklassen og overklassen, holdt en fest på billige eurolån, hele olympiaden blev finansieret på den måde. Nu forlanger grækerne så at europæiske arbejdere fra Estland, Letland, Litauen, Slovenien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Portugal osv.....skal betale for at grækerne kan fortsætte deres livsstil for deres penge. Tsipras og grækerne har ikke udtænkt et eneste strukturelt reformtiltag der kan sikre skatteopkrævninger systematisk fremover (via f.eks et kontantløst samfund) så de fattige kan få den hjælp de skal have, men så alle der arbejder også kommer til at betale skat. De har intet foreslået omkring anal offentligt ansatte i forhold til deres manglende produktivitet og korruption. Vi er ser her et opgør med et klan og familiebaseret samfund som netop ikke kan være konkurrencedygtigt i en moderne økonomi, men som hellere end gerne vil låne andres penge og nyde frugterne af andre konkurrencedygtige samfunds arbejde. Som det er nu overlader man regningen til europas øvrige arbejdende befolkning og deres pensionsopsparinger. Kære venstrefløj, jeres naive solidaritet er halvgjort, I får ikke hele billedet med, I turnerer nogle primitive løgne og forestillinger.........det er dumt, barnligt og en hån med systematisk solidarske og hårdt arbejdende mennesker i hele europa....

Marius Rizoiu

Peter Hansen

Realiteten er sådan, at det er umuligt at gå på kompromis nu, selvom man ønsker det.
Der produceres intet i Grækenland nu, kassen er tom, så vidt jeg har forstået , er de holdbar inden 26. Hvad så bagefter? Fortsætter kreditorerne at udlåne dem penge, er det helt klart at der er nogle der holder hånd under den græske døende økonomi, hvilket betyder at de ikke er dem der betaler.
Bare en tanke. Disse spildte ressourcer er der nogle andre der arbejder dagligt for. Og det er netop det, jeg overhovedet ikke fatte. At skatteyderne i de velfungerende land- heldigvis er DK ikke et af disse- skal arbejde og betale høje skatter for at andre ikke gider tage ansvar for deres land. I rigtigt mange år har grækerne registreret overforbrug, og da de havde deres nationale mønt kunne de overføre gælden til næste år. Jeg ville bare sige, at , hvis Rumænien var i den samme situation, ville landet betale det hele som det stod i aftalen. Uden at snakke om andre konsekvenser. Men ue har vist forskellige syn på at behandle landene med økonomiske problemer. Så det et helt klart. Grækerne vil enten holde kreditorerne og skatteyderne for nar eller har stemt for landes endelige katastrofe.

Peter Günther

Grækerne må selv beslutte hvad der skal ske, når de opdager deres valgte ledelse ikke har noget tøj på. H.C. Andersens eventyr er stadig aktuelt!!

Henrik Petersen

Der tales meget om demokrati på disse linjer. Hvis valget mht. en græsk gældsnedskrivning eller afvikling skal være demokratisk, så skal borgerne i de lande, der evt. skal betale gildet, vel også have lov at stemme demokratisk om, i hvilket omfang de vil være solidariske og lægge pengepung til? Bilds afstemning er muligvis ikke repræsentativ, men man kan jo holde en rigtig en af slagsen?

I øvrigt drejer dette sig ikke om Grækenland alene, da en række andre lande med mindre rod i økonomien også skylder penge og disse må vel også forventes at kræve gældsnedskrivning, hvis Grækenland skal have det.

Muligvis er Grækenland bedre stillet med en konkurs. De vil blive gælden kvit og kan blive konkurrencedygtige igen med en solid devaluering af en ny valuta. Det vil ikke blive et valg uden grimme bivirkninger, men andre lande har gjort dette før og er kommet på fode igen, så det er en reel mulighed. De komme til at mangle nogle penge nu og her, men der under alle omstændigheder næppe nogle, der vil låne dem flere, hvis de har en græsk statsgaranti for at de ikke får pengene tilbage - og med grækerne seneste valg er det er vel sådan landet reelt ligger lige nu.

Muligvis har den sparepolitik, der er blevet pålagt grækerne været en klar fejl. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, da jeg ikke er økonom. Men det er der flere velanskrevne økonomer er mener. Men når det er sagt, så skal det tilføjes, at grækerne havde en tårnhøj statsgæld før den økonomiske krise satte ind, samt at de efterhånden længe har stemt politikere til magten (efter helt demokratiske spilleregler), der har brugt penge, som de ikke havde og som har indført en form for velfærdssystem (light, primært via pensionssystemet) uden samtidig at indføre et beskatningssystem, der kunne finansiere dette, sådan som vi har gjort i de skandinaviske lande. Set i det lys virker det ikke helt urimeligt i mine ører, at man beder grækerne om at få orden i eget hus, inden man yder mere kunstigt åndedræt til en økonomi, der længe har været dysfunktionel.

Jeg vil sikkert blive lagt for had herinde pga. denne kommentar, men synes nogle gange, at man er nødt til at sige tingene rent ud. Uanset at eurolandene muligvis har udskrevet en forkert medicin, så kommer grækerne ikke uden om, at de har et medansvar, da del af problemerne ikke er nye, men har stået i kø længe før der var noget, der hed økonomisk krise og gældsforhandlinger. Med andre ord skal skeen tages i den anden hånd.

Steffen Gliese

Problemet er blot, at det ikke er den almindelige græske befolkning, der har høstet frugten af et langvarigt misregimente. Grækenlands problem er, at landet jo i virkeligheden ikke er særlig demokratisk, men snarere er blevet regeret på skift af politikerdynastier, og man må nok indrømme, at afskaffelsen af monarkiet ikke har været en kilde til stabilisering.

Per Torbensen, Lars F. Jensen og Uffe Jensen anbefalede denne kommentar

Ifølge Paul Krugmann består Trojkaen af ”fantaster, der har set bort fra alt det, vi ved om makroøkonomi, og taget fejl på hvert eneste trin i processen”.
De er med andre ord inkompetente: både fagøkonomisk, men endnu værre politisk. De er så forblændet af deres neoliberalistiske projekt, kaldet euroen – et projekt uden fundament i virkeligheden, fordi den politiske ensretning mangler, og hvis hovedformål lader til at være en styrkelse af spekulationsøkonomiens muligheder for at udsuge samfundsøkonomierne.
Det er på tide, at vi alle forstår ET centralt princip: At økonomisk styrke ikke er det samme som levedygtighed og at globalisering økonomisk set handler om at forbedre de stærke økonomiers muligheder for at tilrane sig markedsandele på bekostning af svagere, men mere levedygtige, økonomier – globalisering efter den neoliberablende model medfører at stadig flere økonomiske ”æg” lægges i stadig færre kurve.
Så IMF’s tidligere EU-chef ramte plet da han i Financial Times advarede om, at Trojkaens krav risikerer at ” udløse recession, stormløb mod bankerne og utilsigtet euro-exit”.
Europa har brug for samfundsøkonomisk diversitet, ikke ensretning. Jeg håber, at det modige græske folks kamp fører til et europæisk folkeligt opgør med disse euro-fantaster.

John Christensen, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Erik Pedersen, Steffen Gliese, Jes Enevoldsen, Lars Jorgensen og Bodil Waldstrøm anbefalede denne kommentar

Til Finn G. Christensen, Henrik Petersen m.fl
Ja, grækerne har levet og lever over evne. Men euro-fantasternes pistol-politik – Så e’det nu – løser intet.
Men løsningen er såmænd ikke så svær: indefrys gælden – dvs. nul rentetilskrivning og nul afdrag i et antal år. Hjælp grækerne til at forlade euroen på en velkontrolleret måde i stedet for blot at smide dem – og euroen – ud på dybt vand uden svømmevest, og slut det hele af med en kombination af gældsnedskrivning og omfattende strukturreformer styret af grækerne selv, ikke trojkaen. Det er den ikke kompetent til, som Paul Krugman har påpeget. Jeg tror det store flertal af grækerne godt ved at der ikke er nogen vej udenom omfattende strukturreformer.
Så er det nok på tide at EU’s ledere erkender, at euroen kuldsejler hvis de fortsætter af den valgte ekstrem-neoliberale vej. Find en måde hvorpå andre nødlidende økonomier kan forlade euroen så de kan bringes på fode uden at belaste andre lande i euroen – som tidligere påpeget af Erik Hoffmeyer.
På lidt længere bør de også erkende at euroen er et sindssygt projekt, så længe medlemslandene ikke er underlagt en centralt styret politisk, social og økonomisk ensretning – og hvilke befolkninger vil finde sig i det i længden.

John Christensen, Felix Austin og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Euroen har det fremragende.
Den kommer nu måske endelig ned på den 1:1-paritet med US$ som ECB altid har tilstræbet for at fremme EUs eksportindustri.

Jes Enevoldsen

Til Lars F.Jensen, Egon Maltzon, Olivier Goulin, Thomas Holm, Thomas Dyhr, Marius Rizoiu m.fl

Det kan ikke undre at der i DK er en udpræget "lad dem sejle deres egen sø" holdning over for grækerne. Den ligger helt på linje med det flertal der for nyligt stemte: "lad flygtningene sejle deres egen sø". Der tales jo så meget om de danske "værdier". Her er vi da vist ved at have en ny af slagsen til at karakterisere dansk mentalitet. - Det er trist at se, men det er ikke mere overraskende.
Det der derimod er stærk provokerende at se, er hvordan bl.a ovennævnte debatører omgåes fakts.
Der tales om at vi bliver ved med at fylde i "et stort sort hul" (300 mia.), at grækerne arbejder 20 år og er på pension i 40 år. Det fremstilles som om de midler, som Grækenland har lånt, er blevet brugt til overforbrug, for høje pensioner osv. De sidder og griner af os medens de mæsker sig for vores penge.
Hvis man gider orienterede sig lidt (kilderne er OECD, Eurostat og lidt Wikipedia) kommer man frem til følgende:
Fra 2009-14 er pensionerne i GR faldet med i gennemsnit 38%.
Fra tidligere 35 år skal grækerne nu arbejde 40 år for at blive pensionsberettige
Actual Consumer Index er faldet fra 104% i 2009 af EU gennemsnit til 83% i 2014.
Statens General Gross Revenue er staget fra 39 til 45,8% i dag.
Den skattefri bundgrænse er faldet fra 12.000 EUR til 5.000 EUR idag
Momsen er generelt steget fra 19-23% (med variationer)
Den reelle pensionsalder er i dag 61,9 år (Tyskland 62,1; Frankrig 59,7; Belgien 56,&)
Efter Italien og Tyskland har GR den ældste befolkning i EU, så der vil selvfølgelig være mange pensionister.
Den bonus-pension som Troikaen vil skære væk for de laveste vil f.eks. reducere en pension på 650 til 470 EUR.
GR var på vej til at nå et "Primary Budget Surplus" i år. Nu er det selvfølgelig uforudsigeligt.

Så nej, det er ikke et sort hul, man hælder lånene i. Grækerne har ingen fornøjelse af nye lån; de går blot til at betale de gamle lån.
Og grækerne har ydet deres. Helt sikkert mere end Spanier, Portugisere, Irer, Italienere - og måske endda også mere end Rumænerne.

Gider ovennævnte tage udgangspunkt i disse tal, før man slynger mere ud?

(Det er ikke sagt, men det ligger lige under overfladen, at grækerne skulle være et dovent, nassende folkefærd. Så lad os lige huske på, at de er det folk i EU, som arbejder flest timer per
år (Eurostat)).

Felix Austin, Erik Pedersen, Steffen Gliese, Martin Pedersen, Uffe Jensen og Bodil Waldstrøm anbefalede denne kommentar
Henrik Petersen

Til Peter Hansen

Jeg ved ikke, om din kommentar var et svar til min. I givet fald må jeg ærligt indrømme, at jeg ikke kender noget særligt til Grækenlands politiske historie, hvorimod jeg har fulgt med i den almindelige debat om gældskrisen, som de fleste andre. Men sammenligner man med det øvrige Sydeuropa, har du - desværre - formentligt ret, for så vidt hvad der har været. At der dog er demokrati i Grækenland pt. mener jeg dog, at det græske kommunistpartis jordskredssejr beviser.
Da sidstnævnte almindeligvis går til valg på at de rige skal betale noget mere, kunne man jo starte med at etablere et skattesystem ikke bare for de almindeligt velstående, men også et bureakrati og embedsmandsvælde, der efter sigende er korrupt i hoved og r.. Det ville dog være at gøre "noget".

Bare at udskrive en afstemning om, at de græske skatteyderes problemer er nogles andre skatteyderes problemer i solidaritetens navn er for fesent.

Til Uffe

Nej - Grækenland skulle aldrig have været med i euroen. Det regnskab de leverede dengang ,de blev optaget, var vist nærmest svindel - og Tyskland og Frankrig satte kiggerten for det blinde øje, fordi den fælles mønt var blevet deres store, forkromede prestigeprojekt.

Hvis grækerne ville overveje at etablere et skattesystem, hvor indtægterne dækker udgifterne, synes at jeg det ville være fornuftigt at tilbyde dem nogle mere humane afdragsvilkår, uanset hvad fortidens synder så end måtte være. Da de som bekendt har nu har fået en demokr atisk valgt venstrefløjsregering, der normalt ikke har berøringsangst for højere skatter, ville det være et godt sted at starte. Så kan man diskutere om høje skatter er godt eller dårligt for økonomien, men det er vist en skandinavisk diskussion, for mig bekendt et skattetrykket ikke særligt højt i Grækenland - og i øvrigt er der vist temmelig mange dernede, som under alle omstændigheder slet ikke betaler skat, uanset hvad det aktuelle skattetryk er. Det var måske også et sted at starte.

Jes Enevoldsen

Til Henrik Petersen:
"Hvis grækerne ville overveje at etablere et skattesystem, hvor indtægterne dækker udgifterne"
Det har de allerede gjort, hvis du holder udgifterne til at betale gælden ude fra regnstykket.
Hvis du ser, hvad jeg har skrevet tidligere vil du se, at skattetrykket faktisk er øget. Tsipras har forslået Troikaen at de rige betaler mere, og at selskabsskatten sættes op (den er nemlig stadig lav), men det har Juncker, La Garde banden jo afvist.

Sider