Nyhed
Læsetid: 6 min.

Kan kloden klare 11,2 milliarder?

Ny FN-prognose forudser stærkere befolkningstilvækst end hidtil ventet. Vækstraterne er højest i Afrika, men Indien bliver den folkerigeste nation. Mange steder vil befolkningspresset øge presset på ressourcer og klima samt forstærke konflikter og migration
Jordens befolkning rundede ca. år 1800 den første milliard. Siden 1960 kommet én ekstra milliard til hvert 12.-13. år. Den ottende milliard ventes nået om mindre end 10 år fra nu

Jordens befolkning rundede ca. år 1800 den første milliard. Siden 1960 kommet én ekstra milliard til hvert 12.-13. år. Den ottende milliard ventes nået om mindre end 10 år fra nu

Zakir Hossain Chowdhury

Udland
30. juli 2015

I år 2100 vil vi være 50 pct. flere mennesker på kloden end i dag. Stadig flere vil samtidig have en højere levefod og et større forbrug end nu. Og en stadig større andel vil være ældre, uden for den arbejdsduelige alder.

Hvis altså det kan lade sig gøre, og der ikke inden da sættes grænser af mangel på mad og ressourcer, ødelæggende klimaændringer og miljøforringelser, sociale konflikter og krige – eller som følge af kloge beslutninger om at ændre udviklingens gang.

Billedet af en fortsat hastigt voksende verdensbefolkning tegnes i rapporten World Population Prospects: The 2015 Revision, offentliggjort af FN i New York i går.

Rapporten skønner, at den globale befolkning vil vokse fra i dag 7,3 milliarder mennesker over 9,7 mia. i 2050 til 11,2 mia. i 2100.

Såvel skønnet for 2050 som for 2100 er en opjustering i forhold til den forudgående prognose fra 2012, hvor FN-scenariet sagde henholdsvis 9,6 mia. og 10,9 mia. Og 2012-prognosen rummede i sig selv en opjustering i forhold til udgaven fra 2010, hvor verden skønnedes at ville ramme 10,1 mia. i 2100.

Med andre ord: Den globale befolkning vokser mere, end sagkundskaben tidligere har forudsagt. Ifølge den nye rapport er kurven stadig ikke helt fladet ud og væksten ikke stoppet ved århundredets afslutning.

Snart flest indere

Det er især i verdens fattige lande, at befolkningstilvæksten stadig er høj. Mere end halvdelen af tilvæksten frem til 2050 ventes således i Afrika, hvor 28 lande vil fordoble deres folketal. Det skyldes kontinentets unge befolkning med en fortsat høj fødselsrate på 4,7 børnefødsler pr. kvinde – tre gange så meget som en kvinde i Europa.

I alt anslås Afrikas befolkning at vokse fra nu 1,2 mia. mennesker til det dobbelte midt i århundredet og næsten 4,4 mia. i 2100.

»Omkring 2050 forudses befolkningen i Nigeria at overhale USA’s og derved blive verdens tredjefolkerigeste land,« noterer FN-rapporten.

»Befolkningstilvækstens koncentration i de fattigste lande frembyder sine egne udfordringer og gør det endnu vanskeligere at udrydde fattigdom og ulighed, bekæmpe sult og fejlernæring samt forbedre uddannelsesrekrutteringen og sundhedssystemerne – alt sammen afgørende for at opnå succes for den nye dagsorden om bæredygtig udvikling,« sagde John Wilmoth, direktør for befolkningsdivisionen i FN’s afdeling for økonomiske og sociale anliggender, ved rapportens præsentation.

Den folkerigeste region i verden vil stadig være Asien, hvor især Indiens store befolkning fortsat vokser markant. Mens Kinas befolkning næsten er stabiliseret omkring 1,38 mia. mennesker, ventes Indiens folketal at vokse fra dagens 1,31 mia. til 1,7 mia. i 2050. Allerede om syv år vil antallet af indere på kloden overstige antallet af kinesere.

Her kinesere i trængsel i et svømmebassin i Chongqing på en varm dag

Her kinesere i trængsel i et svømmebassin i Chongqing på en varm dag

Polfoto

Gamle Europa skrumper

Den eneste større region i verden, hvor befolkningstallet forudses at falde mærkbart, er Europa. Fra 738 millioner europæere i dag ventes der at ske et fald til 707 mio. midt i århundredet og til 646 mio. i år 2100. Det betyder, at hvor hver tiende indbygger på kloden i dag er europæer, vil det ved århundredets afslutning kun være godt hver 20.

»Fertiliteten i alle europæiske lande er nu under det niveau, der er nødvendigt for helt at opretholde befolkningen i det lange løb – i snit omkring 2,1 barn pr. kvinde,« hedder det i rapporten, der angiver den aktuelle fødselsrate i Europa til 1,6. I Danmark er den 1,73.

Selv en forventet stigning i fertiliteten midt i århundredet vil ikke være nok til at bremse faldet i den europæiske befolkning, vurderes det.

Den lave fertilitet og den længere levetid ændrer aldersprofilen mod stadig flere ældre i de europæiske lande – i Danmark ventes andelen af personer over 60 år således at vokse fra nu knap 25 pct. til knap 35 pct. i 2100. Den forventede levealder for gennemsnitsdanskeren vokser samtidig fra nu 80 år til 90 år ved århundredeskiftet.

En svært forudsigelig faktor, når det gælder den europæiske udvikling, er migration i form af indvandring og flygtningestrømme. Et fortsat fattigt Afrika med en markant voksende, ung befolkning kan meget vel forstærke den søgning mod Europa, som allerede i dag udgør en udfordring for især Syd- og Østeuropa. Som forsigtigt udtrykt af FN:

»Store og vedvarende økonomiske og demografiske asymmetrier mellem lande vil sandsynligvis fortsat være kraftfulde drivkræfter for international migration i en overskuelig fremtid.«

Med store forbehold estimerer FN-rapporten, at der i tiden frem til 2050 vil ske en nettoindvandring til Europa på 31 mio. mennesker. De lave fødselsrater indebærer imidlertid, at der til den tid vil være 32 mio. færre mennesker i Europa, trods indvandringen.

Fertilitet afgørende

Ifølge FN er den afgørende – og svært forudsigelige – faktor bag befolkningsscenariet fertilitetens udvikling. Prognosen, der siger 11,2 mia. mennesker i 2100, forudsætter således, at dagens gennemsnitlige globale fødselsrate på 2,5 børn pr. kvinde vil være faldet til to i år 2100.

»Et scenarie, hvor alle lande f.eks. havde en fertilitetsrate, der var et halvt barn højere end i middelscenariet, ville resultere i en befolkning på 16,6 mia. i 2100, mere end fem mia. højere end middelfremskrivningen,« oplyses det.

Afgørende er derfor, om det lykkes at reducere antallet af fødsler pr. kvinde.

»For at realisere den betydelige reduktion i fertiliteten, som indgår i middelscenariet, er det afgørende at investere i reproduktiv sundhed og familieplanlægning i de mindst udviklede lande, så kvinder og par kan opnå den familiestørrelse, de ønsker.«

Ifølge rapporten anvender i dag ca. hver tredje fødedygtig kvinde, der lever i parforhold i de mindst udviklede lande, svangerskabsforebyggende midler, mens godt hver femte kvinde i samme gruppe ikke gør det trods et formuleret ønske herom.

Hvor det tog hele perioden fra menneskets oprindelse på Jorden og frem til ca. 1800 at nå den første milliard, så er der siden 1960 kommet én ekstra milliard til hvert 12.-13. år. Den ottende milliard ventes nået om mindre end 10 år fra nu.

Kollision med grænserne

Rapporten fra FN’s Befolkningsdivision diskuterer imidlertid ikke, hvordan en hastigt voksende befolkning, der kan nå 9,7 mia. midt i århundredet og 11,2 mia. ved dets slutning, harmonerer med adgang til ressourcer, jord, vand og plads samt til miljøets og klimaets bæreevne.

En netop offentliggjort rapport fra det uafhængige Population Institute i Washington – Demographic Vulnerability: Where Population Growth Poses the Greatest Challenges – gør imidlertid opmærksom på, at det meste af befolkningstilvæksten vil foregå i lande, der allerede kæmper med at skaffe ressourcer nok til livets opretholdelse.

»Mange lande med hastigt voksende befolkninger er truet af vandmangel eller skovrydning, andre kæmper med konflikter eller politisk ustabilitet. Selv om fremskridt ikke kan udelukkes, vil en hastigt befolkningstilvækst i disse lande flerdoble udfordringerne. Deres befolkninger er demografisk sårbare og har større risiko for at lide under sult, fattigdom, vandmangel, miljømæssig ødelæggelse og politiske omvæltninger,« skriver Population Institute.

Man nævner som eksempler, at Haiti, der allerede har mistet 98 pct. af sit skovdække, ventes at få en befolkningstilvækst på 50 pct. frem til 2050, mens Uganda, der i dag bruger af landets naturlige ressourcer dobbelt så hurtigt, som disse gendannes, må se frem mod en befolkningstilvækst på 168 pct. i samme tidsrum. Yemen, som er et af landene i verden med allerstørst pres på vandressourcerne, kan vente 49 pct. befolkningstilvækst, mens Pakistan og Afghanistan med tilsvarende vandpres, må regne med 80 pct. tilvækst. I politisk skrøbelige, konfliktplagede lande som Somalia og Den Demokratiske Republik Congo forudses en befolkningsvækst på henholdsvis 151 og 172 pct. frem til 2050.

Disse perspektiver kan indebære stærkt forværrede problemer i udsatte lande samt måske, at den forudsagte befolkningstilvækst ikke når det forventede omfang, fordi befolkningsgrupper rammes af omfattende miljømæssige problemer eller klimakatastrofer, af fødevare- og vandmangel eller af nye krige og konflikter.

Reproduktive rettigheder

Population Institute peger på reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder som det afgørende redskab til at dæmpe fødselsraterne og dermed befolkningstilvæksten i de udsatte lande.

»Det er både moralsk og økonomisk nødvendigt, at enhver kvinde sættes i stand til at beslutte – uden tvang – hvor mange børn, hun vil have samt hvornår. Familieplanlægning i disse lande er afgørende for myndiggørelse af kvinder, deres familier og deres samfund,« skriver Population Institute, men understreger også betydningen af, at donorlande og -institutioner hjælper med f.eks. udvikling af landbruget.

I en særlig pressemeddelelse begræder instituttet, at finansudvalget i Repræsentanternes Hus i USA for nylig besluttede at beskære den amerikanske udviklingsbistand til familieplanlægning i 2016 til 461 mio. dollar – en reduktion i forhold til i år på 150 mio. dollar. Desuden sløjfede politikerne USA’s støtte til FN’s Befolkningsfond, UNFPA, og vedtog, at amerikansk bistand ikke må gå til organisationer, der bistår ved, rådgiver om eller taler for abort i u-lande.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Katrine Visby

I de rigeste lande er fertiliteten faldende.
Hvorimod i Indien og Afrika hvor der er ringere leveforhold, er fertiliteten i top. Det er ret paradoksalt.
Iøvrigt er Rusland slet ikke nævnt. Det er som om de er fra en anden planet. De skal tydeligvis isoleres.

Prins Phillip har udtalt at i tilfælde af at han skulle reinkarneres, kunne han tænke sig at komme tilbage som en dødelig virus, der kunne reducere verdens befolkning.
Den britiske kongefamilie har på mange måder indirekte udvist at de gerne så verdens befolkning reduceret. Rygterne siger omkring 6 mia. Så der er 1 mia. tilbage på jorden.
Hvordan det skulle foregå kan man kun gisne om. Men med deres nazistiske rødder, er den dødelige virus måske alligevel ikke så lang væk.

Der er noget i gærde omkring denne debat med befolkningstilvæksten.
COP21 klimatopmødet i Paris her i november 2015 lægger op til at der skal gøres noget ved befolkningtilvæksten. Hvad de elitære magthavere har tænkt sig at gøre med deres prognoser om befolkningstilvæksten, får vi at se. Men jeg har en fornemmelse af at det bliver de fattigste lande, der bliver taberne. Om de så bliver ramt af dødelige viruser eller fødevaremangel eller noget tredje.

Nogle har ønsker om at få reduceret verdens befolkning. Og denne gang bliver det ikke som nazisternes udryddelse. Det bliver mere sofistikeret.
Lad os bare håbe det ikke sker.

I sidste ende er de 11,2 mia. ikke en præcis forudsigelse. Ligesom med den globale opvarmning.

Carsten Hansen

Hvis ikke religioner havde så stor indvirkning på folk, så var katastrofen set med mine øjne muligt at undgå, så der skal et mirakel eller et ny viden/teknologi m.v. til for, at det ikke skal ende katastrofalt på et tidspunkt i fremtiden.

Marius Rizoiu

Katrine Visby,
du konstaterer at:
"I de rigeste lande er fertiliteten faldende.
Hvorimod i Indien og Afrika hvor der er ringere leveforhold, er fertiliteten i top. Det er ret paradoksalt."
UNDSKYLD mig, jeg vil overhovedet ikke se vulgær ud, men sammensmeltningen af de to kønscelle har ikke noget med rigdom at gøre. I de to fattige ovennævnte område keder folk sig meget, for de har ikke så meget at lave i hverdagen. Så de få tiden til at gå med at sætte børn i verden. Jo flere , jo bedre, for denne her mentalitet er en del af deres kulturer. Har de ikke finansielle ressourcer til dem og deres børn? Ingen problem , for det tager de industrialiserede lande sig af. Bare pengene går til dem, men det foregår ikke i virkeligheden.
Denne her vanvittige befolkningseksplosion skyldes også, at dødeligheden blandt nyfødte er faldet konstant i de sidste 2 årtier.

Niels Henrik Højbjerg

Det kan den sikkert.
Til gengæld bliver der nok ikke plads til så meget andet.
Det er allerede et problem idag.
Men lad os endelig få en masse indiske og afrikanske indvandrere.
Det er så hyggeligt!

Niels Henrik Højbjerg

Det kan den sikkert.
Til gengæld bliver der nok ikke plads til så meget andet.
Det er allerede et problem idag.
Men lad os endelig få en masse indiske og afrikanske indvandrere.
Det er så hyggeligt!

Hans K Hansen

"Kan kloden klare 11,2 milliarder?"

Nej naturligvis kan den ikke det, men kloden har sin egen måde at regulere befolkningstilvækst siden klodens nationer, for hvad angår tredjelande, ikke kan mobilisere tilstrækkelig pragmatisme til afløsning for religiøs fanatisme.

Har man ikke forstand til at indføre fungerende socialpolitik, kan man ikke forlade de religiøse traditioner, og kan man ikke finde ud af at uddanne sine befolkninger, så vil kloden forsøge at løse problemet med krige og sygdomme. Sådan er det bare.

Det har ikke noget med bevisthed at gøre, kun simpel tilgængelighed. Denne tilgængelighed er til gengæld universel til forskel fra FN konventionerne. Det er ubegribeligt at nogle, der mener sig intelligente, kan tro at FN konventionerne er universelle sandheder. Denne tro er udbredt blandt politikere især på venstrefløjen inklusiv centrum venstre.

Man kan forbedre medicin. Man kan distribuere fødevarer, men så længe disse fanatisk religiøse antidemokratier ikke formår at tilpasse sig udviklingen, så vil enhver form for at brødføde dem kun accelerere befolkningstilvæksten. Det forøger igen indvandringspresset på nationer der har løst problemet.

Derfor, uanset hvordan FN, og troende på FN's ulogiske påstand om menneskerettighedernes universalitet, vil intet andet fungere end opgør med styreformer der baserer sig på religion og antidemokrati. Jo mere religiøse og/eller socialistiske disse nationer er, des mindre chance har de for at overleve.

"Er der nogen der har en løsning?"

Nej, ikke udover disse underudviklede egen evne til at løse deres problemer. Kan de forlade deres traditioner, så vil de uddø med de lidelser der altid medfører. Der findes kun hjælp til selvhjælp når talen handler om sådanne proportionaler.

Tro nu ikke at de mere udviklede vestlige nationer, fortsætter med at forringe egen social politik, ved at tillade fortsat socialbelastende indvandring. Ideen er ikke bare politisk religiøs. den er direkte selvdestruktiv.

Torsten Jacobsen

wow...just....wow...

Ejvind Larsen, Lise Lotte Rahbek og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Hans K Hansen

I forbindelse med uddannelse, så kalder nogle annalistisk religiøs historie læsning for lærde. Det er helt ude i hegnet. Der findes ingen religiøse lærde. Et forsøg på at retfærdiggøre egen fanatisme. Det fuldstændig samme er tilfældet med annalistisk socialist historie tro. Der findes ingen lærde socialister, alene på grund af annalisme. Annalister er, modsat pragmatister, ude af stand til at lære af sine fejltagelser.

Begge er, i kraft af selve annalismen, ude af stand til at forstå historisk sammenhæng i perspektiv. Det hænger sammen med annalismens smalsporede ensretning begrundet med forsimplet indlæring baseret på alt for få kilder.

Katrine Visby

Marius,
Det vat slet ikke min pointe. Jeg mente at mange par i Europa ikke kan få børn. De skal have hjælp på forskellige måder. Nogle vælger også at adoptere.
Jeg er godt klar over at folk i de fattige lande ikke laver børn fordi de keder sig. Men de behøver jo ikke ligefrem hjælp på fertilitetsklinikker. De har andre alvorlige problemer at slås med.

Flemming Berger, Ejvind Larsen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

De har andre alvorlige problemer at slås med. .. som for eksempel at leve anstændigt når de ikke selv længere kan arbejde - mange børn er en bedre pensionsikring end den, mange steder i Vesten, anvendte metode med overgivelse af pensionsopsparing til finansspekulanter.

Ejvind Larsen, Lise Lotte Rahbek og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Hans K Hansen, dogmatisk socialisme er en anakronisme der overlever i forstenede vestligt bearbejdede koldkrigshjerner...

Hans K Hansen

Her i Vesten skal man løse miljø forbundede fertilitet problemer. Udover de overordnet skyldes kemikalier i miljøet, så har feministisk ekstremisme stadig bivirkninger. Modstand mod at føde børn skyldes problemer der vedrører skilsmisser. Ejerfornemmelser over børnene, der traditionelt medfører at moderen mener de er hendes alene, begrundet af især elite feministerne. Ligestilling blev pludselig til en by i Rusland. Omvendt har nogle kvinder ikke lyst til at føde børn hvis de senere skal dele dem med faderen.

Dette problem er delvist under opblødning, men kemikalie miljøet er endnu langt fra løst. Derfor vil kontrolleret indvandring fortsat være aktuel, men hvis ikke man udvikler demokratiet til at involvere befolkningerne, så hænger løsningerne stadig på politikerne alene. Bemærk af flere af dem ingen praktisk erfaring har af betydning.

Hans K Hansen

Bill Atkins

Ja enig, men ikke desto mindre en realitet. I forbindelse med global overbefolkning, så er tro stadig underlagt virkeligheden uanset om den er teistisk eller ateistisk. Det kan aldrig være anderledes. Det er uhyggeligt at tænke på de lidelser alt for mange milliarder medfører.

Derfor også uhyggeligt at tænke på hvad fremtiden bringer i forbindelse med, inklusiv af artiklen nævnte, konsekvenser. 11 -12 milliarder får konsekvens udover løsninger der stammer alene fra Vesten.

Torsten Jacobsen

Ekstreme elite-feminister
Annalister - især religiøse og socialister
Underudviklede religiøst-fanatiske antidemokratier (incl. befolkningerne i disse?)
Politikere (især på venstrefløjen inklusiv centrum venstre)
FN
Universelle menneskerettigheder
Kemikalie-miljøet

Har jeg glemt nogen, eller er problemet løst, hvis vi blot kommer dem til livs?

Gud fader bevares for en ynk!

Thomas Aniss, Flemming Berger, Ejvind Larsen og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Torsten Jacobsen Hans K Hansen har dog inderst inde forstået, at der skal handles, pragmatisk vil jeg formode, storemagter møder altid deres undergang, det er altid den ophøjede selv forståelse, der leder til undergang.

Hans K Hansen

Jo det er en ynk om du vil. Langtfra at løse global overbefolkning, men den venter lige om hjørnet uanset hvordan du rotere med din forståelse Torsten Jacobsen.

Noget andet er de hjemlige problemer, fertilitet med videre, der intet har med global overbefolkning at gøre, men at tro at socialister noget sted i verden, nogensinde gennem tiden, har gjort andet end at føre til nationaløkonomisk fallit, er stadig annalistisk antipragmatisme lidt til sammenligning med samtlige politisk underudviklede religiøse diktaturer, og især de islamiske.

Man føder 12-14 børn for at de skal forsørge forældre i alderdommen. Samtidig er sex en fornøjelse selv fattige kan betale. Sådan var det også førhen herhjemme, og sådan er det fortsat i udviklingslandende.

Så læg to plus to sammen, indse den forventede befolkningseksplosion, forstå hvad det medfører for Vestlig begrænsning af indvandring, og erkend at der venter ynk verden endnu har til gode.

Philip B. Johnsen

Jeg er fra havnen, der kalder vi din fremstilling, stor bue lille pil.

Hans K Hansen

Noget lidt andet, men har overordentlig meget med økonomierne, og dermed med strategisk energi politik at gøre, for hvad angår vesten, så er delmålene at frigøre sig fra mellemøstlig og russisk energiforsyning.

Det medfører at de i stigende grad mister indtjening fra olie. Hvad skal så erstatte deres indtjening? Og hvad får det af betydning for deres interne politiske udvikling? Religiøse og socialistiske fanatikere, mere eller mindre ude af stand til innovativ udvikling. Hvordan skal de brødføde sig selv uden olieindtægterne?

Hans K Hansen

I en lille skala, som der sker i Grækenland, så er enhver hjælp til udviklingslandende,men i langt større skala, under forudsætning at de afskaffer deres traditionelle indenrigspolitik. Det giver ikke mening at hjælpe, hvis hjælpen forværrer de overordnede problemer.

Derfor er udviklingsbistand, som vi kender den, i bedste fald virkningsløs over tid. I takt med befolkningstilvæksten forværrer den problemet som udført.

Der skal helt andre boller på suppen, der medfører at udviklingslandende fuldstændig ændrer deres indenrigspolitik. De skal indføre fødselsbegrænsning, og de skal indføre socialpolitik til erstatning for 12-14 børns traditioner.

På kort sigt er det overordentligt urealistisk. Håb om andet, formentlig en lyserød fantasi. Fortsat go' debat ...

Touhami Bennour

Jacob Bonde, Lagos og Kairo har to forskellige forudsætninger, men lad mig tale om Kairo, hvis du har penge til side så prøv at investere I Egypten, det kunne du kun hvis du har ingen forstand på økonomi og mindre for kapitalismen. Ingen capitalist ville investere I et land som ikke rumme sikkerhed, og her taler vi´om politisk sikkerhed, dvs. 0 krig. Men er den realistisk for Egypten så længe Israel Palestina konflikt ikke løst, nej . Selv locale tør ikke investere I landet. At investere kræver fri stats administration for kontakt med denne er ofte og nødvendig, og der skal være fri handelsforbindelse, transport uden control in og ud landet osv. det samme for Jordan og Libanon. Hvis du kan ikke se den så du gør som et arabisk ordsprog siger: at sælge et æsel og grine bagefter ad køberen. Det er kynism. Nu er 40% af økonomi I militær hænder uden den ville Egypten er blevet endu fattigere. Selvfølgelig har mágthaver også ansvar, men det skulle andre ledere til, som ville kunne modstå stor pres fra alle sider, som Iran eller Venuzuela for ex.

Anna Hinrichsen

"Ifølge rapporten anvender i dag ca. hver tredje fødedygtig kvinde, der lever i parforhold i de mindst udviklede lande, svangerskabsforebyggende midler, mens godt hver femte kvinde i samme gruppe ikke gør det trods et formuleret ønske herom."

Denne artikkel reproducere med sætninger som denne idéen om, at svangerskabsforebyggelse er kvindens ansvar. Og dermed afspejler den jo nok bare attituden i den FN rapport den citerer. Jeg ved godt at fokus på kvinder i denne sammenhæng ofte hænger sammen med et velmenene ønske om at styrke kvinders rettigheder, men vi skal bare være opmærksomme på, at den retorik ofte bliver brugt som et skalkeskjul for udviklingsprogrammer der reelt set faciliterer overgreb mod kvinders sundhed, velfærd og rettigheder, og gør prævention til kvindens ansvar, frem for mandens. Et eksempel er forskellen på mandlig og kvindelig sterilisering. På trods af at mandlig sterilisering er et langt billigere, mindre omfattende og mindre farligt indgreb (specielt under kritisable hygiejniske forhold) end kvindelig sterilisering, og tilmed giver mulighed for senere at ombestemme sig, så var 33% af alle kvinder i lavindkomstlande i 1989 steriliserede, mod 12% steriliserede mænd, mens 6% brugte kondom. Disse programmer er oftest designet af (hvide rige) mænd, for at kontrollere (sorte fattige) kvinders fertilitet, ofte med mere øje for kvantificerbare resultater der kan skrives i fine rapporter, end for hensyn til kvinders sundhed og rettigheder.

Jeg er fulstændig enig i, at befolkningstilvækst forværrer eksisterende problemer, men præventionsindsatser må bare ALDRIG designes så de kompromitterer disse hensyn og overvejelser, hvilket de i ofte stadig gør.

Marius Rizoiu

Katrine
Jeg har ikke nogen ide om, hvor mange europæiske par der ikke kan få børn. Men det der er overbevist, er, at der er rigtigt få par der ikke kan få børn af sundhedsmæssige årsager. Til dem er der rigelig af klinikker der kan hjælpe dem. Angående andre par der "ikke" kan få børn, bedre sagt ikke har fået børn inden kvinden/manden når den kritiske alder, er der tale om noget andet, nemlig livsstil. Det er det kerneproblem i vores moderne samfund, hvor kvinder har ligestilling og selvbestemmelse over deres liv, hvilket er noget, jeg altid går ind for. Men der ventes for meget inden man synes at tiden er moden for at få børn.
Derfor undrer det mig ikke, at befolkningstallet er steget eksplosivt især i de samfund, hvor kvinder ingen rettigheder har og er reduceret til en fødemaskine. Det er den triste sandhed.

Jamen det kan vi sagtens. Det kræver, at vi er villige til at dele - og fordele - i fællesskabets interesser.

Touhami Bennour

Bare rolig,mennesker har begyndte landbrug dyrkning for titusinde år. I hvertfald jeg taler for de arabiske lande,(som har længere fortid under andre navne) hvor man også tænkt på de 7 magre år og har man lagt noget til side for når det er knaphed trækker man på lagere. Alene dadler som kan tørres og holder lang tid( beduiner levede af dadler og mælk fra hun kamel når de foretog lange rejser, så har han rigeligt, man siger dadler er ærnerigrigt med alle de indgredienser( det er bevist for langtid siden I forbindelse med lange rejser). Andre kan sevfølgeligt finde tilsvarende tilfælde andre steder. Problemet er vand, vand kan man ikke dyrke selv eller producere, vand skal findes I (grundvand eller afsaltning af havetsvand),teknologi og energy findes(sol). Hvad angår fødevarer er der en risiko for hamstring for især korn, som ikke kan erstattes med noget andet og er vigtig førevare.

Peter Madsen

Løsningen er da åbenlys:
Stramme jeans der er vasket i bromerede flammehæmmere!

Det er da noget der holder befolkningsvæksten nede og det virker i hvert fald fint i USA og Europa. På den måde er det også kun de rige der har råd til at få børn på fertilitetsklinikkerne.
I øvrigt har Kina aldrig haft étbarnspolitik, de har blot stået for produktionen af ovennævnte jeans.

Claus E. Petersen

@Philip B. Johnsen

Før at vikinger og andre overhovedet havde tanker for negre som slaver, var datidens overklasse helt tilfredse med dem der skaffedes fra togter mod nærliggende kyster.
Du kan i dag spørge efterkommere af negre i f.eks. USA om de ønsker at vende tilbage til afrika, men det spørgsmål dukker aldrig op.
Du kan også undersøge baggrund og historie, og hvis du gør, opdager du at slaveriet var negrenes eget valg, eller rettere, deres høvdinges.
For både 300, 400 og 500 år siden førte afrikanske stammer krig mod hindanden, og dem der ikke var i familie med tabernes høvding blev slaver, og resten blev hakket i småstykker, levende.
Med slavehandlen blev krigsfangerne nu blot solgt til forter langs kysten, til glæde for negerhøvdingene og endnu mere glæde for efterkommerne af de slaver der endte i USA.
Dem der endte i mellemøsten forsvandt. Dels fordi at de mandlige slaver fik fjernet klokkerne og dels fordi at nyfødte slavebørn blev dræbt på stedet.
Igen, jeg spørger dig. Har du spurgt nogle efterkommere af slaver i USA om deres højeste ønske er en enkelt billet til guldkysten?

Touhami Bennour

USA president Barak Obama har lige været I Kenya og blev modtaget som en af deres. Men I øvrigt det du fortæller er ren ordspind. Der er forskel mellem slaver og højding lige som er forskel mellem en oligark og en almindeling arbejder i Europa, Hvad angår krige I Afrika, desværre har de ikke haft "løve Hjerte, Napoleon ,Nilson, Hitler, og Joukov. Desværre. Hvilkebandit var Stærkst, ¨( jeg kender ikke navne på det negrenes generaler), Det kan du selv vælge. Også vil de gamle vikinger I frankrig(Normandiet) komme tilbage til Danmark? Eller fordi man siger at alle menesker stammer fra Afrika så betyder det at alle mennesker(også dig) vender tilbage til Afrika? Problemet er aktuelt , og det har altid været aktuelt, Slaveriets minder kan forsvinde I USA hvis også Racism forsvinder. Alle merikaner er indvandre.

Claus E. Petersen

Vi inviterer 10 millioner til Danmark, fjerner kontanthjælp, førtidspension og fagforeninger, lovbestemmer mindstelønnen til 5 kroner i timen, og fjerner gratis skole og læge.
Så er der ganske vist ikke meget der adskiller os fra de lande som folk flygter fra men på den anden side kan nogle af os fryde sig over at have gjort det rigtige.

Claus E. Petersen

@Touhami BENNOUR

I Danmark, og vist alle andre lande og kulturer, har forskellen på rig og fattig været at dem med penge kan betale for at andre med våben kan undertrykke de fattige og tvinge dem til at skaffe føde til deres undertrykkere.

Ideen med hinduisme og islam er vist at vise ledere, via gud, skal finde veje for deres undersåtter og således sikre dem mod ondt.
Sjovt nok er de lande hvor det princip virker dårligst, alle de lande som netop lever efter gamle religiøse forskrifter.
Ikke fordi at verden er blevet værre siden profeternes tid, men fordi at det dag for dag bliver tydeligere og tydeligere at religiøs ledelse ikke løser eet eneste problem.

Claus E. Petersen

Kloden kan nok klare både 10, 20 og 100 milliarder mennesker.
Spørgsmålet burde nok være om de eksisterende mennesker kan klare flere.

Touhami Bennour

Claus E, Petersen, Hvor ser du religiøse leder hen? En anden ville citere "Gandi" for at tale om Indien, og en anden ville citere "Nasser" for at tale om Egypten, Den historie jeg kender hedder den" kolde krig" hvor supermagterne kempede mod hinaden med stedfortræder. Altså please mere politik I din analyse, religion hjælper dig ikke.

Claus E. Petersen

@Touhami BENNOUR

"mere politik I din analyse, religion hjælper dig ikke"

Jeg orker ikke at analysere men lad mig dog skrive at forskellen på politik og religion er mindre end hårfin.

Touhami Bennour

Måske hos W.Bush og co.

Sider