Nyhed
Læsetid: 3 min.

TTIP: EU’s forhandlere løber fra deres miljøløfter

EU's forhandlere prioriterer ikke bestemmelser, der kan sikre miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling. Det viser en lækket forhandlingstekst fra de igangværende frihandelssamtaler om TTIP mellem EU og USA
Under en kæmpedemonstration mod TTIP-handelsaftalen i Berlin den 9. oktober blev TTIP fremstillet som en bombe under demokratiet og borgeres sundhed.

Markus Schreiber

Udland
27. oktober 2015

EU ser i den seneste runde af TTIP-samtalerne i Miami ud til at have brudt et løfte om at styrke miljøbeskyttelse. Det fremgår af et lækket udkast til en forhandlingstekst.

I januar lovede EU’s forhandlere at beskytte miljøvenlige, grønne europæiske love, forsvare internationale standarder og værne om EU’s ret til at fastsætte et højt niveau af miljøbeskyttelse ved at rejse krav herom i de vanskelige drøftelser med USA om at nå frem til en fælles frihandelsaftale – det såkaldte Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskab (TTIP).

Men en fortrolig tekst, der indgår i forhandlingskapitlet om bæredygtig udvikling, og som The Guardian har fået fat i, indeholder kun vagt formulerede og ikkebindende forpligtelser, hvad angår miljøsikkerhedstiltag.

Det foreslås således, at der ikke i aftalen stipuleres forpligtelser til at ratificere internationale miljøkonventioner. Ej heller nævnes der noget om, hvilke retsmekanismer der kan sikre opfyldelse af mål, hvad angår biodiversitet, kemikaliebrug og ulovlig handel med vilde dyr.

Dokumentet anerkender ganske vist »enhver parts ret til at bestemme egne politikker og prioriteter for bæredygtig udvikling«. Men advokater siger, at denne formulering står langt svagere end de andre bestemmelser i forhandlingsudkastet, der vil give investorer ret til at sagsøge stater, som måtte vedtage love til skade for deres berettigede forventninger til indtjening.

»Sikkerhedsbestemmelser for bæredygtig udvikling er nærmest ikke-eksisterende. Når vi sammenligner med de bestemmelser, der skal sikre investorerne, er forskellen ganske skarp,« siger Tim Grabiel, en miljøadvokat, der arbejder i Paris.

»Kapitlet om bæredygtig udvikling omfatter nok en række erklæringer og løst formulerede tilsagn, og selv om de kan lyde ambitiøse, er deres tvistbilæggelses-ordning uklar. En særlig retskraft, hvis nogen overhovedet, får de næppe.«

Dokumentet indeholder en række brede og positive tilsagn om vigtigheden af ​​naturbevarelse og klimaindsats. Men de giver ingen definitioner af sine nøgletermer – såsom »et højt beskyttelsesniveau« for miljøet eller »effektive nationale politikker«, endsige anvisninger på implementering af sådanne mål.

Sidste år skrev over en million borgere fra EU-landene under på en henstilling til Unionens beslutningstagere om at trække sig ud af TTIP-forhandlingerne. Deres bekymring var, at multinationale selskaber kunne bruge traktatens bestemmelser om investor-stat-tvistbilæggelse (ISDS) til at sagsøge myndighederne ved særlige private domstole, der ikke er bundet af eksisterende juridisk præcedens i de enkelte EU-lande.

I en meget omtalt retstvist har selskabet Lone Pine lagt sag an mod den canadiske delstat Québec med krav om erstatning på 250 mio. dollar, fordi myndighederne her havde indført et moratorium for fracking. Sagsøgeren påråber sig de ISDS-bestemmelser, som findes i den nordamerikanske frihandelsaftale (NAFTA). Sagens udfald er ikke afklaret, da den stadig verserer.

Amerikanske embedsmænd hævder, at kun få sager af denne art nogensinde vil kunne blive anlagt efter den påtænkte TTIP-traktat, som ved sin eliminering af toldtariffer kan blive verdens største frihandelsaftale nogensinde.

Men miljøsager tegner sig ikke desto mindre for 60 procent af de 127 ISDS-sager, der allerede er anlagt mod EU-lande i henhold til bilaterale handelsaftaler indgået over de sidste to årtier, oplyser ngo’en Friends of the Earth Europe.

Europas skatteydere har i de sager, som er afgjort, udbetalt sammenlagt mindst 3,5 mia. dollar (godt 23 mia. kr.) til private investorer.

Natacha Cingotti, en kampagneleder for ngo’en, siger, at kun såfremt miljøsikkerhedstiltag unddrages disse domstoles kompetence, vil det kunne hindres, at sådanne sager rejses efter en TTIP-aftale.

»Lækagen viser, at Europa-Kommissionen ikke mener det alvorligt med at tilvejebringe væsentlige garantier for borgerne og miljøet i forbindelse med TTIP-samtalerne,« siger hun til Guardian. »Magtfulde forurenede selskaber vil formentlig kunne påregne at få VIP-behandling i en aftale, og det eneste kapitel, der kunne have rummet stærke formuleringer til beskyttelse af en bæredygtig fremtid, er sprogligt svagt med hensigtserklæringer, der ikke kan håndhæves.«

En handelsaftale formodes at kunne være i hus ved udgangen af ​​2016, selv om den stedfortrædende handelsrepræsentant for USA, Michael Punke, sidste onsdag beklagede sig over, at forhandlingerne »ikke skrider så konstruktivt og ambitiøst frem som planlagt«.

Men advokater og demonstranter frygter, at alle yderligere fremskridt omkring forhandlingsbordet i Miami vil kunne ske på bekostning af miljøhensyn. Den igangværende forhandlingsrunde lukker i Miami på fredag.

Et EU-løfte om, at TTIP vil »understøtte vores klimamål, eksempelvis ved at fremme handel og investeringer i grønne varer og tjenesteydelser« blev allerede draget i tvivl ved en tilsvarende lækage om energikapitlet i maj sidste år. Heraf fremgik, at Europas forhandlere pressede på for »en juridisk bindende forpligtelse i TTIP, der kunne sikre fri eksport af råolie og gasressourcer«. Til sammenligning »behandles bæredygtig udvikling som et tillæg eller et uønsket stedbarn«, siger Grabiel.

»Den underprioriterede behandling af hensynet til bæredygtig udvikling, viser at dette hensyn kun dårligt lader sig forene med EU’s politiske mål på dette område.«

© The Guardian og Information

Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Foruden krigsflygtninge fra Afghanistan, Irak og Syrien kan EU se frem til millioner af klimaflygtninge, med TTIP og ISDS overforbrugs baseret vækst, på klimaets og miljøets bekostning.

Stigende ulighed er helt sikkert, hvis der kommer en aftale, USA har i regelen altid den regering, der er betalt for.

Bill Atkins, Flemming Berger, Trond Meiring, morten Hansen, John Andersen, Anne Eriksen, Uffe Illum, Bent Gregersen, Anne-Marie Krogsbøll, lars abildgaard, Søren Bro, Peter Jensen, kjeld jensen, Niels-Holger Nielsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Mht. EU og USA er dystopierne altid sande!
Politikerne er folkeforrædere, som har solgt os alle til banker og finanskapital, og EU kommissionen er ikke folkevalgt.
Det kan næsten ikke blive mere forbandet!

Jacob Jensen, Bill Atkins, Flemming Berger, June Beltoft, jonas larsen, Trond Meiring, morten Hansen, Mads Berg, John Andersen, Anne Eriksen, Anders Graae, Uffe Illum, Jan Pedersen, Anne-Marie Krogsbøll, Hans Kvisgaard, lars abildgaard, Einar Carstensen, Torben Arendal, kjeld jensen, peter fonnesbech og Niels-Holger Nielsen anbefalede denne kommentar
Henrik L Nielsen

Surprise!!!!!

Når man ser på EU´s 2 nøglepersoner i disse forhandlinger, den svenske handelskommissær og Ph.d. i statsvidenskab, Cecilia Malmström, og især kommissionsformand Jean-Claude Juncker fra Luxembourg, kan man jo godt undre sig over, at nogen overhovedet har troet på løftet fra januar 2015 om at beskytte EU´s forbrugere og miljø i dette samarbejde mellem Europa og USA.

For selv om Cecilia Malmström tilsyneladende er ærlig og oprigtig, tilhører hun et parti i Sverige, der er analog med danske Venstre, og sætter profit og penge før miljø og mennesker. I Tyskland har hun i øvrigt i nogle år haft tilnavnet, ”Censilia”, der er en kombinationa mellem hendes fornavn og ordet, censur.

Og kommissionsformand Jean-Claude Juncker er jo både kendt for sin lukkethed i forvaltning samt som hovedmanden bag Luxembourgs enorme skattefusk til fordel for store internationale koncerner. Og skatteflugten i EU er af flere uafhængige organisationer opgjort til at koste EU-landene mindst 1.000 mia. EUR om året - altså gigantiske beløb, som kunne have gavnet borgerne i EU. Desuden klæber mistankerne om korruption fortsat til ham.

Med dette in mente skal man også gøre sigt det klart, at det egentlig slet ikke er EU-kommissionen eller EU-parlamentet, der bestemmer EU´s politik, de ansvarlige for forhandlingerne gør blot, hvad de får besked på. De helt afgørende beslutningstagere er faktisk EU´s ministerråd, der består af alle EU´s statsministre og premierministre.

Så der er god grund til fortsat at forholde sig meget kritisk til disse forhandlinger, og i øvrigt på hjemmefronten skabe en politisk markering overfor egen regering.

Bill Atkins, jonas larsen, Nis Jørgensen, Philip B. Johnsen, morten Hansen, John Andersen, Anne Eriksen, Bent Gregersen, Gorm Lerche, Anne-Marie Krogsbøll, Anders Barfod, Hans Kvisgaard, Einar Carstensen, Torben Arendal og curt jensen anbefalede denne kommentar

Kære Torben Skov,

Jeg ved jo ikke, hvad du specielt mener, at EU er, - eller om du overhovedet har noget indsigt i EU´s organisering.

Men EU er egentlig blot en frivillig forening, hvor medlemmerne er frivillige og selvstændige lande, der har underskrevet en traktat om at overholde en række konkrete og stærke demokratiske regler. Og formålet har været at skabe et frihandelsområde, hvilket faktisk også har skabt stor velstand i Europa.

Og i foreningen ( EU) er det ministerrådet - altså EU-landenes statsministre, der er øverste beslutningstagere. Det er dem, der bestemmer alt, og alle beslutninger skal foretages i enighed, for uden enighed mellem landene (statsministrene) er der ingen beslutning. Og netop dette er også årssagen til, at EU ofte fungerer både langsomt og dårligt på en række vigtige områder.

EU´s kommission og parlament kan kun give forslag, men ikke beslutte noget, der binder landene.

Der må snart være nogen der kræver dødsstraf for lækning af den slags papirer.
Eller at koncerner kan sagsøge de stater som whistleblowerne er statsborgere i.
D har trods alt kostet en ordentlig sjat profitter efterhånden.

Torben Skov, Flemming Berger, June Beltoft, Søren Bro og Erik Karlsen anbefalede denne kommentar

"Men EU er egentlig blot en frivillig forening, hvor medlemmerne er frivillige og selvstændige lande, der har underskrevet en traktat om at overholde en række konkrete og stærke demokratiske regler. Og formålet har været at skabe et frihandelsområde, hvilket faktisk også har skabt stor velstand i Europa."

Andre ville huske at EU oprindelig skabtes af europæisk storindustri med dét formål at udjævne grænserne for handel i Europa, så der kunne laves store penge endnu hurtigere. Den politiske pynt om det demokratiske, fredselskende Europa skulle få folk til at 'købe pakken', hvilket de gjorde.

Torben Skov, Flemming Berger, jonas larsen, Michal Bagger, Trond Meiring, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

det vil koste forbrugersikkerhed, miljø og penge for alle undtagen de rigeste og sidst men ikke mindst vil vi blive tvunget Monsantos patenterede GMO-produkter ned i halsen.

Sabine Behrmann, Torben Skov, Peter Jensen, jonas larsen, John Andersen, Anne Eriksen, Uffe Illum, Bent Gregersen, Torben Selch, Hans Kvisgaard, Einar Carstensen og Torben Arendal anbefalede denne kommentar

Selv om EU nok har haft en stabiliserende effekt i Europa, er det økonomiske grundsystem baseret på "alles kamp imod hinanden" på bekostning af alt andet end det økonomiske system selv. Dette gælder også aftalerne med EU og USA. Der skal et paradigmeskift til før der kommer holdbare løsninger der gælder ud over børnebørnene.

Peter Jensen, jonas larsen og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Denne nyhed kan jo ikke undre i lyset af afsløringen i går af, at Ida Auken har kendt til fusken med bilers udledninger i flere år, uden at gå til pressen med sin viden.

Gad vide hvilke lignende skandaler, der er begravet i EU-systemet med vore egne ministres viden?

Når TTIP er vedtaget, kan vi sikkert om et par år, når det går galt, høre diverse danske politikere i lighed med Auken udskrige, at "det sagde vi allerede under forhandlingerne, men vi kunne ikke komme igennem med vore bekymringer".

Men det lader ikke til, at den slags bekymringer kommer offentligheden ved, før det er for sent.

Torben Skov, Flemming Berger, Peter Jensen, jonas larsen, Trond Meiring, John Andersen, Anne Eriksen, Uffe Illum, Søren Bro og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar

Hvem kan modstå en smuk sang :)
https://www.youtube.com/watch?v=jE8J4pM3Lcg

En video på youtube, som man også kan finde på Stop-TTIP's facebook side.

Over 1,6 millioner nejsiger i Tyskland på Stop-ttip.org, over ½ million i UK og et tal der er kun er på godt 21t i DK. Der er plads til flere :)
Skriv under på stop-ttip.org, hvis du ikke har gjort det.

Noget kunne tyde på at Vestager så småt er begyndt at bide lidt i Lux-Leak problematikken, hun ville ikke have en chance i en TTIP/ISDS verden.

Bill Atkins, Torben Skov, Torben Arendal, jonas larsen, Michal Bagger, John Andersen, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

I alt sin enkelthed; TTIP vil betyder at konglomerater og multinationale mastodonter vil have mere at bestemme frem for nationalstater.

Sabine Behrmann, Jacob Jensen, Torben Skov, Flemming Berger, Peter Jensen, Torben Arendal, jonas larsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Demokratiet vil derefter være en by i Rusland eller Amerika

Torben Arendal, jonas larsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Det viste vi jo godt det ville komme sådan. Den enorme folkelige protest i EU mod TTIP er ikke bare et påhit. Den er reel og velbegrundet. USA overtager med TTIP reelt styringen af EU på væsentlige områder. Eller faktisk endnu være. Den amerikanske industri gør - Hvis ikke det er afgivelse af suverænitet, så ved jeg ikke, hvad jeg ellers skal kalde det.

Men der kommer ingen folkeafstemning om TTIP. Hverken på EU plan eller i Danmark. Ikke engang en offentlig debat er der at spore. Alle forhandlinger foregår i baggrunden isoleret fra offentligheden.

At afgive suverænitet uden at spørge befolkningen er grundlovsstridig og at afgive suverænitet er uigenkaldelig. I Danmark skal vi til folkeafstemning om retsforbeholdene over for EU d. 03. december som politikerne i stort omfang siger vi skal stemme ja til. Altså afgive endnu mere suverænitet til EU. Men lige så stille som vores politikere går med dørene, når det gælder TTIP, lige så stille går de med dørene, at folkeafstemningen d. 03. december reelt også er Danmark accept af, at tilslutte sig TTIP traktaten og dermed privatisere EU og Danmarks miljøpolitik, løn- og arbejdsforhold, samt alle mulige andre forhold amerikanske virksomheder med TTIP i hånden kan anklage EU for milliarder af euro for tabt indtjeningsmulighed.

Så derfor, gå den rette vej. Stem NEJ.

Jacob Jensen, Flemming Berger, Anders Graae, Peter Jensen, John Andersen, jonas larsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Når Ida Auken - på det tidspunkt sørme endda SF-er - uden at skamme sig kan gå ud og meddele, at hun da allerede for flere år siden kendte til snyd med bilers udledninger, men at hun ikke kunne komme igennem med at gøre noget ved det i EU-systemet, så siger det vel en hel del om, hvordan man opfatter demokrati og suverænitetsafgivelse i toppen af magten (herunder ministre og EU-topembedsmænd/kvinder): Demokrati er deres egne forhandlinger med andre i toppen af magten, og suverænitetsafgivelse er, hvis de selv skal dele viden og beslutninger med den befolkning, der har valgt dem.

Bill Atkins, John Andersen, Flemming Berger, Peter Jensen, Torben Arendal, jonas larsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Peter Sterling

http://www.b.dk/globalt/cigaretter-whisky-og-kapitalismens-lusk

"Phishing for Phools, en ny kontroversiel bog skrevet af to kendte amerikanske økonomer, George Akerlof og Robert Shiller. De er begge nobelpristagere i økonomi".

"Virksomhederne »fisker efter fæhoveder,« fordi det lønner sig, og fordi deres forpligtelse alene er over for deres bundlinje og deres aktionærer".

"Kapitalismens »usynlige hånd« tager ikke hånd om kapitalismen og sørger for social retfærdighed, tværtimod garanterer den, at det går galt. »Virksomhederne udnytter menneskelig svaghed, fordi markedet får dem til at gøre det".

Philip B. Johnsen

Hvornår lære EU, at det ikke er de fattiges pligt, at betale de riges fest?

ISDS er også yderlig liberalisering (deregulering) af finanssektoren der som resultat af i forvejen dårlig regulering, kostede danskerne DKK. 400 milliarder i samfundsøkonomiske omkostninger fra 2008-2014.

Men finanssektoren med, Wall Street og The City of London i spidsen, er fortsat international organiseret kriminalitets styrende ledelse.
Banker 2015:
Fra link:
"En række storbanker skal betale et større milliardbeløb for at have manipuleret med dollar- og eurokurser i valutamarkedet.
Bøderne på i alt 5,7 milliarder dollar, svarende til 38,2 milliarder kroner, er givet af amerikanske og britiske myndigheder.
JP Morgan, Citigroup, Royal Bank of Scotland og Barclays har alle erkendt, at de har fusket med valutakurser, oplyser det amerikanske justitsministerium.
Også Bank of America har fået en bøde af den amerikanske centralbank.
Svindlen har fundet sted ved, at en række valutahandlere fra de pågældende banker har kommunikeret i et eksklusivt chatroom på nettet i et kodet sprog, hvor de manipulerede med valutakurserne i perioden december 2007 til januar 2013.
Tidligere onsdag kom det frem, at den schweiziske storbank UBS har erklæret sig skyldig i fusk med den såkaldte Libor-rente og indvilliget i at betale bøder til de amerikanske myndigheder på i alt 3,7 milliarder kr. Det svarer til 24,8 milliarder kroner."
Banker 2015:
Link: http://www.information.dk/telegram/533791
Banker 2013:
Transatlantiske storbanker manipulerede med de retningsgivende renter Libor, Eurobor og Yen Libor.
Deutsche Bank, Societé Generale og Royal Bank of Scotland indgik forlig, på hver især ca. 1 mia. euro. JP Morgan, HSBC, Credit Agricole var også involveret.
Barclays, RBS, UBS og Rabobank betalte 3,5 mia. dollar i bøder til myndigheder i blandt andet Europa og USA, for svindel med Libor.

TTIP og ISDS er:

En såkaldt frihandelsaftale, der skal øge forbruget i EU og USA, det vil forstærke klimaforandringerne.

SIG NEJ!

ingen tør slås, derfor taber alle, verdens ledere i dag, er menneskelighedens største købte og betalte kujoner, men aldrig har befolkningerne, haft mere at mindste.

Nu er det er ved, at være sidste chance, for et opgør med den økonomisk og politiske ledede den internationale organiserede kriminalitet.

PS.
Stop Bjarne Corydon, der gjorde det klart i Deadline, for en tid siden:

"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked, hvis handlen ikke gennemføres vil EU give bøder, for uretmæssig forhaling af handelen med indbygget skattely"

To ord.
Organiseret kriminalitet.
Forbyd det!

Kurt Nielsen, Freddy Andersen, jonas larsen, Torben Skov og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Niels Erik Nielsen

"Sidste år skrev over en million borgere fra EU-landene under på en henstilling til Unionens beslutningstagere om at trække sig ud af TTIP-forhandlingerne."

Korrekt, men endnu mere korrekt ville det have været at oplyse, at antallet af underskrifter nu har passeret 3,2 millioner.

John Andersen, Flemming Berger, Søren Bro, jonas larsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Niels Erik Nielsen

Det var Pia Olsen Dyhr fra Socialistisk Folkeparti, der er i 2013 i sin egenskab af handelsminister udtalte, at den (positive) betydning af TTIP næsten ikke kunne overvurderes.

Det er svært at fatte, at Pia Olsen Dyhr talte om det, der for nogle af os ligner den største enkeltstående magtoverdragelse til private internationale profit-interesser i nyere tid, en svækkelse af det meste af hvad SF står for, en liberalisering, hvis konsekvenser denne kommentator i hvert fald ikke kan overskue.

Jeg ved ikke, om SF troede og tror på, at TTIP bare var toldsatser og handelsmæssige teknikaliteter, eller om det var/er et udtryk for den “realisme”, som Bjarne Corydon og muligvis delvis også Ida Auken giver udtryk for.

Men at det næst-yderste venstrefløjsparti så ukritisk blåstemplede, hvad jeg mistænker er Liberal Alliances og de amerikanske Koch brødres hedeste drøm, har måske bidraget til, at debatten om TTIP har været nærmest ikke eksisterende i Danmark. Danmark er nu i den grad prisgivet at befolkningerne i central-europa rager kastanjerne ud af ilden, hvilket det desværre stadigvæk er langt fra sikkert, at de kan, selv om de gør et meget prisværdigt arbejde.

Kurt Nielsen, Jacob Jensen, John Andersen, Flemming Berger og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll