Interview
Læsetid: 9 min.

Folkeafstemninger: Direkte demokrati eller en utrolig dårlig idé?

Brexit-afstemningen har ført til angreb på folkeafstemninger som demokratisk redskab. Men mange af kritikpunkterne mod folkeafstemninger kan lige såvel rettes mod det repræsentative demokrati. Ifølge eksperter var der dog klare problemer ved Brexit-afstemningen, som kun kan løses, hvis der kommer et bedre samspil mellem de forskellige demokratiske praksisser
Den britiske folkeafstemning om EU var meget mangelfuldt organiseret som demokratisk afstemning, fordi det på den ene side stod ret klart, hvad der ville ske, hvis man fulgte Camerons anbefaling og accepterede den pakke, han havde forhandlet igennem, men på den anden side ikke vidste , hvad konsekvenserne ville være hvis man stemte briterne ud af EU.

Daniel Leal-Olivas

Udland
2. juli 2016

Både politikere, eksperter og medier har haft travlt med at tage afstand fra folkeafstemninger om EU-medlemskab, siden flertallet af briterne i sidste uge satte deres kryds ved Leave.

Fordømmelsen af den britiske premierminister David Camerons måde at udskrive afstemningen på har været hård, men også selve folkeafstemning som demokratisk redskab er kommet under angreb.

»Det kan godt være, at det lyder lidt for hovski-snovski at sige det, men vi ved jo udmærket godt, at der aldrig var blevet bygget en Storebæltsbro i Danmark, hvis det var blevet lagt ud til en folkeafstemning,« sagde Mogens Lykketoft, FN-formand og tidligere socialdemokratisk finansminister til TV 2.

Han blev hurtigt bakket op af tidligere formand for Venstre Uffe Ellemann Jensen: »Hvis Lykketoft er arrogant, er jeg det også. Hvis det er arrogant at være imod folkeafstemninger, betragter jeg det som et hæderstegn, når beskyldningerne kommer fra populistiske EU-modstandere. Jeg er grundlæggende imod folkeafstemninger, for det er en uskik i et parlamentarisk styre,« sagde han til Jyllands-Posten.

Det kritiske blik på folkeafstemninger ses også ved at mange medier har fokuseret på historier om uoplyste briter, en debat, der ikke handlede om substansen, og at mange vælgere nu allerede har ombestemt sig.

Enkeltcases, der angiveligt har fortrudt deres stemme, har flittigt cirkuleret på sociale medier, selv om der ikke rigtigt er nogen statistik, der tyder på, at særligt mange Leave-vælgere skulle være utilfredse med resultatet.

Læs også: Er det forkert ikke at lade folket stemme?

Ifølge professor i Statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet Marlene Wind er kritikken af folkeafstemninger kommet med god grund, fordi den britiske afstemning viste, hvor dårligt det redskab fungerer.

»Folk er ved at vågne op og kan se, hvilket kaos det her cirkus har ført til i Storbritannien. Den umiddelbare begejstring, som man regnede med, at mange nej-bevægelser ville få, er heller ikke indtrådt« siger hun.

»Nu får jeg ørerne i maskinen, ligesom de andre har fået. Det er noget, man tilsyneladende ikke kan tillade sig at sige, uden at der falder brænde ned,« siger Marlene Wind med henvisning til, at både Lykketoft og Ellemann er blevet angrebet for at være elitære.

Hun mener ikke, at det er et problem at undlade at holde en folkeafstemning om EU-medlemskab, selv hvis et flertal af befolkningen skulle være imod medlemskabet.

»Vi har et repræsentativt demokrati, og ved overhovedet at sætte det sådan op, indikerer du, at det er illegitimt, at vi har folkevalgte, der tager stilling til de vanskelige spørgsmål om, hvad der er godt for vores land. Vi har nogle, der professionelt forholder sig til de her ting, og som har tid og ekspertise til at sætte sig ind i store komplekse problemstillinger og træffe de rigtige beslutninger. Hvorfor ikke have tillid til dem?« siger hun.

Politikere er også uvidende

Men spørger man Mogens Herman Hansen, demokratiforsker og forfatter til bogen Demokrati som styreform og som ideologi, er samfundets stigende kompleksitet ikke noget overbevisende argument imod at overlade vigtige beslutninger til et lands befolkning ved en afstemning.

»Så er det på sin vis også blevet for komplekst til det repræsentative demokrati. Mange af folketingsmedlemmerne er jo ikke fagkyndige. Så siger de, at de jo spørger fagfolk med juridisk, statistisk og økonomisk ekspertise, mens de selv bare skal have common sense og tage stilling til de politiske aspekter af problemerne. Det er også rigtigt nok, men det samme argument kan man føre ned til borgerne og sige, at borgerne heller ikke ved nok om statistik, jura eller økonomi, men at de også kan lade sig belære af fagfolk op til en folkeafstemning,« siger Mogens Herman Hansen, der peger på, at mange af de argumenter der bruges mod folkeafstemninger lige så vel kan bruges mod at overlade de vigtige beslutninger til de folkevalgte.

»Problemet ved det repræsentative demokrati er, at hvis folk er for dumme til at vide, hvilken løsning der er den rigtige på de problemer, vi har i øjeblikket, så er de også for dumme til at vælge mellem repræsentanterne og stemme på dem, der har den rigtige løsning. Altså bør man afskaffe repræsentativt demokrati som en farce.«

Han afviser også, at beslutninger nødvendigvis i højere grad bliver truffet på baggrund af viden og ekspertise, bare fordi det er folkevalgte, der tager dem:

»Det burde det egentlig gøre, men det er der ingen garanti for. Det skarpe skel, man drager mellem beslutninger truffet af de folkevalgte og af hele folket, er i mange tilfælde fordrejede og misvisende,« siger han og peger på to erfaringer fra folkeafstemninger i USA, hvor man har folkeafstemninger i 24 stater: Ejendomsskattereglerne i Californien, blev ved folkeafstemning indført på en sådan måde, at beskatning af ejendom skete ved ejerskifte i stedet for løbende.

Men problemet var, at mange firmaer aldrig skiftede ejermand, og dermed mistede man en stor del af skattebasen, som man aldrig siden har formået at ændre. Det bruges af mange som et klart eksempel til at illustrere, at folkeafstemninger fører til dårlige beslutninger.

Men ifølge Mogens Herman Hansen glemmer man behændigt, at de folkevalgte i parlamentet kan ændre reglerne, hvis de har kvalificeret flertal – hvad de dog aldrig har været i stand til at opnå.

»Mange af repræsentanterne har personlige interesser i virksomhederne, og det passer dem glimrende, at de ikke skal have hævet ejendomsskatterne,« siger han.

Det andet eksempel er de omdiskuterede three strikes-love, hvor flergangskriminelle straffes ekstremt hårdt ved den tredje lovovertrædelse. En lovgivning, der ifølge Mogens Herman Hansen er helt håbløs – og som i nogle stater er indført ved folkeafstemning, mens det i andre er indført af de folkevalgte:

»Det viser, at i en række tilfælde er folkebeslutninger forkerte, og i andre tilfælde er det beslutninger truffet af de valgte repræsentanter, der er forkerte. Og omvendt er der også mange eksempler på, at både folket og parlamenterne træffer gode beslutninger. Det er ret kompliceret.«

Direkte demokrati var den mest udbredte styreform i oldtidens Grækenland og viste sig som den stærkeste og mest levedygtige styreform.

Alle folk mødte op på pladsen, diskuterede og stemte om spørgsmålene ved håndsoprækning for forslag, der var forberedt af embedsmænd udpeget ved lodtrækning.

»Det vigtigste råd var 500-mandsrådet, som udarbejdede detaljerede forslag og fremlagde dem. De blev så debatteret på folkeforsamlingen, hvorefter borgerne stemte om dem,« siger Mogens Herman Hansen. Og det var netop et af problemerne, hvis man ser på Brexit-afstemningen ud fra principper om direkte demokrati.

Den var meget mangelfuldt organiseret som demokratisk afstemning, fordi det på den ene side stod ret klart, hvad der ville ske, hvis man fulgte Camerons anbefaling og accepterede den pakke, han havde forhandlet igennem, hvis man ville blive i unionen.

På Leave-siden var det til gengæld fuldstændigt uklart, hvad konsekvenserne ville være, og det er en meget dårlig forudsætning for en oplyst diskussion i offentligheden.

»Der har fuldstændigt manglet ordentlig oplysning om, hvad det er man skal stemme om, og hvad det implicerer. Og under sådanne forudsætninger bliver en folkeafstemning meningsløs,« siger Mogens Herman Hansen.

Også Cora Pfafferott, talsperson i ngo NGO’en Democracy International, som arbejder for at fremme direkte demokrati og øget inddragelse af borgerne i politiske beslutninger, er kritisk over for den måde Brexit-afstemningen blev gennemført på. »Det var politikerne, der begik fejlen,« siger Cora Pfafferott.

»Deres politiske system og politiske kultur imploderede fuldstændigt under folkeafstemningen, og det, der sker nu, er, at direkte demokrati får skylden med argumenter om, at folk ikke er i stand til at træffe komplicerede beslutninger. Men der var slet ikke en debat om indhold, og kampagnen varede kun tre måneder,« siger hun og tilføjer, at det også handler om demokratisk dannelse i direkte demokrati.

Den har man for eksempel i Schweiz, hvor man ofte har folkeafstemninger, mens det i Storbritannien ikke er en særligt udbredt praksis.

To afstemninger?

Ifølge Democracy International viser forskningen, at direkte demokrati virker bedst, når man spørger befolkningen om noget relativt klart som en lov, der kan implementeres direkte.

I forhold til udmeldelse af EU er det slet ikke muligt, fordi der ikke findes nogle klare rammer for, hvad der vil ske ved udtræden.

»Proceduren skal være meget bedre,« siger Cora Pfafferott. Konkret foreslår hun, at man efter en folkeafstemning om udtræden forhandler en ny aftale på plads, hvor alle de uklare spørgsmål om fri bevægelighed, handel og sammenvævede lovgivninger er blevet håndteret, og så sender den til afstemning hos befolkningen igen.

»Ved at gøre det på den måde, vil man få en klarhed over konsekvenserne for, hvad der sker, hvis folk stemmer for at forlade EU. En folkeafstemning om udmeldelse og derefter en afstemning, når man kommer tilbage med en konkret aftale. Det ville gøre proceduren meget bedre,« siger hun.

For Rina Ronja Kari, der er medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, er den øgede kritik rettet mod folkeafstemningerne oven på en EU-afstemning en klassiker.

»Det er så latterligt. Det, som Lykketoft og Uffe Ellemann har sagt, lugter langt væk af, at de ikke kan lide folkeafstemninger, når de taber dem. Det er så disrespektfuldt over for borgerne, at jeg næsten ikke kan have det,« siger Rina Ronja Kari, der selv er i gang med en kampagne for, at Brexit skal følges op af et ’Daxit’ ved en folkeafstemning.

Et krav om folkeafstemning som Folkebevægelsen mod EU foreløbigt har samlet 12.000 underskrifter ind til støtte for. Hun er i princippet ikke afvisende over for at holde en ekstra afstemning efter en beslutning om udmeldelse, men det skulle alene være om to modeller for fremtidigt samarbejde og ikke om hele pakken igen.

»Hvis vi i Danmark holdt en folkeafstemning og besluttede at melde os ud af EU, så har vi blandt andet muligheden for bagefter at lave et meget tæt samarbejde, som det Norge har, eller et løst samarbejde som det Schweiz har. Så ville det give mening at spørge befolkningen om de to modeller,« siger hun.

– Men hvorfor ikke fuldt medlemskab som det tredje, hvis mange folk ønsker det efter at have set alternativerne?

»Jeg synes ikke, at vi skal til at spørge befolkningen om det samme alt for ofte. Det kommer meget hurtigt til at ligne, at man spørger igen og igen, indtil man får det rigtige svar. Det giver mere mening at sige: I har valgt at I ikke skal være medlem af EU, nu præsenterer vi to modeller for fremtidigt samarbejde.«

En anden udfordring ved brugen af folkeafstemninger om EU i repræsentative demokratier er, at det kan føre til sammenstød, i tilfælde hvor valgte politikere ender med at skulle forhandle en politisk pakke om et nyt forhold til unionen, som de på ingen måde ønsker.

Det ser man i Storbritannien, hvor det nu er op til en regering, der består af et klart flertal af EU-tilhængere at forhandle en aftale med EU.

Hvis den aftale efterfølgende skal holdes op mod fuldt medlemskab, kan det give ringe incitamenter til rent faktisk at forhandle optimalt. Hvad man også har set herhjemme, hvor Venstre i denne uge er blevet beskyldt for ikke at gøre nok for at forhandle en parallelaftale om Europol hjem, for i stedet at måtte melde pas på den løsning og foreslå at udskrive en ny selvstændig folkeafstemning om dansk deltagelse i politisamarbejde.

En udmelding, som Venstres ordfører på området dog kort efter fortrød. Det skaber altså problemer, når direkte demokrati blandes sammen med det repræsentative, men det kan ifølge Rina Ronja Kari aldrig blive gjort til folkeafstemningernes problem: »Det handler ikke om, at folkeafstemninger er forkerte, men om at vi efter folkeafstemningerne mangler et redskab, der sørger for, at politikerne faktisk lever op til det, befolkningen har besluttet, selvom det går dem imod. Det er et kæmpe problem,« siger hun.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der er eddermaneme forskel på, om man skal bygge en bro, eller om man indgår aftaler som binder demokratiet til en bestemt form for eksistens. Måske slavebinding...

Endnu et demagogisk skrift. Men nu kun for abonnenter :o/

erik winberg, kjeld jensen, Carsten Mortensen, Flemming Berger, Per Torbensen, Kim Kristensen, Kurt Nielsen, Jørgen Steen Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Nu er det ikke parlamentarisk, men repræsentativt demokrati, man kan kritisere for at være det, vi får, for ikke at få demokrati. Parlamentarisme betyder en platform for samtale, det har alt demokrati brug for, men folkeafstemninger i et inkarneret repræsentativt demokrati vil først og fremmest forsøge at manipulere et resultat igennem, ofte fra ideologiske forestillinger, frem for at arbejde på den mest fremkommelige og brugbare løsning.
Ydermere må et demokrati selvfølgelig arbejde på at tage magten ud af magten, hvor et repræsentativt demokrati gør det modsatte: giver magt til dem, der vil have den - hvilket man altid har vist bør undgås.

kjeld jensen, Carsten Mortensen, Martin Sørensen, Marianne Rasmussen, Michael Friis, Peter Henriksen, Kurt Nielsen, Jan Troelsen, Torben Skov og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Mogens Christensen

En folkeafstemning, hvis resultat er i modstrid folkets egne repræsentanters (parlamentsmedlemmernes) holdning, som fx brexit, bør følges op af et nyvalg. Hvis flertallet i det nye parlament stadig går imod selve folkeafstemningens resultat, så må det jo være fordi befolkningen trods alt respekterer deres repræsentanters større "ekspertise" - og nå ja, så, kan de folkevalgte vel også med god samvittighed følge deres egen overbevisning, også selv om den går imod selve folkeafstemningens resultat.
Hvis ikke parlamentes flertal er enige med folkets flertal, så giver demokrati ingen mening.

Bernd Åke Henriksen og Jens Harder Vingaard Larsen anbefalede denne kommentar
Mogens Christensen

Sidste sætning rettes: ... så giver repræsentativt demokrati ingen mening.

Folkeafstemninger misbruges i det mediestyrede showdemokrati som levebrødspolitikernes politiske ansvarsfralæggelse. Afstemningen om de 22 retsforhold i 2015 eksv. var en farce.

erik winberg, Henrik Leffers, Per Torbensen, Janus Agerbo, Jørgen Steen Andersen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

God artikel!

Jeg synes problemet i UK er at for mange er kommet udenfor - uden job, dårligt uddannede, elendige boliger. Hverken direkte eller repræsentativt demokrati fungerer særlig godt i den situation - vi kan kun bede til at den nye regering - der typisk er ganske stærk herovre - er enig i synspunktet og får gjort noget ved det problem.

Jesper Frimann Ljungberg, Thomas Petersen og Michael Friis anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Denne diskussion kommer op fordi establishmentet er nogle frygtelig dårlige tabere.
Det er ikke til at have med folket at gøre, kan vi ikke på en eller anden måde komme uden om det.
Og så begynder de minsandten i aviser som Information seriøst at diskutere, hvad der var forkert ved afstemningen, og om folkeafstemninger måske helt skulle forbydes. HOLD DA OP.

Folkeafstemninger er er nogle steder defineret i landets forfatning, andre besluttet af den lovgivende forsamling fra gang til gang, de kan være vejledende eller bindende, men de bindende er den højeste form for demokrati der findes. Og den bedste. Det er den parlamentariske forsamling der tilrettelægger folkeafstemningen, afsætter den fornødne tid til forberedelsen, formulerer spørgsmålet, der skal stemmes om, osv., men derefter er processen i gang, Befolkningen har masser af tid til at tygge på sagen, oplyse sig, drøfte og snakke med hvem man møder, lytte til "eksperter", fremmede landes statsoverhoveder, grupper af nabolandes forhenværende udenrigsministre, kunstnere, debataftener på landsdækkende tv., og ikke mindst daglig avislæsning. Man kan ikke påstå uoplysthed.

Bindende folkeafstemninger bruges jo til de helt store afgørelser, der er for vigtige til at blive afgjort repræsentativt. At folk lader alle mulige andre ting indgå i afgørelsen, end selve spørgsmålet, er der ikke noget at gøre ved, de gør det efter moden overvejelse.

Man bliver saft suse mig nødt til at tage folkeafstemninger alvorligt og højtideligt. Ikke begynde at fifle med, om demokratiet nu duer og sådan, fordi resultatet går politikerne, eksperterne og medierne imod.

kjeld jensen, P.G. Olsen, Thomas Petersen, Carsten Mortensen, Vivi Rindom, Benny Larsen, Troels Brøgger, Jens Falkenberg, Claus Kristoffersen, Flemming Berger, Tue Romanow, Ivan Breinholt Leth, Benny Jensen, Bo Carlsen, Søren Johannesen, Per Torbensen, Hans Larsen, Michael Friis, Jens Kofoed, Kurt Nielsen, erik mørk thomsen, Peter Henriksen, Sören Tolsgaard og Jakob Lilliendahl anbefalede denne kommentar
Jakob Lilliendahl

Steffen Gliese, du må ha misforstået noget:

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=parlamentarisme

Ellers er jeg enig i det du skriver.

Jan Troelsen

"vi ved jo udmærket godt, at der aldrig var blevet bygget en Storebæltsbro i Danmark, hvis det var blevet lagt ud til en folkeafstemning,"...det interessante i den sammenligning er jo, hvilken af de 2, EU eller Storebæltsbroen, som i dag ville få sin godkendelse af folket? Hvilken af de 2 har bevist sit værd for folket?

Thomas Petersen, Troels Brøgger, Flemming Berger, Kurt Nielsen og Peter Henriksen anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

Folkeafstemning som farce

Når der går så galt med folkeafstemninger, så skyldes det formentlig primært agerende og ofte utilstrækkelig vidende politikere og generel ansvarsløs mediedækning.

Med andre ord sørger ingen af de aktive parter med få undtagelser at bibringe et solidt beslutningsgrundlag. Saglighed er en mangelvare og selv om jeg personligt uden for partipolitik altid har arbejdet for øget retssikkerhed og et bedre demokrati, så er mit mætningspunkt i forhold til korte nyheder, spin og show overskredet.

Når de såkaldt repræsentative politikere angriber folkeafstemninger, så burde de holde et spejl op foran sig selv, så de kan se deres egne moralsk forvredne ansigter.

Underliggende for dette angreb på folkeafstemninger ligger repræsentative politikeres selvtilstrækkelige, spinprægede og fordærvede intellekt. Disse politikere har længe været irriteret over grundlovens paragraf 20 om suverænitetsafgivelse og hvis vores sprogligt utidsvarende grundlov kommer til afstemning, så vil politikerne primært prøve at angribe folkets ret til at bestemme, om det vil afgive suverænitet til usikre formål.

Findes der mon politikere, som er grundlæggende er mere kapabel til at træffe så vigtige beslutninger? Daglig medfølgen i de såkaldte nyheder, tyder ikke på, at politikerne er klogere eller bedre forberedte til de store beslutninger end befolkningen. Måske i virkeligheden dårligere pga. bl.a. netværksinfiltrationer fra upassende personer og firmaer. Armslængdeprincippet er ikke opfyldt.

Jeg vil overlade til nærværende debatører at vurdere, om jeg er på vildspor.

Søren Roepstorff, Carsten Mortensen, Troels Brøgger, Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, Keld Albrektsen, Søren Johannesen, Kurt Nielsen og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar
jan henrik wegener

Spørgsmålet er om ikke det er en udvidet udgave af at "købe katten i sækken", selvom der måske kan sammenlignes med to sække med katte i. Men især dog når det gælder det udfald at der bliver flertal for udmeldelse virker det meget uklart hvad det kan eller skal føre til. Der er dels liberalistiske forestillinger, dels nationale, som DF, dels "socialistiske" forestillinger om hvad resultatet skal føre til, men uden nogen som helst forklaring om hvordan det skal foregå. Hvordan skal "exit-folket" overhovedet kunne samarbejde om noget som helst hvis de "vinder"?

Steffen Gliese

Det var jo ikke folket, men uendelige undersøgelser og politisk vrangvillighed, der udsatte Storebæltsbroen i 150 år.

Jens Winther, Carsten Mortensen, Jørgen Steen Andersen, Michael Friis, Kurt Nielsen og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

Havde "Remain" vundet med 52% mod 48% ville det have været et rungende ja til EU og demokratiets sejr, hvorefter al kritik af EU måtte forstumme.
Men...

Janus Agerbo, kjeld jensen, Carsten Mortensen, Troels Brøgger, Flemming Berger, Tue Romanow, Morten Balling, Martin Schou, Benny Jensen, Bo Carlsen, Sven Elming, Hans Larsen, Jan Troelsen, Michael Friis, Kim Kristensen, Kurt Nielsen, erik mørk thomsen, Peter Henriksen og Sören Tolsgaard anbefalede denne kommentar
Jørgen M. Mollerup

Om folkeafstemninger og folkestemninger.
Fra Telegram Information d. 5. juli 2015.
Den græske premierminister, Alexis Tsipras, har op til folkeafstemningen sagt, at grækernes problemer snart vil være løst, hvis grækerne stemmer nej til de internationale långiveres krav.
- Der er ingen grund til bekymring. Vi vil stå med en aftale 48 timer efter folkeafstemningen, har Tsipras sagt i en tv-tale.

charlie white

Først smadrer man borgernes vilkår for et godt liv, og bagefter er de så for dumme til at have indflydelse på deres eget liv, som om de har haft det.

Problemet for politikkerne er deres manglende evne til at udbygge fællesskaberne og styrke den direkte dialog med borgerne, så dem der fejler og bør kaldes dumme, er dem selv.

Med en styrkelse af de små fælleskaber og dialogen ville man kunne få en mangfoldighed af synspunkter og frem for alt et beslutnings grundlag der er fremkommet i en dialog med borgerne, og som i den sidste ende vil kunne frembringe kvalificeret afstemning.

Det står jo klart for alle borgere i verden at de "folkevalgte" og deres styrkelse af et centralistisk (fascistisk) system, ikke skaber en fremtid og et liv for andet end et fåtal (tyveknægte), de skal bekæmpes med alle midler.

erik winberg, kjeld jensen, Benny Larsen, Flemming Berger, Per Torbensen, Jørgen Steen Andersen, erik mørk thomsen, Kurt Nielsen og Sören Tolsgaard anbefalede denne kommentar
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Der findes sikkert masser af mennesker, der har stemt leave af helt forkerte grunde, og uden at have sat sig tilstrækkeligt ind i tingene - og nogen af de folk er sikkert dumme, og der er en hel masse andet i vejen.
Det samme gælder sådan set for dem, der har stemt remain; og det forholder sig på samme måde ved alle andre afstemninger.
Det bliver bare til kvalmegrænsen bragt frem og analyseret efter Englands afstemning. Tænk, hvis man havde gået frem på samme måde efter 1972, da et flertal af danskerne have stemt "ja" til EF: Nogle var autoritetstro og stemte efter, hvad deres politikere anbefalede - andre syntes, Hilmar og Egone så tillidsvækkende ud på plakaterne med: For den daglige husholdnings skyld ... (sic!) - igen andre fik tilhvisket, at hvis vi ikke stemte ja, så ville russerne komme og tage os (og de troede så på det).
Men det er kun, når en afstemning går magthaverne imod, at den slags motivanalyser gennemføres - og altid kun af dem, der stemte på den ene side.
Har det ikke snart været nok omkring denne afstemning - kunne man ikke i stedet se på, hvordan man kommer videre? Her tænker jeg ikke primært på refererende journalistik omkring det engelske, konservative partis problemer - her tænker jeg nærmere på, at det kunne være interessant med journalistik fra Bruxelles.
Måske en motiv- og resultatanalyse af kommisionens handlinger - af udelukkelsen af engelsk som arbejdssprog, fx, inden England formelt har anmodet om udmeldelse?
Måske lidt mere dybtgående behandling af Junckers handlemåde - måske lidt mere om, hvorfor han er så fortørnet over folket, der har fået lov at stemme?
Måske ville analyse af de magthavende i Bruxelles være mindst lige så interessant for læserne, som luftig analyse uden analysegrundlag af engelske vælgere - efterfulgt af tårepersende historier om unge englændere, der ikke længere taler med deres forældre, fordi de har frataget dem muligheden for at bo i 30 lande?

Janus Agerbo, kjeld jensen, Thomas Petersen, Carsten Mortensen, Troels Brøgger, Liliane Murray, Keld Albrektsen, Flemming Berger, Morten Balling, Søren Cramer Nielsen, Jørgen Steen Andersen, Jan Troelsen, Michael Friis, Søren Wegner, Kim Kristensen, erik mørk thomsen, Kurt Nielsen, Peter Henriksen og Sören Tolsgaard anbefalede denne kommentar
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Måske kunne man se på et andet felt også: Hvordan udvælger man, i England og her i Danmark, de kandidater, folket kan få lov til at stemme på?
Hvor stor chance har man for at komme igennem partiapparatet frem til en plads som folketingskandidat, hvis man bekender sig som skeptisk overfor EU?
Når folketingsmedlemmerne altid er mere positive overfor unionen end vælgerne - skyldes det så større indsigt, eller at de skeptiske er sorteret fra på et meget tidligt tidspunkt - og at senere tilkommen skepsis vil blive set som en meget dårlig ting i forhold til karrieren?
Kunne man eventuelt se partiernes snævre kammerateri som et lige så stort problem for folkestyret som folkeafstemninger?

kjeld jensen, P.G. Olsen, Carsten Mortensen, Troels Brøgger, Søren Wegner, Liliane Murray, Flemming Berger, Michael Kongstad Nielsen, Morten Balling, john andy houbo Pedersen, Jørgen Steen Andersen, Michael Friis, Grethe Preisler, curt jensen, erik mørk thomsen, Kurt Nielsen og Peter Henriksen anbefalede denne kommentar
erik mørk thomsen

6.000 milioner for medie, i tvang udskrevet midler fra folket.
Bestemt af folketinget.
Og måske er det derfor, medier er så EU positive, for man skulle nødig bide den hånd, der foder sig.

erik winberg, kjeld jensen, Carsten Mortensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Peter Sterling

Direkte demokrati er den eneste rigtige styreform når det drejer sig om EU og lignende store ændringer af Danmark. Men politikerne er rædselsslagne for folkeafstemninger, de ved godt hvordan og hvorfor folket ville stemme. Antallet af anti-demokrater i folketinget stiger stødt, deres politiske system og politiske kultur imploderer fuldstændigt under folkeafstemninger.

EU er den absolut største drivkraft for velfærdsnedskæringer, "det som kommer de rige til gode er det eneste rigtige". Den ekstreme åbenlyse foragt overfor bunden af samfundet, og den syge sociopatiske behandling af kontanthjælpsmodtagere m.m. har gjort det bidende nødvendigt at gennemføre en velfærdsReformation nu. Vælt regeringen og smid anti-demokraterne og de velfærdsfjendske ud.

erik winberg, kjeld jensen, Liliane Murray, erik mørk thomsen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Folkeafstemninger kommer ALTID under angreb når deres resultat ikke er som magthaverne har satset på da de gav pøblen lov til at ytre sig. Folkeafstemninger er heller ikke ment som et instrument for demokratisk indflydelse men som et afløbsventil for pøblens vrede.
Ulempen, som Brexit viser, er at det en gang imellem kan gå galt. I så fald bør man egentligt forvente at man tager tabet i god stil, med løftet pande og stiv arm.

Men magthaverne og deres lakajer har aldrig været god tabere, ej heller i det land hvor de kaldes for gentlemen.

erik winberg, kjeld jensen, Carsten Mortensen, Liliane Murray, Martin Schou, erik mørk thomsen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Jakob Lilliendahl

Mit indlæg fra tidligere, nu rettet og renset for de forbudte kraftudtryk:

... for en propaganda artikel. Det er for tydeligt, som habitus bliver malket. FN-formænd, deres enige "modpart", og fine professorer fra fine universiteter er alle enige, kun en relativ ukendt parlamentariker taler dem imod. Tænk hvis det var det repræsentative demokrati der kom under angrebet fra alle sider også kun forsvaret af en enkelt ...... ......... fra DF. Det havde blot været ligeså ukvalificeret journalistik. Åh nej, ikke tænke tanken. Dagbladet Information må ikke aldrig lægge sig mere end en cm fra den fascistiske mainstream midte. Så kunne man jo tro, at det var andet end herremændenes værktøj og andet end en ligegyldige og middelmådig jantelovs .......! ...!

Det skulle være i tråd med spillereglerne.

Flemming Berger, erik mørk thomsen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Michael Friis

Jeg bliver lidt bange og bekymret over disse reaktioner på BREXIT afstemningens resultat.
En samfundet ved at nå til konklusionen at demokrati som styreform ikke virker? Eller er det kun at demokrati ikke virker når resultaterne ikke er hvad "man" ønskede?
Vi lever i en tid der er voldsom defineret at WW2 , måske er det på tide at tænke hvad der ske efterfølgende. Jeg stemmer imod Big Brother og 1984

Carsten Mortensen, Liliane Murray, Flemming Berger, Steffen Gliese, Bo Carlsen og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar
Troels Larsen

Det klinger altid så hult i mine ører, når politikere med den ene hånd beklager, at befolkningerne simpelthen er for dumme til at sætte sig ordentligt ind i sagerne - og i hvert fald når befolkningen også har et eget liv at leve - og med den anden hånd skærer i undervisningsmidler og angriber den almene dannelse.

Det er selvfølgeligt lettere i dagligdagen, hvis befolkningen ikke stiller for mange kritiske spørgsmål, men mon ikke det ville styrke demokratiet med noget god solid basisuddannelse i argumentationsteori, logik, retorik og samfundsfag (og måske en styrkelse af historieundervisningen også)?

Så ville den dumme befolkning da have en chance for at sortere øregas fra - og ja, det indebærer også øregas i forbindelse med folketingsvalg.

Flemming Berger, Søren Johannesen, Liliane Murray, Steffen Gliese og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar

Direkte demokrati er folkeligt forankret demokrati og ikke et demokrati som eliten alene råde over, og selv Frankrig hylder storslået det en gang om året på Bastiljedagen, hvilket markerer den politiske og pengeeliten tåbelighed nedladenhed overfor folket, der selv og magten og indførte en mere demokratisk styreform.

De indre stridigheder i engelskpolitik om magten og premierministerposten kan man ikke give skylden for manglende oplysning og være årsag til kaos og cirkus, det er helt fejlagtigt set og udtryk for en rigtig dårlig dømmekraft, godt man ikelæser det hun underviser i!

Herhjemme ser vi også et påfaldende sving i den demokratisk proces, ikke mindst fra skiftende regeringers side, med V i spidsen for dent udemokratiske holdning iblandt den politiske elite, selv de må Marlene Wind da have observeret!?

Den slags skaber ikke ligefrem tillid og troværdighed hos befolkningen, men i stede mistillid og utroværdighed, hvilket får folk til at reagere herimod.

De gamle ord gælder fortsat; "hvis politikerne ikke er tilfreds med folket, må de finde sig et andet folk a regere", - men det fortæller også meget om det politiske ønske imod demokratiet for magten og den snigende totalitarisme blandt politikere, uden at se faren for og ved totalitarismen.

Det mærkelig "kærlighedsforhold" politikerne i demokratier har til netop denne totalitarisme, er den selvsamme som kommunismen med Stalin ved roret dyrkede, og som fadt for folket frie tanker, som ikke kan bindes ved undertrykkelse.

erik winberg, Liliane Murray, Flemming Berger og Michael Friis anbefalede denne kommentar
Ole Brockdorff

Torben Skov har i sandhed ret i, at der er stor forskel på om man beslutter sig for at bygge en Storebæltsbro, baseret på et repræsentativt flertal i Folketinget, og så det at overgive national suverænitet hen over hovedet på vælgerne, som det var tilfældet med ratificeringen af Lissabon-traktaten i 2008, der er identisk med den skrottede EU-forfatning, som et stort flertal af de franske og hollandske vælgere stemte nej til i 2005.

På grund af de franske og hollandske vælgeres nej til EU-forfatningen opfordrede Tysklands forbundskansler Angela Merkel de øvrige stats- og regeringschefer i EU til, at man i stedet lavede Lissabon-traktaten, og som bekendt oplevede vi herhjemme, at daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen aflyste en folkeafstemning, selv om der ikke var noget som helst i den skrottede EU-forfatning, der ikke kunne gennemføres under Lissabon-traktaten.

”Lissabon-traktaten er det mest omfattende statskup nogensinde i menneskehedens historie”, sagde den agtværdige Jens-Peter Bonde fra JuniBevægelsen, der var medlem af Europa-parlamentet fra 1979 til 2008 som kommentar til, at vælgerne i 27 lande ud af 28 ikke fik lov til at gå til stemmeurnerne og stemme om, hvorvidt de ønskede en politisk og økonomisk integration med henblik på en føderal stat ved navn Europas Forenede Stater.

Det store flertal af EU-glade partier i Folketinget begik dengang i 2008 et omfattende forræderi imod deres egen vælgerbefolkning i almindelighed, og imod Danmarks Riges Grundlov af 1849 i særdeleshed, der klart tilskriver i § 20, at der ikke kan afgives overstatslig myndighed til noget som helst uden at spørge folket, men alligevel valgte de at tiltræde Lissabon-traktaten (EU-forfatningen) hen over hovedet på os alle sammen.

Lige siden er Danmark reelt blevet forvandlet til en sølle delstat i et helvedeshul ved navn Europas Forenede Stater, repræsenteret af EU-kommissionen, hvor ikke-folkevalgte embedsmænd skalter og valter med 28 nationalstaters daglige eksistens gennem løbende udstedelse af EU-direktiver som i de gamle kommuniststater, og med et ligegyldigt Europa-parlament på sidelinjen uden magt.

I dag sidder vi i en situation, hvor otte ud af 10 udstedte EU-direktiver bliver implementeret direkte i dansk lovgivning af ministeriernes embedsmænd, uden at blive forelagt politikerne i Folketinget, og de eneste til at protestere over denne uhyrlige politiske centralisering og ensretning af magten fra EU’s side er partier som Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance, der imidlertid hverken kan gøre fra eller til for at ændre situationen.

Næh, problemet for den brede vælgerbefolkning er, at politikere som Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann samt mange andre blandt de lalleglade EU-partier, grundlæggende hader demokratiet som politisk styreform med sine frie hemmelige afstemninger, hvilket igen skyldes, at de helt basalt hader andre folks meninger og vil gøre alt for, at netop deres egne drømme og visioner presses igennem på bekostning af demokratiet og det store flertal mod EU.

De to forhenværende EU-begejstrede udenrigsministre glemmer blot lige i deres utrolige selvforståelse, selvoptagethed, indbildskhed og selvforherligelse, at dèt at vinde et folketingsvalg ikke er ensbetydende med, at man får udstedt en blankocheck af vælgerbefolkningen til at overtræde Danmarks Riges Grundlov af 1849. Man vælges ind på det partiprogram man har oplyst under valgkampen til vælgerne, at man vil leve op til, hvis man får regeringsmagten. Og man skal altid respektere landets forfatning – hverken mere eller mindre.

”Hvis det er arrogant at være imod folkeafstemninger, betragter jeg det som et hæderstegn, når beskyldningerne kommer fra populistiske EU-modstandere. Jeg er grundlæggende imod folkeafstemninger, for det er en uskik i et parlamentarisk styre”, siger Uffe Ellemann, og så kan man jo sætte dèn udtalelse lidt i kontekst til den amerikanske superkapitalist og patriark David Rockefeller Jr., der for år tilbage åbenlyst skrev i sine erindringer:

- Nogle mennesker tror, at min familie og jeg er medlem af en hemmelig klike, der arbejder mod De Forenede Staters bedste interesse. De betegner min familie og mig som ”internationalister”, der rotter os sammen med andre rundt om i verden for at opbygge en mere integreret, global politisk og økonomisk struktur – èn verden om du vil. Hvis det er sigtelsen imod mig, ja, så er jeg skyldig, og jeg er stolt af det.

Citat slut.

Ordene kommer fra en mand, som i over 60 år har stået i spidsen for et New World Order-segment, der arbejder målbevidst på global økonomisk dominans uden landegrænser med èn verdensregering, og som er hamrende ligeglad med demokratiet som politisk styreform. En mand som er kold over for afdøde præsident John F. Kennedys berømte filosofi om, at ”respekt for demokratisk vedtagne love gør, at frihedselskende mennesker kan leve i fred med hinanden”.

Men, nej, John F. Kennedys filosofi preller fuldstændig af på mænd som David Rockefeller Jr. og Uffe Ellemann, hvoraf sidstnævnte betragter sin egen arrogance imod folkeafstemninger som et hæderstegn, når bare anklagerne kommer fra de af ham udråbte populistiske EU-modstandere. Imidlertid kommer den tidligere udenrigsminister ikke med noget svar på, hvorfor folkeafstemninger er uskik for det parlamentariske styre, når det nu èn gang står klart og tydeligt nedfældet i Grundlovens § 20, at der ikke kan afgives suverænitet uden at spørge vælgerbefolkningen.

Ellemann burde ”gennembankes” for åben skærm af Clement Kjersgaard.

P.G. Olsen, Carsten Mortensen, Flemming Berger, Søren Johannesen, Anett Desiree Avlastenok, Liliane Murray, Michael Friis, Niels Duus Nielsen, erik mørk thomsen, Per Torbensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Det undrer mig, hvorfor man ikke bruger Schweiz som eksempel på direkte demokrati. Landet er stabilt, rigt og befolkningen stolte over deres land, skønt man ikke er medlem af EU.

Troels Brøgger, Bo Carlsen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

En karikatur af demokratiet;-

Den sorte snog (Black Adder)
Serie 3
Afsnit 1
"Dish and Dishonesty"

Kan anbefales, hvis man vil have et godt grin, midt i alt det alvorlige.

Espen Bøgh, Flemming Berger, erik mørk thomsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

Hvorfor kom al denne kritik ikke før afstemningen, eller er det kun fordi resultatet blev et andet end det man havde ønsket?

"Ifølge professor i Statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet Marlene Wind er kritikken af folkeafstemninger kommet med god grund, fordi den britiske afstemning viste, hvor dårligt det redskab fungerer."

Fungerede det dårligt på grund af afstemningens resultat, eller er det generelt sådan? Virker det ikke meget bedrevidende og patroniserende.

Spørgsmålet er, vil vi have demokrati, eller vil vi have ekspertdiktatur?

"Kan i så holde op med at skrive allesammen, i forstår jo ikke noget alligevel, og ved samme lejlighed, så er det nok bedst i holder op med at tænke, Vi har tæmmet jeres fysiske liv, nu vil vi gå et skridt videre, og også tæmme jeres åndelige liv."

Espen Bøgh, Carsten Mortensen, erik mørk thomsen og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

Ifølge prof. Marlene Wind;-

"Vi har nogle, der professionelt forholder sig til de her ting, og som har tid og ekspertise til at sætte sig ind i store komplekse problemstillinger og træffe de rigtige beslutninger. Hvorfor ikke have tillid til dem?« siger hun.

Ja, hvorfor mon ikke?

erik winberg, Carsten Mortensen, Benny Larsen, Espen Bøgh, Michael Friis, Flemming Berger, Morten Balling, erik mørk thomsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Nu er EU et så tåbeligt, åbenlyst kriminelt og selvdestruktivt projekt, at det dårlig kunne blive anderledes resultat, tag nu bare klimapolitik og frihandel eller mangel på samme, men til gengæld syntes jeg det er værd at bemærke, når politikere ikke vil demokratiske folkeafstemning, for politikere er tydelig vis lige så tåbelige som folk er flest, det overser indspiste politikere muligvis ikke så overraskende.

En løsning kunne være, at ingen politiker må have plads i folketinget eller EU længere end i alt ti år, så denne indspisthed ikke ender med et nyt EU, når det nuværende EU på kort sigt forhåbentlig nedlægges og et samarbejde skal skabes i Europa.

Flemming Berger, Jørgen Steen Andersen og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

"Det bruges af mange som et klart eksempel til at illustrere, at folkeafstemninger fører til dårlige beslutninger."

Og politkernes beslutninger er en succes hver gang? Hveranden gang? Hver tr.......

Ja, jeg spørger bare?

Hvorfor indfører vi ikke bare et 1984 diktatur med det samme, og får det overstået?

Hvem stemmer for? ræk hånden i vejret

Hvem stemmer imod? ræ......

erik winberg, Espen Bøgh, Jørgen Steen Andersen, erik mørk thomsen, Niels Duus Nielsen og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

@Philip B. Johnson,

Ville 8 år eller 2 perioder ikke være mere praktisk?

Hvis nu politikerne ikke vil have mere direkte demokrati, så synes jeg vi skulle have folketingsvalg en gang om året, mon ikke at med kun et år sikret, at politikerne ville oppe sig lidt mere, eller ville de blive laizze faire? Og dog hvorfor skulle de det, hvis de vil have håb om at blive genvalgt, så må de sørme bevise sig selv.

Konkluderende dialog
Det demokratiske redskab der virker, er opfundet i form af »en afgørende og konkluderende dialog.« der har stået sin prøve som atomkrigsafværgende redskab. Men vore levebrødspolitikere og medieindustrien kunne ikke drømme om at undergrave deres egen position ved anvendelse af denne fremgangsmåde.

http://www.b.dk/verden/arvefjender-paa-talefod

Søren Johannesen, Jørgen Steen Andersen, erik mørk thomsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Søren Rehhoff

Jeg troede ellers at demokrati var en af de grundlæggende europæiske værdier, men i det øjeblik demokrati, ikke producerer de resultater, som nogle grupper i samfundet ville have ønsket, så begynder man at diskutere om de regler egentlig er rigtige. Hele den diskussion om hvilken demokratiform, der egentlig er den rigtige minder mig lidt om den her Monty Python sketch

https://www.youtube.com/watch?v=ZJE7uJyHJ3k

Carsten Mortensen, Søren Johannesen, Sven Elming, Steffen Gliese, erik mørk thomsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Carsten,

nu havde Farage fra UKIP jo allerede erklæret at ved et snævert resultat, som f.eks. 52-48, så ville han forlange en ny afstemning.

Problemt ved Brexit-afstemningen er ikke at den blev holdt, men at den kun er af provisorisk, vejledende, ikke lovligt bindende karakter. Derfor også alt det der tøven og udenom-snakken fra Brexit-politikerne.

Alt imens EU stille og roligt erklærer at de fuldt ud anerkender afstemningens resultat, at de opfordrer den britiske regering til at også anerkende resultatet, og at de hermed beder den britiske regering om en dato på hvilken de har tænkt sig at efterkomme deres befolknings ønske.

Den briotiske politiks svar har indtil nu bestået af dolkestød af Shakespearske dimensioner i begge store partier samt en fornægtelse af alle løfter givet under folkeafstemningen.

Steffen Gliese

Hvis man tager konsekvensen af Troels Larsens og Liliane Murrays kommentarer, kunne vi oprette et ægte demokrati, hvor repræsentanter for en veloplyst og veluddannet befolkning udpeges ved lodtrækning for et år. :-)

Liliane Murray

@ Steffen, lodtrækning, jury service, det lyder mere som værnepligt, og så synes jeg den med veluddannet ikke er god, et demokratisk systems regering må altid indeholde repræsentanter for alle befolkningsgrupper. Jeg synes et af problemerne i dag er, at vi har for mange veluddannende politikere, og de er ikke i kontakt med eller forstår de ikke veluddannedes verden.

erik winberg, erik mørk thomsen og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Henrik Pedersen

Forstokkede Windbøjtler !

Vi skal selvfølgelig aldrig overlade vor EU fremtid til enevældige demagoger som Mogens Lykketoft, Uffe Ellemann Jensen og superfanatikeren og EU-propagandisten Marlene Wind.

Vindbøjtlerne er kun imod direkte demokrati, fordi resultatet gik dem imod. Det er umuligt at forestille sig, at Lykketoft, Ellemann og Wind ville have kritiseret den britiske EU-afstemning, hvis resultatet var blevet et "remain". De ville i stedet have rost "folkets vilje".

Kort sagt: Lykketoft, Ellemann og Wind er ensporede fanatikere, der ikke er værd at lytte til i et pluralistisk demokrati, hvor meninger brydes på godt og ondt.

PS. Veteranerne fra WWII på billedet var som alle andre en blandet skare. Nogle var for "remain" andre var for "leave", ligesom den øvrige del af den britiske befolkning.

Det er nu engang demokratiets lod, at vælgerne må leve med udfaldet af folkeafstemningerne. Det er beskæmmende, at en tidligere formand for folketinget ikke accepterer dette.

Han fortjener ikke valg.

erik winberg, Carsten Mortensen, erik mørk thomsen, Flemming Berger, Søren Johannesen, Lars Bo Jensen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar
Morten Balling

Demagogisk: Folkeforførende. Er det stadig ikke folket som lader sig forføre? Hvis ægtefællen efter julefrokosten undskylder sig med at "jamen, jeg blev forført", køber i den så?

Parlamentarisme er godt, men folkeafstemninger er ikke? Jamen er fundamentet for parlamentarisme ikke netop en folkeafstemning? Kan folket forføres mindre til et folketingsvalg end når de skal stemme om f.eks. en traktat?

Populisme - Er det ikke netop en del af et velfungerende demokrati, at folket kan protestere mod parlamentet? Bør det dybest set ikke være sådan at et demokrati varetager flertallets interesser? Er en politiker som lytter til folkets røst, og prøver at lave en politik derefter, ikke en god demokratisk politiker?

Oplyst demokrati? Hvordan kan det i praksis lade sig gøre, når f.eks. økonomiske eksperter ikke kunne forudsige konsekvenserne af Brexit, når politikere ikke kan overskue de love de selv laver eller når folket hellere vil læse om sex end om politik?

Demokratiet har ligesom socialismen og kapitalismen spillet fallit, og løsningen ligger, som altid, lige for:

BALLING som Kejser for Planeten 2016 - Let's Make This Planet Great Again!

;)

Carsten Mortensen og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

@ Morten Balling,

"Bør det dybest set ikke være sådan at et demokrati varetager flertallets interesser?"

Et demokrati bør tilgodese alles interesser, af dem som flertallet har valgt.

Søren Roepstorff, Flemming Berger, Morten Balling og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Alan Strandbygaard

Det er dog en underlig artikel.

Hvorfor ser jeg igen en klar undertone, der stiller spørgsmålstegn ved, om folket skal have indflydelse på deres egen tilværelse?

Men naturligvis, så er det positivt, at man også stiller spørgsmålstegn ved, om den massive propaganda og spin hører til i et demokrati.

Hvad er det mest udemokratiske: Folkeafstemninger eller spinmaskiner?

Søren Roepstorff, Carsten Mortensen, erik mørk thomsen, Benny Larsen, Jørgen Steen Andersen, Bo Carlsen, Søren Johannesen, Steffen Gliese og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Konsensusdemokrati baseret på konkluderende dialog er mulig...
...det tager sin tid, men det gør udvalgsbehandlinger jo også. Problemt med neoliberalismen er, at den demokratiske proces ofte speedes op.

Bortset fra at vi altså nu engang HAR et repræsentativt demokrati - og sådan er det jo! - ser jeg kun ét problem med et folkedemokrati - og det er hvis det er et uoplyst folkedemokrati.

Som situationen er lige nu med vores repræsentative demokrati, stemmer vi nogle mennesker ind, hvortil vi giver et ansvar for at sætte sig ind i komplekst politisk stof og handle med baggrund i deres personlige samvittighed.,

Ansvaret for at sætte sig ind i komplekst politisk stof forsvinder jo ikke ved et folkedemokrati; her er det bare hver enkelt dansker, der hver især må påtage sig det store ansvar at sætte sig ind i det komplekse politiske stof en folkeafstemning nu engang er gjort af eller bliver til. Derfor vil et folkedemokrati giver anledning til en helt anden samfundsstruktur end den vi ser i dag, da vi hver især jo nødvendigvis bliver nødt til at engagere os politisk for at forstå det stof, vi senere skal stemme om

Et uoplyst folkedemokrati er for dumme folk, men danskere er ikke dumme, bare forkælede med et repræsentativt demokrati - og derfor uvant med de mange timers arbejde, det kommer til at koste at forstå, hvor krydset skal sættes.

jan henrik wegener

Hvis man kan tænke sig at UK igen skal stemme, men om et "revideret" medlemskab (lidt som Danmark i 1993) og det så accepteres af befolkningen (det er jo ikke sikkert), vil alle nej sigere da opføre sig bedre end en det skete i København, var det ikke 18.maj?

Morten Balling

@Rikke

"men danskere er ikke dumme"

Javel så! Iflg en undersøgelse i Weekendavisen for nogle år siden troede 25% af amerikanere at Solen drejer om Jorden (det gør den ikke). I Danmark er det tal 33%!

Heri ligger det største problem med EU. Det er ikke til at gennemskue for nogen. Det centraliserer magten hos nogle som påstår at de kan gennemskue tingene, men det kan de ikke. Børskurserne efter Brexit som et godt eksempel.

Vi mennesker er biologisk skabt til at overskue små tal 7-8, og små størrelser 100>50, osv. En million er en fudstændigt abstrakt størrelse.

Morten Balling, ha, god joke - links please ;-)

Skal man være med til at styre et land via et folkedemokrati - EU eller ej (tror d,u vi kun taler om små tal "hjemme" i Danmark?), så bliver man som borger (sgu) nødt til at sætte sig ind i stoffet - som ikke kun handler om tal - men også om det politisk spil (kompromis-strategier).

Morten Balling

@Rikke

Jeg får af og til en stabel Idéer-sektioner fra en ven når han har pløjet dem igennem. Bagefter smider jeg dem ud, og jeg har ikke kunnet finde undersøgelsen på nettet. Men jeg husker den tydeligt fordi han smækkede artiklen i hovedet på mig, da jeg havde prøvet at forklare ham hvor naive amerikanerne var:

http://phys.org/news/2014-02-americans-unaware-earth-circles-sun.html

Det var i forlængelse af at jeg havde trippet over det med at de fleste mennesker ikke kan se forskel på 7 eller 8 æbler i en skål, med mindre de snyder og tæller. En elefant kan se forskel på lidt større tal end mennesker pr. intuition (jeg går her ud fra at de ikke kan tælle, men hånden på hjertet er jeg ikke helt sikker).

Helt 100% ærligt, tror jeg ikke på at vi evolutionært er nået længere end til at overskue de flokke vi levede i i stenalderen, 20-100 individer måske, tallet er spøjst svært at finde. Det lader til at det ikke er nok for nutidsmennesket, som gennemsnitligt har 200 venner på FB:

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/03/6-new-facts-about-facebook/

og så må demokratiet nok ses som det mindst slemme alternativ til mig som kejser. Også selvom jeg er meget lidt enig med gennemsnittet i rigtigt mange sager. Det er jo lidt det som er en af priserne ved demokrati. At det aldrig bliver helt som man vil have det, men samtidig går det som regel heller ikke helt galt.

Steffen Gliese

En oplyst befolkning begynder med at skrotte statistik som forklaringsmodel på noget som helst.

Carsten Mortensen, Jørgen Steen Andersen og Alan Strandbygaard anbefalede denne kommentar
Morten Balling

@Steffen

Ja mavefornemmelser vinder altid over statistik, så statistik er jo nok noget bras ;)

Søren Johannesen

Nogle har stjålet begrebet "fællesskab" og bruger det i forvrængede versioner til at beskrive deres kontrollerende og undertrykkende systemer. EU som det praktiseres har jo intet med fællesskab at gør, det er blot et administrativ redskab for de globale virksomheder ....

De som profiterer, over måde, af disse systemer har naturligvis en egeninteresse i at bevare den eksisterende verdensorden. Det er dog rart at se at flere og flere fra "eliten" toner rent flag og indrømmer, at det vi kalder "demokrati" aldrig har haft til hensigt at give borgerne reel indflydelse.

Løgne afsløres nemt!
Jo flere ord der skal bruges i argumenterne og jo sværere det er at forklare jo større løgn!

PS: Uffe, det er en kende arrogant det du siger, men værre endnu, det er uoplyst!

Flere folkeafstemninger!

Liliane Murray, Steffen Gliese, Flemming Berger og Alan Strandbygaard anbefalede denne kommentar

Sider