Baggrund
Læsetid: 6 min.

Om mindre end en uge har vi opbrugt jordens ressourcer for hele 2016

Globalt forbruger vi nu i et omfang, der svarer til det økologiske råderum for 1,6 jordklode. Også Danmarks miljømæssige fodspor er mærkbart større end biosfærens kapacitet, viser ny opgørelse fra Global Footprint Network
Kina er et af de lande i verden, der overskrider sit økologiske råderum. Passagerer i Beijings metro, der er verdens næststørste undergrundbane med 9,5 million rejsende dagligt.

Adam Dean

Udland
3. august 2016

På mandag er det slut. Om mindre end en uge har verdens befolkning opbrugt de ressourcer på landjorden, i havene og atmosfæren, som er til rådighed for os i løbet af hele 2016.

Den 8. august er Earth Overshoot Day 2016, datoen hvor forbruget egentlig skulle stoppe, hvis vi skulle holde os inden for klodens årlige kapacitet til at holde trit, det vil sige gendanne de ressourcer og den biokapacitet, verdensbefolkningen trækker på. Resten af året lever vi over evne, tærer på den naturkapital som burde holdes intakt.

Sagt på en anden måde: Den globale befolkning på 7,44 milliarder mennesker lægger nu beslag på 1,6 jordkloders kapacitet. »Vi trækker på biosfærens hovedstol frem for at leve af dens årlige rente,« skriver organisationen Global Footprint Network (GFN), som siden 2003 har arbejdet med eksperter og myndigheder kloden over for at holde øje med udviklingen i det biosfærebelastende forbrug.

Datoen, hvor vi overskrider grænsen og begynder at undergrave biokapaciteten, er år for år faldet tidligere. Global Footprint Networks estimater peger på, at der ikke siden 1970’erne har været balance mellem det globale forbrug og planetens evne til at gendanne ressourcer. Hvor ’overshoot day’ i 1981 skønnedes at være faldet den 14. december, hed det i år 2000 den 9. oktober, i 2010 den 21. august og nu altså den 8. august. Fortsætter den udvikling, vil vi om godt et årti have sprængt det globale budget, allerede når det halve år er gået.

»Menneskeheden kræver simpelthen mere, end Jorden kan levere. Dette overforbrug kan ikke fortsætte ret længe,« skriver GFN i sin annoncering af dette års dato.

Når fiskebestande kollapser, skovområder forvandles til udpinte jorde, drikkevandskilder tørrer ud, global opvarmning udløser ekstrem nedbør og oversvømmelser, så er det regionale eksempler på, at biosfæren ikke kan følge med.

Udviklingen er et resultat af en voksende verdensbefolkning kombineret med et stigende forbrug pr. gennemsnitsborger. Beregningerne bygger på en løbende sammenligning af det økologiske fodspor for enkeltlande og kloden som helhed med biosfærens aktuelle evne til at holde trit, den globale biokapacitet. Talmaterialet kommer fra FN-statistikker med omkring 15.000 datapunkter for hvert land, oplyser GFN.

Fodsporet opgøres som det biologisk produktive land- og havareal, der er nødvendigt for at producere de ressourcer, befolkningen bruger, og samtidig absorbere dens affald. Fødevareforbrugets belastning opgøres således via det areal til lands og til vands, der skal til for at producere den samlede fødevaremængde, mens f.eks. klimabelastningen opgøres som det landareal med vegetation samt havareal, der skal til for at opsuge og neutralisere udledningen af CO2 fra energi-, transportsektor m.m. Det økologiske fodspor måles derfor i enheden ’globale hektar’.

Biokapaciteten er tilsvarende et mål for økosystemernes evne til via skove, frugtbar jord, produktive have m.m. at gendanne de biologiske ressourcer. Når den globale befolkning i øjeblikket beslaglægger, hvad der svarer til 1,6 jordklode, betyder det, at det økologiske fodspor overskrider biokapaciteten med 60 pct.

Resultaterne

»Teknologi og mere intensive input har bidraget til at øge den biologiske produktivitet over årene, men denne ekspansion har slet ikke kunne holde trit med den hast, hvormed befolkningen og ressourceefterspørgslen er vokset,« påpeger netværket. Nogle lande er værre end andre. Hvor lande som Canada, Congo og Finland f.eks. har biokapacitet i overskud på grund af store skovarealer, så er lande såsom Kina, Singapore, Saudi-Arabien, Qatar og de fleste vestlige lande med stor befolkning, befolkningstæthed og/eller høj materiel levestandard typisk i underskud. Det gælder også Danmark.

»Vores beregninger viser, at vi ville have brug for fire jordkloder, hvis alle levede som amerikanerne. Eller tre jordkloder, hvis de levede som danskerne,« påpeger Mathis Wackernagel, en af hovedkræfterne bag det økologiske fodspor og formand for GFN.

Selv om datoen for det globale ’overløb’ fortsat rykker den forkerte vej, så noterer organisationen med svag optimisme, at hastigheden, hvormed det går den forkerte vej, er faldet de seneste år. Og flere lande viser sig som foregangseksempler, når det f.eks. gælder omstillingen til grøn, CO2-fri energi.

»Costa Rica producerede f.eks. 97 pct. af sin elektricitet med vedvarende energi i de første tre måneder af 2016. Portugal, Tyskland og Storbritannien har også demonstreret skelsættende niveauer af vedvarende energikapacitet i år, da 100 pct. af deres elbehov blev klaret af vedvarende energi i flere minutter eller – for Portugals vedkommende – i adskillige dage,« noterer GFN.

Det danske problem

Organisationens data for Danmark peger på, at den danske biokapacitet alt i alt har kunnet holdes på nogenlunde samme niveau siden 1960’erne, mens det økologiske fodspor voksede markant frem til omkring 1980 og siden langsomt er faldet takket være øget miljøindsats og omlægning til grøn energi. Men stadig er danskernes belastning af biosfæren altså mærkbart større, end det danske areals biokapacitet kan bære.

Overbelastningen skyldes især, at vi i kraft af det materielle velstandsniveau, høje vareforbrug og megen transport stadig har et stort fossilt energiforbrug pr. indbygger samt at vi har et højindustrielt landbrug med en stor animalsk produktion.

Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen, Nordea, fortæller, at den gennemsnitlige danskers forbrug er tredoblet siden 1950. Ifølge Rockwool Fondens rapport Vi der bor i Danmark dækker det bl.a. over, at forbruget af penge til stadig større og bedre boliger er 12-doblet i tiden frem til 2008, mens antallet af biler er vokset fra én bil pr. 38 danskere i 1950 til én bil pr. tre danskere i år 2000 og endnu flere siden.

»Forbruget stiger stadig stille og roligt,« siger Ann Lehman Erichsen.

»I kraft af superlav inflation siden 2013 er realindkomsten steget, og danskerne har fået flere penge at bruge. Samtidig har vi i en længere periode haft meget lave brændstofpriser, og det stimulerer jo ikke folk til at spare på varme, el og bilkørsel. I 2015 oplevede vi det største køb af nye privatbiler nogensinde, men i år er salget foreløbig større, så 2016 tegner til endnu et rekordår.«

Det bekræfter De Danske Bilimportører, der også forklarer det store bilsalg med nedsættelsen af registreringsafgiften fra januar, som især har lokket til et meget større salg af store SUV’er, firehjulstrækkere – dem er der i første halvår næsten solgt dobbelt så mange af som i samme periode sidste år, fortæller importørernes statistik.

Når det gælder den danske fødevaresektor, afspejler det økologiske fodspor bl.a. konsekvenserne for klimaet af kødproduktionen, primært de køer, som danskerne spiser, og som udsender den stærke drivhusgas metan. I det nye klimaudspil fra EU-Kommissionen lægges der op til, at Danmark inden 2030 skal reducere sine udledninger fra den såkaldte ikkekvotesektor – primært landbrug og transport – med 39 pct. i forhold udledningerne i 2005.

Såvel Landbrug & Fødevarer som professor Jørgen E. Olesen, ekspert i landbrugets klimabelastning ved Aarhus Universitet, har udtalt, at det ikke kan gøres uden at skære i selve landbrugsproduktionen – hvorfor Landbrug & Fødevarer forlanger kravet til Danmark lempet. Over en årrække steg danskernes forbrug af oksekød, mens forbruget af svinekød har været faldende, men de seneste data tyder på, at også forbruget af oksekød nu viser en svagt faldende tendens. Måske som en konsekvens af klimadebatten.

Fornuftens stemme

»Danmarks økologiske fodspor er stadig langt over det globale gennemsnit. Derfor har vi stadig et stort arbejde foran os, og det kan under ingen omstændigheder nytte at slække på indsatsen og løfte foden fra speederen i miljø- og klimaindsatsen,« siger miljøfaglig chef i WWF Verdensnaturfonden, John Nordbo, i en kommentar til den nye opgørelse fra GFN

Ann Lehman Erichsen ser tendenser i dele af befolkningen til mindre kødforbrug, mere interesse for økologi, genbrug, bytteøkonomi o.l., men overordnet vurderer hun, at danskerne fortsat vil bevæge sig mod et stigende forbrug.

»Det behøver dog ikke nødvendigvis indebære et stigende materielt forbrug – der er faktisk grænser for, hvor mange ting og sager, folk vil have, og i dag fylder oplevelser mere. Hvis det går ud på at lytte til en koncert, så følger der ikke så meget ressourceforbrug og forurening med. Omvendt: Hvis oplevelserne handler om at flyve til Thailand og verden rundt, så er det et problem,« siger hun.

»I den danske befolkning er der tendens og ønsker i forskellige retninger. Men sådan som samfundet er indrettet, tror jeg, den vægtskål, der handler om mere vækst, vejer tungest,« siger Nordeas forbrugerøkonom. »Man bliver nemt gjort lidt til grin, hvis man prøver at indlede en seriøs debat om disse ting. Fornuftens stemme er ikke særlig høj i den samlede debat, og det er som regel først, når lokummet brænder, at der bliver gjort noget, og så er det som regel for sent. Eller i hvert fald i sidste øjeblik.«

Måske nærmere bestemt på mandag.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

En umulig opgave i dag, med politikere og mafia som befolkningens modstandere.

Mafia skal ikke forveksles med demokrati og retsstat, EU handler ikke om mennesker, EU har tabt, der er kun den slidsomme vej til befolkningerne vrager projektet, der ikke kan levere, det eneste EU er sat i verden for, afkast i form af forbrugsdrevet vækst og velstands forøgelse, EU har tabt til grænserne for velstandsforøgelse i forbrugsdrevet vækst, der er ikke længere dækning, EU kan ikke betale, det er slut.

Vågn op Europa!

Velkommen til virkeligheden EU.

Klimaforandringerne 'uden filter':
Kilde:
Going Beyond "Dangerous" Climate Change
Speaker: Professor Kevin Anderson
Chair: Professor Tim Dyson

Link: https://m.youtube.com/watch?v=-T22A7mvJoc

Liliane Murray

»Man bliver nemt gjort lidt til grin, hvis man prøver at indlede en seriøs debat om disse ting. Fornuftens stemme er ikke særlig høj i den samlede debat, og det er som regel først, når lokummet brænder, at der bliver gjort noget, og så er det som regel for sent.

Eller i hvert fald i sidste øjeblik.« (Citatet er sakset fra kommentar af Philip B Johnson andetsteds i Information)

Nej, fornuftens stemme er ikke særlig høj, fordi den drukner i støjen af meningsløse opslag på sociale medier, smålige debatter om X-faktor, og sammenligninger af de sidste IKEA indkøb.
Men selv uden disse, ville kun et fåtal høre fornuftens stemme, for moderne teknologi og digitalisering, har givet store dele af menneskeheden tunnelsyn, rettet mod en 4,8 tommer skærm, hvor de lever deres liv og hvor de vil dø, faktisk er de døde allerede, endnu et vissent blad, der daler mod jorden, for de ser intet omkring dem, de hører ikke fuglen der synger, eller ser den glinsende sorte skovsnegl på stien, de hører ikke børnenes latter, de mærker ikke brisen der kysser deres kind, de føler ikke livet, det store liv, vi alle er en del af.

Anne Eriksen, Morten P. Nielsen, Flemming Berger, Anders Graae, Leif Høybye, Aksel Gasbjerg, John Fredsted, Ejvind Larsen, Morten Balling, Arne Lund, Lars Jørgensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Kurt Nielsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Aksel Gasbjerg

" Og flere lande viser sig som foregangseksempler, når det f.eks. gælder omstillingen til grøn, CO2-fri energi."

I disse år udskifter mange lande - herunder også Danmark - en del af kullene i elproduktionen med træpiller. Dermed forbedres CO2-regnskabet, da træpillerne henregnes til grøn "CO2-fri" energi.

Men reduktionen i CO2-udledningen ved udskift af kul med træ er fup og fidus. Der kommer lige meget CO2 ud af elværkernes skorsten uanset om man fyrer med kul eller træ. Eneste forskel er, at man bogholderimæssigt har vedtaget, at CO2 fra træ ganske vist er CO2 i kemisk forstand, men skal ikke tælles med, når et lands samlede CO2-udslip skal opgøres.

Med en sådan vanvittig opgørelsesmetode, hvor CO2 ikke tælles med når det stammer fra træ, er det ikke underligt, at vi ser en massiv omlægning fra kul til træ. Derved får landene nogle helt lovlige, men fiktive, forbedringer i CO2-regnskaberne. Men klimaet får det ikke bedre, idet udledningen af CO2 er den samme hvad enten elektriciteten er baseret på træ eller kul. Mange landes indberetninger om CO2-reduktioner i Paris-aftalen er baseret på denne fiktive opgørelsesmetode, men reelt sker der ingen CO2-reduktion.

Baggrunden for dette humbug er, at træ defineres som CO2-neutral energi ud fra den tvivlsomme betragtning, at det udledte CO2 fra et fældet og afbrændt træ, bliver opsuget af et nyt plantet træ.

Men træpiller fra et 100 år gammelt træ udleder meget CO2 her og nu, mens det nyplantede træ er 100 år om at opsuge den tilsvarende mængde CO2. Og vi har ikke tid til at vente 100 år. Tværtimod er det nu, at CO2 skal reduceres. Derfor er det grotesk, at CO2 fra træ-afbrænding ikke indgår i landenes opgørelse af deres respektive CO2-udledninger.

Endnu mere grotesk er det, at der ofte slet ikke plantes erstatningstræ for det afbrændte træ og dermed mindskes verdens skove endnu mere. Endvidere kræver det energi at lave træpiller og transportere disse over store afstande.

Så alt i alt er omlægning fra kul til træ-piller ikke CO2-neutralt. Tværtimod.

Flemming Berger, Leif Høybye, Ebbe Pedersen, John Fredsted, Ejvind Larsen, Niels Duus Nielsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Aksel Gasbjerg

Sidste sætning skal være:
Så alt i alt er træ-piller ikke CO2-neutralt. Tværtimod.

Ebbe Pedersen, Ejvind Larsen, Liliane Murray og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Nej ved gud er det ikke CO2 neutralt. Det er værre end kul og olie. Det er grøn økonomi når det er bedst! Fuldstændigt tåbeligt og blottet for viden!
Man beslutter at træ nok er CO2 neutralt (et falsum under de givne betingelser), hvorefter man indkøber træpiller til billigste markedspris. Piratskovet i regnskoven eller værre i den russiske taiga. Hvorefter den er transporteret og bearbejdet til træpiller ved brug af olie i rå mængder.

Vågn op! Begrebet grøn økonomi er et trick. Og det gør ulykken værre!

Anne Eriksen, Svend Høg, Flemming Berger, Ejvind Larsen, Per Torbensen og Aksel Gasbjerg anbefalede denne kommentar
Kasper Malskær

Så længe udviklingen er bestemt af vækst i form af en kapitalistisk tankegang og jagten på profit for overlevelse og af grådighed, vil det aldrig være muligt at bringe balance i det globale forbrug. Medmindre der tænkes anderledes bl.a. i form af afskaffelse af det nuværende monetære system, som underminerer udviklingen mod en bedre udnyttelse af jordens ressourcer, vil der kun være ringe fremskridt på dette område. Tiden vil simpelthen rende fra os, hvis der ikke foretages markante og gennemgribende ændringer i den eksisterende globale samfundsstruktur.

Anne Eriksen, Flemming Berger, Leif Høybye, Ejvind Larsen, Torben Skov, Liliane Murray, Aksel Gasbjerg og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Det er svært at sige, hvad der er at gøre, når det er hele vores levemåde, der står i vejen for vores overlevelse. Man kan sige, at vi elsker det liv, der gør livet umuligt for vores efterkommere. Og så er det nok heller ikke rigtigt, for hvem elsker at sidde i kø på motorvejen, være plaget af støj og anden form for forurening? Her i mit kvarter er der lavet skråparkering, så endnu flere biler kan stoppes ind i området. Der er bilejerne glade for, men ikke vi andre. I sidste ende vil en tilstoppet by dog også gå ud over bilejerne. Bil bulima-nervosa, og som der står i artiklen kommer der endnu flere biler i år. Vores personlige misbrug viser sig på samfundssiden - vi stopper os grådigt med alt muligt. Byen skyder op i højden, fordi der ikke er plads i bunden. Byen brækker sig op i luften.

Det nytter nok ikke at pege på 'det enkle liv' som løsningen, når det ligger til menneskenaturen at udfolde sig, indtil det møder en naturlig grænse. 'Mådehold i alt' har det heddet siden oldtiden, og det blev sagt, fordi vi ikke ville/kunne holde måde. Det samme i dag. Vi vil gerne have en bil, men ikke sidde i kø. Det enkelte menneske vil dels ikke sige nej, og kan som situationen er heller ikke, selvom det ville. Dermed må vi acceptere at det går galt, at to og to er fire, men det vil vi heller ikke. Det er os, der er noget i vejen med. Gud var en elendig håndværker i sin tid, og vi har ikke kunnet forbedre produktet, og derfor må det gå galt. Vi vil leve galt, men vil ikke have, at det går galt. Det er det misforhold, der skal op på den store samfundslystavle.

Aksel Gasbjerg, John Fredsted, Ejvind Larsen, Torben Skov, Liliane Murray og Herman Hansen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Kommende tirsdag når en dansk politiker taler om økonomisk 'vækst' eller TTIP igen, så tænk på den foragt for dine børn eller hvem du nu måtte holde af, denne politiker i virkeligheden taler om.

Anne Eriksen, Flemming Berger, Aksel Gasbjerg, Ejvind Larsen, Liliane Murray, Jens Kofoed, Herman Hansen, Peter Wulff og Arne Lund anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er på tide man kalder en spade for en spade og handler på udfordringerne, hvilket inkludere, at bede vores hjemlige politikere komme ud af sandkassen, deltage i samarbejdet og ikke som nu modarbejde samarbejdet.

Det er ikke tid til at ryste på hånden, vores politikerne er virkelige skadelige, ubrugelige og har ingen langsigtede bæredygtige klimamål, de løgne de er kommet med på området, har aldrig været opbygget på fremtidssikret realistisk politisk vision og har altid været uden politisk veldefineret strategi for realisering.
Link: https://m.youtube.com/watch?v=-T22A7mvJoc

Verden er på vej i afgrunden med ukontrollerbare potentielt samfundsopløsende menneskeskabte klimaforandringer mm. til følge.

Tillid er det eneste der sikre stabilitet og mulighed for at handle på problematikkerne, men glem ikke, at EU er mafia og ikke demokrati og retsstat, derfra kommer ingen hjælp kun modstand.

Det nye Europa må håndtere og agere på presserende globale opgaver, som global fattigdom og deraf udspringende befolkningstilvækst og menneskeskabte klimaforandringer og deraf udspringende manglende bæredygtig energi, til at opretholde den rige del af verdens forbrugsdrevne økonomiske vækst.

EU mafia har mistet berigtigelse som økonomisk motor for medlemslandene, vækst er ikke længere mulig, dette for nuværende automatisk økonomiske ulighedsskabende faktum, vil tilhængerne af EU tilsyneladende overhoved ikke adressere, det er elefanten lige midt i EU, som ingen vil tale om, EU må erstattes af et forum for samarbejde.

Kun vedvarende bæredygtig energi kan forsyne bæredygtig vækst, 20% af vores energi forbrug, på denne vores eneste klode, er i dag bundet til elektrisk energi forbrug, potientielt fremtidig bæredygtig, men 80% er ikke elektrisk energi forbrug og for ikke klimaforandringerne skal ende i ukontrollerbare og samfundsomstyrtende klimaforandringer, skal der bruges ikke opfundet teknologi til, at suge CO2 ud af atmosfæren, denne teknologi skal bruges meget hurtigt, der er et stort arbejde forude, der skal gøres.

Bæredygtig omstilling og omfordeling for overlevelse, det er ikke raketvidenskab, at det er grundlaget for et nyt samarbejde og ingen lande i det gamle nedlagte EU, vil være interesserede i alternativet til dette samarbejde, tiden arbejder imod os alle, nogle vil opstille påstået problemer, det er umuligt at samarbejde med nogle grupperinger i Europa, men det tror jeg ikke på, f.eks. er jeg sikker på, at alle yderliggående nationalisterne mf. også vil samarbejde, ingen kan stoppe den folkevandring der kommer, hvis ikke der skabes tillid til, at alle forstår problematikken og handler på udfordringen.

Det lader sig gøre, men det bliver ikke som at stoppe det nu ikke længere formindskende ozonlag, det kræver den samme globale kamp, omfordeling af goder kræver et opgør med hele vores samfundsmodel afskaffelse af enorme formuer og gæld og rigtig meget andet, FN's generalsekretær Ban Ki-Moon prøvede i 2011, at få lidt fornuft i foretagendet World Economic Forum i Davos om emnet, men desværre uden noget resultat, fornuften blev dengang fejet af bordet, det var en fejl, det skal der rettes op på nu.

Fra link:
"It is easy to mouth the words “sustainable development”, but to make it happen, we have to be prepared to make major changes in our lifestyles, our economic models, our social organization and our political life."

Ban Ki-Moon, 2011
FN's generalsekretær.
Link: http://www.un.org/sg/statements/?nid=5056

Herman Hansen

Den ene procent er jo allerede ved at få de 99 procent til at ryge i totterne på hinanden. Når vi, de 99 procent, har udryddet hinanden i stor stil og der kun lige er nok af os tilbage til at servicere den ene procent kommer kloden jo i balance igen. Ikke. Måske lidt groft sagt. Men sådan er det jo gået gentagende gange i historien og der er altså intet nyt under solen.

...Hvis der opstår ballade, iscenesat af den såkaldte ene procent, er det ALTID de 99 procent, som betaler for oprydningen.

Anne Eriksen, Ejvind Larsen, Per Torbensen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

...Ingen, absolut ingen, ved, hvornår point-of-no-return er overskredet. Og når menneskeligheden først opdager det er det selvsagt for sent - Tvivlen bliver vores skæbne.

Efter den 8. august vil der - sammenlignet med de foregående år - blive købt endnu flere biler, der vil blive kørt endnu mere i dem, og færre vil cykle. Der vil blive fløjet mere på storbyferie, og jo nærmere vi kommer sulejul, vil der blive spist endnu mere flæsk af alle slags. Se blot hvordan de butikskæder, der praler af, at de skam også tænker på fremtiden - med COOP som det mest hykleriske eksempel - da opstilles der stedse flere kødmontre overalt i deres butikker, og langt mere end for få år siden. For nogle r siden, var det nemt, at få flere slags kødløse retter på cafeer og restauranter, også det hører snart fortiden tid - nu er der kød og kød og kød i lange baner - og de miljøbevidste danskere guffer det i sig uden at kny: "Min lille pastrami kan da ikke skade", er holdningen. Danskerne VIL ha' flæsk, uanset hvad.
Som følge af de grønne danskeres overforbrug af snart sagt alt, så vil den dato hvor vi har opbrugt jordens ressourcer i 2017 være rykket frem til ....ultimo juli?
Det er imponerende, at Jørgen Steen Nielsen bliver ved og ved, men et vue ud over danskernes forbrugsvaner, viser desværre, at han taler for døve øren.

Herman Hansen

...Og bliver vi så "lykkelige" over alt det forbrug? Nej, vi bliver forbrugs ludomaner. Kan slet ikke stoppe mere. Ha ha ha

...Hvad andet kan man gøre, end at slå en latter op? :-( :-( :-(

Flemming Berger, Ejvind Larsen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

Det kommer til at gå med klimaet som det gik med økonomien i 00'erne. Vi giver den fuld gas før det kollapser. Der vil blive gravet kul og suget olie op af jorden som aldrig før for at få presset det sidste ud af citronen jorden til det absolut sidste og flybilletter vedbliver med at falde i pris - Det er indbygget i kapitalismen og de frie markedskræfter.

...Nyd det så længe det varer ved. Præcis som Anders Fogh's 00'er. Ha ha ha (mere sarkastisk latter herfra)

Liliane Murray

Så fra på mandag begynder vi at sælge ud af arvesølvet.

Don't talk the talk, walk the walk!

Anne Eriksen, Ejvind Larsen, Torben Skov og Jan Weis anbefalede denne kommentar

Lægeløftet er opfyldt ved en global befolkning på formentlig 2 milliarder mennesker.
Ikke ny visdom, men gammel overleveret viden. Senest som en af oplysningstidens endda allerførste citationer tilskrevet en '(Malthus)'. Den er også et sted i det bibelske kompendium, jeg husker ikke hvor.

Niels-Simon Larsen

Philip: Hvad hedder den første politiker, du vil gå i gang med?

Niels-Simon Larsen

Liliane: Ja, hvordan gør du det?

Niels-Simon Larsen

Herman: Når du er færdig med din sarkastiske latter, hvad gør du så (forudsat du ikke dør af grin)?

Og på tirsdag går Danmark under ... ;-)

Morten Balling

Jeg prøver gerne igen:

»Forbruget stiger stadig stille og roligt,« siger Ann Lehman Erichsen.

Det er hvad Albert Bartlett ville have kaldt en ekstremt farlig påstand. Iflg ham findes der ikke bæredygtig vækst. I årene 1969 til 2001 holdt Bartlett en forelæsning om "Arithmetic, Population, and Energy" over 1700 gange. Du kan se den sublime forelæsning her:

https://www.youtube.com/watch?v=sI1C9DyIi_8

Hvis du ikke orker at spendere 74 minutter af dit liv på at blive meget klogere, ledsaget af Bartlett's sorte humor, er her et par af Bartlett's vigtige pointer:

Bartlett starter med at forklare vækst. Han påstår at menneskehedens største problem er at vi ikke forstår eksponentiel vækst. Hvis vi f.eks. hører at vækstraten for et eller andet er 3,5% om året lyder det jo ikke umiddelbart alarmerende. Det er det til gengæld. Eksponentiel vækst udvikler sig eksplosivt. For at vise det har Bartlett lave nogle ultrasimple formler. En af dem er:

Hvis man dividerer vækstraten op i 70 får man fordoblingstiden.

Dvs. at en årlig vækst på 3,5% medfører at forbruget er fordoblet på 70/3,5 år = 20 år. I dag er vi som artiklen nævner 7,44 millarder mennesker her på Jorden. Den årlige befolkningstilvækst er 1,2%. Med Bartlett's formel er det nemt at beregne, hvornår vi vil være dobbelt så mange mennesker (ca. 15 millarder), hvis vækstraten holder:

70/1,2 år = 58 år

Jorden har ikke resourcer til at holde liv i 15 millarder mennesker!

Bartlett's pointer også at eksponentiel vækst går hurtigere og hurtigere, og at vi ofte ikke er i stand til at indse problemerne, før det er for sent. Her bruger han et eksempel:

I en flaske er der én bakterie. Bakterien i flasken deler sig med en fordoblingstid på ét minut. Kl. 11 er der én bakterie i flasken, og kl. 12 er flasken fuld. Helt almindelig stabil eksponentiel vækst.

Bartlett stiller derpå tre spørgsmål:

- Hvornår var flasken halvt fuld? Svar: Ét minut i 12, da bakterierne fordobler deres antal hvert minut.

- Hvis du var en bakterie i flasken, hvornår ville du så indse, at i var ved at løbe tør for plads? Svar: Fem minutter i 12 er flasken 3,1% fuld, og der er stadig ca. 97% plads ledig. Hvor mange ville på det tidspunkt indse, at der var et alvorligt problem?

- Lad os sige at at kl. to minutter i 12 indser bakterierne at de er ved at løbe tør for plads. De sender en ekspedition ud for at lede efter nye flasker, og de finder TRE NYE FLASKER! En kollosal opdagelse! Det er tre gange så mange resourcer som de nogensinde har haft! Hvor lang tid har bakterierne før de atter løber tør for plads? Svar: Efter et minut har de fordoblet deres antal og bruger to flasker. To minutter over tolv er pladsen i alle fire flasker brugt.

Som Bartlett sagde: Tænk lige over dét! Denne vækst er central for al global økonomi...

Nikolaj Svennevig, Kasper Malskær , Jonas Kornerup, Torsten Jacobsen, Flemming Berger, Herman Hansen, Lars Bo Jensen, Ejvind Larsen og Jonathan Smith anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

@ Niels-Simon Larsen,

Det gør jeg ved at leve som jeg taler.

Anne Eriksen, Ejvind Larsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

@ Morten Balling,

For at blive ved metaforerne.

I en petriskål med et vækstmedium, podes med bakterier, petriskålen stilles i et vækstskab, hvorefter de begynder at formere sig, ligesom jordkloden er petriskålen et lukket system, pladsen bliver mindre og mindre, på et tidspunkt begynder bacterierne dog at dø i et stort antal, ikke på grund af pladsmangel, men på grund af deres egne affaldsprodukter.

Dette er ikke kun en metafor.

Anne Eriksen, Flemming Berger, Ejvind Larsen, Torben Skov og Morten Balling anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

Niels-Simon, jeg ved det ærligtalt ikke.

Om jeg så cykler nok så meget og æder grøntsager frem for kød, morgen, middag og aften, samt slukker lyset alle vegne så nytter det intet på det store billede - Her skal der helt andre boller på suppen.

Jeg har ingen magt, andet end en sølle demokratisk stemmeret, og det eneste jeg kan gøre er at skrive mine trivialiteter her og så ellers håbe på jeg er fuldkommen gal på den med det jeg ser komme.

...Deraf den sarkastiske latter.

Philip B. Johnsen

Niels-Simon Larsen
Jeg forstå ikke spørgsmålet, men med hensyn til vores politikere så er inkompetance er ingen udnskyldning for at handle mod befolkningen, der er meget hjælp at få, men at komme ud af sandkassen, det burde de selv forstå er nødvendigt.

Morten Balling

@Liliane

Det samme sker efter at man har "inokuleret inokulum", som jeg for nyligt har lært at sige. Hvis der fandtes et helvede, ville "Nomenklatur" stå bukket i jern over porten dertil.

På min nyligt afsluttede uddannelse lavede jeg også nogle feltstudier på nettet omkring generel eksponentiel vækst, og en ting jeg studsede over var, at man ofte kan regulere eksponentiel vækst, og dermed få kurven til at flade ud på et stabilt niveau. Regulerer man ikke væksten støder man helt bogstaveligt på det, som kaldes en "katastrofe", hvorpå kurven knækker, falder og derpå stabiliserer sig på et lavere niveau end den regulerede vækstkurve ville have gjort. Det er så her Philip et. al. mener jeg er kynisk, når jeg mener at vi uvægerligt skal igennem nogle katastrofer, før himlen bliver blå og græsset grønt igen ;)

Anne Eriksen, Flemming Berger, Herman Hansen, Ejvind Larsen, Torben Skov og Liliane Murray anbefalede denne kommentar
peter fonnesbech

Vestens livsstil har sejret af helvede til.

Vi er der bare ikke helt endnu, men det skal nok komme.

Ejvind Larsen, Aksel Gasbjerg og Liliane Murray anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Morten Balling
Fattigdom og befolkningstilvækst er to alen af et stykke, der er et politisk tilvalg, man tillader to børn i Kina nu, eller en forbruger mere, hvilket er pointen med Kina satser på det indre marked, ikke at det har noget med emnet at gøre ellers.

Men det er ikke en pointe, at vejen er svær eller politikere ikke ved, hvordan de skal handle, det er kun et spørgsmål om prioritering og vilje til at handle.

Det er at beskrive vanden når nogen er ved at drukne, at begynde og prædike om de voldsomme kræfter eksponentiel vækst udgør, hvis man forestiller sig, at vi kunne leve som vi gør nu og samtidig få løst fattigdom, befolkningstilvækst og klimaforandringerne uden de løber vores såkalte civilisation af hænde, men det er at tale udenom og ikke relevant, som andet end et kuriosum.

Det eneste der er afgørende er at politikere stopper med at lyve om verdens tilstand og begynder at arbejde for befolkningen.

Fattigdom og fødselsrater følger hinanden:
"The World has reached Peak Number of Children!world population continues to grow, but the number of children in the world has now reached its peak.

In 1960 we were 1 billion children below 15 years of age and we were 35% of the world population.
Now there are 1,9 billion children in the world, but they are but 27% of world population.
In 2050 there will still be an estimated 1.9 billion kids, but they will be only 20% of world population.
The reason, 40% of world population has less than 2 children per women and thus compensationg for the 18% that get more than 3 children per women."

Link:
http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/p2k0data.asp

John Fredsted

Vi er fortabte. Irrationaliteten driver ned ad væggene. Den ene hånd aner ikke, hvad den anden foretager sig. Her i verdens mindste storby (allerede her sniger storhedsvanviddet sig ind), Aarhus, har man besluttet, at kommunen skal være CO2-neutral.

Mere eller mindre selvsamme byrådspolitikere, der har barslet med disse grønne tanker, har også gang i et brande Aarhus, med at gøre den til en event-metropol. Akkurat som byrådspolitikere i alle andre kommuner har gang i det samme.

Der afholdes event efter event efter event. Folk vælter ind i byen i deres biler for at få en på opleveren, fordi staklerne ikke formår at udholde den lejlighedsvist tilbageværende eksistentielle smerte af tomhed, der er en uundgåelig del af det at være menneske. Hellere et truthorn i øret, end stilhed. Hellere stundesløs foretagsomhed, end stilstand, synes at være mottoet.

Alle disse biler, blandt alt det andet forbrug, der følger med alle disse events naturligvis mere end neutralisere den CO2-gevinst kommunen elles opnår gennem diverse foranstaltninger. Tingenes tilstand er udsøgt tumpet.

Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Kasper Malskær , Niels-Simon Larsen, Herman Hansen, Flemming Berger, Ejvind Larsen, Liliane Murray og Aksel Gasbjerg anbefalede denne kommentar
Morten Balling

@Philip

Jeg har lige anbefalet en af dine kommentarer om Holmbladsgade, så jeg tror dybest set ikke vi er så uenige ;)

Morten Balling

@John

CO2-neutral er ofte et ord som misbruges ligesom bæredygtig. Idéen er god nok på papiret, men der er ikke rigtigt nogen som fatter, hvad CO2-neutral reelt betyder. Det minder lidt om de mennesker som køber dieselbiler for at skåne miljøet, og som så føler sig narret når det går op for dem, at bilfabrikanternes tal ikke passer helt. En dieselbil er ikke miljøvenlig. Heller ikke hvis den hedder noget med "Blue" fordi der er urinstof tilsat forbrændingen, hvis reklamen for den har blå himmel eller hvis den "går over 30 på literen".

En brintbil er pt. vejen frem, hvis vi insisterer på at blive transporteret rundt i metalkasser med fire hjul. Teknologien bag brændselscellen og elmotoren stammer fra omkring 1850, så den er der rimeligt styr på, men selv en brintbil er ikke CO2-neutral. Den skal både produceres, bortskaffes og have brint for at køre. Derudover er der problemet med de manglende tankstandere og en evt. brand i en tunnel, men hey, no free lunch...

charlie white

De velbjærgede vil i et vist omfang få opretholdt deres materielle levestandard, ca. 10 til 20 gange mere end et menneske behøver, resten får ikke de fordele, de bliver fastholdt i økonomisk armod og tidlig død.

Det fortsætter til den dag masserne har fået nok og selv skaber balance.

Niels-Simon Larsen

Tak til Liliane, Herman og Philip for jeres svar på mine giftige spørgsmål.
Når man peger på nogen med spørgsmål og svar, er der som bekendt tre fingre, der peger mod en selv, og det er ud fra den viden, jeg svarer jer.

Jeg kender godt selv den sarkastiske latter, Herman. Den kommer af sig selv, men gør jo kun det hele værre. Ikke engang den er os tilladt. Hvad gør man så? Det er værd at tænke over.

Jeg ved godt, Philip, at du ikke regner politikere for ret meget, men de er jo dine og mine politikere, valgt af os. Vi kunne have valgt nogle andre. Holder man sig udenfor, er man ikke mindre skyldig. Undskyld mig, men jeg kan næsten ikke læse andet end dyb fortvivlelse ud af dine indlæg, men ikke engang dyb fortvivlelse er os tilladt. Hvorfor ikke? Nej, vi er jo ikke alene. Vi har vel nogle små i vores familie eller kender nogle på gaden, og de skal leve i fremtiden. Igen er spørgsmålet, hvad vi skal gøre? Vi tænker over det, ikk'?
Til stor forargelse for nogle vil jeg alligevel sige, at der er et parti med bogstavet Å, der er værd at stemme på, og vil man ikke det, er der da også Ø, og længere ude i mosen F, men så er man også ude, hvor der er langt mellem tuerne.

Liliane: 'Lever som jeg taler'. Hm, så er du langt foran mig. Ville du kunne remse noget op uden at skamme dig? Her vil jeg lige føre Herman på banen igen, for han gør en hel masse, men må erkende, at det nytter som en skrædder et vist sted, og mangler 'nye boller på suppen', og dermed er jeg tilbage til spørgsmålet, hvad gør vi? Det er et ret farligt spørgsmål, for det skal stilles sådan: Hvad nytter noget?

Hvis vi skal gøre noget, der nytter noget, skal vi nok passe på med, hvad vi siger, for det bliver nemt for voldsomt. Her i mit kvarter med skråparkering, rager de store firhjulstrækkere enten ind over fortovet eller ud på kørebanen, og det betyder, at de selvfølgelig rager ind over fortovet, for fodgængerne sparker ikke til forpartiet. Vi er fredelige folk, men man kunne godt forestille sig en sindssyg person, der tog hele rækken en dag. Jeg hørte engang om en indlagt patient, der sagde til lægen, at det var forkert at bruge toilettet og derfor besørgede ude i parken. Vedkommende havde ikke uret, men fik uret, kan man sige.

Jeg er ved at læse Øvigs bog, Efter drabet, der handler om stikkerlikvideringerne. Folk der tog loven i egen hånd, men også betalte prisen selv. Dengang var det 'bare' modstand mod nazismen, men nu er det modstand mod ødelæggelse af vejrsystemerne, klimabalancen og jordens frugtbarhed for lige at nævne noget. Hvem gør modstand mod det ud over at afholde møder? Jo, nogle søger ud i skoven, der hvor der er skov. Andre gør som Herman, men altså, hvem gør noget, der virkelig vender udviklingen?

Da jeg nu kalder mig selv pacifist, afstår jeg fra vold, også selv om Verden skulle gå under, men jeg har det ikke nemt med det. På den anden side kan jeg ikke pege på noget, der batter. Alle er overfølsomme over for, ja, selv happenings. Så snart der er ballade, tænker man det værste. Hvad gør en pacifist så ved den stigende ødelæggelse af verden og de kommende generationers fremtid? Slukker lyset efter sig som Herman siger, og det synes jeg heller ikke er nok.
Meld jer ind i Alternativet!

Niels Duus Nielsen, John Fredsted, Herman Hansen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

Jeg skammer mig sørme ikke, men vil heller ikke udlevere detaljer af mit privatliv her, som kun kommer mig personligt ved. Altenativet må du gerne beholde for dig selv.

Flemming Berger, Ejvind Larsen og Jan Weis anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Liliane: Åh, hvor snerpet. Her gik jeg lige og glædede mig. Ikke Alternativet, nej, men hvad så, for du er vel ikke apolitisk, vel? Og hvorfor så hemmelighedsfuld? Vi skal da have lidt sjovt, ikk'?

Niels-Simon Larsen

Hørte lige i News, at den er helt gal med klimaet. Det blev sagt uden at studieværten brød sammen. De er dæleme godt afrettede derinde. Og så var der sport i Rio, hurra.

“Nil moror nugas”

Mange tilløb til seriøse debatter – med streg under seriøse - ud fra en konkret objektiv viden om emnerne, f.eks. klimakrisen og EU-krisen, druknes ofte i kommentarer fra ’folk med en sag’, sjældent af debattører med et ønske om at ville bidrage med ny evidensbaseret viden fra førstehånd – og det bliver den visse død for fora som dette – de ældre i gårde kan bare tænke tilbage på alle de nu tavse vidende personligheder, der har været med til at hæve de fleste debatter op over ’vrøvleniveauet’ i kraft af bl.a. deres uddannelser …

Der er garanteret ikke ret mange debattører i denne kreds, der har så megen viden om materien til diskussion, at de vil kunne bidrage med andet end andenhånds synspunkter, endsige har en tilstrækkelig faglig tilgang til, at de i realiteten selv vil kunne få et oplysende udbytte af debatterne, men bare pludrer med i koret – eller hvad man nu skal kalde dem – og det er muligvis heller ikke deres motiv ud over gang på gang at bringe sine personlige ideosynkrasier ofte garneret med visse markante ’overfølsomheder’ for anderledestænkende …

Herman Hansen

Morten Balling, du rammer sømmet lige præcis oven på hovedet med fuld kraft.

...Og så skulle man ellers tro en tid med oplysning af en hvert art tilgængelig for alle ville gøre en forskel. Gøre os klogere. Men i stedet for bliver det brugt til jihad, hadegrupper og softporno over vores "fantastiske" individuelle, og dog ens, liv.

...Så snart du på de sociale medier giver udtryk for en holdning eller kritik om f.eks. klima og politik, som ikke lige er politisk trendy og derfor korrekt giver det ikke mange likes. Tvært i mod tynder det ud blandt "vennerne".

charlie white

Den forandring som skal komme, skal komme fra masserne, og lige i den sammenhæng er det svært at se Alternativet spille en rolle og langt fra være leder af masserne for en forandring.

Så uanset hvor sympatisk Alternativet spiller ud, er de kun en del af det politiske billede, og et parti som har pillet sympatiske holdninger ud af det politiske spil, men næppe noget som vil kunne føre til de grundlæggende forandringer hen mod en balanceret klode klimamæssigt eller lighed blandt masserne.

Fremtidens menneske kan ikke tillades at forbruge eller eje mere end et menneske er berettiget til for at have det nødvendige, uanset hvem det er, det er opgaven.

Niels-Simon Larsen

Charlie: Vi har ikke haft et parti til at lede masserne siden salig DKP's dage, og Å tager ikke den handske op, men det er ikke, fordi vi skal diskutere Å. Jeg vil meget hellere høre om alternativet til Alternativet. Her er folk meget hemmelighedsfulde med deres politiske tilhørsforhold. Folk er nærmest dvaske og nøjes med at stemme hvert fjerde år. Dermed bliver debatter retningsforvirrede, og folk slår om sig i vrede og bitterhed.

Flemming Berger

Kære Niels-Simon Larsen. jeg har altid stemt så langt til socialistisk side,som det har været mig muligt;og det er for tiden langt fra 'rødt' nok til mig.Jeg er også dybt religiøs og mener,mennesket er blevet pålagt ansvar for Jorden,et ansvar,vi har umådelig svært ved at løfte.
Jeg mener som Liliane Murray at det vi kan gøre er at leve,som vi taler - og tænker.
Hvad andet ellers!!!.
Og jeg er helt på linie med Balling og Fredsted,at vi må forvente at blive udryddet af evolutionen,som den mangelfulde prototype vi er.
Og det har vi at acceptere;vi må glæde os ved at 'Det skabende Princip' igennem os har fået en nyttig viden med hensyn til,hvilke fejl der skal undgås,når der næste gang skal eksperimenteres med 'bevidste 'væsener.

Niels Duus Nielsen, Ejvind Larsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Non sermonis, sed res. Til Jan Weis.
Til mange af jer andre: - undgå misantropi. Tro på det sunde menneskes evne til at holde sig selv og naturen i live. Se bort fra synden, lasten, svagheden, se op til trodsen, modsigelsen, kampen.

Michael Kongstad Nielsen

Non sermonis, sed res. Til Jan Weis.
Til mange af jer andre: - undgå misantropi. Tro på det sunde menneskes evne til at holde sig selv og naturen i live. Se bort fra synden, lasten, svagheden, se op til trodsen, modsigelsen, kampen.

MKN_den korrekte oversættelse af den latinske sentens: "Nil moror nugas", som stod i en indskrift på et portæt i Tycho Brahes Uranienborg af hans hund, der gør ad Månen, lyder: "Jeg tager mig ikke af vrøvl", oversat af Horats-kenderen Vilh. Andersen - dvs. glem alle dine jordiske fortrædeligheder, især dem du alligevel ikke kan ændre på, men gø i det mindste af dine plageånder og alle fjolsene ... ;-)

Niels Duus Nielsen, Ejvind Larsen og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Søren Wegner

For noget tid siden læste jeg - jeg husker ikke lige hvor (måske her på Information?) - at udledningen af co2 højst burde ligge på 2 tons per år per menneske. Alt derover ville betyde, at vi forbruger flere kloder end den ene, vi har. I samme text fortaltes det, at den gennemsnitlige dansker forbruger, hvad der svarer til 9 tons per år (11 tons, hvis vi regner erhvervslivet med). Altså forbruger vi, der bor i Danmark, i snit hver især 4½-5½ kloder.

Således forstemt satte jeg mig for at finde ud af, hvor meget jeg med min livsstil selv forbruger. Med alle de forbehold man nu kan have for en grov test, man ikke kender beregningerne bag, benyttede jeg mig af følgende:

http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

Personligt er jeg ikke bilejer, og bussen bruges kun, hvis cyklen eller benene ikke kan få mig frem. Jeg flyver aldrig på ferie. Jeg spiser næsten kun vegetarisk og økologisk. Jeg genbruger så meget, jeg kan, og får hvert år aconto-penge retur fra el- og varmeselskabet. Bortset fra økologien, er jeg afgjort ikke storforbruger af luxus.

Alligevel ender jeg ifølge testen på 3 tons co2 per år. Jeg tangerer altså verdensgennemsnittet på 1½ klode og savner således stadig forbedringer, hvis 'overskudsdagen' skal forsinkes. For (resten af) samvittighedens skyld vælger jeg at tro, at var samfundet indrettet til genbrug, økologi og vedvarende energi, ville det tredje ton i mit regnskab endog meget nemt kunne barberes væk.

Skal (og kan) mit lille lommeregnskab tages som mål for, hvorledes gennemsnitsdanskeren bør indrette sig for at få vort hjemlige co2-regnskab til at gå op, ser det imidlertid temmelig mørkt ud. Et sted derude i verdens danskopvarmede flysæder sidder der sikkert mangt et menneske, der trækker i modsat retning med et forbrug på langt over 16 tons per år.

Jeg tror ikke på det. Ikke før virkeligheden muterer. I mellemtiden kan vi blot bidrage til overskudsdagens udskydelse ved at hive i vores ende af tovet. Som jeg ser det, får vi således fremtiden til at vare lidt længere, end den ellers ville komme til.

Niels Duus Nielsen, Flemming Berger, Ejvind Larsen, John Fredsted, Niels-Simon Larsen, Morten Balling og charlie white anbefalede denne kommentar
charlie white

Det er nok ikke en urimelig antagelse at postulere at der ikke findes politiske løsninger på de problemer som menneskeheden og kloden har.

Det er derimod klart for enhver at det er de politiske partier og deres føjelighed over for kapitalismen som økonomisk grundlag for alle, der har skabt problemerne i verden.

Så spørges der hvad vi kan gøre ved det ...... svaret er da indlysende ...... hvis de ledere vi har valgt ikke kan præsentere et hus og et folk i balance, så er det fordi de ikke tjener folkets interesser og fordi de ikke kan samarbejde.

Når man er valgt og derefter udpeget af det fællesskab som folket har peget på, så er opgaven altid at tjene det hus ( det hele hus) og det folk som bebor det. Det er grundlaget for at kunne indgå i de større fælleskaber i verden og sammen med dem sikre at vi og kloden fungerer optimalt sammen.

Michael Andersen

Har lige spist en dejlig 400g oksebøf og sidder nu og slår mave. Burde jeg have dårlig samvittighed?

Morten Balling

@Michael Andersen

Ja, absolut, men du kan jo spise noget andet i morgen :) Hold igen med risene og grisene. Grisene er mere intelligente end du tror, og rismarker er en af de store kilder til udledning af methan, som er en af de mere gustne drivhusgasser. Det er ikke nemt. Jeg ved godt det lyder lidt ulækkert, men på længere sigt kommer menuen nok til at stå på biomasse (bakterier mm.) eller insekter.

@Jan Weis

Mkay. Lad os som tankeeksperiment lege, at du blev enevældig kejser for planeten i morgen. Hvad var din løsning på alt der her rod så?

Morten Balling

@Herman

En af Albert Bartlett's andre kæpheste er det med, at vi meget hellere vil høre en positivt ladet løgn, end en negativt ladet sandhed.

Herman Hansen, Ejvind Larsen og John Fredsted anbefalede denne kommentar
Michael Andersen

@Morten Balling
Det var en skam. For i morgen står den på en stor, saftig herregårdskotelet med flødesovs og ris.

Sider