Nyhed
Læsetid: 4 min.

Verdensledere! Her er en løsning på flygtningekrisen

En global fordelingsmekanisme for flygtninge er realistisk, billig og vil redde liv, mener eksperter og organisationer. Den eneste forhindring er manglende politisk vilje
Ved hjælp af den syriske flygtning ’Ahmed’s flugt forklares Hathaway forslag til et nyt system for kvoteflygtninge. En model, der får opbakning hos både ngo’er og andre eksperter. Få historien om Ahmed under artiklen.

Ved hjælp af den syriske flygtning ’Ahmed’s flugt forklares Hathaway forslag til et nyt system for kvoteflygtninge. En model, der får opbakning hos både ngo’er og andre eksperter. Få historien om Ahmed under artiklen.

Nilas Røpke Driessen

Udland
17. september 2016

På mandag afholder FN sit længe ventede topmøde om flygtninge og migration, der gerne skal munde ud i en aftale om global ansvarsfordeling på flygtningeområdet.

Med et rekordhøjt antal fordrevne på verdensplan og en række statslederes deltagelse i møderækken i New York burde gode løsningsforslag være i høj kurs. Men måske er det mere viljen end løsningsmodellerne, der mangler.

For mens integrationsminister Inger Støjberg (V) i sidste weekend bekendtgjorde, at Danmark suspenderer kvoteflygtningeordningen på ubestemt tid, peger både eksperter og NGO’er på, at flygtningeproblemet netop kan løses gennem en udvidet model af kvoteordningen.

En af dem, der har et helt konkret bud på en model for en global omfordelingsmekanisme, er James C. Hathaway, leder af University of Michigans Refugee and Asylum Law Program.

»Vi bør have et system for ’styret flygtningebeskyttelse’, hvor flygtninge bliver retfærdigt fordelt mellem lande, hvor der derfor ikke er incitament til at lukke grænser og behandle flygtninge dårligt for at skræmme dem væk,« forklarer han til Information.

Måden, professoren vil sikre sig det, er ved, at en flygtning – som for eksempel syriske ’Ahmed’ på illustrationen ovenfor – modsat i dag ikke nødvendigvis skal have permanent ophold i det land, hvor han ankommer og får asyl. Her søger han nemlig ikke asyl hos de statslige myndigheder, men hos en udvidet version af FN’s Flygtningeagentur, UNHCR.

Og opnår han flygtningestatus, vil han på sigt muligvis blive omfordelt og genhuset i et andet land. Det vil blandt andet forhindre, at modtagerlandene lukker grænser og presser flygtninge ud på farefulde ruter.

»Hvis der ikke var nogen indvandringskonsekvenser for den stat, som flygtningen rejser mod – hvis det bare var et sted, hvor flygtningen kunne få adgang til et internationalt system – så ville staten ikke have nogen interesse i at forhindre hendes ankomst,« som James C. Hathaway formulerede det i et oplæg til et forum for EU’s agentur for fundamentale rettigheder i juni.

En tredjedel fordeles

Ifølge modellen vil stater forpligte sig til at tage bestemte kvoter af flygtninge og give differentierede økonomiske bidrag til det internationale flygtningeagentur, der så igen fordeler pengene efter de respektive landes byrder for en retfærdig omfordeling.

Hvor store kvoter og bidrag, et land forpligtiger sig til, skal ifølge Hathaways model blive bestemt ud fra faktorer som flygtningeandelen i befolkningen og BNP pr. indbygger i landet.

Statistisk set vender en tredjedel af alle flygtninge tilbage til deres hjemland inden for seks år, mens en tredjedel ifølge James C. Hathaway’s beregninger vil integrere sig lokalt i modtagerlandet. Den sidste tredjedel vil, inden der er gået seks år, være garanteret en genhusning i et tredje land.

Hathaway tager udgangspunkt i Flygtningekonventionen, som han mener sikrer flygtninges ret til ikke at blive tilbageholdt ved grænsen eller i lejre. Modtagerlande skal derfor så vidt muligt facilitere planlagte flugtveje over grænser. Og så skal flygtningene under de første seks års ophold straks lokalt integreres og sikres retten til at arbejde.

I denne del af modellen er det essentielt, at der gives målrettet udviklingsstøtte til værtslandet, som så kan skabe arbejdspladser for både flygtninge og lokale, forklarer forskningschef ved Raoul Wallenberg Institute og migrationsekspert Thomas Gammeltoft-Hansen, der over flere omgange har samarbejdet med James C. Hathaway og overordnet set støtter hans omfordelingsidé.

»Den eneste måde, du kan få mange af de her nærområder til at åbne deres arbejdsmarkeder op på, er ved at skabe job til flygtninge. Ellers vil det være fuldstændig urealistisk i en toppresset økonomi som den jordanske, hvor der er ungdomsarbejdsløshed på 30 procent og 700.000 syriske flygtninge,« siger han.

Udviklingsfinansieringen skal komme fra den mængde penge, som man globalt set sparer på den globale omfordelingsmekanisme, mener Hathaway.

For ifølge hans arbejdsgruppes beregninger kan den globale model nemlig finansieres for et mindre beløb, end verdens rige lande i øjeblikket bruger på deres asylsystemer, der vel at mærke kun tager sig af 15 procent af verdens flygtninge.

Politikerne er problemet

Ligesom Thomas Gammeltoft-Hansen støtter også adjunkt ved Global Refugee Studies på Aalborg Universitet Martin Lemberg-Pedersen en omfordelingsmodel a la Hathaways.

»Kvoteordninger og internationale organer, der kan sætte sig ud over det nationale ræs mod bunden, er vejen frem. Jeg mener ikke selve modellen er urealistisk, der mangler bare politisk vilje,« siger han.

Det samme lyder fra Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm, der mener, modellen »sikkert skal være teknisk-juridisk mulig«, men nok ikke vil have megen støtte blandt politikerne.

Thomas Gammeltoft-Hansen har heller ikke mange forventninger til, at man overhovedet rykker sig i den retning på mandagens FN-topmøde, der tirsdag følges op af et såkaldt Leaders Summit med USA’s præsident Obama som vært.

»Jeg har fulgt den her FN-proces tæt. Det, der netop ikke er vilje til lige nu, det er konkrete mål om genbosætning,« siger Gammeltoft-Hansen.

Nilas Røpke Driessen/iBureauet

Læs også: Flygtningekonstruktionen knager

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Problemet er bare, at alle lande mangler job, så der er stor interesse for de processer, flygtninge håndteres igennem, ligesom der er meget lille interesse for, at de skal arbejde, hvor de bliver bosat.
Før verdens politikere indser, at verden er rigere end nogensinde - nok også materielt for rig - og at det vil kræve mindre og mindre indsats fra den enkelte på arbejdsmarkedet at bevare rigdommen - kan vi ikke løse problemerne. Jagten på job og "selvforsørgelse" er den største fare for ufred, fordi færre og færre kan udføre arbejdet for flere og flere. Det burde være en gave til menneskeheden, men det økonomiske system gør det til en forbandelse. Der bl.a. fører til konflikter, der skaber flygtninge.

Ernst Enevoldsen, Allan Stampe Kristiansen, Herman Hansen, Søren Johannesen, Michael Friis, Jørn Andersen, Anne Lintrup, Jacob Jensen og Jakob Trägårdh anbefalede denne kommentar

Genialt, intet mindre, og ganske indlysende den eneste holdbare solidariske løsning.
Men realistisk ? Globalt ?
Selv Europas store - nej enorme, grupper af frygtsomme nationalistiske fremmedhadere, bonderøve og andre idioter, vil næppe udgøre den største forhindring - selvom vi nok kan forvente fantasifulde forsøg på at undrage sig overnationale solidariske løsninger, fra den kant. Man kunne jo blive beskyldt for at udvise tankevirksomhed og næstekærlighed og således befinde sig side om side med landsforrædere, terrorister, ateister mv.

Allan Stampe Kristiansen, Michael Friis, Steffen Gliese, Jakob Trägårdh og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar

Det er en interessant model.

Men er det ikke fra den samme kant der kommer kritik hvis man prøver at udvise en fra tunesien? Det er jo den anden side af kanten. Her skal systement vise vilje før de kan komme med nye forslag.

En mere realistisk model var simpelthen til en start at straksudvise alle undtagen fra specifikt udvalte lande, efter flygtninge situationen, med mindre det er kendte og profilerede politiske flygtninge eller der er en arbejds tilladelse.

På sigt kan man så langsomt gå over til den skitserede model hvor incitamenterne skal være til at føle. Der er i dag eks. I de tidligere østlande nærmest ingen flygtninge til gengæld er angsten for muslimer og fremmede stor.

Jakob Trägårdh

FN skal have et nyt hovedsæde et andet sted i verden end i New York. Jeg foreslår Nepal. Dernæst: Hvad er årsagerne til at folk flygter? Krig, forfølgelse, naturkatastrofer etc. Noget af det kan vi faktisk gøre noget ved og andet kan vi afhjælpe igennem nødhjælp. Vi kan godt stoppe krigene. Danmark kan som udgangspunkt lade være med at gå med i disse krige (vi må så undvære de handelspolitiske fordele vi har ud af dem—men gør det noget?) og kun deltage i FN fredsmissioner. Hvis vi stopper de ekspansive, aggressive NATO-alliancekrige, så er meget vundet. Folk i f. eks. Syrien vil gerne genopbygge deres land, hvis de ellers kunne få fred til det. Et element der lyder besnærende i forslaget er det med mindre bureaukrati, hvis ikke det blot fører til dårligere beslutninger pga. afstand? Et gyseligt problem er, at flygtningene i modellen vil skulle vente 15-20 år (den tid det ofte tager før en krigstilstand er ovre) for at blive afklaret og opnå borgerlige rettigheder, muligheder for at leve sit liv—vi husker, hvordan flygtningebørn kom i klemme hertillands og ikke fik adgang til skolegang i det meste af deres barndom pga. de rigide regler: Det var en skændsel! Mit bedste bud på en løsning det er: STOP krigene.

Herman Hansen, Søren Johannesen, Britta Hansen, Viggo Okholm og Jacob Jensen anbefalede denne kommentar

...Det er udelukkende penge, og dermed den økonomiske magt elite, som styrer verdens gang. Demokrati og en vellønnet middelklasse kommer til at fremstå i historien som en kortvarig undtagelse. Allerede nu ved vi jo godt jorden ikke kan bære det stigende ressource forbrug og når robotter med kunstig intelligens med en langt højere IQ end mennesket bliver en realitet og overtager produtionen efter den økonomiske magt elites behov og ønsker bliver mindst 80% af glodens befolkning ikke bare overflødige men direkte farlige for den økonomiske magt elite.

Neo liberalismens indtog er den økonomiske magt elites forberedelse til fremtiden. Herhjemme godt hjulpet på vej af naive fjolser som Liberal Alliance.

...Når fremtiden kommer, og det gør den helt af sig selv, skal i se flygtninge begrebet antage en helt ny dimension. En dimension som inddrager dine børn og børnebørn.

Jakob Trägårdh

Eftertanke: Hvis løsningen på flygtningeproblemerne skal være et spil om den varme kartoffel, skal vi så kalde dem kastebolde, så lad os bruge spillet smørklat som forbillede: På den måde, så vil der i det mindste hele tiden være en ud af tre, der gerne vil have bolden.

Et problem som ham superhumanisten har glemt er, at 3/4 af de flygtninge, som er blevet fordelt fra et rigt EU-land til et fattigt EU-land er flygtet tilbage til det rige EU-land igen.

Flygtninge ønsker ikke fordelingsnøglen. Knæk lige det problem på din humane måde...

Allan Stampe Kristiansen, Troels Ingvartsen, Finn Thøgersen, Jan Kauffmann, Lars Riber , Hans Aagaard og Niels Johannesen anbefalede denne kommentar
Niels Johannesen

Et verdensfjern og urealistisk forslag efter min mening. Hvad skulle man fx stille op med flygtninge, der er ankommet til Danmark og modsætter sig genhusning i Rumænien? Et temmelig plausibelt scenarie hvis man erindrer hvordan flygtningene sidste efterår satte deres vilje om at komme til bestemte lande igennem overfor myndigheder og politi. Skulle man bruge magt for at tvinge kvoterne igennem? Nej vel. Skulle man lade flygtningene få deres vilje? I så fald er det nye "system" brudt sammen allerede før det er kommet igang.

Ernst Enevoldsen, Allan Stampe Kristiansen, Troels Ingvartsen, Finn Thøgersen, Jan Kauffmann, Lasse Reinhold, Hans Aagaard og Jakob Trägårdh anbefalede denne kommentar

Al Nytænkning og ændrede beslutningsmodeller møder modstand og det at FN skal overtage det hele juridisk og ansvarligt er i sig selv et stort skridt. Men hvis mennesket vil og hermed menneskets ledere,repræsentanter og diktatorer, så er muligheden der. Men det vil være et kæmpesystem og bureaukrati. Hvad gør vi med de nationer som p.t. ikke modtager flygtninge? modtager Rusland og Kina sin del? hvad med de sydamerikanske stater? Japan? Nordkorea? Gad vide hvad flygtninge ville sige til at blive sendt derhen? Men måske systemet vil leve op til Thulesens Dahls drømme: Flere skal ud end ind!

Utrolig naivt forslag fra en professor. En ting er hvad almindeligt dødelige udtænker og ensidigt anser for bedst mulige løsninger.

For en del år siden rejste jeg på kryds og tværs af central Europa, også kaldet Østeuropa, udover sigøjnere var der ingen utilpassede minoriteter som opleves overalt i Vesteuropa..
- Grunden: Ingen velfungerende socialvæsen med automatisk ydelser til førstkommende muligt værdigt trængende?
Pointen er at fri bevægelighed betyder anbragte kvoteflygtninge kan/vil søge mod bedst mulige levevilkår. Læs: allerede belastede lande som Tyskland, Sverige, Frankrig og Storbritannien.
Allerede tydeligt dokumenteret ved sidste års enorme menneskemængder der ønskede frit lejde til Tyskland og Sverige fremfor ophold i første sikre ankomstlande uden for krigszoner i for eksempel Syrien.

Til vedholdende selvpiskende skyldsbevidste helt tilbage fra korstogene, kolonialisme, imperialisme og nutidige krige..
Hvem genrejste vore breddegrader efter 30 årskrigene, 1. og 2. verdenskrig og hvordan skete det?
Hvis Englænderne havde haft som primære ønske at forlade deres hjemland fremfor at kæmpe mod Nazi Tyskland?
Hvor er fokus på vedholdende økonomisk og social ustabilitet sammen med eksplosiv befolkningstilvækst i mange problemlande?
Størstedelen af nyankomne er jo dokumenteret reelle migranter i søgen efter bedre levevilkår..
Afrika og ekstremt rige dele af Mellemøsten bidrager primært med eksport af uuddannet befolkningsoverskud, finansierer religiøst funderet totalitær tankegang, og nem tilgængelige brændstof til vesten, mens egne enorme rigdomme forvaltes til gavn for en snævert udvalgt elite! Hvornår bliver disse grundlæggende strukturer en løftestang fremfor sovepude..
Hvordan er det muligt for Norge over ca to generationer at blive blandt verdens rigeste og højest uddannede lande når samme mekanik fuldstændigt ignoreres i forhold til talrige 'failed states' på andre breddegrader?
Selvvalgte offerroller accepteres ukritisk når bestemte kulturer og tilhørende dominerende religion er på tale?

Hvad er der senest udviklet af afgørende teknisk, humanitær betydning i verdens rigeste olieregion?

Ernst Enevoldsen, Allan Stampe Kristiansen, torben - nielsen, Troels Ingvartsen, Jan Kauffmann, Lasse Reinhold, Hans Aagaard og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Hvornår finder man en plan for at stoppe krigen i Syrien og evt. andre steder, der måtte være brug for det?

...Det er udelukkende et spørgsmål om, hvor stor interesse der er for at stoppe den - Hvorfor forhindrede man ikke den i at starte overhovedet mens tids var? Der er mange magtfulde elementer på spil på kloden, hvor almindelige menneskeliv absolut ingen betydning har.

Allan Stampe Kristiansen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Jakob Trägårdh

@Anne Eriksen
Svaret er: Når USA beordrer dets vasaller og deres lejehære til at stoppe krigen. Så enkelt er det.

@Jakob Trägårdh,
Det lyder lidt ensidigt :)

...USA sidder solid på tronen af den militære fødekæde på planeten og er uden tvivl en afgørende faktor til balladen i verden siden WW2.

Jakob Trägårdh

@Anne Eriksen
Ja, men så længe USA bedriver den udenrigspolitik, som de gør, og har den indflydelse, så er det bare sådan det er. Andre lande kan bøje sig eller leve med konsekvenserne—i Syriens tilfælde og flere andre lande, så betyder det at landet bliver ramt af USAs regimeskifte-politik—udløst af, at Al-Assad var en ikke ret erfaren, men stædig Præsident i 2009, da han valgte at samarbejde med de ‘forkerte‘ om olie- og gasrørledninger igennem Syrien. Og det er jo ikke en lovlig angrebskrig (med FN-mandat), derfor alle svinkeærinderne, lejehære etc. Al-Assad (med Rusland, Iran, Hizbollah m.fl.) kommer aldrig til at bøje sig (det er en overlevelseskrig for Syrien), så hvis ikke USA/NATO gør det, så kan det vare ved i tyve år. Kort sagt.

Allan Stampe Kristiansen, Herman Hansen og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar
Søren Johannesen

Vi skal her i vesten nok passe på med ikke at forelske os alt for meget i vores oplevede Helte-Rolle, når vores handlinger begrænser sig til at forsøge at reparerer på ale de ulykker vi selv har forårsaget. Det kommer til at klinge noget hult og der følger selvvalgt blindhed med i købet.

Hvorfor flygter mennesker fra deres hjemland? Krige - økonomi - fysisk overlevelse ....
Vi lever i en verden med rigelig viden og ressourcer til at løse alle disse problemer, her og nu! Men vi gør det ikke, for så ville vi med tiden miste vores Helte-Rolle og alle dens privilegier.

Hvis man køber og tror på at vores privilegier her i Vesten, kræver at vi kontrollerer, undertrykker og udnytter resten af verden, så har man samtidigt accepteret konsekvenserne, nemlig den nuværende situation. Så længe vi er berøringsangste overfor årsagerne til verdens tilstand, så kan vi lave nok så mange regler og konventioner i vores udsigtsløse forsøg på kontrollere konsekbvenserne af vores handlinger og overbevisninger.

Og for øvrigt er tanken om, at noget menneske kan fortælle et andet hvor det må bevæge sig hen og bosætte sig, jo bare en sjov idé vi har fået og er blevet nogenlunde enige om at håndhæve, men det har jo ingen hold i virkeligheden.

@Jakob Trägårdh

Jeg citerer dig lige:
Al-Assad (med Rusland, Iran, Hizbollah m.fl.) kommer aldrig til at bøje sig (det er en overlevelseskrig for Syrien), så hvis ikke USA/NATO gør det, så kan det vare ved i tyve år.

Mener du at du foretrækker Rusland, Iran og Hizbollah frem for USA?
Mener du at USA (og NATO) helt alene bærer ansvaret for konflikten i Syrien ?

Jakob Trägårdh

@Jacob E Hansen
Jeg vil gerne have at der bliver fundet en vej til fred hurtigst muligt.
Jeg mener ikke, at krig er vejen frem nærmest uanset hvad (med oplagte undtagelser som Hitler etc.)
Jeg ‘foretrækker‘ ikke nogen af parterne. Syrien er en suveræn stat med en præsident der er valgt af folket med bred opbakning i `12 og `14 (ifølge f.eks instituttet opinion UK). Landet er i sin fulde ret til selvforsvar. Og uanset, hvad man mener om Al-Assad, så har det syriske folk aldrig bedt nogen om at ødelægge landet for at fjerne præsidenten.
Desuden mener jeg, at der foregår en massiv propaganda imod og dæmonisering af Al-Assad for at retfærdiggøre krigen imod Syrien. Det er min bedste overbevisning efter at have fulgt krigen meget nøje, så vidt man nu kan på afstand, i mere end et år.

Allan Stampe Kristiansen, Søren Johannesen, Herman Hansen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

@ Jakob Trägårdh
De tre sidste præsidentvalg der har været i Syrien har Assad fået massiv opbakning det har du helt ret i men ....mon ikke også FOR massiv? Personligt har jeg svært ved at tro på valgresultater hvor den siddende præsident får 89% af stemmerne (2014), 98% (2007) og 99% (2000)
Det lugter meget af fusk...
Man kan også spørge sig selv om hvordan der så overhoved kan være en borgerkrig når næsten alle stemmer på præsidenten :-)

Vi almindelige mennesker i vesten er blevet bombarderet med propaganda i 70 år med billedet af os selv i helte rollen med USA som øverstkommanderende og klodens selvbestaltede politiman som vogter over vestens værdier som vi mener resten af verden skal følge. Med vold og magt. Det er på tide at bløde op og lade resten af verden finde deres egne veje så der kan opstå grobund for et blomstrende samarbejde verden over. Ikke alle vil leve på samme måde efter andres værdier. De vil leve efter deres egne. Det er jo det som gør verden så interessant. Forskelligheden.

Men USA fortsætter med at tvinge sig frem med en enorm skræmmende militær slagkraft til står skade for freden på jorden. Ligesom USA tvinger sig frem i den digitale verden med Google, Facebook, Uber, Netflix o.s.v. som suger mere og mere af økonomien og innovationen ud af andre lande. Tag f.eks. og deres smarte ulovlige skatte unddragelses aftale med Irland. Dertil kommer finanskoncerne som Goldman & Sachs og Blackrock som sammenspist med vestlige top politikere og den økonomiske magt elite støvsuger økonomiske værdier til sig verden over til stor skade for en stadig større ulighed og fattigdom som følgesven.

...Jo, USA skal med vold og mangt gøres til number-one igen. Sagen er så bare, at det vil verden ikke finde sig i mere lige fra Kina, Rusland og Indien.

...Også er det bare begyndelsen. Snart kommer TTIP aftalen som der i disse dage demonstreres voldsom over i Tyskland - I Danmark høres sjovt nok ikke et suk.

Tag f.eks. APPLE og :-)

Jakob Trägårdh

Der er faktisk flere grundige uvildige undersøgelser/målinger af folk i Syriens opfattelse og holdninger. Jeg kan anbefale denne her juli `15, der dækker områder, køn, alder, styret, oppositionsgrupper: http://www.orb-international.com/perch/resources/syriadata.pdf

Jeg er holdt op med at kalde krigen for en borgerkrig.

...Og USA skal naturligvis ikke tage andel i alle disse flygtninge. De er jo farlige. Og så er det jo lidt langt til USA i en gummibåd :-(

Men tror du på et valgresultat hvor den siddende præsident får 99% af stemmerne ?
Det må jeg indrømme jeg ikke gør

Jakob Trägårdh

Nej, det lyder selvfølgelig helt skævt. Hvad er det for et tal? I ovenstående Opinion pdf. der, der får oppositionsgrupperne 2-4-8%, der er ikke et alternativ overhovedet.

Himmelråbende fjolleri at tale om demokratiske valg i Syrien.

Syrien er et diktatur hvor Assad-familien har reageret i mere end 45 år efter at være kommet til magten ved et millitærkup. Opposition og menneskerettigheder er fraværende.

...Et militærkup støttet af CIA vel at mærke :-(

Philip B. Johnsen

År 2050.

Omkring 250 millioner mennesker i verden, er fordrevet fra deres tidligere levesteder, der ikke længere kan opretholde mulighed for overlevelse og har søgt primært mod nord, fordrevet af de menneskeskabte klimaforandringer.

Der er ingen der underkender flygtninge udfordringerne, der med de menneskeskabte klimaforandringer vil bliver mange doblet de kommende år, men spørgsmålet er, om der er nogen der politisk, vil stopper dette vanvid og tager flygtninge udfordringerne alvorligt?

Allan Stampe Kristiansen, Jakob Trägårdh og Herman Hansen anbefalede denne kommentar

...Dem der har magten i verden, den økonomiske magt elite, skal nok overleve behageligt uanset hvilket ragnarok verden er op i - Så de er så men nok grundlæggende total ligeglade med verdens gang så længe de bevarer deres politiske og økonomiske magt.

Jakob Trägårdh

@Philip B. Johnsen
År 2080: Havet er steget 50M. Nordeuropas lavlande ligger under vand, befolkningerne fra Skåne, Danmark, Holland, Belgien, Frankrig, Nordtyskland, Polen, Baltikum flygter til højlandene i syd og øst.

Philip B. Johnsen

Jakob Trägårdh
Det er på en måde pointen.
Behandling af flygtninge spørgsmålet generelt nu og i fremtiden må, hvis det skal blive en succes, udvikles til handling på global skabelse af tillid, til fælles langsigtede løsninger for krigs og menneskeskabte klimaforandring udsatte områder og menneskene der lever der.
En seriøs samtidig klimaforebyggelse bør være i højsædet af behandling af flygtninge spørgsmålet, hvis ikke, vil det være totalt nytteløst på meget kort sigt og nytteløst syntes jeg, er en dækkende betegnelse for indsatsen og seriøsiteten af handlingsforslagne, der er på bordet, et halvhjertet forsøg på øjeblikkelig brandsluknings, uden blik for årsagen til ulykken og faren for gentagelse.

2150, den økonomiske magt elite sidder selvtilfreds tilbage med en fuldautomatiseret intelligent selvudviklende produktion efter eget behov, mens resten af klodens befolkning er enten druknet, døde af sult eller har slået hinanden ihjel :-(

...Fremtiden byder på mange muligheder. Men kun én realiseres. Spørgsmålet er så bare hvilken en. Her kan historien passende tages i brug.

Philip B. Johnsen

Herman Hansen
Det har du et stykke af vejen ret i, men det er nu ikke så sikkert, at det er nok at have penge i en verden, hvor det er svært at sige, hvilke udfordringerne der rammer en i morgen, hvorfor forebyggelse og fælles forberedelse i teorien i alt fald, burde sikre større generel stabilitet.

Dele af den økonomiske magt elite er begyndt med at udskifte London som foretrukken bolig investeringsobjekt med Auckland New Zealand - Rettidig omhu. Hvorfor er det lige disse mennesker gør det?

...Hvis jeg var rig nok havde jeg forlængst pakket kufferten og familie og immigreret til New Zealand.

Klimaændringer, flygtninge strømme i hobetal, optøjer og uro, stigende ustabilitet, splittede befolkninger og højre drejet pøbelvælde i Europa og USA. Det er ikke svært at forudse hvor i verden sikkerheden for fremtiden vil være størst såfremt det ender galt.

...Det er ingen raket videnskab.

...Efter brexit er f.eks. antallet af immigranter fra UK til New Zealand tredoblet.

Philip B. Johnsen

Det er sikkert sandt når du skriver det, men New Zealand har mange udfordringer af de menneskeskabte klimaforandringer, du kan selv prøve at google f.eks. niwa climate change.

NIWA:
The National Institute of Water and Atmospheric Research or NIWA (Māori: Taihoro Nukurangi), is a Crown Research Institute of New Zealand.

Ernst Enevoldsen

Lars Riber 13:02
Glimrende kommentar.