Nyhed
Læsetid: 5 min.

Danskerne dumper regeringens ’grønne realisme’

Venstres indsats for at håndtere klimaudfordringen er utilfredsstillende, mener et flertal af vælgerne ifølge ny meningsmåling. De mener samtidig, at et grønt politisk flertal uden om regeringen bør sikre en ambitiøs klimapolitik
Venstre-regeringen har lagt op til at droppe et planlagt projekt med 350 megawatt kystnære vindmøller, som er del af energiforliget fra 2012. Men et flertal af danskerne mener ifølge en ny undersøgelse, at det er forfejlet at slække på de grønne ambitioner.

Venstre-regeringen har lagt op til at droppe et planlagt projekt med 350 megawatt kystnære vindmøller, som er del af energiforliget fra 2012. Men et flertal af danskerne mener ifølge en ny undersøgelse, at det er forfejlet at slække på de grønne ambitioner.

Finn Frandsen

Udland
18. oktober 2016

Der er markant utilfredshed blandt danskerne med regeringens indsats for at håndtere klimaudfordringen og bane vej for den grønne omstilling.

I en meningsmåling foretaget af Epinion for fire grønne organisationer siger 82 pct. af de adspurgte danskere, at en grøn omstilling er nødvendig for at sikre kommende generationer et godt liv. Samtidig er 69 pct. bekymrede for konsekvenserne af klimaændringerne – kun seks pct. er ubekymrede.

På den baggrund finder 61 pct. af danskerne regeringens indsats for at håndtere klimaudfordringen utilfredsstillende. Kun 24 pct. er tilfredse med indsatsen.

»Det glæder mig, at fire ud af fem danskere er klar over, at den grønne omstilling er nødvendig, for den bevidsthed gør, at vi politisk har mandat til at prioritere omstillingen økonomisk. Også blandt borgerlige vælgere må der ifølge undersøgelsen være mange, der ønsker en mere grøn linje, end Venstre lægger for dagen, og som ikke tager let på, at man bliver ved med at udskyde de nødvendige beslutninger. Så det bekræfter, at den kamp for det grønne, som vi fører, er berettiget,« siger Mette Abildgaard, der er politisk ordfører og klimaordfører for de Konservative.

Midt i en møllestrid

Meningsmålingen, der er bestilt af Greenpeace, Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden, kommer ubelejligt for Venstre-regeringen.

Som led i forhandlingerne om finansloven og 2025-planen insisterer regeringen på at droppe den såkaldte PSO-afgift, der finansierer vedvarende energi, samt projektet med 350 megawatt kystnære vindmøller, der er del af energiforliget fra 2012, men som både statsminister Lars Løkke Rasmussen og klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt har karakteriseret som grimme at se på. Både opgivelsen af PSO-afgiften og de kystnære møller vil ifølge det regeringsnedsatte Klimarådet øge de danske udledninger af CO2.

I det lys er det bemærkelsesværdigt, at 56 pct. af danskerne ifølge Epinion-målingen mener, at et grønt flertal uden om regeringen bør blive enige om en mere ambitiøs klima- og energipolitik – 25 pct. siger nej hertil.

De Konservative har op til 2025-forhandlingerne markeret, at energiforliget om bl.a. de kystnære møller fortsat må gælde.

»Vi står ved det forlig, vi sammen har lavet i 2012, og vi står dermed også fast på opførelsen af de kystnære møller. Vi er nødt til hele tiden at tage nye skridt fremad, helt i pagt med Paris-aftalens centrale princip om ’no backsliding’, ingen skridt baglæns. Men det er ofte det, regeringen lægger op til, og vi mangler at høre fra Venstre, om de nu vil opsige energiforliget. Ministeren bliver ved med at aflyse møder i forligskredsen,« siger Mette Abildgaard.

68 pct. af danskerne er i øvrigt med på, at den grønne omstilling må koste på kort sigt, hvis der opnås en samfundsmæssig gevinst på længere sigt, mens 20 pct. er imod en sådan kortsigtet ekstraregning.

»Undersøgelsen viser, at der er en folkelig opbakning til at fortsætte den danske førerposition på det grønne område. Det er nødvendigt, at klimaudfordringerne bliver taget alvorligt, når der på Christiansborg bliver lavet langsigtede planer for samfundets udvikling. Dette er ikke tilfældet med den aktuelle 2025-plan og de beskæringer på klimaområdet, som regeringen lægger op til,« siger de fire grønne organisationer i en fælles kommentar til meningsmålingen.

Klimaændringer bekymrer danskerne

  • 69 pct. er – i høj grad eller i nogen grad – bekymrede for konsekvenserne af klimaændringer. Kun 6 pct. er slet ikke bekymrede.
  • 82pct. vurderer i høj grad eller i nogen grad, at en grøn omstilling er nødvendig for kommende generationers muligheder for et godt liv. Kun 2 pct. siger slet ikke.
  • 61 pct. mener, at regeringens indsats for at håndtere klimaudfordringen er utilfredsstillende (32 pct.) eller mindre tilfredsstillende (29 pct.). Kun 2 pct. finder den meget tilfredsstillende og kun 22 pct. tilfredsstillende.
  • 56 pct. svarer ja til, at et flertal uden om regeringen bør blive enige om en mere ambitiøs klima- og energipolitik. 25 pct. svarer nej.
  • 68 pct. mener – i høj grad eller i nogen grad – at den grønne omstilling må koste på kort sigt, hvis der opnås samfundsmæssig gevinst på længere sigt. 15 pct. svarer i mindre grad, mens kun 5 pct. svarer slet ikke.

Venstre-vælgere mindre bekymrede

Regeringen kan trøste sig med, at den synes i takt med Venstres egne vælgere. Ifølge målingen er 50 pct. af partiets vælgere bekymrede over klimakonsekvenserne, mens næsten lige så mange – 48 pct. – er mindre eller slet ikke bekymrede. Dermed er Venstre-vælgerne de mindst klimabekymrede blandt samtlige folketingspartiers vælgere. 72 pct. af Venstres vælgere er da også i varierende grad tilfredse med regeringens klimaindsats.

Samtidig mener dog 65 pct. af regeringspartiets vælgere, at den grønne omstilling godt må koste på kort sigt, hvis samfundet får en gevinst af det på længere sigt. Og 78 pct. af Venstre-vælgerne mener, at politikerne bør gøre det lettere for borgerne at nedsætte klimabelastningen forbundet med det personlige forbrug.

Fordele til grønne virksomheder

De fire grønne organisationer kritiserer regeringen for »at ødelægge mulighederne for de mennesker og virksomheder, der fremover skal sikre velfærd med danske grønne job«.

På det punkt fortæller undersøgelsen, at 69 pct. af de adspurgte mener, at grønne danske virksomheder bør nyde særligt gunstige vilkår, mens blot 21 pct. siger nej hertil.

Set i forhold til situationen for fem år siden angiver 47 pct. af danskerne, at de nu personligt er mere optaget af at mindske klimabelastningen gennem egne indkøbs- og forbrugsvaner. Fem pct. er mindre optaget heraf end for fem år siden.

Hvad de især ønsker sig af politikerne i forhold til at fremme den personlige indsats er en øget tilskyndelse til at etablere solceller på egen bolig samt dernæst veje, der er bedre indrettet til cyklister, tilskyndelser til at købe elbil samt til at bruge offentlig transport.

Når det gælder elbilerne, ønsker 57 pct. af Venstres vælgere en større tilskyndelse til at købe de klimavenlige biler, mens 38 pct. fra samme parti anser det for mindre eller slet ikke vigtigt. Herhjemme er elbilsalget næsten gået i stå efter en folketingsbeslutning om at udfase elbilernes afgiftsfritagelse.

Mindst politisk tilskyndelse ønsker danskerne – kun 34 pct. – til at sænke det personlige forbrug af kød. 54 pct. anser ikke en sådan tilskyndelse for vigtig.

Klima og energiminister Lars Christian Lilleholt meddeler, at han ikke har nogen kommentarer til undersøgelsen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Søren Fosberg

Det er opmuntrende at befolkningen ser sådan på det. Men emnet interesserer tilsyneladende hverken størstedelen af politikerne eller pressen som med geniet Clement Kjersgaard i spidsen for debatten fuldstændig og konsekvent ignorerer vores fælles største nuværende og fremtidige problem.

Skal vi have valg bliver det utvivlsomt et "indvandrer- og flygtningevalg". Det er da det eneste der er værd at skændes om. Og så lidt snik snak om nedlæggelsen af velfærdsstaten som dog skrider planmæssigt frem mens folk med deres børn ryger på gaden.

Spørgsmålet er nu om undersøgelsen kan animere til fremprovokering af en debat om klima og miljøpolitik i den - måske - nært forestående valgkamp. Her kunne være stemmer at hente.

Flemming Berger, Niels-Simon Larsen, Steffen Gliese, Charlotte og Hans Glæsel, Estermarie Mandelquist, Kurt Nielsen og curt jensen anbefalede denne kommentar

indvandrer- og flygtningedebatten bliver af de generelt liberalistisk-konservative mainstream medier konstant sat i fokus netop for at forhindre en debat om velfærdsstaten og klimakrisen.
Der er ikke megen håb for at det ville ændre sig, medmindre der sker noget drastisk der tvinger opmærksomheden i denne retning.
Mainstream medierne konkurrerer på seertal og kan derfor ikke lade være med at fokusere på noget som kunne flytte seere til andre kanaler. Det bedste der kunne ske både for miljø og velfærdsstat er et par katastrofale hændelser der påtvinger sig opmærksomhed.
En undersøgelse lige meget hvilken art, vil ikke være tilstrækkelig sensationistisk. Vi har lige haft internationale undersøgelser om temperaturstigningernes løbskhed som er så sensationistisk som en undersøgelse nogensinde kan blive.
Den burde være i alles fokus.
Tør vædde på at størstedelen af læserne her ikke aner hvad jeg skriver om.

Quod erat demonstrandum

Per Klüver, Flemming Berger, Kurt Nielsen, Estermarie Mandelquist og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Fra artikel:
"Undersøgelsen viser, at der er en folkelig opbakning til at fortsætte den danske førerposition på det grønne område"

Det er en usandhed, der er fortalt tusind gange af jounalister og politikere.

Fra link: Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS.

"Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Og målt på udledningen af CO2 fra dansk produktion går det fremad.

Men dette mål medtager alene CO2 fra produktion inden for Danmarks grænser og måler dermed ikke CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. En væsentlig begrænsning i det produktionsbaserede mål er, at udledninger, der er knyttet til vareimport, ikke medregnes.

Med forskningsmidler fra Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS nu undersøgt, hvad det betyder for målopfyldelsen, hvis man opgør CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. Analysen viser, at Danmarks forbrugsbaserede årlige CO2-udledning siden 1996 har været op til 18 procent højere, end det traditionelle CO2-regnskab indikerer."
Link: http://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2015/12/Faktaark_CO2-udledning-...

Fra link:
"Produktion af sojabønner til danske grise lægger beslag på et areal i Sydamerika på størrelse med Sjælland.

Samtidig bliver foderet produceret med sprøjtemidler, der er forbudt i EU. En højere andel af lokalbefolkningen bliver syge af kræft end andre steder, og børn bliver født med misdannelser.

Regnskov bliver ryddet, og klimaet lider under den intensive sojabønne-produktion, viser rapport."
Link: http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/eu-politiker-vil-have-eu-ind-i-sag...

Osv.

Det er helt uforståeligt at regeringen der er så fokuseret på vækst ikke kan se at deres såkaldte 'grønne realisme' - der ikke er andet end bagstræberisk fedtspil - er helt ude at trit den retning udviklingen og væksten har i fremtiden. Er man ikke på forkant her forspilder man de fremtidige muligheder. Se f.eks. den lige indgåede aftale om afvikling af HFC gasser, hvor Danmark er i en gunstig position, fordi vi har været på forkant med udviklingen, og har udviklet klimavenlige alternativer, som vi kan sælge til andre lande.

Poul Sørensen

Hvis man spørger en venstre vælger om de er tilfredse med en venstre regering.... mon de så ikke siger ja!!!!
- Selvfølgelig er det store flertal uenige med regeringen når de gøre at toneangivende folk fra industrien også ønsker en mere grøn politik.

Som det er bekendt, får man svar, som man spørger. Hvad ville svaret mon have være på følgende spørgsmål: Er du villig til at gå ned i levestandard, permanent? "Selvfølgelig er jeg ikke det! Er du idiot, man?!", ville svaret måske have været fra flertallet af de adspurgte.

Bemærk, at omstillingen ønskes foretaget ad teknologisk vej, så man i det store og hele kan fortsætte sin hidtidige materielle livsstil. Lidet synes man at have forstået, at vore problemer skyldes teknologien, eller rettere dens indlemmelse i vores ønske om at vinde over andre gennem konkurrence, om vi har fattet det eller ej. Uden en samtidig ændring af sindelag vil teknologien højst købe os nogle få ekstra år, hvorefter vi så vil sidde i en endnu værre situation, idet vi nu har forsoldet endnu et råderum væk i vores stupid-aggressive foretagsomhed.

Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Flemming Berger, Niels-Simon Larsen og Aksel Gasbjerg anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Jeg vil gerne tro, at folk vil noget mere af det grønne. Ja, det tror jeg virkelig. Det skulle så give sig udslag inde seneste meningsmålinger, men det gør det ikke. Ø og Å går ikke frem, men det gør S. Høj tale om flygtninge og lav tale om miljø og klima er vejen frem.
Y-generationen, dem i fyrrene, har det ikke godt med fremtidsudsigterne. Klart nok, mange af dem har små børn, nogle af dem halvstore børn, der begynder at stille spørgsmål og hvad skal man svare? Diskrepans hedder det vist, slør i hjulet på dansk. Det må vel ende med at cyklen vælter. Det er ikke rart at gå og vente på, at noget går galt og heller ikke ønske, at noget skal gøre det, men det er vel det, mange af os venter på. Det er fx også mærkeligt, at det ikke for længst er gået galt for Løkke-regeringen. Alle går og spekulerer på, om der ikke bliver valg. Kan man dog ikke få de fallerede landmænd til at lave oprør i Venstre? Næ, det kan man ikke. Få folk til at lade være med at købe svinekød? Næ, det kan man heller ikke, noget skal man jo have at spise til aften. Det er noget mudret vand, vi svømmer rundt i for tiden.

Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Undersøgelsen viser noget om danskernes sindelag. Det er bærebølgen for kommende stillingtagen til konkrete spørgsmål om alt lige fra levefod til hvilket parti, man vil stemme på. Jeg finder resultatet betryggende og opmuntrende.

Helene Kristensen

Regeringen er aldeles kold i rumpen over miljøet. De er endda ligeglade med erhvervslivet - det eneste der tæller i deres små hjerner er, hvad bønderne ønsker. Man må så håbe, at det kun er de max. 40.000 bønder der stemmer Venstre næste gang, så resten af danskerne inkl. den del af erhvervslivet der kan se fornuften og selvfølgelig pengene i grøn omstilling, får flertal.

I mine øjne er det jagten på det såkaldte gode liv, der spøger. Sålænge man ikke forstår, at den eksistentielle uro, vi hver især rummer som mennesker, ikke bliver udryddet, hvis bare man lige får ordnet det eller det projekt, så vil man blive ved med at sende sig selv rundt i managen, samt bidrage til at styre planeten mod afgrunden. Se på al den ekstroverte, altså udadvendte, foretagsomhed, der er i vores såkaldte kultur. Hvor meget af alt dette er ikke et resultat heraf? Sålænge stilhed og ikke mindst ydre stilstand vækker gru hos det moderne menneske, så er vi fortabte. Findes der i dag et sted i det offentlige rum, hvor man kan være sikker på stilhed? Biblioteker?, næ nej, der skal der være gang i den; skovene?, næ nej, der hærger mountainbike-folket; etc.

John: Måske skulle man som beboerne på planeten Potu (I Holbergs roman 'Niels Klim') indføre en bestemmelse om, at alle 'projektmagere' skal forelægge deres forslag for en komite, der skal vurdere om ideen er til gavn eller til skade for samfundet, og hvis deres forslag bliver nedstemt, skal de henrettes. Det burde begrænse antallet af projekter til de allermest nødvendige

@Ole: Ah, selv jeg synes, det er lige i overkanten at henrette folk :-).

Michael Kongstad Nielsen

John Fredsted - der er noget déjà vu i det her - det er også ok. - men når 82 pct. af de adspurgte danskere siger, at en grøn omstilling er nødvendig for at sikre kommende generationer et godt liv, og 69 pct. er bekymrede for konsekvenserne af klimaændringerne – kun seks pct. er ubekymrede, så siger det noget om en villighed til at gøre noget ved det. Noget alvorligt. Og begrebet 'et godt liv' kan godt indebære en lavere levefod. Permanent, som du gerne vil have det udtrykt. Man kan bygge på sin hytte, frem for sit slot. Køre i lille bil frem for stor. Strikke sin egen bluse, sy sit tøj - og samtidig passe på jorden og naturen.
Den aktivitet kan på én gang holde uroen fra døren, og sikre en grøn omstilling og et tåleligt klima.

@Kongstad: Som det vist efterhånden er klart for os begge, så bliver vi aldrig enige om dette. Din holdning er grundlæggende optimistisk, min grundlæggende pessimistisk.

Jeg fastholder: undersøgelsen siger intet om danskernes villighed til reelt at gøre noget ved truslen. Disse 82% eller 69% kan da bare gå i gang på egen hånd. Men gør de det? Ikke, så vidt jeg kan se. Hvorfor er vore veje ikke fyldte med mikrobiler, frem for større biler? Hvorfor er der ikke nogen nedgang i charterturismen? Hvorfor er der kundegrundlag til alle de arrangementer, som byer og kommuner fyrer af for at brande sig selv i konkurrencen med hinanden? Etc. Det er simpelthen fis. Folk opererer med lige præcis den mængde kognitiv dissonans, der skal til for at få ro i hjernekassen.

Tilføjelse: Det positive ved undersøgelsens resultat er trods alt, at omkring 3/4 af danskerne rent faktisk anerkender, at klimatruslen er reel. Men udover det, så kan jeg egentlig ikke se, at undersøgelsen siger så meget andet end følgende:
1. Man er bekymret for en trussel. Dét kræver naturligvis intet talent, idet det er noget nær en tautologi.
2. Man ønsker, at truslen skal fjernes. I lyset af ovennævnte manglende reelle personlige tiltag i hverdagen, så må jeg konkludere, at det først og fremmest er nogen eller noget, der skal fjerne truslen for en. Jeg forestiller mig, at man sigter imod teknologien. Hvis det er rigtigt, så tilhører man den gruppe af mennesker, der bedriver det, jeg kalder for sci-fi-masturbation. Den gruppe er rigtig stor. Grøn-vækst tilhængere tilhører blandt andet denne gruppe.

Michael Kongstad Nielsen

Fredsted, i målingen tales om, at en "grøn omstilling" er nødvendig, og at det er regeringen, der skal stå for den. Ikke "grøn vækst", og ikke, at folk selv skal stå for det.

@Kongstad: Det har du ganske givet ret i. Men ændrer det noget af afgørende betydning? Opfattelsen af, eller måske rettere illusionen om, at teknologien skal redde os, "grøn omstilling" eller "grøn vækst", med eller uden regeringen som initiator, er vidt udbredt, såvidt jeg kan se.

Michael Kongstad Nielsen

Fredsted: Man kan vel ikke helt afvise teknologiens mulighed for at hjælpe os med at spare på energiforbruget. Og dermed nedsætte emissionen af drivhusgasser. Og andre vigtige nedsættelser af ressourceforbruget på kloden. Nu er Parisaftalen tiltrådt af tilstrækkelig mange lande til at den er godkendt, så nu er det bare med at komme i omdrejninger.

Michael Kongstad Nielsen

Ved hjælp af pedalkraft fx.

@Kongstad: "Man kan vel ikke helt afvise teknologiens mulighed for at hjælpe os med at spare på energiforbruget."

Det er vi skam helt enige om. Min pointe er såmænd bare den, at så længe vi noget nær enstrenget - som det synes at være tilfældet - løber an på teknologien som vores redning, uden sideløbende at ændre vores sindelag grundlæggende, så vil vi blive ved med at blive slået tilbage til start. Hvorfor? Fordi ethvert råderum, enhver teknologi måtte frisætte, ret hurtigt vil blive indtaget/okkuperet/udbyttet i vores kamp for at udkonkurrere hinanden, i vores kamp for at gøre indtryk på hinanden, og i vores kamp for at dulme eksistentiel angst (gennem forbrug og evindelig ekstrovert foretagsom, som jeg var inde på tidligere).

Michael Kongstad Nielsen

Ja, sådan ved jeg godt du tænker, men jeg håber, at sindelaget så små er under forandring, hvilket Epinions meningsmåling kunne give et fingerpeg om.