Læsetid: 9 min.

Interview med Habermas: ’Vi har brug for at løse gåden’

Før venstrefløjen kan finde en passende reaktion på populismen, skal den finde ud af, hvordan højrefløjen kunne stjæle dens temaer, siger Tysklands førende tænker i interview. I mere end et halvt århundrede har Jürgen Habermas forsvaret alt det, populismen gør op med
’I betragtning af denne ironiske omvending af den politiske dagsorden må venstrefløjen i Europa virkelig spørge sig selv, hvorfor højreorienteret populisme har fået held til at vinde de undertrykte og dårligt stillede over på den falske vej udi national isolation,’ siger Jürgen Habermas.

’I betragtning af denne ironiske omvending af den politiske dagsorden må venstrefløjen i Europa virkelig spørge sig selv, hvorfor højreorienteret populisme har fået held til at vinde de undertrykte og dårligt stillede over på den falske vej udi national isolation,’ siger Jürgen Habermas.

Arne Dedert

24. november 2016

– I årene efter 1989 blev det hævdet, at det liberale demokrati og markedsøkonomien havde vundet så definitivt, at ’historien var slut’. I dag oplever vi fremkomsten af et nyt autoritært populistisk lederskab – fra Putin over Erdoğan til Donald Trump. Tydeligvis har en ny ’autoritær Internationale’ i stigende grad succes med at sætte rammer for den politiske retning. Har din jævnaldrende kollega, Ralf Dahrendorf, der forudså et autoritært 21. århundrede, fået ret? Er tidsånden vendt?

»Da Fukuyama efter de store omvæltninger i 1989-1990 fandt begrebet ’posthistorie’ frem – det blev først udmøntet inden for en dyster konservatisme – og genfortolkede det, blev det snart gjort til slagordet for kortsigtet triumfalisme hos vestlige eliter, der hyldede en liberal tro på en forudbestemt harmoni af markedsøkonomi og demokrati,« siger Jürgen Habermas.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Jes Kiil
  • Kurt Nielsen
  • Mihail Larsen
  • Espen Bøgh
  • Olaf Tehrani
  • lars søgaard-jensen
Jes Kiil, Kurt Nielsen, Mihail Larsen, Espen Bøgh, Olaf Tehrani og lars søgaard-jensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Bill, ja undskyld mit fravær, der har været andre uopsættelige ting. For det første, der er absolut intet 'videnskabeligt' over Marx' tanker. Marx begav sig af med politisk filosofi, udmøntet i en - indrømmet, meget begavet - kritisk analyse af det kapitalistiske system. Marx' tanker er som sådan ikke andet og mere end netop det. Og det kan man så vælge at tage for gode varer eller ej. Desuden har Marx, mig bekendt, aldrig anvist veje til det socialistiske paradis. Han har 'blot' påpeget det kapitalistiske systems svagheder, uden på nogen måde at have bidraget med kvalificerede svar på hvordan en alternativ samfundsmodel bør opbygges. Det er der så andre fantaster, der har forsøgt sig med. Med ringe held. I øvrigt nød Marx selv en, på alle parametre, pæn småborgerlig tilværelse i London i de sidste år af hans liv. Og for nu at svare på dit tilbagevendende spørgsmål om menneskelig lidelse som en konsekvens af det kapitalistiske systems tilbagevendende kriser, så jo, det er unægtelig en kendsgerning. Men det er også en kendsgerning, at kapitalismen, over de seneste 25 år, har trukket mere end en milliard mennesker ud af absolut fattigdom og beredt dem en tålelig tilværelse - en præstation, som er bemærkelsesværdig og som næppe ville kunne have ladet sig gøre i en global, socialistisk planøkonomi. Uanset hvordan du vender og drejer det - og uanset hvilke skyklapper, du vælger at tage på - er det en evidens, der er til at tage og føle på. Og ja, jeg ved godt at nu kommer hele smøren om udpiningen af kloden, den ulige fordeling af ressourcerne, udbytningen af den tredje verden osv. Og det er helt rigtigt. Men svaret er ikke dogmatisk socialisme. Det er prøvet mange gange og det virker ikke! Det fører til stagnation og autoritære, inhumane samfund. For mig at se er den eneste farbare vej en kontrolleret kapitalisme i kontekst af liberale demokratier. Der var en klog person som på et tidspunkt sagde: Kapitalisme er et fremragende drivmiddel, men et elendigt styringsværktøj. Og deraf forekommer svaret også indlysende.

René Arestrup, man kan mene meget om Wikipedia i forhold til studier af originalskrifter, men Wikipedia er bedre end uunderbyggede påstande, og Wikipedia er således et nyt og et vigtigt redskab i den demokratiske debat.

Jeg vil derfor opfordre dig til at læse Wikipedias artikel:

https://da.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx

...og derefter genoverveje din kommentar - 21:10.

Karl Marx er videnskabelig i sin metode, og en anerkendt økonom og sociolog samt banebrydende med sin filosofiske begrebsanalyse og - afklaring omkring menneskelivets vilkår under det kapitalistiske regime. Nogle af Marx's økonomisk teoretiske årsagssammenhænge er senest blevet eftervist empirisk af Thomas Piketty. Videnskab så det knager i samfundets fuger.

Med hensyn til din erkendelse af kapitalismens uanvendelighed som styringsredskab i en moderne verden med dens behov for målrettet produktion og ressourceøkonomi er jeg helt enig.

Karl Marx er så vidtfavninde en videnskabsmand, at det er en hovedløs gerning at diskutere værdien af hans arbejde generelt, og med hensyn til kapitalismens manglende evne til styring af et moderne samfund, vil jeg foreslå, at du tager udgangspunkt i begreberne "akkumulering" (de rige bliver rigere) og "konkurrrencen" ...konkurrencens tyranni (profitbegærets hensynsløshed ...eller "der er altid èn, der er sulten nok til at udføre undertrykkerens og bødlens job.")

At Karl Marx ikke har foreskrevet "et socialismens tusindårsrige" skyldes hans respekt for demokrati og realisme. Når årsagerne til kapitalismens uduelighed er blevet almen viden, så er en retfærdig samfundsindretning et fornuftens og situationens demokratiske projekt.

(Send lidt penge til det demokratiskabende projekt Wikipedia)

Bill, dit udgangspunkt er forkert. Det hviler på en forestilling om at der findes én løsning på verdens fortrædeligheder og uretfærdigheder. Det gør der ikke. Og uanset hvor meget du beundrer Marx, er der absolut intet videnskabeligt ved hans tanker. Det svarer til at postulere, at økonomi eller sociologi er absolutte videnskaber, hvilket de ikke er. Jeg anerkender Karl Marx' betydning som filosof og tænker, men din kortslutning om at alt kan styres fra oven - til alles bedste - holder simpelthen ikke! Eller rettere, det gør den muligvis. Men det er ikke en verden, jeg har lyst til at leve i. I øvrigt kunne jeg godt tænke mig at du forholdt dig til det faktum, at mere end en milliard mennesker, over de seneste 25 år er trukket ud af absolut fattigdom - med kapitalismen som motor. Tallene stammer fra FN.

René Arestrup, du har ikke læst min kommentar 22:35. Jeg fremhæver jo netop at der ikke findes "et tusindeårsrige" og at fremtiden er demokratisk. Udvidet demokrati og gennemskuelighed. Du negliserer Pikettys empriske eftervisning af Marx's teorier, og du blander dine personlige følelser ind i den videnskabelige metode.

René Arestrup, jeg må konstatere at du har forladt den videnskabelige logiske tilgang til debatten om kapitalismens uduelighed, og du erkender dermed din politiske opbagning bag kapitalismens yderste konskvenser - den systematiserede undertrykkelse og fastlåsning af menneskene i en unødvendig eksistentiel livstruende ressourceknaphed. Og til med liner du en række stråmænd op.

René Arestrup, vi to er ikke politisk enige.

Bill, din insisteren på at, at du har en 'videnskabelig' tilgang til virkeligheden - og at jeg blot er en sølle stakkel i mine følelsers forvirrede vold, illustrerer med al beklagelighed tydelighed din autoritære - og elitære - tankegang. Og på den baggrund er jeg særdeles tilfreds med din konstatering af, at vi kommer fra to helt forskellige udgangspunkter. Jeg kunne ikke være mere enig! I øvrigt bemærker jeg, at du ikke ønsker - eller er i stand til - at svare på de spørgsmål, jeg stiller dig. Men det passer nok ikke ind i din 'videnskabelige' forestilling om verden.

René Arestrup, jeg ser at du ikke engang kan overskue dine egne kommentarer. Så jeg kan naturligvis ikke forvente at du kan overskue mine indlæg ...Hvor er dine spørgsmålstegn, René Arestrup?

I øvrigt kunne jeg godt tænke mig at du forholdt dig til det faktum, at mere end en milliard mennesker, over de seneste 25 år er trukket ud af absolut fattigdom - med kapitalismen som motor?????????????????

Christian Nymark

Planøkonomiske systemer havde definitivt hjulpet flere mennesker ud af ressourcemangel, end tilfældet har været med kapitalisme. Specielt hvis omfanget af disse havde sammenligning med omfanget af kapitalens nuværende systemer.

Christian Nymark, det er et fuldkommen løsrevet postulat! Fint, hvis du selv tror på det, men prøv i det mindste at underbygge det med lidt mere empiri.

René Arestrup, de mennesker, du taler om, har løftet sig selv ud af fattigdommen ved, at arbejde og forlange en rimelig løn - det er absolut ikke kapitalismen (forstået som privat ejendomsret) der har løftet den milliard mennesker ud af fattigdom. Det er sket på trods af kapitalismen. Den samme effekt ville du have kunnet iagttage under et socialistisk system. Arbejde skaber velstand.

Hvis du skal tilskrive kapitalismen (retten til at lede og fordele arbejdet) nogen særskilt positiv rolle i udvikling af tredjeverdens landene, så er fattiggørelsen af arbejdere i Sydeuropa, Fransk industri, Odense stålskibsværft og Rustbæltet i USA, gennem udflytning af arbejdspladser til Asien, kapitalismens "fortjeneste." - helt bogstaveligt.

Problemet René Arastrup er at du anser samfundet som et resultat af kapitalismen. Hvis du havde læst Marx ville du vide at kapitalismen kun omfatter ejerskabet til produktionsmidlerne og retten til at lede og fordele arbejdet. Hertil har kapitalismen et særligt udvekslingssystem som kaldes pengeøkonomien, og som forstærker kapitalistens stilling i samfundet - men det er et helt særligt studie.

Ad Christian Nymark 01:26. Hvis eksempelvis Kina havde været en kapitalistisk stat så havde meget få haft en enorm indtægt. I dag sidder den kommunistiske Stat på ca. 50% af økonomien med det resultat at en større del af det fællesskabte BNP kanaliseres ned i bunden af samfundet med en helt uhørt stor realvækst til resultat. I Nigeria som er et ressourcestærkt land er der ingen infrastrukturel udvikling, men derimod hersker et altædende oligarki. Det er forskellen.

Bill, du færdes i en sfære, som er tæt beslægtet med den postfaktuelle virkelighed. Uanset hvad du bliver konfronteret med, har du en veldefineret kasse, hvor alt - på mirakuløs vis - passer ned i. Det svarer til at føre en debat med en fundamentalistisk troende. 'Gud har bestemt, at sådan er det'. Og sådan er det så. Uanset argumentet og dets styrke. Som en kinesisk filosof engang formulerede det: Slå altid følge med dem, som siger de søger sandheden, men tag dig i agt for dem, der siger de har fundet den. I rest my case!

René Arestrup, du opholder dig i Orwellsk verden af falsk bevidsthed, tabuer og fortielser, og derfor virker åben faktuel samtale så virkelighedsfjern for dig. Jeg må gentage indledningen til vores disputs:

Orwells "nysprog" er det modsatte af Karl Marx’s økonomiske videnskab og hans filosofiske udredninger - nemlig et forsøg på at begrænse beskrivelsen, og dermed forståelsen af virkelighedens sammenhænge.

...og håbe at der trods alt er skabt lidt tvivl i dit univers.

Christian Nymark

Heldigvis har vi syn for sagen i netop Kinas måde at indrette sin økonomi på. Den kommer til at holde bedre til kommende energi-kriser pr. cap end eks. amerikanernes, som derfor må skabe mere forurening og dermed yderligere merudgifter for fremtidens næste generation af mennesker (som så næppe når at eksisterer lige i dette ekstreme tilfælde grundet for voldsom forurening).

Det er altsammen økonomi - og vi skulle have haft alle posterne med! Så ville ingen længere føre denne type diskussion i lyset af resultatet af et sådant, dækkende budget.

Leopold Galicki

Rene Arestrup, snart får du "fint" eksempel på, at et land som Venezuela må opgive sin model af en planøkonomi eller kald det en form for socialistisk økonomi. Og muligvis om ikke så lang tid falder Kubas model til jord, og i hvis ikke andet denne ø meget mere af den kinesiske form for blandingsøkonomi, hvor markedsøkonomisk principper i betydelig grad kommer til at afløse de planøkonomiske og privatiseringen af produktionsmidlerne inkl. dele af infrastrukturen vil finde sted, og ikke mall, malls and igen malls vil skyde op til glæde for meneskets aldrig ubegrænset appetit på materielle ting medmindre man kollektivt som individer ikke har lært og til stadighed lærer noget andet. Jeg selv hører til dåre købelystne forbruger.Men din påstand om den afgørende uduelighed af de bortkomne realsocialistiskę systemer bliver netop på ingen måde underbygget af Venezuelas eller Kubas fald som bestemte firmer fir realsocialistisme, Hvorfor? Det er klart at du nok selv kender svaret.

Leopold Galicki

Jeg har uheldit trykt på min tablets skærm og sendt indlægget afsted med flere tyrkerfejl. Jeg har ikke noget mod en tyrker eller tyrkere, i det hele taget, men her vil jeg helst undgå dem. Information gør det fortsat umuligt at rette op en tyrkerinvasion i ens indlæg.

Sider