Baggrund
Læsetid: 6 min.

’Landbrugets samfundsnytte – ikke hektarerne – skal belønnes af EU’

I morgen starter en offentlig høringsproces om fremtiden for EU’s kontroversielle og dyre landbrugspolitik. De europæiske økologer vil have en helt ny model, hvor støtten ikke primært gives til store landmænd og masseproduktion af billigst mulige fødevarer til eksport
Med et årligt budget på næsten 440 milliarder kroner udgør landbrugsstøtten næsten 40 pct. af hele EU’s budget. Spørgsmålet om landbrugsstøtte var afgørende i forhandlingerne, da de østeuropæiske lande kom med i EU. Her høstes siv ved Kis-Balton-søen i Ungarn.  

Med et årligt budget på næsten 440 milliarder kroner udgør landbrugsstøtten næsten 40 pct. af hele EU’s budget. Spørgsmålet om landbrugsstøtte var afgørende i forhandlingerne, da de østeuropæiske lande kom med i EU. Her høstes siv ved Kis-Balton-søen i Ungarn.  

Akos Stiller

Udland
1. februar 2017

Nu starter den store debat om fremtidens landbrug i EU og Danmark.

I løbet af 2017 skal EU-Kommissionen udarbejde en køreplan for reform af EU’s kostbare, komplicerede og kontroversielle landbrugspolitik. Og som optakt hertil åbner Kommissionen i morgen en 12 uger lang offentlig høringsproces om CAP’en, Common Agricultural Policy, for tiden efter 2020.

Med et årligt budget på næsten 440 milliarder kroner – næsten 40 pct. af hele EU’s budget – er det en ordning med afgørende betydning for 11 millioner landbrugsbedrifter i EU og dermed for mange arbejdspladser og en række følgeerhverv.

Det er derfor også en ordning, hvor rigtig mange interesser er i spil, og hvor der med sikkerhed bliver strid om, hvem der i fremtiden skal have glæde af støtten, på hvilke betingelser, og til hvilke formål den skal ydes.

Ifølge EU-Kommissionen er det overordnede mål med reformen at ’modernisere og forenkle’ CAP’en, men landbrugskommissær Phil Hogan antydede lidt mere om retningen i en tale i Berlin i januar.

»Det er indlysende, at landmænd skal være i frontlinjen for vor indsats for at bremse den globale opvarmning og fremme bæredygtighed,« sagde Hogan.

»For det første må landmænd påtage sig ansvar for at sikre omstillingen. For det andet – og lige så vigtigt – må borgere og beslutningstagere acceptere, at fortsat høje standarder for fødevarekvalitet og -sikkerhed ikke kan kombineres med, at landmænd gør mere for miljøet, med mindre vi målrettet giver landmændene incitament til at udføre dette arbejde.«

»Hvem er bedre end landmænd til at bane vej for en bedre beskyttelse af vand og jord? Hvem er bedre end landmænd til at bane vej for skabelsen af et i sandhed bæredygtigt fødevareproduktionssystem? Hvem er bedre end landmænd til at bane vej for at dække det øgede globale fødevarebehov,« spurgte landbrugskommissæren.

Phil Hogan har i anden sammenhæng sagt, at »den nye CAP er nødt til at omfatte højere ambitioner for miljøet«, samt at landbrugsstøtten skal gøre det lettere at sikre det generationsskifte i landbruget, som i dag vanskeliggøres af meget store bedrifter til høje priser.

Dette er et fingerpeg om, hvad Kommissionen ønsker med reformforslaget. I sidste ende afgøres landbrugspolitikkens indhold af EU-landenes armlægning, under pres og påvirkning af de interesseorganisationer fra erhvervet og fra forbruger- og miljøside, som alle vil gøre, hvad de kan, for at præge resultatet.

’Fasthold hektarstøtten’

De første signaler fra det europæiske landbrugs to store, samarbejdende lobbyorganisationer, Copa og Cogeca, er ikke til at tage fejl af.

Det er afgørende »at sikre en stabil, holdbar CAP, som bevarer både Søjle I og II og direkte betaling til landmændene efter 2020«, skrev generalsekretær for alliancen Copa & Cogeca, Pekka Pesonen, i december i et debatindlæg på landbrugsplatformen ARC2020.

Formanden for Copa, Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild, antydede det samme i et interview med EurActiv.com i oktober:

»Som hidtil må den næste CAP naturligvis understøtte landmændenes indkomster og – allervigtigst – stabilisere dem. Jeg finder det meget vigtigt, at den næste CAP sikrer, at europæiske landmænd kan konkurrere på globalt niveau.«

De to store organisationer er bekymrede for, at EU gradvist vil nedtrappe støtten, herunder især den direkte indkomststøtte til landmanden under den såkaldte Søjle I, der hovedsagelig gives efter, hvor mange hektar landmanden ejer, dvs. uanset hvad og hvordan han producerer. Den direkte støtte lægger beslag på omkring 70 pct. af pengene under CAP’en, men blev ved den seneste reform i 2013 justeret, så nogle af midlerne gives mere målrettet til fremme af grøn landbrugspraksis og landdistriktsudvikling.

Kritikere af den direkte støtte peger på, at den favoriserer landmænd med mange hektar og store bedrifter, selv om det ofte er mindre landmænd, der er mest pressede på økonomien. Samt at en del af den direkte støtte kapitaliseres, dvs. fører til højere jordpriser og højere priser på de rå- og hjælpestoffer, landmanden skal indkøbe.

»For landmændene øger (den direkte støtte) konkurrencen om jord, presser priserne på leje og køb af jord op, bremser strukturelle ændringer, gør det sværere for unge landmænd at komme ind i erhvervet og skaber et nedadgående pres på priserne på produkterne,« skriver Alan Matthews, professor i EU’s landbrugspolitik ved det irske Trinity College, på hjemmesiden CAP Reform.eu.

Samfundsnytten skal honoreres

Nu har så den europæiske sammenslutning af økologiske landmænd, IFOAM EU, spillet ud med sit forslag til en vidtgående reform og en meget anderledes landbrugspolitik. I et åbent brev til kommissær Hogan, afsendt 19. januar, argumenterer IFOAM EU for, at CAP’en trods små forbedringer gennem mange år og reformrunder ikke har fået bragt bæredygtigheden af landbruget i centrum.

»CAP’en leverer utilstrækkelige løsninger til et system, der er brudt sammen,« mener økologernes sammenslutning.

Den siger, at systemet med direkte indkomststøtte ikke har kunnet hindre, at hvert fjerde EU-landbrug forsvandt i perioden 2003-13, men tværtimod har fremmet stadig større og mere specialiserede bedrifter. Samtidig går mindre end 30 pct. af den samlede landbrugsstøtte til aktiviteter til miljø- og klimatiltag, mens sølle 1,5 pct. går til egentlige investeringer i bæredygtige landbrugssystemer.

»Der er brug for en fundamental ny tilgang til CAP’en for at skabe den nye pagt mellem bønder og borgere, der kan styrke den miljømæssige og socioøkonomiske præstation i landbrugs- og fødevaresektoren,« hedder det.

Grundtanken er, at EU-støtten skal honorere landbruget for at levere »fælles goder« til samfundet. Altså ikke en indkomststøtte bestemt af jordarealet og ikke en støtte, der har øget konkurrenceevne og eksport i centrum.

Landbrugets værdi for samfundet skal ikke blot ses i mængden af fødevarer, der kan produceres, men også opgøres i form af bidraget til at beskytte drikkevand og biologisk mangfoldighed, til berigelse af jordens frugtbarhed, til øget dyrevelfærd, til udvikling og liv i landdistrikterne, til mindre afhængighed af importerede hjælpestoffer m.m.

»Frem for at fordele pengene efter hektar eller individuelle handlinger må betalingerne til landbrug være helhedsorienterede. Ud over den produktion, der værdisættes af markedet, må de prioritere de ofte skjulte miljømæssige og socioøkonomiske ydelser, som landmændene producerer og leverer til samfundet som del af den samlede virksomhed på bedriften,« skriver IFOAM EU.

Forslaget

Sammenslutningen påpeger, at der i Europa er en klart voksende forbrugerinteresse for at betale for fødevarer af høj kvalitet, som understøtter bæredygtigheden. Men landmænd, der dyrker økologisk o.l., udgør stadig en ganske lille minoritet i EU, og derfor er der ifølge IFOAM EU brug for at fremme udviklingen via den offentlige støtte og i takt hermed nedtrappe støtten til produktion af lavprisfødevarer til globale markeder.

Dagens landdistriktsprogram under Søjle II kan – inden for sit begrænsede budget – tilgodese visse af de nævnte hensyn, men under dagens CAP fortrækker EU-lande ifølge IFOAM EU typisk at fastholde de fleste af pengene i den direkte hektarstøtte under Søjle I, fordi projekter under søjle II kræver medfinansiering af de enkelte EU-lande.

Økologernes sammenslutning foreslår derfor, at CAP reformeres, så der i fremtiden kun bliver én søjle helt baseret på EU-penge, og at støtten her altså ydes efter de enkelte landbrugs evne til at levere ’fælles goder’ til samfundet.

Man lægger op til en trinvis omlægning af CAP’en, så halvdelen af dagens budget under Søjle I og ti pct. af budgettet under Søjle II fra 2021 placeres i ét nyt støttebudget, og at denne overflytning til det ny system er fuldt gennemført i 2034. På det tidspunkt skal 80 pct. af EU’s landbrugsstøtte uddeles efter landmændenes bidrag til de ’fælles goder’, mens 20 pct. reserveres til ’understøttende tiltag’ i form af f.eks. rådgivning, innovation, udvikling af værdikæder m.m.

I Danmark har Økologisk Landsforening for nylig offentliggjort en 10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik, som følger IFOAM EU’s tanker hvad angår CAP’en.

Den offentlige høring om EU’s fremtidige landbrugspolitik og -støtte, som åbner i morgen, løber frem til udgangen af april.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Det er pinligt at være medlem af pengeklubben EU.

EU støtter voksne mennesker med et fuldtidsarbejde, med et årligt budget på næsten 440 milliarder kroner, næsten 40 pct. af hele EU’s budget.

Der lever 123 millioner mennesker i fattigdom eller lige på grænsen til eller i fattigdom, hvoraf 50 millioner ikke får mad hver dag i EU.

Så snakker regeringen her hjemme om arbejdsudbud, hvor de fattige danskere bogstaveligt talt 'skal' være sultne nok, til ethvert job der tilbydes, samtidig med fuldtidsansatte landmænd modtager overførselsindkomst.

Pinligt.

Mona Blenstrup, Peter Styrbæk de Lasson, Torben Skov, anne bach, Per Jongberg, Bjarne Bisgaard Jensen, Helene Kristensen, Michael Kongstad Nielsen, Jens Erik Starup, Anne Eriksen, Kim Houmøller, Tue Romanow og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Jeg tror nu det er rør ikke siv der høstes. Rør til tagrør!! Der, som her i lille DK.

Torben Skov og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

@ jens peter hansen - Det er sugerør til brug for tømning af E.U. kassen.

jens peter hansen

Ha,ha men billedet siger jo en del om at rørhøst ved man heller ikke hvad er på Information, hvor cafe latten vist ville blive kold, dersom de skulle ud at høste lidt tagrør her om vinteren, så de søde rustikke sommerhuse kan få fornyet deres stråtag.
Landbruget modtager omkring 7 mia. kr. om året. I forhold til deres gæld på over 300 mia. eller hvor stort det nu er altså blot et par procent. Selv om støtten forsvandt og der endelig åbnedes for storopkøb at landbrugsjord i DK af aktieselskaber og fonde så ville industrilandbruget næppe blive mindre udbredt. Allerede nu dyrkes over 35 % af jorden på lejet jord en stigning på 50 % på 10 år. Det vil fortsætte så vi inden længe får forhold som for 250 år siden. Fæsterne dyrker jorden ejerne stryger overskuddet.

Jørgen Lejf Hansen

Det bliver en spændene høringsproces at følge, vi må håbe at information fælger op.
Vi kan jo konstatere at formanden for Copa, Landbrug og Fødevare
Martin Merrild allerede er ved at skide i bukserne,- inden længe vil han synge den uendelige sang, om hvor vigtigt det er at verdens dygtigste landmænd, kan få deres kontanthjælp, så de kan rede deres røv specielt de store godsejer.
Så de arme børn i Afrika ikke sulter........

Torben Skov, David Zennaro, Mona Blenstrup og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Hvorfor lukker man ikke bare ned for den tåbelige landbrugsstøtte.

Torben Skov, Mona Blenstrup, Helene Kristensen, Mikael Nielsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Michael Kongstad Nielsen, fordi så ville vi have landmænd til at stå og skule ondt på alle gadehjørner. Så ville det være slut med at være stolte selvejere, som kan se ned på og håne de stakler, der må gå på arbejde hver dag fra 8-16 for at tjene penge hjem og betale skat, så der er råd til bøndernes kontanthjælpsfix. Sært nok er de liberale slet ikke indstillet på at lade falde hvad ikke kan stå, og lade udbud og efterspørgsel styre prisen og dermed indtjeningen.

Mona Blenstrup

Helene Kristensen Der er ikke landmænd nok til at stå og skule på hvert gadehjørne.
Vi er ikke mange selvejere tilbage, de store er slet ikke selvejede selvom de opfører sig som godsejere. Vi er de fleste med mindst ejendom og bedrift, men dem der har bedst økonomi.

Ondskaben kommer fra VENSTRE ...

Philip B. Johnsen

Michael Kongstad Nielsen
"Hvorfor lukker man ikke bare ned for den tåbelige landbrugsstøtte."

Consider supply management. Who pays? Consumers who often don't know they are. Who benefits? A small number of farmers who are highly organized and concentrated in certain ridings. Politicians who swear to defend the status quo get the gratitude of the former without incurring the wrath of the latter — while any politician who dares to even consider change gets no gratitude and lots of wrath.

"Look at us," Larry Martin suggests, "and look at New Zealand, sitting out there in the middle of the ocean, not close to anything." In the world of food, New Zealand is a "superpower." And yet, thanks to daring reforms in the 1980s, New Zealand's farmers owe almost none of their income to government support. "You think, 'if we could do even half of what they have done wouldn't we be in great shape?'"

Good for us. Good for the world. If only the politicians would talk about it.

Link: http://www.macdonaldlaurier.ca/ottawa-citizen-why-canada-doesn’t-grow-more-food/

Niels Duus Nielsen, anne bach og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar

Her endnu en historie fra den virkelige verden:

Ude på Vestsjælland er en økologisk jordbruger, som tillige forpagter sig til rigtig meget jord.
Jorden han forpagter registreres til økologisk dyrkning, hvorefter EU-tilskuddet bliver væsentlig højere. Aftalen med EU-tilskud løber i 3år.
Forpagtningsprisen landmanden må betale, er 1/3 af EU-tilskuddet.
Landmanden undlader at dyrke den forpagtet jord, han lader den simpelthen bare ligge, og stikker så de 2/3 af EU-tilskuddet i lommen.
Når aftalen med EU-tilskuddet udløber, forpagter landmanden så noget andet jord, og fortsætter proceduren.

Philip B. Johnsen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Økologer er altså også økonomiske. Smart!

joh men,
Tilskud bliver jo givet, for EU-borgerne kan få noget billig mad.
Når bare tilskuddet bliver hævet, uden noget mad bliver produceret, bliver det dyrere for EU-borgerne.
Folk får lede af disse landmænd og før eller siden stopper denne form for tilskud,
og så skal landmændene (også de uskyldige) ud og konkurrere på priser, imod landmændene fra 3.verden.
Med de investeringer danske landmænd har gjort, med indkøb af ekstrem overpriset jord, bliver det ikke en happy-ending.
Men ligesom politikerne ligger mange landmænd som de har redt.