Baggrund
Læsetid: 9 min.

I Frome har borgerne allerede taget deres verden tilbage

I den lille by i det sydvestlige hjørne af England har en uafhængig borgerliste, der vil have social og bæredygtig omstilling, overtaget samtlige pladser i byrådet. Nu forestår den svære realisering af demokrati i samlesæt
Douglas er en af de frivillige i butikken Share, et bibliotek af ting. ’Vi har over 1.000 forskellige ting, som kan lejes til en pris af et-fem pund for en uge,’ fortæller han.

Douglas er en af de frivillige i butikken Share, et bibliotek af ting. ’Vi har over 1.000 forskellige ting, som kan lejes til en pris af et-fem pund for en uge,’ fortæller han.

Jørgen Steen Nielsen

Udland
31. maj 2017

’Skal der være offentlige toiletter i Victoria Park?’

Det blev borgerne i den lille sydvestengelske by Frome for nylig bedt om at tage stilling til.

Mere end 1.000 af byens indbyggere deltog i afstemningen, der viste næsten fuld enighed om at opretholde toiletfaciliteter i parken. 22 pct. ønsker de eksisterende toiletter renoveret, 13 pct. foretrækker nye, og 64 pct. vil helst have en ny eller udvidet café med nye toiletter i byens park. Så nu går byrådet i gang med at planlægge efter flertallets ønske.

Ét eksempel på de helt specielle forhold, der hersker i Frome. Afstemningen om toiletterne er led i byrådets nye proces med ’deltagende budgetlægning’, hvor borgerne spørges direkte om brugen af byens penge.

Denne proces er i sig selv del af en opsigtsvækkende omvæltning, der begyndte for omkring 10 år siden og handler om at sikre Frome og dens 27.000 indbyggere en fremtid med større økonomisk og social modstandsdygtighed og større miljømæssig bæredygtighed via et aktivt, fællesskabsbaseret demokrati.

»For 15-20 år siden var Frome en stærkt nedslidt by. Mange forretninger og virksomheder var lukket, der var meget stor arbejdsløshed og den højeste kriminalitet for et landdistrikt i det sydlige England,« fortæller Peter Macfadyen.

Han beretter over en kop kaffe i en gammel kirke, der på et tidspunkt blev sat billigt til salg, fordi den var helt nedslidt, og nu er blevet købt af nogle unge mennesker, der har renoveret og indrettet den til café og kulturelt mødested med surdejsbagværk i centrum, et kirkeorgel i den ene ende og en pileflettet hule for gæsternes børn i den anden ende. The Rye Bakery hedder den.

Sustainable Frome

Det er Peter Macfadyens datter og svigersøn, der står for den daglige drift af cafeen. Selv er Peter uddannet gartner, men her i byen og vidt omkring bedre kendt som social aktivist, forfatter og borgmester i Frome i 2014-15. Mange vil mene, at det var Macfadyen, der satte fart i omstillingen af Frome og satte ord på visionerne bag, ikke mindst i bogen Flatpack Democracy – demokrati i samlesæt – som han udgav i 2014 som en slags brugsanvisning i, hvordan man erobrer den politiske magt på lokalt plan.

Peter Macfadyen (th), hans datter Amy samt hans barnebarn Alf.

Jørgen Steen Nielsen
Selv siger Peter Macfadyen, at det bl.a. var ressourcestærke personer fra den større og mere velstående by Bath, som lokket af lave huspriser i det kriseramte Frome flyttede dertil og tilførte stedet ny energi og nye visioner.

Et faktum er, at Macfadyen for mere end 10 år siden tog initiativ til en lokal omstillingsgruppe i Frome, inspireret af den nærliggende landsby Totnes, hvor det i dag globale Transition Town-netværk har sin oprindelse.

»Det viste sig at appellere til langt flere, end jeg havde forestillet mig. Vi besluttede at mødes den første tirsdag i hver måned, og det har vi gjort lige siden,« fortæller han.

Initiativet fik navnet Sustainable Frome, et grønt netværk bundet sammen af en e-mailliste og med grupper og projekter, der kommer og går, og som i dag samarbejder med det nuværende bystyre om at stille Frome om til bæredygtighed.

»Jeg gik i 2010 til det daværende bystyre og sagde: ’Hvad gør I egentlig for miljøet’, og de svarede ’Vi har jo en park’. Ikke noget om klima eller bæredygtighed. Utrolig uambitiøst. Der var på det tidspunkt to dominerende partier – De Konservative og De Liberale Demokrater – som reelt brugte tiden på at bekæmpe hinanden. De Konservative var lige kommet til, så vi vidste, at der ville blive skåret ned, og at hvis vi ikke selv gjorde noget, så ville ingen gøre det.«

Total revolution

Så op til lokalvalget i 2011 samledes en flok mennesker i en pub og formulerede en opfordring til Frome-borgere om at stille op på en ny fælles liste for at udfordre de etablerede partier i bystyret. De villige kandidater kaldte sig Independents for Frome, IfF, og talte en blandet skare med varierende interesser og synspunkter.

De lavede ikke noget partiprogram eller manifest – var kun forenede af et papir om, hvordan de som mulige byrådsmedlemmer ville arbejde, snarere end om, hvad de skulle mene. Evne til at lytte, vilje til at lade sig overbevise af argumenter kombineret med tillid til kolleger og respekt for alle involverede var grundprincipper i den fælles platform.

»Vi havde ikke for alvor som mål at blive valgt, men blot at skabe røre og debat. Men 10 af os blev valgt i 2011,« siger Peter Macfadyen.

Med 10 pladser ud af byrådets 17 havde den ny borgerliste faktisk flertal og kunne begynde at føre politik. Og det gjorde de 10 åbenbart så overbevisende, at man ved næste valg i 2015 erobrede samtlige 17 mandater, helt i overensstemmelse med Macfadyens tese: »Det må være total revolution eller ingenting.«

’Velkommen til Folkerepublikken Frome’ skrev lokalavisen Frome Times efter valget. Borgmesterposten og posten som byrådsformand er gået på skift mellem de valgte IfF-medlemmer – selv har Peter Macfadyen siddet som borgmester et år og derefter et år som byrådsformand.

’One Planet Living’

I dag er revolutionen – eller den store omstilling – i fuld gang. Byrådet samarbejder f.eks. med den kooperative nonprofitvirksomhed Frome Renewable Energy Co-op om energibesparelser og omstilling til vedvarende energi med en ambition om at nå nul CO2-udslip i 2036. Man har bl.a. installeret solceller på en række større bygninger, etableret en elbilklub i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Co-wheels og indledt en systematisk proces med at hjælpe de lokale skoler til mindre CO2-udledning.

Elbilerne i byen kan gratis lade op ved den store gamle markedsbygning Cheese & Grain, der laver strøm fra solceller på taget og i dag er en medlemsejet, nonprofitvirksomhed med et væld af kulturelle aktiviteter, kurser, kontorarbejdspladser og markeder.

En række af bystyrets grønne projekter foregår i tæt samarbejde med Sustainable Frome, hvor grænserne mellem kommunale medarbejdere og frivillige græsrødder fortoner sig. Rachel Bodl har de seneste to år været koordinator for Sustainable Frome.

»Vi samarbejder med bystyret om at realisere ’One Planet Living’ i Frome, dvs. indrette økonomien og livsformen som om der blot er én planet til rådighed, hvad der jo vitterlig kun er,« siger Rachel Bodl.

Hun fortæller, at man på hvert af de månedlige tirsdagsmøder i Sustainable Frome tager afsæt i ét af principperne bag One Planet Living.

»Sidste gang så vi på boligmarkedet: Hvordan løser vi problemet med manglen på boliger, som folk har råd til?«

Det er der nu etableret en særlig borgergruppe om i byen, Fair Housing for Frome, der i løbet af 2017 skal udvikle en strategi for at tackle boligspørgsmålet.

Andre månedlige temaer har f.eks. været byens vandforsyning, fødevareproduktion, affald, men også kultur og sågar lykken og døden.

»Det er faktisk livsbekræftende møder. Vi har det sjovt i vores bestræbelse på at demonstrere bedre måder at gøre ting på og leve livet på,« siger Rachel Bodl.

»Jeg har definitivt leet mere på nogle af vore møder, end jeg har gjort de forudgående 20 år,« indskyder Peter Macfadyen.

Et bibliotek af ting

Ét af de synlige grønne projekter møder man i butikken Share, der er ’et bibliotek af ting’ i centrum af Frome. Her kører to deltidsansatte og 12 frivillige en udlejningscentral, hvor borgere kan indlevere ting, de ikke mere bruger – fra boremaskiner og rulleskøjter over telte og dykkerdragter til briller og cykelpumper – som andre så kan leje billigt.

»Vi har over 1.000 forskellige ting, som kan lejes til en pris af et-fem pund for en uge. Netop nu har vi 788 medlemmer, der betaler 12 pund om året,« fortæller Douglas, pensionist og en af Share’s frivillige.

Butikken arrangerer også reparationscafeer med det samme formål: At forlænge produkternes levetid, nedsætte indkøbet af nyt, nedbringe affaldsmængderne – og i tilgift skabe fællesskab.

Et andet mindre projekt er the community fridge, fællesskabskøleskabet, hvor både private og levnedsmiddelforretninger kan indlevere fødevarer, de ikke kan bruge eller afsætte. Herfra kan værdigt trængende så hente dem kvit og frit.

Modspil til totalitarismen

Ifølge Peter Macfadyen er flere nye virksomheder og arbejdspladser med fokus på det grønne, genanvendelse og lignende skudt op i Frome. Men som korttidsbesøgende kan man ikke lige se, at Frome er en by under omstilling. Gadebilledet ligner i store træk andre byers med mange biler, traditionelle forretninger og også skilte med ’til salg’ og ’ophørsudsalg’. Den fuldstændige omstilling til bæredygtighed, resiliens og One Planet Living er en lang proces og kan ikke bare tages for givet.

»Når du bevæger dig rundt i Frome, vil du kunne møde mange mennesker, som ikke i dag kan få øje på, at Sustainable Frome har ændret deres tilværelse,« siger Rachel Bodl.

»Min personlige analyse er, at vi lever i en temmelig kaotisk tid, hvor man ikke kan vide, om omstillingen overlever som en synlig kraft. Men der er sået nogle frø, og det kan aldrig blive sådan, at det ikke har gjort en forskel.«

»Selv om jeg kan se relativt dystert på, hvor verden bevæger sig hen, så betyder det ikke, at jeg rækker hænderne i vejret og overgiver mig. Så vidt jeg ved, har jeg som menneske kun dette ene liv, og jeg vil opføre mig så menneskeværdigt gennem dette liv, som jeg kan.«

Peter Macfadyen finder noget af sin motivation i et citat af Hannah Arendt, der advarer om farerne, hvis fællesskabet og følelsen af deltagelse svækkes:

»Totalitarisme opstår, når mennesker hægtes af, og når de sociale bånd undergraves (…) frem træder en bevægelse eller en stærk mand og tilbyder en fortælling, en ideologi, der hævder at forklare, hvorfor folk er ulykkelige (…) og den fortælling kan blive den stærkeste.«

Macfadyen gør opmærksom på, at vælgerdeltagelsen ved parlamentsvalg i Storbritannien er faldet støt igennem mere end et halvt århundrede – ifølge statistikkerne fra cirka 84 pct. i 1950 til cirka 66 pct. ved 2015-valget.

»Den lave valgdeltagelse betyder, at De Konservative i den nuværende regering kun har aktiv opbakning fra omkring 20 pct. af befolkningen. Alligevel agerer de i total magtfuldkommenhed. Det undergraver folks tillid til systemet, forstærker kynismen og fører til endnu lavere valgdeltagelse i en nedadgående spiral. Og ingen, der sidder ved magten, vil lave det om. Som vi siger her i landet: ’Kalkuner stemmer ikke for juleaften’.«

Eneste modtræk er at revitalisere demokratiet nedefra.

»I Frome har vi gjort byrådet til et sted, man går til for at tage del i forandringer, ikke for at skælde ud og stille krav. Vi bedriver deltagende politik og engagerer folk – ikke kun af princip, men også fordi vi har brug for det, andre mennesker kan. På den måde slipper man noget af kontrollen og magten, og det, mener jeg, er nødvendigt for at få et samfund til at fungere.«

Andre følger Frome

Dilemmaet er, hvordan man gør det, Frome har gjort, på nationalt eller internationalt niveau.

»Frome må ikke blive en slags utopia, der lukker sig om sig selv. Vi skal både tænke lokalt og globalt. Men som nationalt politisk parti kan man ikke gøre, som vi har gjort. I den lokale valgkamp sagde jeg sådan set bare: ’Stem på mig, jeg vil gøre disse ting for jer, sammen med jer’. Et nationalt politisk parti må – i modsætning til os – have et fælles program. Og man må påtage sig ansvar for tunge og følsomme økonomiske områder, vi som byråd ikke har magt over, men hvor forkerte beslutninger kan koste dyrt i forhold til vælgerne,« siger Peter Macfadyen.

»Jeg kender ikke svaret på, hvordan man ændrer de større nationale og globale magtstrukturer, økonomisk som politisk. Mit eneste håb er, at hvis der skabes tilstrækkelig mange velfungerende byråd, vil mange også få erfaringen med et genskabt, effektivt demokrati, og så vil de måske ikke finde sig i så meget skidt ovenfra.«

Ikke underligt, at Macfadyen er synligt begejstret over nogle af resultaterne fra lokalvalgene i Storbritannien den 4. maj:

I Bradford on Avon fik en ny borgerliste, Ideal Bradford, valgt alle sine 10 kandidater og sidder nu på 10 af 12 pladser i byrådet. I Monmouth i Wales stillede borgerlisten Indy Monmouth op og tog syv af 16 pladser i byrådet. I byen Spennymoor i Durham gik den uafhængige borgerliste SIPBP fra ét til 17 medlemmer af byrådet og detroniserede Labour, der faldt fra 17 til fire. I samme region overtog borgerlisten Haswell Community Party samtlige pladser i byrådet og fortrængte dermed alle de etablerede partier. Præcis som i Frome.

Serie

Vi tager vores verden tilbage

Ofte starter store forandringer som konkrete projekter i hverdagen. Derfor samler vi på gode eksempler, hvor vi glemmer alt om politikerne og fortæller om alle de mennesker, som i fællesskab kæmper for at løse store problemer og tage deres verden tilbage.

Denne serie følger op på vores særavis, som kan læses her

Seneste artikler

 • Der er lagt op til et usædvanligt politisk og økonomisk eksperiment i Jackson, Mississippi

  17. juni 2017
  Mississippis fattige hovedstad Jackson bliver i de næste fire år genstand for et økonomisk eksperiment anført af sorte aktivister og en nyvalgt progressiv borgmester. Planen er at indføre en bytteøkonomi, starte arbejderkooperativer og bygge billige lejeboliger i samarbejde med bystyret. Tea Party-republikanere og det hvide forretningsliv forventes at gøre modstand
 • Naturens profet Bill McKibben

  9. juni 2017
  Den amerikanske journalist, aktivist og forfatter Bill McKibben var i 1989 med til at skyde klimadebatten i gang med The End of Nature, den første populærvidenskabelige bog om klimaforandringer. Knap 30 år efter forsøger han fortsat at råbe borgere og statsledere op med lige så pessimistiske overskrifter
 • Venligboere har taget magten i en lille sydstatsby. Nu integrerer de 1.500 flygtninge om året

  7. juni 2017
  Den lille sydstatsby Clarkston har på 25 år taget imod 40.000 flygtninge og fremhæves som et forbillede for god integration. En del af forklaringen er et netværk af aktive borgere – en anden er kyllingefabrikkerne nordpå, der har brug for lavtlønsarbejdere
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her