Læsetid: 4 min.

Grønland klager over Danmark til FN

Grønlands fyrede udenrigsminister Vittus Qujaukitsoq har inden sin afgang indklaget Danmark til FN for at svigte sit ansvar for oprydning efter USA’s militære anlæg. Landsstyret kan dog ende med at trække klagen tilbage
I klagerne fra Grønland, der blev indleveret til FN’s særlige rapportører under FN’s Menneskerettighedsråd i april, anklages Danmark for at svigte sit ansvar for oprydning efter USA’s militære installationer i Grønland.

I klagerne fra Grønland, der blev indleveret til FN’s særlige rapportører under FN’s Menneskerettighedsråd i april, anklages Danmark for at svigte sit ansvar for oprydning efter USA’s militære installationer i Grønland.

Ingolf Kraft-Christensen/Ritzau Foto

17. maj 2017

Grønland har med et hidtil uset træk indklaget den danske regering for tre forskellige FN-organer, der efterforsker krænkelser af menneskerettighederne.

I klagerne, der blev indleveret til FN’s særlige rapportører under FN’s Menneskerettighedsråd i april, anklages Danmark for at svigte sit ansvar for oprydning efter USA’s militære installationer i Grønland og for ikke at sikre Grønland et rimeligt økonomisk udbytte af Thule-basen i Nordvestgrønland.

»Det handler om at få den danske regering til at behandle Grønland ordentligt. Vi har krævet et svar i fire år. Det er essensen,« siger hovedmanden bag klagerne, Vittus Qujaukitsoq, til Information.

Qujaukitsoq var indtil for nylig medlem af Grønlands Landsstyre, Naalakkersuisut, og blandt andet ansvarlig for Grønlands udenrigsanliggender.

I klagerne til FN henvises der angiveligt til blandt andet FN’s deklaration om oprindelige folks rettigheder fra 2007 og ILO’s konvention fra 1989 om oprindelige folk i selvstændige stater.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Per Jongberg
  • Jette M. Abildgaard
Per Jongberg og Jette M. Abildgaard anbefalede denne artikel

Kommentarer

Anders Jensen

Jeg vil gerne have svar og erstatning for at mine forfædre blev bestialsk udryddet af inuitterne.
Husk på at der ingen boede på Grønland da vi bosatte os der :)

Sören Tolsgaard

Nå da, nu må Anders Samuelsen vist til at tage sig gevaldigt sammen for at bevise, at han er den kompetente udenrigsminister, som han påstår. Her kan han ikke nøjes med at være et liberalistisk dydsmønster, men er nødt til at konfrontere storebror med nogle ubehagelige regnskaber, der skal gøres op på en måde, som tåler dagens lys og det internationale samfunds bevågenhed..

Den alment gældende regel er vistnok, at forureneren betaler for oprydningen.

Erik Jakobsen

S. Roelsgaard

Om det er universelt, at forureneren skal jeg ikke sige.

Men er Grønland ikke ved at være derhenne, at de udråber Grønland som selvstændig nation, hvor de hjemtager afsonere, mennesker der er i somatisk såvel som psykiatrisk behandling, uddannelsessøgende, grønlændere der opholder sig i Danmark på dansk pas, så kan de efterfølgende søge om opholdstilladelse, da Grønland ikke er medlem af EU, o.sv. o.s.v. Så kan de f.eks. indgå en alliance med Norge, så vil de de først få kam til deres hår. Se bare til hvordan samerne og deres område forvaltes af nordmændene.

Måske et surt opstød. Men det virker som de toneangivende politikere vil have det hele for det halve.

Peter Hansen

Hæng mig ikke op på det, men jeg mener bestemt, at politikerne på Grønland i sin iver efter at rive sig løs fra resten af Danmark, for længst har insisteret på, at hjemtage miljøområdet med alt hvad det indebære, og alt dette her er jo ikke noget nyt, men gammel viden.

Så man kan godt spørger sig selv, hvorfor lige nu, og hvorfor vil man pludselig underkende sit eget ansvar og selvstyrer, for man kan jo ikke både blæse og have mel i munden på samme tid.

Mihail Larsen

Grønland har trukket klagen tilbage.

Den pågældende minister, der sendte klagen, blev fyret eller presset til at gå. Lad os derfor ikke fortsætte diskussionen på denne streng ud fra en forkert forudsætning.

Men der er jo nok en vis sandhed i, at de indfødte grønlændere kunne leve et liv i samme luksus som de saudiske prinser, hvis de solgte deres land til USA.

Sören Tolsgaard

Mihail Larsen -

Der er faktisk ikke nogen, som har kommenteret, siden det kom frem, at klagen er trukket tilbage. Medierne fastslog med syvtommersøm, så selv dårer kunne forstå det, at sådan er det jo. Og så er den ged jo ligesom barberet, ikke sandt?

Men som Martin Breum allerede ovenfor gør opmærksom på, var det at forvente, "at den danske regering vil lægge et vist pres på Nuuk for at få sagen til at dø."

Den danske regering og "samarbejdsvillige" medlemmer af Landstyret er nu i gang med at feje resterne af sagen ind under gulvtæppet. Men som Martin Breum også gør opmærksom på:

"Klagerne til FN kan vise sig vanskelige at viske ud. FN’s særlige rapportører har en vid grad af autonomi og kan af egen drift vælge at forfølge sagen, uanset om Grønlands Landsstyre måske forsøger at trække klagerne tilbage. Det kan betyde, at en eller flere af rapportørerne vælger at efterforske sagen ved blandt andet besøg i Grønland og i Danmark."

Det ville være meget bekvemt, hvis stærkere magter kunne sylte minoritetsgruppers klager under henvisning til "unøjagtigheder" samt trusler om økonomiske sanktioner. Men nu er ånden ude af flasken, og forhåbentlig tyder FN's Menneskerettighedsråd en halvkvædet vise og lever op til de forpligtelser, man bør forvente af af et sådant organ.

Denne sag bør jo ikke handle om bestikkelse af "samarbejdsvillige" politikere, men om at placere et ansvar for omfattende forurening. Det gælder om at fastholde fokus, og ikke lade sig narre af fordækte undvigelsesmanøvrer.

Jeg forventer stadig, at Anders Samuelsen træder i karakter på Rigsfællesskabets vegne.

http://sermitsiaq.ag/ekspert-sandsynligt-fn-klage-taget-alvorligt

Mihail Larsen

Sören Tolsgaard

Det var oplagt en fejl fra min side, at jeg i min kommentar glemte sagens substans: den amerikanske forurening. Den er noget svineri, og jeg forstår godt grønlændernes krav om, at der fra dansk side gøres noget (mere) ved sagen.

Erik Jakobsen

S. Tonsgaard og M. Larsen

I kan både og have ret i spørgsmålet om evt. forurening ved den USAs base skal dækkes af af USA. Men hvis vi skuer de sidste ca 10 år tilbage har bekæmpelse af forurening just ikke haft toneangivende politikeres på Grønland store interesse. Ønsket om havbaseret olieudvinding i miljøfølsomme områder, spørgsmålet om månedligt også selvom det kunne betyde flytning af mennesker og dyrehold. Og Grønland har med åbne øjne og fri vilje bedt om og fået miljøområdet vedrørende Grønland hjem, som et led i selvstændigheds planen.
Så jeg mener godt man kan få den mistanke, at den rejste sag, der nu er lagt eller forsøgt lagt død, er rejst på grund af modvilje mod Danmark.

Sören Tolsgaard

Erik Jakobsen -

Miljøspørgsmål betragtes vel i Grønland, som andre steder, ud fra meget forskellige synsvinkler, og aktuelle problemstillinger medvirker til en bevidstgørelse af borgere og politikere. Planerne om en uranmine medførte således modstand, efterhånden som det kom frem, hvad konsekvenserne kunne blive.

https://noah.dk/sites/default/files/2017-01/%C3%85bent%20brev%20-%20dans...

Debatten om amerikanernes affald tog uventet fart, da en videnskabelig artikel satte mulige konsekvenser på internationale mediers dagsorden. Artiklens hovedforfatter, William Colgan, nedtoner ganske vist den akutte risiko i Camp Century, men har altså advaret om, hvad der kan være i vente.

http://politiken.dk/udland/art5655772/Forbl%C3%B8ffet-forsker-Vi-ville-b...

I Grønland vækker sagen naturligvis bekymring, og kan naturligvis også let skubbe til den ulmende fornemmelse af at være blevet udnyttet, både i denne og andre sammenhænge. De grønlandske politikere er givetvis meget opmærksomme på, at sagen kan få alvorlige konsekvenser, miljømæssigt og politisk, men de synes også meget uenige om, hvordan situationen skal håndteres. Vittus Qujaukitsoq krævede allerede for et halvt år siden, at Danmark skulle forelægge sagen for USA, ellers ville Grønland involvere FN. De danske ministre nedtonede dog sagen: "Jeg forstår, at der ikke er tale om et akut problem, men om en fremtidig udfordring i et ikke-befolket område, som de relevante myndigheder i de kommende årtier kan vurdere og forberede sig på", udtalte miljøminister Esben Lunde Larsen.

Dette skabte stærk reaktion i Grønlands regering, hvor flere gav udtryk for, at Danmark ikke tager sagen alvorligt nok.

"Den, som forurener, og den, som godkender det, er den, som har ansvaret for det videre arbejde ... Vi gentager i alle politiske sammenhænge, at der hurtigst muligt skal fremlægges en handlingsplan, og denne oprydning skal realiseres ... Med det in mente vil vi fra Grønland klart sige, at vi kræver, at den danske stat skal tage ansvar", sagde minister for miljø Suka K. Frederiksen til tv- og radiostationen KNR.

http://politiken.dk/udland/article5655532.ece

I december 2016 blev Danmark af Vittus Qujaukitsoq beskyldt for arrogance, men denne kritik prellede af på Anders Samuelsen.

"Jeg kan ikke genkende den tilgang af arrogance, som Vittus Qujaukitsoq giver udtryk for. Vi har klart sagt, herunder i regeringsgrundlaget, at det er centralt for regeringen i samarbejde med selvstyret at håndtere de vigtige sager om Thulebasen og Camp Century. Det skal vi gøre i et fortsat tæt og konstruktivt samarbejde, hvor vi bevarer fokus på løsninger."

Så sent som d. 15. maj 2017 deltog Grønlands nye minister for udenrigsanliggender, Suka K. Frederiksen, faktisk i et møde med Anders Samuelsen og Rex Tillerson, så en proces synes i hvert fald skudt i gang.

http://sermitsiaq.ag/suka-k-frederiksen-moedtes-amerikansk-udenrigsminister

Man kan så stadig frygte for, at tilløbet ender i en syltekrukke, hvor fokus går tabt trods erklærede gode hensigter. Foreløbig er Landsstyret som forventet godt i gang med at undsige klagen til FN - og ikke mindst budbringeren og balledemageren, Vittus Qujaukitsoq.

http://knr.gl/da/nyheder/justus-f%C3%B8ler-sig-forr%C3%A5dt

Erik Jakobsen

S. Tonsgaard

Tak for alle de forskellige henvisninger, du er kommet med. jeg vil prøve i weekenden, at læse dem, og muligheden for, jeg bliver klogere er da tilstede.

Allerede nu vil jeg da medgive dig, at jo flere miljø sager der bliver bragt op, er der en mulighed, for at befolkningen og dermed hjemmestyret bliver mere bevidste herom, og ændre kurs foranlediget af miljøproblemerne så udvindingen af råstoffer, ikke blot stopper fordi investorerne trækker sig.

Endnu en gang tak, med håb om at du læser dette.

God weekend