Nyhed
Læsetid: 3 min.

Amnesty: EU's strategi i Libyen gør livet endnu farligere for bådflygtninge

EU betragter den libyske kystvagt som et vigtigt redskab i bestræbelserne på at bremse tilstrømningen af bådflygtninge. Men ifølge Amnesty International har det gjort situationen på Middelhavet endnu farligere
Immigranter i et center i udkanten af Tripoli, Libyen, efter at være blevet reddet af den libyske kystvagt. Kystvagten støttes af EU, men kritiseres af Amnesty International for langt fra at agere humant. Foto: Mohamed Ben Khalifa/AP

Immigranter i et center i udkanten af Tripoli, Libyen, efter at være blevet reddet af den libyske kystvagt. Kystvagten støttes af EU, men kritiseres af Amnesty International for langt fra at agere humant. Foto: Mohamed Ben Khalifa/AP

Mohamed Ben Khalifa

Udland
6. juli 2017

Det politiske pres for på kort tid at mindske tilstrømningen af bådflygtninge til Italien har fået EU-landene til at undervurdere farerne ved at bruge den libyske kystvagt som sin forlængede arm. Det er en af de væsentligste konklusioner i en rapport om situationen på flygtningeruten i den centrale del af Middelhavet, som Amnesty International offentliggør i dag.

Den hurtigste måde at skabe resultater i bekæmpelsen af illegal indvandring og menneskesmugling er at finansiere, udstyre og uddanne en effektiv kystbevogtning i Libyen, mener EU’s udenrigstjeneste, EEAS. Men ifølge Amnesty er der to overordnede problemer med den tilgang:

»For det første er den libyske kystvagt for øjeblikket meget langt fra at kunne udføre efterforsknings- og redningsoperationer ordentligt. Og for den andet udsættes de reddede flygtninge og migranter, som bliver sat på land igen i Libyen, for en række krænkelser og overgreb. Al kontrol af indvandring og samarbejde med de libyske myndigheder er nødt til at anerkende disse fundamentale kendsgerninger og må indrettes til at minimere de farer og overtrædelser af menneskerettighederne, migranter og flygtninge udsættes for.«

Vold ved afgang

Den libyske kystvagts rolle er kommet under kritisk belysning i forbindelse med diskussionen om de humanitære organisationers redningsskibe. Læger Uden Grænser og andre organisationer, der har udstationeret redningshold tæt på libysk territorialfarvand, beskyldes for at skabe et incitament for migranter og flygtninge til at stævne ud i overfyldte gummibåde, fordi de regner med hurtigt at blive reddet og sejlet sikkert i land i Italien.

Men Amnestys rapport betvivler, at flygtningetrafikken påvirkes af en så simpel incitamentsstruktur:

»Vi har bemærket, at der bliver begået meget mere vold af smuglerne ved afgang. Folk tager afsted i stadig værre fysisk tilstand. Vi har set mange sårede, også af skydevåben, og der har været mange flere højgravide kvinder,« beretter en repræsentant for en af de ngo’er, Amnesty har interviewet.

Bådflygtninge, som er ankommet til Italien i løbet af de seneste måneder, har fortalt, hvordan de i Libyen blev tvunget om bord på små gummibåde uden redningsveste, satellittelefon, forsyninger eller tilstrækkelig brændstof.

Amnesty hævder, at EU-landenes bestræbelser på at få den libyske kystvagt til at standse trafikken har gjort situationen endnu farligere. Redningsindsatsen er ikke længere »koordineret og organiseret«, som den var det under den italienske Mare Nostrum-operation i 2013-14, men består snarere af »en endeløs række af indgreb i nødsituationer med fartøjer, der primært er beregnet til andre formål«.

Ifølge FN’s migrationsorganisation, IOM, har den libyske kystvagt i 2016 bremset 18.904 bådflygtninge, mens 181.400 samme år ankom til Italien. Men der er tvivl om, hvorvidt at den internationalt anerkendte regering i Libyen har kontrol over alle enheder i kystvagten.

En rapport fra FN’s særlige udsending i Libyen og FN’s menneskerettighedshøjkommissariat hævder, at migranter, der bliver stoppet på havet af den libyske kystvagt, overføres til detentionscentre, hvor de bliver »udsat for tvangsarbejde og for kvindernes vedkommende voldtægt og andre former for seksuel vold«.

Ifølge vidneudsagn indsamlet af Amnesty tager kystvagten sig også betalt for at løslade migranterne og lade dem passere ud i internationalt farvand:

»Denne praksis har bevirket, at flygtninge og migranter bliver udsat for flere overgreb, og gør overfarten, som nogle må forsøge at tage flere gange, endnu farligere.«

Grobund for konflikter

Den libyske kystvagt er samlebetegnelsen for havnepolitiet og flåden, som sorterer under henholdsvis transport- og forsvarsministeriet. Det har skabt tvivl om, hvem EU egentlig støtter.

Desuden advarer libyske iagttagere om, at oprustningen af kystvagten giver nogle af de mange private militser mulighed for at fremstå som en del af en legal statsstruktur, hvilket skaber grobund for nye konflikter i landet.

»I det seneste år har der været adskillige beretninger om episoder, hvor den libyske kystvagt har skudt mod eller på anden vis bragt flygtninge og migranter samt ngo-fartøjer involveret i eftersøgnings- og redningsaktioner i fare. Det skaber alvorlige bekymringer omkring den libyske kystvagts praksis, kommandoveje, ansvarlighed samt operationelle evner og metoder,« skriver Amnesty.

Desuden sendes de fleste bådflygtninge nu af sted uden satellittelefon: I 2015 begyndte 80 procent af alle redningsoperationer med et nødopkald, men i 2016 blev 55 procent af operationerne iværksat, efter at fly eller andre skibe havde observeret bådflygtninge i nød. Hvor bådene tidligere typisk blev sendt af sted om morgenen og kun i godt vejr, er der nu ofte afgang om natten og i dårligt vejr.

Og i stedet for træbåde bliver der nu især brugt små gummibåde, som sendes af sted i grupper. Denne taktik gør redningsoperationerne sværere og farligere, konkluderer Amnesty:

»EU’s medlemslande bør åbne sikre og legale ruter til Europa og især give de tusinder af mennesker, der er strandet i Libyen, humanitær beskyttelse.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

@Mads Freese

"Men der er tvivl om, hvorvidt at den internationalt anerkendte regering i Libyen har kontrol over alle enheder i kystvagten."

Der er ikke noget at være i tvivl om - det har den ikke.

Den internationalt anerkendte regering i Libyen har i det hele taget ikke kontrol over ret meget.

Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Henning Egholk

En totalt ulykkelig situation! Europa skal selvfølgelig tage imod flygtninge der flygter fra krig. Men de titusindvis af migranter der strømmer ind i Europa via Italien dem har EU vel ret beset ikke pligt til at modtage(?) Folk fra Afrika der uden sprogkundskaber eller med ringe kvalifikationer arbejdsmæssigt havner på samfundets bund. Kriminalitet og/eller prostitution vil desværre udgøre livsgrundlaget for en del. Og hvor er medlemsstaternes solidaritet? Stort set ingen ønsker at modtage flere migranter. Specielt ikke i østeuropa. Så Italien sidder med nu 85.000 folk der skal huses og integreres. Jeg synes Europa bør hjælpe, men vi kan bestemt ikke redde hele den fattige del af Verden.

Mads Berg, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen og Michael Friis anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Henning Egholk

Vi danskere skal vist ikke kaste med sten på østeuropæerne, når det kommer til modtagelse af flygtninge fra Sydeuropa. Vi hygger os selv med vores lille kornfede retsforbehold.

Så vi er det eneste EU land med en skriftlig fritagelse for at tage imod flygtninge fra de andre EU lande. Vi henholder os i stedet til Dublinforordningen - Holger K. var en fremsynet mand dengang i 1990'erne.

Philip B. Johnsen

Fakta drukner altid i politisk vrøvl, Libyen har naturligvis intet med løsningen at gøre!

UN/FN estimerede snarligt kommende, virkelig store klimaflygtninge strømme vil møder EU’s ydre grænser, 250 millioner klimaflygtninge i verden forventes de kommende få årtier og muligvis flere.
Nu bør situationen ikke misforstås og druknes i den almindelige politiske udenomssnak, for politikerne kender naturligvis til klimaudviklingen i Afrika, hvor det i store dele af denne verdensdel, i årevis har regnet for meget, regnet for lidt og ikke regnet som det plejer med årstiderne, et mere ustadigt og ustabilt klima, er forlængst blevet det nye normale, med mellemliggende lange, lige så uforudsigelige tørkeperioder.

Politikerne kender naturligvis til alt dette samt, at problemerne er endt i uro, vold og krig om resurserne og 'derfor' flygte de stærkeste nu, en flugt der accelerere i takt med udviklingen i de menneskeskabte klimaforandringer forstærkes.

Ingen behøver at skrive til de såkalte folkevalgte politikere, for de ved det udemærket godt, de passer bare ikke deres arbejde, de finder ingen holdbare løsninger, men arbejder alene for kapitalisme og kapitalakkumulation, de kortsigtede økonomiske interesser, men for en god orden skyld, så skal fakta ikke udelades af debatten her på Information.

Fakta kort og simpelt, som de såkalte folkevalgte ikke ønsker, at forhold sig til:
Sålænge de menneskeskabte klimaforandringer, forårsaget af først og fremmest, af afbrænding af olie, gas og kul, fratager mennesker deres eksistensgrundlag, vil vi se de stærkeste, de der ikke sulter og tørster ihjel flygte.

Politisk vold og deres misbrug generelt.
Se link: https://www.information.dk/indland/2017/07/ord-klimaet-danmarks-strategi...

Michael Friis

Det er trist hvad der sker i Middelhavet. Trist for Italien (og Grækenland) og trist for migraterne.
Der sjældent een løsning til et problem og oftest mange forklaringer.
Jeg vil gerne se at smuglerfartøjerne bliver opbragt, ødelagt og migraterne bliver sejlet tilbage til Libyen evt med beskyttelse af søværn. Det vil på sigt standse menneskesmuglerne. Og ja jeg ved det er problematisk.
Afrika har en voldsom befolkningstilvækst.
Interessant har Europa en omvendt demografisk udvikling.
Ukontrolleret indvandrende er blot ikke løsningen. Hverken her eller der.

Michael Friis

Philip B. Johnsen, hvad er din pointe/hvad synes du menneskeheden skal foretage sig?

Philip B. Johnsen

Michael Friis vrøvl fra ende til anden.

Menneskesmugling er kun en forretning, fordi der 'ikke' er tiltro til EU og nationale folkevalgte regeringer, vil løse klimaproblematikkerne og derved skabe tilllid, til en fremtid i Afrika mf. for afrikanere

Historien er ved at gentage sig, massemord ved at blive dagligdag og fjenden er selvskabt politisk.

PS.
Det er forkasteligt, at løgnen 'Kapitalisme og liberalisering får mennesker ud af fattigdom', b.la. Donald Trump's udlægning af kapitalisme, ikke er blevet manet i jorden af pressen, det er denne løgn, ellers blevet for længe siden af videnskaben.

100 års advarsler og EU synger på sidste vers.
Fortællingen om kapitalisme drevet af den økonomisk forbrugsdrevet vækst, har ikke givet mening siden 1896, da Svante Arrhenius (1859-1927) beskrev den menneskeskabte globale opvarmning ved afbrænding af kul, olie og gas.
Read more: http://www.lenntech.com/greenhouse-effect/global-warming-history.htm#ixz...

Der har været gjort flere forsøg på regulering af den kapitalistiske vildfarelses, først en CO2 afgift regulering af økonomisk forbrugsdrevet vækst i 1920’erne, en afgift lagt på den enkelte vare for afbrænding af kul, olie og gas, men det blev opgivet.

Alle senere forsøg på effektiv regulering af kapitalisme, er ligeledes blevet opgivet, nu senest i rækken FNs klimamål i Paris-aftalen.

Der er derfor tilsyneladende stadig, den dag i dag, kun en vej ud af overklassens og politikernes undertrygelse og løgne, en trist nedtælling med indbygget udløbsdato i form af menneskeskabte klimaforandringer.

"First proposed by Arthur Pigou Arthur Pigou in 1920 is for the product in this case, CO2 emissions to be charged at a price equal to the monetary value of the damage caused by the emissions."
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carbon_price

Morten Pedersen

Phillip, som Michael skriver er menneskesmugling en god forretning så længe der er kunder, og det er der så længe EU modtager bådflygtninge. Dine betragtninger om klima er korrekte, men med til billedet hører demografien i hele Afrika, både nord og syd for Sahara. Selv uden klimaforandringer havde landene været nødt til at gøre noget ved befolkningsoverskuddet, helt naturligt tager de unge mænd til Europa da arabiske lande ikke frister. Det er således en folkevandring, hvor klimaet er en medspiller sammen med andre faktorer. Det ville være dejligt hvis Indien, Kina og USA var med i Europas bestræbelser på forbedringer udi ambitioner på om klimaområdet. Hermed har jeg ikke bakket op om den europæiske storindustris gøren og laden, men blot ønsket at perspektivere .

Michael Friis

Philip B. Johnsen, undskyld jeg spurgte :)
Mener du at Afrikas problemer skal løses af vendenssamfundet? Jeg tror du og Afrika bliver skuffet. Husk der er sker rigtigt mange gode ting i Afrika. (Hvis fremgang / storbyer / velstand defineres som goder) men der er masser af udfordringer. Den store er befolkningenfremgangen. Fra ca 400 mill i 1970 til 1,250 mill idag. Og med en gennemsnitsalder omkring 20 år. Knapt halvdelen bor i store byer.

Philip B. Johnsen

Michael Friis
Hoved i sandet.

Philip B. Johnsen

Morten Pedersen
Det er to sider af samme sag.
Det er ikke for sent at stoppe befolkningstilvæksten, men det kræver handling, for det er dyrt, at være fattig, det kræver mange hårdt arbejdende børn, at betal de rige for såsæd, så alle kan spise igen.

De menneskeskabte klimaforandringer skaber tørke og oversvømmelser, over det meste af Afrika, men ikke længere efter årstiderne og såsæden bliver i stigende grad enten skyllet væk eller spist.

Michael Friis

Et af flere problemer er disse lande ikke har et velfungerende pensionsystem. Dvs uden familie ingen mad til gammelfar/mor.

Philip B. Johnsen

Michael Pedersen
Sludder og vrøvl.

Gæld og ubetalte regninger på en løgn, der er sendt til inkasso, de menneske skabte klimaforandringer, er der nu blevet advaret om i mere end 'hundrede år', men det siver ikke rigtigt ind, forbrugerisme på olie, gas og olie, er som stofmisbrug, når misbrugere begår overgreb på fremmede mennesker for, at få deres næste fix, er det abstinenser, der styre misbrugeren, det er ikke fornuft.

Finn Thøgersen

@Philip B. Johnsen

"Det er ikke for sent at stoppe befolkningstilvæksten"

Problemet er at det er en særdeles sløv process.
Selv hvis hele Afrika med øjeblikkelig virkning begrænsede sig til reproduktioneraten (ca 2.1 børn pr kvinde under "Europæiske forhold", nok lidt mere i nutidens Afrika) som på langt sigt vil stabilisere befolkningstallet, så vil den meget brede befolkningspyramide med ekstremt menga børn og unge sikre mindst en fordobling til 2.5 mia, nok nærmere 3 mia, indenfor de næste 2-3 årtier.

Selv en meget aggressiv politik á la Kinas et-barnspolitik - som vil kræve en stærk intervenistisk statsmagt som Afrika slet ikke har grundlaget for - vil stadig se en vækst til måske 2 mia inden tallet stabiliserer sig og senere falder (hvis politikken kan fastholdes og faktisk gennemføres).

Demografi er skæbne, og det tager nu engang LANG tid at vende den supertanker...